Vous êtes sur la page 1sur 10

Stany Zjednoczone

Forma rządów
Stany Zjednoczone są państwem
federalnym, w którym podmiotami
federacji są stany. W kraju tym
obowiązuje jako najwyższy akt prawny
konstytucja z 1787 roku, będąca
najstarszą spisaną konstytucją na
świecie. Ustanawia ona klasyczny
trójpodział władz, w których to jednak
najszersze uprawnienia posiada prezydent,
chociaż poszczególne instytucje władzy
blokują się i ograniczają wspólnie.
System państwowy
Prezydent tworzy rząd nazywany
administracją, gabinetem i sprawuje
ogólne kierownictwo nad polityką
państwową. Dlatego też ustrój USA określa
się jako prezydencjalizm. Parlament
amerykański składa się z niższej Izby
Reprezentantów i wyższej Senatu, w
których zasiadają w przytłaczającej
większości członkowie tylko dwóch partii
politycznych – Partii Demokratycznej i
Partii Republikańskiej.
Podział terytorialny
USA jest państwem związkowym, a w jego
skład wchodzi 50 stanów. Symbolizuje ten
fakt 50 gwiazdek na amerykańskiej fladze.
Ze względu na długi czas powstawania
państwa poszczególne stany cechują się
inna datą przystąpienia do związku. Wśród
tych 50 stanów, aż 48 jest stanami
kontynentalnymi. Dwa pozostałe to
Hawaje, leżące na wyspach u wybrzeża
ameryki oraz alaska na północy.
Reżim polityczny
Wychodząc od zasad organizacji aparatu
państwa wyróżnia się monarchie,
republiki oraz jeden główny system
parlamentarno-gabinetowy, prezydencki i
semiprezydencki. Z uwagi na struktury
terytorialno-administracyjne państwa
wyodrębniamy państwa unitarne i
złożone (federacja i konfederacja). System
polityczny jest istotną częścią systemu
społecznego.
System partyjny
W Stanach Zjednoczonych jest system
dwupartyjny, co oznacza, iż na tamtejszej
scenie politycznej liczą się tylko dwie
partie polityczne: Partia Demokratyczna i
Partia Republikańska, inne ugrupowania
nie odgrywają poważniejszej roli.
Podobnie jak w Wielkiej Brytanii, rządy w
kraju sprawuje tylko jedna, zwycięska
partia. Dwupartyjność amerykańska różni
się jednak znacznie od tej w W. brytanii.
Święta i tradycje
W niedzielę wielkanocną w wielu
miastach odbywają się parady.
Najsłynniejsza z nich to Easter Parade w
Nowym Jorku, gdzie tego dnia Piątą Aleją
przechodzą eleganckie damy ubrane w
stroje z dawnych epok, eksponując
zwłaszcza kapelusze. Nie ma w USA
poniedziałku wielkanocnego jest to już
normalny dzień pracy.
Symbol narodowy
Co ciekawe Stany Zjednoczone nie
posiadają tradycyjnego herbu, dlatego też
nieoficjalnie uznaje się za niego awers
pieczęci. Zarówno awers i rewers znajdują
się na banknocie jednego dolara. Na
awersie widnieje najbardziej
rozpoznawalny ptak w USA – orzeł bielik
amerykański, którego wizerunek jest
dumny i drapieżny.
Główni politycy
Donald Trump jako 45. prezydent Stanów
Zjednoczonych został zaprzysiężony 20
stycznia 2017 roku. Wcześniej znany był
jako showman i miliarder. Głosił, że
zamierza ubiegać się o nominację Partii
Republikańskiej w wyborach prezydenckich.
Pod hasłem „Make America great again”,
W swoim programie Trump zapowiadał
ograniczenie wpływu imigrantów do USA.
Dziękujemy za uwagę

Przygotował Jakub Wasik, omówił Adrian Pozorski