Vous êtes sur la page 1sur 8

Inovacioni dhe Roli i Shtetit

REZART PRIFTI
Thame qe inovacioni duhet per:
oPermiresimin e kushteve te jeteses
oPer te konkuruar ne ekonomine globale
oPermiresuar produktivitetin
oRritjen dhe permiresimin e aftesive
oOportunitete te reja biznesi
oKrijimin e vendeve te reja te punes
oNdoshta dhe gjera te tjera…..
Roli i shtetit

oKorrektimi I forcave te tregut


oInvestimi ne shkence (fazat e para te kerkimit)
oLegjislacioni dhe rregullat (stem cells, 3D printing)
Vendosja ne kontekst
oDemografia
o Deri ne 2050 mbi 30% e popullsise se vendeve te zhvilluara dhe mbi 20% e popullsise se botes do te jete
mb 60 vjec
o Numri I atyre mbi 85 vjec do te rritet mbi 150%, dhe atyre mbi 100 vjec mbi 400% (Tmerr!!!)

oKlima
o Nevoja per reduktimin e CO2 me 80% deri ne 2030
o Semundjet parazitare, alergjite, dhe risku I pandemise

oQendrueshmeria
o Presioni mbi burimet egzistuese (uji, mineralet, gazi dhe nafta)
o Nevoja per dyfishimin e prodhimit te ushqimit ne rang boteror deri ne 2030
Politikat
oDisbalancimi i faktoreve nxites
o Objektivat arrien me “diffusion” and ”adoption”
o Nxites qe mbeshtesin gjenerimin e ideve

oKoherenca me sistemin
o Inovacioni mbeshtetet mbi infrastukturen
o Ndertimi i sistemeve kombetare te inovacionit
Cfare presin ekspertet…

oTe financoje kerkimet bazike dhe te fazave fillestare (silicon valley – defense research)
oTe promovoje lirine e tregut (Treg i lire, Nxitje nepermjet taksave, mbrojtja e patentave)
Prioritetet e shtetit ndaj inovacionit
Kerkim i rangut boteror
Kerkues te afte (skilled)
Investime per R&D
Industria dhe kerkuesit
Bashkepunimi nderkombetar
Inovacioni I sektorit publik
Kaq per sot!!!