Vous êtes sur la page 1sur 7

Arhitectura şi configurarea sistemelor integrate

Laborator 1
• Prezentare laborator
• Placa experimentală MSP430
• Executarea unui program cu
CodeComposer
• Recapiturare C

©A.Sarca 2010 ACSI L1 - 1


Arhitectura şi configurarea sistemelor integrate

Laborator – sala EA010, 2 ore din 2 în 2 săptămâni:


• 10 posturi de lucru, fiecare dotat cu PC + placă experimentală MSP430
• 10 subgrupe: ~3 studenti / subgrupă
• Fiecare laborator = 1 temă, cu excepţia primului. Fiecare temă are un set de
cerinţe care se verifică dacă au fost realizate
• Nu există exemple gata făcute doar de executat
• Notare: din 2 în 2 laboratoare, cumulat cate 2 teme:
– Nota 1: pentru Temele 1 şi 2 – 20%
– Nota 2: pentru Temele 3 şi 4 – 30%
– Nota 3: pentru Temele 5 şi 6 - 30%
• Temele 5 şi 6 -> lucru în echipe de 2 subgrupe: una implementează partea
master, cealaltă partea sclav
• Timp prezentare rezultate: 3 min / subgrupă. Se notează doar ceea ce s-a
prezentat în cele 3 minute
• Colocviu: - prezenţa obligatorie. Urmăreste departajarea celor din aceeaşi
subgrupă. Poate reduce considerabil valoarea celor 3 note dacă persoana
examinată a făcut figuraţie la laborator

©A.Sarca 2010 ACSI L1 - 2


Arhitectura şi configurarea sistemelor integrate
Placă experimentală MSP430
Conţine microcontrolerele:

- MSP430FG4618

- MSP430F2013

©A.Sarca 2010 ACSI L1 - 3


Arhitectura şi configurarea sistemelor integrate
Code Composer Essentials v.3
- Programarea microcontrolerelor se face cu Code Composer Essentials
- Este un IDE (Integrated Development Environment), care rulează sub
Windows şi include:
- Editor fişierele cod sursă (C/C++ sau limbaj de asamblare)
- Compilator C/C++
- Assembler
- Linker
- Loader
- Debugger
- Comunicaţia cu microcontrolere: prin JTAG – o interfaţă standard de
comunicaţie şi debug (depanare)
- Interfaţa PC – JTAG : MSP-FET430UIF. Se conectează pe un port USB al PC-
ului
- Înainte de a începe se verifică următoarele:
- Numărul de pe interfaţa MSP-FET430UIF să coincidă cu numărul PC-lui. Altfel
software-ul de JTAG se reinstalează
- Conectarea MSP-FET430UIF la placa pe JTAG1
- Poziţia jumperelor
- IMPORTANT: Conectarea la PC trebuie facută mereu la acelasi port USB

©A.Sarca 2010 ACSI L1 - 4


Arhitectura şi configurarea sistemelor integrate
Code Composer Essentials v.3

- La pornire se alege folderul de lucru: \ACSI\EA

Folderul trebuie să existe

©A.Sarca 2010 ACSI L1 - 5


Arhitectura şi configurarea sistemelor integrate
Code Composer Essentials v.3
- Proiect nou: Project | New Managed C/ASM project
- Dialog: Managed Make C Project. la Project name – se dă un nume, apoi butonul
Next>
- Dialog: Select a type of project: se lasă configuraţiile default, butonul Next>
- Dialog: Additional Project Settings: se lasa configuraţiile default, butonul Next>
- Dialog: Device Selection Page: la Device variant – se alege MSP430FG4618,
butonul Finish
- Se selecteză noul proiect din lista de proiecte C/C++Projects (stânga)
- Adăugare fişierere cod sursă C goale la proiect:
- File | New… Source File: se introduce numele fişierului, inclusiv extensia .c
- Adăugare fişierere cod sursă C existente: Copy / Paste (CTRL C / CTRL V)
- Deschidere fişier cod sursă pentru editare: se selecteaza, apoi dublu-click
- Compilare / linkare: Project | Build All (CTRL B)
- IMPORTANT: Toate celelalte proiecte să fie închise
- Download program pe placă: Run | Debug Active Project
- Execuţie pas cu pas: Step Into sau Step Over
- Terminare aplicaţie: Run | Terminate
- Comutarea între modul editare C/C++ / Debug: din coltul dreapta sus

©A.Sarca 2010 ACSI L1 - 6


Arhitectura şi configurarea sistemelor integrate
Executarea unui program demo

- Se vor folosi fişierele sursă:


- L1_def.h
- L1_var.h
- L1_ext_var.h
- L1_fct_ext.h
- L1_LCD.c
- L1_main.c

- Se pot descăca de pe Moodle UPB: http://electro09.curs.pub.ro/ ,


curs ACSI, fisiere Laborator
- Aplicaţia demo scrie 7654321 pe LCD şi aprinde/stinge
intermitent 2 LED-uri

©A.Sarca 2010 ACSI L1 - 7