Vous êtes sur la page 1sur 24

Akademikong Pagsulat

DESKRIPSYON NG
KURSO
• Pagsulat ng iba’t ibang anyo ng
sulating lilinang sa mga kakayahang
magpahayag tungo sa mabisa,
mapanuri, at masinop na
pagsusulat sa piniling larangan
NILALAMAN NG
KURSO
•Nauunawaan ang kalikasan, layunin
at paraan ng pagsulat ng iba’t ibang
anyo ng sulating ginagamit sa pag-
aaral sa iba’t ibang larangan
PAMANTAYAN SA
PAGGANAP
•Nakabubuo ng malikhaing
portfolio ng mga orihinal na
sulating akademik ayon sa
format at teknik
NILALAMAN NG PORTFOLIO
1. Abstrak 6. Katitikan ng Pulong
2. Sintesis/Buod 7. Posisyong papel
3. Bionote 8. Replektibong Sanaysay
4. Panukalang Proyekto 9. Agenda
5. Talumpati 10. Pictorial/Photo essay
11. Lakbay-Sanaysay
TEKSTONG
BABASAHIN
•Iba’t ibang anyo ng
sulatin sa mga piling
larangan
KAHULUGAN AT PILOSOPIYA
Magtala sa kwaderno ng
mga salitang may
kaugnayan sa
PAGSULAT.
PAGSULAT

AWTOR MENSAHE MAMBABASA

OPINYON O KAALAMAN

TITIK O MGA SIMBOLO


PILOSOPIYA NG PAGSULAT

PROSESO AT
PROSESO PRODUKTO DESISYON PAGTUKLAS PAGTUGON

• SISTEMA
• PAG-IISIP • PANANALIK-SIK
• PAGTATANONG
• SULATING • PAKSA NG MGA
• PAGSAGOT SA
NABUO BUHAT MGA TANONG
• PAGPAPLANO
• PAGBA- SA MASINOP • LAWAK BAGONG
AT MGA ISYU
KAALAMAN AT
BALANGKAS NA PROSESO • ORAS MGA IDEYA
• PAGRE-REBISA
PILOSOPIYA NG PAGSULAT

SARILING- HUMUHUBOG SA PINAGLALAANAN NG


PAKIKIHALUBILO MAPAGHAMON PANAHON
PAGKATUTO PERSONALIDAD

• DISIPLINA,
• ANG ISIPAN AT PAGKAMA-SINOP,
• ISANG GAWAIN AY PAMAMAHALA,
KASANAYAN NA NAKAKAWING SA PAGKAMA- • SUMUSUBOK SA • DISIPLINA SA
IYONG DISKARTE, KAKAYAHANAAT
DAPAT KAPALIGIRAN, PANAHON
MALIKHAIN, SA PAG-IISIP
LINANGIN KULTURA AT MGA MALALIM,
TAO MATIYAGA, AT
ORGANISADO
KAHULUGAN AT KATANGIAN
KAHULUGAN
•MAKABULUHAN AT MAY
LALIM NA MAS MATAAS NA
EDUKASYON O SA KOLEHIYO
Mga Karaniwang Anyo Mga Tinipon at Nilagom Iba pang halimbawa
na mga kaalaman

Akademikong Sanaysay Sulating pang-ensayklopedya Form na pang-administratibo


Pamanahong Papel Artikulo Opinyon
Konseptong Papel Bibliografiya Mga rebyung pampanitikan o
Tesis Annonated na Katalog aklat
Disertasyon Panunuring Pampanitikan
Papel pang-kumperensya Antolohiya Position Paper
Abstrak Pasalitang testimonya Awtobiograpiya
Book Report Mga Tinipong Sulatin Artist’s book
Pagsasaling-Wika Konseptong Papel Memoir
Aklat Mga Sulating ekspositori
Rebyu
KATANGIAN
•ANG KARANIWANG GINAGAMITAN NG
MGA AKADEMIKONG SANAYSAY NA IBA
ANG KATANGIAN KUNG IHAHAMBING
SA MALIKHAIN (PANLITERATURA) AT
PERSONAL NA SULATIN.
MGA SALIK NA
ISAALANG-ALANG SA
PAGSULAT
Ang manunulat at ang kanyang
layunin
Manunulat- May kakayahang bumuo ng mga ideya
Layunin: magpahayag at mag-ulat , mag-analisa at
magbuo ng malinaw na pananaw.

Suliranin ng manunulat:
Ano ang paksang kanyang isusulat?
Paano sisimulan?
Paano ipapahayag?
Paano tatapusin?
Ang magbabasa at ang
paksa
Mambabasa: isaalang-alang ang kakayahan ng
babasa at kakayahang bumuo ng mga konsepto.

Layunin: Magbigay alam o kumuha ng impormasyong


gagamitin sa pagsulat ng research paper
PROSESO NG PAGSULAT
Bago Magsulat
-Tukuyin ang Paksa

Mga Paraan sa Pagbuo ng Paksa:


Brainstorming
Clustering
Outlining
Focused freewriting
Paglilista ng mga paksang kaugnay sa interes
ng manunulat. Kaugnay ng kanyang paglilista ay
ang pagkokonsidera ng kanyang kaalaman at
kakayahang linangin ang paksang nabanggit.
Matapos nito, maaaring pumili ang manunulat ng
isang paksang lilinangin.
CLUSTERING
Ang Kalikasan
ng Pag-uugali

Unang Salik: Ikalawang Salik:


Pagwawalang Bahala ng
Pagiging kolonya mga Pilipino: Isang ugat ng Paniniwala ng
ng bansa. kahirapan sa bansa. mga Pilipino.

Ikatlong Salik:
Kawalang tiwala
sa kakayahan ng
gobyerno
Paksa: Pagwawalang bahala ng mga Pilipino: Isang ugat ng kahirapan sa bansa.

I.Kalikasan ng Pag-uugali ng mga Pilipino.


A. ___
B. ___

II.Unang Salik: Pagiging kolonya ng bansa


A. ___
B. ___

III.Ikalawang Salik: Paniniwala ng mga Pilipino


A. ___
B. ___

IV.Ikatlong Salik: Kawalang tiwala at labis na pagdepende ng mga Pilipino sa kakayahan ng


gobyerno.
Isang pagsubok na linangin ang mga paksa sa
nasabing working outline mula sa ideya tungo
sa pagbuo ng mga pangungusap at talata. Sa
paggawa nito ang manunulat ay susubok
gumawa ng burador o rough draft. Binubuo ito
ng panimulang talata, pangkatawang talata, at
pampinid na talata.
PANGKATANG GAWAIN
Pumili ng makabuluhang paksang nais gamitin sa
pagsulat sa pamamagitan ng iba’t ibang paraan sa
pagbuo ng paksa.

Pangkat 1: Brainstorming o Balitaktakan ng Ideya


Pangkat 2: Clustering
Pangkat 3: Paggawa ng Working Outline
Pangkat 4: Focused Freewriting