Vous êtes sur la page 1sur 11

EDUP 2043 PENGURUSAN BILIK

DARJAH DAN TINGKAH LAKU

MODEL DISIPLIN ASERTIF CANTER


Oleh :
MUHAMMAD ASYRAF BIN AFFENDI
SITI ZALEHA BINTI MATUSSIN
SARMIA BINTI MOHD ABDUL
HAJIJAH MAULAD ABDUL RAHSIP
SHAFIQAH AKIDAH BINTI SAHA
MODEL DISIPLIN
ASERTIF

LEE MERLENE CANTER


CANTER

1976
(Choong Lean Keow ,
Ganjaran dan hukuman adalah berkesan

Guru dan murid mempunyai hak masing-


masing

Guru mewujudkan persekitaran pembelajaran


yang optimum

Guru menggunakan peraturan dan


menguatkuasakan kesan secara konsisten
tanpa bias

Guru menggunakan satu hirarki disiplin – kesan


bersesuaian mengikut tahun

Guru bersifat asertif, tidak asertif atau agresif


“Simpan buku komik
“Sudah berulang kali
dengan serta merta,
saya minta anda supaya
jika tidak, anda akan
jangan bercakap dengan
menyesal.”
rakan-rakan dan anda
masih berbuat demikian.
Sila berhenti.”

AGRESIF
ASERTIF
“Shan, ini adalah amaran atas
TIDAK ASERTIF perbuatan anda bersandar
kerusi atas dua kaki. Letakkan
kerusi pada keaadaan asal, jika
tidak, anda tidak dibenarkan
buat bacaan senyap di sudut
GAYA RESPON GURU bacaan nanti.”
BAGUS!!

PENGUKUH
SOSIAL

GOOD 
!!
PENGUKUH JENIS PENGUKUH
FIZIKAL GANJARAN GRAFIK

PENGUKUH
AKTIVITI
HAK ASASI MURID
Contoh :
Dibekalkan persekitaran pembelajaran yang optimum.
Disediakan guru yang akan membantu
mengurangkan tingkah laku kurang wajar dan menyokong
tingkah laku wajar.
Dimaklumkan tentang konsekuen bagi tingkah laku yang
baik dan jahat.
Diberikan pilihan untuk bertingkah laku wajar atau tidak
wajar.
TANGGUNGJAWAB GURU
Contoh :
Kekalkan persekitaran pembelajaran yang optimum.
Diberikan sokongan oleh pihak pentadbir dan ibu bapa.
Pastikan hak dan tanggungjawab murid-murid disokong
dengan satu pelan disiplin yang menyatakan jangkaan
dengan jelas.
Aplikasikan konsekuen secara konsisten.
Pertimbangkan kepentingan mereka setiap masa.
PELAN MODEL DISIPLIN ASERTIF
• Hubungan guru dan murid yang positif
1

• Peraturan dan prosedur yang jelas


2

• Mengawasi dan merekod kelakuan murid


3

6
PENILAIAN - MODEL DISIPLIN ASERTIF

KEKUATAN KELEMAHAN
Keberkesanan program
Memanfaatkan disiplin tidak boleh dinilai
guru khususnya dari segi kejayaan
guru permulaan mencegah murid melakukan
salah laku

Merupakan tindakan ke
atas tingkah laku Mewujudkan
murid dan bukan pada persekitaran yang
wataknya bersifat authoritarian
 SEKIAN 