Vous êtes sur la page 1sur 6

PRINSIP PENGURUSAN

TINGKAH LAKU
Prinsip Pengurusan Tingkah Laku
Kebanyakan tingkah laku boleh di pelajari (kenyataan
ini bermaksud semua tingkah laku baru boleh
dipelajari sepanjang masa)

Semua tingkah laku adalah dirangsang secara khusus


Tingkah laku yang ditunjukkan oleh kanak-kanak adalaj
akibat rangsangan yang diterimanya.
Prinsip ini sangat ditekankan dalam teori behavioris.
 Antecedent atau peristiwa sebelum sesuatu tingkah laku
adalah rangsangan terhadap tingkah laku tersebut.
Prinsip Pengurusan Tingkah Laku

Tingkah laku boleh diajar dan diubah


Guru harus berpegang kepada prinsip ini apabila
hendak mengajar tingkah laku baru kepada muridnya.
 Melalui teknik pengurusan tingkah laku yang sesuai,
guru dapat mengubah tingkah laku bermasalah
kepada tingkah laku baru yang diingini.
Prinsip Pengurusan Tingkah Laku

Matlamat perlu jelas dan khusus


 Objektif program pengurusan tingkah laku yang
hendak dijalankan perlu dinyatakan dengan jelas dan
khusus.
Prinsip Pengurusan Tingkah Laku

Program perlu secara individu


Disebabkan masalah tingkah laku adalah berbeza bagi
setiap murid, maka pelaksanaan program intervensi
hendaklah dirancang untuk murid yang berkenaan
sahaja.
Prinsip Pengurusan Tingkah Laku

Program perlu fokus masa kini (semasa)


Program pengurusan tingkah laku hendaklah
tertumpu kepada masalah tingkah laku semasa yang
ditujukkan oleh murid.

Program perlu fokus pada persekitaran kanak-


kanak
Program intervensi dilaksanakan di dalam bilik darjah
atau di rumah yang merupakan persekitaran sudah
biasa kepada murid-murid.