Vous êtes sur la page 1sur 16

Obrona drużyny w

terenie zurbanizowanym

Wykonali:
st. szer. pchor Mikołaj Nowak
szer. Pchor. Jan Łopusiewicz
Podział plutonu

Ogólną zasadą, bez względu na wykonywane


zadania, jest podział plutonu piechoty na trzy
pododdziały:

 Pododdział szturmowy
 Pododdział wsparcia
 Pododdział ubezpieczenia lub ubezpieczenia i
rozpoznania
Podział drużyny piechoty
OCOKA 
OCOKA stands for Observation, Cover and
Concealment, Obstacles, Key Terrain, Avenues of
Approach (battlefield terrain).

a) O- Observation & Field of Fire, obserwacja i


możliwość prowadzenia ognia
b) C- Cover and Concealment, ochrona i ukrycie
c) O- Obstacles, przeszkody
d) K- Key Terrain, kluczowe elementy
e) A- Avenues of Approach, drogi podejścia
Pluton i drużyna w obronie
Pluton w obronie w terenie zurbanizowanym działa
zazwyczaj w składzie kompanii obsadzającej
wyznaczony odcinek obrony, realizując zadanie
obrony punktu oporu w oparciu o budynek
(wyjątkowo dwa mniejsze budynki).
Odcinek broniony przez pluton nie powinna przekroczyć
150 – 250m (w zależności od zabudowy).
Drużyna w obronie działa wyłącznie w składzie plutonu,
broni punktu oporu opartego o jeden (mały) budynek
lub fragmentu odcinka ulicy – barykady, zapory lub
kondygnacji budynku.
Sekcja ogniowa w obronie obsadza jedną lub dwie izby.
Organizacja punktu oporu

Opiera się na podstawowych


elementach:

 Analizie taktycznej budynku i


przedpola
 Budowie stanowisk ogniowych
 Stworzeniu zaplecza logistycznego
Kryteria wyboru budynku do obrony

 Odpowiednie położenia (możliwość


prowadzenia obserwacji i ognia)
 Odpowiednia konstrukcja
 Struktura sąsiedniej zabudowy
 Czas niezbędny do obsadzenia i rozbudowy
punktu oporu
Czynności dowódcy plutony podczas
budowy punktu oporu
 Rozwinięcie ubezpieczenia na czas
prac przygotowawczych
 Stworzenie systemu ognia
 Usunięcie ludności cywilnej z
budynku
 Budowa stanowisk ogniowych
 Rozpoznanie i zabezpieczenie
wszelkich dróg podejścia do
bronionego budynku
 Organizacja wewnętrznych punktu
Maskowanie
Maskowanie w terenie zurbanizowanym wymaga
zastosowania odmiennych metod i materiałów niż
w warunkach działań polowych , chodź te same
zasady maskowania ludzi i sprzętu nie ulegają
zmianie. Kolory uznane za bazowe:

 Szary
 Brązowy
 Piaskowy
 Czarny
Powody dla których ochrania się
tereny zabudowane

-Uniemożliwianie taktycznych
manewrów i zajmowanie politycznych
obiektów
-Zajęcie kluczowych obiektów
ekonomicznych
-Kontrolowanie dróg podejścia
-Ekonomia sił
-Maskowanie wojska
Blokowanie dróg podejścia
Sposoby prowadzenia
obrony

a) Obrona pozycyjna lub manewrowa


b) Obrona w mieście
c) Obrona poza miastem
d) Obrona terenów kluczowych
e) Odcięcie i zasadzka
f) Obrona w głębi
Organizacja obrony
Literatura
„Military Operations on Urbanized Terrain (MOUT)”
DEPARTMENT OF THE NAVY Headquarters United
States Marine Corps Washington, DC 20380-0001.

„URBAN OPERATIONS” HEADQUARTERS DEPARTMENT


OF THE ARMY.

„Podręcznik walki pododdziałów wojsk


zmechanizowanych (pluton, drużyna)” Wrocław 1999r.

„Taktyka walki w terenie zurbanizowanym” Paweł


Makowiec, Marek Mroszczyk.