Vous êtes sur la page 1sur 9

Een product

of dienst
verkopen
Subtitel
• Introduceer uzelf en uw collega’s kort.
• Beschrijf de producten of diensten die uw bedrijf aanbiedt op
hoofdniveau.
• Voorbeeld:
– Trey Research biedt volledige oplossingen voor strategische marktplanning,
van algemene business intelligence-rapporten tot doelgerichte marktanalyse.

Inleiding
• Beschrijf de wensen en eisen van de klant zoals u ze hebt opgevat.
• Voorbeeld:
– Contoso, Ltd. onderzoekt en ontwikkelt verschillende nieuwe producten die
gepland zijn voor introductie in FY [datum].
– Nu het tijd:
• om de doelmarkt voor deze producten in kaart te brengen;
• om inzicht in te krijgen in de beste merk- en positioneringsmogelijkheden;
• om concurrenten in beeld te brengen en hun succes te benchmarken.
– Overweeg ook doorlopende ondersteuning om u te helpen om te reageren
op veranderingen in uw markt.

Zakelijke mogelijkheden
• Noteer de producten of
diensten die uw bedrijf Strategieën voor toegang
tot de markt
aanbiedt en die de klant
helpen om diens doelstellingen
te bereiken. Marktanalyse, Introductie
beoordeling van product
en bewaking en huisstijl
• Voorbeeld:
– Trey Research kan aan de hand
van tal van onderzoeksmethoden
ondersteuning bieden op de Inlichtingen over de
concurrentie
volgende gebieden:

Onze producten en diensten


• Wijs op financiële voordelen Maatwerkonderzoek Kosten Kosten van
van Trey bedrijf A*
voor de klant. Research*
Markttoegangsanalyse X X
• Vergelijk de kosten van uw
Industriële benchmark X X
product of dienst met minimaal
Prijs- en merkanalyse X X
één concurrent.
Prognose en planning X X
Abonnementsonderzoek X X
Marktrapporten voor de
X X
sector van de klant
Onlinedatabase met
algemene business X X
intelligence

* De kosten van maatwerkonderzoek zijn afhankelijk van de


omvang van het project

Vergelijking van de kosten


Dugoedere Algemene
nurzame gegevens Financieel

B2B-
dienstver- Media
Consumen- Onderzoeks Bench- lening
Levensmid-
tengoederen Elektronica Trends
marks
Sector en
delen netwerk technologie-
en -diensten
markten

Kennis van Machine-


Gezond- Handel
huisstijlen bouw
heidszorg

Onze sterke punten


• Vat de belangrijkste voordelen samen van het product of de dienst
dat/die u promoot.
• Voorbeeld:
– Een investering in marktonderzoek is een investering in het succes van uw
product!
• Ken uw klant
• Ken uw concurrentie
• Timing is essentieel
• Registreer ontwikkelingen en doe aanpassingen

Belangrijkste voordelen van product of dienst


• Beschrijf de vervolgstappen • Indienen van een onderzoeksvoorstel
– Vervolgens dienen we een voorstel
voor het bestellen of kopen van in dat u kunt evalueren.
uw producten of diensten. • Start van het onderzoek
– Als het voorstel is goedgekeurd,
• Voorbeeld: stellen we een ervaren team samen
om uw onderzoek uit te voeren en
– U kunt als volgt onderzoek door de bevindingen te analyseren.
Trey Research inzetten: • Blijvende ondersteuning
• Definitie van het project – We blijven na de presentatie van het
– We maken eerst een afspraak om uw rapport met u samenwerken, zodat u
project te definiëren. optimaal van de onderzoeksresultaten
profiteert.

Vervolgstappen
• Verstrek contactgegevens voor belangrijke medewerkers van
uw bedrijf.
• Geef zo nodig een e-mailadres en informatie over de website op.

Contactgegevens

Centres d'intérêt liés