Vous êtes sur la page 1sur 59

Draagvlak creren voor je communicatieplan

College Verandermanagement Communicatie 2.0

Even voorstellen

Even voorstellen

Drie weken geleden

Ons doel vandaag


Je hebt meer gevoel bij draagvlak creren Je bent beter voorbereid op je praktijkopdracht Leuke middag!

Wat gaan we doen


Aan de slag met draagvlak en weerstand Korte uitleg draagvlakmodellen Vertalen naar jouw eigen ervaring met draagvlak krijgen of anderen in beweging krijgen

Hoe gaan we werken


Met alle zintuigen:
Zien Luisteren Voelen (ervaren)

Halverwege een korte pauze Eigen verantwoordelijkheid voor leerdoel

Startoefening

Wat is draagvlak?

Wat is draagvlak?
Voldoende steun voor een verandering die jij wilt doorvoeren Ondersteuning voor standpunten, beleid, belangen of ideologie te bereiken door een beroep te doen op het eigen (deel)belang van degenen wier steun men nodig heeft en in het bijzonder om mogelijke conflicterende meningen of belangen geheel of gedeeltelijk met elkaar te verbinden, waardoor de steun voor het geheel versterkt wordt.

Waarom is draagvlak belangrijk?

Waarom is draagvak belangrijk?


Om een benodigde verandering te laten slagen:
Op tijd Efficint Effectief Succesvol Plezier

Wanneer heb je draagvlak nodig?

Wanneer heb je draagvlak nodig?


Bij grote veranderingen
organisatorische veranderingen nieuwe strategie of koers een andere aanpak (beleid) een nieuw computersysteem

Bij grote gevolgen of veel risico

Als er weerstand is bij belangrijke betrokkenen

Wat is weerstand?

Wat is weerstand?

Wat is weerstand?
Een emotionele en natuurlijke reactie, vaak onbewust, tegen een ongewenste verandering.

Veroorzaker is
Belang (redenen, noodzaak) niet duidelijk Verandering lijkt niet aan te sluiten bij eigen belangen Geen

Geen zelfvertrouwen

Hoe herken je weerstand?


Discussie aangaan Onderbreken Ontkennen Negeren/ zijsporen Pessimisme Sabotage

Waaraan herken je de weerstand oproeper?


Hij argumenteert veel en probeert krachtig te overtuigen Hij neemt de expertrol in: hij weet het vl beter! Hij bekritiseert en veroordeelt, legt zijn eigen normen op Plakt etiketjes op van alles Wil snel gaan en duwt veel Arrogant: ik weet wat goed voor jou is

Natuurlijk herken jij niets van jouw zelf hierin

Hoe krijg je iemand zover dat ie doet wat jij wilt?

Motivatie
Ieder mens is gemotiveerd! De vraag is alleen: waartoe? Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden.

Basishouding mensen tegenover veranderingen


Waarover gaat dit? Waarom moet dat? Maar wat bedoelen ze daarmee? Ik snap het, maar waarom zou ik daar aan meedoen? Leuk, maar hoe doe ik dat dan? Ik weet niet of ik dat wel kan (leren) Ik weet niet of ik dat wel durf

Hoe krijg je iemand zover? Omgaan met weerstand


Benoemen. Ik voel je weerstand Erkennen. ik begrijp dat je weerstand voelt Bevragen. wat zijn je bezwaren? Meebewegen wat vind je belangrijk? Waar zit volgens jou de urgentie? Vermijden. Ik wil dit graag parkeren en er later op terug komen, OK? Profiteren. Waarom vind jij dit geen goede verandering? Hoe vind jij dat we ons doel moeten bereiken? Weerstand vergroten tegen huidige situatie als je niet meegaat dan loopt het slecht met je af Draagvlak creren. Van de ander een bondgenoot maken

Maar hoe krijg je draagvlak?

Modellen voor meer draagvlak


Draagvlak tips Van Naar model: doelgericht werken Model logische niveaus: juiste interventie Draagvlak model: stappenplan

Jack de Vries mag niet lobbyen bij ministerie van Defensie

Jack de Vries mag niet lobbyen bij ministerie van Defensie

Draagvlak tips

Draagvlak tips
Betrek mensen bij je plan Hou rekening met belangen en motivatie van betrokkenen Maak partijen medeverantwoordelijk Tast af hoe betrokkenen tegen iets aankijken & lobby Vraag om mee te denken bij het verzinnen van een oplossing Geef voldoende & tijdig informatie Hou inspraakronden Maak plannen vroeg bekend and more

Van Naar model: Doelgericht werken

Van-Naar model
1. Hoe is het nu?
Waar heb je last van? Wat gebeurt er precies? Wat doe je dan? Hoe vaak / wanneer? Hoe groot is de pijn ? Wat als er niets verandert?

Visie ambitie

2. Hoe wil je het hebben?


Wat wil je bereiken? Hoe wil je zijn in die situatie? Positief geformuleerd Binnen eigen controle Specifiek Waaraan merk je dat je dit hebt bereikt?

3. Wat houdt je nog tegen?

4. Wat heb je dus nodig?

5. Wat ga je wanneer hoe doen?

Oefenen
In tweetallen Bedenk een eigenschap van jezelf waar je af en toe last van hebt in situaties Beantwoord de vragen in 1), 2) en 3)

Niveaus van verandering


Voor de juiste interventie als het niet werkt

Waarom doen we wat we doen?


Antropoloog Gregory Bateson zag meerdere niveaus:
mensen laten gedrag zien dat past in de omgeving waarin zij zich bevinden.

Dit gedrag wordt niet alleen benvloed door die omgeving, maar ook door innerlijke factoren.
Wat je kunt, hoe je over iets denkt, wie je bent, en de opdracht waarmee je op aarde rondwandelt, bepalen in hoge mate wat je doet. Elk mens leeft bewust en onbewust tegelijkertijd op deze niveaus die met elkaar in verbinding staan.

Model logische niveaus

Wat is er zichtbaar?

Omgeving
Identiteit
Overtuigingen

Wat neem ik waar? Waarop reageer ik? Waar doe ik iets? Met wie?
In welke markt? Welke klanten? Welke partners? Met wie communiceren wij? Met wie zijn wij in dialoog?

Competenties

Omgeving

Gedrag
Wat doe ik?

Gedrag

Welke producten en diensten leveren wij? Wat is onze communicatie strategie?

Onzichtbaar

Competenties
Wat kun jij goed? Hoe doe je dat?
Competenties

Welke online marketing & communicatie expertise hebben wij in huis?

Overtuigingen
Wat vind ik belangrijk? Wat geloof ik? Waar ga ik van uit?
Overtuigingen

Bedrijfsnormen en waarden Bedrijfscultuur zo doen wij dat hier

Identiteit
Identiteit

Wie ben ik? Hoe kijk ik naar mezelf?

Wie zijn wij? Wat is onze missie? Branding Online identiteit

Bezieling
Bezieling

Wat bezielt mij? Wat is mijn levensdoel?

Wat is onze maatschappelijke betekenis?

Wisselwerking
Hoog Hoog

Impact

In spanning

Laag

Laag

Wat je hiermee kunt

Inzicht in gedrag Juiste interventie doen Impact begrijpen

Korte oefening
In tweetallen Onderwerp: Jij als communicatie 2.0 adviseur in de komende praktijkopdracht Wissel uit: voorbeelden van elk logisch niveau bij jezelf Begin bij Omgeving!

Geef elkaar een voorbeeld


Logisch Niveau Omgeving Gedrag Competenties Overtuigingen Vragen Waar en met wie doe ik iets? Wat doe ik dan waarneembaar? Welke competenties zet ik in? Wat vind ik hierin belangrijk? Waar gaat het mij om?

Identiteit

Hoe kijk ik dan naar mezelf? Wat voor iemand ben ik dan?
Wat bezielt mij hierin? Wat drijft mij? op welke brandstof rijd ik?

Bezieling

Koppeling met Van Naar model


1. Hoe is het nu? 2. Hoe wil je het hebben?

Visie ambitie

3. Wat houdt je nog tegen?

4. Wat heb je dus nodig?

5. Wat ga je wanneer hoe doen?

Het draagvlak stappenplan van Jan

Van onbewust naar bewust


Respectvol confronteren Onweerlegbare feiten geven Denken oprekken: hoe prikkel je mensen?
In 0.13% van de behandelingen in ziekenhuizen wordt een vermijdbare fout gemaakt

Wat je ook kunt zeggen:


Hoeveel hockey elftallen aan patinten sterven wekelijks onnodig?

Leidt tot: meer bereidheid

Oefening
Je opdrachtgever is een gepassioneerd motorrijder Je wilt hem bewust maken dat in zijn bedrijf elke maand 20.000 wordt verspild. De winst over vorig jaar bedroeg 200 miljoen. Tot nu toe lijkt hij niet genteresseerd. Hoe prikkel je hem ?

Van bewust naar begrip


Inzicht & achtergrond bieden Maak anderen deelgenoot van je denken Welke visie zit hierachter? Beantwoord de Waarom? vraag Leidt tot: open staan Pas als mensen het begrijpen naar de volgende stap

Van begrip naar geloof


Kom erachter welke motieven mensen hebben. Wat drijft ze? Wat vinden ze belangrijk? Welke behoeften hebben ze? Sluit hier op aan. Leidt tot: acceptatie

Behoeften

Van geloof naar commitment


Geef inspiratie in het HOE doe ik dat? Wat weerhoudt mensen nog om het te doen?
Angst? Niet weten hoe? Discipline?

Gebruik logische niveaus Leidt tot: wil / drive

Afronding
Doel:
meer gevoel bij draagvlak creren ? beter voorbereid op je praktijkopdracht ? Leuke middag ?

Wat heb je met name geleerd? Opdracht: blog in max. 100 woorden over wat ik nooit meer zal vergeten over draagvlak creren.