Vous êtes sur la page 1sur 28

Berjuang Sampai Akhir

(Agi Idup, Agi Ngelaban)


2 Timotius (BM) 2:1–4 Askar Kristus yang Setia
Efesus 6:11-18 (BM) Perlengkapan Senjata daripada Allah
Lukas 4:1–8 (BM) Yesus Dicubai oleh Iblis

Slide 1
Berjuang Sampai Akhir
(Agi Idup, Agi Ngelaban)
2 Timotius (BM) 2:1–7 Askar Kristus yang Setia
Efesus 6:11-18 (BM) Perlengkapan Senjata daripada Allah
Lukas 4:1–13 (BM) Yesus Dicubai oleh Iblis

 Tujuan ….. supaya dapat:-


a) Mengenalpasti semua tipu muslihat Iblis
b) Menilai setiap langkah
c) Membuat keputusan bijak
d) Mengelak dari terjerat dalam perangkap Iblis

Slide 2
1) Setiap kerajaan, ada askar:
a) Askar Kerajaan Malaysia:
 Komandan Tertinggi: Yang Di-Pertuan Agong
 Nama: Tentera Laut Diraja Malaysia

b) Askar Kerajaan Allah:


 Komandan Tertinggi: Yesus Kristus
 Nama: Askar Kristus

Slide 3
2) Askar Kristus adalah Kristian yang sudah
menerima Yesus sebagai Tuhan dan
Penyelamat
a) Selepas kita menerima Yesus, Kerajaan Allah ada
di dalam kita.
b) Yesus menjadi Raja yang memerintah di dalam
hati Kristian.

Slide 4
3) Apakah cogan kata askar Kristus?
a) Berjuang Sampai Akhir (Efesus 6:13)
Iban: Agi Idup, Agi Ngelaban

Efesus 6:13 (BM) “Oleh itu, sekarang, pakailah


seluruh perlengkapan senjata daripada Allah,
supaya pada hari yang jahat, kamu dapat
mempertahankan diri daripada serangan musuh.
Dengan demikian, setelah kamu berjuang sampai
akhir, kamu tidak akan berganjak sedikit pun.”

Slide 5
Askar Kristus perlu tahu:
 Siapakah musuh kita?
 Apakah strategi peperangan yang dipakai oleh
musuh kita?

Slide 6
(A) SIAPAKAH MUSUH KITA?
1) Iblis adalah musih utama kita (Efesus 6:12)
a) Iblis dan roh jahat sangat kuat dan berkuasa.
b) Kita memerlukan kuasa Yesus Kristus untuk
mengalahkan Iblis.

Efesus 6:12 (TB) Karena perjuangan kita bukanlah


melawan darah dan daging, tetapi melawan
pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-
penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang
gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara.

Slide 7
2) Askar Kerajaan Neraka adalah roh jahat
a) Komandan tertinggi: Iblis
b) Cogan kata askar Iblis adalah Yohanes 10:10:
“Curi, bunuh dan rosakkan”

Yohanes 10:10 (BM) “Pencuri datang hanya untuk


mencuri, membunuh, dan merosak. Tetapi Aku
(Yesus) datang supaya manusia mendapat hidup,
iaitu hidup yang kelimpahan.”

Slide 8
3) Efesus 6:12 Iblis tiada darah atau daging.
Iblis bukan manusia.
a) Manusia bukan musuh kita. Kita semua adalah
rakan seperjuangan menuju kekudusan.
b) Imamat 11:44 (TB) “Sebab Akulah TUHAN,
Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan
dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab Aku ini
kudus…”

Slide 9
4) Semua senjata buatan manusia, tidak boleh
diguna pakai untuk melawan Iblis.
a) Dalam Efesus 6:14-20, Allah telah menyediakan 7
senjata Roh.
b) Lakukan semuanya dengan doa.

Efesus 6:18 (BM) “Lakukanlah semuanya sambil


berdoa untuk meminta pertolongan daripada
Allah.”

Slide 10
5) Iblis mengadakan Mesyuarat Tahunan.
a) Roh jahat yang bertugas di kawasan luar bandar
semua kurus dan lemah kerana Kristian kuat
berdoa.
b) Roh jahat yang bertugas di kawasan bandar
semua gemuk dan sihat kerana Kristian malas
berdoa.

Slide 11
6) Ada banyak kebenaran dalam cerita itu.
a) Mengikut kesaksian mereka yang diganggu, roh
jahat akan ikut ke mana-mana kita pergi.
b) Dengan doa dalam Nama Yesus Kristus, mereka
boleh dibebaskan.

Slide 12
(B) APAKAH STRATEGI MUSUH KITA?
1) Apakah pelayanan Roh Kudus dalam kita?
a) Roh Kudus tinggal di dalam kita.

1 Korintus 6:19 (BM) Kamu tentu tahu bahawa


tubuh kamu itu tempat kediaman Roh Allah.
Roh itu tinggal di dalam kamu, dan Allah sendiri
yang mengurniakan Roh itu kepada kamu. Diri
kamu bukanlah milik kamu, tetapi mili Allah.

Slide 13
b) Roh Kudus mengudusan (santification) kita.

2 Tesalonika 2:13 (TB) Akan tetapi kami harus


selalu mengucap syukur kepada Allah karena
kamu, saudarra-saudara, yang dikasihi Tuhan,
sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu
untuk diselamatkan dalam Roh (Kudus) yang
menguduskan kamu dan dalam kebenaran
yang kamu percayai.

Slide 14
c) Roh Kudus berperang melawan keinginan kita:

Galatia 5:16-17 (BM) Galatia 5:16-17 Inilah


maksudku: Biarlah Roh Allah memimpin hidup
kamu dan janganlah hidup menurut keinginan
tabiat manusia. Hal itu demikian, kerana
keinginan manusia bertentangan dengan
keinginan Roh Allah (Roh Kudus), dan keinginan
Roh Allah bertentangan dengan keinginan
manusia. Kedua-dua saling bermusuhan
sehingga kamu tidak dapat melakukan apa
yang kamu inginkan.”

Slide 15
2) Kenapa Roh Kudus berperang melawan
keinginan kita?
a) Kerana fikiran manusia jahat dari usia mudanya.
Kejadian 8:21 (BM) Bau harum korban itu
menyenangkan hati TUHAN, lalu TUHAN
berfirman di dalam hati, “Aku tidak lagi mengutuk
bumi kerana perbuatan manusia; Aku tahu
bahawa sejak masa muda, fikiran manusia itu
jahat. Aku tidak lagi membinasakan semua
makhluk hidup, seperti yang telah Aku lakukab
kali ini.
b) Kerana keinginan kita melawan kehendak Roh
Kudus (Galatia 5:16-17)
Slide 16
3) Di dalam kita, ada perperangan di antara
yang jahat dan yang kudus.
a) Yang jahat adalah keinginan kita. Yang kudus
adalah Roh Kudus.
b) Siapa yang akan menang? Yang mana kita sokong
akan menang.

Slide 17
4) Apakah kaitan Iblis dengan perperangan ini?
a) Iblis akan sokong keinginan kita supaya keinginan
kita menang melawan Roh Kudus.
b) Selapas berpuasa 40 hari, Yesus lapar.

Lukas 4:1-2 (BM) Yesus yang dikuasai Oleh Roh


Allah, kembali dari kawasan Sungai Yordan. Yesus
dipimpin oleh Roh Allah ke padang gurun. Di situ
Dia dicubai oleh Iblis selama empat puluh hari.
Sepanjang masa itu, Yesus tdak makan apa-apa,
sehingga Dia lapar.

Slide 18
5) Iblis tahu keinginan kita
a) Iblis suruh Yesus menukar batu menjadi roti.
Lukas 4:3 Iblis berkata kepada-Nya, “Jika Engkau
Anak Allah, perintah batu ini menjadi roti.”

b) Sebenarnya, Iblis mahu Yesus menyembah dia.


Lukas 4:7 “Semua ini akan menjadi milik-Mu, jika
Engkau sujud menyembah aku.”

Slide 19
6) Keinginan kita adalah kelemahan kita.
a) Kalau tidak dapat mengawal diri, Iblis BOLEH
menggunakan keinginan kita sebagai umpan
untuk memerangkap kita.

Slide 20
7) Umpan Iblis adalah cubaan.
a) Apabila berdepan dengan cubaan, kita belum
berdosa, kerana belum melakukan kesalahan.
b) Kalau kita mengambil umpan Iblis, kita sudah
melakukan kesalahan, dan kita berdosa.

Slide 21
8) Bila melihat umpan Iblis, kita ada 2 pilihan.
a) Allah telah memberi kita kebebasan untuk
memilih. Allah tidak akan paksa.
b) Kita mahu menolak atau mengambil umpan
Iblis?
c) Kerana Iblis menggunakan roti sebagai umpan,
Yesus menyangkal keinginan-Nya, melawan
kelaparan, dan menolak Iblis.

Slide 22
9) Ini bukan bermaksud Kristian tak boleh buat
apa yang kita mahu. Tetapi perlu bijak.
a) Jangan buta-buta mengikut keinginan diri.
b) Tanamkan sikap mengawal diri!
c) Semua hal ada batas yang telah ditetapkan, dan
jangan sengaja melanggar batas.

Slide 23
10) Semua kita ada kelemahan.
a) Ada yang kuat dalam satu hal, tetapi lemah
dalam hal yang lain.
b) Dalam kebanyakkan keluarga, kaum isterilah
biasanya yang paling setia kepada Tuhan.
Kaum suami biasanya nakal.

Slide 24
PENGHUJUNG
1) Akhlak manusia harus diuji dan dicubai.
a) Semua Kristian harus diuji dan dicubai untuk
menilai sejauh mana kesetiaan kita kepada Allah.
b) Adam (sebagai wakil manusia pertama) dan
Yesus (sebagai wakil menusia terakhir) tidak
dikecualikan.

Slide 25
2) Adam gagal, dan Yesus berjaya.
a) Adam gagal kerana menyokong keinginannya
dan tunduk kepada Iblis. Di dalam Adam,
keinginannya menang.
b) Yesus berjaya kerana menyangkal keinginan-Nya
dan menolak Iblis. Di dalam Yesus, Roh Kudus
menang.

Slide 26
3) Kita semua sedang diasak oleh pelbagai
ujian dan pencubaan daripada Iblis.
a) Iblis mahu kita gagal, tetapi Allah mahu kita
berjaya.
b) Semua kita boleh berjaya seperti Yesus.
Kuncinya, jangan ikut keinginan kita secara
membuta-tuli. Bukan semua yang kita mahu
mengguntungkan.
c) Efesus 4:30 (BM) Jangan sedihkan Roh Kudus.

Slide 27
BERDOA