Vous êtes sur la page 1sur 19

KrajeAmeryki

Kraje Ameryki

StanyZjednoczone
Stany ZjednoczoneAmeryki
Ameryki
FederacyjnaRepublika
Federacyjna RepublikaBrazylii
Brazylii
USA

„…And the star-spangled banner in


triumph doth wave. O'er the land of the
free and the home of the brave..”.
(A gwiaździsty sztandar tryumfalnie
powiewa ponad krajem wolnych, ojczyzną
dzielnych ludzi – fragment hymnu USA).

Stany Zjednoczone Ameryki to państwo


leżące w Ameryce Północnej, nad
Oceanem Spokojnym, Oceanem
Atlantyckim i Oceanem Arktycznym.
Zajmuje środkową i północno-zachodnią
część kontynentu Ameryki oraz stan
Hawaje w Oceanii.
Informacje
ogólne
Powierzchnia kraju obejmuje 9,5 mln km2 (łącznie z wodami wewnątrz kraju (223,8 tys. km).
Długość całkowita granic wynosi 122 48 km. USA graniczy z Kanadą na północy i Meksykiem na
południu. Według danych na koniec 2016 roku w Stanach Zjednoczonych mieszkało 323,1 miliona
ludzi i liczba ta ciągle wzrasta. Po Chinach i Indiach Stany Zjednoczone są trzecim najludniejszym
krajem świata. Stolicą jest Waszyngton. Jest to państwo o ustroju federacyjnym, podzielone na 50
stanów i jeden okręg - Dystrykt Kolumbii. Ciekawostką jest, iż nie ma ustalonego jednego języka
urzędowego na poziomie federalnym, choć oczywiście język angielski jest powszechnym użyciu.

USA jest krajem bardzo zróżnicowanym pod względem klimatu. Zetkniemy się zarówno ze strefą
klimatu arktycznego, umiarkowanego jak i tropikalnego. Przyjmuje się jednak , iż ogólnie
charakteryzuje się umiarkowanym klimatem. Północ kraju pozostaje pod wpływem lodowatego
powietrza znad Alaski, panuje tu klimat kontynentalny subarktyczny. Im bardziej na południe, tym
klimat łagodnieje. Upalne tropikalne lato jest na Florydzie .Tam występują obfite burze , cyklony i
tornada.
Gospodarka USA
Zjednoczone są krajem wysoko rozwiniętym o największym produkcie krajowym brutto w
świecie. Dominującą pozycję w gospodarce światowej Stany Zjednoczone utrzymują od
końca XIX wieku. Największe koncerny amerykańskie są związane z przemysłem samochodowym
(General Motors, Ford Motor, Chrysler Group), paliwowym (Exxon, oraz Mobil, Texaco, Chevron, Amoco),
elektrycznym i elektronicznym (General Electric, IBM), chemicznym (Dow Chemical, Du Pont) oraz
spożywczym (Coca Cola, Philip Morris), lotniczym (Boeing).Główne amerykańskie firmy produkcyjne i
usługowe są jednocześnie największymi podmiotami gospodarczymi świata.
Stany Zjednoczone posiadają największe w świecie zasoby złota
i duże rezerwy dewizowe. Posiadają i eksploatują ogromne zasoby
surowców mineralnych. Najzasobniejsze w złoża są Kordyliery,
Nizina Zatokowa i Appalachy. W Stanach Zjednoczonych wydobywana
jest ropy naftowa, gaz ziemny, węgiel i uran. Górnictwo ropy naftowej jest rozwinięte na południu kraju.
Stany Zjednoczone są największym producentem fosforytów, siarki i
soli kamiennej w świecie. Rozwinęła się tu energetyka jądrowa. Są największym
producentem energii elektrycznej na świecie. Głównymi gałęziami przemysłu
przetwórczego są przemysły: elektromaszynowy, chemiczny, spożywczy, drzewny,
papierniczy i poligraficzny, hutniczy oraz włókienniczy,
odzieżowy i skórzany. W Nowym Jorku znajduje się największa giełda świata.
Notowanych jest na niej według danych z 2015 roku 1867 spółek a jej kapitalizacja
wynosi 16,61 biliona dolarów.
Bardzo dobrze rozwija się rolnictwo o niskim współczynniku
chemizacji. Użytki rolne zajmują 42% powierzchni kraju.
Gospodarstwa amerykańskie są wysoko wyspecjalizowane.
Wyróżnia się farmy zbożowe, mleczarskie, drobiarskie,
sadownicze, warzywnicze, specjalizujące się w uprawie bawełny,
tytoniu, ziemniaków, rancza hodowlane. Specjalizacja produkcji
rolnej jest warunkowana bardzo dużą mechanizacją prac
polowych. Podstawowym działem rolnictwa amerykańskiego jest
produkcja roślinna. Uprawia się tu kukurydzę (1. miejsce w
świecie), soję (1. miejsce w świecie), pszenicę, owies, bawełnę,
owoce cytrusowe. Na Hawajach uprawia się trzcinę cukrową oraz
ananasy, banany i kwiaty, eksportowane do stanów
kontynentalnych.

W Stanach Zjednoczonych rozwinęła się też intensywna


hodowla bydła mlecznego. Hodowla trzody chlewnej jest
skoncentrowana w stanach: Iowa, Illinois, Indiana i Ohio.
Podrzędne znaczenie ma jednak hodowla owiec, skupiona w
górskich regionach, na zachodzie kraju. Powszechnie
rozwinięte jest drobiarstwo. W 2005 r. Stany Zjednoczone
odwiedziło 46 mln turystów zagr. (wpływy 113 mld dol. USA),
najwięcej z Japonii, Meksyku i krajów Europy Zachodniej oraz
Kanady. Głównymi obiektami turystyki są parki narodowe i
pomniki przyrody, zwłaszcza Yosemite, Yellowstone i Wielki
Kanion, które są odwiedzane przez kilkanaście milionów
turystów rocznie.
Kultura USA
Stany Zjednoczone to kraj zróżnicowany kulturalnie.
Mieszają się tutaj wpływy różnych kultur: amerykańskie (głównie meksykańskie)
europejskie, azjatyckie i afrykańskie.
Interesującym elementem życia kulturalnego tego obszaru są tradycje i obyczaje Indian - rdzennych
mieszkańców Ameryki. Obecnie w Stanach Zjednoczonych żyje blisko 2 mln Indian (0,2% ogółu
populacji).Wielu Indian stara się ocalić tradycje przodków i powrócić do starych plemiennych nazw.
Indianie Pueblo z południowego zachodu zdołali ocalić do dziś swoją tradycję. W Nowym Meksyku
znajduje się 19 osad indiańskich, najstarszych w całej Ameryce Północnej. Na południowym
zachodzie żyje największe obecnie plemię indiańskie Narajo.

Najbardziej charakterystyczną cechą społeczeństwa


amerykańskiego jest indywidualizm, co skutkuje
rozwojem wszelkich dziedzin artystycznych,
literatury, sztuki. Stany Zjednoczone to miejsce
narodzin jazzu, bluesa, country, soulu i rapu, a
przede wszystkim sztuki filmowej.
Atrakcje turystyczne USA
Kanion Kolorado to jedna z
największych atrakcji
przyrodniczych Stanów Zjednoczonych.
Jest to
miejsce warte zobaczenia a nawet
zostania tam na dłużej
i dokładniejszego zwiedzenia. Kanion
ma około 350
kilometrów długości i aż dwa kilometry
głębokości!
Gejzery w najstarszym parku narodowym
USA – Yellowstone . Są one dowodem
na wysoką aktywność wulkaniczną tego Wodospad Niagara – rzeka Niagara o
obszaru . Pod parkiem znajduje się dł. 55 km wypływa z jeziora Erie i
bowiem jeden z największych na świecie wpływa do jeziora Ontario na granicy
superwulkanów. Nie jest to klasyczny z Kanadą. Pokonuje prawie 100-
wulkan ze stożkiem, jakie znamy, ale metrową różnicę poziomów. U ujścia
ogromna komora z lawą pod ziemią. rzeka rozwidla się i spada dwiema
Jego wybuch mógłby zniszczyć całą kaskadami około 50 metrowymi.
Amerykę. Wybucha regularnie co 600 lat
i ostatnio eksplodował 600 lat temu...
Dolina Yosemite jest najbardziej znana
częścią parku narodowego o tej samej Las Vegas – w stanie Nevada -światowa
nazwie i bynajmniej nie jedyną jego stolica rozrywki znajdująca się
atrakcją. Gdy już się tu znajdziemy, pośrodku pustyni. Miasto znane przede
warto zobaczyć mamutowce wszystkim ze swoich kasyn i hoteli.
olbrzymie, nazywane również błędnie Najbardziej luksusowe obiekty leżą
sekwojami. Ujrzeć drzewo, które ma przy bulwarze Las Vegas Strip. Tutaj
tyle lat, co Rzym lub pod którym właśnie działa 19 z 25 największych
można przejechać samochodem. hoteli świata pod względem liczby
pokoi.
Amerykańskie ciekawostki
• Przed przybyciem Europejczyków niemal całe terytorium
Stanów Zjednoczonych porastały lasy. Pomimo
zagospodarowania znacznej części kraju w niektórych
miejscach wciąż daje się rozpoznać pierwotną roślinność. Na
zdjęciu obok – sekwoja.
  
• Spośród zamieszkujących dziś Stany Zjednoczone (prawie 3
mln) Indian, jedna trzecia z nich żyje w rezerwatach.
Dotyczy to ogółem 562 plemion, które cieszą się tym samym
wolnością podatkową i autonomią administracyjną.
 
• Inną charakterystyczną wspólnotą są amisze, żyjący bez
prądu, ubierający się na czarno i jeżdżący wyłącznie
konnymi powozami
 
• Amerykanie są jednym z najbardziej religijnych narodów
spośród krajów wysoko rozwiniętych. 87% Amerykanów
deklaruje się jako osoby religijne, a 40% Amerykanów
podaje, że regularnie praktykuje (więcej w regionach
wiejskich niż miejskich).

• Stany Zjednoczone Ameryki posiadają największą na


świecie sieć linii kolejowych – ich łączna długość wynosi 226
612 km, wykorzystywane są głównie do transportu
towarów.
Federacyjna
Republika Brazylii

Brazylia to największy kraj w Ameryce


Południowej. Leży w jej środkowo-
wschodniej części nad Oceanem
Atlantyckim. Obejmuje ona ponad 47%
powierzchni kontynentu. Przebiega przez
nią równik i Zwrotnik Koziorożca. Posiada
granice prawie ze wszystkimi krajami
kontynentu, z wyjątkiem Ekwadoru i Chile.
Łączna długość granic Brazylii wynosi 14 691
km, przy czym najdłuższe są granice z
Boliwią (3400 km) i Wenezuelą (2200 km).
Około 60% powierzchni kraju zajmuje
rozległa Wyż. Brazylijska. Dzieli się na 26
stanów.
Informacje ogólne

Stolicą Brazylii jest Brasilia (około 2.570.160


mieszkańców).
Ludność Brazylii w 2010 r. (ostatni powszechny
spis ludności) wynosiła 191 732 694 (w tym: 91 mln
rasy białej, 82 mln Latynosów, 15 mln rasy czarnej, 2
mln rasy żółtej, 817 tyś. Indian). Największe miasta to
São Paulo (11 253 503 mieszkańców), Rio de Janeiro
(6 320 446 mln), Belo Horizonte (2 375 150), Porto
Alegre (1 409 351). Średnia gęstość zaludnienia
wynosi 23,33 mieszkańców na 1 km2, jednak jest
bardzo zróżnicowana – od 2,6 w Amazonii do 127 w
stanie São Paulo. Językiem urzędowym jest język
portugalski. Brazylijczycy używają też hiszpańskiego.
Klimat Brazylii odznacza się zróżnicowaniem
regionalnym. Na Nizinie Amazonki panuje klimat
równikowy wilgotny, większość obszaru Wyżyny
Brazylijskiej oraz Wyżyna Gujańska ma klimat
podrównikowy, wilgotny, a w północno-wschodniej
części Wyżyny Brazylijskiej, stanowiącej najsuchszy
region Brazylii występuje klimat równikowy suchy.
Gospodarka Brazylii
Brazylia jest krajem przemysłowo-rolniczym,
jednym z najlepiej rozwiniętych w Ameryce
Południowej. Jest to kraj zasobny w surowce
mineralne. Wydobywa się tutaj ropę naftową i
gaz ziemny , węgiel kamienny, rudy żelaza,
manganu , niklu, boksyty, rudy chromu, cynku,
miedzi, cyny, ołowiu. Jest też tutaj wydobywane
złoto (Minas Gerais) i kamienie szlachetne
(zwłaszcza diamenty), rudy uranu, sól kam.
Regionem górniczym jest stan Minas Gerais.
Elektrownie wodne dostarczają ok. 93% energii.

Przemysł przetwórczy jest skoncentrowany w południowo-


wschodniej i południowej części kraju (w tym na stan Săo Paulo
przypada ok. 50% zatrudnionych i ponad 55% wartości produkcji
przemysłowej.). Do głównych gałęzi przemysłu należą: przemysł
spożywczy, włókienniczy, hutnictwo żelaza i metali . Ziemie
uprawne i plantacje są rozmieszczone głównie na wschodzie i
południu kraju. Uprawia się przede wszystkim kawę (1. miejsce
w świecie), bawełnę, trzcinę cukrową, kakaowiec, a ponadto
kukurydzę, maniok, fasolę, rośliny oleiste i banany. Brazylijczycy
hodują bydło, trzodę chlewną, owce kozy, konie. Dobrze
rozwinęła się turystyka , bo jest to kraj pod tym względem
bardzo atrakcyjny.
To kraj bardzo zróżnicowany kulturalnie. Mieszają
się tu wpływy z Ameryki , Afryki i Europy.
Dominującą religią Brazylii jest katolicyzm , jednak
w ciągu ostatnich 40 lat odsetek katolików
znacznie spadł. Około 1,3% Brazylijczyków Kultura
wyznaje spirytualizm, poza tym istnieją religie
ezoteryczne i afro brazylijskie.
Najsłynniejszym festiwalem jest odbywający się
przed Wielkim Postem karnawał w Rio de Janeiro.
Zawsze zaczyna się w sobotę przed Środą
Popielcową i trwa nieprzerwanie cztery dni i noce.
Popularność i siła karnawału leży w całkowitym
oderwaniu od życia codziennego i odwróceniu ról.
Dzięki wymyślnym strojom i przebraniom każdy
może być każdym.

Brazylia ma bogatą literacką tradycję. Kilku


brazylijskich pisarzy - z Jorge Amado i Paulo
Coelho na czele - zyskało międzynarodową
sławę. Ciekawą tradycją literacką, mało znaną
za granicą, jest tzw. 'literature de cordel'
(dosłownie 'literatura na sznurku'). Są to
książeczki zdobione drzeworytami, wykonane
często przez samego autora, które wiszą na
sznurkach w miejscach, gdzie są sprzedawane. 
Atrakcje turystyczne

Rio de Janeiro- z pięknymi plażami Ipanema Ogród botaniczny w Rio de Janeiro –


czy Copacabana. Tutaj znajduje się 38-metrowy zasługuje na szczególną uwagę; powstał
pomnik Jezusa Chrystusa, znajdujący się na w 1808 roku i jest największym tego typu
górze Corcovado. W Rio warto zobaczyć ogrodem. Na 140 ha można podziwiać
Imperial - Pałac Imperium z 1743 będący ponad 6 tys. gatunków roślin i 900
zabytkiem architektury kolonialnej, Pałac Ilha różnych odmian palm. Najsłynniejszą
Fiscal (1889 r,), klasztor Mosteiro de Sao Bento częścią ogrodu jest właśnie mierząca 750
(1663), Kolonialny Kościół Sao Francisco da m Aleja Palm Królewskich. Spacerując po
Penitencia(1773). Do głównych atrakcji Rio de parku, można podziwiać niezliczone
Janeiro należy również wjazd kolejką linową na gatunki różnokolorowych ptaków i...
słynne wzgórza - zwane "Głowami Cukru" skąd odnaleźć ciszę i spokój w samym centrum
rozpościerają się niezapomniane widoki na Rio de Janeiro.
miasto, wzgórza i plaże.
Niecodziennym przeżyciem będzie też
wyprawa do Manaus położonego w
samym środku dżungli. Przyjezdni
odwiedzają to miejsce przede wszystkim
ze względu na Encontro das Aguas
(Spotkanie Wód). To niesamowite
zjawisko, gdzie brunatna rzeka Negro
wpada do jasnobrązowej Solimoes
(górnego odcinka Amazonki).

Wodospady Iguazu - to seria


spektakularnych kaskad w dżungli,
znajdującej się na granicy Argentyny i
Brazylii. Ze względu na rozmiary i
swoje niezaprzeczalne piękno, są
uważane za jeden z siedmiu nowych
cudów natury. Na spektakularny obraz
składa się w sumie 275 wodospadów,
rozciągniętych na przestrzeni kilku
kilometrów. Największą kaskadą jest
Gardło Diabła o wysokości ponad 72
metrów. To niezwykłe miejsce
odwiedza ponad milion turystów
rocznie.
Fernando de Noronha - to archipelag
ponad 20 wysepek wulkanicznego
pochodzenia znanych jako Fernando de
Noronha. Położone ok. 350 km na wschód
od wybrzeży kraju, stanowią jeden z jego
najcenniejszych przyrodniczo regionów i
chronione są przez UNESCO. Wysepki to
mieszanka strzelistych skał, klifów,
urokliwych zatoczek, lagun i pięknych plaż.
Na lądzie i w wodach żyje mnóstwo
cennych, często endemicznych, gatunków
ptaków, żółwi, ryb, rekinów, a także delfinów.
Ceará Jericoacoara - najsłynniejszą
plażą na północnym wschodzie kraju
jest Jericoacoara powszechnie
umieszczana w rankingach na
najpiękniejsze plaże świata. Znajdują
się tam również lazurowe jeziora
(Paraiso czy Błękitne) pośród
ogromnych wydm z białego piasku
otoczone palmami kokosowymi. Jednym
z symboli jest też łuk skalny Pedra
Furada (na zdjęciu). Sama wioska
Jericoacoara, dawniej skromna osada
rybacka, dziś jest małym kurortem.
Ciekawostki z Brazylii
• Rozgwieżdżone niebo na fladze
Brazylii odwzorowuje układ gwiazd
widziany w Rio de Janeiro w dniu 15
listopada 1889 r. , w dniu ogłoszenia
Brazylii republiką.
• W większych ośrodkach turystycznych
działa policja turystyczna DEATUR,
której obowiązkiem jest udzielanie
pomocy turystom, którzy stali się ofiarą
przestępstw lub wypadków. Z uwagi na
wysoką przestępczość należy
bezwzględnie wykluczyć poruszanie się
po tym kraju autostopem.
• W Brazylii uznaje się piłkę nożną za
sport narodowy. Reprezentacja
narodowa pięciokrotnie zdobywała tytuł
Mistrza Świata w piłce nożnej.
• Drewniany wóz czterokołowy
nazywany jest w Brazylii "Carro
polaco„ - co w tłumaczeniu oznacza
polski wóz. Brazylijczycy poznali ten
wóz właśnie dzięki polskim chłopom,
którzy wyemigrowali do tego kraju i
wprowadzili ten pojazd do użytku
Prezentacja opracowana i wykonana przez;

Źródła opracowania;
• www.encyklopedia.pwn.pl
• www.ameryka.biz.pl
• www.portalwiedzy.onet.pl
• www.brasilia.msz.gov.pl
• www.wikipedia.org.pl
• www.stany-zjednoczone.blogspot.com