Vous êtes sur la page 1sur 27

Lecture 1

D r. Khad ija h b i n ti M d A r i ffin Creativity &


hadi ja@uthm.edu.my Innovation
UPA 20102
WHAT IS CREATIVITY?

•Creativity plays a critical role in innovation


process. Creativity sparks the initial idea. It also
helps to improve the idea as it moves forward.
•Creativity is an essential building block for
innovation. Creativity alone, to come with ideas is
not enough.
•Other words for creative = inventive, imaginative,
innovative, experimental, original, artistic,
inspired, visionary.
CREATIVITY
•KREATIVITI IALAH MEREALISASIKAN IDEA YANG TIADA KEPADA ADA
(ORIGINALITY, NOVELTY)

•KREATIVITI INI ADALAH KEUPAYAAN SESEORANG UNTUK MELIHAT


SESUATU DENGAN CARA YANG BERBEZA DARIPADA ORANG LAIN.

• ATAU KEUPAYAAN SESEORANG UNTUK MELIHAT SESUATU MELALUI


PELBAGAI PERSEPSI, MELAKUKAN SATU2 KERJA DENGAN PELBAGAI
CARA, MELAKUKAN KERJA DENGAN CARA BARU, MEMBERI MAKNA
BARU KEPADA SESUATU KERJA ATAU MEMBERI NILAI TAMBAH BARU
KEPADA SESUATU PERKARA
WHAT IS CREATIVITY?
•To get the benefits one needs to do something about
it.
•In implementation of commercialization – it involve
putting ideas into practice.
•Creativity is coming up with the idea in the first place.
•Creativity is essential part of innovation.
CREATIVITY
•Creativity is essential if a concept is to be novel and useful
and offer real competitive advantage to the organization.
•Creativity is often identify by the presence of inspiration,
cognitive (intellectual process/thinking skill) leads, and intuitive
(instinct) insights in addition of originality to the innovation.
WHAT IS INNOVATION?

•Innovation word come from Latin means root or new.


MIT professor Ed Roberts defined innovation as
invention plus exploitation
•Innovation is the embodiment, combination or synthesis
of knowledge in original, relevant, valued new
products, process or services.
•Other words for innovation = change, alteration,
improvement, reorganization, restructuring, novelty,
INNOVATION
PENYELIDIKAN MENDAPATI BAHAWA POTENSI KREATIF KANAK2 ADALAH
TINGGI. DAN SEMAKIN MENURUN KREATIVITI APABILA UMUR SEMAKIN
MENINGKAT.

INI MENUNJUKKAN BAHAWA SEMUA MANUSIA MEMPUNYAI KEMAMPUAN


YANG LEBIH KURANG SAMA BERDASARKAN OTAK YANG DIBERI.

APA YANG MEMBEZAKAN KEUPAYAAN SESEORANG IALAH


LATARBELAKANGNYA, IAITU BAGAIMANA DIA DIBESARKAN, SUASANA
PERSEKITARAN TEMPAT DIA DIBESARKAN, PEMBELAJARAN, PENDIDIKAN
YANG DITERIMANYA, DAN PENGALAMAN YANG DITEMPOHINYA.

INOVASI IALAH PROSES YANG TERHASIL DARIPADA GABUNGAN KREATIVITI,


MISALNYA MODIFIKASI, ADAPTASI, PEMBAIKAN STRUKTUR, DAN
MENINGKATKAN PRESTASI SUATU PROSES SERTA PRODUK SEDIA ADA.
CONTOHNYA..KOMPUTER PERIBADI KEPADA LAPTOP, LAPTOP KEPADA
TABLET PC, IPAD…DAN SEBAGAINYA…
THE INNOVATION PROCESS

IDEA GENERATION OPPORTUNITY DEVELOPMENT COMMERCIAL


RECOGNITION IZATION

IDEA
EVALUATION
INNOVATION PROCESS

IDEA
GENERATION
EVALUATION DEVELOPMENT
IMPLEMENTATION
INNOVATION PROCESS
Innovation as a process requiring 4 stages:
a) Idea generation – having idea in the first place
b) Evaluation – Selecting the idea you wish to progress
c) Development – Refining the idea from concept to
working reality
d) Implementation – making the idea happen for real
INNOVATION PROCESS
•The process begins with two creative acts:
• idea generation and opportunity recognition.

•A person develop an insight with something new


•Idea generation sometimes takes the form of
technical insight with no apparent commercial
application.
INNOVATION PROCESS
•Opportunity recognition occurs says, “This material
we’ve invented might value to customers and our
shareholders” or
•“If we could solve this problem, we could create value
for our customers and our shareholders” or
•“We might produce this product with huge cost
advantage”
INNOVATION PROCESS
When the opportunity recognized, idea must for
evaluation by decision makers. Several questions
need answers:
a) Will the idea work?
b) Does the company have the technical know-
how to makes it work?
c) Does the idea fit well with company
strategy?
d) Does it makes sense from a cost perspective?
INNOVATION PROCESS

•Ideas that obtain organization support are


moved into some form of idea development.
•Commercialization is the final test for these ideas.
CONTOH PROSES INOVASI
KITA AMBIL CONTOH SUATU BENDA DISEKELILING KITA…CONTOHNYA
PENSEL..ADAKAH IA SUATU TEKNOLOGI…YA..

SEBENARNYA PEMBIKINAN PENSEL MELIBATKAN PELBAGAI PROSES


TEKNOLOGI YANG RUMIT.

1)UNTUK PERINGKAT PERTAMA IAITU IDEA GENERATION…PEREKA BENTUK


PENSEL MEMBUAT KEPUTUSAN BAGAIMANABENTUK PENSEL YANG AKAN
DIHASILKANNYA, UKURAN PANJANG, JENIS PEMADAMNYA, SAMAADA NAK
GUNA GRAFIT LEMBUT ATAU KERAS, DAN BAGAIMANA NAK
PAKEJKANNYA.

2)PELOMBONG PULA MELOMBONG GRAFIT UNTUK DIJADIKAN


ISI/KOMPONEN TERAS PENSEL.

3)PENGILANG MENCAMPURKAN GRAFIT DENGAN TANAH LIAT, KEMUDIAN


TERHASIL PRODUK SEAKAN2 SPAGETI YANG KERAS, LALU DPOTONG
MENGIKUT SAIZ YANG DIKEHENDAKI DAN DIKERINGKAN DI DALAM OVEN.
CONTOH PROSES INOVASI

4) INDUSTRI PERKAYUAN MENYEDIAKAN KAYU SEBAGAI PEMBALUT GRAFIT.

5) INDUSTRI KIMIA PULA HASILKAN CAT UNTUK WARNAKAN PENSIL


TERSEBUT

6) SYARIKAT PEMBUAT PENSEL MEMOTONG KAYU, GRAFIT, DAN PEMADAM


BERDASARKAN PELAN YANG DISEDIAKAN OLEH PEREKA BENTUK. PENSEL
KEMUDIAN DIWARNAKAN SUPAYA KELIHATAN MENARIK. SEBELUM DIPAKEJ,
PENSEL DIPERIKSA KUALITI NYA.

7) SELEPAS LULUS KUALITI, PENSIL DIPAKEJ UNTUK DIEKSPORT


(COMMERCIALISATION).
PERANGSANG KEPADA KREATIVITI
1. Gen 7. Inteligen
2. Etnik 8. Ciri-ciri peribadi
3. Pembelajaran 9. Pengalaman peribadi
4. Strategi menyelesaikan 10. Sikap
masalah
11. Kepercayaan
5. Motivasi
12. Kepimpinan
6. Pengalaman awal

(Simonton, 1994, “Understanding Creativity”, pg 6)


PERANGSANG KEPADA KREATIVITI

Osman (2005):
4 Elemen untuk menjadi kreatif:
1. Menggunakan seluruh otak
2. Meluaskan persepsi
3. Memupuk sikap
4. Menggunakan teknik-teknik untuk menjana idea.
HALANGAN KEPADA KREATIVITI
1. Kepercayaan bahawa dirinya tidak kreatif
2. Kebimbangan-kebimbangan
3. Halangan sikap
4. Halangan persepsi
5. Halangan budaya
6. Halangan intelektual
7. Halangan organisasi
HALANGAN KEPADA KREATIVITI

1. Kepercayaan bahawa dirinya tidak kreatif:


- percaya bahawa diri tidak kreatif
- tiada keyakinan diri
- tiada motivasi diri
- percaya bahawa sifat kreatif adalah anugerah
semulajadi dan bukan semua orang boleh menjadi kreatif
HALANGAN KEPADA KREATIVITI
2. Kebimbangan-kebimbangan:
- Bimbang dianggap ganjil;
- Bimbang dipinggirkan;
- Bimbang dikritik;
- Bimbang mendapat malu;
- Bimbang usaha gagal;
- Bimbang idea tidak diterima masyarakat;
- Idea baru masih terikat dengan paten lama kerana percaya
yang lama masih berkesan.
HALANGAN KEPADA KREATIVITI
3. Halangan sikap:
- Sikap negatif kepada idea-idea baru;
- Sikap tidak konstruktif kepada idea-idea baru;
- Tidak gemar dan tidak suka berubah;
- Tidak fleksibel.
HALANGAN KEPADA KREATIVITI
4. Halangan Persepsi:
- Melihat sesuatu situasi daripada persepsi sendiri sahaja;
- Melihat sesuatu situasi daripada persepsi yang sempit;
- Melihat sesuatu situasi daripada satu persepsi sahaja;
- Tidak mahu melihat sesuatu situasi daripada persepsi-
persepsi lain;
- Ego menghadkan persepsi.
HALANGAN KEPADA KREATIVITI
5. Halangan budaya:
- nilai-nilai di dalam budaya yang menghalang idea-idea
yang radikal;
- Nilai-nilai dalam budaya yang menyekat tindakan atau
pola kelakuan yang berbeza dari yang sedia ada;
- Terlalu patuh kepada peraturan-peraturan dalam
budaya sehingga menghalang perubahan.
HALANGAN KEPADA KREATIVITI
6. Halangan intelektual:
- Berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan pendidikan yang tinggi,
individu intelek mempunyai pemerhatian yang lebih tajam berbanding
oranglain;
- Apabila mereka menggunakan kelebihannya untuk menilai idea di
peringkat awal, ia membawa akibat negatif;
- Kritikan idea dan penolakan idea di peringkat awal penjanaan idea
menyekat pembangunan idea seterusnya;
- Ego juga menjadi punca penolakan idea daripada orang lain;
- Peluang individu berkenaan untuk menerima maklumat-maklumat baru
menjadi lebih terhad.
HALANGAN KEPADA KREATIVITI
7. Halangan organisasi:
- Organisasi yang tidak menyatakan komitmen kepada kreativiti;
- Organisasi yang tidak membuktikan komitmen kepada organisasi;
- Organisasi yang tidak secara terbuka memudahkan laluan
penyampaian idea-idea baru dari bawah kepada pengurusan;
- Organisasi yang tidak serius memberi pengiktirafan kepada
pemberi-pemberi idea baru;
- Organisasi yang terlalu rigid, iaitu berpegang teguh kepada
struktur organisasi;
- Organisasi yang tidak serius dalam memberi peluang dan
pendedahan kepada kreativiti.
THANK YOU