Vous êtes sur la page 1sur 16

KUMPULAN PDPLI 21117 M

Termizi Bin Abdullah


Shahariza Bt Bujang Saili
Zaiwi Idilla Bt Bolhi
Siti Hawa Bt Merikan
Zulraidah Bt Juma’at
Konsep Disiplin Bilik Darjah
• Disiplin merupakan satu set peraturan
yang dikenakan kepada murid-murid
untuk mengawal dan mendapatkan
tingkahlaku yang diingini
Definisi Disiplin

Disiplin berasal dari perkataan latin disiplina


bermaksud mengajar

Kamus Bahasa: disiplin adalah kawalan yang


dieperoleh daripada penguatkuasaan
peraturan

Laporan Jawatankuasa Kabinet (1979):


kesanggupan seseorang individu
menhgormati & mematuhi undang-undang
sama ada disiplin dikenakan dari luar atau
dengan kerelaan sendiri
Biodata Rudolf Dreikurs

Lahir 1897 di Vienna Austria


Meninggal 1972
Mendapat ijazah perubatan dari universiti Of Austria
Bekerjasama dgn alfred adler dlm bidang kauseling keluarga
dan kanak-kanak
Menjadi pengarah institut alfred adler 1937
Pengasas model akibat logikal dreikurs
Menegaskan guru mengenal pasti punca salah laku.
konsep dan
struktur
pengurusan
disiplin bilik
darjah

Mencadangkan
Guru perlu guru supaya
memberikan mengenal pasti
galakan matlamat murid
Sumbangan yang salah.
Dreikurs

Guru tidak Guru melibatkan


menggunakan murid-murid
dendaan serta bekerjasama dalam
mengelakkan membentuk rutin
pujian kepada dan peraturan bilik
murid-murid darjah
Model Dreikurs

Dreikurs menekankan
kepentingan guru memberikan
Diasaskan oleh Rudolf Dreikurs kepercayaan dan tanggungjawab
(1897-1972) kepada murid-murid untuk
bersama-sama menjaga disiplin di
dalam bilik darjah.

Murid dan guru bersama-sama


Murid perlu dilatih untuk
memikul tanggungjawab dalam
mendapatkan kawalan kendiri
pengurusan disiplin bilik darjah
terhadap pengurusan disiplin bilik
agar amalan demokrasi perlu
darjah.
diaplikasikan
Motif-motif Tingkah Laku
Bermasalah:

mendapatkan perhatian

mencabar kuasa
membalas dendam

mempamerkan
kekurangan
Mendapatkan Perhatian Mencabar kuasa Membalas Dendam

• Tingkah laku • Menyebabkan masalah • Guru bersikap


mengundang disiplin autokratik
kemarahan • Hak guru mengekalkan • Murid menyimpan
• Tingkah laku aktif atau disiplin dendam
pasif • Murid berasa tertekan • Murid menunjukkan
• Menganalisa dan • Murid mencabar salah laku lebih serius
mencari punca kewibawaan guru • Murid dikawal emosi
• Memberi perhatian • Guru jangan bertindak negatif
tingkah laku di ingini secara emosi • Guru perlu mengambil
• Murid membuat pilihan • Guru harus bertenang pendekatan bijak
untuk memilih tingkah & bersemuka secara • Bantu murid melihat
laku individu untuk kesan daripada
• Guru membimbing mengenalpasti punca matlamat yang salah
murid cara mendapat kelakuan • Bantu murid
perhatian menyalurkan emosi
negatif
Mempamerkan Kekurangan

• Memencilkan/ meminggirkan diri


• Menunjukkan diri lemah
• Supaya tidak dihiraukan
• Guru perlu menarik perhatian dengan aktiviti &
beri peluang
• Menghargai usaha dan beri pengiktirafan yang
sesuai
• Guru perlu belajar cara utk mengenalpasti
matlamat murid yang salah & cara menanganinya
Sentiasa
berkomunikasi
perkara yang
positif.
Menggalakkan
beri galakan
peningkatan
dan motivasi
murid

Mengenal pasti
optimis kelemahan murid

Menunjukkan rasa
belajar daripada
bangga dengan
kesilapan
pencapaian murid

Galakkan murid
percaya kebolehan
semangat
murid
bekerjasama
Langkah-langkah menangani
masalah tingkah laku
Kenal pasti motif murid

Bantu murid memahami motif yang


ditunjukkan

Bantu murid tukar matlamat salah kepada


matlamat yang betul

Bimbing murid bertanggungjawab ke atas


matlamat baharu

Bantu murid melihat akibat di sebalik


tingkah laku
Kekuatan Kelemahan

Memupuk autonomi – murid Agak sukar untuk guru


bertanggungawab atas permulaan mengenal pasti
tindakan dan pilihan serta memahami motif
mereka. murid melakukan salah laku.

Mewujudkan persekitaran
Agak sukar untuk
pembelajaran yang kondusif
mengenalpasti akibat
melalui komunikasi yang
logikal yang setimpal
terbuka dan saling
dengan salah laku tertentu.
menghormati antara murid.
Akibat
Tingkah Laku
Buruk

Akibat
Logikal Akibat
Semulajadi

Memerlukan Akibat :
murid dikehendaki
memperbetulkan menyiapkan Akibat tingkah
kesilapan kerja sebagai laku buruk ini
kerja rumah berlaku secara Akibat : kaki murid
mereka
tersebut luka
semula jadi
(akibat yang
setimpal dengan
Contoh situasi : perbuatannya)
murid tidak mampu
menyiapkan kerja
Contoh : seorang
dalam bilik darjah
murid menendang
dinding bilik darjah
sekuat-kuatnya