Vous êtes sur la page 1sur 17

Całości społeczne

H. Jankowski, W. Miedziński, A. Pasińska, P. Rutyna


Od wielości jednostek do grupy
społecznej
Cechy grupotwórcze

 Jakie cechy są z punktu widzenia socjologa nieistotne?

 Jakie owszem?
Odmiany zbiorowości ludzkich
 Czym jest kategoria statystyczna/zbiór statystyczny?

 Czym kategoria socjologiczna różni się od statystycznej?

 Kiedy kategoria socjologiczna staje się kategorią społeczną?

 W jaki sposób więź moralna kształtuje społeczeństwo?

 Jakie są jej składniki?

 W jaki sposób przejawiają się jej zasięg i intensywność?


Patologia więzi moralnej

 Czym jest atrofia więzi moralnej i jak się przejawia?

 Czym różnią się od siebie więź obiektywna, subiektywna i


behawioralna?
Zjawisko równoczesnej partycypacji
Grupy zorganizowane

 W jaki sposób może powstać grupa organizacja społeczna?

 Czym charakteryzuje się więź kooperacyjna?

 Na czym polega konflikt tożsamości?


Sekwencja typów zbiorowości i
dynamika ich krystalizacji

 Jak wygląda schemat krystalizowania się


zbiorowości ludzkich?
Pojęcia, które trzeba znać:
● dekonstrukcja grupy; ● kategoria społeczna;

● gatunkowa natura człowieka; ● kategoria statystyczna;

● grupa społeczna; ● konflikt partycypacji;

● heterofilia; ● konflikt tożsamości;

● homofilia; ● krystalizowanie się grupy;

● kategoria socjologiczna; ● kultura cynizmu;


Pojęcia, które trzeba znać (cd.):
● lojalność; ● więź kooperacyjna;

● podział pracy; ● więź moralna;

● solidarność; ● więź obiektywna;

● stereotyp; ● więź subiektywna;

● świadomość klasowa; ● wspólnoty wyobrażone;

● tożsamość zbiorowa; ● zaufanie.

● więź behawioralna;
Odmiany grup społecznych
Obiektywne kryteria klasyfikacji

 Czym jest grupa społeczna?

 Jakie są najważniejsze właściwości grup społecznych?

 Dlaczego jednostki pozostają w grupie, pomimo negatywnej


identyfikacji z nią?
Syntetyczne typologie grup

 Jaki wpływ dla społeczeństwa ma rozkład przynależności


poszczególnych jednostek do grup pierwotnej, bądź
wtórnej?
Pojęcia, które trzeba znać:
● diada; ● grupy odniesienia normatywnego;

● grupy dożywotnie; ● grupy odniesienia porównawczego;

● grupy ekskluzywne; ● grupy pierwotne;

● grupy inkluzywne; ● grupy totalitarne;

● grupy istotne; ● grupy wielofunkcyjne;

● grupy jednofunkcyjne; ● grupy wtórne;

● grupy odniesienia;
Pojęcia, które trzeba znać:
● grupy zadaniowe; ● socjalizacja;

● grupy żarłoczne; ● socjalizacja wyprzedzająca

● kapitał społeczny; ● triada;

● kontrsocjalizacja; ● wspólnoty lokalne;

● negatywne grupy odniesienia; ● zadania addytywne;

● pozytywne grupy odniesienia; ● zadania koniunktywne;

● próżnia socjologiczna; ● zadania kooperacyjne.


Bibliografia:
● Sztompka, P. (2002). Socjologia: analiza społeczeństwa. Kraków:
Wydawnictwo Znak.