Vous êtes sur la page 1sur 5

Isu Integriti :

Guru Ponteng
Pengenalan
Dalam era globalisasi masa kini, seseorang itu dikatakan seseorang
yang berdisiplin dalam apa-apa jua bidang mestilah mempunyai ciri-
ciri seperti berdisiplin, bertanggungjawab, amanah, ikhlas dan nilai-
nilai murni.

objektif
Mengenalpasti jenis ponteng dan punca dikalangan guru

2
Integriti bermaksud keselarasan di antara tindakan dengan
prinsip moral, etika dan undang-undang serta keselarasan di
antara kepentingan diri dengan kepentingan umum.

Menurut kamus Dewan edisi ketiga (2002) ponteng dari segi


bahasa : kecoh, tipu, lari daripada tugas seperti tanggungjawab
dan sebagainya.

Cascio (2005) menyatakan ketidakhadiran bermaksud apa-


apa sahaja kegagalan seseorang daripada melaporkan diri
ataupun tidak berada di tempat kerja mengikut masa yang
telah ditetapkan atas apa-apa alasan sekalipun.

3
Isu guru ponteng & dapatan/perbincangan
ponteng
Dapatan/
perbincangan
SEKOLAH :
cth = Guru pulang ke kampung semasa cuti
👉
Bebanan dan cabaran kerja yang
perayaan lebih awal daripada cuti yang
diluluskan.
dihadapi oleh guru itu sendiri.

👉 Perlu
KELAS : berhadapan dengan masalah-
cth = guru tidak masuk kelas @ lewat ke kelas masalah disiplin pelajar – tekanan emosi
secara sengaja dan keluar kelas lebih awal
sebelum pdp tamat tanpa alasan Ketidakserasian hubungan antara guru

👉
munasabah dengan guru dan guru dengan pihak
TUGASAN: tidak melaksanakan tugasan atau pentadbir sekolah
arahan daripada pihak pentadbir
cth = tidak menghadirkan diri dalam Tuntutan dan masalah peribadi guru
sebarang program @ aktiviti yang dianjurkan
tanpa alasan munasabah
👉
4
cadangan
Melakukan pemantauan dalaman oleh pihak pentadbir terhadap guru-
guru yang berkhidmat dibawah mereka.
Merancang sesuatu langkah atau program bagi meningkatkan motivasi
dikalangan guru.
Sentiasa mengambil tahu dan berat terhadap kebajikan guru-guru
terutama guru yang bermasalah.
Guru itu sendiri perlu mempnyai sikap tekad dan keazaman untuk berubah
dan memotivasikan diri.
Merapatkan jurang/gap antara pentadbir dengan guru rasa gembira utk
ke sekolah – timbul rasa kepunyaan / sayang kepada sekolah
5