Vous êtes sur la page 1sur 10

AKUTNO ISKRVARENJE

DEFINICIJA: Krvarenje je isticanje krvi iz


krvnih sudova i srca zbog lezije zida krvog suda i
miokarda.

KLASIFIKACIJA:
-Spoljašnje (rane,hematurija,melena..);
-Unutrašnje: - Intrakavitalna(u telesne šupljine)
-Intraparenhimatozna(u jetru,slezinu..)
ETIOLOGIJA I PATOGENEZA:
Krvarenje može nastati usled:
-Nedostatka faktora zrušavanja krvi ( nedostatak vit.
K, hemofilija..)
-Traume krvih sudova : -primarno ( odmah nakon
povrede);
-sekundarno (nakon dužeg
vremena posle traume)
KLINIČKA SLIKA:
-bled,
-orošen hladnim znojem,
-konfuzan,
-nemiran,
-smanjen arterijski krvni pritisak,
-tahikardija,
-oligurija
-i niske vrednosti centralnog venskog pristiska.
PRVA POMOĆ:

1. Ustanoviti mesto krvarenja i obaviti hemostazu


digitalnom kompresijom, kompresivnim
zavojem,peanom, podvezivanjem udova;

2. Bolesnika postaviti u položaj bez jastuka, tako da je


glava niže od trupa i nogu. Čest je položaj
autotrasfuzije koji se postiže tako što se ruke i noge
umotaju elastičnim zavojima u pravcu od prstiju
prema srcu. Potrebno je utopliti bolesnika. Zbog
izgubljenje krvi osoba je žedna, dozvoljeno je samo
vlaženje usana, nista per os.
3. Nadoknada izgubljenog intravaskularnog
volumena. Nadoknadu započeti Ringerovim
laktatom ili fiziološim rastvorom;

4. Kontrola vitalnoh parametara : krvni


pristisak, puls,disanje;

5.Bolesnika transportovati u zrdavstvenu


ustanovu.
PRVA POMOĆ U BOLNIČKIM
USLOVIMA
1. Ako se uprkos zaustavljenom spoljašnjem krvarenju i
brzoj nadoknadi cirkulišućeg volumena stanje
bolesnika ne popravlja reč je o unutrašnjem
krvarenju. U tim situacijama brzim infuzijama se
održava srčani volumen i štite vitalni organi, a
krvarenje se zaustavlja operativnim putem;
2. Ako se nadoknadom cirkulišućeg volumena postigne
povišenje arterijske tenzije i usporenje pulsa, a posle
prekida infuzije dolazi do ponovnog pada pritiska, reč
je o sporom unutrašnjem krvarenju; bolesnika
podvrgnuti operativnom tretmanu.
3. Kada se cirkulišući volumen nadoknadi, a
arterijska tenzija održava, krvarenje je prestalo.
Znaci adekvatne nadoknade instavaskularnog
volumena su dobra tkivna perfuzija, krvni
pristisak iznad 100mmHg, dobar puls, diuzera
oko 50ml/h i topla i suva koža.
- Gubitak krvi do 1000ml se može kompenzovati
infuzijom Ringerovog laktata. Osnovni princip
nadoknade je ordiniranje kristalne tečnosti.
-Gubitak krvi 1500-2000ml dovodi do tkivne
hipoksije i acidoze. Nadoknadom samo
kristaloida povećava se cirkulišući volumen ali se
ugrožava oksigenacija tkiva- odmah dati kiseonik
preko maske;
-Stanje akutnog iskrvarenja i šoka prati i dejstvo
septičnih toksina;
-Prilikom pada parcijalnog pristiska kiseonika u
art. krvi mora se staviti edotraheani tubus.
Hvala na pažnji!

Milana Čavlin