Vous êtes sur la page 1sur 6

Câmpia este un tip

de relief caracterizat
prin altitudini joase (până în 300
m), interfluvii netede , văi slab
adâncite. Cimpia este una dintre
cele mai joase unitati de relief
fara denivelari importante,
Câmpiile au origini diferite:
câmpii de acumulare ( piemontane,
lacustre, deltaice, glaciare etc.);
câmpii de eroziune (rezultate
prin erodarea completă a
unor munți sau dealuri; poartă numele
de peneplena sau pediplana )
câmpii de disecare.
In functie de agentul exogen care produce acumularea se
desting:

 Cimpii de acumulare fluviala sunt


acoperite aluviunile fluviilor care le
dreneaza.
 Cimpii de acumulare eoliana sunt
formate din acumulari de nisip.
 Cimpii de acumulare lacustra
sunt formate prin colmatarea unor
foste chiuvete lacustre.
 Cimpiide acumulare marina sunt
formate prin acumularea sedimentelor
in zona de self si apoi exondamte in
urma miscarilor tectonice.