Vous êtes sur la page 1sur 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN Bahasa Malaysia


KEHADIRAN JUMLAH : ____ /____
KELAS 6 Merah
TARIKH & HARI 25/04/2018 (Rabu) MASA 11.30 - 12.30
TEMA Kesihatan Mental dan Emosi TAJUK Minda, Oh, Minda!
STANDARDKANDUNGAN 1.3 Mendengar dan memahami dan memberi respon terhadap sesuatu arahan, soalan, dan pesanan yang didengar dengan betul.
1.3.3 Mendengar, memahami memberi respon terhadap pesanan dan menyampaikan pesanan dengan menggunakan bahasa yang santun dalam
STANDARDPEMBELAJARAN
pelbagai situasi.
ILMU : PKJR : (HP : 2.1.4) (Aktiviti 2 :Faktor dan Punca Kemalangan Jalan Raya, Halaman : 2)
Pendidikan Kesihatan
EMK
NILAI : Sayangi Diri, Bersyukur
i-Think : Peta Bulatan
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Menyatakan 3 cara pengurusan minda yang baik sewaktu menggunakan jalan raya.
SET INDUKSI
1. Murid mendengar syair yang dilagukan oleh guru.
2. Murid menaakul maklumat daripada syair yang didengar.
3. Murid melihat tajuk pelajaran yang diperkenalkan oleh guru.

LANGKAH-LANGKAH
AKTIVITI PEMBELAJARAN & 1. Murid mendengar audio tentang ceramah pengurusan minda.
PEMUDAHCARAAN (PdPc) 2. Murid memberi respon berkaitan ceramah yang didengar.
3. Murid menyenaraikan cara pengurusan minda secara lisan.
4. Murid menyatakan faktor manusia yang menyebabkan punca berlakunya kemalangan. (PAK21- Rotating Review)
5. Murid melengkapkan lembaran kerja yang diberi.

PENUTUP
1. Murid diberi Exit Ticket oleh guru untuk menyatakan hasil pembelajaran yang diperolehi.
ABM : Komputer, Pembesar Suara, Projektor
BBM/ ABM
BBM : Lembaran Kerja
REFLEKSI
SET INDUKSI
Otak kita khazanah kita,
Nilainya tinggi amatlah nyata,
Setiap indera dikawal sekata,
Kiri dan kanan sudah terpeta.

Emosi sihat kita selesa,


Lakukan senaman setiap masa,
Minda sihat jiwa perkasa,
Fikiran dan emosi tenang sentiasa.
AUDIO CERAMAH
Faktor
kemalangan jalan
raya yang
berpunca dari
manusia