Vous êtes sur la page 1sur 10

IV.

Podstawowe funkcje wzrokowe:


ostrość wzroku, typy makro
i mikroruchów oczu.
Ostrość wzroku
• Miara jakości widzenia
• Zdolność rozdzielcza oka
• Postrzeganie dwóch punktów jako oddzielne

• Miara ostrości wzroku (visus):


gdzie:
αmin – kąt zdolności rozdzielczej oka (min. kątowe)

• Norma: V = 1,0
• Aspekty ostrości wzroku:
– detekcja – możliwość spostrzegania słabych źródeł światła
– zdolność rozdzielcza – rozróżnianie struktury obiektów
periodycznych
– lokalizacja – precyzja określania względnego położenia dwóch
lub więcej obiektów
– rozpoznawanie – zdolność do dostrzegania i identyfikowania
małych obiektów

• Ostrość wzroku można rozumieć jako zdolność:


– odróżniania – jej miarą jest średnica najmniejszej plamki lub
szerokość najwęższego paska odróżnianego od tła
– rozdzielania – najmniejsza odległość między widzianymi
oddzielnie elementami
– rozpoznania – określa się ją jako wielkość kątową najmniejszego,
prawidłowo rozpoznawanego, obiektu testowego
Sposoby oznaczania ostrości wzroku
• Ułamek Snellena (ułamek właściwy):

gdzie:
d – odległość badania
D – odległość, z jakiej dany optotyp widziany jest pod
kątem 5’, a przerwa pod kątem 1’

• Ułamek dziesiętny
• MAR
• LogMAR
• VAR = 100 – 50 logMAR
Procedura badania ostrości wzroku
• Dal – 4-6 m, oświetlenie umiarkowane
Bliż – 40 cm, oświetlenie intensywne
• W korekcji lub bez
• Jednoocznie oraz obuocznie
• Do momentu, w którym rozpoznano mniej
niż połowę znaków w danym rzędzie
Makroruchy.
Typy ruchów gałek ocznych
• Jednooczne • Obuoczne
dukcje: wersje: wergencje:
addukcja lewowersja konwergencja
abdukcja prawowersja dywergencja
supradukcja suprawersja incyklowergencja
infradukcja infrawersja ekscyklowergencja
incyklodukcja lewocyklowersja
ekscyklodukcja prawocyklowersja
Podział ruchów gałek ocznych ze względu na:
• Kierunek
– skoniungowane - oczy poruszają się w tym samym kierunku
– wergencyjne - oczy poruszają się przeciwnie
• Prędkość
– sakady – szybkie
– płynne – wolne
• Funkcję
– skierowanie dołka środkowego na obiekt zainteresowania
(systemy okoruchowe: sakadowy, wergencyjny, śledzenia nadążnego)
– utrzymanie obrazu celu stabilnie na siatkówce
(systemy okoruchowe: fiksacyjny, przedsionkowy, optokinetyczny)
Badanie ruchów oczu
• Określenie, czy istnieje dysfunkcja w zakresie ruchów oczu
• Dwa patyczki / pręty zakończone kuleczką
• Na co zwracać uwagę:
– ruchy skoniungowane
o sakady – niedofiksowania / przefiksowania
o śledzące – utraty fiksacji
– ruchy wergencyjne – brak symetrii, opóźnienie któregoś
z oczu
Mikroruchy oczu
Zapobiegają adaptacji pobudzonej już grupy
fotoreceptorów do działającego na nie światła.

• mikrosakady – miniaturowe sakadyczne ruchy oka


• mikrodryft – ruchy śledzące oka
• mikrotremor – wysokoczęstotliwościowa aktywność
okulomotoryczna
Źródła
• mgr Alicja Brenk-Krakowska, wykłady Optyka fizjologiczna II
• dr n. med. Andrzej Styszyński „Korekcja wad wzroku – procedury badania refrakcji”
• dr Zenon Woźniak, wykłady Optyka fizjologiczna I
• Marek Zając „Optyka okularowa”
• http://afterimagia.pl/book/system-kadrowania-sceny-wizualnej/ (12.04.19r.)