Vous êtes sur la page 1sur 2

Admiral T - Pa Ni Konfyans

Pawol aw pa tin pon val


Tou sa ou ka di s bullshit
Ou gad mwen an d zy ou manti ba mwen
Mwen pa ni konfyans a danw enco
Kado pa ka ranplas santiman
Ou di ou dzol mwen sav s van
Donk futur an mwen s k sanw
Ou f fan tout s roz la ke mwen t plant baw
ou gach tout lanmou mwen t ni baw
Pa tin moman eksplik ki jan mwen ni mal
Mwen pa ni konfyans a danw enco
Kado pa ka ranplas santiman
Ou di ou dzol mwen sav s van
Donk futur an mwen s k sanw
Ou f fan tout s roz la ke mwen t plant baw
E ou gach tout lanmou mwen t ni baw
Pa tin moman eksplik ki jan mwen ni mal
Mwen pa ni konfyans a dan
Pawol aw pa tin pon val
Tou sa ou ka di s bullshit
Ou gad mwen an d zy ou manti ba mwen
Ou gad mwen an d zy ou manti ba mwen
Jod la mwen ka mand mwen ki moun vrman ki douvan mwen
Tou sa ke nou viv tou sa ke nou f s kon si sa pa ni pon val
Ou s an trang pou mwen
si vrman ou t inm mwen
Ou pa t k f mwen otan souf
Ou t k di mwen ke ou pa manman mwen
Pa t k lc mwen dcouvy tou sl
Mwen pa ni konfyans a danw enco
Kado pa ka ranplas santiman
Ou di ou dzol mwen sav s van
Donk futur an mwen s k sanw
Ou f fan tout s roz la ke mwen t plant baw
E ou gach tout lanmou mwen t ni baw
Pa tin moman eksplik ki jan mwen ni mal
Mwen anvi cri
Mwen anvi plr
Telman mwen col
L ou vw ke ou trayi
Pa l moun ke ou inm
Doul ka anvahi tout koaw kaw ka sgn
Oblij mand bon di poukwa siw sa ka riv

Pawol aw pa tin pon val


Tou sa ou ka di s bullshit
Ou gad mwen an d zy ou manti ba mwen

Admiral T - Pa Ni Konfyans
Mwen pa ni konfyans a danw enco
Kado pa ka ranplas santiman
Ou di ou dzol mwen sav s van
Donk futur an mwen s k sanw
Ou f fan tout s roz la ke mwen t plant baw
E ou gach tout lanmou mwen t ni baw
Pa tin moman eksplik ki jan mwen ni mal
Mwen pa ni konfyans a dan
Pawol aw pa tin pon val
Tou sa ou ka di s bullshit
Ou gad mwen an d zy ou manti ba mwen
Ou gad mwen an d zy ou manti ba mwen
Jod la mwen ka mand mwen ki moun vrman ki douvan mwen
Tou sa ke nou viv tou sa ke nou f s kon si sa pa ni pon val
Ou s an trang pou mwen
E si vrman ou t inm mwen
Ou pa t k f mwen otan souf
Ou t k di mwen ke ou pa manman mwen
Ou pa t k lc mwen dcouvy tou sl