Vous êtes sur la page 1sur 555

LISTA INDICATOR ' TS ' - Lucrari de Terasamente

COD
TSA01A1
19621
TSA01A2
19621
TSA01A3
19621
TSA01B1
19621
TSA01B2
19621
TSA01B3
19621
TSA01C1
19621
TSA01C2
19621
TSA01C3
19621
TSA01D1
19621
TSA01D2
19621
TSA01D3
19621
TSA01E1
19621
TSA01E2
19621
TSA01E3
19621
TSA01F1
19621
TSA01F2
19621
TSA01F3
19621
TSA01G1
19621
TSA01G2
19621
TSA01G3
19621
TSA01H1
19621
TSA01H2
19621
TSA01H3

19621
TSA02A1
19621
TSA02B1
19621
TSA02C1
19621
TSA02D1
19621
TSA02E1
19621
19921
TSA02F1
19621
19921
TSA02G1
19621
19921
TSA04A1
19621
TSA04A2
19621
TSA04B1
19621
TSA04B2
19621
TSA04C1
19621
TSA04C2
19621
TSA04D1
19621
TSA04D2
19621
TSA04E1
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
TSA04E2
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
TSA04F1
2917685
2914229

2900888
5886954
6311528
19621
TSA04F2
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
TSA04G1
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
TSA04G2
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
TSA04H1
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
TSA04H2
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
TSA04I1
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
TSA04I2
2917685
2914229
2900888
5886954

6311528
19621
TSA04J1
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
TSA04J2
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
TSA05A1
19621
19921
TSA05A2
19621
19921
TSA05B1
19621
19921
TSA05B2
19621
19921
TSA05C1
19621
19921
TSA05C2
19621
19921
TSA05D1
19621
19921
TSA05D2
19621
19921
TSA05E1
19621
19921
TSA05E2
19621
19921
TSA05F1
19621
19921
TSA05F2
19621

19921
TSA05G1
19621
19921
TSA05G2
19621
19921
TSA05H1
19621
19921
TSA05H2
19621
19921
TSA05I1
19621
19921
TSA05I2
19621
19921
TSA05J1
19621
19921
TSA05J2
19621
19921
TSA06A1
19621
19921
6727
TSA06A2
19621
19921
6727
TSA06B1
19621
19921
6727
TSA06B2
19621
19921
6727
TSA06C1
19621
19921
6727
TSA06C2
19621
19921
6727
TSA07A1
19621

19921
TSA07A2
19621
19921
TSA07B1
19621
19921
TSA07B2
19621
19921
TSA07C1
19621
19921
TSA07C2
19621
19921
TSA07D1
19621
19921
TSA07D2
19621
19921
TSA07E1
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
19921
TSA07E2
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
19921
TSA07F1
2917685
2914229
5886954
2900888
6311528
19621
19921
TSA07F2
2917685
2914229
2900888
5886954

6311528
19621
19921
TSA07G1
2917685
2914229
5886954
2900888
6311528
19621
19921
TSA07G2
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
19921
TSA07H1
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
19921
TSA07H2
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
19921
TSA07I1
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
19921
TSA07I2
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
19921

TSA07J1
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
19921
TSA07J2
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
19921
TSA08A1
19621
19921
6727
TSA08A2
19621
19921
6727
TSA08B1
19621
19921
6727
TSA08B2
19621
19921
6727
TSA08C1
19621
19921
6727
TSA08C2
19621
19921
6727
TSA08D1
19621
19921
6727
TSA08D2
19621
19921
6727
TSA08E1
19621
19921

6727
TSA08E2
19621
19921
6727
TSA08F1
19621
19921
6727
TSA08F2
19621
19921
6727
TSA09A1
19621
TSA09A2
19621
TSA09B1
19621
TSA09B2
19621
TSA09C1
19621
TSA09C2
19621
TSA09D1
19621
TSA09D2
19621
TSA09E1
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
TSA09E2
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
TSA09F1
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
TSA09F2

2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
TSA09G1
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
TSA09G2
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
TSA09H1
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
TSA09H2
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
TSA09I1
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
TSA09I2
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
TSA09J1
2917685
2914229

2900888
5886954
6311528
19621
TSA09J2
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
TSA10A1
19621
TSA10A2
19621
TSA10B1
19621
TSA10B2
19621
TSA10C1
19621
TSA10C2
19621
TSA10D1
19621
TSA10D2
19621
TSA10E1
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
TSA10E2
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
TSA10F1
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
TSA10F2
2917685
2914229

2900888
5886954
6311528
19621
TSA10G1
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
TSA10G2
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
TSA10H1
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
TSA10H2
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
TSA10I1
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
TSA10I2
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
TSA10J1
2917685
2914229
2900888
5886954

6311528
19621
TSA10J2
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
TSA10K1
2917685
2914229
2900888
6311528
5886954
19621
TSA10K2
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
TSA10L1
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
TSA10L2
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
TSA10M1
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
TSA10M2
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621

TSA10N1
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
TSA10N2
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
TSA10O1
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
TSA10O2
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
TSA10P1
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
TSA10P2
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
TSA11A1
19621
19921
6727
TSA11A2
19621
19921
6727
TSA11B1

19621
19921
6727
TSA11B2
19621
19921
6727
TSA11C1
19621
19921
6727
TSA11C2
19621
19921
6727
TSA11D1
19621
19921
6727
TSA11D2
19621
19921
6727
TSA11E1
19621
19921
6727
TSA11E2
19621
19921
6727
TSA11F1
19621
19921
6727
TSA11F2
19621
19921
6727
TSA11G1
19621
19921
6727
TSA11G2
19621
19921
6727
TSA11H1
19621
19921
6727

TSA11H2
19621
19921
6727
TSA11I1
19621
19921
6727
TSA11I2
19621
19921
6727
TSA11J1
19621
19921
6727
TSA11J2
19621
19921
6727
TSA11K1
19621
19921
6727
TSA11K2
19621
19921
6727
TSA11L1
19621
19921
6727
TSA11L2
19621
19921
6727
TSA12A1
19621
TSA12A2
19621
TSA12B1
19621
TSA12B2
19621
TSA12C1
19621
TSA12C2
19621
TSA12D1
19621
TSA12D2

19621
TSA12E1
19621
TSA12E2
19621
TSA12F1
19621
TSA12F2
19621
TSA12G1
19621
TSA12G2
19621
TSA12H1
19621
TSA12H2
19621
TSA12I1
19621
TSA12I2
19621
TSA12J1
19621
TSA12J2
19621
TSA12K1
19621
TSA12K2
19621
TSA12L1
19621
TSA12L2
19621
TSA12M1
19621
TSA12M2
19621
TSA13A1
19621
19921
6702
TSA13A2
19621
19921
6702
TSA13B1
19621
19921
6702
TSA13B2
19621

19921
6702
TSA13C1
19621
19921
6702
TSA13C2
19621
19921
6702
TSA13D1
19621
19921
6702
TSA13D2
19621
19921
6702
TSA13E1
19621
19921
6702
TSA13E2
19621
19921
6702
TSA13F1
19621
19921
6702
TSA13F2
19621
19921
6702
TSA13G1
19621
19921
6702
TSA13G2
19621
19921
6702
TSA13H1
19621
19921
6702
TSA13H2
19621
19921
6702
TSA13I1

19621
19921
6702
TSA13I2
19621
19921
6702
TSA14A1
19621
19921
TSA14A2
19621
19921
TSA14B1
19621
19921
TSA14B2
19621
19921
TSA14C1
19621
19921
TSA14C2
19621
19921
TSA14D1
19621
19921
TSA14D2
19621
19921
TSA14E1
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
19921
TSA14E2
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
19921
TSA14F1
2917685
2914229
2900888

5886954
6311528
19621
19921
TSA14F2
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
19921
TSA14G1
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
19921
TSA14G2
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
19921
TSA14H1
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
19921
TSA14H2
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
19921
TSA14I1
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621

19921
TSA14I2
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
19921
TSA14J1
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
19921
TSA14J2
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
19621
19921
TSA15A1
19621
19921
6727
TSA15A2
19621
19921
6727
TSA15B1
19621
19921
6727
TSA15B2
19621
19921
6727
TSA15C1
19621
19921
6727
TSA15C2
19621
19921
6727
TSA15D1
19621

19921
6727
TSA15D2
19621
19921
6727
TSA15E1
19621
19921
6727
TSA15E2
19621
19921
6727
TSA15F1
19621
19921
6727
TSA15F2
19621
19921
6727
TSA15G1
19621
19921
6727
TSA15G2
19621
19921
6727
TSA15H1
19621
19921
6727
TSA15H2
19621
19921
6727
TSA15I1
19621
19921
6727
TSA15I2
19621
19921
6727
TSA16A1
20231
29921
TSA16A2
20231

29921
TSA16A3
20231
29921
TSA16A4
20231
29921
TSA16A5
20231
29921
TSA16A6
20231
29921
TSA16B1
20231
29921
TSA16B2
20231
29921
TSA16B3
20231
29921
TSA16B4
20231
29921
TSA16B5
20231
29921
TSA16B6
20231
29921
TSA16C1
20231
29921
TSA16C2
20231
29921
TSA16C3
20231
29921
TSA16C4
20231
29921
TSA16C5
20231
29921
TSA16C6
20231
29921
TSA16D1
20231

29921
TSA16D2
20231
29921
TSA16D3
20231
29921
TSA16D4
20231
29921
TSA16D5
20231
29921
TSA16D6
20231
29921
TSA16E1
20231
29921
TSA16E2
20231
29921
TSA16E3
20231
29921
TSA16E4
20231
29921
TSA16F1
20231
29921
TSA16F2
20231
29921
TSA16F3
20231
29921
TSA16F4
20231
29921
TSA16G1
20231
29921
TSA16G2
20231
29921
TSA16G3
20231
29921
TSA16G4
20231

29921
TSA16H1
20231
29921
TSA16H2
20231
29921
TSA16H3
20231
29921
TSA16H4
20231
29921
TSA16H5
20231
29921
TSA16H6
20231
29921
TSA16I1
20231
29921
TSA16I2
20231
29921
TSA16I3
20231
29921
TSA16I4
20231
29921
TSA16I5
20231
29921
TSA16I6
20231
29921
TSA16J1
20231
29921
TSA16J2
20231
29921
TSA16J3
20231
29921
TSA16J4
20231
29921
TSA16J5
20231

29921
TSA16J6
20231
29921
TSA16K1
20231
29921
TSA16K2
20231
29921
TSA16K3
20231
29921
TSA16K4
20231
29921
TSA16K5
20231
29921
TSA16K6
20231
29921
TSA16L1
20231
29921
TSA16L2
20231
29921
TSA16L3
20231
29921
TSA16L4
20231
29921
TSA16M1
20231
29921
TSA16M2
20231
29921
TSA16M3
20231
29921
TSA16M4
20231
29921
TSA16N1
20231
29921
TSA16N2
20231

29921
TSA16N3
20231
29921
TSA16N4
20231
29921
TSA17A1
19621
TSA17A2
19621
TSA17A3
19621
TSA17B1
19621
TSA17B2
19621
TSA17B3
19621
TSA17C1
19621
TSA17C2
19621
TSA17C3
19621
TSA17D1
19621
TSA17D2
19621
TSA17D3
19621
TSA17E1
19621
TSA17E2
19621
TSA17E3
19621
TSA17F1
19621
TSA17F2
19621
TSA17F3
19621
TSA17G1
19621
TSA17G2
19621
TSA17G3
19621
TSA17H1
19621

TSA17H2
19621
TSA17H3
19621
TSA17I1
19621
TSA17I2
19621
TSA17I3
19621
TSA18A1
19621
TSA18A2
19621
TSA18A3
19621
TSA18B1
19621
TSA18B2
19621
TSA18B3
19621
TSA18C1
19621
TSA18C2
19621
TSA18C3
19621
TSA18D1
19621
TSA18D2
19621
TSA18D3
19621
TSA18E1
19621
TSA18E2
19621
TSA18E3
19621
TSA18F1
19621
TSA18F2
19621
TSA18F3
19621
TSA19A1
11321
19921
TSA19B1
11321

19921
TSA19C1
11321
19921
TSA19D1
11321
19921
TSA19E1
11321
19921
TSA19F1
11321
19921
TSA20A1
19921
TSA20B1
19921
TSA20C1
19921
TSA20D1
19921
TSA21A1
19621
19921
6727
TSA21A2
19621
19921
6727
TSA21B1
19621
19921
6727
TSA21B2
19621
19921
6727
TSA21C1
19621
19921
6727
TSA21C2
19621
19921
6727
TSA21D1
19621
19921
6727
TSA21D2
19621

19921
6727
TSA21E1
19621
19921
6727
TSA21E2
19621
19921
6727
TSA21F1
19621
19921
6727
TSA21F2
19621
19921
6727
TSA21G1
19621
19921
6727
TSA21G2
19621
19921
6727
TSA21H1
19621
19921
6727
TSA21H2
19621
19921
6727
TSA21I1
19621
19921
6727
TSA21I2
19621
19921
6727
TSA21J1
19621
19921
6727
TSA21J2
19621
19921
6727
TSA21K1

19621
19921
6727
TSA21K2
19621
19921
6727
TSA21L1
19621
19921
6727
TSA21L2
19621
19921
6727
TSA22A1
50151
50141
50131
50121
50111
TSA22B1
50151
50141
50131
50121
50111
TSA22C1
50151
50141
50131
50121
50111
TSA22D1
50151
50141
50131
50121
50111
TSA22E1
50151
50141
50131
50121
50111
TSA22F1
50151
50141
50131
50121
50111

TSA22G1
50151
50141
50131
50121
50111
TSA22H1
50151
50141
50131
50121
50111
TSA22I1
50151
50141
50131
50121
50111
TSA22J1
50151
50141
50131
50121
50111
TSA22K1
50151
50141
50131
50121
50111
TSA22L1
50151
50141
50131
50121
50111
TSA22M1
50151
50141
50131
50121
50111
TSA22N1
50151
50141
50131
50121
50111
TSA22O1
50151
50141

50131
50121
50111
TSA22P1
50151
50141
50131
50121
50111
TSA22Q1
50151
50141
50131
50121
50111
TSA22R1
50151
50141
50131
50121
50111
TSA22S1
50151
50141
50131
50121
50111
TSA22T1
50151
50141
50131
50121
50111
TSA23A1
19921
TSA24A1
4702
TSA24B1
3303
TSA24C1
4704
5604
TSA25A1
3635
TSA25B1
3636
TSA26A1
11651
11631
11611
4703

TSA27A1
3616
6612
2505
3370
2511
TSA27A2
3616
6612
2505
3370
2511
TSA27B1
3616
6612
2505
3370
2511
TSA27B2
3616
6612
2505
3370
2511
TSB01A1
39921
30231
TSB01B1
39921
30231
TSB01C1
39921
30231
TSB02A1
7317256
7307990
4832889
30231
30151
TSB02B1
7317256
7307990
4832889
30231
30151
TSB02C1
7317256
7307990
4832889
30231
30151

TSB02D1
7317256
7308023
7322407
30231
30151
TSB02E1
7317256
7308023
7322407
30231
30151
TSB02F1
7317256
7308023
7322407
30231
30151
TSB03A1
7317256
7307990
4832889
30251
30151
30231
2509
2805
TSB03B1
7317256
7307990
4832889
30251
30151
30231
2509
2805
TSB03C1
7317256
7307990
4832889
30251
30151
30231
2509
2805
TSB03D1
7317256
7308023
7322407
30251
30151

30231
2509
2805
TSB03E1
7317256
7308023
7322407
30251
30151
30231
2509
2805
TSB03F1
7317256
7308023
7322407
30251
30151
30231
2509
2805
TSB04A1
7317256
7307990
4832889
30251
30151
30231
2509
2805
TSB04B1
7317256
7307990
4832889
30251
30151
30231
2509
2805
TSB04C1
7317256
7307990
4832889
30251
30151
30231
2509
2805
TSB04D1
7317256
7308023

7322407
30251
30151
30231
2509
2805
TSB04E1
7317256
7308023
7322407
30251
30151
30231
2509
2805
TSB04F1
7317256
7308023
7322407
30251
30151
30231
2509
2805
TSB05A1
7317256
7307990
4832889
30251
30151
30231
2509
2805
TSB05B1
7317256
7307990
4832889
30251
30151
30231
2509
2805
TSB05C1
7317256
7307990
4832889
30251
30151
30231
2509
2805

TSB05D1
7317256
7308023
7322407
30251
30151
30231
2509
2805
TSB05E1
7317256
7308023
7322407
30251
30151
30231
2509
2805
TSB05F1
7317256
7308023
7322407
30251
30151
30231
2509
2805
TSB06A1
39931
TSB06B1
39931
TSB06C1
39931
TSB07A1
7317256
7307990
4816172
30251
30231
39921
30121
2501
2804
TSB07B1
7317256
7307990
4816172
30251
30231
39921
30121

2501
2804
TSB07C1
7317256
7307990
4816172
30251
30231
39921
30121
2501
2804
TSB07D1
7317256
7307990
4816172
30251
30231
39921
30121
2501
2804
TSB07E1
7317256
7307990
4816172
30251
30231
39921
30121
2501
2804
TSB07F1
7317256
7307990
4816172
30251
30231
39921
30121
2501
2804
TSB08A1
7317256
7308009
4832889
30251
30151
30231
39931
2511

2808
TSB08B1
7317256
7308009
4832889
30251
30151
30231
39931
2511
2808
TSB08C1
7317256
7308009
4832889
30251
30151
30231
39931
2511
2808
TSB09A1
7317256
7308009
4832889
30251
30151
30231
39931
2511
2808
TSB09B1
7317256
7308009
4832889
30251
30151
30231
39931
2511
2808
TSB09C1
7317256
7308009
4832889
30251
30151
30231
39931
2511
2808

TSB10A1
7317256
7308009
4832889
30251
30151
30231
39931
2511
2808
TSB10B1
7317256
7308009
4832889
30251
30231
39931
30151
2511
2808
TSB10C1
7317256
7308009
4832889
30251
30231
39931
30151
2511
2808
TSB11A1
7317256
7308023
7308009
7322407
4832889
30251
30151
30231
39931
2509
2805
TSB11B1
7317256
7308023
7308009
7322407
4832889
30251
30151
30231

39931
2509
2805
TSB11C1
7317256
7308023
7308009
7322407
4832889
30251
30231
39931
30151
2509
2805
TSB12A1
7317256
7308023
7322407
30231
30151
39931
39921
TSB12B1
7317256
7308023
7322407
30231
30151
39931
39921
TSB12C1
7317256
7308023
7322407
30231
39931
30151
39921
TSB13A1
7317256
7308023
7322407
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
30231
39931
30151

39921
TSB13B1
7317256
7308023
7322407
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
30231
30151
39931
39921
TSB13C1
7317256
7308023
7322407
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
30231
30151
39931
39921
TSB13D1
7317256
7308023
7322407
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
30231
30151
39931
39921
TSB13E1
7317256
7308023
7322407
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
30231
30151

39931
39921
TSB13F1
7317256
7308023
7322407
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
30231
30151
39931
39921
TSB14A1
7317256
7308023
7322407
30251
30231
39931
30151
39921
2509
2805
TSB14B1
7317256
7308023
7322407
30251
30231
39931
30151
39921
2509
2805
TSB14C1
7317256
7308023
7322407
30251
30231
39931
30151
39921
2509
2805
TSB15A1
7317256
7308023

7322407
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
30251
30151
30231
39931
39921
2509
2805
TSB15B1
7317256
7308023
7322407
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
30251
30151
30231
39931
39921
2509
2805
TSB15C1
7317256
7308023
7322407
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
30251
30231
39931
39921
30151
2509
2805
TSB15D1
7317256
7308023
7322407
2917685
2914229

2900888
5886954
6311528
30251
30151
30231
39931
39921
2509
2805
TSB15E1
7317256
7308023
7322407
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
30251
30151
30231
39931
39921
2509
2805
TSB15F1
7317256
7308023
7322407
5886954
6311528
2917685
2914229
2900888
30251
30151
30231
39931
39921
2509
2805
TSB15G1
7317256
7308023
7322407
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528

30251
30151
30231
39931
39921
2509
2805
TSB15H1
7317256
7308023
7322407
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
30251
30151
30231
39931
39921
2509
2805
TSB15I1
7317256
7308023
7322407
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
30251
30151
30231
39931
39921
2509
2805
TSB16A1
7317256
7308023
7322407
30251
30231
39931
39921
30151
6727
2509
2805

TSB16B1
7317256
7308023
7322407
30251
30231
39931
39921
30151
6727
2509
2805
TSB16C1
7317256
7308023
7322407
30251
30231
39931
39921
30151
6727
2509
2805
TSB16D1
7317256
7308023
7322407
30251
30231
39931
39921
30151
6727
2509
2805
TSB16E1
7317256
7308023
7322407
30251
30231
39931
39921
30151
6727
2509
2805
TSB16F1
7317256
7308023

7322407
30251
30231
39931
39921
30151
6727
2509
2805
TSB16G1
7317256
7308023
7322407
30251
30231
39931
39921
30151
6727
2509
2805
TSB16H1
7317256
7308023
7322407
30251
30231
39931
39921
30151
6727
2509
2805
TSB16I1
7317256
7308023
7322407
30251
30231
39931
39921
30151
6727
2509
2805
TSB17A1
7317256
7307990
4816172
30251
30121

30231
39921
2501
2804
TSB17B1
7317256
7307990
4816172
30251
30121
30231
39921
2501
2804
TSB17C1
7317256
7307990
4816172
30251
30121
30231
39921
2501
2804
TSB17D1
7317256
7307990
4816172
30251
30121
30231
39921
2501
2804
TSB17E1
7317256
7307990
4816172
30251
30121
30231
39921
2501
2804
TSB17F1
7317256
7307990
4816172
30251
30121
30231

39921
2501
2804
TSB18A1
39921
30231
2509
2801
TSB18B1
30231
39921
2509
2801
TSB18C1
30231
39921
2509
2801
TSB19A1
30231
39921
2509
2801
TSB19B1
30231
39921
2509
2801
TSB19C1
30231
39921
2509
2801
TSB20A1
30231
39921
2509
2801
TSB20B1
30231
39921
2509
2801
TSB20C1
39921
30231
2509
2801
TSB21A1
30231
39921

2509
2801
TSB21B1
30231
39921
2509
2801
TSB21C1
30231
39921
2509
2801
TSB21D1
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
39921
39931
30231
2509
2801
TSB21E1
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
30231
39921
39931
2509
2801
TSB21F1
2917685
2914229
2900888
5886954
6311528
30231
39921
39931
2509
2801
TSB22A1
30231
39921
6727
2509
2801

TSB22B1
39921
30231
6727
2509
2801
TSB22C1
30231
39921
6727
2509
2801
TSB22D1
30231
39921
6727
2509
2801
TSB22E1
30231
39921
6727
2509
2801
TSB22F1
30231
39921
6727
2509
2801
TSB22G1
30231
39921
6727
2509
2801
TSB22H1
30231
39921
6727
2509
2801
TSB22I1
30231
39921
6727
2509
2801
TSB22J1
39921
30231

6727
2509
2801
TSB22K1
39921
30231
6727
2509
2801
TSB22L1
39921
30231
6727
2509
2801
TSB23A1
30231
39921
2509
2801
TSB23B1
30231
39921
2509
2801
TSB23C1
30231
39921
2509
2801
TSB24A1
39931
TSB24B1
39931
TSB24C1
39931
TSB25A1
30231
39931
TSB25B1
30231
39931
TSB25C1
30231
39931
TSB26A1
50151
50141
50131
50121
50111

2509
2801
TSB26B1
7317256
7307990
4832889
2900888
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2805
TSB26C1
7317256
7307990
4832889
2900888
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2805
TSB26D1
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2801
TSB26E1
7317256
7307990
4832889
2900888
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2805
TSB26F1
7317256
7307990
4832889
2900888

50151
50141
50131
50121
50111
2509
2805
TSB26G1
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2801
TSB26H1
7317256
7307990
4832889
2900888
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2805
TSB26I1
7317256
7307990
4832889
2900888
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2805
TSB26J1
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2801
TSB26K1
7317256
7307990
4832889

2900888
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2805
TSB26L1
7317256
7307990
4832889
2900888
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2805
TSB26M1
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2801
TSB26N1
7317256
7307990
4832889
2900888
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2805
TSB26O1
7317256
7307990
4832889
2900888
50151
50141
50131
50121
50111
2509

2805
TSB27A1
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2801
TSB27B1
7317256
7307990
4832889
2900888
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2805
TSB27C1
7317256
7307990
4832889
2900888
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2805
TSB27D1
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2801
TSB27E1
7317256
7307990
4832889
2900888
50151
50141
50131
50121
50111

2509
2805
TSB27F1
7317256
7307990
4832889
2900888
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2805
TSB27G1
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2801
TSB27H1
7317256
7307990
4832889
2900888
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2805
TSB27I1
7317256
7307990
4832889
2900888
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2805
TSB27J1
50151
50141
50131
50121

50111
2509
2801
TSB27K1
7317256
7307990
4832889
2900888
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2805
TSB27L1
7317256
7307990
4832889
2900888
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2805
TSB27M1
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2801
TSB27N1
7317256
7307990
4832889
2900888
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2805
TSB27O1
7317256
7307990
4832889

2900888
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2805
TSB28A1
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2801
TSB28B1
7317256
7307990
4832889
2900888
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2805
TSB28C1
7317256
7307990
4832889
2900888
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2805
TSB28D1
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2801
TSB28E1
7317256
7307990

4832889
2900888
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2805
TSB28F1
7317256
7307990
4832889
2900888
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2805
TSB28G1
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2801
TSB28H1
7317256
7307990
4832889
2900888
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2805
TSB28I1
7317256
7307990
4832889
2900888
50151
50141
50131
50121
50111

2509
2805
TSB28J1
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2801
TSB28K1
7317256
7307990
4832889
2900888
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2805
TSB28L1
7317256
7307990
4832889
2900888
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2805
TSB28M1
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2801
TSB28N1
7317256
7307990
4832889
2900888
50151
50141
50131
50121

50111
2509
2805
TSB28O1
7317256
7307990
4832889
2900888
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2805
TSB29A1
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2801
TSB29B1
7317256
7307990
4832889
2900888
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2805
TSB29C1
7317256
7307990
4832889
2900888
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2805
TSB29D1
50151
50141
50131

50121
50111
2509
2801
TSB29E1
7317256
7307990
4832889
2900888
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2805
TSB29F1
7317256
7307990
4832889
2900888
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2805
TSB29G1
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2801
TSB29H1
7317256
7307990
4832889
2900888
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2805
TSB29I1
7317256
7307990

4832889
2900888
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2805
TSB29J1
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2801
TSB29K1
7317256
7307990
4832889
2900888
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2805
TSB29L1
7317256
7307990
4832889
2900888
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2805
TSB29M1
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2801
TSB29N1
7317256

7307990
4832889
2900888
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2805
TSB29O1
7317256
7307990
4832889
2900888
50151
50141
50131
50121
50111
2509
2805
TSC01A1
3554
TSC01B1
3554
TSC01C1
3546
TSC01D1
3546
TSC02A1
3521
TSC02A11
3521
TSC02A2
3521
TSC02A21
3521
TSC02B1
3521
TSC02B11
3521
TSC02B2
3521
TSC02B21
3521
TSC02C1
3521
TSC02C11
3521
TSC02C2

3521
TSC02C21
3521
TSC02D1
3521
TSC02D11
3521
TSC02D2
3521
TSC02D21
3521
TSC03A1
3501
TSC03A11
3501
TSC03A2
3501
TSC03A21
3501
TSC03A3
3501
TSC03A31
3501
TSC03B1
3501
TSC03B11
3501
TSC03B2
3501
TSC03B21
3501
TSC03B3
3501
TSC03B31
3501
TSC03C1
3501
TSC03C11
3501
TSC03D1
3501
TSC03D11
3501
TSC03E1
3501
TSC03E11
3501
TSC03E2
3501
TSC03E21
3501

TSC03E3
3501
TSC03E31
3501
TSC03F1
3501
TSC03F11
3501
TSC03F2
3501
TSC03F21
3501
TSC03F3
3501
TSC03F31
3501
TSC03G1
3501
TSC03G11
3501
TSC03H1
3501
TSC03H11
3501
TSC04A1
3502
TSC04A11
3502
TSC04A2
3502
TSC04A21
3502
TSC04A3
3502
TSC04A31
3502
TSC04B1
3502
TSC04B11
3502
TSC04B2
3502
TSC04B21
3502
TSC04B3
3502
TSC04B31
3502
TSC04C1
3502
TSC04C11

3502
TSC04C2
3502
TSC04C21
3502
TSC04C3
3502
TSC04C31
3502
TSC04D1
3502
TSC04D11
3502
TSC04D2
3502
TSC04D21
3502
TSC04D3
3502
TSC04D31
3502
TSC04E1
3502
TSC04E11
3502
TSC04E2
3502
TSC04E21
3502
TSC04E3
3502
TSC04E31
3502
TSC04F1
3502
TSC04F11
3502
TSC04F2
3502
TSC04F21
3502
TSC04F3
3502
TSC04F31
3502
TSC04G1
3502
TSC04G11
3502
TSC04G2
3502

TSC04G21
3502
TSC04G3
3502
TSC04G31
3502
TSC04H1
3502
TSC04H11
3502
TSC04H2
3502
TSC04H21
3502
TSC04H3
3502
TSC04H31
3502
TSC05A1
3511
TSC05A11
3511
TSC05A2
3511
TSC05A21
3511
TSC05B1
3511
TSC05B11
3511
TSC05B2
3511
TSC05B21
3511
TSC05C1
3511
TSC05C11
3511
TSC05D1
3511
TSC05D11
3511
TSC05E1
3511
TSC05E11
3511
TSC05F1
3511
TSC05F11
3511
TSC05F2

3511
TSC05F21
3511
TSC05G1
3511
TSC05G11
3511
TSC05G2
3511
TSC05G21
3511
TSC05H1
3511
TSC05H11
3511
TSC05I1
3511
TSC05I11
3511
TSC05J1
3511
TSC05J11
3511
TSC06A1
3506
TSC06A11
3506
TSC06A2
3506
TSC06A21
3506
TSC06A3
3506
TSC06A31
3506
TSC06B1
3506
TSC06B11
3506
TSC06B2
3506
TSC06B21
3506
TSC06B3
3506
TSC06B31
3506
TSC06C1
3506
TSC06C11
3506

TSC06D1
3506
TSC06D11
3506
TSC06D2
3506
TSC06D21
3506
TSC06D3
3506
TSC06D31
3506
TSC06E1
3506
TSC06E11
3506
TSC06E2
3506
TSC06E21
3506
TSC06E3
3506
TSC06E31
3506
TSC06F1
3506
TSC06F11
3506
TSC07A1
3507
TSC07A11
3507
TSC07A2
3507
TSC07A21
3507
TSC07A3
3507
TSC07A31
3507
TSC07B1
3507
TSC07B11
3507
TSC07B2
3507
TSC07B21
3507
TSC07B3
3507
TSC07B31

3507
TSC07C1
3507
TSC07C11
3507
TSC07D1
3507
TSC07D11
3507
TSC07D2
3507
TSC07D21
3507
TSC07D3
3507
TSC07D31
3507
TSC07E1
3507
TSC07E11
3507
TSC07E2
3507
TSC07E21
3507
TSC07E3
3507
TSC07E31
3507
TSC07F1
3507
TSC07F11
3507
TSC08A1
3506
TSC08A11
3506
TSC08A2
3506
TSC08A21
3506
TSC08B1
3506
TSC08B11
3506
TSC08B2
3506
TSC08B21
3506
TSC08C1
3506

TSC08C11
3506
TSC08C2
3506
TSC08C21
3506
TSC08D1
3506
TSC08D11
3506
TSC08D2
3506
TSC08D21
3506
TSC08E1
3506
TSC08E11
3506
TSC08E2
3506
TSC08E21
3506
TSC08F1
3506
TSC08F11
3506
TSC08F2
3506
TSC08F21
3506
TSC08G1
3506
TSC08G11
3506
TSC08G2
3506
TSC08G21
3506
TSC08H1
3506
TSC08H11
3506
TSC08H2
3506
TSC08H21
3506
TSC08I1
3506
TSC08I11
3506
TSC08I2

3506
TSC08I21
3506
TSC08J1
3506
TSC08J11
3506
TSC08J2
3506
TSC08J21
3506
TSC08K1
3506
TSC08K11
3506
TSC08K2
3506
TSC08K21
3506
TSC08L1
3506
TSC08L11
3506
TSC08L2
3506
TSC08L21
3506
TSC09A1
3507
TSC09A11
3507
TSC09A2
3507
TSC09A21
3507
TSC09B1
3507
TSC09B11
3507
TSC09B2
3507
TSC09B21
3507
TSC09C1
3507
TSC09C11
3507
TSC09C2
3507
TSC09C21
3507

TSC09D1
3507
TSC09D11
3507
TSC09D2
3507
TSC09D21
3507
TSC09E1
3507
TSC09E11
3507
TSC09E2
3507
TSC09E21
3507
TSC09F1
3507
TSC09F11
3507
TSC09F2
3507
TSC09F21
3507
TSC09G1
3507
TSC09G11
3507
TSC09G2
3507
TSC09G21
3507
TSC09H1
3507
TSC09H11
3507
TSC09H2
3507
TSC09H21
3507
TSC09I1
3507
TSC09I11
3507
TSC09I2
3507
TSC09I21
3507
TSC09J1
3507
TSC09J11

3507
TSC09J2
3507
TSC09J21
3507
TSC09K1
3507
TSC09K11
3507
TSC09K2
3507
TSC09K21
3507
TSC09L1
3507
TSC09L11
3507
TSC09L2
3507
TSC09L21
3507
TSC10A1
6309874
2917673
5887001
2955998
10721
10711
19921
TSC11A1
3525
TSC11B1
3525
TSC11C1
3525
TSC12A1
3526
TSC12B1
3526
TSC12C1
3527
TSC12D1
3527
TSC13A1
3506
TSC13A11
3506
TSC13A2
3506
TSC13A21
3506

TSC13B1
3506
TSC13B11
3506
TSC13B2
3506
TSC13B21
3506
TSC13C1
3506
TSC13C11
3506
TSC13D1
3507
TSC13D11
3507
TSC13D2
3507
TSC13D21
3507
TSC13E1
3507
TSC13E11
3507
TSC13E2
3507
TSC13E21
3507
TSC13F1
3507
TSC13F11
3507
TSC14A1
3515
TSC14A11
3515
TSC14A12
3515
TSC14A13
3515
TSC14A2
3515
TSC14A21
3515
TSC14A22
3515
TSC14A23
3515
TSC14B1
3515
TSC14B11

3515
TSC14B12
3515
TSC14B13
3515
TSC14B2
3515
TSC14B21
3515
TSC14B22
3515
TSC14B23
3515
TSC14C1
3515
TSC14C11
3515
TSC14C12
3515
TSC14C13
3515
TSC14C2
3515
TSC14C21
3515
TSC14C22
3515
TSC14C23
3515
TSC14D1
3515
TSC14D11
3515
TSC14D12
3515
TSC14D13
3515
TSC14D2
3515
TSC14D21
3515
TSC14D22
3515
TSC14D23
3515
TSC14E1
3515
TSC14E11
3515
TSC14E12
3515

TSC14E13
3515
TSC14E2
3515
TSC14E21
3515
TSC14E22
3515
TSC14E23
3515
TSC15A1
3516
TSC15A11
3516
TSC15A12
3516
TSC15A13
3516
TSC15A2
3516
TSC15A21
3516
TSC15A22
3516
TSC15A23
3516
TSC15B1
3516
TSC15B11
3516
TSC15B12
3516
TSC15B13
3516
TSC15B2
3516
TSC15B21
3516
TSC15B22
3516
TSC15B23
3516
TSC15C1
3516
TSC15C11
3516
TSC15C12
3516
TSC15C13
3516
TSC15C2

3516
TSC15C21
3516
TSC15C22
3516
TSC15C23
3516
TSC15D1
3516
TSC15D11
3516
TSC15D12
3516
TSC15D13
3516
TSC15D2
3516
TSC15D21
3516
TSC15D22
3516
TSC15D23
3516
TSC15E1
3516
TSC15E11
3516
TSC15E12
3516
TSC15E13
3516
TSC15E2
3516
TSC15E21
3516
TSC15E22
3516
TSC15E23
3516
TSC16A1
3546
TSC16A11
3546
TSC16A2
3547
TSC16A21
3547
TSC16B1
3546
TSC16B11
3546

TSC16B2
3547
TSC16B21
3547
TSC16C1
3546
TSC16C11
3546
TSC16C2
3547
TSC16C21
3547
TSC16D1
3546
TSC16D11
3546
TSC16D2
3547
TSC16D21
3547
TSC16E1
3546
TSC16E11
3546
TSC16E2
3547
TSC16E21
3547
TSC16F1
3546
TSC16F11
3546
TSC16F2
3547
TSC16F21
3547
TSC16G1
3546
TSC16G11
3546
TSC16G2
3547
TSC16G21
3547
TSC16H1
3546
TSC16H11
3546
TSC16H2
3547
TSC16H21

3547
TSC17A1
19921
11321
3546
TSC17B1
19921
11321
3546
TSC17C1
11321
19921
3546
TSC18A1
3553
TSC18A11
3553
TSC18B1
3553
TSC18B11
3553
TSC19A1
3554
TSC19A11
3554
TSC19B1
3554
TSC19B11
3554
TSC19C1
3554
TSC19C11
3554
TSC19D1
3554
TSC19D11
3554
TSC20A1
3554
TSC20A11
3554
TSC20B1
3554
TSC20B11
3554
TSC20C1
3554
TSC20C11
3554
TSC21A1
3546

TSC21A11
3546
TSC21B1
3546
TSC21B11
3546
TSC21C1
3546
TSC21C11
3546
TSC22A1
3553
TSC22A11
3553
TSC22B1
3553
TSC22B11
3553
TSC22C1
3554
TSC22C11
3554
TSC22D1
3554
TSC22D11
3554
TSC22E1
3554
TSC22E11
3554
TSC22F1
3554
TSC22F11
3554
TSC22G1
3554
TSC22G11
3554
TSC22H1
3554
TSC22H11
3554
TSC22I1
3554
TSC22I11
3554
TSC22J1
3546
TSC22J11
3546
TSC22K1

3546
TSC22K11
3546
TSC22L1
3546
TSC22L11
3546
TSC23A1
3539
TSC23A11
3539
TSC23B1
3539
TSC23B11
3539
TSC23C1
3539
TSC23C11
3539
TSC23D1
3539
TSC23D11
3539
TSC23E1
3539
TSC23E11
3539
TSC23F1
3539
TSC23F11
3539
TSC24A1
3533
TSC24A11
3533
TSC24B1
3533
TSC24B11
3533
TSC24C1
3533
TSC24C11
3533
TSC24D1
3533
TSC24D11
3533
TSC25A1
3533
TSC25A11
3533

TSC25A2
3533
TSC25A21
3533
TSC25B1
3535
TSC25B11
3535
TSC25B2
3535
TSC25B21
3535
TSC26A1
3553
TSC26A11
3553
TSC26B1
3554
TSC26B11
3554
TSC26C1
3554
TSC26C11
3554
TSC26D1
3554
TSC26D11
3554
TSC27A1
3553
TSC27A11
3553
TSC27B1
3554
TSC27B11
3554
TSC27C1
3554
TSC27C11
3554
TSC27D1
3554
TSC27D11
3554
TSC28A1
5904512
6619786
4707797
7356733
7308164
70241

70231
22751
22851
19921
70221
3005
3642
TSC28A11
4707797
7356733
7308164
5904512
6619786
19921
22851
22751
70241
70221
3005
3642
TSC28A12
4707797
7356733
7308164
5904512
6619786
22851
19921
70221
22751
70241
3005
3642
TSC28A13
70241
70221
22751
22851
29921
3005
3642
TSC28B1
4707797
7356733
7308164
5904512
6619786
70221
22851
22751
19921

70241
3005
3642
TSC28B11
4707797
7356733
7308164
5904512
6619786
70241
22851
70221
22751
19921
3005
3642
TSC28B12
4707797
7356733
7308164
5904512
6619786
70241
22851
70221
19921
22751
3005
3642
TSC28B13
70241
70221
22751
22851
29921
3005
3642
TSC28C1
5904512
6619786
4707797
7356733
7308164
70241
70231
22751
22851
19921
70221
3005
3642

TSC28C11
4707797
7356733
7308164
5904512
6619786
22851
19921
70241
70221
22751
3005
3642
TSC28C12
4707797
7356733
7308164
5904512
6619786
22751
22851
19921
70241
70221
3005
3642
TSC28C13
70241
70221
22751
22851
29921
3005
3642
TSC28D1
4707797
7356733
7308164
5904512
6619786
22851
19921
70241
70221
22751
3005
3642
TSC28D11
4707797
7356733
7308164

5904512
6619786
70221
22751
70241
19921
22851
3642
3005
TSC28D12
4707797
7356733
7308164
5904512
6619786
19921
70241
70221
22751
22851
3005
3642
TSC28D13
70241
70221
22751
22851
29921
3005
3642
TSC28E1
5904512
6619786
4707797
7356733
7308164
70241
70231
22751
22851
19921
70221
3005
3642
TSC28E11
4707797
7356733
7308164
5904512
6619786
70221

70241
22851
19921
22751
3005
3642
TSC28E12
4707797
7356733
7308164
5904512
6619786
70241
70221
22851
19921
22751
3005
3642
TSC28E13
70241
70221
22751
22851
29921
3005
3642
TSC28F1
5904512
6619786
4707797
7356733
7308164
70221
22851
22751
19921
70241
3005
3642
TSC28F11
4707797
7356733
7308164
5904512
6619786
22851
70241
22751
70221
19921

3005
3642
TSC28F12
4707797
7356733
7308164
5904512
6619786
19921
70241
70221
22751
22851
3005
3642
TSC28F13
70241
70221
22751
22851
29921
3005
3642
TSC28G1
5904512
6619786
4707797
7356733
7308164
70241
70231
22751
22851
19921
70221
3005
3642
TSC28G11
4707797
7356733
7308164
5904512
6619786
22851
70241
70221
19921
22751
3642
3005
TSC28G12

4707797
7356733
7308164
5904512
6619786
22851
19921
22751
70221
70241
3005
3642
TSC28G13
70241
70221
22751
22851
29921
3005
3642
TSC28H1
5904512
6619786
4707797
7356733
7308164
70241
70231
22751
22851
19921
70221
3005
3639
TSC28H11
4707797
7356733
7308164
5904512
6619786
70221
22851
19921
70241
22751
3005
3639
TSC28H12
4707797
7356733
7308164

5904512
6619786
22851
70241
22751
19921
70221
3005
3639
TSC28H13
70241
70221
22751
22851
29921
3005
3639
TSC28I1
4707797
7356733
7308164
5904512
6619786
22851
19921
70241
70221
22751
3005
3639
TSC28I11
4707797
7356733
7308164
5904512
6619786
70241
22851
19921
70221
22751
3005
3639
TSC28I12
4707797
7356733
7308164
5904512
6619786
70221
19921

22851
22751
70241
3005
3639
TSC28I13
70241
70221
22751
22851
29921
3005
3639
TSC28J1
5904512
6619786
4707797
7356733
7308164
70241
70231
22751
22851
19921
70221
3005
3639
TSC28J11
4707797
7356733
7308164
5904512
6619786
70241
19921
22851
70221
22751
3005
3639
TSC28J12
4707797
7356733
7308164
5904512
6619786
22851
19921
22751
70241
70221

3005
3639
TSC28J13
70241
70221
22751
22851
29921
3005
3639
TSC28K1
4707797
7356733
7308164
5904512
6619786
22851
22751
70221
70241
19921
3005
3639
TSC28K11
4707797
7356733
7308164
5904512
6619786
22851
70221
70241
22751
19921
3005
3639
TSC28K12
4707797
7356733
7308164
5904512
6619786
70241
19921
22851
70221
22751
3005
3639
TSC28K13
70241

70221
22751
22851
29921
3005
3639
TSC28L1
5904512
6619786
4707797
7356733
7308164
70241
70231
22751
22851
19921
70221
3005
3639
TSC28L11
4707797
7356733
7308164
5904512
6619786
22851
19921
70241
22751
70221
3005
3639
TSC28L12
4707797
7356733
7308164
5904512
6619786
19921
22751
70241
70221
22851
3005
3639
TSC28L13
70241
70221
22751
22851

29921
3005
3639
TSC28M1
3642
TSC28N1
3639
TSC29A1
10203
2205537
7345851
4707797
7356733
7308164
5904512
6619786
6202818
70241
70231
22751
22851
29921
70221
3639
3005
2508
3821
3356
3302
TSC29A2
3639
TSC29B1
10203
2205537
7345851
4707797
7356733
7308164
5904512
6619786
6202818
70241
70231
22751
22851
29921
70221
3639
2508
3821
3356

3302
3005
TSC29B2
3639
TSC29C1
10203
2205537
7345851
4707797
7356733
7308164
5904512
6619786
6202818
70241
70231
22751
22851
29921
70221
3639
3005
2508
3821
3356
3302
TSC30A1
2200410
2958902
5901235
5842702
19921
70241
70231
79921
3620
3503
3303
TSC30B1
2200410
2958902
5901235
5842702
19921
70241
70231
79921
3620
3503
3303
TSC30C1

2200410
2958902
5901235
5842702
19921
70241
70231
79921
3620
3503
3303
TSC31A1
3529
3525
5605
3546
6742
4804
3554
TSC31A2
3529
3525
5605
3546
6742
4804
3554
TSC31A3
3529
3525
5605
3546
6742
4804
3554
TSC31B1
3529
3525
5605
3546
6742
4804
3554
TSC31B2
3529
3525
5605
3546
6742
4804
3554

TSC31B3
3529
3525
5605
3546
6742
4804
3554
TSC31C1
3529
3525
5605
3546
6742
4804
3554
TSC31C2
3529
3525
5605
3546
6742
4804
3554
TSC31C3
3529
3525
5605
3546
6742
4804
3554
TSC31D1
3529
3525
5605
3546
6742
4804
3554
TSC31D2
3529
3525
5605
3546
6742
4804
3554
TSC31D3
3529
3525

5605
3546
6742
4804
3554
TSC32A1
3530
3525
4804
5605
3546
6742
3554
TSC32A2
3530
3525
4804
5605
3546
6742
3554
TSC32A3
3530
3525
4804
5605
3546
6742
3554
TSC32A4
3530
3525
4804
5605
3546
6742
3554
TSC32B1
3530
3525
4804
5605
3546
6742
3554
TSC32B2
3530
3525
4804
5605
3546

6742
3554
TSC32B3
3530
3525
4804
5605
3546
6742
3554
TSC32B4
3530
3525
4804
5605
3546
6742
3554
TSC32C1
3530
3525
4804
5605
3546
6742
3554
TSC32C2
3530
3525
4804
5605
3546
6742
3554
TSC32C3
3530
3525
4804
5605
3546
6742
3554
TSC32C4
3530
3525
4804
5605
3546
6742
3554
TSC32D1

3530
3525
4804
5605
3546
6742
3554
TSC32D2
3530
3525
4804
5605
3546
6742
3554
TSC32D3
3530
3525
4804
5605
3546
6742
3554
TSC32D4
3530
3525
4804
5605
3546
6742
3554
TSC33A1
3531
3525
5605
3546
6742
4804
3554
TSC33A2
3531
3525
5605
3546
6742
4804
3554
TSC33A3
3531
3525
5605

3546
6742
4804
3554
TSC33A4
3531
3525
5605
3546
6742
4804
3554
TSC33A5
3531
3525
5605
3546
6742
4804
3554
TSC33B1
3531
3525
5605
3546
6742
4804
3554
TSC33B2
3531
3525
5605
3546
6742
4804
3554
TSC33B3
3531
3525
5605
3546
6742
4804
3554
TSC33B4
3531
3525
5605
3546
6742
4804

3554
TSC33B5
3531
3525
5605
3546
6742
4804
3554
TSC33C1
3531
3525
5605
3546
6742
4804
3554
TSC33C2
3531
3525
5605
3546
6742
4804
3554
TSC33C3
3531
3525
5605
3546
6742
4804
3554
TSC33C4
3531
3525
5605
3546
6742
4804
3554
TSC33C5
3531
3525
5605
3546
6742
4804
3554
TSC33D1
3531

3525
5605
3546
6742
4804
3554
TSC33D2
3531
3525
5605
3546
6742
4804
3554
TSC33D3
3531
3525
5605
3546
6742
4804
3554
TSC33D4
3531
3525
5605
3546
6742
4804
3554
TSC33D5
3531
3525
5605
3546
6742
4804
3554
TSC34A1
3532
3525
4804
5605
3546
6742
3554
TSC34A2
3532
3525
4804
5605

3546
6742
3554
TSC34A3
3532
3525
4804
5605
3546
6742
3554
TSC34A4
3532
3525
4804
5605
3546
6742
3554
TSC34B1
3532
3525
4804
5605
3546
6742
3554
TSC34B2
3532
3525
4804
5605
3546
6742
3554
TSC34B3
3532
3525
4804
5605
3546
6742
3554
TSC34B4
3532
3525
5605
3546
6742
4804
3554

TSC34C1
3532
3525
5605
3546
6742
4804
3554
TSC34C2
3532
3525
4804
5605
3546
6742
3554
TSC34C3
3532
3525
4804
5605
3546
6742
3554
TSC34C4
3532
3525
4804
5605
3546
6742
3554
TSC34D1
3532
3525
4804
5605
3546
6742
3554
TSC34D2
3532
3525
4804
5605
3546
6742
3554
TSC34D3
3532
3525

4804
5605
3546
6742
3554
TSC34D4
3532
3525
4804
5605
3546
6742
3554
TSC35A1
7408
TSC35A11
7408
TSC35A12
7408
TSC35A2
7409
TSC35A21
7409
TSC35A22
7409
TSC35A3
7406
TSC35A31
7406
TSC35A32
7406
TSC35B1
7408
TSC35B11
7408
TSC35B12
7408
TSC35B2
7409
TSC35B21
7409
TSC35B22
7409
TSC35B3
7406
TSC35B31
7406
TSC35B32
7406
TSC35C1
7408

TSC35C11
7408
TSC35C12
7408
TSC35C2
7409
TSC35C21
7409
TSC35C22
7409
TSC35C3
7406
TSC35C31
7406
TSC35C32
7406
TSC35D1
7408
TSC35D11
7408
TSC35D12
7408
TSC35D2
7409
TSC35D21
7409
TSC35D22
7409
TSC35D3
7406
TSC35D31
7406
TSC35D32
7406
TSC35E1
7408
TSC35E11
7408
TSC35E12
7408
TSC35E2
7409
TSC35E21
7409
TSC35E22
7409
TSC35E3
7406
TSC35E31
7406
TSC35E32

7406
TSC35F1
7408
TSC35F11
7408
TSC35F12
7408
TSC35F2
7409
TSC35F21
7409
TSC35F22
7409
TSC35F3
7406
TSC35F31
7406
TSC35F32
7406
TSC35G1
7408
TSC35G11
7408
TSC35G12
7408
TSC35G2
7409
TSC35G21
7409
TSC35G22
7409
TSC35G3
7406
TSC35G31
7406
TSC35G32
7406
TSC35H1
7408
TSC35H11
7408
TSC35H12
7408
TSC35H2
7409
TSC35H21
7409
TSC35H22
7409
TSC35H3
7406

TSC35H31
7406
TSC35H32
7406
TSC36A1
3535
TSC36A11
3535
TSC36B1
3535
TSC36B11
3535
TSC36C1
3535
TSC36C11
3535
TSC36D1
3535
TSC36D11
3535
TSC37A1
3542
TSC37A11
3542
TSC37B1
3542
TSC37B11
3542
TSC37C1
3542
TSC37C11
3542
TSC37D1
3542
TSC37D11
3542
TSC37E1
3542
TSC37E11
3542
TSC37F1
3542
TSC37F11
3542
TSC38A1
3542
TSC38A11
3542
TSC38B1
3542
TSC38B11

3542
TSC38C1
3542
TSC38C11
3542
TSC39A1
6309848
19921
20131
19621
5303
TSC39A11
6309848
19921
20131
19621
5303
TSC39A2
6309848
19921
20131
19621
5303
TSC39A21
6309848
19921
20131
19621
5303
TSC39A3
6309848
19921
20131
19621
5303
TSC39A31
6309848
19921
20131
19621
5303
TSC39B1
6309848
19921
20131
19621
5303
TSC39B11
6309848
19921
20131

19621
5303
TSC39B2
6309848
19921
20131
19621
5303
TSC39B21
6309848
19921
20131
19621
5303
TSC39B3
6309848
19921
20131
19621
5303
TSC39B31
6309848
19921
20131
19621
5303
TSC40A1
3512
TSC40A11
3512
TSC40B1
3512
TSC40B11
3512
TSC40C1
3512
TSC40C11
3512
TSC40D1
3512
TSC40D11
3512
TSC40E1
3512
TSC40E11
3512
TSC40F1
3512
TSC40F11
3512
TSC40G1

3512
TSC40G11
3512
TSC40H1
3512
TSC40H11
3512
TSC41A1
3513
TSC41A11
3513
TSC41B1
3513
TSC41B11
3513
TSC41C1
3513
TSC41C11
3513
TSC41D1
3513
TSC41D11
3513
TSC41E1
3513
TSC41F1
3513
TSC41G1
3513
TSC41G11
3513
TSC41H1
3513
TSC41H11
3513
TSC41I1
3513
TSC41I11
3513
TSC41J1
3513
TSC41J11
3513
TSC41K1
3513
TSC41L1
3513
TSD01A1
19621
TSD01B1
19621

TSD01C1
19621
TSD01D1
19621
TSD02A1
3553
TSD02A11
3553
TSD02B1
3553
TSD02B11
3553
TSD02C1
3553
TSD02C11
3553
TSD02D1
3553
TSD02D11
3553
TSD03A1
3554
TSD03A11
3554
TSD03B1
3554
TSD03B11
3554
TSD03C1
3554
TSD03C11
3554
TSD03D1
3554
TSD03D11
3554
TSD03E1
3554
TSD03E11
3554
TSD03F1
3554
TSD03F11
3554
TSD03G1
3554
TSD03G11
3554
TSD03H1
3554
TSD03H11

3554
TSD04A1
6202806
19621
19931
TSD04B1
6202806
19621
19931
TSD04C1
6202806
19621
19931
TSD04D1
6202806
19621
19931
TSD05A1
19921
4021
TSD05B1
19921
4021
TSD06A1
19921
4019
TSD06B1
19921
4020
TSD07A1
19921
4004
TSD07A11
19921
4004
TSD07B1
19921
4004
TSD07B11
19921
4004
TSD07C1
19921
4004
TSD07C11
19921
4004
TSD07D1
19921
4004
TSD07D11

19921
4004
TSD07E1
19921
4004
TSD07E11
19921
4004
TSD07F1
19921
4004
TSD07F11
19921
4004
TSD07G1
19921
4004
TSD07G11
19921
4004
TSD07H1
19921
4004
TSD07H11
19921
4004
TSD08A1
19921
4008
TSD08A11
19921
4008
TSD08B1
19921
4008
TSD08B11
19921
4008
TSD09A1
19921
4001
5607
TSD09A11
19921
4001
5607
TSD10A1
19921
4003
5610
TSD10A11

19921
4003
5610
TSD10B1
19921
4003
5610
TSD10B11
19921
4003
5610
TSD11A1
19921
4009
5610
TSD11A11
19921
4009
5610
TSD12A1
19921
3502
TSD12A11
19921
3502
TSD12B1
19921
3502
TSD12B11
19921
3502
TSD12C1
19921
3502
TSD12C11
19921
3502
TSD12D1
19921
3502
TSD12D11
19921
3502
TSD13A1
6202806
19931
TSD14A1
6202806
5603
TSD15A1
2200525

6202806
19931
12821
12811
4004
TSD15A11
2200525
6202806
19931
12821
12811
4004
TSD15B1
2200525
6202806
12821
12811
19931
4019
TSD15B11
2200525
6202806
19931
12821
12811
4019
TSD16A1
2200393
6202806
12821
12811
19931
4004
TSD16A11
2200393
6202806
12821
12811
19931
4004
TSD16B1
2200393
6202806
12821
12811
19931
4019
TSD16B11
2200393
6202806
12821

12811
19931
4019
TSD17A1
6202806
19921
19621
19931
TSD17B1
6202806
19921
19621
19931
TSD18A1
6202806
19931
19621
TSD18B1
6202806
19931
19621
TSD18C1
6202806
19931
19621
TSD18D1
6202806
19931
19621
TSD19A1
6202806
20131
20121
20111
TSD19B1
6202806
20131
20121
20111
TSD19C1
6202806
20131
20121
20111
TSD20A1
19921
6732
TSD21A1
19911
11321
4017

TSD21B1
19911
11321
4017
TSD22A1
19911
2100402
19621
19921
19931
TSD22B1
19911
2100402
19921
39931
19931
19621
TSD23A1
19911
19621
19931
TSD23B1
19911
19931
19621
TSD24A1
19921
3510
4022
TSD24B1
19921
6745
4023
TSE01A1
11321
TSE01B1
11321
TSE01C1
11321
TSE01D1
11321
TSE02A1
11321
TSE02B1
11321
TSE02C1
11321
TSE02D1
11321
TSE03A1
11321

TSE03B1
11321
TSE03C1
11321
TSE03D1
11321
TSE04A1
3553
TSE04B1
3554
TSE04C1
3554
TSE05A1
3546
TSE05B1
3546
TSE05C1
3546
TSE06A1
6202806
11321
19921
19931
4004
TSE06B1
6202806
11321
19931
19921
4004
TSF01A1
2917685
6827395
5887001
10721
10711
10731
TSF01B1
2917685
6827395
5887001
10721
10711
10731
TSF01C1
2917685
6827395
5887001
10721
10711
10731

TSF01D1
2917685
6827395
5887001
10721
10711
10731
TSF01E1
2917685
6827395
5887001
10731
10711
10721
TSF01F1
2917685
6827395
5887001
10731
10711
10721
TSF02A1
2917685
6827400
5887001
10721
10711
10731
TSF02B1
2917685
6827400
5887001
10721
10711
10731
TSF02C1
2917685
6827400
5887001
10721
10711
10731
TSF02D1
2917685
6827400
5887001
10721
10711
10731
TSF02E1
2917685

6827400
5887001
10731
10711
10721
TSF02F1
2917685
6827400
5887001
10731
10711
10721
TSF02G1
2917685
6827400
5887001
10731
10711
10721
TSF02H1
2917685
6827400
5887001
10731
10711
10721
TSF03A1
2917685
2900888
5887001
6311528
10721
10711
TSF03B1
2917685
2900888
5887001
6311528
10721
10711
TSF03C1
2917685
2900888
5887001
6311528
10731
10711
10721
TSF03D1
2917685
2900888

5887001
6311528
10731
10711
10721
TSF03E1
2917685
2900888
5887001
6311528
10731
10711
10721
TSF03F1
2917685
2900888
5887001
6311528
10731
10711
10721
TSF04A1
2917685
2901167
5887001
6311528
10721
10711
10811
10821
TSF04B1
2917685
2901167
5887001
6311528
10721
10711
10731
10811
10821
TSF04C1
2917685
2901167
5887001
6311528
10721
10711
10811
10821
TSF04D1
2917685

2901167
5887001
6311528
10721
10711
10731
10811
10821
TSF05A1
6310108
6827395
2917685
5887001
10721
10711
10731
TSF05B1
6310108
6827395
2917685
5887001
10721
10711
10731
TSF05C1
6310108
6827395
2917685
5887001
10731
10711
10721
TSF05D1
6310108
6827395
2917685
5887001
10731
10711
10721
TSF06A1
6310108
6827400
2917685
5887001
10721
10711
10731
TSF06B1
6310108
6827400

2917685
5887001
10721
10711
10731
TSF06C1
6310108
6827400
2917685
5887001
10731
10711
10721
TSF06D1
6310108
6827400
2917685
5887001
10731
10711
10721
TSF07A1
6310108
2917685
2900888
5887001
6311528
10721
10711
TSF07B1
6310108
2917685
2900888
5887001
6311528
10721
10711
TSF07C1
6310108
2917685
2900888
5887001
6311528
10731
10711
10721
TSF07D1
6310108
2917685
2900888
5887001

6311528
10731
10721
TSF08A1
6310108
6827395
2917685
5887001
10721
10711
10731
TSF08B1
6310108
6827395
2917685
5887001
10721
10711
10731
TSF08C1
6310108
6827395
2917685
5887001
10721
10711
10731
TSF08D1
6310108
6827395
2917685
5887001
10721
10711
10731
TSF08E1
6310108
6827395
2917685
5887001
10731
10711
10721
TSF08F1
6310108
6827395
2917685
5887001
10731
10711
10721

TSF08G1
6310108
6827395
2917685
5887001
10731
10711
10721
TSF08H1
6310108
6827395
2917685
5887001
10731
10711
10721
TSF08I1
6310108
6827395
2917685
5887001
10731
10711
10721
TSF08J1
6310108
6827395
2917685
5887001
10731
10711
10721
TSF08K1
6310108
6827395
2917685
5887001
10731
10711
10721
TSF08L1
6310108
6827395
2917685
5887001
10731
10711
10721
TSF08M1
6310108
6827395

2917685
5887001
10731
10711
10721
TSF08N1
6310108
6827395
2917685
5887001
10731
10711
10721
TSF08O1
6310108
6827395
2917685
5887001
10731
10711
10721
TSF08P1
6310108
6827395
2917685
5887001
10731
10711
10721
TSF08Q1
6310108
6827395
2917685
5887001
10731
10711
10721
TSF08R1
6310108
6827395
2917685
5887001
10731
10711
10721
TSF09A1
6310108
6827400
2917685
5887001
10721

10711
10731
TSF09B1
6310108
6827400
2917685
5887001
10721
10711
10731
TSF09C1
6310108
6827400
2917685
5887001
10721
10711
10731
TSF09D1
6310108
6827400
2917685
5887001
10721
10711
10731
TSF09E1
6310108
6827400
2917685
5887001
10731
10711
10721
TSF09F1
6310108
6827400
2917685
5887001
10731
10711
10721
TSF09G1
6310108
6827400
2917685
5887001
10731
10711
10721
TSF09H1

6310108
6827400
2917685
5887001
10731
10711
10721
TSF09I1
6310108
6827400
2917685
5887001
10731
10711
10721
TSF09J1
6310108
6827400
2917685
5887001
10731
10711
10721
TSF09K1
6310108
6827400
2917685
5887001
10731
10711
10721
TSF09L1
6310108
6827400
2917685
5887001
10731
10711
10721
TSF09M1
6310108
6827400
2917685
5887001
10731
10711
10721
TSF09N1
6310108
6827400
2917685

5887001
10731
10711
10721
TSF09O1
6310108
6827400
2917685
5887001
10731
10711
10721
TSF09P1
6310108
6827400
2917685
5887001
10731
10711
10721
TSF09Q1
6310108
6827400
2917685
5887001
10731
10711
10721
TSF09R1
6310108
6827400
2917685
5887001
10731
10711
10721
TSF10A1
6310108
2917685
2901167
5887001
6311528
10721
10711
10811
10821
TSF10B1
6310108
2917685
2901167
5887001

6311528
10721
10711
10731
10811
10821
TSF10C1
6310108
2917685
2901167
5887001
6311528
10721
10711
10811
10821
TSF10D1
6310108
2917685
2901167
5887001
6311528
10721
10711
10731
10811
10821
TSF11A1
2904107
3603798
6200303
10811
10821
21111
19921
21121
TSF12A1
2901208
6311528
10721
10711
10811
10821
TSF13A1
2917685
6827395
5887001
20131
20111
TSF13B1
2917685

6827395
5887001
20131
20111
TSF13C1
2917685
6827400
5887001
20131
20111
TSF13D1
2917685
6827400
5887001
20131
20111
TSF13E1
2917685
2900888
5887001
6311528
20131
20111
TSF13F1
2917685
2900888
5887001
6311528
20131
20111
TSF14A1
2917685
2901167
5887001
6311528
20131
20111
TSF14B1
2917685
2901167
5887001
6311528
20131
20111
TSG01A1
109921
TSG02A1
19621
19921
TSG03A1
109921

TSG03B1
109921
TSG03C1
109921
TSG03D1
109921
TSG04A1
5610
7615
TSG04B1
5610
7615
TSG05A1
100151
100131
100241
100341
100231
TSG05B1
100151
100131
100241
100341
100231
TSG05C1
100151
100131
100241
100341
100231
TSG05D1
100151
100141
100241
100341
100231
TSG05E1
100151
100141
100241
100341
100231
TSG05F1
100151
100141
100241
100341
100231
TSG05G1
100151
100141

100241
100341
100231
TSG05H1
100151
100141
100241
100341
100231
TSG05I1
100151
100141
100241
100341
100231
TSG06A1
100141
109931
109921
TSG06B1
100141
109931
109921
TSG06C1
100141
109931
109921
TSG06D1
100141
109931
109921
TSG06E1
100161
109921
5604
TSG06F1
100161
109921
5604
TSG06G1
100161
109921
5604
TSG06H1
100161
109921
5604
TSG07A1
100141
109931
109921

TSG07B1
100141
109931
109921
TSG07C1
100141
109931
109921
TSG07D1
100141
109931
109921
TSG07E1
100161
109921
5604
TSG07F1
100161
109921
5604
TSG07G1
100161
109921
5604
TSG07H1
100161
109921
5604
TSG08A1
100161
100131
100141
100241
100341
100231
7608
TSG08B1
100161
100131
100141
100241
100341
100231
7608
TSG08C1
100161
100131
100141
100241
100341
100231

7608
TSG08D1
100161
100131
100141
100241
100341
100231
7608
TSG08E1
100161
100131
100141
100241
100341
100231
7608
TSG08F1
100161
100131
100141
100241
100341
100231
7608
TSG08G1
100161
100131
100141
100241
100341
100231
7608
TSG08H1
100161
100131
100141
100241
100341
100231
7608
TSG08I1
100161
100131
100141
100241
100341
100231
7608
TSG09A1
5610

7615
TSG09B1
5610
7615
TSG09C1
5610
7615
TSG09D1
5610
7615
TSG10A1
5610
7615
TSG10B1
5610
7615
TSG10C1
5610
7615
TSG10D1
5610
7615
TSG11A1
109921
5610
7614
TSG11B1
109921
5610
7614
TSG12A1
7317256
7308023
7322407
30111
39921
TSG12B1
7317256
7308023
7322407
30111
39921
TSG13A1
7317256
7308023
7322407
30111
39921
TSG13B1
7317256
7308023

7322407
30111
39921
TSG13C1
7317256
7308023
7322407
30111
39921
TSG14A1
90341
TSG14B1
90341
TSG14C1
90341
TSG15A1
100241
100221
5610
TSG15B1
100241
100221
5610
TSG16A1
5610
7614
TSG16B1
5610
7614
TSG17A1
5610
7615
TSG17B1
5610
7615
TSG17C1
5610
7615
TSG17D1
5610
7615
TSG18A1
5610
7615
TSG18B1
5610
7615
TSG18C1
5610
7615
TSG18D1

5610
7615
TSG19A1
5610
7615
TSG19B1
3554
TSG19C1
3554
TSG20A1
4406
TSG20B1
4406
TSG21A1
5605
TSG22A1
3554
TSG22B1
3554
TSG22C1
3554
TSH01A1
99911
TSH02A1
99911
TSH02B1
99931
99911
TSH02C1
99931
99911
TSH02D1
99931
99921
TSH02E1
99931
99921
TSH03A1
99921
TSH03B1
99921
TSH04A1
90341
90311
99921
TSH04B1
90341
90311
99921
TSH04C1
90341

90311
99921
TSH04D1
90341
90311
99921
TSH04E1
90341
90311
99921
TSH04F1
90341
90311
99921
TSH05A1
90311
TSH05B1
90311
TSH05C1
90311
TSH05D1
90311
TSH06A1
90311
90321
TSH06B1
90311
90321
TSH06C1
90311
90321
TSH07A1
90311
99931
7201
TSH07B1
90311
99931
7201
TSH07C1
90311
99931
7201
TSH08A1
99921
TSH08B1
99921
TSH08C1
99921
TSH09A1
7204435

90321
TSH09B1
7204435
90321
TSH09C1
7204435
90321
TSH10A1
6202806
90311
90321
TSH10B1
6202806
2918823
90311
90321
TSH10C1
6202806
90311
90321
TSH10D1
6202806
2918823
90311
90321
TSH11A1
99921
TSH11B1
99921
TSH12A1
6202806
90311
TSH12B1
6202806
90311
5603
TSH13A1
7204629
99921
TSH13B1
7304285
90311
TSH13B2
7346776
90311
TSH14A1
90321
99921
TSH14B1
90321
99921

TSH15A1
90321
99931
TSH16A1
90311
TSH17A1
99921
TSH17B1
99921
TSH17C1
99921
TSH17D1
99921
TSH18A1
90311
TSH18B1
90311
TSH18C1
90311
TSH19A1
3805346
7344766
2005339
90321
99921
TSH19B1
7333925
3805346
7344766
90321
99921
TSH20A1
6202806
90321
99921
TSH20B1
6202806
90321
99921
TSH20C1
6202806
90321
99921
TSH21A1
2005339
3805449
6202806
90321
99921
99931
6751

TSH21B1
7333925
3805449
7344792
6202806
90321
99921
99931
6751
TSH21C1
7344792
7333925
3805449
2005339
6202806
90321
99921
99931
6751
TSH21D1
2005339
7343803
3805449
6202806
90321
99921
99931
6751
TSH21E1
7333925
7343803
3805449
7344792
6202806
90321
99921
99931
6751
TSH21F1
7344792
7333925
7343803
3805449
2005339
6202806
90321
99921
99931
6751
TSH22A1
2005339

7344792
2914229
2918823
3805425
2000030
7333925
90321
99921
99931
6751
TSH22B1
2005339
7344792
2914229
2918823
3805425
2000030
7333925
90321
99921
99931
6751
TSH22C1
2000030
2005339
2914229
2918823
3805425
7344792
7333925
90321
99921
99931
6751
TSH22D1
2000030
2005339
2914229
2918823
3805425
7344792
7333925
7343803
90321
99921
99931
6751
TSH22E1
7344792
2000030
2914229

2918823
3805425
2005339
7333925
7343803
90321
99921
99931
6751
TSH22F1
2005339
2000030
2914229
2918823
3805425
7344792
7333925
7343803
99921
99931
90321
6751
TSH23A1
2005339
90321
99921
TSH23B1
2005339
90321
99921
TSH24A1
10202
7204203
7343803
7322897
6202806
90311
99921
90321
TSH24B1
10207
7204203
7343803
7322897
6202806
90311
99921
90321
90331
99931
TSH24C1

10203
7204203
7343803
7322897
6202806
90311
99921
90331
99931
TSH25A1
10208
6202806
90321
90311
99931
99921
TSH25B1
10201
6202806
7333925
2918768
2900565
3805449
90311
99931
99921
90331
TSH25C1
10201
6202806
2918768
2900565
3805449
7333925
7204617
90321
90311
99921
6751
TSH25D1
10201
6202806
2918768
2900565
3805449
7333925
7204617
90321
90311
99921
6751

TSH25E1
10201
6202806
2918768
2900565
3805449
7333925
7204617
90321
90311
99931
6751
TSH26A1
10202
6202806
90331
TSH26B1
10202
6202806
90331
TSH26C1
10208
6202806
90331
TSH26D1
10208
6202806
90331
TSH26E1
10208
6202806
90331
TSH26F1
10208
6202806
90331
TSH27A1
6202806
99921
TSH27B1
6202806
99921
TSH28A1
90331
99921
TSH28B1
90331
99921
TSH28C1
90341
TSH29A1

90331
TSH29B1
90331
TSH29C1
90331
TSH29D1
90341
TSH30A1
10206
2906997
6202806
90341
90321
90311
99921
TSH30B1
10206
2906997
6202806
90341
90321
90311
99921
99911
TSH30C1
10206
6202806
7304285
90321
90311
99921
TSH30D1
10205
2906997
3803166
7324962
6202806
90341
90321
90311
99921
99911
TSH31A1
90331
TSH31B1
90331
TSH32A1
2200393
12821
12811
19921

4004
TSH32B1
2200525
12821
12811
19921
4004
TSH32C1
2200068
12821
12811
19921
4004
TSH32D1
2201701
12821
12811
4004
TSH32E1
2204454
12821
12811
4004
TSH32F1
2200525
2800208
7204435
12821
12811
19921
4004
TSH32F2
2200525
6422406
7204435
12821
12811
19921
4004
TSH32G1
2200525
2800208
2600189
2100880
12821
12811
4004
TSH32G2
2200525
6422406
2600189

2100880
12821
12811
4004
TSH33A1
2804321
2100402
2200082
2200525
6202806
10631
10621
10611
19921
TSH33B1
2804321
2100402
2200082
2200446
2200525
6202806
10631
10621
10611
19921
TSH33C1
2200082
2200525
6202806
10611
19921
TSH33D1
2200082
2200446
2200525
6202806
10611
19921
TSH34A1
2611607
6202806
12831
12821
12811
19921
11321
4004
TSH34B1
2611607
6202806
2200525

12831
12821
12811
19921
11321
4004
TSH34C1
10231
6202806
2200525
12831
12821
12811
19921
11321
4004
TSH34D1
6202806
2200525
2201701
2611607
12831
12821
12811
19921
11321
4004
TSH34E1
10231
6202806
2200525
12831
12821
12811
19921
11321
4004
TSH34F1
10231
6202806
7204552
2201701
12831
12821
12811
19921
11321
4004
TSH34G1
10231
6202806

7204552
6200456
2200525
12831
12821
12811
19921
11321
4004
TSH34H1
10231
6202806
6200456
2201701
2200525
12831
12821
12811
19921
11321
4004
TSH34I1
10231
6202806
6200456
2201701
7204552
2611607
12831
12821
12811
19921
11321
4004
TSH34J1
10231
6202806
2201701
12831
12821
12811
19921
11321
4004
TSH35A1
10231
6202806
2205501
11321
12831
12821

12811
19921
4004
TSH35B1
6202806
2611607
2205501
11321
12831
12821
12811
19921
4004
TSH35C1
6202806
2611607
2205501
11321
12831
12821
12811
19921
4004
TSH35D1
10231
2611607
6202806
2205501
11321
12831
12821
12811
19921
4004
TSH35E1
10231
6202806
2205501
11321
12831
12821
12811
19921
4004
TSH35F1
2200068
6202806
2611607
2205501
11321
12831

12821
12811
19921
4004
TSH35G1
10231
2611607
6202806
2205501
11321
12831
12821
12811
19921
4004
TSH35H1
10231
2611607
2200068
6202806
2205501
11321
12831
12821
12811
19921
4004
TSH36A1
2917685
2900888
2200525
5886954
7333925
5887934
10731
10721
10711
19921
TSH37A1
2100402
2200068
2200525
2600074
2600189
2100880
6201008
2918809
6202806
11321
12811
10241

10231
10221
10211
10141
10131
10121
10111
19921
4037
4004
TSH37B1
2200068
2200525
2200757
2600074
2600189
2100880
6201008
2918809
2202030
11321
12811
10141
10131
10121
10111
19921
4037
4004
TSH38A1
2914164
3111446
5886954
2100402
2200082
2200525
6103529
6202806
10731
10721
13331
21431
21411
10231
10211
19921
TSH38B1
2900931
3111446
2000092
5886954

2100402
2200082
2200525
6103529
6202806
10721
13331
21431
21411
10211
19921
10711
10221
TSH38C1
3303738
3303776
3110624
2100402
2200082
2200525
6103529
6202806
13331
21431
21411
10211
19921
10221
13311
TSH38D1
3303738
2000092
2100402
2200082
2200525
6103529
6202806
3215357
13331
21431
21411
10211
19921
10221
13311
TSH38E1
3303659
2000092
2100402
2200082
2200525

6103529
6202806
13331
21431
21411
10231
10211
19921
TSH38F1
2900931
3303063
2100402
2200082
2200525
6103529
6202806
3209774
10731
13331
21431
21411
10231
10211
19921
TSH38G1
2914164
3110624
5886954
2100402
2200082
2200525
6103529
6202806
10721
13331
21431
21411
10231
10211
19921
10711
TSH39A1
2201335
30231
90321
19921
TSH39B1
2201335
30231
90321
19921

TSH40A1
2201335
90321
19921
TSH40B1
2201335
2100402
2200525
19921
10231
10211
13411
TSH41A1
7329871
2900773
6202818
19911
11311
19621
12221
12211
11011
19931
5603
TSH41B1
7329871
2900773
6202818
7304285
19911
11311
12221
12211
11011
19931
5603
TSI01A1
7203
TSI01B1
7203
TSI01C1
7203
TSI01D1
7203
TSI01E1
7203
TSI01F1
7203
TSI02A1
7204
TSI02B1

7204
TSI02C1
7204
TSI02D1
7204
TSI02E1
7204
TSI02E2
7204
TSI02F1
7204
TSI02F2
7204
TSI02G1
7204
TSI02G2
7204
TSI02H1
7204
TSI02I1
7204
TSI02J1
7204
TSI02K1
7204
TSI02L1
7204
TSI02M1
7204
TSI03A1
7205
TSI03B1
7205
TSI03C1
7205
TSI03D1
7205
TSI03E1
7205
TSI03E2
7205
TSI03F1
7205
TSI03F2
7205
TSI03G1
7205
TSI03G2
7205
TSI03H1
7205

TSI03I1
7205
TSI03J1
7205
TSI03K1
7205
TSI03L1
7205
TSI03M1
7205
TSI03N1
7205
TSI04A1
7206
TSI04B1
7206
TSI04C1
7206
TSI04D1
7206
TSI04E1
7206
TSI04E2
7206
TSI04F1
7206
TSI04F2
7206
TSI04G1
7206
TSI04G2
7206
TSI04H1
7206
TSI04I1
7206
TSI04J1
7206
TSI04K1
7206
TSI04L1
7206
TSI04M1
7206
TSI04N1
7206
TSI04O1
7206
TSI04P1
7206
TSI04Q1

7206
TSI04R1
7206
TSI04S1
7206
TSI05A1
7207
TSI05B1
7207
TSI05C1
7207
TSI05D1
7207
TSI05E1
7207
TSI05E2
7207
TSI05F1
7207
TSI05F2
7207
TSI05G1
7207
TSI05G2
7207
TSI05H1
7207
TSI05I1
7207
TSI05J1
7207
TSI05K1
7207
TSI05L1
7207
TSI05M1
7207
TSI05N1
7207
TSI05O1
7207
TSI05P1
7207
TSI05Q1
7207
TSI05R1
7207
TSI05S1
7207
TSI06A1
2816

4009
3554
6742
5605
4804
TSI06B1
2816
4009
3554
6742
5605
4804
TSI06C1
2816
4009
3554
6742
5605
4804
TSI06C2
2816
4009
3554
6742
5605
4804
TSI06D1
2816
4009
3554
6742
5605
4804
TSI06D2
2816
4009
3554
6742
5605
4804
TSI06E1
2816
4009
3554
6742
5605
4804
TSI06E2
2816
4009
3554

6742
5605
4804
TSI06F1
2816
4009
3554
6742
5605
4804
TSI06F2
2816
4009
3554
6742
5605
4804
TSI06G1
2816
4009
3554
6742
5605
4804
TSI06G2
2816
4009
3554
6742
5605
4804
TSI07A1
2817
4009
3554
6742
5605
4804
TSI07B1
2817
4009
3554
6742
5605
4804
TSI07C1
2817
4009
3554
6742
5605

4804
TSI07D1
2817
4009
3554
6742
5605
4804
TSI07E1
2817
4009
3554
6742
5605
4804
TSI07E2
2817
4009
3554
6742
5605
4804
TSI07F1
2817
4009
3554
6742
5605
4804
TSI07F2
2817
4009
3554
6742
5605
4804
TSI07G1
2817
4009
3554
6742
5605
4804
TSI07G2
2817
4009
3554
6742
5605
4804
TSI07H1

2817
4009
3554
6742
5605
4804
TSI07I1
2817
4009
3554
6742
5605
4804
TSI07J1
2817
4009
3554
6742
5605
4804
TSI07K1
2817
4009
3554
6742
5605
4804
TSI07L1
2817
4009
3554
6742
5605
4804
TSI07M1
2817
4009
3554
6742
5605
4804
TSI07N1
2817
4009
3554
6742
5605
4804
TSI08A1
2818
4009

3554
6742
5605
4804
TSI08B1
2818
4009
3554
6742
5605
4804
TSI08C1
2818
4009
3554
6742
5605
4804
TSI08D1
2818
4009
3554
6742
5605
4804
TSI08E1
2818
4009
3554
6742
5605
4804
TSI08E2
2818
4009
3554
6742
5605
4804
TSI08F1
2818
4009
3554
6742
5605
4804
TSI08F2
2818
4009
3554
6742

5605
4804
TSI08G1
2818
4009
3554
6742
5605
4804
TSI08G2
2818
4009
3554
6742
5605
4804
TSI08H1
2818
4009
3554
6742
5605
4804
TSI08I1
2818
4009
3554
6742
5605
4804
TSI08J1
2818
4009
3554
6742
5605
4804
TSI08K1
2818
4009
3554
6742
5605
4804
TSI08L1
2818
4009
3554
6742
5605
4804

TSI08M1
2818
4009
3554
6742
5605
4804
TSI08N1
2818
4009
3554
6742
5605
4804
TSI08O1
2818
4009
3554
6742
5605
4804
TSI09A1
7208
TSI09B1
7208
TSI09C1
7208
TSI09D1
7208
TSI10A1
5610
3554
5605
TSI10B1
5610
3554
5605
TSJ01A1
2100696
2611437
30221
19921
11321
19621
4021
3554
TSJ01A2
2100696
2611437
19621
19921

30221
11321
TSJ01B1
2100402
19921
11321
19621
3554
4021
TSJ01B2
2100402
19621
19921
11321
TSJ01C1
2100696
30251
19921
70251
70241
70231
70221
11541
3622
TSJ02A1
19621
19921
11321
TSJ03A1
19621
19921
11321
19931
TSJ03B1
2200393
19621
19921
11321
TSJ04A1
2100402
11321
19621
30221
19921
11311
TSJ04B1
2200525
2200068
2600177
2100880
6200949

11321
19921
12821
12811
19621
10141
10121
10111
4035
TSJ05A1
7329883
6311528
12211
19921
11121
11111
TSJ05B1
7329883
6311528
12211
19921
11121
11111
TSJ05C1
7329883
6311528
12211
12231
19921
11121
11111
TSJ06A1
6202818
2100024
3110246
6619798
70241
70231
70221
70211
3817
TSJ07A1
7307328
6002177
7307330
7356446
3809639
5904512
7308164
6619798
7309613

7344156
7344144
7344132
7344120
70251
70241
70231
70221
11541
3622
TSJ07B1
7307328
6002177
7307330
7356446
3809639
5904512
7308164
6619798
7309613
7344156
7344144
7344132
7344120
70251
70241
70231
70221
11541
3622
TSJ07C1
7307328
6002177
7307330
7356446
3809639
5904512
7308164
6619798
7309613
7344156
7344144
7344132
7344120
70251
70241
70231
70221
11541
3622
TSJ07D1

7307328
6002177
7307330
7356446
3809639
5904512
7308164
6619798
7309613
7344156
7344144
7344132
7344120
70251
70241
70231
70221
11541
3622
TSJ07E1
7307328
6002177
7307330
7356446
3809639
5904512
7308164
6619798
7309613
7344156
7344144
7344132
7344120
70251
70241
70231
70221
11541
3622
TSJ07F1
7307328
6002177
7307330
7356446
3809639
5904512
7308164
6619798
7309613
7344156
7344144

7344132
7344120
70251
70241
70231
70221
11541
3622
TSJ07G1
7307328
6002177
7307330
7308164
6619798
7309613
7344156
7344144
7344132
7344120
7356446
3809639
5904512
70251
70241
70231
70221
11541
3622
TSJ08A1
7307328
6002177
7307330
7356446
3809639
5904512
7308164
6619798
7309613
3111276
7344156
7344144
7344132
7344120
70251
70241
70231
70221
11541
3622
TSJ08B1
7307328

6002177
7307330
7356446
3809639
5904512
7308164
6619798
7309613
3111276
7344156
7344144
7344132
7344120
70251
70241
70231
70221
11541
3622
TSJ08C1
7307328
6002177
7307330
7356446
3809639
5904512
7308164
6619798
7309613
3111276
7344156
7344144
7344132
7344120
70251
70241
70231
70221
11541
3622
TSJ08D1
7307328
6002177
7307330
7356446
3809639
5904512
7308164
6619798
7309613
3111276

7344156
7344144
7344132
7344120
70251
70241
70231
70221
11541
3622
TSJ09A1
6202818
2100024
2205525
7345136
6311607
6700999
6110467
2958990
70241
70221
70211
11631
70231
3822
3823
3349
TSJ09B1
6202818
2100024
2205525
7345136
6311607
6601832
3304835
6310043
70241
70221
70211
11631
70231
3822
3823
3349
TSJ10A1
6311607
7331381
3209839
6619906
7309613
21451

21421
70231
70221
70211
TSJ11A1
2100024
7345136
6202818
70241
70231
70221
80121
3822
3823
TSJ11A2
2100024
7345136
6202818
70241
70231
70221
80121
3822
3823
TSJ11B1
2100024
2205525
7345136
6202818
7345851
70241
70231
70221
80121
3822
3823
TSJ11B2
2100024
2205525
7345136
6202818
7345851
70241
70231
70221
80121
3822
3823
TSJ11C1
6619798
3304859

7345136
7300033
7300801
70241
70231
70221
80121
3822
3823
TSJ12A1
6619798
3304859
70241
70231
70211
3349
3823
TSJ13A1
7309613
70251
70241
70221
3612
3805
TSJ14A1
6311607
70251
70241
70231
70221
TSJ15A1
6202818
70251
70241
70231
70221
3321
TSJ16A1
3304835
6619798
70241
70221
70211
3349
TSJ17A1
2005975
6311607
6704505
7336680
3803166
2000236

2600048
11151
11141
11131
11121
11111
21441
TSJ18A1
6701010
6311607
11141
11131
11121
TSJ19A1
6310043
3304835
6619865
11141
11131
11121
TSJ20A1
19931
70241
70231
70221
70211
TSJ21A1
6619798
3304859
70251
70241
70231
70221
3349
3823
3612
TSJ22A1
2100024
2205525
6311607
6202818
70241
70221
3349
3822
TSJ23A1
12551
12541
12531
12521
3202

3338
TSJ24A1
6311607
6309288
6601765
12551
12541
12521
12511
21431
3202
3338

LISTA INDICATOR ' TS ' - Lucrari de Terasamente


DENUMIRE NORMA SAU RESURSA
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.USOR
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.IMBIB.CU APA ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.USOR
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE SUB NIVELUL APEI ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.USOR
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.MIJLOCIU*
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.IMBIB.CU APA ARUN.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.MIJLOCIU*
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE SUB NIVELUL APEI ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.IMBIB.CU APA ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE SUB NIVELUL APEI ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.IMBIB.CU APA ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE SUB NIVELUL APEI ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.USOR
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.IMBIB.CU APA ARUNC.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.USOR
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE SUB NIVELUL APEI ARUNC.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.USOR
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.IMBIB.CU APA ARUNC.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE SUB NIVELUL APEI ARUNC.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.IMBIB.CU APA ARUNC.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE SUB NIVELUL APEI ARUNC.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.IMBIB.CU APA ARUNC.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE SUB NIVELUL APEI ARUNC.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.F.TARE

SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.USOR
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.MIJLOC.
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.MIJL. *
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.USOR
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0,0-1,5M,T.USOR
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.MIJLOC.
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0,0-1,5M,T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0,0-1,5M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0,0-1,5M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC1,51-3M T.UMIJLOC
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.1,51-3M,T.MIJLOCIU
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.1,51-3M T.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~

LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~


CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.1,51-3M,T.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.1,51-3M T.F.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.1,51-3M,T.F.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.3,01-4,5M T.MIJLOCIU
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.3,01-4,5M,T.MIJLOCIU
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.3,01-4,5M T.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.3,01-4,5M,T.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111

SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~


SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.3,01-4,5M T.F.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.3,01-4,5M,T.F.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.USOR
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0,0-2M,T.USOR
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0,0-2M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0,0-2M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01-4M,T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.2,01-4M,T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01-4M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.2,01-4M,TTARE
SAPATOR CAT.2

MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2


SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01-4M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.2,01-4M,TF.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.4,01-6M,T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.4,01-6M,T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.4,01-6M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.4,01-6M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.4,01-6M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.4,01-6M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.CU TALUZ INCL.ADINC.2-6M EVAC.CU MACARA P.IN PAM.CU UMID.NAT.T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.CU TALUZ INCL.ADINC.2-6M EVAC.CU MACARA P.IN PAM.IMBIB.CU APA T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.CU TALUZ INCL.ADINC.2-6M EVAC.CU MACARA P.IN PAM.CU UMID.NAT.T.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.CU TALUZ INCL.ADINC.2-6M EVAC.CU MACARA P.IN PAM.IMBIB.CU APA T.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.CU TALUZ INCL.ADINC.2-6M EVAC.CU MACARA P.IN PAM.CU UMID.NAT.T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.CU TALUZ INCL.ADINC.2-6M EVAC.CU MACARA P.IN PAM.IMBIB.CU APA T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.USOR
SAPATOR CAT.2

MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2


SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0,0-2M,T.USOR
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0,0-2M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0,0-2M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01-4M,T.MIJLOCIU
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.2,01-4M,T.MIJLOCIU
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01-4M,T.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.2,01-4M,T.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111

SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~


SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01-4M,T.F.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.2,01-4M,T.F.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.4,01-6M,T.MIJLOCIU
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.4,01-6M,T.MIJLOCIU
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.4,01-6M,T.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.4,01-6M,T.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.4,01-6M,T.F.TARE


DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.4,01-6M,T.F.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPR.EVAC.CU MAC.P.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,0-6M,T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPR.EVAC.CU MAC.P.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.2,0-6M,T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPR.EVAC.CU MAC.P.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,0-6M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPR.EVAC.CU MAC.P.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.2,0-6M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPR.EVAC.CU MAC.P.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,0-6M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPR.EVAC.CU MAC.P.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.2,0-6M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPR.EVAC.CU MAC.P.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.6,01-10M,T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPR.EVAC.CU MAC.P.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.6,01-10M,T.MIJLOC
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPR.EVAC.CU MAC.P.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.6,01-10M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2

MACARA PIONIER 0,5-0,75TF


SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPR.EVAC.CU MAC.P.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.6,01-10M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPR.EVAC.CU MAC.P.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.6,01-10M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPR.EVAC.CU MAC.P.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.6,01-10M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN DREN.SUB 1M LAT.CU SPR.SI EVAC MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-1,5M,T.USOR
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.SUB 1M LAT.CU SPR.SI EVAC MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0,0-1,5M,T.USOR
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.SUB 1M LAT.CU SPR.SI EVAC MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-1,5M,T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.SUB 1M LAT.CU SPR.SI EVAC MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0,0-1,5M,T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.SUB 1M LAT.CU SPR.SI EVAC MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-1,5M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.SUB 1M LAT.CU SPR.SI EVAC MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0,0-1,5M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.SUB 1M LAT.CU SPR.SI EVAC MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-1,5M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.SUB 1M LAT.CU SPR.SI EVAC MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0,0-1,5M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.SUB 1M LAT.CU SPR.SI EVAC MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.1,51-3M,T.MIJLOCIU
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.SUB 1M LAT.CU SPR.SI EVAC MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.1,51-3M,T.MIJLOCIU
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.SUB 1M LAT.CU SPR.SI EVAC MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.1,51-3M,T.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.SUB 1M LAT.CU SPR.SI EVAC MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.1,51-3M,T.TARE

DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~


SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.SUB 1M LAT.CU SPR.SI EVAC MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.1,51-3M,T.F.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.SUB 1M LAT.CU SPR.SI EVAC MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.1,51-3M,T.F.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.SUB 1M LAT.CU SPR.SI EVAC MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.3,01-4,5M,T.MIJLOC
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.SUB 1M LAT.CU SPR.SI EVAC MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.3,01-4,5M,T.MIJLOCIU
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.SUB 1M LAT.CU SPR.SI EVAC MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.3,01-4,5M,T.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.SUB 1M LAT.CU SPR.SI EVAC MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.3,01-4,5M,T.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.SUB 1M LAT.CU SPR.SI EVAC MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.3,01-4,5M,T.F.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~

LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~


CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.SUB 1M LAT.CU SPR.SI EVAC MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.3,01-4,5M,T.F.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.USOR
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.MAN. IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0,0-2M,T.USOR
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.MAN. IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.MAN. IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0,0-2M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.MAN. IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0,0-2M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01-4M,T.MIJLOCIU
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.MAN. IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.2,01-4M,T.MIJLOCIU
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01-4M,T.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.MAN. IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.2,01-4M,T.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~

LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~


CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01-4M,T.F.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.MAN. IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.2,01-4M,T.F.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.4,01-6M,T.MIJLOCIU
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.MAN. IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.4,01-6M,T.MIJLOCIU
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.4,01-6M,T.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.MAN. IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.4,01-6M,T.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.4,01-6M,T.F.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111

SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~


SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.MAN. IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.4,01-6M,T.F.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.6,01-8M,T.MIJLOCIU
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.MAN. IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.6,01-8M,T.MIJLOCIU
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.6,01-8M,T.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.MAN. IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.6,01-8M,T.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.6,01-8M,T.F.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.MAN. IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.6,01-8M,T.F.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2

SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.8,01-10M,T.MIJLOCIU


DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.MAN. IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.8,01-10M,T.MIJLOCIU
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.8,01-10M,T.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.MAN. IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.8,01-10M,T.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.8,01-10M,T.F.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.MAN. IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.8,01-10M,T.F.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.CU MACARA P.IN PAM.CU UMID.NAT. ADINC.2,0-6,0M,T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.CU MACARA P.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.2,0-6,0M,T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.CU MACARA P.IN PAM.CU UMID.NAT. ADINC.2,0-6,0M,TEREN TARE

SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.CU MACARA P.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.2,0-6,0M,TEREN TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.CU MACARA P.IN PAM.CU UMID.NAT. ADINC.2,0-6,0M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.CU MACARA P.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.2,0-6,0M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.CU MACARA PIONIER IN PAM.CU UMID.NAT. AD.6,01-10M,T.MIJL.
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.CU MACARA PIONIER IN PAM.IMBIB.CU APA AD.6,01-10M,T.MIJL.
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.CU MACARA P.IN PAM.CU UMID.NAT. ADINC.6,01-10M,TEREN TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.CU MACARA P.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.6,01-10M,TEREN TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.CU MACARA P.IN PAM.CU UMID.NAT. ADINC.6,01-10M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.CU MACARA P.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.6,01-10M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.CU MACARA P.IN PAM.CU UMID.NAT. ADINC.10,01-14M,T.MIJLOC.
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.CU MACARA P.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.10,01-14M,T.MIJLOC.
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.CU MACARA P.IN PAM.CU UMID.NAT. ADINC.10,01-14M,TEREN TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF

SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.CU MACARA P.IN PAM IMBIB.CU APA ADINC.10,01-14M,TEREN TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.CU MACARA PIONIER IN PAM.CU UMID.NAT.AD.10,01-14M T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.CU MACARA P.IN PAM IMBIB.CU APA ADINC.10,01-14M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.CU MACARA P.IN PAM CU UMID.NAT. ADINC.14,01-18M,T.MIJLOC.
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.CU MACARA P.IN PAM IMBIB.CU APA ADINC.14,01-18M,T.MIJLOC.
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN DREN.PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.CU MACARA P.IN PAM CU UMID.NAT. ADINC.14,01-18M,TEREN TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN DREN PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.CU MACARA P.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.14,01-18M,TEREN TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN DREN PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.CU MACARA PIONIER IN PAM.CU UMID.NAT.AD.14,01-18M T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN DREN PESTE 1M LAT.CU SPR.EVAC.CU MACARA P.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.14,01-18M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M,T.USOR
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA LA ADINC.0,0-1,5M,T.USOR
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M,T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA LA ADINC.0,0-1,5M,T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA LA ADINC.0,0-1,5M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA LA ADINC.0,0-1,5M,T.F.TARE

SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.1,51-3M,T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA LA ADINC.1,5-3M,T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.1,51-3M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA LA ADINC.1,5-3M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.1,51-3M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA LA ADINC.1,5-3M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.3,01-4,5M,T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA LA ADINC.3,01-4,5M,T.MIJLOC.
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.3,01-4,5M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA LA ADINC.3,01-4,5M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.3,01-4,5M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA LA ADINC.3,01-4,5M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.4,51-6M,T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA LA ADINC.4,51-6M,T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.4,51-6M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA LA ADINC.4,51-6M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.4,51-6M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA LA ADINC.4,51-6M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M,CU SPRIJIN.EVAC.CU MACARA F.PAM.CU UMID.NAT, ADINC.2,0-6,0M,T.MIJL.
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA DE FEREASTRA 0,15TF
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M,CU SPRIJIN.EVAC.CU MACARA F.PAM.IMBIB.CU APA,ADINC.2,0-6,0M,T.MIJL.
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA DE FEREASTRA 0,15TF
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M,CU SPRIJIN.EVAC.CU MACARA F.PAM.CU UMID.NAT, ADINC.2,0-6,0M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA DE FEREASTRA 0,15TF
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M,CU SPRIJIN.EVAC.CU MACARA F.PAM.IMBIB.CU APA,ADINC.2,0-6,0M,T.TARE
SAPATOR CAT.2

MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2


MACARA DE FEREASTRA 0,15TF
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M,CU SPRIJIN.EVAC.CU MACARA F.PAM.CU UMID.NAT, AD. 2,0-6,0M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA DE FEREASTRA 0,15TF
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M,CU SPRIJIN.EVAC.CU MACARA F.PAM.IMBIB.CU APA,AD. 2,0-6,0M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA DE FEREASTRA 0,15TF
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M,CU SPRIJIN.EVAC.CU MACARA F.PAM.CU UMID.NAT, AD.6,01-10M,T.MIJLOC.
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA DE FEREASTRA 0,15TF
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M,CU SPRIJIN.EVAC.CU MACARA F.PAM.IMBIB.CU APA,AD.6,01-10M,T.MIJLOC.
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA DE FEREASTRA 0,15TF
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M,CU SPRIJIN.EVAC.CU MACARA F.PAM.CU UMID.NAT, AD.6,01-10M,TEREN TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA DE FEREASTRA 0,15TF
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M,CU SPRIJIN.EVAC.CU MACARA F.PAM.IMBIB.CU APA,AD.6,01-10M,TEREN TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA DE FEREASTRA 0,15TF
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M,CU SPRIJIN.EVAC.CU MACARA F.PAM.CU UMID.NAT, AD.6,01-10M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA DE FEREASTRA 0,15TF
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M,CU SPRIJIN.EVAC.CU MACARA F.PAM.IMBIB.CU APA,AD.6,01-10M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA DE FEREASTRA 0,15TF
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M,CU SPRIJIN.EVAC.CU MACARA F.PAM.CU UMID.NAT, AD.10,01-14M,T.MIJLOC.
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA DE FEREASTRA 0,15TF
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M,CU SPRIJIN.EVAC.CU MACARA F.PAM.IMBIB.CU APA,AD.10,01-14M,T.MIJLOC.
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA DE FEREASTRA 0,15TF
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M,CU SPRIJIN.EVAC.CU MACARA F.PAM.CU UMID.NAT, AD.10,01-14M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA DE FEREASTRA 0,15TF
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M,CU SPRIJIN.EVAC.CU MACARA F.PAM.IMBIB.CU APA,AD.10,01-14M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA DE FEREASTRA 0,15TF
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M,CU SPRIJIN.EVAC.CU MACARA F.PAM.CU UMID.NAT, AD.10,01-14M,T.F.TARE

SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA DE FEREASTRA 0,15TF
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M,CU SPRIJIN.EVAC.CU MACARA F.PAM.IMBIB.CU APA,AD.10,01-14M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA DE FEREASTRA 0,15TF
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.USOR
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0,0-2M,T.USOR
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0,0-2M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0,0-2M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01-4M,T.MIJLOCIU
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.2,01-4M,T.MIJLOCIU
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01-4M,T.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~

CUIE CU CAP CONIC


TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.2,01-4M,T.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01-4M,T.F.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.2,01-4M,T.F.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.4,01-6M,T.MIJLOCIU
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.4,01-6M,T.MIJLOCIU
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.4,01-6M,T.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2

MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2


SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.4,01-6M,T.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.4,01-6M,T.F.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.4,01-6M,T.F.TARE
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M,CU SPRIJ.EVAC.CU MAC.P.PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2-6M,T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M,CU SPRIJ.EVAC.CU MAC.P.PAM.IMBIB.CU APA ADINC.2-6M,T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M,CU SPRIJ.EVAC.CU MAC.P.PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2-6M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M,CU SPRIJ.EVAC.CU MAC.P.PAM.IMBIB.CU APA ADINC.2-6M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M,CU SPRIJ.EVAC.CU MAC.P.PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2-6M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M,CU SPRIJ.EVAC.CU MAC.P.PAM.IMBIB.CU APA ADINC.2-6M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M,CU SPRIJ.EVAC.CU MAC.P.PAM.CU UMID.NAT.ADINC.6,01-10M,T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2

MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2


MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M,CU SPRIJ.EVAC.CU MAC.P.PAM.IMBIB.CU APA ADINC.6,01-10M,T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M,CU SPRIJ.EVAC.CU MAC.P.PAM.CU UMID.NAT.ADINC.6,01-10M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M,CU SPRIJ.EVAC.CU MAC.P.PAM.IMBIB.CU APA ADINC.6,01-10M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M,CU SPRIJ.EVAC.CU MAC.P.PAM.CU UMID.NAT.ADINC.6,01-10M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M,CU SPRIJ.EVAC.CU MAC.P.PAM.IMBIB.CU APA ADINC.6,01-10M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M,CU SPRIJ.EVAC.CU MAC.P.PAM.CU UMID.NAT.ADINC.10,01-14M,T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M,CU SPRIJ.EVAC.CU MAC.P.PAM.IMBIB.CU APA ADINC.10,01-14M,T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M,CU SPRIJ.EVAC.CU MAC.P.PAM.CU UMID.NAT.ADINC.10,01-14M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M,CU SPRIJ.EVAC.CU MAC.P.PAM.IMBIB.CU APA ADINC.10,01-14M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M,CU SPRIJ.EVAC.CU MAC.P.PAM.CU UMID.NAT.ADINC.10,01-14M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M,CU SPRIJ.EVAC.CU MAC.P.PAM.IMBIB.CU APA ADINC.10,01-14M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC. <1,5M ,T.USOR *
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.CU OBSTAC.LAT.< 1M,ADINC.<1,5M ,T.USOR*
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3

MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1


SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.USOR
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.CU OBST.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.USOR
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.IMBIB.CU APA CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.USOR
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.IMBIB.CU APA CU SPRIJ.CU OBST.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.USOR
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.MIJLOCIU
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPR.CU OBSTAC.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.MIJLOCIU
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.MIJLOCIU
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.CU OBST.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.MIJLOCIU
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.IMBIB.CU APA CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.MIJLOCIU
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.IMBIB.CU APA CU SPRIJ.CU OBST.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.MIJLOCIU
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.TARE
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPR.CU OBSTAC.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.TARE
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.TARE
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.CU OBST.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.TARE
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.IMBIB.CU APA CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.TARE
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.IMBIB.CU APA CU SPRIJ.CU OBST.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.TARE
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.F.TARE
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3

MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1


SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPR.CU OBSTAC.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.F.TARE
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.F.TARE
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.CU OBST.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.F.TARE
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.IMBIB.CU APA CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.T.F.TARE
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.IMBIB.CU APA CU SPRIJ.CU OBST.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.F.TARE
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.1,51-3M,T.MIJLOCIU
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.CU OBST.LAT.<1M,AD.1,51-3M,T.MIJLOCIU
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.IMBIB.CU APA CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.1,51-3M,T.MIJLOCIU
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.IMBIB.CU APA CU SPRIJ.CU OBST.LAT.<1M,AD.1,51-3M,T.MIJLOCIU
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.1,51-3M,T.TARE
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.CU OBST.LAT.<1M,AD.1,51-3M,T.TARE
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.IMBIB.CU APA CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.1,51-3M,T.TARE
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.IMBIB.CU APA CU SPRIJ.CU OBST.LAT.<1M,AD.1,51-3M,T.TARE
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.1,51-3M,T.F.TARE
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.CU OBST.LAT.<1M,AD.1,51-3M,T.F.TARE
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.IMBIB.CU APA CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.1,51-3M,T.F.TARE
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.IMBIB.CU APA CU SPRIJ.CU OBST.LAT.<1M,AD.1,51-3M,T.F.TARE
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3

MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1


SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.>1M,ADINC.<2M,T.USOR
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.CU OBST.LAT.>1M,AD.<2M,T.USOR
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.>1M,ADINC.<2M,T.USOR
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.CU OBST.LAT.>1M,ADINC.<2M,T.USOR
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.IMBIB.CU APA CU SPRIJ.LAT.>1M,ADINC.<2M,T.USOR
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.IMBIB.CU APA CU SPRIJ.CU OBST.LAT.>1M,ADINC.<2M,T.USOR
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.>1M,ADINC.<2M,T.MIJLOCIU
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.CU OBST.LAT.>1M,AD.<2M,T.MIJLOCIU
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.>1M,ADINC.<2M,T.MIJLOCIU
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.CU OBST.LAT.>1M,ADINC.<2M,T.MIJLOCIU
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.IMBIB.CU APA CU SPRIJ.LAT.>1M,ADINC.<2M,T.MIJLOCIU
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.IMBIB.CU APA CU SPRIJ.CU OBST.LAT.>1M,ADINC.<2M,T.MIJLOCIU
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.>1M,ADINC.<2M,T.TARE
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.CU OBST.LAT.>1M,AD.<2M,T.TARE
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.>1M,ADINC.<2M,T.TARE
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.CU OBST.LAT.>1M,ADINC.<2M,T.TARE
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAPAT.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.IMBIB.CU APA CU SPRIJINIRI LAT.>1M ADINC.<2M.T.TARE
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3

MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1


SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.IMBIB.CU APA CU SPRIJ.CU OBST.LAT.>1M,ADINC.<2M,T.TARE *
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.>1M,ADINC.<2M,T.F.TARE
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.CU OBST.LAT.>1M,AD.<2M,T.F.TARE
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.>1M,ADINC.<2M,T.F.TARE
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.CU OBST.LAT.>1M,ADINC.<2M,T.F.TARE
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.IMBIB.CU APA CU SPRIJ.LAT.>1M,ADINC.<2M,T.F.TARE
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.IMBIB.CU APA CU SPRIJ.CU OBST.LAT.>1M,ADINC.<2M,T.F.TARE
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.>1M,ADIN.2,01-4M,T.MIJLOCIU
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.CU OBST.LAT.>1M,ADINC.2,01-4M,T.MIJLOCIU
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.IMBIB.CU APA CU SPRIJ.LAT.>1M,ADINC.2,01-4M,T.MIJLOCIU
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.IMBIB.CU APA CU SPR.CU OBST.LAT.>1M,ADINC.2,01-4M,T.MIJLOCIU
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.>1M,ADIN.2,01-4M,T.TARE
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.CU OBST.LAT.>1M,ADINC.2,01-4M,T.TARE
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.IMBIB.CU APA CU SPRIJ.LAT.>1M,ADINC.2,01-4M,T.TARE
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.IMBIB.CU APA CU SPR.CU OBST.LAT.>1M,ADINC.2,01-4M,T.TARE
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.>1M,ADIN.2,01-4M,T.F.TARE
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.CU OBST.LAT.>1M,ADINC.2,01-4M,T.F.TARE
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3

MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1


SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.IMBIB.CU APA CU SPRIJ.LAT.>1M,ADINC.2,01-4M,T.F.TARE
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.IMBIB.CU APA CU SPR.CU OBST.LAT.>1M,ADINC.2,01-4M,T.F.TARE
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<2,5M,T.USOR,T.MIJ.*
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<2,5M,T.USOR,T.MIJL.
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.IMBIB.CU APA CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<2,5M,T.USOR,T.MIJL.
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<2,5M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<2,5M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.IMBIB.CU APA CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<2,5M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<2,5M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<2,5M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.IMBIB.CU APA CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<2,5M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJIN.LAT>1M ADINC<2,5M T.USOR T.MIJL
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.>1M,ADINC.<2,5M,T.USOR,T.MIJL.
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.IMBIB.CU APA CU SPRIJ.LAT.>1M,ADINC.<2,5M,T.USOR,T.MIJL.
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.>1M,ADINC.<2,5M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.>1M,ADINC.<2,5M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.IMBIB.CU APA CU SPRIJ.LAT.>1M,ADINC.<2,5M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.>1M,ADINC.<2,5M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.>1M,ADINC.<2,5M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.IMBIB.CU APA CU SPRIJ.LAT.>1M,ADINC.<2,5M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.CU UMID.NAT.FARA SPR.LAT.>1M,ADINC.<4M,T.USOR,T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.>1M,ADINC.<4M,T.USOR,T.MIJL.
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.IMBIB.CU APA CU SPRIJ.LAT.>1M,ADINC.<4M,T.USOR,T.MIJL.
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.CU UMID.NAT.FARA SPR.LAT.>1M,ADINC.<4M,T.TARE
SAPATOR CAT.2

SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.>1M,ADINC.<4M,T.TARE


SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.IMBIB.CU APA CU SPRIJ.LAT.>1M,ADINC.<4M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.CU UMID.NAT.FARA SPR.LAT.>1M,ADINC.<4M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.>1M,ADINC.<4M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.IMBIB.CU APA CU SPRIJ.LAT.>1M,ADINC.<4M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP MAN IN URMA EXCAV MECANICE GROPI Q BL FUND L EL PAM UMID NAT F SPRJ. ADINC <2,5M T USOR SI MIJ
SAPATOR CAT.2
SAP MAN IN URMA EXCAV MECANICE GROPI Q BL FUND L EL.PAM.UMID.NAT.CU SPRJ.AD.<2,5M T.USOR SI MIJL.
SAPATOR CAT.2
SAP MAN IN URMA EXCAV MECANICE GROPI Q BL FUND L EL PAM IMBIB CU APA CU SPRIJ H<2,5M T USOR SI MIJ
SAPATOR CAT.2
SAP MAN IN URMA EXCAV MECANICE GROPI Q BL FUND L EL PAM UMID NAT F SPRIJ ADINC <2,5M TEREN TARE
SAPATOR CAT.2
SAP MAN IN URMA EXCAV MECANICE GROPI Q BL FUND L EL.PAM UMID NAT CU SPRIJ ADINC <2,5M TEREN TARE
SAPATOR CAT.2
SAP MAN IN URMA EXCAV MECANICE GROPI Q BL FUND L EL PAM IMBIBAT CU APA CU SPRIJ ADINC <2,5M T TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN URMA EXCAV.MECANICE,GROPI Q.BL.FUND.L. EL.PAM.UMID.NAT.F.SPRIJ,ADINC.<2,5M,TEREN F.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN URMA EXCAV.MECANICE,GROPI Q.BL.FUND.L. EL.PAM.UMID.NAT.CU SPRJ,ADINC.<5,5M,TEREN F.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN URMA EXCAV.MECANICE,GROPI Q.BL.FUND.L. EL.PAM.IMBIB.CU APA,CU SPRIJ,H<2,5M,TEREN F.TARE
SAPATOR CAT.2
SAPMAN.IN URMA EXCAV.MECANICE GROPI Q BL.FUND.L. EL.PAM.UMID.NAT.F.SPRIJ.ADINC.<4 M T.USOR SI MIJ.
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN URMA EXCAV.MECANICE GROPI Q.BL.FUND.L. EL.PAM.UMID.NAT.CU SPRIJ.ADINC.<4 M T.USOR SI MIJ
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN URMA EXCAV.MECANICE GROPI Q.BL.FUND.L. EL.PAM.IMBIBAT CU APA,CU SPRIJ.H<4 M,T.USOR+MIJL.
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN URMA EXCAV.MECANICE GROPI Q.BL.FUND.L. EL.PAM UMID.NAT.F.SPRIJ.ADINC< 4M TEREN TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN URMA EXCAV.MECANICE GROPI Q.BL.FUND.L. EL.PAM UMID.NAT.CU SPRIJ.ADINC.< 4 M TEREN TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN URMA EXCAV.MECANICE GROPI Q.BL.FUND.L. EL.PAM IMBIBAT CU APA CU SPRIJ.H<4 M TEREN TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN URMA EXCAV.MECANICE GROPI Q.BL.FUND.L. EL.PAM UMID.NAT.F.SPRIJ.ADINC <4 M TEREN F.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN URMA EXCAV.MECANICE GROPI Q.BL.FUND.L. EL.PAM UMID.NAT.CU SPRIJ.ADINC <4 M TEREN F.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.IN URMA EXCAV.MECANICE GROPI Q.BL.FUND.L. EL.PAM.IMBIBAT CU APA,CU SPRJ.H<4M,TEREN F.TARE
SAPATOR CAT.2
SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M,T.USOR
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M,T.MIJLOCIU
FINISOR TERASAMENTE CAT.2

MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2


SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M T.TARE
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M,T.F.TARE
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA APELOR RIGOLE TRIUNGHIULARE CU ADINC.<0,35M,T.TARE
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA APELOR RIGOLE TRIUNGHIULARE CU ADINC.<0,35M,T.F.TARE
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN DEBLEE SAPATE CU EXCAV.SAU SCREPER,PTR.COMPLET.SAPATURI LINGA TALUZURI,T.USOR *
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN DEBLEE SAPATE CU EXCAV.SAU SCREPER,PTR.COMPLET.SAPATURI LINGA TALUZURI,T.MIJLOCIU *
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN DEBLEE SAPATE CU EXCAV.SAU SCREPER,PTR.COMPLET.SAPATURI LINGA TALUZURI,T.TARE *
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN DEBLEE SAPATE CU EXCAV.SAU SCREPER,PTR.COMPLET.SAPATURI LINGA TALUZURI,T.F.TARE *
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAP.MAN.IN CHESON DESCHIS CU EVAC.PAM.CU MACARA P.PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2-6M,T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN CHESON DESCHIS CU EVAC.PAM.CU MACARA P.PAM.IMBIB.CU APA ADINC.2-6M,T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN CHESON DESCHIS CU EVAC.PAM.CU MACARA P.PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2-6M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN CHESON DESCHIS CU EVAC.PAM.CU MACARA P.PAM.IMBIB.CU APA ADINC.2-6M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN CHESON DESCHIS CU EVAC.PAM.CU MACARA P.PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2-6M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN CHESON DESCHIS CU EVAC.PAM.CU MACARA P.PAM.IMBIB.CU APA ADINC.2-6M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN CHESON DESCHIS CU EVAC.PAM.CU MACARA P.PAM.CU UMID.NAT.ADINC.6,01-10M,T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN CHESON DESCHIS CU EVAC.PAM.CU MACARA P.PAM.IMBIB.CU APA ADINC.6,01-10M,T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2

MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2


MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN CHESON DESCHIS CU EVAC.PAM.CU MACARA P.PAM.CU UMID.NAT.ADINC.6,01-10M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN CHESON DESCHIS CU EVAC.PAM.CU MACARA P.PAM.IMBIB.CU APA ADINC.6,01-10M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN CHESON DESCHIS CU EVAC.PAM.CU MACARA P.PAM.CU UMID.NAT.ADINC.6,01-10M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN CHESON DESCHIS CU EVAC.PAM.CU MACARA P.PAM.IMBIB.CU APA ADINC.6,01-10M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN CHESON DESCHIS CU EVAC.PAM.CU MACARA P.PAM.CU UMID.NAT.ADINC.10,01-14M,T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN CHESON DESCHIS CU EVAC.PAM.CU MACARA P.PAM.IMBIB.CU APA ADINC.10,01-14M,T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN CHESON DESCHIS CU EVAC.PAM.CU MACARA P.PAM.CU UMID.NAT.ADINC.10,01-14M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN CHESON DESCHIS CU EVAC.PAM.CU MACARA P.PAM.IMBIB.CU APA ADINC.10,01-14M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN CHESON DESCHIS CU EVAC.PAM.CU MACARA P.PAM.CU UMID.NAT.ADINC.10,01-14M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN CHESON DESCHIS CU EVAC.PAM.CU MACARA P.PAM.IMBIB.CU APA ADINC.10,01-14M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN CHESON DESCHIS CU EVAC.PAM.CU MACARA P.PAM.CU UMID.NAT.ADINC.14,01-18M,T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN CHESON DESCHIS CU EVAC.PAM.CU MACARA P.PAM.IMBIB.CU APA ADINC.14,01-18M,T.MIJLOCIU
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN CHESON DESCHIS CU EVAC.PAM.CU MACARA P.PAM.CU UMID.NAT.ADINC.14,01-18M,T.TARE

SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN CHESON DESCHIS CU EVAC.PAM.CU MACARA P.PAM.IMBIB.CU APA ADINC.14,01-18M,T.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN CHESON DESCHIS CU EVAC.PAM.CU MACARA P.PAM.CU UMID.NAT.ADINC.14,01-18M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.IN CHESON DESCHIS CU EVAC.PAM.CU MACARA P.PAM.IMBIB.CU APA ADINC.14,01-18M,T.F.TARE
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
SAP.MAN.DE PAM.IN CHESON INCHIS DE 56-75MP SUPRAF.MEDIE PESTE NIVELUL APEI TEREN USOR
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
SAP.MAN.DE PAM.IN CHESON INCHIS DE 56-75MP SUPRAF.MEDIE PESTE NIVELUL APEI TEREN MIJLOCIU
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
SAP.MAN.DE PAM.IN CHESON INCHIS DE 56-75MP SUPRAF.MEDIE PESTE NIVELUL APEI TEREN TARE
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
SAP.MAN.DE PAM.IN CHESON INCHIS DE 56-75MP SUPRAF.MEDIE PESTE NIVELUL APEI TEREN FOARTE TARE
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
SAP.MAN.DE PAM.IN CHESON INCHIS DE 56-75MP SUPRAF.MEDIE SUB NIV.APEI LA ADINC.0,0-3,5M,T.USOR
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
SAP.MAN.DE PAM.IN CHESON INCHIS DE 56-75MP SUPRAF.MEDIE SUB NIV.APEI LA ADINC.0,0-3,5M,T.MIJLOC.
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1

SAP.MAN.DE PAM.IN CHESON INCHIS DE 56-75MP SUPRAF.MEDIE SUB NIV.APEI LA ADINC.0,0-3,5M,T.TARE


CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
SAP.MAN.DE PAM.IN CHESON INCHIS DE 56-75MP SUPRAF.MEDIE SUB NIV.APEI LA ADINC.0,0-3,5M,T.F.TARE
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
SAP.MAN.DE PAM.IN CHESON INCHIS DE 56-75MP SUPRAF.MEDIE SUB NIV.APEI LA ADINC.3,51-7,OM T.MIJLOC.
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
SAP.MAN.DE PAM.IN CHESON INCHIS DE 56-75MP SUPRAF.MEDIE SUB NIV.APEI LA ADINC.3,51-7,OM T.TARE *
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
SAP.MAN.DE PAM.IN CHESON INCHIS DE 56-75MP SUPRAF.MEDIE SUB NIV.APEI LA ADINC.3,51-7,OM T.F.TARE
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
SAP.MAN.DE PAM.IN CHESON INCHIS DE 56-75MP SUPRAF.MEDIE SUB NIV.APEI LA ADINC.7,01-10,5M T.MIJLOC.
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
SAP.MAN.DE PAM.IN CHESON INCHIS DE 56-75MP SUPRAF.MEDIE SUB NIV.APEI LA ADINC.7,01-10,5M T.TARE
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
SAP.MAN.DE PAM.IN CHESON INCHIS DE 56-75MP SUPRAF.MEDIE SUB NIV.APEI LA ADINC.7,01-10,5M T.F.TARE
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
SAP.MAN.DE PAM.IN CHESON INCHIS DE 56-75MP SUPRAF.MEDIE SUB NIV.APEI LA ADINC.10,51-14,OM T.MIJLOC.
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4

CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
SAP.MAN.DE PAM.IN CHESON INCHIS DE 56-75MP SUPRAF.MEDIE SUB NIV.APEI LA ADINC.10,51-14,OM T.TARE
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
SAP.MAN.DE PAM.IN CHESON INCHIS DE 56-75MP SUPRAF.MEDIE SUB NIV.APEI LA ADINC.10,51-14,OM T.F.TARE
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
SAP.MAN.DE PAM.IN CHESON INCHIS DE 56-75MP SUPRAF.MEDIE SUB NIV.APEI LA ADINC.14,01-17,5M T.MIJLOC.
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
SAP.MAN.DE PAM.IN CHESON INCHIS DE 56-75MP SUPRAF.MEDIE SUB NIV.APEI LA ADINC.14,01-17,5M T.TARE
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
SAP.MAN.DE PAM.IN CHESON INCHIS DE 56-75MP SUPRAF.MEDIE SUB NIV.APEI LA ADINC.14,01-17,5M T.F.TARE
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
EPUIZAREA CU POMPA DE MINA A APELOR DIN SAPATURI IN TEREN CU INFILTRATII MODERATE DE APA
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW
MOTOPOMPA 9-16CP
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.PUTERNICE CU ELECTROPOMPA DE APA DE 8,1-14KW
ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT.APA 8,1-14,9KW
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TER.CU INFILTR.PU TERNICE CU MOTOPOMPA 200-500 MC/H PE TRACT.65 CP
MOTOPOMPA APA MONOETAJ DE J.PRES.MONT.PE TRACTOR PN. 65CP
TRACTOR PE PNEURI 65CP
EPUIZAREA MECANICA A APEI DIN SAPAT.TEREN NISIPOS CU INST.FILTRE ACICUL.LIU-5 CU 2 ELECTROPOM.20KW
INST.PTFILTRE ACICULARE CU2ELECTROPOMPE TIPLIU5 2X20KW
EPUIZAREA MECANICA A APEI DIN SAPAT.TEREN NISIPOS CU INST.FILTRE ACICUL.CU MOTOR DIESEL DE 37 CP
INST.PT.FILTRE ACICULARE CU MOTOR DIESEL 104FILTRE 27KW
MONTARE SI DEMONTARE INSTALATIE DE FILTRE ACICUL. TIP HUDIG SAU LIU.
INSTALATOR SANITAR CAT.5
INSTALATOR SANITAR CAT.3
INSTALATOR SANITAR CAT.1
MOTOPOMPA 17-30CP

FUNCTIONAREA INSTAL.DE AER COMPRIMAT SUB PRESIUNE <1,3KGF/CMP.PT.LUCR.IN CHESOANE CU SUPR.< 50M
INSTALATIE DE DECOMPRESIE ACTIONATA ELECTRIC 8-10KW
TROLIU ELECTRIC 1 TF
ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES.10 - 20 MC/MIN
REZERVOR TAMPON PT.AER COMPRIMAT DE 12 MC
MOTOCOMPR MOBIL JOASA PRESIUNE 10-20 MC/MIN
FUNCTIONAREA INSTAL.DE AER COMPRIMAT SUB PRESIUNE <1,3KGF/CMP.PT.LUCR.IN CHESON.CU SUPR.51-100 M
INSTALATIE DE DECOMPRESIE ACTIONATA ELECTRIC 8-10KW
TROLIU ELECTRIC 1 TF
ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES.10 - 20 MC/MIN
REZERVOR TAMPON PT.AER COMPRIMAT DE 12 MC
MOTOCOMPR MOBIL JOASA PRESIUNE 10-20 MC/MIN
FUNCTIONAREA INSTAL.DE AER COMPRIMAT SUB PRESIUNE >1,3KGF/CMP.PT.LUCR.IN CHESOANE CU SUPR.< 50M
INSTALATIE DE DECOMPRESIE ACTIONATA ELECTRIC 8-10KW
TROLIU ELECTRIC 1 TF
ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES.10 - 20 MC/MIN
REZERVOR TAMPON PT.AER COMPRIMAT DE 12 MC
MOTOCOMPR MOBIL JOASA PRESIUNE 10-20 MC/MIN
FUNCTIONAREA INSTAL.DE AER COMPRIMAT SUB PRESIUNE >1,3KGF/CMP.PT.LUCR.IN CHESON.CU SUPR.51-100 M
INSTALATIE DE DECOMPRESIE ACTIONATA ELECTRIC 8-10KW
TROLIU ELECTRIC 1 TF
ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES.10 - 20 MC/MIN
REZERVOR TAMPON PT.AER COMPRIMAT DE 12 MC
MOTOCOMPR MOBIL JOASA PRESIUNE 10-20 MC/MIN
DISLOCARE DE STINCA ALTER.IN PUNCTE IZOLATE SI VOL.<5MC/PUNCT EXEC.MAN.FARA SPARG.BLC.ROCA S-DU
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MINER SUPRAFATA CAT.3
DISLOCARE DE STINCA ALTER.IN PUNCTE IZOLATE SI VOL.<5MC/PUNCT EXEC.MAN.FARA SPARG.BLC.ROCA DUR
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MINER SUPRAFATA CAT.3
DISLOCARE DE STINCA ALTER.IN PUNCTE IZOLATE SI VOL.<5MC/PUNCT EXEC.MAN.FARA SPARG.BLC.ROCA F-DU
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MINER SUPRAFATA CAT.3
SAP.STINCA IN SP.LARGI STRAT<1M GR.CU EXPLOZ.SI FOR.MAN.FARA SPARG.BLOC>25KG,CU EXPL.ELE.R.S-DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
MINER SUPRAFATA CAT.3
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
SAP.STINCA IN SP.LARGI STRAT<1M GR.CU EXPLOZ.SI FOR.MAN.FARA SPARG.BLOC>25KG,CU EXPL.ELE.R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
MINER SUPRAFATA CAT.3
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
SAP.STINCA IN SP.LARGI STRAT<1M GR.CU EXPLOZ.SI FOR.MAN.FARA SPARG.BLOC>25KG,CU EXPL.ELE.R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
MINER SUPRAFATA CAT.3
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5

SAP.STINCA IN SP.LARGI STRAT<1M GR.CU EXPLOZ.SI FOR.MAN.FARA SPARG.BLOC>25KG,CU EXPL.PIR.R.S-DURA


DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
MINER SUPRAFATA CAT.3
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
SAP.STINCA IN SP.LARGI STRAT<1M GR.CU EXPLOZ.SI FOR.MAN.FARA SPARG.BLOC>25KG,CU EXPL.PIR.R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
MINER SUPRAFATA CAT.3
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
SAP.STINCA IN SP.LARGI STRAT<1M GR.CU EXPLOZ.SI FOR.MAN.FARA SPARG.BLOC>25KG,CU EXPL.PIR.R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
MINER SUPRAFATA CAT.3
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
SAP.STINC.IN SP.LARGI STRAT<1M CU EXPLOZ.SI FOR.MEC.FAR.SPARG.BLOC.>25KG,CU EXPL.ELE.R.S-DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
MINER SUPRAFATA CAT.5
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.STINC.IN SP.LARGI STRAT<1M CU EXPLOZ.SI FOR.MEC.FAR.SPARG.BLOC.>25KG,CU EXPL.ELE.R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
MINER SUPRAFATA CAT.5
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.STINC.IN SP.LARGI STRAT<1M CU EXPLOZ.SI FOR.MEC.FAR.SPARG.BLOC.>25KG,CU EXPL.ELE.R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
MINER SUPRAFATA CAT.5
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.STINC.IN SP.LARGI STRAT<1M CU EXPLOZ.SI FOR.MEC.FAR.SPARG.BLOC.>25KG,CU EXPL.PIR.R.S-DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
MINER SUPRAFATA CAT.5
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5

MINER SUPRAFATA CAT.3


MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.STINC.IN SP.LARGI STRAT<1M CU EXPLOZ.SI FOR.MEC.FAR.SPARG.BLOC.>25KG,CU EXPL.PIR.R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
MINER SUPRAFATA CAT.5
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.STINC.IN SP.LARGI STRAT<1M CU EXPLOZ.SI FOR.MEC.FAR.SPARG.BLOC.>25KG,CU EXPL.PIR.R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
MINER SUPRAFATA CAT.5
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.STINC.IN SP.LARGI STRAT 1-2M CU EXPLOZ.SI FOR.MEC.FAR.SPARG.BLOC.>25KG,CU EXPL.ELE.R.S-DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
MINER SUPRAFATA CAT.5
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.STINC.IN SP.LARGI STRAT 1-2M CU EXPLOZ.SI FOR.MEC.FAR.SPARG.BLOC.>25KG,CU EXPL.ELE.R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
MINER SUPRAFATA CAT.5
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.STINC.IN SP.LARGI STRAT 1-2M CU EXPLOZ.SI FOR.MEC.FAR.SPARG.BLOC.>25KG,CU EXPL.ELE.R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
MINER SUPRAFATA CAT.5
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.STINC.IN SP.LARGI STRAT 1-2M CU EXPLOZ.SI FOR.MEC.FAR.SPARG.BLOC.>25KG,CU EXPL.PIR.R.S-DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62

FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)


MINER SUPRAFATA CAT.5
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.STINC.IN SP.LARGI STRAT 1-2M CU EXPLOZ.SI FOR.MEC.FAR.SPARG.BLOC.>25KG,CU EXPL.PIR R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
MINER SUPRAFATA CAT.5
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.STINC.IN SP.LARGI STRAT 1-2M CU EXPLOZ.SI FOR.MEC.FAR.SPARG.BLOC.>25KG,CU EXPL.PIR R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
MINER SUPRAFATA CAT.5
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.STINCA IN SP.LARGI STRAT 2-3M CU EXPLOZ.SI FOR.MEC.FAR.SPARG.BLOC>25KG,CU EXPL.ELE.R.S-DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
MINER SUPRAFATA CAT.5
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.STINCA IN SP.LARGI STRAT 2-3M CU EXPLOZ.SI FOR.MEC.FAR.SPARG.BLOC>25KG,CU EXPL.ELE.R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
MINER SUPRAFATA CAT.5
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.STINCA IN SP.LARGI STRAT 2-3M CU EXPLOZ.SI FOR.MEC.FAR.SPARG.BLOC>25KG,CU EXPL.ELE.R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
MINER SUPRAFATA CAT.5
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG

SAP.STINCA IN SP.LARGI STRAT 2-3M CU EXPLOZ.SI FOR.MEC.FARA SPARG.BLOC >25KG,CU EXPL.PIR.R S-DURA *
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
MINER SUPRAFATA CAT.5
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.STINCA IN SP.LARGI STRAT 2-3M CU EXPLOZ.SI FOR.MEC.FARA SPARG.BLOC >25KG,CU EXPL.PIR.R DURA *
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
MINER SUPRAFATA CAT.5
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.STINCA IN SP.LARGI STRAT 2-3M CU EXPLOZ.SI FOR.MEC.FARA SPARG.BLOC >25KG,CU EXPL.PIR.R F.DURA *
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
MINER SUPRAFATA CAT.5
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SPARG.MAN.A BLOC>25KG DE LA SAP.CONF.ART.TSB1,TSB2 TSB3,TSB4 SI TSB5 EXECUTATA IN R.S-DURA
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
SPARG.MAN.A BLOC>25KG DE LA SAP.CONF.ART.TSB1,TSB2 TSB3,TSB4 SI TSB5 EXECUTATA IN R.DURA
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
SPARG.MAN.A BLOC>25KG DE LA SAP.CONF.ART.TSB1,TSB2 TSB3,TSB4 SI TSB5 EXECUTATA IN R.F.DURA
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
SAP.DE FINISAJ STINCA IN SP.LARGI CU RESTR.EXPLOZ.FOR.MEC.CU INCARCAT.DE 0,1KG/GAURA R.S-DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CABLU LPY
9 X 0,30 NID 108
MINER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.2
CENTRALA AER COMPRIMAT RESITA,INCL.ACCESORIILE;3X15=45MC/MIN
PERFORATOR ROTATIV PNEUM (EXCLUSIV CONS AER COMPR ) 16-30KG
SAP.DE FINISAJ STINCA IN SP.LARGI CU RESTR.EXPLOZ.FOR.MEC.CU INCARCAT.DE 0,1KG/GAURA R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CABLU LPY
9 X 0,30 NID 108
MINER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.2

CENTRALA AER COMPRIMAT RESITA,INCL.ACCESORIILE;3X15=45MC/MIN


PERFORATOR ROTATIV PNEUM (EXCLUSIV CONS AER COMPR ) 16-30KG
SAP.DE FINISAJ STINCA IN SP.LARGI CU RESTR.EXPLOZ.FOR.MEC.CU INCARCAT.DE 0,1KG/GAURA R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CABLU LPY
9 X 0,30 NID 108
MINER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.2
CENTRALA AER COMPRIMAT RESITA,INCL.ACCESORIILE;3X15=45MC/MIN
PERFORATOR ROTATIV PNEUM (EXCLUSIV CONS AER COMPR ) 16-30KG
SAP.DE FINISAJ STINCA IN SP.LARGI CU RESTR.EXPLOZ.FOR.MEC.CU INCARCAT.DE 0,2KG/GAURA R.S-DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CABLU LPY
9 X 0,30 NID 108
MINER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.2
CENTRALA AER COMPRIMAT RESITA,INCL.ACCESORIILE;3X15=45MC/MIN
PERFORATOR ROTATIV PNEUM (EXCLUSIV CONS AER COMPR ) 16-30KG
SAP.DE FINISAJ STINCA IN SP.LARGI CU RESTR.EXPLOZ.FOR.MEC.CU INCARCAT.DE 0,2KG/GAURA R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CABLU LPY
9 X 0,30 NID 108
MINER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.2
CENTRALA AER COMPRIMAT RESITA,INCL.ACCESORIILE;3X15=45MC/MIN
PERFORATOR ROTATIV PNEUM (EXCLUSIV CONS AER COMPR ) 16-30KG
SAP.DE FINISAJ STINCA IN SP.LARGI CU RESTR.EXPLOZ.FOR.MEC.CU INCARCAT.DE 0,2KG/GAURA R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CABLU LPY
9 X 0,30 NID 108
MINER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.2
CENTRALA AER COMPRIMAT RESITA,INCL.ACCESORIILE;3X15=45MC/MIN
PERFORATOR ROTATIV PNEUM (EXCLUSIV CONS AER COMPR ) 16-30KG
SAP.STINCA IN SP.LARGI ADINC.ABATAJ<7M CU EXPLOZI.PRIN COLOANE FORATE SI EXPLOD.ELE.IN R.S-DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE INSTANTANEE
CONDUCTOR CEY
6
MINER SUPRAFATA CAT.5
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MOTOCOMPR MOBIL JOASA PRESIUNE 10-20 MC/MIN

FOREZA PERCUT ROTATIV PNEUMATIC TIP BOHLER TH 11/35HM 472/0


SAP.STINCA IN SP.LARGI ADINC.ABATAJ<7M CU EXPLOZI.PRIN COLOANE FORATE SI EXPLOD.ELE.IN R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE INSTANTANEE
CONDUCTOR CEY
6
MINER SUPRAFATA CAT.5
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MOTOCOMPR MOBIL JOASA PRESIUNE 10-20 MC/MIN
FOREZA PERCUT ROTATIV PNEUMATIC TIP BOHLER TH 11/35HM 472/0
SAP.STINCA IN SP.LARGI ADINC.ABATAJ<7M CU EXPLOZI.PRIN COLOANE FORATE SI EXPLOD.ELE.IN R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE INSTANTANEE
CONDUCTOR CEY
6
MINER SUPRAFATA CAT.5
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MOTOCOMPR MOBIL JOASA PRESIUNE 10-20 MC/MIN
FOREZA PERCUT ROTATIV PNEUMATIC TIP BOHLER TH 11/35HM 472/0
SAP.STINCA IN SP.LARGI ADINC.ABATAJ<10M CU EXPLOZ.PRIN COLOANE FORATE SI EXPLOD.ELE.IN R.S-DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE INSTANTANEE
CONDUCTOR CEY
6
MINER SUPRAFATA CAT.5
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MOTOCOMPR MOBIL JOASA PRESIUNE 10-20 MC/MIN
FOREZA PERCUT ROTATIV PNEUMATIC TIP BOHLER TH 11/35HM 472/0
SAP.STINCA IN SP.LARGI ADINC.ABATAJ<10M CU EXPLOZ.PRIN COLOANE FORATE SI EXPLOD.ELE.IN R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE INSTANTANEE
CONDUCTOR CEY
6
MINER SUPRAFATA CAT.5
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MOTOCOMPR MOBIL JOASA PRESIUNE 10-20 MC/MIN
FOREZA PERCUT ROTATIV PNEUMATIC TIP BOHLER TH 11/35HM 472/0
SAP.STINCA IN SP.LARGI ADINC.ABATAJ<10M CU EXPLOZ.PRIN COLOANE FORATE SI EXPLOD.ELE.IN R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE INSTANTANEE
CONDUCTOR CEY
6
MINER SUPRAFATA CAT.5
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MOTOCOMPR MOBIL JOASA PRESIUNE 10-20 MC/MIN
FOREZA PERCUT ROTATIV PNEUMATIC TIP BOHLER TH 11/35HM 472/0

SAP.STINCA IN SP.LARGI ADINC.ABATAJ<15M CU EXPLOZ.PRIN COLOANE FORATE SI EXPLOD.ELE IN R.S-DURA


DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE INSTANTANEE
CONDUCTOR CEY
6
MINER SUPRAFATA CAT.5
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MOTOCOMPR MOBIL JOASA PRESIUNE 10-20 MC/MIN
FOREZA PERCUT ROTATIV PNEUMATIC TIP BOHLER TH 11/35HM 472/0
SAP.STINCA IN SP.LARGI ADINC.ABATAJ<15M CU EXPLOZ.PRIN COLOANE FORATE SI EXPLOD.ELE IN R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE INSTANTANEE
CONDUCTOR CEY
6
MINER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MOTOCOMPR MOBIL JOASA PRESIUNE 10-20 MC/MIN
FOREZA PERCUT ROTATIV PNEUMATIC TIP BOHLER TH 11/35HM 472/0
SAP.STINCA IN SP.LARGI ADINC.ABATAJ<15M CU EXPLOZ.PRIN COLOANE FORATE SI EXPLOD.ELE IN R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE INSTANTANEE
CONDUCTOR CEY
6
MINER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MOTOCOMPR MOBIL JOASA PRESIUNE 10-20 MC/MIN
FOREZA PERCUT ROTATIV PNEUMATIC TIP BOHLER TH 11/35HM 472/0
SAP.STINCA IN SP.LARGI ADINC.ABATAJ>15M CU EXPLOZ.PRIN PUTURI SI GALERII FOR.MEC.IN R.S-DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
CAPSE ELECTRICE INSTANTANEE
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
CONDUCTOR CEY
6
MINER SUPRAFATA CAT.5
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.STINCA IN SP.LARGI ADINC.ABATAJ>15M CU EXPLOZ.PRIN PUTURI SI GALERII FOR.MEC.IN R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
CAPSE ELECTRICE INSTANTANEE
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
CONDUCTOR CEY
6
MINER SUPRAFATA CAT.5
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3

MUNCITOR DESERVIRE CAT.3


MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.STINCA IN SP.LARGI ADINC.ABATAJ>15M CU EXPLOZ.PRIN PUTURI SI GALERII FOR.MEC.IN R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
CAPSE ELECTRICE INSTANTANEE
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
CONDUCTOR CEY
6
MINER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.STINCA SP.LIMIT.CU ADINC.<2M CU EXPLOZIV SI FOR.MAN.CU EXPLOD.PIROT.IN R.S-DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
MINER SUPRAFATA CAT.3
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
SAP.STINCA SP.LIMIT.CU ADINC.<2M CU EXPLOZIV SI FOR.MAN.CU EXPLOD.PIROT.IN R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
MINER SUPRAFATA CAT.3
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
SAP.STINCA SP.LIMIT.CU ADINC.<2M CU EXPLOZIV SI FOR.MAN.CU EXPLOD.PIROT.IN R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU EXPLOZIV SI FOR.MAN CU EXPLOD.PIROT.SI EVAC.LA ADIN.2-4M R.S-DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5

MUNCITOR DESERVIRE CAT.2


SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU EXPLOZIV SI FOR.MAN CU EXPLOD.PIROT.SI EVAC.LA ADIN.2-4M R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
MINER SUPRAFATA CAT.3
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU EXPLOZIV SI FOR.MAN CU EXPLOD.PIROT.SI EVAC.LA ADIN.2-4M R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
MINER SUPRAFATA CAT.3
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU EXPLOZIV SI FOR.MAN CU EXPLOD.PIROT.SI EVAC.LA ADIN.4,01-6M R.S-DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
MINER SUPRAFATA CAT.3
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU EXPLOZIV SI FOR.MAN CU EXPLOD.PIROT.SI EVAC.LA ADIN.4,01-6M R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
MINER SUPRAFATA CAT.3
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5

MUNCITOR DESERVIRE CAT.3


MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU EXPLOZIV SI FOR.MAN CU EXPLOD.PIROT.SI EVAC.LA ADIN.4,01-6M R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
MINER SUPRAFATA CAT.3
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.PINA LA 2M ADINC.CU EXPLOZ.SI FOR.MEC.CU EXPOD.PIROT.R.S-DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
MINER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.PINA LA 2M ADINC.CU EXPLOZ.SI FOR.MEC.CU EXPOD.PIROT.R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
MINER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.PINA LA 2M ADINC.CU EXPLOZ.SI FOR.MEC.CU EXPOD.PIROT.R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
MINER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU EXPLOZIV SI FOR.MEC.CU EXPLOD.PIR.SI EVAC.MAN LA ADINC. 2-4M R.S-DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62

FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)


DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
MINER SUPRAFATA CAT.5
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU EXPLOZIV SI FOR.MEC.CU EXPLOD.PIR.SI EVAC.MAN LA ADINC. 2-4M R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
MINER SUPRAFATA CAT.5
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU EXPLOZIV SI FOR.MEC.CU EXPLOD.PIR.SI EVAC.MAN LA ADINC. 2-4M R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
MINER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU EXPLOZIV SI FOR.MEC.CU EXPLOD.PIR.SI EVAC.MAN LA ADINC. 4,01-6M R.S-DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~

LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~


CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
MINER SUPRAFATA CAT.5
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU EXPLOZIV SI FOR.MEC.CU EXPLOD.PIR.SI EVAC.MAN LA ADINC. 4,01-6M R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
MINER SUPRAFATA CAT.5
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU EXPLOZIV SI FOR.MEC.CU EXPLOD.PIR.SI EVAC.MAN LA ADINC. 4,01-6M R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
MINER SUPRAFATA CAT.5
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU EXPLOZIV SI FOR.MEC.CU EXPLOD.PIR.SI EVAC.MAN LA ADINC. 6,01-8M R.S-DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~

MINER SUPRAFATA CAT.5


ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU EXPLOZIV SI FOR.MEC.CU EXPLOD.PIR.SI EVAC.MAN LA ADINC. 6,01-8M R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
MINER SUPRAFATA CAT.5
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU EXPLOZIV SI FOR.MEC.CU EXPLOD.PIR.SI EVAC.MAN LA ADINC. 6,01-8M R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
MINER SUPRAFATA CAT.5
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU EXPLOZ.SI FOR.MEC.CU EVAC.MEC.EXECUTATA LA ADINCIME 2-6M R.S-DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
MINER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG

SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU EXPLOZ.SI FOR.MEC.CU EVAC.MEC.EXECUTATA LA ADINCIME 2-6M R.DURA


DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
MINER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU EXPLOZ.SI FOR.MEC.CU EVAC.MEC.EXECUTATA LA ADINCIME 2-6M R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
MINER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU EXPLOZ.SI FOR.MEC.CU EVAC.MEC.EXECUTATA LA ADINCIME 6,01-10M R.S-DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
MINER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU EXPLOZ.SI FOR.MEC.CU EVAC.MEC.EXECUTATA LA ADINCIME 6,01-10M R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
MINER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU EXPLOZ.SI FOR.MEC.CU EVAC.MEC.EXECUTATA LA ADINCIME 6,01-10M R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62

FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)


MINER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU EXPLOZ.SI FOR.MEC.CU EVAC.MEC.EXECUTATA LA ADINCIME 10,01-14M R.S-DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
MINER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU EXPLOZ.SI FOR.MEC.CU EVAC.MEC.EXECUTATA LA ADINCIME 10,01-14M R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
MINER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU EXPLOZ.SI FOR.MEC.CU EVAC.MEC.EXECUTATA LA ADINCIME 10,01-14M R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
MINER SUPRAFATA CAT.5
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.5
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU RESTR.DE EXPLOZIV PRIN GAURI FOR.MEC.CU INCARC.DE 0,1KG/GAURA R.S-DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CABLU LPY
9 X 0,30 NID 108
MINER SUPRAFATA CAT.5
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.2

MINER SUPRAFATA CAT.3


MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
CENTRALA AER COMPRIMAT RESITA,INCL.ACCESORIILE;3X15=45MC/MIN
PERFORATOR ROTATIV PNEUM (EXCLUSIV CONS AER COMPR ) 16-30KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU RESTR.DE EXPLOZIV PRIN GAURI FOR.MEC.CU INCARC.DE 0,1KG/GAURA R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CABLU LPY
9 X 0,30 NID 108
MINER SUPRAFATA CAT.5
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.2
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
CENTRALA AER COMPRIMAT RESITA,INCL.ACCESORIILE;3X15=45MC/MIN
PERFORATOR ROTATIV PNEUM (EXCLUSIV CONS AER COMPR ) 16-30KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU RESTR.DE EXPLOZIV PRIN GAURI FOR.MEC.CU INCARC.DE 0,1KG/GAURA R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CABLU LPY
9 X 0,30 NID 108
MINER SUPRAFATA CAT.5
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.2
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
CENTRALA AER COMPRIMAT RESITA,INCL.ACCESORIILE;3X15=45MC/MIN
PERFORATOR ROTATIV PNEUM (EXCLUSIV CONS AER COMPR ) 16-30KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU RESTR.DE EXPLOZIV PRIN GAURI FOR.MEC.CU INCARC.DE 0,2KG/GAURA R.S-DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CABLU LPY
9 X 0,30 NID 108
MINER SUPRAFATA CAT.5
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.2
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
CENTRALA AER COMPRIMAT RESITA,INCL.ACCESORIILE;3X15=45MC/MIN
PERFORATOR ROTATIV PNEUM (EXCLUSIV CONS AER COMPR ) 16-30KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU RESTR.DE EXPLOZIV PRIN GAURI FOR.MEC.CU INCARC.DE 0,2KG/GAURA R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CABLU LPY
9 X 0,30 NID 108
MINER SUPRAFATA CAT.5
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.2
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
CENTRALA AER COMPRIMAT RESITA,INCL.ACCESORIILE;3X15=45MC/MIN
PERFORATOR ROTATIV PNEUM (EXCLUSIV CONS AER COMPR ) 16-30KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU RESTR.DE EXPLOZIV PRIN GAURI FOR.MEC.CU INCARC.DE 0,2KG/GAURA R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CABLU LPY
9 X 0,30 NID 108
MINER SUPRAFATA CAT.5
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.2
MINER SUPRAFATA CAT.3

MUNCITOR DESERVIRE CAT.2


CENTRALA AER COMPRIMAT RESITA,INCL.ACCESORIILE;3X15=45MC/MIN
PERFORATOR ROTATIV PNEUM (EXCLUSIV CONS AER COMPR ) 16-30KG
SAP.STINCA IN SPATII LARGI CU CIOCAN DE ABATAJ PNEUMATIC SI UNELTE DE MINA,FARA EXPLOZ.IN R.S-DURA
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MINER SUPRAFATA CAT.3
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.STINCA IN SPATII LARGI CU CIOCAN DE ABATAJ PNEUMATIC SI UNELTE DE MINA,FARA EXPLOZ.IN R.DURA
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.STINCA IN SPATII LARGI CU CIOCAN DE ABATAJ PNEUMATIC SI UNELTE DE MINA,FARA EXPLOZ.IN R.F.DURA
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.STINCA IN TALUZ CU INCL.>1:1 CU CIOCAN ABATAJ PNEUM.SI UNELTE MINA,FARA EXPLOZIV.R.S-DURA
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.STINCA IN TALUZ CU INCL.>1:1 CU CIOCAN ABATAJ PNEUM.SI UNELTE MINA,FARA EXPLOZIV.R.DURA
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.STINCA IN TALUZ CU INCL.>1:1 CU CIOCAN ABATAJ PNEUM.SI UNELTE MINA,FARA EXPLOZIV.R.F.DURA
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.<1M,LA ADIN.<1,5M CU CIOCAN ABATAJ PNEUM.SI UNELTE MINA,FARA EXPLOZ.R S-DURA*
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.<1M,LA ADIN.<1,5M CU CIOCAN ABATAJ PNEUM.SI UNELTE MINA,FARA EXPLOZ.R DURA *
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.<1M,LA ADIN.<1,5M CU CIOCAN ABATAJ PNEUM.SI UNELTE MINA,FARA EXPL.R.F.DURA *
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MINER SUPRAFATA CAT.3
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU CIOCAN ABATAJ PNEUM.SI UNELTE MINA,FARA EXPLOZIV ADINC.0,0-2M R.S-DURA
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2

MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN


CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU CIOCAN ABATAJ PNEUM.SI UNELTE MINA,FARA EXPLOZIV ADINC.0,0-2M R.DURA
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU CIOCAN ABATAJ PNEUM.SI UNELTE MINA,FARA EXPLOZIV ADINC.0,0-2M R.F.DURA
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU CIOCAN ABATAJ PNEUM.SI UNELTE MINA,FARA EXPLOZIV ADINC.2,01-4M R.S-DURA
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MINER SUPRAFATA CAT.3
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU CIOCAN ABATAJ PNEUM.SI UNELTE MINA,FARA EXPLOZIV ADINC.2,01-4M R.DURA
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU CIOCAN ABATAJ PNEUM.SI UNELTE MINA,FARA EXPLOZIV ADINC.2,01-4M R.F.DURA
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU CIOCAN ABATAJ PNEUM.FAR.EXPLOZIV,CU EVAC.MEC.ADINC DE 2-6M R.S-DURA
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG

SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU CIOCAN ABATAJ PNEUM.FAR.EXPLOZIV,CU EVAC.MEC.ADINC DE 2-6M R.DURA


MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MINER SUPRAFATA CAT.3
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU CIOCAN ABATAJ PNEUM.FAR.EXPLOZIV,CU EVAC.MEC.ADINC DE 2-6M R.F.DURA
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU CIOCAN ABATAJ PNEUM.FAR.EXPLOZIV,CU EVAC.MEC.ADINC DE 6,01-10M R.S-DURA
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU CIOCAN ABATAJ PNEUM.FAR.EXPLOZIV,CU EVAC.MEC.ADINC DE 6,01-10M R.DURA
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU CIOCAN ABATAJ PNEUM.FAR.EXPLOZIV,CU EVAC.MEC.ADINC DE 6,01-10M R.F.DURA
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU CIOCAN ABATAJ PNEUM.FAR.EXPLOZIV,CU EVAC.MEC.ADINC DE 10,01-14M R.S-DURA
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU CIOCAN ABATAJ PNEUM.FAR.EXPLOZIV,CU EVAC.MEC.ADINC DE 10,01-14M R.DURA
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU CIOCAN ABATAJ PNEUM.FAR.EXPLOZIV,CU EVAC.MEC.ADINC DE 10,01-14M R.F.DURA
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU CIOCAN ABATAJ PNEUM.FAR.EXPLOZIV,CU EVAC.MEC.ADINC DE 14,01-18M R.S-DURA
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MINER SUPRAFATA CAT.3

MACARA PIONIER 0,5-0,75TF


MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU CIOCAN ABATAJ PNEUM.FAR.EXPLOZIV,CU EVAC.MEC.ADINC DE 14,01-18M R.DURA
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MINER SUPRAFATA CAT.3
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU CIOCAN ABATAJ PNEUM.FAR.EXPLOZIV,CU EVAC.MEC.ADINC DE 14,01-18M R.F.DURA
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MINER SUPRAFATA CAT.3
MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.IN STINCA CU CIOCAN DE ABATAJ PNEUM.LA RIGOLE TRIUNGHI.CU ADINC.<0,35M EXECUTATA IN R.S-DURA
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.IN STINCA CU CIOCAN DE ABATAJ PNEUM.LA RIGOLE TRIUNGHI.CU ADINC.<0,35M EXECUTATA IN R.DURA
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.IN STINCA CU CIOCAN DE ABATAJ PNEUM.LA RIGOLE TRIUNGHI.CU ADINC.<0,35M EXECUTATA IN R.F.DURA
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
POLITURA SUPRAF.STINCOASE CU MIJLOACE MAN.(NUMAI CIND ESTE PRESCRIS)EXECUTATA IN R.S-DURA
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
POLITURA SUPRAF.STINCOASE CU MIJLOACE MAN.(NUMAI CIND ESTE PRESCRIS)EXECUTATA IN R.DURA
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
POLITURA SUPRAF.STINCOASE CU MIJLOACE MAN.(NUMAI CIND ESTE PRESCRIS)EXECUTATA IN R.F.DURA
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
RANGUIREA SUPLIMENTARA A TALUZURILOR DE STINCA DE LA FUNDATIILE LUCRARILOR HIDROTEH.IN R.S-DURA
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
RANGUIREA SUPLIMENTARA A TALUZURILOR DE STINCA DE LA FUNDATIILE LUCRARILOR HIDROTEH.IN R.DURA
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
RANGUIREA SUPLIMENTARA A TALUZURILOR DE STINCA DE LA FUNDATIILE LUCRARILOR HIDROTEH.IN R.F.DURE
MINER SUPRAFATA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS SUB 45 MP SUPRAFATA.LA ADINCIME DE 0,0-3,5M R.S-DURA
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1

MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN


CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS SUB 45 MP SUPRAFATA.LA ADINCIME DE 0,0-3,5M R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS SUB 45 MP SUPRAFATA.LA ADINCIME DE 0,0-3,5M R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS SUB 45 MP SUPRAFATA.LA ADINCIME DE 3,51-7M R.S-DURA
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS SUB 45 MP SUPRAFATA.LA ADINCIME DE 3,51-7M R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS SUB 45 MP SUPRAFATA.LA ADINCIME DE 3,51-7M R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~

CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS SUB 45 MP SUPRAFATA.LA ADINCIME DE 7,01-10,5 R.S-DURA
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS SUB 45 MP SUPRAFATA.LA ADINCIME DE 7,01-10,5 R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS SUB 45 MP SUPRAFATA.LA ADINCIME DE 7,01-10,5 R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS SUB 45 MP SUPRAFATA.LA ADINCIME DE 10,51-14M R.S-DURA
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS SUB 45 MP SUPRAFATA.LA ADINCIME DE 10,51-14M R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6

LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~


CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS SUB 45 MP SUPRAFATA.LA ADINCIME DE 10,51-14M R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS SUB 45 MP SUPRAFATA.LA ADINCIME DE 14,01-10,5 R.S-DURA
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS SUB 45 MP SUPRAFATA.LA ADINCIME DE 14,01-10,5 R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS SUB 45 MP SUPRAFATA.LA ADINCIME DE 14,01-10,5 R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN

PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG


SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS DE 46-55MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 00-3,5M R.S-DURA
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS DE 46-55MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 00-3,5M R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS DE 46-55MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 00-3,5M R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS DE 46-55MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 3,51-7M R.S-DURA
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS DE 46-55MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 3,51-7M R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1

MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN


PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS DE 46-55MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 3,51-7M R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS DE 46-55MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 7,01-10,5M R.S-DURA
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS DE 46-55MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 7,01-10,5M R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS DE 46-55MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 7,01-10,5M R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS DE 46-55MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 10,51-14M R.S-DURA
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2

CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS DE 46-55MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 10,51-14M R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS DE 46-55MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 10,51-14M R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS DE 46-55MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 14,01-17,5M R.S-DURA
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS DE 46-55MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 14,01-17,5M R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS DE 46-55MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 14,01-17,5M R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6

LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~


CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS DE 56-75MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 0,0-3,5M R.S-DURA
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS DE 56-75MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 0,0-3,5M R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS DE 56-75MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 0,0-3,5M R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS DE 56-75MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 3,51-7M R.S-DURA
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS DE 56-75MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 3,51-7M R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD

CONDUCTOR CEY
6
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS DE 56-75MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 3,51-7M R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS DE 56-75MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 7,01-10,5M R.S-DURA
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS DE 56-75MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 7,01-10,5M R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS DE 56-75MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 7,01-10,5M R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1

MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN


PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS DE 56-75MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 10,51-14M R.S-DURA
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS DE 56-75MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 10,51-14M R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS DE 56-75MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 10,51-14M R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS DE 56-75MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 14,01-17,5M R.S-DURA
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS DE 56-75MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 14,01-17,5M R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2

CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS DE 56-75MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 14,01-17,5M R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS PESTE 75MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 0,0-3,5M R.S-DURA
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS PESTE 75MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 0,0-3,5M R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS PESTE 75MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 0,0-3,5M R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS PESTE 75MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 3,51-7M R.S-DURA
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3

CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS PESTE 75MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 3,51-7M R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS PESTE 75MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 3,51-7M R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS PESTE 75MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 7,01-10,5M R.S-DURA
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS PESTE 75MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 7,01-10,5M R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS PESTE 75MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 7,01-10,5M R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD

CONDUCTOR CEY
6
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS PESTE 75MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 10,51-14M R.S-DURA
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS PESTE 75MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 10,51-14M R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS PESTE 75MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 10,51-14M R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS PESTE 75MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 14,01-17,50M.R.S.DURA
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS PESTE 75MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 14,01-17,50M.R.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G

CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD


CONDUCTOR CEY
6
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SAP.IN STINCA SUB NIV.APEI IN CHESON INCHIS PESTE 75MP SUPRAFATA,LA ADINC.DE 14,01-17,50 R.F.DURA
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BIKFORD
CONDUCTOR CEY
6
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CHESONIER CAT.5
CHESONIER CAT.4
CHESONIER CAT.3
CHESONIER CAT.2
CHESONIER CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.) 9KG
SCARIF.MEC.A TER.CU SCARIF.PE TRACTOR DE 81-180 CP PE ADINCIMEA DE 30CM TEREN CAT 3
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
SCARIF.MEC.A TER.CU SCARIF.PE TRACTOR DE 81-180 CP PE ADINCIMEA DE 30CM.TEREN CAT.4.
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
SCARIF.MEC.A TER.CU SCARIF.PE AUTOG.PINA LA 175 CP PE ADINCIMEA DE 40CM.TEREN CAT.3.
AUTOGREDER PINA LA 175CP
SCARIF.MEC.A TER.CU SCARIF.PE AUTOG.PINA LA 175 CP PE ADINCIMEA DE 40CM TEREN CAT 4
AUTOGREDER PINA LA 175CP
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1
EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC(BULDOEXCAVATOR)0,21-0,39MC
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1 IN COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC(BULDOEXCAVATOR)0,21-0,39MC
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT IMBIB.CU APA DESC.DEP.TER.CAT.1
EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC(BULDOEXCAVATOR)0,21-0,39MC
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT IMBIB.CU APA DESC.DEP.TER.CAT.1 IN COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC(BULDOEXCAVATOR)0,21-0,39MC
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2
EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC(BULDOEXCAVATOR)0,21-0,39MC
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC(BULDOEXCAVATOR)0,21-0,39MC
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT IMBIB CU APA DESC.DEP.TER.CAT.2
EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC(BULDOEXCAVATOR)0,21-0,39MC
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT IMBIB.CU APA DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC(BULDOEXCAVATOR)0,21-0,39MC
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.1
EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC(BULDOEXCAVATOR)0,21-0,39MC
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.AUT.TER.CAT.1 IN COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC(BULDOEXCAVATOR)0,21-0,39MC
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT IMBIB.CU APA DESC AUT.TER.CAT.1

EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC(BULDOEXCAVATOR)0,21-0,39MC


SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT IMBIB.CU APA DESC.AUT.TER.CAT.1 IN COND GOSP.APE.
EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC(BULDOEXCAVATOR)0,21-0,39MC
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2
EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC(BULDOEXCAVATOR)0,21-0,39MC
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.AUT.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC(BULDOEXCAVATOR)0,21-0,39MC
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT IMBIB.CU APA DESC AUT.TER.CAT.2
EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC(BULDOEXCAVATOR)0,21-0,39MC
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT IMBIB.CU APA DESC.AUT.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC(BULDOEXCAVATOR)0,21-0,39MC
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITATE.NATURAL.DESC.DEP.TEREN CAT 1
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7MC IN PAM.CU UMIDITAT.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT 1 IN COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.ARGILOS IMBIB.CU APA DESC.DEP.TEREN CAT 1
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7MC IN PAM.ARGILOS IMB.CU APA DESC.DEP.TEREN CAT 1 IN COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.IMB APA CU PLATELAJE DESC.DEP.TEREN CAT 1
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7MC IN PAM.IMB.APA CU PLATELAJE DESC.DEP.TEREN CAT 1 IN COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT 2
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7MC IN PAM.CU UMIDITAT.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT 2 IN COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.ARGILOS IMBIB.CU APA DESC.DEP.TEREN CAT 2
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7MC IN PAM.ARGILOS IMB.CU APA DESC.DEP.TEREN CAT 2 IN COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.IMB APA CU PLATELAJE DESC.DEP.TEREN CAT 2
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7MC IN PAM.IMB.APA CU PLATELAJE DESC.DEP.TEREN CAT 2 IN COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT 3
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7MC IN PAM.CU UMIDITAT.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT 3 IN COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT 4
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7MC IN PAM.CU UMIDITAT.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT 4 IN COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITATE.NATURAL.DESC.AUTO.TEREN CAT 1
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7MC IN PAM.CU UMIDIT. NATURAL.DESC.AUTO TEREN CAT 1 IN COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.ARGILOS IMBIB.CU APA DESC.AUTO.TEREN CAT 1
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7MC IN PAM.ARGILOS IMB.CU APA DESC.AUTO TEREN CAT 1 IN COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC

SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.IMB.APA CU PLATELAJE DESC.AUTO.TEREN CAT 1


EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7MC IN PAM.IMB.APA CU PLATELAJE DESC.AUTO.TEREN CAT 1 IN COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7MC IN PAM.CU UMIDIT. NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2 IN COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM ARGILOS IMBIB.CU APA DESC.AUTO.TEREN CAT 2
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7MC IN PAM.ARGILOS IMB.CU APA DESC.AUTO.TEREN CAT 2 IN COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM IMB APA CU PLATELAJE DESC.AUTO.TEREN CAT 2
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7MC IN PAM.IMB.APA CU PLATELAJE DESC.AUTO.TEREN CAT 2 IN COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 3
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7MC IN PAM.CU UMIDIT. NATURAL DESC.AUTO TEREN CAT 3 IN COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 4
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7MC IN PAM.CU UMIDIT. NATURAL DESC.AUTO TEREN CAT 4 IN COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL.DESC.DEP.TER.CAT.1
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL.DESC.DEP.TER.CAT 1 IN COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.ARGILOS IMBIB CU APA DESC.DEP.TER.CAT.1
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM ARGIL.IMBIB. APA DESC.DEP.TER.CAT 1 IN COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.IMB.APA CU PLATELAJE DESC.DEP.TER.CAT.1
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM IMB.APA CU PLATELAJE DESC.DEP.TER.CAT 1 IN COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT 2 IN COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.ARGILOS IMBIB CU APA DESC.DEP.TER.CAT.2
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM ARGIL.IMBIB. APA DESC.DEP.TER.CAT 2 IN COND GOSP.APE.
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.IMB.APA CU PLATELAJE DESC.DEP.TER.CAT.2
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM IMB.APA CU PLATELAJE DESC.DEP.TER.CAT 2 IN COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.3
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT 3 IN COND.GOSP.APE.

EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC


SAP MEC EXC 0,71-1,25 PAM IMB APA DESC DEP TER 3
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
EXECUTARE LUCRARI CA LA ART TSC04C2 IN COND G.A.
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
SAP MEC EXC 0,71-1,25 PAM IMB APA IN DEP CU PLAJ
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
EXECUTARE LUCRARI CA LA ART TSC04C3 IN COND G.A.
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.4
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT 4 IN COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
SAP MEC EXC 0,71-1,25 PAM IMB APA DESC DEP TER 4
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
EXECUTARE LUCRARI CA LA ART TSC04D2 IN COND G.A.
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
SAP MEC EXC 0,71-1,75 PAM IMB APA IN DEP CU PLAT
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
EXECUTARE LUCRARI CA LA ART TSC0403 IN COND G.A.
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.1
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT 1 IN COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.ARGILOS IMBIB CU APA DESC.AUT.TER.CAT.1
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM ARGIL.IMBIB. APA DESC.AUT.TER.CAT.1 IN COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.IMB.APA CU PLATELAJE DESC.AUT.TER.CAT.1
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM IMB.APA CU PLATELAJE DESC.AUT.TER.CAT 1 IN COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT 2 IN COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.ARGILOS IMBIB CU APA DESC.AUT.TER.CAT.2
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM ARGIL.IMBIB. APA DESC.AUT.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.IMB.APA CU PLATELAJE DESC.AUT.TER.CAT.2
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM IMB.APA CU PLATELAJE DESC.AUT.TER CAT 2 IN COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT 3 IN COND GOSP.APE.
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
SAP MEC EXC 0,71-1,25 PAMIMB APA DESC AUTO TER 3
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC

EXECUTARE LUCRARI CA LA ART TSC04G2 IN COND G.A.


EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
SAP MEC EXC 0,71-1,25 PAMIMB APA DESC AUT PLATJ
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
EXECUTARE LUCRARI CA LA ART TSC04G3 IN COND G.A.
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.4
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT 4 IN COND GOSP.APE.
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
SAP MEC EXC 0,71-1,25 PAMIMB APA DESC AUTO TER 4
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
EXECUTARE LUCRARI CA LA ART TSC04H2 IN COND G.A.
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
SAP MEC EXC 0,71-1,25 PAMIMB APA DESC AUT PLATJ
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
EXECUTARE LUCRARI CA LA ART.TSC04H3 IN COND.G.A.
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
SAPATURA CU EXCAV.PE SENILE DE 2,5-2,9MC IN PAMINT.CU UMIDITATE NATURALA CU DESC.IN DEPOZIT T.CAT.1
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 2,5-2,9MC
SAPAT.CU EXCAV.PE SENILE DE 2,5-2,9MC IN PAM. CU UMID.NATUR.CU DESC.IN DEPOZ.T.CAT.1 COND.GOSP.APE
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 2,5-2,9MC
SAPATURA CU EXCAV.PE SENILE DE 2,5-2,9MC IN PAMINT.ARG.MOALE NISIP IMBIB.CU APA DESC.IN DEP.T.CAT.1
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 2,5-2,9MC
SAPAT.CU EXCAV.PE SENILE DE 2,5-2,9MC IN PAM.ARG. MOALE NISIP IMB.APA DESC.DEP.T CAT1 COND.GOSP.APE
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 2,5-2,9MC
SAPATURA CU EXCAV.PE SENILE DE 2,5-2,9MC IN PAMINT.CU UMIDITATE NATURALA CU DESC.IN DEPOZIT T.CAT.2
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 2,5-2,9MC
SAPAT.CU EXCAV.PE SENILE DE 2,5-2,9MC IN PAM. CU UMID.NATUR.CU DESC.IN DEPOZ.T.CAT.2 COND.GOSP.APE
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 2,5-2,9MC
SAPATURA CU EXCAV.PE SENILE DE 2,5-2,9MC IN PAMINT.ARG.MOALE NISIP IMBIB.CU APA DESC.IN DEP.T.CAT.2
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 2,5-2,9MC
SAPAT.CU EXCAV.PE SENILE DE 2,5-2,9MC IN PAM.ARG. MOALE NISIP IMB.APA DESC.DEP.T CAT2 COND.GOSP.APE
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 2,5-2,9MC
SAPATURA CU EXCAV.PE SENILE DE 2,5-2,9MC IN PAMINT.CU UMIDITATE NATURALA CU DESC.IN DEPOZIT T.CAT.3
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 2,5-2,9MC
SAPAT.CU EXCAV.PE SENILE DE 2,5-2,9MC IN PAM. CU UMID.NAT.CU DESC.IN DEPOZ.T.CAT.3 COND.GOSP.APE
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 2,5-2,9MC
SAPATURA CU EXCAV.PE SENILE DE 2,5-2,9MC IN PAMINT.CU UMIDITATE NATURALA CU DESC.IN DEPOZIT T.CAT.4
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 2,5-2,9MC
SAPAT.CU EXCAV.PE SENILE DE 2,5-2,9MC IN PAM. CU UMID.NAT.CU DESC.IN DEPOZ.T.CAT.4 COND.GOSP.APE
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 2,5-2,9MC
SAPATURA CU EXCAV.PE SENILE DE 2,5-2,9MC IN PAMINT.CU UMIDITATE NATURALA CU DESC.IN DEPOZIT.T.CAT.5
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 2,5-2,9MC
SAPAT.CU EXCAV.PE SENILE DE 2,5-2,9MC IN PAM. CU UMID.NAT.CU DESC.IN DEPOZ.T.CAT.5 COND.GOSP.APE
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 2,5-2,9MC
SAPATURA CU EXCAV.PE SENILE DE 2,5-2,9MC IN PAMINT.CU UMIDITATE NATURALA CU DESC.IN AUTOVEH.T.CAT.1
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 2,5-2,9MC
SAPAT.CU EXCAV.PE SENILE DE 2,5-2,9MC IN PAM. CU UMID.NAT.CU DESC.IN AUTOV.T.CAT 1 COND.GOSP.APE
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 2,5-2,9MC
SAPATURA CU EXCAV.PE SENILE DE 2,5-2,9MC IN PAMINT.ARG.MOALE NISIP IMBIB.CU APA DESC.IN AUT.T.CAT.1

EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 2,5-2,9MC


SAPAT.CU EXCAV.PE SENILE DE 2,5-2,9MC IN PAM.ARG. MOALE NISIP IMB.APA DESC.AUT.T CAT1 COND.GOSP.APE
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 2,5-2,9MC
SAPATURA CU EXCAV.PE SENILE DE 2,5-2,9MC IN PAMINT.CU UMIDITATE NATURALA CU DESC.IN AUTOVEH T.CAT.2
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 2,5-2,9MC
SAPAT.CU EXCAV.PE SENILE DE 2,5-2,9MC IN PAM. CU UMID.NAT.CU DESC.IN AUTOV.T.CAT 2 COND.GOSP.APE
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 2,5-2,9MC
SAPATURA CU EXCAV.PE SENILE DE 2,5-2,9MC IN PAMINT.ARG.MOALE NISIP IMBIB.CU APA DESC.IN AUT.T.CAT.2
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 2,5-2,9MC
SAPAT.CU EXCAV.PE SENILE DE 2,5-2,9MC IN PAM.ARG. MOALE NISIP IMB APA DESC.AUT.T CAT2 COND.GOSP.APE
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 2,5-2,9MC
SAPATURA CU EXCAV.PE SENILE DE 2,5-2,9MC IN PAMINT.CU UMIDITATE NATURALA CU DESC.IN AUTOVEH.T.CAT.3
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 2,5-2,9MC
SAPAT.CU EXCAV.PE SENILE DE 2,5-2,9MC IN PAM. CU UMID.NAT.CU DESC.IN AUTOV.T.CAT 3 COND.GOSP.APE
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 2,5-2,9MC
SAPATURA CU EXCAV.PE SENILE DE 2,5-2,9MC IN PAMINT.CU UMIDITATE NATURALA CU DESC.IN AUTOVEH.T.CAT.4
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 2,5-2,9MC
SAPAT.CU EXCAV.PE SENILE DE 2,5-2,9MC IN PAM. CU UMID.NAT.CU DESC.IN AUTOV.T.CAT 4 COND.GOSP.APE
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 2,5-2,9MC
SAPATURA CU EXCAV.PE SENILE DE 2,5-2,9MC IN PAMINT.CU UMIDITATE NATURALA CU DESC.IN AUTOVEH.T.CAT.5
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 2,5-2,9MC
SAPAT.CU EXCAV.PE SENILE DE 2,5-2,9MC IN PAM. CU UMID.NAT.CU DESC.IN AUTOV.T.CAT 5 COND.GOSP.APE
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 2,5-2,9MC
SAP CU EXCAV.DRAGL.DE 0,5-0,8 MC IN PAMINT CU UMIDITATE NATURAL CU DESC.DEP.T CAT 1
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,5-0,8MC IN PAMINT CU UMIDIT.NATURAL CU DESC.DEP.T CAT 1 IN COND.GOSP.APELOR
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP CU EXCAV DRAGL DE 0,5-0,8 MC IN PAMINT ARGILOS IMBIB.CU APA CU DESC.DEP.T CAT 1
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,5-0,8MC IN PAMINT ARGILOS IMBIB.CU APA CU DESC.DEP.T CAT 1 COND.GOSP.APE
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP CU EXCAV DRAGL DE 0,5-0,8 MC IN PAMINT IMB APA CU PLATELAJE CU DESC.DEP.T CAT 1
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,5-0,8MC IN PAMINT IMB.APA CU PLATELAJE CU DESC.DEP.T CAT 1 COND.GOSP.APE
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP CU EXCAV DRAGL DE 0,5-0,8 MC IN PAMINT CU UMIDITATE NATURAL CU DESC.DEP.T CAT 2
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,5-0,8MC IN PAMINT CU UMIDIT.NATURAL CU DESC.DEP.T.CAT 2 IN COND.GOSP.APE
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP CU EXCAV DRAGL DE 0,5-0,8 MC IN PAMINT ARGILOS IMBIB.CU APA CU DESC.DEP.T CAT 2
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,5-0,8MC IN PAMINT ARGILOS IMBIB.CU APA CU DESC.DEP.T CAT 2 COND.GOSP.APE
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP CU EXCAV DRAGL DE 0,5-0,8 MC IN PAMINT IMB APA CU PLATELAJE CU DESC.DEP.T CAT 2
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,5-0,8MC IN PAMINT IMB.APA CU PLATELAJE CU DESC.DEP.T CAT 2 COND.GOSP.APE
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP CU EXCAV DRAGL DE 0,5-0,8 MC IN PAMINT CU UMIDITATE NATURAL CU DESC.DEP.T CAT 3
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,5-0,8MC IN PAMINT CU UMIDIT.NATURAL CU DESC.DEP.T CAT 3 IN COND.GOSP.APELOR
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC

SAP CU EXCAV DRAGL DE 0,5-0,8 MC IN PAMINT CU UMIDITATE NATURAL CU DESC AUT T CAT 1
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,5-0,8MC IN PAMINT CU UMIDIT.NATURAL CU DESC.AUT.T CAT 1 IN COND.GOSP.APELOR
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP CU EXCAV DRAGL DE 0,5-0,8 MC IN PAMINT ARGILOS IMBIB CU APA CU DESC.AUT.T.CAT 1
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,5-0,8MC IN PAMINT ARGILOS IMBIB.CU APA CU DESC.AUT.T.CAT 1 COND.GOSP.APE
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP CU EXCAV DRAGL DE 0,5-0,8 MC IN PAMINT IMB APA CU PLATELAJE CU DESC.AUT.T.CAT 1
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,5-0,8MC IN PAMINT IMB APA CU PLATELAJE CU DESC.AUT.T.CAT 1 COND.GOSP.APE
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.CU EXCAV.DRAGL.DE 0,5-0,8 MC IN PAMINT CU UMIDITATE NATURAL CU DESC.AUT.T.CAT 2
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,5-0,8MC IN PAMINT CU UMIDIT.NATURAL CU DESC.AUT.T.CAT 2 IN COND.GOSP.APE
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.CU EXCAV.DRAGL.DE 0,5-0,8 MC IN PAMINT ARGILOS IMBIB.CU APA CU DESC.AUT.T.CAT 2
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,5-0,8MC IN PAMINT ARGILOS IMBIB.CU APA CU DESC.AUT.T.CAT.2 COND.GOSP.APE
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.CU EXCAV.DRAGL.DE 0,5-0,8 MC IN PAMINT IMB APA CU PLATELAJE CU DESC.AUT.T.CAT 2
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,5-0,8MC IN PAMINT IMB.APA CU PLATELAJE CU DESC.AUT.T.CAT.2 COND.GOSP.APE
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.CU EXCAV.DRAGL.DE 0,5-0,8 MC IN PAMINT CU UMIDITATE NATURAL.CU DESC.AUT.T.CAT 3
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,5-0,8MC IN PAMINT CU UMIDIT.NATURAL.CU DESC.AUT.T.CAT.3 IN COND.GOSP.APE
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2 MC IN PAM.CU UMIDITATE.NATURAL.CU DESC.DEP.TER.CAT.1
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2MC IN PAMINT CU UMID. NATURAL.CU DESC.DEP.TER.CAT 1 IN COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2 MC IN PAM.ARGILOS IMBIB.CU APA CU DESC.DEP.TER.CAT.1
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2MC IN PAMINT ARGILOS IMBIB.CU APA CU DESC.DEP.TER.CAT 1 COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2 MC IN PAM.IMB.APA CU PLATELAJE CU DESC.DEP.TER.CAT.1
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2MC IN PAMINT IMB.APA CU PLATELAJE CU DESC.DEP.TER.CAT 1 COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2 MC IN PAM.CU UMIDITATE.NATURAL.CU DESC.DEP.TER.CAT.2
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2MC IN PAMINT CU UMID. NATURAL.CU DESC.DEP.TER.CAT 2 IN COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2 MC IN PAM.ARGILOS IMBIB.CU APA CU DESC.DEP.TER.CAT.2
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2MC IN PAMINT ARGILOS IMBIB.CU APA CU DESC.DEP.TER.CAT 2 COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2 MC IN PAM.IMB.APA CU PLATELAJE CU DESC.DEP.TER.CAT.2
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2MC IN PAMINT IMB.APA CU PLATELAJE CU DESC.DEP.TER.CAT 2 COND.GOSP.APE.

EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC


SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2 MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL CU DESC.DEP.TER.CAT.3
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2MC IN PAMINT CU UMID. NATURAL CU DESC.DEP.TER.CAT 3 IN COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2 MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL.CU DESC.AUT.TER.CAT.1
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2MC IN PAMINT CU UMID. NATURAL CU DESC.AUT.TER.CAT 1 IN COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2 MC IN PAM.ARGILOS IMBIB.CU APA CU DESC.AUT.TER.CAT.1
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2MC IN PAMINT ARGILOS IMBIB.CU APA CU DESC.AUT.TER.CAT 1 COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2 MC IN PAM.IMB.APA CU PLATELAJE CU DESC.AUT.TER.CAT.1
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2MC IN PAMINT IMB.APA CU PLATELAJE CU DESC.AUT.TER.CAT 1 COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2 MC IN PAM.CU UMIDITATE.NATURAL.CU DESC AUT TER.CAT.2
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2MC IN PAMINT CU UMID. NATURAL.CU DESC.AUT.TER.CAT 2 COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2 MC IN PAM.ARGILOS IMBIB.CU APA CU DESC AUT TER.CAT.2
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2MC IN PAMINT ARGILOS IMBIB.CU APA CU DESC.AUT.TER.CAT 2 COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2 MC IN PAM.IMB.APA CU PLATELAJE CU DESC AUT TER.CAT.2
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2MC IN PAMINT IMB.APA CU PLATELAJE CU DESC.AUT.TER.CAT 2 COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2 MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL CU DESC AUT TER.CAT.3
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2MC IN PAMINT CU UMID. NATURAL CU DESC.AUT.TER.CAT 3 COND.GOSP.APE
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAG.DE 0,5-0,8 MC PINA LA 2 METRI ADINC CU DESC.DEP.T CAT 1
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAG.DE 0,5-0,8MC PINA LA 2M ADINC CU DESC.DEP.T.CAT 1 IN COND.GOSP.APE.
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAG.DE 0,5-0,8 MC PINA LA 2M ADINC.CU PLAT.DESC.DEP.T CAT 1
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAG.DE 0,5-0,8MC PINA LA 2M ADINC CU PLAT.DESC.DEP.T.CAT 1 COND.GOSP.APE.
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAG.DE 0,5-0,8 MC PINA LA 2 METRI ADINC.CU DESC.DEP.T CAT 2
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAG.DE 0,5-0,8MC PINA LA 2M ADINC CU DESC.DEP.T CAT 2 IN COND.GOSP.APE.
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAG.DE 0,5-0,8 MC PINA LA 2M ADINC.CU PLAT DESC.DEP.T CAT 2
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAG.DE 0,5-0,8MC PINA LA 2M ADINC CU PLAT.DESC.DEP.T CAT 2 COND.GOSP.APE.
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAG.DE 0,5-0,8 MC PINA LA 2 METRI ADINC CU DESC.DEP.T CAT 3
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC

SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAG.DE 0,5-0,8MC PINA LA 2M ADINC CU DESC.DEP.T CAT 3 IN COND.GOSP.APE.


DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAG.DE 0,5-0,8 MC PINA LA 2M ADINC.CU PLAT DESC.DEP.T CAT 3
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAG.DE 0,5-0,8MC PINA LA 2M ADINC CU PLAT.DESC.DEP.T CAT 3 COND.GOSP.APE.
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAG.DE 0,5-0,8 MC PINA LA 2 METRI ADINC.CU.DESC.AUT.T CAT 1
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAG.DE 0,5-0,8MC PINA LA 2M ADINC CU DESC.AUT.T.CAT.1 IN COND.GOSP.APE.
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAG.DE 0,5-0,8 MC PINA LA 2M ADINC CU PLAT.DESC.AUT.T CAT 1
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAG.DE 0,5-0,8MC PINA LA 2M ADINC CU PLAT.DESC.AUT.T CAT 1 COND.GOSP.APE.
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAG.DE 0,5-0,8 MC PINA LA 2 METRI ADINC.CU DESC.AUT.T CAT 2
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAG.DE 0,5-0,8MC PINA LA 2M ADINC CU DESC.AUT.T.CAT 2 IN COND.GOSP.APE.
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAG.DE 0,5-0,8 MC PINA LA 2M ADINC CU PLAT.DESC.AUT.T CAT 2
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAG.DE 0,5-0,8MC PINA LA 2M ADINC CU PLAT.DESC.AUT.T CAT 2 COND.GOSP.APE.
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAG.DE 0,5-0,8 MC PINA LA 2 METRI ADINC.CU DESC.AUT.T CAT 3
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAG.DE 0,5-0,8MC PINA LA 2M ADINC CU DESC.AUT.T CAT 3 IN COND.GOSP.APE.
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAG.DE 0,5-0,8 MC PINA LA 2M ADINC CU PLAT.DESC.AUT.T CAT 3
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAG.DE 0,5-0,8MC PINA LA 2M ADINC CU PLAT.DESC.AUT.T.CAT 3 COND.GOSP.APE.
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXCAV.DRAGL.DE 0,5-0,8MC PESTE 2 METRI ADINC CU.DESC.DEP.T.CAT.1
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAG.DE 0,5-0,8MC PESTE 2M ADINC CU DESC.DEP.T.CAT 1 IN COND.GOSP.APE.
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXCAV.DRAGL.DE 0,5-0,8MC PESTE 2M ADINC.CU PLAT.DESC.DEP.T.CAT.1
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAG.DE 0,5-0,8MC PESTE 2M ADINC CU PLAT.DESC.DEP.T.CAT 1 COND.GOSP.APE.
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXCAV.DRAGL.DE 0,5-0,8MC PESTE 2 METRI ADINC.CU DESC.DEP.T.CAT.2
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAG.DE 0,5-0,8MC PESTE 2M ADINC CU DESC.DEP.T.CAT 2 IN COND.GOSP.APE.
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXCAV.DRAGL.DE 0,5-0,8MC PESTE 2M ADINC.CU PLAT.DESC.DEP.T.CAT.2
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAG.DE 0,5-0,8MC PESTE 2M ADINC CU PLAT.DESC.DEP.T.CAT 2 COND.GOSP.APE.
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXCAV.DRAGL.DE 0,5-0,8MC PESTE 2 METRI ADINC.CU DESC.DEP.T.CAT.3
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAG.DE 0,5-0,8MC PESTE 2M ADINC CU DESC.DEP.T.CAT 3 IN COND.GOSP.APE.
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXCAV.DRAGL.DE 0,5-0,8MC PESTE 2M ADINC.CU PLAT.DESC.DEP.T.CAT.3

DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC


SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAG.DE 0,5-0,8MC PESTE 2M ADINC CU PLAT.DESC.DEP.T.CAT 3 COND.GOSP.APE.
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXCAV.DRAGL.DE 0,5-0,8MC PESTE 2 METRI ADINC.CU.DESC.AUT.T.CAT.1
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAG.DE 0,5-0,8MC PESTE 2M ADINC CU DESC.AUT.T.CAT 1 IN COND.GOSP.APE.
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXCAV.DRAGL.DE 0,5-0,8MC PESTE 2M ADINC CU PLAT.DESC.AUT.T.CAT.1
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAG.DE 0,5-0,8MC PESTE 2M ADINC CU PLAT.DESC.AUT.T.CAT.1 COND.GOSP.APE.
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXCAV.DRAGL.DE 0,5-0,8MC PESTE 2 METRI ADINC.CU DESC.AUT.T.CAT.2
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAG.DE 0,5-0,8MC PESTE 2M ADINC CU DESC.AUT.T.CAT 2 COND.GOSP.APELOR.
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXCAV.DRAGL.DE 0,5-0,8MC PESTE 2M ADINC.CU PLAT.DESC.AUT.T.CAT.2
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAG.DE 0,5-0,8MC PESTE 2M ADINC CU PLAT.DESC.AUT.T.CAT.2 COND.GOSP.APE.
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXCAV.DRAGL.DE 0,5-0,8MC PESTE 2 METRI ADINC.CU DESC.AUT.T.CAT.3
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAG.DE 0,5-0,8MC PESTE 2M ADINC CU DESC.AUT.T.CAT 3 COND.GOSP.APELOR.
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXCAV.DRAGL.DE 0,5-0,8MC PESTE 2M ADINC.CU PLAT.DESC.AUT.T.CAT.3
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAG.DE 0,5-0,8MC PESTE 2M ADINC CU PLAT.DESC.AUT.T.CAT.3 COND.GOSP.APE.
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2MC PINA LA 2M ADINC.DESCARCARE IN DEP.TER.CAT.1
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAGL.0,81-1,2MC PINA LA 2M ADINC.DESC.IN DEP.TER.CAT.1 COND.GOSP.APELOR.
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2MC PINA LA 2M ADINC.CU PLAT.DESC.IN DEP.T.CAT.1
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAGL.0,81-1,2MC PINA LA 2M ADINC.CU PLAT.DESC.IN DEP.T.CAT.1 COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2MC PINA LA 2M ADINC.DESCARCARE IN DEP.TER.CAT.2
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAGL.0,81-1,2MC PINA LA 2M ADINC.DESC.IN DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APELOR.
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2MC PINA LA 2M ADINC.CU PLAT.DESC.IN DEP.T CAT.2
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAGL.0,81-1,2MC PINA LA 2M ADINC.CU PLAT.DESC.IN DEP.T.CAT.2 COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2MC PINA LA 2M ADINC.DESCARCARE IN DEP.TER.CAT.3
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAGL.0,81-1,2MC PINA LA 2M ADINC.DESC.IN DEP.TER.CAT.3 IN COND.GOSP.APELOR.
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2MC PINA LA 2M ADINC.CU PLAT.DESC.IN DEP.T.CAT.3
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAGL.0,81-1,2MC PINA LA 2M ADINC.CU PLAT.DESC.IN DEP.T.CAT.3 COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC

SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2MC PINA LA 2M ADINC.DESCARCARE IN AUT.TER.CAT.1


EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAGL.0,81-1,2MC PINA LA 2M ADINC.DESC.IN AUT.TER.CAT.1 IN COND.GOSP.APELOR.
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2MC PINA LA 2M ADINC.CU PLAT.DESC.IN AUT.T.CAT.1
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAGL.0,81-1,2MC PINA LA 2M ADINC.CU PLAT.DESC.IN AUT.T.CAT.1 COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2MC PINA LA 2M ADINC.DESCARCARE IN AUT.TER.CAT.2
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAGL.0,81-1,2MC PINA LA 2M ADINC.DESC.IN AUT.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APELOR.
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2MC PINA LA 2M ADINC.CU PLAT.DESC.IN AUT.T.CAT.2
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAGL.0,81-1,2MC PINA LA 2M ADINC.CU PLAT.DESC.IN AUT.T.CAT.2 COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2MC PINA LA 2M ADINC.DESCARCARE IN AUT.TER.CAT.3
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAGL.0,81-1,2MC PINA LA 2M ADINC.DESC.IN AUT.TER.CAT.3 IN COND.GOSP.APELOR.
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2MC PINA LA 2M ADINC.CU PLAT.DESC.IN AUT.T.CAT.3
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAGL.0,81-1,2MC PINA LA 2M ADINC.CU PLAT.DESC.IN AUT.T.CAT.3 COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP SUB NIV.APA CU EXCAV.DRAGL DE 0,81-1,2MC.PESTE 2M ADINC DESCARCARE IN DEP.TER.CAT.1
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAGL.0,81-1,2MC.PESTE 2M ADINC.DESC.IN DEP.TER.CAT.1 IN COND.GOSP.APELOR.
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP SUB NIV.APA CU EXCAV.DRAGL DE 0,81-1,2MC.PESTE 2M ADINC CU PLAT.DESC.IN DEP.T CAT.1
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAGL.0,81-1,2MC.PESTE 2M ADINC.CU PLAT.DESC.IN DEP.T.CAT.1 COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP SUB NIV.APA CU EXCAV.DRAGL DE 0,81-1,2MC.PESTE 2M ADINC DESCARCARE IN DEP.TER.CAT.2
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAGL.0,81-1,2MC.PESTE 2M ADINC.DESC.IN DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APELOR.
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP SUB NIV.APA CU EXCAV.DRAGL DE 0,81-1,2MC.PESTE 2M ADINC CU PLAT.DESC.IN DEP.T.CAT.2
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAGL.0,81-1,2MC.PESTE 2M ADINC.CU PLAT.DESC.IN DEP.T.CAT.2 COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP SUB NIV.APA CU EXCAV.DRAGL DE 0,81-1,2MC.PESTE 2M ADINC DESCARCARE IN DEP TER CAT.3
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAGL.0,81-1,2MC.PESTE 2M ADINC.DESC.IN DEP.TER.CAT.3 IN COND.GOSP.APELOR.
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP SUB NIV.APA CU EXCAV.DRAGL DE 0,81-1,2MC.PESTE 2M ADINC CU PLAT.DESC.IN DEP.T CAT.3
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAGL.0,81-1,2MC.PESTE 2M ADINC.CU PLAT.DESC.IN DEP.T.CAT.3 COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAPAT.SUB NIV.APA CU EXCAV.DRAGLINA.DE 0,81-1,2MC PESTE 2M ADINC.DESC.IN AUTO TER.CAT.1
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAPAT SUB NIV.APA CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2MC
PESTE 2M ADINC.DESC.AUTO TER CAT.1 COND.GOSP.APE.

EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC


SAP.SUB NIV.APA CU EXCAV.DRAGL.DE 0,81-1,2MC PESTE.2M ADINC.CU PLAT.DESC.IN.AUTO T.CAT.1
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2MC PESTE 2 ADINC.CU PLAT.DESC.AUTO T.CAT.1 COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXCAV.DRAGL.DE 0,81-1,2MC PESTE.2M ADINC.DESCARCARE IN AUTO TER.CAT.2
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2MC PESTE 2 ADINC.DESC.IN AUTO TER.CAT.2 COND.GOSP.APELOR.
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXCAV.DRAGL.DE 0,81-1,2MC PESTE.2M ADINC.CU PLAT.DESC.IN AUTO T.CAT.2
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2MC PESTE 2 ADINC.CU PLAT.DESC.AUTO T.CAT.2 COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXCAV.DRAGL.DE 0,81-1,2MC PESTE.2M ADINC.DESCARCARE IN AUTO TER.CAT.3
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2MC PESTE 2 ADINC.DESC.IN AUTO TER.CAT.3 COND.GOSP.APELOR.
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXCAV.DRAGL.DE 0,81-1,2MC PESTE.2M ADINC.CU PLAT.DESC.IN AUTO T.CAT.3
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2MC PESTE 2 ADINC.CU PLAT.DESC.AUTO T.CAT.3 COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
PANOURI DE PLATELAJ CA SUPORT PTR.DEPLASAREA EXCAVATORULUI IN TEREN MOCIRLOS
$
CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
TRAVERSE NORMALE FAG IMPREGNATE CT I TIP A1 L2,50M G15~
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAPAT.IN SANT PT.COND.CABLU CU EXCAV.DE 101-150CP CU ROTOR IN PAMINT CU UMIDIT.NATURALA TEREN CAT.
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
SAPAT.IN SANT PT.COND.CABLU CU EXCAV.DE 101-150CP CU ROTOR IN PAMINT CU UMIDIT.NATURALA TEREN CAT.
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
SAPAT.IN SANT PT.COND.CABLU CU EXCAV.DE 101-150CP CU ROTOR IN PAMINT CU UMIDIT.NATURALA TEREN CAT.
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
SAPAT.IN SANT.PT.COND.CABLU CU EXCAV.PAM.CU UMIDIT.NATUR.DESC.IN DEP CU ELIND.DE 40-60 CP.TER.CAT.1
SAPATOR DE SANTURI CU ELINDA 40-60 CP
SAPAT.IN SANT.PT.COND.CABLU CU EXCAV.PAM.CU UMIDIT.NATUR.DESC.IN DEP CU ELIND.DE 40-60 CP.TER.CAT.2
SAPATOR DE SANTURI CU ELINDA 40-60 CP
SAPAT.IN SANT.PT.COND.CABLU CU EXCAV.PAM.CU UMIDIT.NATUR.DESC.IN DEP CU ELIND.DE 61-100CP.TER.CAT.1
SAPATOR DE SANTURI CU ELINDA 61-100CP
SAPAT.IN SANT.PT.COND.CABLU CU EXCAV.PAM.CU UMIDIT.NATUR.DESC.IN DEP CU ELIND.DE 61-100CP.TER.CAT.2
SAPATOR DE SANTURI CU ELINDA 61-100CP
SAP IN PROF.TAL 0,5-0,8M.GR.IN PAM.UMID.NAT.CU EXC.DRAG.0,5-0,8MC CU DESC.IN DEP.T.CAT.1
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.PROF.TAL 0,5-0,8M.GR.IN PAM.UMID.NAT.CU EXC. DRAG.0,5-0,8MC DESC.IN DEP.T.CAT.1 COND.GOSP.APE.
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP IN PROF.TAL 0,5-0,8M.GR.IN ARGILA MOALE CU EXC.DRAG.0,5-0,8MC CU DESC.IN DEP.T.CAT.1
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.PROF.TAL 0,5-0,8M.GR.IN ARGILA MOALE CU EXC. DRAG.0,5-0,8MC DESC.IN DEP.T.CAT.1 COND.GOSP.APE.
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC

SAP IN PROF.TAL 0,5-0,8M.GR.IN PAM UMID.NAT.CU EXC DRAG.0,5-0,8MC CU DESC.IN DEP.T.CAT.2


DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.PROF.TAL 0,5-0,8M.GR.IN PAM.UMID.NAT.CU EXC. DRAG.0,5-0,8MC DESC.IN DEP.T.CAT.2 COND.GOSP.APE.
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP IN PROF.TAL 0,5-0,8M.GR.IN ARGILA MOALE CU EXC DRAG.0,5-0,8MC CU DESC.IN DEP.T.CAT.2
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.PROF.TAL 0,5-0,8M.GR.IN ARGILA MOALE.CU EXC. DRAG.0,5-0,8MC DESC.IN DEP.T.CAT.2 COND.GOSP.APE.
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP IN PROF.TAL 0,5-0,8M.GR.IN PAM UMID.NAT.CU EXC DRAG.0,5-0,8MC CU DESC.IN DEP.T.CAT.3
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP.PROF.TAL 0,5-0,8M.GR.IN PAM.UMID.NAT.CU EXC. DRAG.0,5-0,8MC DESC.IN DEP.T.CAT.3 COND.GOSP.APE.
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
SAP IN PROF.TAL 0,5-0,8M.GR.IN PAM UMID.NAT.CU EXC DRAG.0,81-1,2MC CU DES.IN DEP.T.CAT.1
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.PROF.TAL 0,5-0,8M.GR.IN PAM.UMID.NAT.CU EXC. DRAG.0,81-1,2MC DES.IN DEP.T.CAT.1 COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP IN PROF.TAL 0,5-0,8M.GR.IN ARGILA MOALE CU EXC DRAG.0,81-1,2MC CU DES.IN DEP.T.CAT.1
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.PROF.TAL 0,5-0,8M.GR.IN ARGILA MOALE CU EXC. DRAG.0,81-1,2MC DES.IN DEP.T.CAT.1 COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP IN PROF.TAL 0,5-0,8M.GR.IN PAM UMID.NAT.CU EXC DRAG.0,81-1,2MC CU DES.IN DEP.T.CAT.2
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.PROF.TAL 0,5-0,8M.GR.IN PAM.UMID.NAT.CU EXC. DRAG.0,81-1,2MC DES.IN DEP.T.CAT.2 COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP IN PROF.TAL 0,5-0,8M.GR.IN ARGILA MOALE CU EXC DRAG.0,81-1,2MC CU DES.IN DEP.T.CAT.2
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
EXECUTARE LUCRARI DE LA ART TSC13E2 IN COND G A
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP IN PROF.TAL 0,5-0,8M.GR.IN PAM UMID.NAT.CU EXC DRAG.0,81-1,2MC CU DES.IN DEP.T.CAT.3
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.PROF.TAL 0,5-0,8M.GR.IN PAM.UMID.MAT.CU EXC. DRAG.0,81-1,2MC DES.IN DEP.T.CAT.3 COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC
SAP.PAM.CU EXC.60-80CP GREIF.0,5-0,6MC IN T.NECOEZ.UMIDIT.NAT.DISL.IN SPATI PINA LA 8M DESC.IN AUT.
EXCAVATOR GRAIFER 0,4-0,7MC
SAP.PAM.EXC.60-80CP.GREIF.0,5-0,6MC IN T.NECOEZ. UMID.NAT.DISL.SPATI PINA 8M DESC.AUT.GOSP.APELOR
EXCAVATOR GRAIFER 0,4-0,7MC
SAP.PAM.CU EXC.60-80CP GREIF.0,5-0,6MC IN T.NECOEZ.IMB.CU APA.DISL.IN SPATI PINA LA 8M DESC.IN AUT.
EXCAVATOR GRAIFER 0,4-0,7MC
SAP.PAM.EXC.60-80CP.GREIF.0,5-0,6MC IN T.NECOEZ. IMB.APA DISL.SPATI PINA 8M DESC.AUT.GOSP.APELOR
EXCAVATOR GRAIFER 0,4-0,7MC
SAP.PAM.CU EXC.60-80CP GREIF.0,5-0,6MC IN T.NECOEZ.UMIDIT.NAT.DISL.IN SPATI PINA LA 8M DESC.IN DEP.
EXCAVATOR GRAIFER 0,4-0,7MC
SAP.PAM.EXC.60-80CP.GREIF.0,5-0,6MC IN T.NECOEZ. UMID.NAT.DISL.SPATI PINA 8M DESC.DEP.GOSP.APELOR
EXCAVATOR GRAIFER 0,4-0,7MC
SAP.PAM.CU EXC.60-80CP GREIF.0,5-0,6MC IN T.NECOEZ.IMB.CU APA.DISL.IN SPATI PINA LA 8M DESC.IN DEP.
EXCAVATOR GRAIFER 0,4-0,7MC
SAP.PAM.EXC.60-80CP.GREIF.0,5-0,6MC IN T.NECOEZ. IMB.APA DISL.SPATI PINA 8M DESC.DEP.GOSP.APELOR
EXCAVATOR GRAIFER 0,4-0,7MC
SAP.PAM.CU EXC.60-80CP GREIF.0,5-0,6MC IN T.NECOEZ.UMIDIT.NAT.DISL.IN SPATI 8-12M DESC.IN AUT.
EXCAVATOR GRAIFER 0,4-0,7MC
SAP.PAM.EXC.60-80CP.GREIF.0,5-0,6MC IN T.NECOEZ. UMID.NAT.DISL.SPATI 8-12M DESC.AUT.COND.GOSP.APE.

EXCAVATOR GRAIFER 0,4-0,7MC


SAP.PAM.CU EXC.60-80CP GREIF.0,5-0,6MC IN T.NECOEZ.IMB.CU APA DISL.IN SPATI 8-12M DESC.IN AUT.
EXCAVATOR GRAIFER 0,4-0,7MC
SAP.PAM.EXC.60-80CP.GREIF.0,5-0,6MC IN T.NECOEZ. IMB.APA DISL.SPATI 8-12M DESC.AUT.COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR GRAIFER 0,4-0,7MC
SAP.PAM.CU EXC.60-80CP GREIF.0,5-0,6MC IN T.NECOEZ.UMIDIT.NAT.DISL.IN SPATI 8-12M DESC.IN DEP.
EXCAVATOR GRAIFER 0,4-0,7MC
SAP.PAM.EXC.60-80CP.GREIF.0,5-0,6MC IN T.NECOEZ. UMID.NAT.DISL.SPATI 8-12M DESC.DEP.COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR GRAIFER 0,4-0,7MC
SAP.PAM.CU EXC.60-80CP GREIF.0,5-0,6MC IN T.NECOEZ.IMB.CU APA DISL.IN SPATI 8-12M DESC.IN DEP.
EXCAVATOR GRAIFER 0,4-0,7MC
SAP.PAM.EXC.60-80CP.GREIF.0,5-0,6MC IN T.NECOEZ. IMB.APA DISL.SPATI 8-12M DESC.DEP.COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR GRAIFER 0,4-0,7MC
SAP.PAM.CU EXC.60-80CP GREIF.0,5-0,6MC IN T.NECOEZ.UMIDIT.NAT.DISL.IN SPATI 12-16M DESC.IN AUT.
EXCAVATOR GRAIFER 0,4-0,7MC
SAP.PAM.EXC.60-80CP.GREIF.0,5-0,6MC IN T.NECOEZ. UMID.NAT.DISL.SPATI 12-16M DESC.AUT.COND.GOSP.APE
EXCAVATOR GRAIFER 0,4-0,7MC
SAP.PAM.CU EXC.60-80CP GREIF.0,5-0,6MC IN T.NECOEZ.IMB.CU APA DISL.IN SPATI 12-16M DESC.IN AUT.
EXCAVATOR GRAIFER 0,4-0,7MC
SAP.PAM.EXC.60-80CP.GREIF.0,5-0,6MC IN T.NECOEZ. IMB.APA DISL.SPATI 12-16M DESC.AUT.COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR GRAIFER 0,4-0,7MC
SAP.PAM.CU EXC.60-80CP GREIF.0,5-0,6MC IN T.NECOEZ.UMIDIT.NAT.DISL.IN SPATI 12-16M DESC.IN DEP.
EXCAVATOR GRAIFER 0,4-0,7MC
SAP.PAM.EXC.60-80CP.GREIF.0,5-0,6MC IN T.NECOEZ. UMID.NAT.DISL.SPATI 12-16M DESC.DEP.GOSP.APELOR.
EXCAVATOR GRAIFER 0,4-0,7MC
SAP.PAM.CU EXC.60-80CP GREIF.0,5-0,6MC IN T.NECOEZ.IMB.CU APA DISL.IN SPATI 12-16M DESC.IN DEP.
EXCAVATOR GRAIFER 0,4-0,7MC
SAP.PAM.EXC.60-80CP.GREIF.0,5-0,6MC IN T.NECOEZ. IMB.APA DISL.SPATI 12-16M DESC.DEP.COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR GRAIFER 0,4-0,7MC
SAP.PAM.CU EXC.60-80CP GREIF.0,5-0,6MC IN T.NECOEZ.UMIDIT.NAT.DISL.IN SPATI 16-20M DESC.IN AUT.
EXCAVATOR GRAIFER 0,4-0,7MC
SAP.PAM.EXC.60-80CP.GREIF.0,5-0,6MC IN T.NECOEZ. UMID.NAT.DISL.SPATI 16-20M DESC.AUT.GOSP.APELOR
EXCAVATOR GRAIFER 0,4-0,7MC
SAP.PAM.CU EXC.60-80CP GREIF.0,5-0,6MC IN T.NECOEZ.IMB.CU APA DISL.IN SPATI 16-20M DESC.IN AUT.
EXCAVATOR GRAIFER 0,4-0,7MC
SAP.PAM.EXC.60-80CP.GREIF.0,5-0,6MC IN T.NECOEZ. IMB.APA DISL.SPATI 16-20M DESC.AUT.COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR GRAIFER 0,4-0,7MC
SAP.PAM.CU EXC.60-80CP GREIF.0,5-0,6MC IN T.NECOEZ.UMIDIT.NAT.DISL.IN SPATI 16-20M DESC.IN DEP.
EXCAVATOR GRAIFER 0,4-0,7MC
SAP.PAM.EXC.60-80CP.GREIF.0,5-0,6MC IN T.NECOEZ. UMID.NAT.DISL.SPATI 16-20M DESC.DEP.GOSP.APELOR
EXCAVATOR GRAIFER 0,4-0,7MC
SAP.PAM.CU EXC.60-80CP GREIF.0,5-0,6MC IN T.NECOEZ.IMB.CU APA DISL.IN SPATI 16-20M DESC.IN DEP.
EXCAVATOR GRAIFER 0,4-0,7MC
SAP.PAM.EXC.60-80CP.GREIF.0,5-0,6MC IN T.NECOEZ. IMB.APA DISL.SPATI 16-20M DESC.DEP.COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR GRAIFER 0,4-0,7MC
SAP.PAM.CU EXC.60-80CP GREIF.0,5-0,6MC IN T.NECOEZ.UMIDIT.NAT.DISL.IN SPATI 20-24M DESC.IN AUT.
EXCAVATOR GRAIFER 0,4-0,7MC
SAP.PAM.EXC.60-80CP.GREIF.0,5-0,6MC IN T.NECOEZ. UMID.NAT.DISL.SPATI 20-24M DESC.AUT.GOSP.APELOR
EXCAVATOR GRAIFER 0,4-0,7MC
SAP.PAM.CU EXC.60-80CP GREIF.0,5-0,6MC IN T.NECOEZ.IMB.CU APA DISL.IN SPATI 20-24M DESC.IN AUT.
EXCAVATOR GRAIFER 0,4-0,7MC

SAP.PAM.EXC.60-80CP.GREIF.0,5-0,6MC IN T.NECOEZ. IMB.APA DISL.SPATI 20-24M DESC.AUT.COND.GOSP.APE.


EXCAVATOR GRAIFER 0,4-0,7MC
SAP.PAM.CU EXC.60-80CP GREIF.0,5-0,6MC IN T.NECOEZ.UMIDIT.NAT.DISL.IN SPATI 20-24M DESC.IN DEP.
EXCAVATOR GRAIFER 0,4-0,7MC
SAP.PAM.EXC.60-80CP.GREIF.0,5-0,6MC IN T.NECOEZ. UMID.NAT.DISL.SPATI 20-24M DESC.DEP.GOSP.APELOR
EXCAVATOR GRAIFER 0,4-0,7MC
SAP.PAM.CU EXC.60-80CP GREIF.0,5-0,6MC IN T.NECOEZ.IMB.CU APA DISL.IN SPATI 20-24M DESC.IN DEP.
EXCAVATOR GRAIFER 0,4-0,7MC
SAP.PAM.EXC.60-80CP.GREIF.0,5-0,6MC IN T.NECOEZ. IMB.APA DISL.SPATI 20-24M DESC.DEP.COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR GRAIFER 0,4-0,7MC
SAP.PAM.CU EXC.100-120CP.GREIF 0,7-1MC IN T.NECOEZ.UMIDIT.NAT.DISL.IN SPATI PINA LA 8 M DESC.IN AUT
EXCAVATOR GRAIFER 0,71-1,25MC
SAP.PAM.CU EXC.100-120CP.GREIF.0,7-1MC T.NECOEZ. UMID.NAT.DISL.SPATI PINA LA 8M DESC.AUT.GOSP.APE.
EXCAVATOR GRAIFER 0,71-1,25MC
SAP.PAM.CU EXC.100-120CP.GREIF 0,7-1MC IN T.NECOEZ.IMB.CU APA DISL.IN SPATI PINA LA 8 M DESC.IN AUT
EXCAVATOR GRAIFER 0,71-1,25MC
SAP.PAM.EXC.100-120CP.GREIF 0,7-1MC IN T.NECOEZ. IMB.APA DISL.SPATI PINA LA 8M DESC.AUT.GOSP.APE.
EXCAVATOR GRAIFER 0,71-1,25MC
SAP.PAM.CU EXC.100-120CP.GREIF 0,7-1MC IN T.NECOEZ.UMIDIT.NAT.DISL.IN SPATI PINA LA 8 M DESC.IN DEP
EXCAVATOR GRAIFER 0,71-1,25MC
SAP.PAM.EXC.100-120CP.GREIF 0,7-1MC IN T.NECOEZ. UMID.NAT.DISL.SPATI PINA LA 8M DESC.DEP.GOSP.APE.
EXCAVATOR GRAIFER 0,71-1,25MC
SAP.PAM.CU EXC.100-120CP.GREIF 0,7-1MC IN T.NECOEZ.IMB.CU APA.DISL.IN SPATI PINA LA 8 M DESC.IN DEP
EXCAVATOR GRAIFER 0,71-1,25MC
SAP.PAM.EXC.100-120CP.GREIF 0,7-1MC IN T.NECOEZ. IMB.APA DISL.SPATI PINA LA 8M DESC.DEP.GOSP.APE.
EXCAVATOR GRAIFER 0,71-1,25MC
SAP.PAM.CU EXC.100-120CP.GREIF 0,7-1MC IN T.NECOEZ.UMIDIT.NAT.DISL.IN SPATI 8-12 M DESC.IN AUT.
EXCAVATOR GRAIFER 0,71-1,25MC
SAP.PAM.EXC.100-120CP.GREIF 0,7-1MC IN T.NECOEZ. UMID.NAT.DISL.SPATI 8-12M DESC.AUT.COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR GRAIFER 0,71-1,25MC
SAP.PAM.CU EXC.100-120CP.GREIF 0,7-1MC IN T.NECOEZ.IMB.CU APA DISL.IN SPATI 8-12 M DESC.IN AUT.
EXCAVATOR GRAIFER 0,71-1,25MC
SAP.PAM.EXC.100-120CP.GREIF 0,7-1MC IN T.NECOEZ. IMB.APA DISL.SPATI 8-12M DESC.AUT.COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR GRAIFER 0,71-1,25MC
SAP.PAM.CU EXC.100-120CP.GREIF 0,7-1MC IN T.NECOEZ.UMIDIT.NAT.DISL.IN SPATI 8-12 M DESC.IN DEP.
EXCAVATOR GRAIFER 0,71-1,25MC
SAP.PAM.EXC.100-120CP.GREIF 0,7-1MC IN T.NECOEZ. UMID.NAT.DISL.SPATI 8-12M DESC.DEP.COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR GRAIFER 0,71-1,25MC
SAP.PAM.CU EXC.100-120CP.GREIF 0,7-1MC IN T.NECOEZ.IMB.CU APA DISL.IN SPATI 8-12 M DESC.IN DEP.
EXCAVATOR GRAIFER 0,71-1,25MC
SAP.PAM.EXC.100-120CP.GREIF 0,7-1MC IN T.NECOEZ. IMB.APA DISL.SPATI 8-12M DESC.DEP.COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR GRAIFER 0,71-1,25MC
SAP.PAM.CU EXC.100-120CP.GREIF 0,7-1MC IN T.NECOEZ.UMIDIT.NAT.DISL.IN SPATI 12-16M DESC.IN AUT.
EXCAVATOR GRAIFER 0,71-1,25MC
SAP.PAM.EXC.100-120CP.GREIF 0,7-1MC IN T.NECOEZ. UMID.NAT.DISL.SPATI 12-16M.DESC.AUT.GOSP.APELOR
EXCAVATOR GRAIFER 0,71-1,25MC
SAP.PAM.CU EXC.100-120CP.GREIF 0,7-1MC IN T.NECOEZ.IMB.CU APA DISL.IN SPATI 12-16M DESC.IN AUT.
EXCAVATOR GRAIFER 0,71-1,25MC
SAP.PAM.EXC.100-120CP.GREIF 0,7-1MC IN T.NECOEZ. IMB.APA DISL.SPATI 12-16M DESC.AUT.COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR GRAIFER 0,71-1,25MC
SAP.PAM.CU EXC.100-120CP.GREIF 0,7-1MC IN T.NECOEZ.UMIDIT.NAT.DISL.IN SPATI 12-16M DESC.IN DEP.

EXCAVATOR GRAIFER 0,71-1,25MC


SAP.PAM.EXC.100-120CP.GREIF 0,7-1MC IN T.NECOEZ. UMID.NAT.DISL.SPATI 12-16M DESC.DEP.GOSP.APELOR
EXCAVATOR GRAIFER 0,71-1,25MC
SAP.PAM.CU EXC.100-120CP.GREIF 0,7-1MC IN T.NECOEZ.IMB.CU APA DISL.IN SPATI 12-16M DESC.IN DEP.
EXCAVATOR GRAIFER 0,71-1,25MC
SAP.PAM.EXC.100-120CP.GREIF 0,7-1MC IN T.NECOEZ. IMB.APA DISL.SPATI 12-16M DESC.DEP.COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR GRAIFER 0,71-1,25MC
SAP.PAM.CU EXC.100-120CP.GREIF 0,7-1MC IN T.NECOEZ.UMIDIT.NAT.DISL.IN SPATI 16-20M DESC.IN AUT.
EXCAVATOR GRAIFER 0,71-1,25MC
SAP.PAM.EXC.100-120CP.GREIF 0,7-1MC IN T.NECOEZ. UMID.NAT.DISL.SPATI 16-20M DESC.AUT.GOSP.APELOR
EXCAVATOR GRAIFER 0,71-1,25MC
SAP.PAM.CU EXC.100-120CP.GREIF 0,7-1MC IN T.NECOEZ.IMB.CU APA DISL.IN SPATI 16-20M DESC.IN AUT.
EXCAVATOR GRAIFER 0,71-1,25MC
SAP.PAM.EXC.100-120CP.GREIF 0,7-1MC IN T.NECOEZ. IMB.APA DISL.SPATI 16-20M DESC.AUT.COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR GRAIFER 0,71-1,25MC
SAP.PAM.CU EXC.100-120CP.GREIF 0,7-1MC IN T.NECOEZ.UMIDIT.NAT.DISL.IN SPATI 16-20M DESC.IN DEP.
EXCAVATOR GRAIFER 0,71-1,25MC
SAP.PAM.EXC.100-120CP.GREIF 0,7-1MC IN T.NECOEZ. UMID.NAT.DISL.SPATI 16-20M DESC.DEP.GOSP.APELOR
EXCAVATOR GRAIFER 0,71-1,25MC
SAP.PAM.CU EXC.100-120CP.GREIF 0,7-1MC IN T.NECOEZ.IMB.CU APA DISL.IN SPATI 16-20M DESC.IN DEP.
EXCAVATOR GRAIFER 0,71-1,25MC
SAP.PAM.EXC.100-120CP.GREIF 0,7-1MC IN T.NECOEZ. IMB.APA DISL.SPATI 16-20M DESC.DEP.COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR GRAIFER 0,71-1,25MC
SAP.PAM.CU EXC.100-120CP.GREIF 0,7-1MC IN T.NECOEZ.UMIDIT.NAT.DISL.IN SPATI 20-24M DESC.IN AUT.
EXCAVATOR GRAIFER 0,71-1,25MC
SAP.PAM.EXC.100-120CP.GREIF 0,7-1MC IN T.NECOEZ. UMID.NAT.DISL.SPATI 20-24M DESC.AUT.GOSP.APELOR
EXCAVATOR GRAIFER 0,71-1,25MC
SAP.PAM.CU EXC.100-120CP.GREIF 0,7-1MC IN T.NECOEZ.IMB.CU APA DISL.IN SPATI 20-24M DESC.IN AUT.
EXCAVATOR GRAIFER 0,71-1,25MC
SAP.PAM.EXC.100-120CP.GREIF 0,7-1MC IN T.NECOEZ. IMB.APA DISL.SPATI 20-24M DESC.AUT.COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR GRAIFER 0,71-1,25MC
SAP.PAM.CU EXC.100-120CP.GREIF 0,7-1MC IN T.NECOEZ.UMIDIT.NAT.DISL.IN SPATI 20-24M DESC.IN DEP.
EXCAVATOR GRAIFER 0,71-1,25MC
SAP.PAM.EXC.100-120CP.GREIF 0,7-1MC IN T.NECOEZ. UMID.NAT.DISL.SPATI 20-24M DESC.DEP.GOSP.APELOR
EXCAVATOR GRAIFER 0,71-1,25MC
SAP.PAM.CU EXC.100-120CP.GREIF 0,7-1MC IN T.NECOEZ.IMB.CU APA.DISL.IN SPATI 20-24M DESC.IN DEP.
EXCAVATOR GRAIFER 0,71-1,25MC
SAP.PAM.EXC.100-120CP.GREIF 0,7-1MC IN T.NECOEZ. IMB.APA DISL.SPATI 20-24M DESC.DEP.COND.GOSP.APE.
EXCAVATOR GRAIFER 0,71-1,25MC
SAP.SI.POLIT.TALUZ CU AUTOGR.PINA LA 175CP SUB 200 M LUNG.PINA LA 1,5M INAL.T.CAT.1 SI 2
AUTOGREDER PINA LA 175CP
SAP.SI POLIT.TALUZ AUTOGR.PINA LA 175CP SUB 200M LUNG.PINA LA 1,5M INAL.T.CAT.1 SI 2 GOSP.APELOR
AUTOGREDER PINA LA 175CP
SAP.SI POLIT.TALUZ CU AUTOGRED.PESTE 175CP SUB 200 M LUNG.PINA LA 1,5M INAL.T.CAT.1 SI 2
AUTOGREDER DE SI PESTE 175CP
SAP.SI POLIT.TALUZ AUTOGR.PESTE 175CP SUB 200M LUNG.PINA LA 1,5M INAL.T.CAT.1 SI 2 GOSP.APELOR
AUTOGREDER DE SI PESTE 175CP
SAP.SI.POLIT.TALUZ CU AUTOGR.PINA LA 175CP SUB 200 M LUNG.PINA LA 1,5M INAL.T.CAT.3
AUTOGREDER PINA LA 175CP
SAP.SI POLIT.TALUZ AUTOGR.PINA LA 175CP SUB 200M LUNG.PINA LA 1,5M INAL.T.CAT.3 IN COND.GOSP.APE.
AUTOGREDER PINA LA 175CP

SAP.SI POLIT.TALUZ CU AUTOGRED.PESTE 175CP SUB 200 M LUNG.PINA LA 1,5M INAL.T.CAT.3


AUTOGREDER DE SI PESTE 175CP
SAP.SI POLIT.TALUZ AUTOGR.PESTE 175CP SUB 200M LUNG.PINA LA 1,5M INAL.T.CAT.3 IN COND.GOSP.APE.
AUTOGREDER DE SI PESTE 175CP
SAP.SI.POLIT.TAL.CU AUTOGR.PINA LA 175CP PESTE 200 M LUNG.PINA LA 1,5M INAL.T.CAT.1 SI 2
AUTOGREDER PINA LA 175CP
SAP.SI POLIT.TALUZ AUTOGR.PINA LA 175CP PESTE 200MLUNG.PINA LA 1,5M INAL.T.CAT.1 SI 2 GOSP.APELOR
AUTOGREDER PINA LA 175CP
SAP.SI POLIT.TALUZ CU AUTOGR.PESTE 175CP PESTE 200 M LUNG.PINA LA 1,5M INAL.T.CAT.1 SI 2
AUTOGREDER DE SI PESTE 175CP
SAP.SI POLIT.TALUZ AUTOGR.PESTE 175CP PESTE 200M LUNG.PINA LA 1,5M INAL.T.CAT.1 SI 2 GOSP.APELOR
AUTOGREDER DE SI PESTE 175CP
SAP.SI.POLIT.TAL.CU AUTOGR.PINA LA 175CP PESTE 200 M LUNG.PINA LA 1,5M INAL.T.CAT.3
AUTOGREDER PINA LA 175CP
SAP.SI POLIT.TALUZ AUTOGR.PINA LA 175CP PESTE 200MLUNG.PINA LA 1,5M INAL.T.CAT.3 IN COND.GOSP.APE.
AUTOGREDER PINA LA 175CP
SAP.SI POLIT.TALUZ CU AUTOGR.PESTE 175CP PESTE 200 M LUNG.PINA LA 1,5M INAL.T.CAT.3
AUTOGREDER DE SI PESTE 175CP
SAP.SI POLIT.TALUZ AUTOGR.PESTE 175CP PESTE 200M LUNG.PINA LA 1,5M INAL.T.CAT.3 IN COND.GOSP.APE.
AUTOGREDER DE SI PESTE 175CP
SAP.SI.POLIT.TALUZ CU AUTOGR.PINA LA 175CP SUB 200 M LUNG.PESTE 1,50 M INAL.T.CAT.1 SI 2
AUTOGREDER PINA LA 175CP
SAP.SI POLIT.TALUZ AUTOGR.PINA LA 175CP SUB 200M LUNG.PESTE 1,50M INAL.T.CAT. 1 SI 2 GOSP.APELOR
AUTOGREDER PINA LA 175CP
SAP.SI POLIT.TALUZ.CU AUTOGRED.PESTE 175CP SUB 200 M LUNGIM.PESTE 1,5M INAL.T.CAT.1 SI 2
AUTOGREDER DE SI PESTE 175CP
SAP.SI POLIT.TALUZ AUTOGR.PESTE 175CP SUB 200M LUNG.PESTE 1,50M INAL.T.CAT. 1 SI 2 GOSP.APELOR
AUTOGREDER DE SI PESTE 175CP
SAP.SI.POLIT.TALUZ CU AUTOGR.PINA LA 175CP SUB 200 M LUNG.PESTE 1,50 M INAL.T.CAT.3
AUTOGREDER PINA LA 175CP
SAP.SI POLIT.TALUZ AUTOGR.PINA LA 175CP SUB 200M LUNG.PESTE 1,50M INAL.T.CAT. 3 IN COND.GOSP.APE.
AUTOGREDER PINA LA 175CP
SAP.SI POLIT.TALUZ.CU AUTOGRED.PESTE 175CP SUB 200 M LUNGIM.PESTE 1,5M INAL.T.CAT.3
AUTOGREDER DE SI PESTE 175CP
SAP.SI POLIT.TALUZ.AUTOGR.PESTE 175CP SUB 200M LUNG.PESTE 1,50M INAL.T.CAT. 3 IN COND.GOSP.APE.
AUTOGREDER DE SI PESTE 175CP
SAP.SI.POLIT.TAL.CU AUTOGR.PINA LA 175CP PESTE 200 M LUNG.PESTE 1,50 M INAL.T.CAT.1 SI 2
AUTOGREDER PINA LA 175CP
SAP.SI POLIT.TALUZ.AUTOGR.PINA LA 175CP PESTE 200M LUNG.PESTE 1,50M INAL.T.CAT.1 SI 2 GOSP.APELOR
AUTOGREDER PINA LA 175CP
SAP.SI POLIT.TALUZ.CU AUTOGR.PESTE 175CP PESTE 200 M LUNGIM.PESTE 1,5M INAL.T.CAT.1 SI 2
AUTOGREDER DE SI PESTE 175CP
SAP.SI POLIT.TALUZ.AUTOGR.PESTE 175CP PESTE 200M LUNG.PESTE 1,5M INAL.T.CAT.1 SI 2 GOSP.APELOR
AUTOGREDER DE SI PESTE 175CP
SAP.SI POLIT.TALUZ.CU AUTOGR.< 175CP,LUNG.>200M,INAL.> 1,5M TER.CATEG.3
AUTOGREDER PINA LA 175CP
SAP.SI POLIT.TALUZ.AUTOGR.<175CP,LUNG.>200M,INAL.>1,5M TER.CATEG.3 IN COND.GOSP.APELOR
AUTOGREDER PINA LA 175CP
SAP.SI POLIT.TALUZ.CU AUTOGR.> 175CP,LUNG.>200M,INAL.> 1,5M TER.CATEG.3
AUTOGREDER DE SI PESTE 175CP
SAP.SI POLIT.TALUZ.AUTOGR.>175CP,LUNG.>200M,INAL.>1,5M TER.CATEG.3 IN COND.GOSP.APELOR

AUTOGREDER DE SI PESTE 175CP


SAPATURA LA RIGOLE SECT.TRIUNGHI.0,4M ADINC.CU AUTOGREDER PINA LA 175CP IN TEREN CAT 1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
AUTOGREDER PINA LA 175CP
SAPATURA LA RIGOLE SECT.TRIUNGHI.0,4M ADINC.CU AUTOGREDER PINA LA 175CP IN TEREN CAT 2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
AUTOGREDER PINA LA 175CP
SAPATURA LA RIGOLE SECT.TRIUNGHI.0,4M ADINC.CU AUTOGREDER PINA LA 175CP IN TEREN CAT 3
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
AUTOGREDER PINA LA 175CP
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACTOR 65-80CP INCL.IMPINS PAM.LA 10M TER.CAT.1
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
SAP.CU BULDOZ.PE TRACTOR 65-80CP.INCL.IMPINS PAM. LA 10M TER.CAT.1 IN COND.GOSP.APELOR .
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80CP INCL.IMPINS PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT 2
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
SAP.CU BULDOZ.PE TRACTOR 65-80CP.INCL.IMPINS PAM. LA 10M TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APELOR .
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.1
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
SAP.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.
PAM.LA 10M TEREN CAT.1 IN COND.GOSP.APELOR
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
SAP.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.
PAM.LA 10M TEREN CAT.2 IN COND.GOSP.APELOR
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
SAP.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.
PAM.LA 10M TEREN CAT.3 IN COND.GOSP.APELOR
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.4
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
SAP.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.
PAM.LA 10M TEREN CAT.4 IN COND.GOSP.APELOR
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
SAPAT.IN PROFIL MIXT CU BULD.PE TRACT.81-180CP INCLUS.IMPING.PIN.LA 10 M TER.CAT.1 SAU 2
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
SAP.PROFIL MIXT CU BULD.PE TRACT.81-180CP.INCLUS. IMPING.PIN.LA 10M.TER.CAT.1 SAU 2 GOSP.APEL R
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
SAPAT.IN PROFIL MIXT CU BULD.PE TRACT.81-180CP INCLUS.IMPING.PIN.LA 10 M TER.CAT.3
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
SAP.PROFIL MIXT CU BULD.PE TRACT.81-180CP.INCLUS. IMPING.PIN.LA 10M.TER.CAT.3 IN COND.GOSP.APELOR
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
SAPAT.IN PROFIL MIXT CU BULD.PE TRACT.81-180CP INCLUS.IMPING.PIN.LA 10 M TER.CAT.4
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
SAP.PROFIL MIXT CU BULD.PE TRACT.81-180CP.INCLUS. IMPING.PIN.LA 10M.TER.CAT.4 IN COND.GOSP.APELOR
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
SAPATURA CU AUTOGREDER PINA LA 175 CP INCLUSIV IMPRASTIEREA PAMINTULUI LA 10M T CAT 1
AUTOGREDER PINA LA 175CP

SAP.CU AUTOGR.PINA LA 175CP INCLUSIV


IMPRASTIEREA PAM.LA 10M.T.CAT.1 IN COND.GOSP.APE.
AUTOGREDER PINA LA 175CP
SAPATURA CU AUTOGREDER PINA LA 175 CP INCLUSIV IMPRASTIEREA PAMINTULUI LA 10M T CAT 2
AUTOGREDER PINA LA 175CP
SAP.CU AUTOGR.PINA LA 175CP INCLUSIV
IMPRASTIEREA PAM.LA 10M.T.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.
AUTOGREDER PINA LA 175CP
SAPATURA CU AUTOGREDER PINA LA 175 CP INCLUSIV IMPRASTIEREA PAMINTULUI LA 10M T CAT 3
AUTOGREDER PINA LA 175CP
SAP.CU AUTOGR.PINA LA 175CP INCLUSIV
IMPRASTIEREA PAM.LA 10M.T.CAT.3 IN COND.GOSP.APE.
AUTOGREDER PINA LA 175CP
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC18A1 BULDOZER DE 65- 80 CP TEREN CATEGORIA 1
$
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
SPOR PT.FIECARE 10M IN PLUS LA TSC 17 BULDOZER DE 65-80CP.PAM.CAT.1 IN COND.GOSP.APELOR
$
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC18B1 BULDOZER DE 65- 80 CP TEREN CATEGORIA 2
$
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
SPOR PT.FIECARE 10M IN PLUS LA TSC 17 BULDOZER DE 65-80CP.PAM.CAT.2 IN COND.GOSP.APELOR
$
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19A1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 1
$
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
SPOR PT.FIECARE 10M IN PLUS LA TSC 18 BULDOZER DE 81-180CP.PAM.CAT.1 IN COND.GOSP.APELOR
$
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2
$
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
SPOR PT.FIECARE 10M IN PLUS LA TSC 18 BULDOZER DE 81-180CP.PAM.CAT.2 IN COND.GOSP.APELOR
$
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19C1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 3
$
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
SPOR PT.FIECARE 10M IN PLUS LA TSC 18 BULDOZER DE 81-180CP.PAM.CAT.3 IN COND.GOSP.APELOR
$
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19D1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 4
$
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
SPOR PT.FIECARE 10M IN PLUS LA TSC 18 BULDOZER DE 81-180CP.PAM.CAT.4 IN COND.GOSP.APELOR
$
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC20A1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 1 SI 2
$
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
SPOR PT.FIECARE 10M IN PLUS LA TSC 19 BULDOZER DE 81-180CP.PAM.CAT.1 SI 2 IN COND.GOSP.APELOR
$
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC20B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 3
$
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
SPOR PT.FIECARE 10M IN PLUS LA TSC 19 BULDOZER DE 81-180CP.PAM.CAT.3 IN COND.GOSP.APELOR
$
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC20C1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 4
$
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
SPOR PT.FIECARE 10M IN PLUS LA TSC 19 BULDOZER DE 81-180CP.PAM.CAT.4 IN COND.GOSP.APELOR
$
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC21A1 AUTOGREDPINA LA 175CP TEREN CATEGORIA 1
$
AUTOGREDER PINA LA 175CP
SPOR PT.FIECARE 10M PLUS LA TSC 20 AUTOGR.SUB 175 CP PAMINT CAT.1 IN COND.GOSP.APELOR
$
AUTOGREDER PINA LA 175CP
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC21B1 AUTOGREDPINA LA 175CP TEREN CATEGORIA 2
$

AUTOGREDER PINA LA 175CP


SPOR PT.FIECARE 10M PLUS LA TSC 20 AUTOGR.SUB 175 CP PAMINT CAT.2 IN COND.GOSP.APELOR
$
AUTOGREDER PINA LA 175CP
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC21C1 AUTOGREDPINA LA 175CP TEREN CATEGORIA 3
$
AUTOGREDER PINA LA 175CP
SPOR PT.FIECARE 10M PLUS LA TSC 20 AUTOGR.SUB 175 CP PAMINT CAT.3 IN COND.GOSP.APELOR
$
AUTOGREDER PINA LA 175CP
SAP.IN GROP.IMPR.CU M-SCREP.DE 160CP LADA DE 8-10 MC INC TRANS.SI IMPR.DE LA 250M T CAT 1
AUTOSCREPER 8-10MC
SAP.IN GROP.IMPR.CU M-SCREP.DE 160CP LADA DE 8-10 MC INC TRANS.SI IMPR.DE LA 250M T CAT1 GOSP.APE.
AUTOSCREPER 8-10MC
SAP.IN GROP.IMPR.CU M-SCREP.DE 160CP LADA DE 8-10 MC INC TRANS.SI IMPR.DE LA 250M T CAT 2
AUTOSCREPER 8-10MC
SAP.IN GROP.IMPR.CU M-SCREP.DE 160CP LADA DE 8-10 MC INC TRANS.SI IMPR.DE LA 250M T CAT2 GOSP.APE.
AUTOSCREPER 8-10MC
SAP.IN GROP.IMPR.CU M-SCREP DE 160CP LADA DE 8-10 MC.INC.TRANS.SI IMPR.DE LA 250M T.CAT.3
AUTOSCREPER 8-10MC
SAP.IN GROP.IMPR.CU M-SCREP.DE 160CP LADA DE 8-10 MC INC TRANS.SI IMPR.DE LA 250M T CAT3 GOSP.APE.
AUTOSCREPER 8-10MC
SAPAT IN CANAL CU MOTOSCREP.DE 160CP LADA DE 8-10 MC INC TRANS.SI IMPR.DE LA 250M T CAT 1
AUTOSCREPER 8-10MC
SAP.IN CANAL CU MOTOSCREP.DE 160CP LADA DE 8-10MC INC TRANS.SI IMPR.DE LA 250M T CAT1 COND.GOSP.AP
AUTOSCREPER 8-10MC
SAPAT IN CANAL CU MOTOSCREP.DE 160CP LADA DE 8-10 MC INC TRANS.SI IMPR.DE LA 250M T CAT 2
AUTOSCREPER 8-10MC
SAP.IN CANAL CU MOTOSCREP.DE 160CP LADA DE 8-10MC INC TRANS.SI IMPR.DE LA 250M T CAT2 COND.GOSP.AP
AUTOSCREPER 8-10MC
SAPAT IN CANAL CU MOTOSCREP.DE 160CP LADA DE 8-10 MC INC TRANS.SI IMPR.DE LA 250M T CAT 3
AUTOSCREPER 8-10MC
SAP.IN CANAL CU MOTOSCREP.DE 160CP LADA DE 8-10MC INC TRANS.SI IMPR.DE LA 250M T CAT3 COND.GOSP.AP
AUTOSCREPER 8-10MC
SAP.MEC.SCREP.2,75-3 MC CU TRAC.65 CP INCL.TRA.PAM SUB 100M STRAT GR SUB 20 CM T.CAT.1
SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 2,75-3,00MC
SAP.MEC.SCREP.2,75-3MC CU TRAC.65CP INCL.TRA.PAM. SUB 100M STRAT GR SUB 20CM T.CAT.1 COND.GOSP.APE
SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 2,75-3,00MC
SAP.MEC.SCREP.2,75-3 MC CU TRAC.65 CP INCL.TRA.PAM SUB 100M STRAT GR SUB 20 CM T.CAT 2
SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 2,75-3,00MC
SAP.MEC.SCREP.2,75-3MC CU TRAC.65CP INCL.TRA.PAM. SUB 100M STRAT GR SUB 20CM T.CAT2 COND.GOSP.APE
SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 2,75-3,00MC
SAP.MEC.SCREP.2,75-3 MC CU TRAC.65 CP INCL.TRA.PAM SUB 100M STRAT GR PESTE 20 CM T.CAT.1
SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 2,75-3,00MC
SAP.MEC.SCREP.2,75-3MC CU TRAC.65CP INCL.TRA.PAM. SUB 100M STRAT GR PESTE 20CM T.CAT1 COND.GOSP.AP
SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 2,75-3,00MC
SAP.MEC.SCREP.2,75-3 MC CU TRAC.65 CP INCL.TRA.PAM SUB 100M STRAT GR PESTE 20 CM T.CAT 2
SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 2,75-3,00MC
SAP.MEC.SCREP.2,75-3MC CU TRAC.65CP INCL.TRA.PAM. SUB 100M STRAT GR PESTE 20CM T.CAT2 COND.GOSP.AP
SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 2,75-3,00MC
SPOR LA ART.TSC.24 PT.FIEC.100M IN PLUS TER.CAT.1
SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 2,75-3,00MC
EXECUTARE LUCRARI DE LA ART TSC25A1 IN COND G A
$
SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 2,75-3,00MC

SPOR LA ART.TSC.24 PT.FIEC.100M IN PLUS TER.CAT.2


SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 2,75-3,00MC
EXECUTARE LUCRARI DE LA ART TSC25A2 IN COND G A
$
SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 2,75-3,00MC
SPOR LA ART.TSC.36 PT.FIEC.100M IN PLUS TER.CAT.1
SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 6,1-9,00MC
EXECUTARE LUCRARI DE LA ART.TSC25B1 IN COND.G.A.
$
SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 6,1-9,00MC
SPOR LA ART.TSC.36 PT.FIEC.100M IN PLUS TER.CAT.2
$
SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 6,1-9,00MC
EXECUTARE LUCRARI DE LA ART.TSC25B2 IN COND.G.A.
$
SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 6,1-9,00MC
DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA 5M CU BULD.PE TRACT.DE 65-80 CP T.CAT.1 SAU 2
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA 5M CU BULD.PE TRACT.DE 65-80CP T.CAT.1 SAU 2 COND.GOSP.APE
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA 5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.1 SAU 2
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA 5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.1 SAU 2 COND.GOSP.AP
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA 5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.3
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA 5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.3 IN COND.GOSP.APE. $
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA 5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.4
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA 5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.4 IN COND.GOSP.APE. $
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
SPOR LA TSC26 PT IMPINS.PAM.PT.FIECARE 5 M IN PLUS CU BULD.PE TR.65-80 CP T.CAT.1 SAU 2
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
EXECUTARE LUCRARI DE LA ART.TSC27A1 IN COND.G.A.
$
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
SPOR LA TSC26 PT.IMPINS.PAM.PT.FIECARE 5M IN PLUS CU BULD.PE TR.81-180CP.T.CAT.1 SAU 2
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXECUTARE LUCRARI DE LA ART.TSC27B1 IN COND.G.A.
$
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
SPOR LA TSC26 PT.IMPINS.PAM.PT.FIECARE 5M IN PLUS CU BULD.PE TR.81-180CP.T.CAT.3
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXECUTARE LUCRARI DE LA ART.TSC27C1 IN COND.G.A.
$
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
SPOR LA TSC26 PT.IMPINS.PAM.PT.FIECARE 5M IN PLUS CU BULD.PE TR.81-180CP.T.CAT.4
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXECUTARE LUCRARI DE LA ART.TSC27D1 IN COND.G.A.
$
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAV TRANS PT.PER.MUL.ECRAN ETANS SUB PROT NOROI BENT CU INST ELSE CUPA 0,5M LA LUCRARI DE METR
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,120/8-9MM~
CABLU DUBLU NORMAL
6X19 140KGF D=20 B MAT Z/S
TUBURI DIN MATERIAL DUR
(RELIT)
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
SONDOR MECANIC CAT.4

SONDOR MECANIC CAT.3


SUDOR ELECTRIC CAT.5
SUDOR GAZE CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SONDOR MECANIC CAT.2
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INST.PT.EXEC.ECRANELOR DE PROT.TIP ELSE H=30 SI 40M 59KW
SPOR PT.FIEC.M ADINC.18-24M CU LAT.CUP.0,5M LA INST ELSE LA LUCRARI DE METROU
$
CABLU DUBLU NORMAL
6X19 140KGF D=20 B MAT Z/S
TUBURI DIN MATERIAL DUR
(RELIT)
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,120/8-9MM~
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SUDOR GAZE CAT.5
SUDOR ELECTRIC CAT.5
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.2
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INST.PT.EXEC.ECRANELOR DE PROT.TIP ELSE H=30 SI 40M 59KW
SPOR PT FIEC M ADINC 24-32M CU LAT CUP 0,5M LA INST ELSE LA LUCRARI DE METROU
$
CABLU DUBLU NORMAL
6X19 140KGF D=20 B MAT Z/S
TUBURI DIN MATERIAL DUR
(RELIT)
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,120/8-9MM~
SUDOR GAZE CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SONDOR MECANIC CAT.2
SUDOR ELECTRIC CAT.5
SONDOR MECANIC CAT.4
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INST.PT.EXEC.ECRANELOR DE PROT.TIP ELSE H=30 SI 40M 59KW
SPOR PT OBSSTACOLE DIN ZONA EXCAVATIEI LA ARTICOL TSC28A1 LA LUCRARI DE METROU
$
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.2
SUDOR ELECTRIC CAT.5
SUDOR GAZE CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INST.PT.EXEC.ECRANELOR DE PROT.TIP ELSE H=30 SI 40M 59KW
EXCAV TRANS PT PER.MUL.ECRAN ETANS SUB PROT NOROI BENT CU INST ELSE CUPA 0,55M LA LUCRARI DE ME
CABLU DUBLU NORMAL
6X19 140KGF D=20 B MAT Z/S
TUBURI DIN MATERIAL DUR
(RELIT)
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,120/8-9MM~
SONDOR MECANIC CAT.2
SUDOR GAZE CAT.5
SUDOR ELECTRIC CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2

SONDOR MECANIC CAT.4


CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INST.PT.EXEC.ECRANELOR DE PROT.TIP ELSE H=30 SI 40M 59KW
SPOR PT FIEC M ADINC 18-24M LAT.CUP.0,55M LA INST ELSE LA LUCRARI DE METROU
$
CABLU DUBLU NORMAL
6X19 140KGF D=20 B MAT Z/S
TUBURI DIN MATERIAL DUR
(RELIT)
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,120/8-9MM~
SONDOR MECANIC CAT.4
SUDOR GAZE CAT.5
SONDOR MECANIC CAT.2
SUDOR ELECTRIC CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INST.PT.EXEC.ECRANELOR DE PROT.TIP ELSE H=30 SI 40M 59KW
SPOR PT FIEC M ADINC 24-32M LAT CUP.0,55M LA INST ELSE LA LUCRARI DE METROU
$
CABLU DUBLU NORMAL
6X19 140KGF D=20 B MAT Z/S
TUBURI DIN MATERIAL DUR
(RELIT)
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,120/8-9MM~
SONDOR MECANIC CAT.4
SUDOR GAZE CAT.5
SONDOR MECANIC CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SUDOR ELECTRIC CAT.5
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INST.PT.EXEC.ECRANELOR DE PROT.TIP ELSE H=30 SI 40M 59KW
SPOR PT OBSTACOLE DIN ZONA EXCAV.LA ARTIC.TSC28B1 LA LUCRARI DE METROU
$
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.2
SUDOR ELECTRIC CAT.5
SUDOR GAZE CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INST.PT.EXEC.ECRANELOR DE PROT.TIP ELSE H=30 SI 40M 59KW
EXCAV TRANS.PT.PER.MUL.ECRAN ETANS SUB PROT NOROI BENT.CU INST.ELSE CUPA 0,60M LA LUCRARI DE MET
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,120/8-9MM~
CABLU DUBLU NORMAL
6X19 140KGF D=20 B MAT Z/S
TUBURI DIN MATERIAL DUR
(RELIT)
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.3
SUDOR ELECTRIC CAT.5
SUDOR GAZE CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SONDOR MECANIC CAT.2
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INST.PT.EXEC.ECRANELOR DE PROT.TIP ELSE H=30 SI 40M 59KW

SPOR PT FIEC M ADINC 18-24M LAT CUPA 0,6M LA INST ELSE LA LUCRARI DE METROU
$
CABLU DUBLU NORMAL
6X19 140KGF D=20 B MAT Z/S
TUBURI DIN MATERIAL DUR
(RELIT)
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,120/8-9MM~
SUDOR GAZE CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.2
SUDOR ELECTRIC CAT.5
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INST.PT.EXEC.ECRANELOR DE PROT.TIP ELSE H=30 SI 40M 59KW
SPOR PT FIEC M ADINC 24-32M LAT CUPA 0,6M LA INST ELSE LA LUCRARI DE METROU
$
CABLU DUBLU NORMAL
6X19 140KGF D=20 B MAT Z/S
TUBURI DIN MATERIAL DUR
(RELIT)
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,120/8-9MM~
SUDOR ELECTRIC CAT.5
SUDOR GAZE CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.2
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INST.PT.EXEC.ECRANELOR DE PROT.TIP ELSE H=30 SI 40M 59KW
SPOR PT OBSTACOLE DIN ZONA EXCAV LA ARTIC TSC28C1 LA LUCRARI DE METROU
$
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.2
SUDOR ELECTRIC CAT.5
SUDOR GAZE CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INST.PT.EXEC.ECRANELOR DE PROT.TIP ELSE H=30 SI 40M 59KW
EXCAV TRANS PT.PER.MULATI ECRAN ETANS PROT NOROI BENTON.INST.ELSE CUPA 0,7M LA LUCRARI DE METRO
CABLU DUBLU NORMAL
6X19 140KGF D=20 B MAT Z/S
TUBURI DIN MATERIAL DUR
(RELIT)
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,120/8-9MM~
SUDOR GAZE CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.2
SUDOR ELECTRIC CAT.5
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INST.PT.EXEC.ECRANELOR DE PROT.TIP ELSE H=30 SI 40M 59KW
SPOR PT FIEC M ADINC 18-24M LAT CUPA 0,7M LA INST ELSE LA LUCRARI DE METROU
$
CABLU DUBLU NORMAL
6X19 140KGF D=20 B MAT Z/S
TUBURI DIN MATERIAL DUR
(RELIT)
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63

OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A


TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,120/8-9MM~
SONDOR MECANIC CAT.2
SUDOR ELECTRIC CAT.5
SONDOR MECANIC CAT.4
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SUDOR GAZE CAT.5
INST.PT.EXEC.ECRANELOR DE PROT.TIP ELSE H=30 SI 40M 59KW
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
SPOR PT FIEC M ADINC 24-32M LAT CUPA 0,7M LA INST ELSE LA LUCRARI DE METROU
$
CABLU DUBLU NORMAL
6X19 140KGF D=20 B MAT Z/S
TUBURI DIN MATERIAL DUR
(RELIT)
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,120/8-9MM~
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.2
SUDOR ELECTRIC CAT.5
SUDOR GAZE CAT.5
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INST.PT.EXEC.ECRANELOR DE PROT.TIP ELSE H=30 SI 40M 59KW
SPOR PT OBSTACOLE DIN ZONA EXCAV LA ARTIC TSC28D1 LA LUCRARI DE METROU
$
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.2
SUDOR ELECTRIC CAT.5
SUDOR GAZE CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INST.PT.EXEC.ECRANELOR DE PROT.TIP ELSE H=30 SI 40M 59KW
EXCAV TRANS PT PER MUL ECRAN ETANS PROT NOROI BENT INST ELSE CUPA 0,8M LA LUCRARI DE METROU
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,120/8-9MM~
CABLU DUBLU NORMAL
6X19 140KGF D=20 B MAT Z/S
TUBURI DIN MATERIAL DUR
(RELIT)
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.3
SUDOR ELECTRIC CAT.5
SUDOR GAZE CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SONDOR MECANIC CAT.2
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INST.PT.EXEC.ECRANELOR DE PROT.TIP ELSE H=30 SI 40M 59KW
SPOR PT FIEC.M ADINC 18-24M LAT CUPA 0,8M LA INST ELSE LA LUCRARI DE METROU
$
CABLU DUBLU NORMAL
6X19 140KGF D=20 B MAT Z/S
TUBURI DIN MATERIAL DUR
(RELIT)
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,120/8-9MM~
SONDOR MECANIC CAT.2

SONDOR MECANIC CAT.4


SUDOR GAZE CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SUDOR ELECTRIC CAT.5
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INST.PT.EXEC.ECRANELOR DE PROT.TIP ELSE H=30 SI 40M 59KW
SPOR PT FIEC M ADINC 24-32M LAT CUPA 0,8M LA INST ELSE LA LUCRARI DE METROU
$
CABLU DUBLU NORMAL
6X19 140KGF D=20 B MAT Z/S
TUBURI DIN MATERIAL DUR
(RELIT)
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,120/8-9MM~
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.2
SUDOR GAZE CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SUDOR ELECTRIC CAT.5
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INST.PT.EXEC.ECRANELOR DE PROT.TIP ELSE H=30 SI 40M 59KW
SPOR PT OBSTACOLE DIN ZONA EXCAV.LA ARTIC TSC28E1 LA LUCRARI DE METROU
$
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.2
SUDOR ELECTRIC CAT.5
SUDOR GAZE CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INST.PT.EXEC.ECRANELOR DE PROT.TIP ELSE H=30 SI 40M 59KW
EXCAV TRANS PT.PER.MUL.ECRAN ETANS PROT NOROI BENT CU INST ELSE LAT CUPA 0,9M LA LUCRARI DE METR
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,120/8-9MM~
CABLU DUBLU NORMAL
6X19 140KGF D=20 B MAT Z/S
TUBURI DIN MATERIAL DUR
(RELIT)
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
SONDOR MECANIC CAT.2
SUDOR GAZE CAT.5
SUDOR ELECTRIC CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SONDOR MECANIC CAT.4
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INST.PT.EXEC.ECRANELOR DE PROT.TIP ELSE H=30 SI 40M 59KW
SPOR PT FIEC M ADINC 18-24M LAT.CUPA 0,9M LA INST ELSE LA LUCRARI DE METROU
$
CABLU DUBLU NORMAL
6X19 140KGF D=20 B MAT Z/S
TUBURI DIN MATERIAL DUR
(RELIT)
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,120/8-9MM~
SUDOR GAZE CAT.5
SONDOR MECANIC CAT.4
SUDOR ELECTRIC CAT.5
SONDOR MECANIC CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2

CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW


INST.PT.EXEC.ECRANELOR DE PROT.TIP ELSE H=30 SI 40M 59KW
SPOR PT FIEC M ADINC 24-32M LAT CUPA 0,9M LA INST ELSE LA LUCRARI DE METROU
$
CABLU DUBLU NORMAL
6X19 140KGF D=20 B MAT Z/S
TUBURI DIN MATERIAL DUR
(RELIT)
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,120/8-9MM~
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.2
SUDOR ELECTRIC CAT.5
SUDOR GAZE CAT.5
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INST.PT.EXEC.ECRANELOR DE PROT.TIP ELSE H=30 SI 40M 59KW
SPOR PT OBSTACOLE DIN ZONA EXCAV LA ARTIC TSC28F1 LA LUCRARI DE METROU
$
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.2
SUDOR ELECTRIC CAT.5
SUDOR GAZE CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INST.PT.EXEC.ECRANELOR DE PROT.TIP ELSE H=30 SI 40M 59KW
EXCAV TRANS PT.PER MUL.ECRAN ETANS PROT NOROI BENT CU INST ELSE LAT CUPA 1M LA LUCRARI DE METRO
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,120/8-9MM~
CABLU DUBLU NORMAL
6X19 140KGF D=20 B MAT Z/S
TUBURI DIN MATERIAL DUR
(RELIT)
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.3
SUDOR ELECTRIC CAT.5
SUDOR GAZE CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SONDOR MECANIC CAT.2
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INST.PT.EXEC.ECRANELOR DE PROT.TIP ELSE H=30 SI 40M 59KW
SPOR PT FIEC M ADINC 18-24M LAT CUPA 1M LA INST ELSE LA LUCRARI DE METROU
$
CABLU DUBLU NORMAL
6X19 140KGF D=20 B MAT Z/S
TUBURI DIN MATERIAL DUR
(RELIT)
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,120/8-9MM~
SUDOR GAZE CAT.5
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SUDOR ELECTRIC CAT.5
INST.PT.EXEC.ECRANELOR DE PROT.TIP ELSE H=30 SI 40M 59KW
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
SPOR PT FIEC M ADINC 24-32M LAT CUPA 1M LA INST ELSE LA LUCRARI DE METROU
$

CABLU DUBLU NORMAL


6X19 140KGF D=20 B MAT Z/S
TUBURI DIN MATERIAL DUR
(RELIT)
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,120/8-9MM~
SUDOR GAZE CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SUDOR ELECTRIC CAT.5
SONDOR MECANIC CAT.2
SONDOR MECANIC CAT.4
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INST.PT.EXEC.ECRANELOR DE PROT.TIP ELSE H=30 SI 40M 59KW
SPOR PT OBSTACOLE DIN ZONA EXCAVATIEI LA ARTICOLULTSC28G1 LA LUCRARI DE METROU
$
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.2
SUDOR ELECTRIC CAT.5
SUDOR GAZE CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INST.PT.EXEC.ECRANELOR DE PROT.TIP ELSE H=30 SI 40M 59KW
EXCAV.TRANS.PT.PER.MUL.ECRAN.ETANS.SUB PROT.NOROI BENTONIT.CU INST.KELY.H30/75 LATIMEA CUPA 0,50M
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,120/8-9MM~
CABLU DUBLU NORMAL
6X19 140KGF D=20 B MAT Z/S
TUBURI DIN MATERIAL DUR
(RELIT)
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.3
SUDOR ELECTRIC CAT.5
SUDOR GAZE CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SONDOR MECANIC CAT.2
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INSTAL.KELLY PT.EXEC.ECRANE PROT.,CU MACARA SENILE;H=24SI30M
SPOR PT.FIEC.M ADINC PESTE 18M PINA LA 24M LAT.CUPA 0,5M LA INST KELY LA LUCRARI DE METROU
$
CABLU DUBLU NORMAL
6X19 140KGF D=20 B MAT Z/S
TUBURI DIN MATERIAL DUR
(RELIT)
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,120/8-9MM~
SONDOR MECANIC CAT.2
SUDOR GAZE CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SONDOR MECANIC CAT.4
SUDOR ELECTRIC CAT.5
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INSTAL.KELLY PT.EXEC.ECRANE PROT.,CU MACARA SENILE;H=24SI30M
SPOR PT.FIEC.M ADINC PESTE 24M PINA LA 32M LAT CUPA 0,5M LA INST KELY LA LUCRARI DE METROU
$
CABLU DUBLU NORMAL
6X19 140KGF D=20 B MAT Z/S
TUBURI DIN MATERIAL DUR
(RELIT)
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63

OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A


TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,120/8-9MM~
SUDOR GAZE CAT.5
SONDOR MECANIC CAT.4
SUDOR ELECTRIC CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SONDOR MECANIC CAT.2
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INSTAL.KELLY PT.EXEC.ECRANE PROT.,CU MACARA SENILE;H=24SI30M
SPOR PT OBSTACOLE DIN ZONA EXCAV LA ART TSC28H1 LALUCRARI DE METROU
$
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.2
SUDOR ELECTRIC CAT.5
SUDOR GAZE CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INSTAL.KELLY PT.EXEC.ECRANE PROT.,CU MACARA SENILE;H=24SI30M
EXCAV TRANS PT PER.MUL.ECRAN ETANS SUB PROT NOROI BENT.CU INST KELY H30/75 LAT CUPA 0,55M LA METR
CABLU DUBLU NORMAL
6X19 140KGF D=20 B MAT Z/S
TUBURI DIN MATERIAL DUR
(RELIT)
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,120/8-9MM~
SUDOR GAZE CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.2
SUDOR ELECTRIC CAT.5
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INSTAL.KELLY PT.EXEC.ECRANE PROT.,CU MACARA SENILE;H=24SI30M
SPOR PT.FIEC.M ADINC 18-24M LAT CUPA 0,55M LA INSTKELY PT.LUCRARI DE METROU
$
CABLU DUBLU NORMAL
6X19 140KGF D=20 B MAT Z/S
TUBURI DIN MATERIAL DUR
(RELIT)
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,120/8-9MM~
SONDOR MECANIC CAT.4
SUDOR GAZE CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SONDOR MECANIC CAT.2
SUDOR ELECTRIC CAT.5
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INSTAL.KELLY PT.EXEC.ECRANE PROT.,CU MACARA SENILE;H=24SI30M
SPOR PT FIEC M ADINC 24-32M LAT CUPA 0,55M LA INSTKELY PT LUCRARI DE METROU
$
CABLU DUBLU NORMAL
6X19 140KGF D=20 B MAT Z/S
TUBURI DIN MATERIAL DUR
(RELIT)
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,120/8-9MM~
SONDOR MECANIC CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2

SUDOR GAZE CAT.5


SUDOR ELECTRIC CAT.5
SONDOR MECANIC CAT.4
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INSTAL.KELLY PT.EXEC.ECRANE PROT.,CU MACARA SENILE;H=24SI30M
SPOR PT OBSTACOLE DIN ZONA EXCAV LA ARTICOLUL TSC28I1 LA LUCRARI DE METROU
$
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.2
SUDOR ELECTRIC CAT.5
SUDOR GAZE CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INSTAL.KELLY PT.EXEC.ECRANE PROT.,CU MACARA SENILE;H=24SI30M
EXCAV TRANS PT.PER.MUL.ECRAN ETANS SUB PROT.NOROI BENTON.CU INST.KELLY H30/75 LAT.0,6M LA LUCR ME
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,120/8-9MM~
CABLU DUBLU NORMAL
6X19 140KGF D=20 B MAT Z/S
TUBURI DIN MATERIAL DUR
(RELIT)
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.3
SUDOR ELECTRIC CAT.5
SUDOR GAZE CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SONDOR MECANIC CAT.2
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INSTAL.KELLY PT.EXEC.ECRANE PROT.,CU MACARA SENILE;H=24SI30M
SPOR PT FIEC.M ADINC.18-24M LAT.CUPA 0,60M LA INSTKELLY LA LUCRARI DE METROU
$
CABLU DUBLU NORMAL
6X19 140KGF D=20 B MAT Z/S
TUBURI DIN MATERIAL DUR
(RELIT)
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,120/8-9MM~
SONDOR MECANIC CAT.4
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SUDOR GAZE CAT.5
SONDOR MECANIC CAT.2
SUDOR ELECTRIC CAT.5
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INSTAL.KELLY PT.EXEC.ECRANE PROT.,CU MACARA SENILE;H=24SI30M
SPOR PT FIEC M ADINC 24-32M LAT CUPA 0,60M LA INSTKELLY LA LUCRARI DE METROU
$
CABLU DUBLU NORMAL
6X19 140KGF D=20 B MAT Z/S
TUBURI DIN MATERIAL DUR
(RELIT)
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,120/8-9MM~
SUDOR GAZE CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SUDOR ELECTRIC CAT.5
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.2

CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW


INSTAL.KELLY PT.EXEC.ECRANE PROT.,CU MACARA SENILE;H=24SI30M
SPOR PT OBSTACOLE DIN ZONA EXCAV LA ART.TSC28J1 LA LUCRARI DE METROU
$
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.2
SUDOR ELECTRIC CAT.5
SUDOR GAZE CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INSTAL.KELLY PT.EXEC.ECRANE PROT.,CU MACARA SENILE;H=24SI30M
EXCAV TRANS PT.PER:MUL.ECRAN ETANS SUB PROT NOROI BENT CU INST KELLY H30/75 LAT.CUPA 0,7M LA METR
CABLU DUBLU NORMAL
6X19 140KGF D=20 B MAT Z/S
TUBURI DIN MATERIAL DUR
(RELIT)
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,120/8-9MM~
SUDOR GAZE CAT.5
SUDOR ELECTRIC CAT.5
SONDOR MECANIC CAT.2
SONDOR MECANIC CAT.4
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INSTAL.KELLY PT.EXEC.ECRANE PROT.,CU MACARA SENILE;H=24SI30M
SPOR PT.FIEC.M ADINC 18-24M LAT CUPA 0,7M LA INST KELLY LA LUCRARI DE METROU
$
CABLU DUBLU NORMAL
6X19 140KGF D=20 B MAT Z/S
TUBURI DIN MATERIAL DUR
(RELIT)
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,120/8-9MM~
SUDOR GAZE CAT.5
SONDOR MECANIC CAT.2
SONDOR MECANIC CAT.4
SUDOR ELECTRIC CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INSTAL.KELLY PT.EXEC.ECRANE PROT.,CU MACARA SENILE;H=24SI30M
SPOR PT FIEC M ADINC 24-32M LAT CUPA 0,7M LA INST KELLY LA LUCRARI DE METROU
$
CABLU DUBLU NORMAL
6X19 140KGF D=20 B MAT Z/S
TUBURI DIN MATERIAL DUR
(RELIT)
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,120/8-9MM~
SONDOR MECANIC CAT.4
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SUDOR GAZE CAT.5
SONDOR MECANIC CAT.2
SUDOR ELECTRIC CAT.5
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INSTAL.KELLY PT.EXEC.ECRANE PROT.,CU MACARA SENILE;H=24SI30M
SPOR PT OBSTACOLE DIN ZONA EXCAV LA ART TSC28K1 LALUCRARI DE METROU
$
SONDOR MECANIC CAT.4

SONDOR MECANIC CAT.2


SUDOR ELECTRIC CAT.5
SUDOR GAZE CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INSTAL.KELLY PT.EXEC.ECRANE PROT.,CU MACARA SENILE;H=24SI30M
EXCAV TRANS PT.PER.MUL ECRAN ETANS SUB PROT NOROI BENTON CU INST KELLY H30/75 LAT.CUPA 0,8M LA ME
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,120/8-9MM~
CABLU DUBLU NORMAL
6X19 140KGF D=20 B MAT Z/S
TUBURI DIN MATERIAL DUR
(RELIT)
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.3
SUDOR ELECTRIC CAT.5
SUDOR GAZE CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SONDOR MECANIC CAT.2
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INSTAL.KELLY PT.EXEC.ECRANE PROT.,CU MACARA SENILE;H=24SI30M
SPOR PT FIEC M ADINC 18-24M INST KELLY LAT CUPA 0,8M LA LUCRARI DE METROU
$
CABLU DUBLU NORMAL
6X19 140KGF D=20 B MAT Z/S
TUBURI DIN MATERIAL DUR
(RELIT)
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,120/8-9MM~
SUDOR GAZE CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SONDOR MECANIC CAT.4
SUDOR ELECTRIC CAT.5
SONDOR MECANIC CAT.2
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INSTAL.KELLY PT.EXEC.ECRANE PROT.,CU MACARA SENILE;H=24SI30M
SPOR PT FIEC M ADINC 24-32M CU LAT CUPA 0,8M LA INSTALATIA KELLY LA LUCRARI DE METROU
$
CABLU DUBLU NORMAL
6X19 140KGF D=20 B MAT Z/S
TUBURI DIN MATERIAL DUR
(RELIT)
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,120/8-9MM~
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SUDOR ELECTRIC CAT.5
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.2
SUDOR GAZE CAT.5
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INSTAL.KELLY PT.EXEC.ECRANE PROT.,CU MACARA SENILE;H=24SI30M
SPOR PT OBSTACOLE DIN ZONA EXCAV LA ART TSC28L1 LALUCRARI DE METROU
$
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.2
SUDOR ELECTRIC CAT.5
SUDOR GAZE CAT.5

MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1


CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
INSTAL.KELLY PT.EXEC.ECRANE PROT.,CU MACARA SENILE;H=24SI30M
SPOR LA UTILAJE PT.DEPLASARE LA INST ELSE PESTE 6MLA LUCRARI DE METROU
$
INST.PT.EXEC.ECRANELOR DE PROT.TIP ELSE H=30 SI 40M 59KW
SPOR LA UTILAJE PT DEPLASARE LA INST KELLY PESTE 18M LA LUCRARI DE METROU
$
INSTAL.KELLY PT.EXEC.ECRANE PROT.,CU MACARA SENILE;H=24SI30M
EXCAVARE BARETE PT.FUNDATII PODURI-CONSOLID.SUB PROTECT.NOROI BENTONITIC CU INST.KELLY TEREN CA
LISTA: ARBORI FOIOASE FARA BALOT
BENTONITA BULGARI DE GURA SADU
SODA CALCINATA USOARA CAL.1 NA2 CA3 MINIM 98%
CABLU DUBLU NORMAL
6X19 140KGF D=20 B MAT Z/S
TUBURI DIN MATERIAL DUR
(RELIT)
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,120/8-9MM~
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.3
SUDOR ELECTRIC CAT.5
SUDOR GAZE CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SONDOR MECANIC CAT.2
INSTAL.KELLY PT.EXEC.ECRANE PROT.,CU MACARA SENILE;H=24SI30M
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0-5,9 MC/MIN
MALAXOR MEC.ETAJAT ACT.ELECT.PT.SUSP.DE ETANS.HIDROEN.2X500L
CIUR VIBRATOR ACTIONAT ELECTRIC PINA LA 7MC/H
ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA 2,8-8,0KW
SPOR PT DEPL. INSTAL.KELLY LA DIST INTRE 18-30M
$
INSTAL.KELLY PT.EXEC.ECRANE PROT.,CU MACARA SENILE;H=24SI30M
EXCAVARE BARETE PT.FUNDATII PODURI-CONSOLID.SUB PROTECT.NOROI BENTONITIC CU INST.KELLY TEREN CA
LISTA: ARBORI FOIOASE FARA BALOT
BENTONITA BULGARI DE GURA SADU
SODA CALCINATA USOARA CAL.1 NA2 CA3 MINIM 98%
CABLU DUBLU NORMAL
6X19 140KGF D=20 B MAT Z/S
TUBURI DIN MATERIAL DUR
(RELIT)
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,120/8-9MM~
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.3
SUDOR ELECTRIC CAT.5
SUDOR GAZE CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SONDOR MECANIC CAT.2
INSTAL.KELLY PT.EXEC.ECRANE PROT.,CU MACARA SENILE;H=24SI30M
MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0-5,9 MC/MIN
MALAXOR MEC.ETAJAT ACT.ELECT.PT.SUSP.DE ETANS.HIDROEN.2X500L
CIUR VIBRATOR ACTIONAT ELECTRIC PINA LA 7MC/H

ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA 2,8-8,0KW


CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
SPOR PT DEPL. INSTAL.KELLYCU DEMONTARE ACCEST.
$
INSTAL.KELLY PT.EXEC.ECRANE PROT.,CU MACARA SENILE;H=24SI30M
EXCAVARE BARETE PT.FUNDATII PODURI-CONSOLID.SUB PROTECT.NOROI BENTONITIC CU INST.KELLY TEREN CA
LISTA: ARBORI FOIOASE FARA BALOT
BENTONITA BULGARI DE GURA SADU
SODA CALCINATA USOARA CAL.1 NA2 CA3 MINIM 98%
CABLU DUBLU NORMAL
6X19 140KGF D=20 B MAT Z/S
TUBURI DIN MATERIAL DUR
(RELIT)
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,120/8-9MM~
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.3
SUDOR ELECTRIC CAT.5
SUDOR GAZE CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1
SONDOR MECANIC CAT.2
INSTAL.KELLY PT.EXEC.ECRANE PROT.,CU MACARA SENILE;H=24SI30M
CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW
MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0-5,9 MC/MIN
MALAXOR MEC.ETAJAT ACT.ELECT.PT.SUSP.DE ETANS.HIDROEN.2X500L
CIUR VIBRATOR ACTIONAT ELECTRIC PINA LA 7MC/H
ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA 2,8-8,0KW
SAP.IN FUND.CU INST.CALWELD D=1300MM T.CAT.1 SI 2
BALAST SORTAT NESPALAT DE MAL 0-40 MM
TRAVERSE NORMALE VECHI
ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2 E51.2R 2X350 INVELIS
PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 10 GR. 5 S 4~
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.3
MUNCIT0R DESERVIRE PETROL CAT.2
INST.DE FORAT SI TURNAT PILOTI BSD-100(GALWELDFARAEXCAV)
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 1,26-1,85MC
ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT.APA 8,1-14,9KW
SAP.IN FUND.CU INST.CALWELD D=1300MM T.CAT.3
BALAST SORTAT NESPALAT DE MAL 0-40 MM
TRAVERSE NORMALE VECHI
ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2 E51.2R 2X350 INVELIS
PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 10 GR. 5 S 4~
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.3
MUNCIT0R DESERVIRE PETROL CAT.2
INST.DE FORAT SI TURNAT PILOTI BSD-100(GALWELDFARAEXCAV)
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 1,26-1,85MC
ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT.APA 8,1-14,9KW
SAP.IN FUND.CU INST.CALWELD D=1300MM STINCA MOALE

BALAST SORTAT NESPALAT DE MAL 0-40 MM


TRAVERSE NORMALE VECHI
ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2 E51.2R 2X350 INVELIS
PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 10 GR. 5 S 4~
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.3
MUNCIT0R DESERVIRE PETROL CAT.2
INST.DE FORAT SI TURNAT PILOTI BSD-100(GALWELDFARAEXCAV)
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 1,26-1,85MC
ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT.APA 8,1-14,9KW
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.800MC/H TEREN UMID.SUB 26%,NECOEZIVE INALTIMEA FISIEI SUB 1M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 800MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.800MC/H TEREN UMID.SUB 26%,NECOEZIVE INALTIMEA FISIEI 1- 2M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 800MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.800MC/H TEREN UMID.SUB 26%,NECOEZIVE INALTIMEA FISIEI 2- 3M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 800MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.800MC/H TEREN UMID.SUB 26%,COEZIV INDIC CONS.<0,5 INALT FIS 1M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 800MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.800MC/H TEREN UMID.SUB 26%,COEZIV INDIC CONS.<0,5 INALT FIS 2M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 800MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
BULDOZER PE SENILE 81-180CP

EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.800MC/H TEREN UMID.SUB 26%,COEZIV INDIC CONS.<0,5 INALT FIS 3M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 800MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.800MC/H TEREN UMID.SUB 26%,COEZIV INDIC CONS.0,5-1 INALT FIS 1M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 800MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.800MC/H TEREN UMID.SUB 26%,COEZIV INDIC CONS.0,5-1 INALT FIS 2M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 800MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.800MC/H TEREN UMID.SUB 26%,COEZIV INDIC CONS.0,5-1 INALT FIS 3M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 800MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.800MC/H TEREN UMID.SUB 26%,COEZIV INDIC CONS.>1 INALT FIS 1M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 800MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.800MC/H TEREN UMID.SUB 26%,COEZIV INDIC CONS.>1 INALT FIS 2M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 800MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.800MC/H TEREN UMID.SUB 26%,COEZIV INDIC CONS.>1 INALT FIS 3M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 800MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP

TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP


AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST CU ROTOR PROD.MAX.1600MC/H TEREN UMID.SUB 26% NECOEZIVE INALTIMEA FISIEI SUB 1M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 1600MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST CU ROTOR PROD.MAX.1600MC/H TEREN UMID.SUB 26% NECOEZIVE INALTIMEA FISIEI 1- 2M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 1600MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST CU ROTOR PROD.MAX.1600MC/H TEREN UMID.SUB 26% NECOEZIVE INALTIMEA FISIEI 2- 3M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 1600MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST CU ROTOR PROD.MAX.1600MC/H TEREN UMID.SUB 26% NECOEZIVE INALTIMEA FISIEI 3- 4M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 1600MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST CU ROTOR PROD.MAX.1600MC/H TEREN UMID.SUB 26% COEZIV.IND.CONS <0,5 INALT.FIS.1M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 1600MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST CU ROTOR PROD.MAX.1600MC/H TEREN UMID.SUB 26% COEZIV.IND.CONS <0,5 INALT.FIS.2M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 1600MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP

MACARA PE SENILE 20-29,9TF


BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST CU ROTOR PROD.MAX.1600MC/H TEREN UMID.SUB 26% COEZIV.IND.CONS <0,5 INALT.FIS.3M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 1600MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST CU ROTOR PROD.MAX.1600MC/H TEREN UMID.SUB 26% COEZIV.IND.CONS <0,5 INALT.FIS.4M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 1600MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST CU ROTOR PROD.MAX.1600MC/H TEREN UMID SUB 26% COEZIV IND.CONS.0,5-1,INALT.FIS.1M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 1600MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST CU ROTOR PROD.MAX.1600MC/H TEREN UMID SUB 26% COEZIV IND.CONS.0,5-1,INALT.FIS.2M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 1600MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST CU ROTOR PROD.MAX.1600MC/H TEREN UMID SUB 26% COEZIV IND.CONS.0,5-1,INALT.FIS.3M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 1600MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST CU ROTOR PROD.MAX.1600MC/H TEREN UMID SUB 26% COEZIV IND.CONS.0,5-1,INALT.FIS.4M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 1600MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST CU ROTOR PROD.MAX.1600MC/H TEREN UMID SUB 26% COEZIV IND.CONS.> 1 INALT.FIS.1M

INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 1600MC/H


SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST CU ROTOR PROD.MAX.1600MC/H TEREN UMID SUB 26% COEZIV IND.CONS.> 1 INALT.FIS.2M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 1600MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST CU ROTOR PROD.MAX.1600MC/H TEREN UMID SUB 26% COEZIV IND.CONS.> 1 INALT.FIS.3M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 1600MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST CU ROTOR PROD.MAX.1600MC/H TEREN UMID SUB 26% COEZIV IND.CONS.> 1 INALT.FIS.4M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 1600MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.1800MC/H TEREN UMID.SUB 26% NECOEZIVE INALT.FISIE SUB 1 M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 1800MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.1800MC/H TEREN UMID.SUB 26% NECOEZIVE INALT.FISIE 1 - 2 M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 1800MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.1800MC/H TEREN UMID.SUB 26% NECOEZIVE INALT.FISIE 2 - 3 M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 1800MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP

AUTOGREDER PINA LA 175CP


MACARA PE SENILE 20-29,9TF
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.1800MC/H TEREN UMID.SUB 26% NECOEZIVE INALT.FISIE 3 - 4 M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 1800MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.1800MC/H TEREN UMID.SUB 26% NECOEZIVE INALT.FISIE 4 - 5 M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 1800MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.1800MC/H TEREN UMID.SUB 26% COEZIV CONSIST < 0,5 INALT.FISIE 1M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 1800MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.1800MC/H TEREN UMID.SUB 26% COEZIV CONSIST < 0,5 INALT.FISIE 2M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 1800MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.1800MC/H TEREN UMID.SUB 26% COEZIV CONSIST < 0,5 INALT.FISIE 3M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 1800MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.1800MC/H TEREN UMID.SUB 26% COEZIV CONSIST < 0,5 INALT.FISIE 4M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 1800MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T

BULDOZER PE SENILE 81-180CP


EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.1800MC/H TEREN UMID.SUB 26% COEZIV CONSIST < 0,5 INALT.FISIE 5M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 1800MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.1800MC/H TEREN UMID.SUB 26% COEZIV CONSIST 0,5-1 INALT.FISIE 1M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 1800MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.1800MC/H TEREN UMID.SUB 26% COEZIV CONSIST 0,5-1 INALT.FISIE 2M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 1800MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.1800CH EN UMID.SUB 26% COEZIV CONSIST 0,5-1 INALT.FISIE 3M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 1800MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.1800MC/H TEREN UMID.SUB 26% COEZIV CONSIST 0,5-1 INALT.FISIE 4M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 1800MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.1800MC/H TEREN UMID.SUB 26% COEZIV CONSIST 0,5-1 INALT.FISIE 5M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 1800MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.1800MC/H TEREN UMID.SUB 26% COEZIV CONSIST > 1 INALT.FISIE 1M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 1800MC/H

SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP


TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.1800MC/H TEREN UMID.SUB 26% COEZIV CONSIST > 1 INALT.FISIE 2M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 1800MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.1800MC/H TEREN UMID.SUB 26% COEZIV CONSIST > 1 INALT.FISIE 3M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 1800MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.1800MC/H TEREN UMID.SUB 26% COEZIV CONSIST > 1 INALT.FISIE 4M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 1800MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.1800MC/H TEREN UMID.SUB 26% COEZIV CONSIST > 1 INALT.FISIE 5M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR PROD P LA 1800MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.1900MC/H TEREN UMID.SUB 26% NECOEZIVE INALT.FISIEI SUB 1 M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU MOTOR PROD.1900MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.1900MC/H TEREN UMID.SUB 26% NECOEZIVE INALT.FISIEI 1 - 2 M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU MOTOR PROD.1900MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP

AUTOGREDER PINA LA 175CP


MACARA PE SENILE 20-29,9TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.1900MC/H TEREN UMID.SUB 26% NECOEZIVE INALT.FISIEI 2 - 3 M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU MOTOR PROD.1900MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.1900MC/H TEREN UMID.SUB 26% NECOEZIVE INALT.FISIEI 3 - 4 M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU MOTOR PROD.1900MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.1900MC/H TEREN UMID.SUB 26% COEZIV CONSIST.< 0,5 INALT FISIE 1M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU MOTOR PROD.1900MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.1900MC/H TEREN UMID.SUB 26% COEZIV CONSIST.< 0,5 INALT FISIE 2M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU MOTOR PROD.1900MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.1900MC/H TEREN UMID.SUB 26% COEZIV CONSIST.< 0,5 INALT FISIE 3M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU MOTOR PROD.1900MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.1900MCIH TEREN UMID.SUB 26% COEZIV CONSIST < 0,5 INALT.FISIE 4M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU MOTOR PROD.1900MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
BULDOZER PE SENILE 81-180CP

EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.1900MC/H TEREN UMID.SUB 26% COEZIV CONSIST.0,5-1 INALT.FISIE 1M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU MOTOR PROD.1900MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.1900MC/H TEREN UMID.SUB 26% COEZIV CONSIST.0,5-1 INALT.FISIE 2M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU MOTOR PROD.1900MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.1900MC/H TEREN UMID.SUB 26% COEZIV CONSIST.0,5-1 INALT.FISIE 3M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU MOTOR PROD.1900MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.1900MC/H TEREN UMID.SUB 26% COEZIV CONSIST.0,5-1 INALT.FISIE 4M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU MOTOR PROD.1900MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.1900MC/H TEREN UMID.SUB 26% COEZIV CONSIST. > 1 INALT.FISIE 1M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU MOTOR PROD.1900MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.1900MC/H TEREN UMID.SUB 26% COEZIV CONSIST. > 1 INALT.FISIE 2M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU MOTOR PROD.1900MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.1900MC/H TEREN UMID.SUB 26% COEZIV CONSIST. > 1 INALT.FISIE 3M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU MOTOR PROD.1900MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP

AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T


TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXCAVATIE CU INST.CU ROTOR PROD.MAX.1900MC/H TEREN UMID.SUB 26% COEZIV CONSIST. > 1 INALT.FISIE 4M
INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU MOTOR PROD.1900MC/H
SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.1 LA DIST.<10M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 0,5-0,99MC
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.1 LA DIST.DE 11-20M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 0,5-0,99MC
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.1 LA DIST.DE 21-30M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 0,5-0,99MC
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 1,0-2,50MC.IN PAM.TER.CAT.1 LA DIST.<10M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 1,0-2,5 MC
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 1,0-2,50MC.IN PAM.TER.CAT.1 LA DIST.DE 11-20M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 1,0-2,5 MC
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 1,0-2,50MC.IN PAM.TER.CAT.1 LA DIST.DE 21-30M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 1,0-2,5 MC
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. < 10 M
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6-3,9
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20 M
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6-3,9
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6-3,9
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.<10M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 0,5-0,99MC
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.DE 11-20M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 0,5-0,99MC
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.DE 21-30M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 0,5-0,99MC
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 1,0-2,50MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.<10M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 1,0-2,5 MC
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 1,0-2,50MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.DE 11-20M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 1,0-2,5 MC
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 1,0-2,50MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.DE 21-30M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 1,0-2,5 MC
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6-3,9
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6-3,9
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 21-30 M
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6-3,9
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 0,5-0,99MC.ROCI.T.SI F.TARI PIN.LA 25KG LA DIST.<10M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 0,5-0,99MC

EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 0,5-0,99MC.ROCI.T.SI F.TARI PIN.LA 25KG LA DIST.DE 11-20M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 0,5-0,99MC
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 0,5-0,99MC.ROCI.T.SI F.TARI PIN.LA 25KG LA DIST.DE 21-30M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 0,5-0,99MC
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 1,0-2,50MC.ROCI.T.SI F.TARI PIN.LA 25KG LA DIST.<10M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 1,0-2,5 MC
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 1,0-2,50MC.ROCI.T.SI F.TARI PIN.LA 25KG LA DIST.DE 11-20M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 1,0-2,5 MC
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 1,0-2,50MC.ROCI.T.SI F.TARI PIN.LA 25KG LA DIST.DE 21-30M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 1,0-2,5 MC
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC ROCI TARI SI F.TARI<25KG/BUC LA D. < 10M
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6-3,9
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC ROCI TARI SI F.TARI<25KG/BUC LA D. 11-20M
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6-3,9
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC ROCI TARI SI F.TARI<25KG/BUC LA D. 21-30M
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6-3,9
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 0,5-0,99MC.ROCI.T.SI F.TARI PESTE 25KG LA DIST. <10M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 0,5-0,99MC
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 0,5-0,99MC.ROCI.T.SI F.TARI PESTE 25KG LA DIST.DE 11-20M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 0,5-0,99MC
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 0,5-0,99MC.ROCI.T.SI F.TARI PESTE 25KG LA DIST.DE 21-30M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 0,5-0,99MC
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 1,0-2,50MC.ROCI.T.SI F.TARI PESTE 25KG LA DIST.<10M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 1,0-2,5 MC
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 1,0-2,50MC.ROCI.T.SI F.TARI PESTE 25KG LA DIST.DE 11-20M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 1,0-2,5 MC
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 1,0-2,50MC.ROCI.T.SI F.TARI PESTE 25KG LA DIST.DE 21-30M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 1,0-2,5 MC
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC ROCI TARI SI F.TARI>25KG/BUC LA D. < 10M
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6-3,9
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC ROCI TARI SI F.TARI>25KG/BUC LA D. 11-20M
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6-3,9
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC ROCI TARI SI F.TARI>25KG/BUC LA D. 21-30M
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6-3,9
EXC.TR.DESC.IN DEP.CU INC.FRONT.PE SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.1 LA DIST.<10M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 0,5-0,99MC
EXC.TR.DESC.IN DEP.CU INC.FRONT.PE SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.1 LA DIST.DE 11-20M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 0,5-0,99MC
EXC.TR.DESC.IN DEP.CU INC.FRONT.PE SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.1 LA DIST.DE 21-30M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 0,5-0,99MC
EXC.TR.DESC.IN DEP.CU INC.FRONT.PE SENILE 1,0-2,50MC.IN PAM.TER.CAT.1 LA DIST.<10M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 1,0-2,5 MC
EXC.TR.DESC.IN DEP.CU INC.FRONT.PE SENILE 1,0-2,50MC.IN PAM.TER.CAT.1 LA DIST.DE 11-20M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 1,0-2,5 MC
EXC.TR.DESC.IN DEP.CU INC.FRONT.PE SENILE 1,0-2,50MC.IN PAM.TER.CAT.1 LA DIST.DE 21-30M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 1,0-2,5 MC
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. < 10 M
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6-3,9
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20 M
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6-3,9
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M

INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6-3,9


EXC.TR.DESC.IN DEP.CU INC.FRONT.PE SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.<10M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 0,5-0,99MC
EXC.TR.DESC.IN DEP.CU INC.FRONT.PE SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.DE 11-20M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 0,5-0,99MC
EXC.TR.DESC.IN DEP.CU INC.FRONT.PE SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.DE 21-30M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 0,5-0,99MC
EXC.TR.DESC.IN DEP.CU INC.FRONT.PE SENILE 1,0-2,50MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.<10M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 1,0-2,5 MC
EXC.TR.DESC.IN DEP.CU INC.FRONT.PE SENILE 1,0-2,50MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.DE 11-20M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 1,0-2,5 MC
EXC.TR.DESC.IN DEP.CU INC.FRONT.PE SENILE 1,0-2,50MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.DE 21-30M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 1,0-2,5 MC
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6-3,9
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6-3,9
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 21-30 M
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6-3,9
EXC.TR.DESC.IN DEP.CU INC.FRONT PE SENILE 0,5-0,99MC.ROCI T.SI F.TARI PIN.LA 25KG LA DIST.<10M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 0,5-0,99MC
EXC.TR.DESC.IN DEP.CU INC.FRONT PE SENILE 0,5-0,99MC.ROCI T.SI F.TARI PIN.LA 25KG LA DIST.DE 11-20M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 0,5-0,99MC
EXC.TR.DESC.IN DEP.CU INC.FRONT PE SENILE 0,5-0,99MC.ROCI T.SI F.TARI PIN.LA 25KG LA DIST.DE 21-30M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 0,5-0,99MC
EXC.TR.DESC.IN DEP.CU INC.FRONT PE SENILE 1,0-2,50MC.ROCI T.SI F.TARI PIN.LA 25KG LA DIST.<10M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 1,0-2,5 MC
EXC.TR.DESC.IN DEP.CU INC.FRONT PE SENILE 1,0-2,50MC.ROCI T.SI F.TARI PIN.LA 25KG LA DIST.DE 11-20M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 1,0-2,5 MC
EXC.TR.DESC.IN DEP.CU INC.FRONT PE SENILE 1,0-2,50MC.ROCI T.SI F.TARI PIN.LA 25KG LA DIST.DE 21-30M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 1,0-2,5 MC
INCARC.AUTO CU INCARC PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC ROCI TARI SI F.TARI<25KG/BUC LA DIST.< 10M
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6-3,9
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC ROCI TARI SI F.TARI<25KG/BUC LA D. 11-20M
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6-3,9
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC ROCI TARI SI F.TARI<25KK/BUC LA D. < 10M
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6-3,9
EXC.TR.DESC.IN DEP.CU INC.FRONT PE SENILE 0,5-0,99MC.ROCI T.SI F.TARI PESTE 25KG LA DIST.<10M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 0,5-0,99MC
EXC.TR.DESC.IN DEP.CU INC.FRONT PE SENILE 0,5-0,99MC.ROCI T.SI F.TARI PESTE 25KG LA DIST.DE 11-20M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 0,5-0,99MC
EXC.TR.DESC.IN DEP.CU INC.FRONT PE SENILE 0,5-0,99MC.ROCI T.SI F.TARI PESTE 25KG LA DIST.DE 21-30M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 0,5-0,99MC
EXC.TR.DESC.IN DEP.CU INC.FRONT PE SENILE 1,0-2,50MC.ROCI T.SI F.TARI PESTE 25KG LA DIST.<10M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 1,0-2,5 MC
EXC.TR.DESC.IN DEP.CU INC.FRONT PE SENILE 1,0-2,50MC.ROCI T.SI F.TARI PESTE 25KG LA DIST.DE 11-20M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 1,0-2,5 MC
EXC.TR.DESC.IN DEP.CU INC.FRONT PE SENILE 1,0-2,50MC.ROCI T.SI F.TARI PESTE 25KG LA DIST.DE 21-30M
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 1,0-2,5 MC
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC ROCI TARI SI F.TARI>25KG/BUC LA D. < 10M
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6-3,9

INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC ROCI TARI SI F.TARI>25KG/BUC LA D. 11-20M
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6-3,9
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC ROCI TARI SI F.TARI>25KG/BUC LA D. 21-30M
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6-3,9
SAP.MEC.SCREP DE 6,1-9 MC CU TRACTOR DE 150CP.INCL.TRANSPORT PAM.SUB.100M STRAT GR.<.20CM.TER.CAT
SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 6,1-9,00MC
SAP.MEC.SCREP.DE 6,1-9MC CU TRACTOR DE 150CP INCL.TRANSP.PAM.SUB.100M STRAT GR<20CM TER.CAT1 GOS
SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 6,1-9,00MC
SAP.MEC.SCREP DE 6,1-9 MC CU TRACTOR DE 150CP.INCL.TRANSPORT PAM.SUB.100M STRAT GR.<.20CM.TER.CAT
SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 6,1-9,00MC
SAP.MEC.SCREP.DE 6,1-9MC CU TRACTOR DE 150CP INCL.TRANSP.PAM.SUB.100M STRAT GR<20CM TER.CAT2 GOS
SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 6,1-9,00MC
SAP.MEC.SCREP DE 6,1-9 MC CU TRACTOR DE 150CP.INCL.TRANSPORT PAM.SUB.100M STRAT GR.>.20CM.TER.CAT
SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 6,1-9,00MC
SAP.MEC.SCREP.DE 6,1-9MC CU TRACTOR DE 150CP INCL.TRANSP.PAM.SUB.100M STRAT GR>20CM TER.CAT1 GOS
SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 6,1-9,00MC
SAP.MEC.SCREP DE 6,1-9 MC CU TRACTOR DE 150CP.INCL.TRANSPORT PAM.SUB.100M STRAT GR.>.20CM.TER.CAT
SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 6,1-9,00MC
SAP.MEC.SCREP.DE 6,1-9MC CU TRACTOR DE 150CP INCL.TRANSP.PAM.SUB.100M STRAT GR>20CM TER.CAT2 GOS
SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 6,1-9,00MC
SAP CU M-SCREP TEREX 10,7-15,3MC CU TRANS.PAM 250M.IN GROPI.IMPR.DECOPERT.IN T.CAT.1
SCREPER TIP TEREX-TS-14 10,7-15,3MC
SAP.CU M-SCREP TEREX 10,7-15,3MC CU TRANS.PAM.250MIN GROPI.IMPR.DECOPERT.IN T.CAT 1 COND.GOSP.APE.
SCREPER TIP TEREX-TS-14 10,7-15,3MC
SAP CU M-SCREP TEREX 10,7-15,3MC CU TRANS.PAM 250M.IN GROPI.IMPR.DECOPERT.IN T.CAT.2
SCREPER TIP TEREX-TS-14 10,7-15,3MC
SAP.CU M-SCREP TEREX 10,7-15,3MC CU TRANS.PAM.250MIN GROPI.IMPR.DECOPERT.IN T.CAT 2 COND.GOSP.APE.
SCREPER TIP TEREX-TS-14 10,7-15,3MC
SAP CU M-SCREP TEREX 10,7-15,3MC CU TRANS.PAM 250M.IN GROPI.IMPR.DECOPERT.IN T.CAT.3
SCREPER TIP TEREX-TS-14 10,7-15,3MC
SAP.CU M-SCREP TEREX 10,7-15,3MC CU TRANS.PAM.250MIN GROPI.IMPR.DECOPERT.IN T.CAT 3 COND.GOSP.APE.
SCREPER TIP TEREX-TS-14 10,7-15,3MC
SAP CU M-SCREP TEREX 10,7-15,3MC CU TRANS.PAM 250M.LA CANALE IN TEREN CAT.1
SCREPER TIP TEREX-TS-14 10,7-15,3MC
SAP.CU M-SCREP TEREX 10,7-15,3MC CU TRANS.PAM.250MLA CANALE IN TEREN CAT.1 IN COND.GOSP.APE.
SCREPER TIP TEREX-TS-14 10,7-15,3MC
SAP CU M-SCREP TEREX 10,7-15,3MC CU TRANS.PAM 250M.LA CANALE IN TEREN CAT.2
SCREPER TIP TEREX-TS-14 10,7-15,3MC
SAP.CU M-SCREP TEREX 10,7-15,3MC CU TRANS.PAM.250MLA CANALE IN TEREN CAT2 IN COND.GOSPOD.APELOR
SCREPER TIP TEREX-TS-14 10,7-15,3MC
SAP CU M-SCREP TEREX 10,7-15,3MC CU TRANS.PAM 250M.LA CANALE IN TEREN CAT.3
SCREPER TIP TEREX-TS-14 10,7-15,3MC
SAP.CU M-SCREP TEREX 10,7-15,3MC CU TRANS.PAM.250MLA CANALE IN TEREN CAT3 IN COND.GOSPOD.APELOR
SCREPER TIP TEREX-TS-14 10,7-15,3MC
SPOR LA ART.TSC23 SI 37 PT.FIECARE 250 M IN PLUS PESTE 250 M LA AUTOSCREPER TEREX TEREN CATEG. 1 $
SCREPER TIP TEREX-TS-14 10,7-15,3MC
EXECUTARE LUCRARI DE LA ART.TSC38A1 IN COND.G.A.
$
SCREPER TIP TEREX-TS-14 10,7-15,3MC
SPOR LA ART.TSC23 SI 37 PT.FIECARE 250 M IN PLUS PESTE 250 M LA AUTOSCREPER TEREX TEREN CATEG. 2 $
SCREPER TIP TEREX-TS-14 10,7-15,3MC
EXECUTARE LUCRARI DE LA ART.TSC38B1 IN COND.G.A.
$

SCREPER TIP TEREX-TS-14 10,7-15,3MC


SPOR LA ART.TSC23 SI 37 PT.FIECARE 250 M IN PLUS PESTE 250 M LA AUTOSCREPER TEREX TEREN CATEG. 3 $
SCREPER TIP TEREX-TS-14 10,7-15,3MC
EXECUTARE LUCRARI DE LA ART.TSC38C1 IN COND.G.A.
$
SCREPER TIP TEREX-TS-14 10,7-15,3MC
SAP.MEC.GROPI PT STILPI,ANCORE ELECTRIF.INST.FORATTREN LUCRU,TEREN CAT 2-3 ADINC. 2,5M
CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.3
SAPATOR CAT.2
TREN LUCRU CU INST.SAPAT GROPI STILPI CALE FER.INALTA TENS.
SAP.MEC.GROPI PT STILPI,ANCORE ELECTRIF.INST.FORATTREN LUCRU,TEREN CAT 2-3 ADINC. 2,5M IMBIB. APA
CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.3
SAPATOR CAT.2
TREN LUCRU CU INST.SAPAT GROPI STILPI CALE FER.INALTA TENS.
SAP.MEC.GROPI PT STILPI,ANCORE ELECTRIF.INST.FORATTREN LUCRU,TEREN CAT 2-3 ADINC. 3,5M
CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.3
SAPATOR CAT.2
TREN LUCRU CU INST.SAPAT GROPI STILPI CALE FER.INALTA TENS.
SAP.MEC.GROPI PT STILPI,ANCORE ELECTRIF.INST.FORATTREN LUCRU,TEREN CAT 2-3 ADINC. 3,5M IMBIB. APA
CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.3
SAPATOR CAT.2
TREN LUCRU CU INST.SAPAT GROPI STILPI CALE FER.INALTA TENS.
SAP.MEC.GROPI PT STILPI,ANCORE ELECTRIF.INST.FORATTREN LUCRU,TEREN CAT 2-3 ADINC. 4,0M
CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.3
SAPATOR CAT.2
TREN LUCRU CU INST.SAPAT GROPI STILPI CALE FER.INALTA TENS.
SAP.MEC.GROPI PT STILPI,ANCORE ELECTRIF.INST.FORATTREN LUCRU,TEREN CAT 2-3 ADINC. 4,0M IMBIB. APA
CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.3
SAPATOR CAT.2
TREN LUCRU CU INST.SAPAT GROPI STILPI CALE FER.INALTA TENS.
SAP.MEC.GROPI PT STILPI,ANCORE ELECTRIF.INST.FORATTREN LUCRU,TEREN CAT 4 ADINC. 2,5M
CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.3
SAPATOR CAT.2
TREN LUCRU CU INST.SAPAT GROPI STILPI CALE FER.INALTA TENS.
SAP.MEC.GROPI PT STILPI,ANCORE ELECTRIF.INST.FORATTREN LUCRU,TEREN CAT 4 ADINC. 2,5M IMBIB. APA
CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.3

SAPATOR CAT.2
TREN LUCRU CU INST.SAPAT GROPI STILPI CALE FER.INALTA TENS.
SAP.MEC.GROPI PT STILPI,ANCORE ELECTRIF.INST.FORATTREN LUCRU,TEREN CAT
CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.3
SAPATOR CAT.2
TREN LUCRU CU INST.SAPAT GROPI STILPI CALE FER.INALTA TENS.
SAP.MEC.GROPI PT STILPI,ANCORE ELECTRIF.INST.FORATTREN LUCRU,TEREN CAT
CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.3
SAPATOR CAT.2
TREN LUCRU CU INST.SAPAT GROPI STILPI CALE FER.INALTA TENS.
SAP.MEC.GROPI PT STILPI,ANCORE ELECTRIF.INST.FORATTREN LUCRU,TEREN CAT
CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.3
SAPATOR CAT.2
TREN LUCRU CU INST.SAPAT GROPI STILPI CALE FER.INALTA TENS.
SAP.MEC.GROPI PT STILPI,ANCORE ELECTRIF.INST.FORATTREN LUCRU,TEREN CAT
CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.3
SAPATOR CAT.2
TREN LUCRU CU INST.SAPAT GROPI STILPI CALE FER.INALTA TENS.
SAP.CU EXCAV.3-3,9MC T.CAT.1 UMID.NAT.DESC.DEP.
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 3,0-3,9MC
SAP CU EXCAV.3-3,9MC T.CAT.1 UMED.ARG.DESC.DEP.
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 3,0-3,9MC
SAP CU EXCAV.3-3,9MC T.CAT.2 UMID.NAT.DESC.DEP.
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 3,0-3,9MC
SAP CU EXCAV.3-3,9MC T.CAT.2 UMED.ARG.DESC.DEP.
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 3,0-3,9MC
SAP CU EXCAV.3-3,9MC T.CAT.3 UMID.NAT.DESC.DEP.
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 3,0-3,9MC
SAP CU EXCAV.3-3,9MC T.CAT.3 UMED.ARG.DESC.DEP.
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 3,0-3,9MC
SAP CU EXCAV.3-3,9MC T.CAT.4 UMID.NAT.DESC.DEP.
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 3,0-3,9MC
SAP CU EXCAV.3-3,9MC T.CAT.4 UMED.ARG.DESC.DEP.
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 3,0-3,9MC
SAP CU EXCAV.3-3,9MC T.CAT.1 UMID.NAT.DESC.AUT.
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 3,0-3,9MC
SAP CU EXCAV.3-3,9MC T.CAT.1 UMED.ARG.DESC.AUT.
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 3,0-3,9MC
SAP CU EXCAV.3-3,9MC T.CAT.2 UMID.NAT.DESC.AUT.
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 3,0-3,9MC
SAP CU EXCAV.3-3,9MC T.CAT.2 UMED.ARG.DESC.AUT.
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 3,0-3,9MC
SAP CU EXCAV.3-3,9MC T.CAT.3 UMID.NAT.DESC.AUT.

4 ADINC. 3,5M

4 ADINC. 3,5M IMBIB. APA

4 ADINC. 4,0M

4 ADINC. 4,0M IMBIB. APA

EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 3,0-3,9MC


SAP CU EXCAV.3-3,9MC T.CAT.3 UMED.ARG.DESC.AUT.
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 3,0-3,9MC
SAP CU EXCAV.3-3,9MC T.CAT.4 UMID.NAT.DESC.AUT.
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 3,0-3,9MC
SAP CU EXCAV.3-3,9MC T.CAT.4 UMED.ARG.DESC.AUT.
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 3,0-3,9MC
SAP.CU EXCAV.4,0-4,95MC T.CAT.1 UMID.NAT.DESC.DEP
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 4,0-4,9MC
SAP.CU EXCAV.4,0-4,95MC T.CAT.1 UMID.ARG.DESC.DEP
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 4,0-4,9MC
SAP.CU EXCAV.4,0-4,95MC T.CAT.2 UMID.NAT.DESC.DEP
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 4,0-4,9MC
SAP.CU EXCAV.4,0-4,95MC T.CAT.2 UMID.ARG.DESC.DEP
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 4,0-4,9MC
SAP.CU EXCAV.4,0-4,95MC T.CAT.3 UMID.NAT.DESC.DEP
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 4,0-4,9MC
SAP.CU EXCAV.4,0-4,95MC T.CAT.3 UMID.ARG.DESC.DEP
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 4,0-4,9MC
SAP.CU EXCAV.4,0-4,95MC T.CAT.4 UMID.NAT.DESC.DEP
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 4,0-4,9MC
SAP.CU EXCAV.4,0-4,95MC T.CAT.4 UMID.ARG.DESC.DEP
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 4,0-4,9MC
SAP.CU EXCAV.4,0-4,95MC ROCI T.SI F.TARI DESC.DEP
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 4,0-4,9MC
SAP.CU EXCAV.4,0-4,95MC ROCI STINCOAS.CU DESC.DEP
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 4,0-4,9MC
SAP.CU EXCAV.4,0-4,95MC T.CAT.1UMID.NAT.DESC.AUT
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 4,0-4,9MC
SAP.CU EXCAV.4,0-4,95MC T.CAT.1UMID.ARG.DESC.AUT
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 4,0-4,9MC
SAP.CU EXCAV.4,0-4,95MC T.CAT.2UMID.NAT.DESC.AUT
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 4,0-4,9MC
SAP.CU EXCAV.4,0-4,95MC T.CAT.2UMID.ARG.DESC.AUT
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 4,0-4,9MC
SAP.CU EXCAV.4,0-4,95MC T.CAT.3 UMID.NAT.DESC.AUT
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 4,0-4,9MC
SAP.CU EXCAV.4,0-4,95MC T.CAT.3 UMID.ARG.DESC.AUT
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 4,0-4,9MC
SAP.CU EXCAV.4,0-4,95MC T.CAT.4 UMID.NAT.DESC.AUT
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 4,0-4,9MC
SAP.CU EXCAV.4,0-4,95MC T.CAT.4 UMID.ARG.DESC.AUT
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 4,0-4,9MC
SAP.CU EXCAV.4,0-4,95MC ROCI T.SI F.TARI DESC.AUT
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 4,0-4,9MC
SAP.CU EXCAV.4,0-4,95MC ROCI STINCOASE CU DES.AUT
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 4,0-4,9MC
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN USOR
SAPATOR CAT.2
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN MIJL.
SAPATOR CAT.2

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE


SAPATOR CAT.2
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN F.TARE
SAPATOR CAT.2
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20CM
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
IMPRAST.PAM.AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STR.GROS.DE 15-20CM GOSP.APE. $
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30CM
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
IMPRAST.PAM.AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STR.GROS.DE 21-30CM GOSP.APE. $
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50CM
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
IMPRAST.PAM.AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STR.GROS.DE 31-50CM GOSP.APE. $
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 51-100CM
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
IMPRAST.PAM.AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STR.GROS.DE 51-100CM GOSP.APE.
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.1 SAU 2
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE15-20CM TER.CAT1 SAU 2 GOS.APE
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.3 SAU 4
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE15-20CM TER.CAT3 SAU 4 GOS.APE
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM TER.CAT.1 SAU 2
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXECUTARE LUCRARI DE LA ART. TSD03C1 IN COND.G.A.
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM TER.CAT.3 SAU 4
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE21-30CM TER.CAT3 SAU 4 GOS.APE
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM TER.CAT.1 SAU 2
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE31-50CM TER.CAT1 SAU 2 GOS.APE
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT CU GROS.DE 31-50CM TER.CAT 3 SAU 4
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE31-50CM TER.CAT3 SAU 4 GOS.APE
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 50-100CM TER.CAT.1 SAU 2
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE50-100CM TER CAT1-2 GOSP.APE. $
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 50-100CM TER.CAT.3 SAU 4
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE50-100CM TER CAT3-4 GOSP.APE. $

BULDOZER PE SENILE 81-180CP


COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZI
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZI
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOE
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZIV
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA 10CP 1600KGF
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 %
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
COMPACT.UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94% COND.GO
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T.EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD.COMACT.95-96 %
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
COMPACT.UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.95-96% COND.GO
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T.EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD.COMACT.97-98 %
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
COMPACT.UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.97-98% COND.GO
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T.EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD.COMACT. 100 %
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
COMPACT.UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.100 % COND.GO

MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2


COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.92-94 %
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
COMPACT.UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL. PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.92-94% COND.GOSP.APELO
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.95-96 %
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
COMPACT.UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL. PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.95-96% COND.GOSP.APELO
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
COMPACT.UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL. PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98% COND.GOSP.APELO
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.100 %
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
COMPACT.UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL. PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.100 % COND.GOSP.APELO
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
COMPACT.CU UMPLUT.CU COMPACT.PE PNEURI.AUTOPROP.DE 10,1-16T IN STRAT.DE 15-25CM GROS IN PAM NECO
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,1-16TF
COMPACT.UMPLUT CU COMACT.PE PNEU.AUTOPR.DE 10,1-10T IN STRAT DE 15-25CM GROS IN PAM.NECOEZ GOSP
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,1-16TF
COMPACT.CU UMPLUT.CU COMPACT.PE PNEURI.AUTOPROP.DE 10,1-16T IN STRAT.DE 15-25CM GROS IN PAM COEZ
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,1-16TF
COMPACT.UMPLUT CU COMACT.PE PNEU.AUTOPR.DE 10,1-10T IN STRAT DE 15-25CM GROS IN PAM.COEZIV GOSP.A
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,1-16TF
COMPACT.CU T.P.O.DE 2,5-5T CU TRACTOR DE 65-80 CP A UMPLUT.DIN PAM.COEZ.IN STRAT.DE 20-30CM GROS
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
COMPACTOR STATIC TRACTAT(TAVALUG)EXCL.TRACTOR
TRACTOR PE SENILE 80CP
COMPACT.CU TPO DE 2,5-5T CU TRACT.DE 65-80CP A UMPLUT.DIN PAM.COEZ.IN STR.DE 20-30CM GROS GOSP.APE
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
COMPACTOR STATIC TRACTAT(TAVALUG)EXCL.TRACTOR
TRACTOR PE SENILE 80CP
COMPACT.CU T.P.O.DE 15T CU TRACTOR PE SENILE DE 81-150CP A UMPL.DIN PAM.COEZ.EXCL.UDARE.PRIN 2 TREC
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
COMPACTOR STATIC TRACTAT(TAVALUG)EXCLUSIV TRACTOR 10,1-16TF
TRACTOR PE SENILE DE 150 CP
COMPACT.TPO DE 15T CU TRACTOR SENILE DE 81-150CP A UMPL.DIN PAM.COEZ.EXCL.UDARE PRIN 2 TREC.GOS.A

MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2


COMPACTOR STATIC TRACTAT(TAVALUG)EXCLUSIV TRACTOR 10,1-16TF
TRACTOR PE SENILE DE 150 CP
COMPACT.CU T.P.O.DE 15T CU TRACTOR PE SENILE DE 81-150CP A UMPL.DIN PAM.COEZ.EXCL.UDARE.PRIN 8 TREC
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
COMPACTOR STATIC TRACTAT(TAVALUG)EXCLUSIV TRACTOR 10,1-16TF
TRACTOR PE SENILE DE 150 CP
COMPACT.TPO DE 15T CU TRACTOR SENILE DE 81-150CP A UMPL.DIN PAM.COEZ.EXCL.UDARE PRIN 8 TREC.GOS.A
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
COMPACTOR STATIC TRACTAT(TAVALUG)EXCLUSIV TRACTOR 10,1-16TF
TRACTOR PE SENILE DE 150 CP
COMPACT.UMPLUT.DIN PAM.PRIN 6 TRECERI IN STRATURI L40CM CU RULOU COMP.VIBR.TRACT.DE 81-150CP
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
TRACTOR PE SENILE DE 150 CP
COMPACT.UMPLUT.DIN PAM.PRIN 6 TRECERI IN STRAT.L40CM CU RULOU COMP.VIBR.TRACT.DE81-150CP.GOSP.APE
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
TRACTOR PE SENILE DE 150 CP
COMPACTARE UMPLUT.PAMINT STRAT<1,2M.EXCL.UDARE,CU EXCAV-MACARA SI PLACA BAT.DE 1500KG.PAM.NEC
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
COMPACT.UMPLUT.PAM.STRAT<1,2M.EXCL.UDARE CU EXCAV-MACARA SI PLACA BAT.DE 1500KG.PAM.NECOEZ.GO
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
COMPACTARE UMPLUT.PAMINT STRAT<1,2M.EXCL.UDARE,CU EXCAV-MACARA SI PLACA BAT.DE 1500KG.PAM.COE
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
COMPACT.UMPLUT.PAM.STRAT<1,2M.EXCL.UDARE CU EXCAV-MACARA SI PLACA BAT.DE 1500KG.PAM.COEZIV.GOS
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
COMPACTARE UMPLUT.PAMINT STRAT<1,2M.EXCL.UDARE,CU EXCAV.MACARA SI PLACA BAT.DE 3000KG.PAM.NECO
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
COMPACT.UMPLUT.PAM.STRAT<1,2M.EXCL.UDARE CU EXCAV-MACARA SI PLACA BAT.DE 3000KG.PAM.NECOEZ.GO
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
COMPACTARE UMPLUT.PAMINT STRAT<1,2M.EXCL.UDARE,CU EXCAV.MACARA SI PLACA BAT.DE 3000KG.PAM.COEZ
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
COMPACT.UMPLUT.PAM.STRAT<1,2M.EXCL.UDARE CU EXCAV-MACARA SI PLACA BAT.DE 3000KG.PAM.COEZIV.GOS
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU BRAZDUITE
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J. 5-8T
STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE BALASTARE CF COMPACTAT CU RULOU COMPRESOR DE 10-12T
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM

APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~


MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE BALAST.CF COMPACT.CU RULOU COMPRESOR DE 10-12T GOSP.APE
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3
PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF
STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE BALAST.CF CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT<10CP GO.APE
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF
STRAT DE REPART.DIN BALAST SUB PRISMA DE BALASTARE CF.COMPACTAT CU RULOU COMPR.DE 10-12T
BALAST
NESPALAT DE RIU 0-70 MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
STRAT DE REPART.DIN BALAST SUB PRISMA DE BALASTARE CF.COMPACT.CU RULOU COMPR.DE 10-12T GOSP.AP
BALAST
NESPALAT DE RIU 0-70 MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP
BALAST
NESPALAT DE RIU 0-70 MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3
PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF
STRAT DE REPART.DIN BALAST SUB PRISMA DE BALASTARE COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T MOT.ARD.INT<10C
BALAST
NESPALAT DE RIU 0-70 MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.2

PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3
PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF
UMPLUT.COMPACTATE LA PROFIL.TALUZ.PE 0,5M GROS.EXECUT.MAN.ODATA CU EXEC.MEC.A RAMBL.PAM.NECOE
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3
UMPLUT.COMPACTATE LA PROFIL.TALUZ.PE 0,5M GROS.EXECUT.MAN.ODATA CU EXEC.MEC.A RAMBL.PAM.COEZIV
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN T.USOR
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3
SAPATOR CAT.2
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN T.MIJLOCIU
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3
SAPATOR CAT.2
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3
SAPATOR CAT.2
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN T.F.TARE
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3
SAPATOR CAT.2
UMPLUT.COMPACTATA LA FUNDATI STILP.LINII ELECTR.AER.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN T.USOR,SAU MIJLOCIU
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.3
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.2
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.1
UMPLUT.COMPACTATA LA FUNDATI STILP.LINII ELECTR.AER.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN T.TARE
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.3
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.2
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.1
UMPLUT.COMPACTATA LA FUNDATI STILP.LINII ELECTR.AER.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN T.F.TARE
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.3
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.2
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.1
CONSOLID.TER.NATUR. SLABE DE FUND.PRIN COMP.DINAM.CU MAI PINA LA 10T CU MACARA PE PNEURI DE 34TF
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PE PNEURI 30-39,9TF
COMPACT.UMPL.TER.COEZ.CU COMP.PE PNEURI DE 20T
MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
COMPACTOR VIBRATOR AUTOPROP.MIXT DE 120 CP 20TF

COMPACT.UMPL.T.NECOEZ.CU COMP.PE PNEURI DE&20T


MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
COMPACTOR VIBRATOR AUTOPROP.MIXT DE 120 CP 20TF
UMPL.FUND.POLIG LA LINII ELECTR.CF CU PAM.STAB
MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1
CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3
UMPL.FUND.POLIG LA L.ELECTR.CF CU PIATRA SPA.STAB
MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1
CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3
SAPATOR CAT.2
COMPACT.UMPL.FUND-GRATAR.LIN.EL.CF IN T.NECOEZ
MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3
COMPACT.UMPL.FUND-GRATAR.LIN.EL.CF IN T.COEZIV
MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3
SAPATOR CAT.2
COMPACT.TER.NAT.CU ESCAV.1,0-1,39MC CUPA,CU ECHIP DE SONETA -MAI 5TO
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
EXCAVATOR SENILE 0,70-1,25MC MOTOR TERMIC ECHIP SONETA
MAI GREU (FARA MECANIC) 5T
COMPACT.TER.NAT.CU MACARA PE SENILE DE 60TF SI MAI GREU DE 10TO
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MACARA PE SENILE 60-69,9TF
MAI GREU (FARA MECANIC)10T
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN USOR
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN MIJLOCIU
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN F.TARE
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.USOR
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.MIJLOCIU
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.TARE
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.F.TARE
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.USOR
FINISOR TERASAMENTE CAT.2

FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.MIJLOCIU


FINISOR TERASAMENTE CAT.2
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.TARE
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.F.TARE
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80 CP IN TEREN CATEG.1 SI 2
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN TEREN CATEG.1 SI 2
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN TEREN CATEG.3 SI 4
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN SI PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT
AUTOGREDER PINA LA 175CP
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN SI PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT
AUTOGREDER PINA LA 175CP
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN SI PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT
AUTOGREDER PINA LA 175CP
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.IN PAM.NECOEZ.
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.IN PAM.COEZIV
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M,0,0-0,2M INTRE DULAPI
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,21-0,6M INTR.DULAPI
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.2,01-4M;0,0-0,2M INTR.DULAPI
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3

SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.2,01-4M;0,21-0,6M INT.DULAPI


DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.4,01-6M;0,0-0,2M INTR.DULAPI
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.4,01-6M;0,21-0,6M INT.DULAPI
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,0-0,2M INTRE DULAPI
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21-0,6 M INTRE DULAPI
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.2,01-4M;0,0-0,2M INTRE DULAPI
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.2,01-4M;0,21-0,6M INTRE DULAPI
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.4,01-6M;0,0-0,2M INTRE DULAPI
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~

SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~


CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.4,01-6M;0,21-0,6M INTRE DULAPI
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.6,01-8M;0,0-0,2M INTRE DULAPI
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.6,01-8M;0,21-0,6M INTRE DULAPI
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJIN.MAL.CU DULAPI FAG ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.>2,5M,LA ADINC.0,0-4M;0,0-0,2M INTRE DULAPI
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
SPRIJIN.MAL.CU DULAPI FAG ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.>2,5M,LA ADINC.0,0-4M;0,21-0,6M INTRE DULAPI
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
SPRIJIN.MAL.CU DULAPI FAG ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.>2,5M,LA ADINC.4,01-6M;0,0-0,2M INTRE DULAPI
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJIN.MAL.CU DULAPI FAG ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.>2,5M,LA ADINC.4,01-6M;0,21-0,6M INTRE DULAPI
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~

CUIE CU CAP CONIC


TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJIN.MAL.CU DULAPI FAG ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.>2,5M,LA ADINC.6,01-8M;0,0-0,2M INTRE DULAPI
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJIN.MAL.CU DULAPI FAG ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.>2,5M,LA ADINC.6,01-8M;0,21-0,6M INTRE DULAPI
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJIN.MAL.CU DULAPI FAG VERTIC.CU INTERSP.<0,05MSI LAT.INTRE MAL.SUB 2,5M,PE ADINC.0,0-4M
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER PODURI CAT.1
DULGHER PODURI CAT.2
SPRIJIN.MAL.CU DULAPI FAG VERTIC.CU INTERSP.<0,05MSI LAT.INTRE MAL.SUB 2,5M,PE ADINC.4,01-8M
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER PODURI CAT.1
DULGHER PODURI CAT.2
SPRIJIN.MAL.CU DULAPI FAG VERTIC.CU INTERSP.<0,05MSI LAT.INTRE MAL.PESTE 2,5M,PE ADINC.0,0-4M
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER PODURI CAT.1
DULGHER PODURI CAT.2
SPRIJIN.MAL.CU DULAPI FAG VERTIC.CU INTERSP.<0,05MSI LAT.INTRE MAL.PESTE 2,5M,PE ADINC.4,01-8M
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~

MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040


CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER PODURI CAT.1
DULGHER PODURI CAT.2
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.<1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.<1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,21-0,6M INTRE DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.<1,5M LA ADINC.PESTE 4M;0,0-0,2M INTRE DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.<1,5M LA ADINC.PESTE 4M;0,21-0,6M INTRE DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.1,51-2,5M,LA ADINC.SUB 4M;0,0-0,2M INTRE DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.1,51-2,5M,LA ADINC.SUB 4M;0,21-0,6M INTRE DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~

DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~


CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.1,51-2,5M,LA ADINC.PESTE 4M;0,0-0,2M INTRE DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.1,51-2,5M,LA ADINC.PESTE 4M;0,21-0,6M INTR.DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.>2,5M,LA ADINC.SUB 4M;0,0-0,2M INTRE DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.>2,5M,LA ADINC.SUB 4M;0,21-0,6M INTRE DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.>2,5M,LA ADINC.PESTE 4M;0,0-0,2M INTRE DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.>2,5M,LA ADINC.PESTE 4M;0,21-0,6M INTRE DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111

SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~


DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.TER.CU IMPING.MARI,LAT.INTR.MAL.<1,5M,AD.0,0-2M;SUB 0,05M INTRE DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.TER.CU IMPING.MARI,LAT.INTR.MAL.<1,5M,AD.0,0-2M;0,05-0,2M INTRE DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.TER.CU IMPING.MARI,LAT.INTR.MAL.<1,5M,AD.2,01-4M;SUB 0,05M INTRE DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.TER.CU IMPING.MARI,LAT.INTR.MAL.<1,5M,AD.2,01-4M;0,05-0,2M INTRE DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.TER.CU IMPING.MARI,LAT.INTR.MAL.<1,5M,AD.4,01-6M;SUB 0,05M INTRE DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.TER.CU IMPING.MARI,LAT.INTR.MAL.<1,5M,AD.4,01-6M;0,05-0,2M INTRE DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2

SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.TER.CU IMPING.MARI,LAT.INTR.MAL.<1,5M,AD.6,01-8M;SUB 0,05M INTRE DULAPI


DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.TER.CU IMPING.MARI,LAT.INTR.MAL.<1,5M,AD.6,01-8M;0,05-0,2M INTRE DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.TER.CU IMPING.MARI,LAT.INTR.MAL.<1,5M,AD.8,01-10M;SUB 0,05M INTRE DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.TER.CU IMPING.MARI,LAT.INTR.MAL.<1,5M,AD.8,01-10M;0,05-0,2M INTRE DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.TER.CU IMPING.MARI,LAT.INTR.MAL.<1,5M,AD.10,01-12M;SUB 0,05M INTRE DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.TER.CU IMPING.MARI,LAT.INTR.MAL.<1,5M,AD.10,01-12M;0,05-0,2M INTRE DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.TER.CU IMPING.MARI,LAT.INTR.MAL.<1,5M,AD.12,01-14M;SUB 0,05M INTRE DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~

DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~


CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.TER.CU IMPING.MARI,LAT.INTR.MAL.<1,5M,AD.12,01-14M;0,05-0,2M INTRE DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.TER.CU IMPING.MARI,LAT.INTR.MAL.<1,5M,AD.14,01-16M;SUB 0,05M INTRE DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.TER.CU IMPING.MARI,LAT.INTR.MAL.<1,5M,AD.14,01-16M;0,05-0,2M INTRE DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.TER.CU IMPING.MARI,LAT.INTR.MAL.<1,5M,AD.16,01-18M;SUB 0,05M INTRE DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.TER.CU IMPING.MARI,LAT.INTR.MAL.<1,5M,AD.16,01-18M;0,05-0,2M INTRE DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.TER.IMPING.MARI,LAT INTRE MAL.1,51-2,5 M,AD.0,0-2M;SUB 0,05M INTRE DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2

DULGHER CONSTRUCTII CAT.1


DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.TER.IMPING.MARI,LAT INTRE MAL.1,51-2,5 M,AD.0,0-2M;0,05-0,2M INTRE DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.TER.IMPING.MARI,LAT INTRE MAL.1,51-2,5 M,AD.2,01-4M;SUB 0,05M INTRE DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.TER.IMPING.MARI,LAT INTRE MAL.1,51-2,5 M,AD.2,01-4M;0,05-0,2M INTRE DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.TER.IMPING.MARI,LAT INTRE MAL.1,51-2,5 M,AD.4,01-6M;SUB 0,05M INTRE DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.TER.IMPING.MARI,LAT INTRE MAL.1,51-2,5 M,AD.4,01-6M;0,05-0,2M INTRE DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.TER.IMPING.MARI,LAT INTRE MAL.1,51-2,5 M,AD.6,01-8M;SUB 0,05M INTRE DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.TER.IMPING.MARI,LAT INTRE MAL.1,51-2,5 M,AD.6,01-8M;0,05-0,2M INTRE DULAPI

DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~


SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.TER.IMPING.MARI,LAT INTRE MAL.1,51-2,5 M,AD.8,01-10M,SUB 0,05M INTRE DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.TER.IMPING.MARI,LAT INTRE MAL.1,51-2,5 M,AD.8,01-10M;0,05-0,2M INTRE DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.TER.IMPING.MARI,LAT INTRE MAL.1,51-2,5 M,AD.10,01-12M;SUB 0,05M INTR.DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.TER.IMPING.MARI,LAT INTRE MAL.1,51-2,5 M,AD.10,01-12M;0,05-0,2M INTR.DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.TER.IMPING.MARI,LAT INTRE MAL.1,51-2,5 M,AD.12,01-14M;SUB 0,05M INTR.DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.TER.IMPING.MARI,LAT INTRE MAL.1,51-2,5 M,AD.12,01-14M;0,05-0,2M INTR.DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~

CUIE CU CAP CONIC


TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.TER.IMPING.MARI,LAT INTRE MAL.1,51-2,5 M,AD.14,01-16M;SUB 0,05M INTR.DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.TER.IMPING.MARI,LAT INTRE MAL.1,51-2,5 M,AD.14,01-16M;0,05-0,2M INTR.DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.TER.IMPING.MARI,LAT INTRE MAL.1,51-2,5 M,AD.16,01-18M;SUB 0,05M INTR.DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.TER.IMPING.MARI,LAT INTRE MAL.1,51-2,5 M,AD.16,01-18M;0,05-0,2M INTR.DULAPI
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.VERTIC.CU INTERSP.<0,05M SI LAT.INTRE MAL.SUB 2,5M;PE ADINC.DE 0,0-4M
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER PODURI CAT.1
DULGHER PODURI CAT.2
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.VERTIC.CU INTERSP.<0,05M SI LAT.INTRE MAL.SUB 2,5M;PE ADINC.DE 4,01-8M
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111

SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~


DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER PODURI CAT.1
DULGHER PODURI CAT.2
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.VERTIC.CU INTERSP.<0,05M SI LAT.INTRE MAL.PESTE 2,5M;PE ADINC.DE 0,0-4M
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER PODURI CAT.1
DULGHER PODURI CAT.2
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.VERTIC.CU INTERSP.<0,05M SI LAT.INTRE MAL.PESTE 2,5M;PE ADINC.DE 4,01-8M
DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X300~
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER PODURI CAT.1
DULGHER PODURI CAT.2
SPRIJIN.LA PERETII SAP.DE FUNDATII CU PALPLANSE DELEMN,BATUTE MAN.PE MAS.AVANSARII SAPATURILOR
DULAPI MOLID SI BRAD CLASA A GROSIME=75MM LUNGIME=4-6M ~
TABLA CONSTRUCTII MECANICE S901 2 X1000X2000 OL3~
HUILA SCOP ENERGIE MIXTA GRANULATIE 0- 80 MM S 1931
DULGHER PODURI CAT.1
DULGHER PODURI CAT.2
FORJOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
FORJOR CAT.2
CADRE DIN LEMN DE RASINOASE PT.SPRIJ.PERETI.DE PALPLANSE,DIN LEMN ROTUND PT.PILOTI RASIN.COJIT
PILOTI BRAD,CONSTRUCTII CATEGORIA A L=10,10-12M D.CAP S~
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
DULGHER PODURI CAT.1
DULGHER PODURI CAT.2
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG ASEZ.ORIZ.PT LINII EL.INALTA TENS.LA SAP.SUB 1,5M LAT.CU INTERSP.0,2-0,6M
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.3
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.1
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG ASEZ.ORIZ.PT LINII EL.INALTA TENS.LA SAP.SUB 1,5M LAT.CU INTERSP.0,61-1M
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~

SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~


CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.3
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.1
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG ASEZ.ORIZ.PT LINII EL.INALTA TENS.LA SAP.1,51-2,5M LAT.CU INTERSP.0,2-0,6M
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.3
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.1
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG ASEZ.ORIZ.PT LINII EL.INALTA TENS.LA SAP.1,51-2,5M LAT.CU INTERSP.0,61-1M
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.3
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.1
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG ASEZ.ORIZ.PT LINII EL.INALTA TENS.LA SAP.PESTE 2,5M LAT.INTERSP.0,2-0,6M
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.3
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.1
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG ASEZ.ORIZ.PT LINII EL.INALTA TENS.LA SAP.PESTE 2,5M LAT.INTERSP.0,61-1M
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.3
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.1
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG VERT.INTERSP.<5CM.PT.LINII INALTA TENS.LA AD.<8M,LAT.INTRE MAL DE 1,0-2,5M
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.3
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.1
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG VERT.INTERSP.<5CM.PT.LINII INALTA TENS.LA AD.<8M,LAT.INTRE MAL PESTE 2,5M
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 4 X100 OL34 S 2111
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.3
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.1
DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI,STRINGEREA IN GRAMEZI SI ARDEREA LOR SUPRAVEGHEATA.
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU TUFISURI SI ARBUSTI CU DIAM.<10CM.DEPOZIT.MAT.,FARA SCOAT.RADACIN
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2

DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU TUFISURI SI ARBUSTI CU DIAM.<10CM.DEPOZIT.MATER.,CU SCOAT.RADACI


MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.<500 MP,IMPAD.CU TUFIS.SI ARBUSTI CU DIAM.<10CM,DEPOZ.MAT.FARA SCOAT.RADA
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.<500 MP,IMPAD.CU TUFIS.SI ARBUSTI CU DIAM.<10CM.DEPOZ.MAT.,CU SCOAT.RADAC
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
DEFRISAT MEC.CU TRACT.S-1500 A TUF.SI ARBS.CU DIAM.<10CM.IMPING.DEPOZ.TUF.SI ARBS.DE ESEN.RASINOASE
TRACTOR PE SENILE DE 150 CP
ECHIPAMENT DEFRISATOR PT.TRAC.PE SENILE DE SI PESTE 110CP
DEFRISAT MEC.CU TRACT.S-1500 A TUF.SI ARBS.CU DIAM.<10CM.IMPING,DEPOZ.TUF.SI ARBS.DE ESEN.FOIOASE .
TRACTOR PE SENILE DE 150 CP
ECHIPAMENT DEFRISATOR PT.TRAC.PE SENILE DE SI PESTE 110CP
DOBORIT MAN.ARB.RASINOASE,SI TRANSP.MAN.IN DEPOZIT.DIAM.ARBORILOR 10-30 CM.
FASONATOR CAT.5
FASONATOR CAT.3
CORHANITOR CAT.4
STIVUITOR CAT.4
CORHANITOR CAT.3
DOBORIT MAN.ARB.RASINOASE,SI TRANSP.MAN.IN DEPOZIT.DIAM.ARBORILOR 31-50 CM.
FASONATOR CAT.5
FASONATOR CAT.3
CORHANITOR CAT.4
STIVUITOR CAT.4
CORHANITOR CAT.3
DOBORIT MAN.ARB.RASINOASE,SI TRANSP.MAN.IN DEPOZIT.DIAM.ARBORILOR > 50 CM
FASONATOR CAT.5
FASONATOR CAT.3
CORHANITOR CAT.4
STIVUITOR CAT.4
CORHANITOR CAT.3
DOBORIT MAN.ARB.FOIOASE TARI,SI TRANSP.MAN.IN DEPOZIT, DIAM.ARBORILOR 10-30 CM.
FASONATOR CAT.5
FASONATOR CAT.4
CORHANITOR CAT.4
STIVUITOR CAT.4
CORHANITOR CAT.3
DOBORIT MAN.ARB.FOIOASE TARI,SI TRANSP.MAN.IN DEPOZIT, DIAM.ARBORILOR 31-50 CM.
FASONATOR CAT.5
FASONATOR CAT.4
CORHANITOR CAT.4
STIVUITOR CAT.4
CORHANITOR CAT.3
DOBORIT MAN.ARB.FOIOASE TARI,SI TRANSP.MAN.IN DEPOZIT, DIAM.ARBORILOR > 50 CM.
FASONATOR CAT.5
FASONATOR CAT.4
CORHANITOR CAT.4
STIVUITOR CAT.4
CORHANITOR CAT.3
DOBORIT MAN.ARB.FOIOASE MOI,SI TRANSP.MAN.IN DEPOZIT, DIAM.ARBORILOR 10-30 CM.
FASONATOR CAT.5
FASONATOR CAT.4

CORHANITOR CAT.4
STIVUITOR CAT.4
CORHANITOR CAT.3
DOBORIT MAN.ARB.FOIOASE MOI,SI TRANSP.MAN.IN DEPOZIT, DIAM.ARBORILOR 31-50 CM
FASONATOR CAT.5
FASONATOR CAT.4
CORHANITOR CAT.4
STIVUITOR CAT.4
CORHANITOR CAT.3
DOBORIT MAN.ARB.FOIOASE MOI,SI TRANSP.MAN.IN DEPOZIT, DIAM.ARBORILOR > 50 CM
FASONATOR CAT.5
FASONATOR CAT.4
CORHANITOR CAT.4
STIVUITOR CAT.4
CORHANITOR CAT.3
SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN TRASP.MAN.DIAM.10-30CM
FASONATOR CAT.4
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN TRASP.MAN.DIAM.31-50CM
FASONATOR CAT.4
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN TRASP.MAN.DIAM.51-70CM
FASONATOR CAT.4
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN TRASP.MAN.DIAM.>70CM
FASONATOR CAT.4
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN TRACTARE, DIAM.10-30CM
FASONATOR CAT.6
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
TRACTOR PE PNEURI 65CP
SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN TRACTARE, DIAM.31-50CM
FASONATOR CAT.6
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
TRACTOR PE PNEURI 65CP
SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN TRACTARE, DIAM.51-70CM
FASONATOR CAT.6
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
TRACTOR PE PNEURI 65CP
SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN TRACTARE, DIAM.>70CM
FASONATOR CAT.6
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
TRACTOR PE PNEURI 65CP
SCOATEREA MAN.A CIOATELOR DE FOIOASE TARI SI DEPOZIT.LOR PRIN TRANSP.MANUAL DIAM.CIOATELOR:10-30
FASONATOR CAT.4
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2

SCOATEREA MAN.A CIOATELOR DE FOIOASE TARI SI DEPOZIT.LOR PRIN TRANSP.MANUAL DIAM.CIOATELOR:31-50


FASONATOR CAT.4
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
SCOATEREA MAN.A CIOATELOR DE FOIOASE TARI SI DEPOZIT.LOR PRIN TRANSP.MANUAL DIAM.CIOATELOR:51-70
FASONATOR CAT.4
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
SCOATEREA MAN.A CIOATELOR DE FOIOASE TARI SI DEPOZIT.LOR PRIN TRANSP.MANUAL DIAM.CIOATELOR:> 70 C
FASONATOR CAT.4
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
SCOS MAN.CIOATE DE FOIOASE TARI SI DEPOZ.LOR PRIN TIRIRE CU TRACTOR RUTIER DIAM.CIOATELOR:10-30CM
FASONATOR CAT.6
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
TRACTOR PE PNEURI 65CP
SCOS MAN.CIOATE DE FOIOASE TARI SI DEPOZ.LOR PRIN TIRIRE CU TRACTOR RUTIER DIAM.CIOATELOR:31-50CM
FASONATOR CAT.6
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
TRACTOR PE PNEURI 65CP
SCOS MAN.CIOATE DE FOIOASE TARI SI DEPOZ.LOR PRIN TIRIRE CU TRACTOR RUTIER DIAM.CIOATELOR:51-70CM
FASONATOR CAT.6
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
TRACTOR PE PNEURI 65CP
SCOS MAN.CIOATE DE FOIOASE TARI SI DEPOZ.LOR PRIN TIRIRE CU TRACTOR RUTIER DIAM.CIOATELOR:> 70 CM
FASONATOR CAT.6
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
TRACTOR PE PNEURI 65CP
DOBORIRE ARBORI CU FIERASTRAU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENTA RASINOASE DIAM.20FASONATOR CAT.6
FASONATOR CAT.3
FASONATOR CAT.4
CORHANITOR CAT.4
STIVUITOR CAT.4
CORHANITOR CAT.3
FERASTRAU MECANIC CU LANT TIP DRUJBA-6U 3CP
DOBORIRE ARBORI CU FIERASTRAU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENTA RASINOASE DIAM.31FASONATOR CAT.6
FASONATOR CAT.3
FASONATOR CAT.4
CORHANITOR CAT.4
STIVUITOR CAT.4
CORHANITOR CAT.3
FERASTRAU MECANIC CU LANT TIP DRUJBA-6U 3CP
DOBORIRE ARBORI CU FIERASTRAU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENTA RASINOASE DIAM.> 5
FASONATOR CAT.6
FASONATOR CAT.3
FASONATOR CAT.4
CORHANITOR CAT.4
STIVUITOR CAT.4
CORHANITOR CAT.3

FERASTRAU MECANIC CU LANT TIP DRUJBA-6U 3CP


DOBORIRE ARBORI CU FIERASTRAU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENT.FOIOASE TARI,DN.20-3
FASONATOR CAT.6
FASONATOR CAT.3
FASONATOR CAT.4
CORHANITOR CAT.4
STIVUITOR CAT.4
CORHANITOR CAT.3
FERASTRAU MECANIC CU LANT TIP DRUJBA-6U 3CP
DOBORIRE ARBORI CU FIERASTRAU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENT.FOIOASE TARI,DN.31-5
FASONATOR CAT.6
FASONATOR CAT.3
FASONATOR CAT.4
CORHANITOR CAT.4
STIVUITOR CAT.4
CORHANITOR CAT.3
FERASTRAU MECANIC CU LANT TIP DRUJBA-6U 3CP
DOBORIRE ARBORI CU FIERASTRAU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENT.FOIOASE TARI,DN.> 50
FASONATOR CAT.6
FASONATOR CAT.3
FASONATOR CAT.4
CORHANITOR CAT.4
STIVUITOR CAT.4
CORHANITOR CAT.3
FERASTRAU MECANIC CU LANT TIP DRUJBA-6U 3CP
DOBORIRE ARBORI CU FIERASTRAU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENTA FOIOASE MOI,DN.20-3
FASONATOR CAT.6
FASONATOR CAT.3
FASONATOR CAT.4
CORHANITOR CAT.4
STIVUITOR CAT.4
CORHANITOR CAT.3
FERASTRAU MECANIC CU LANT TIP DRUJBA-6U 3CP
DOBORIRE ARBORI CU FIERASTRAU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENTA FOIOASE MOI,DN.31-5
FASONATOR CAT.6
FASONATOR CAT.3
FASONATOR CAT.4
CORHANITOR CAT.4
STIVUITOR CAT.4
CORHANITOR CAT.3
FERASTRAU MECANIC CU LANT TIP DRUJBA-6U 3CP
DOBORIRE ARBORI CU FIERASTRAU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENTA FOIOASE MOI,DN.> 50
FASONATOR CAT.6
FASONATOR CAT.3
FASONATOR CAT.4
CORHANITOR CAT.4
STIVUITOR CAT.4
CORHANITOR CAT.3
FERASTRAU MECANIC CU LANT TIP DRUJBA-6U 3CP
SCOSUL CIOAT.DE RASIN.(FOIOASE MOI) CU DEFRISATOR PE TRACT.S-1500 PINA LA 200 BC/HA DIAM.MED.<40CM.
TRACTOR PE SENILE DE 150 CP

ECHIPAMENT DEFRISATOR PT.TRAC.PE SENILE DE SI PESTE 110CP


SCOSUL CIOAT.DE RASIN.(FOIOASE MOI) CU DEFRISATOR PE TRACT.S-1500 PINA LA 200 BC/HA DIAM.MED.>40CM.
TRACTOR PE SENILE DE 150 CP
ECHIPAMENT DEFRISATOR PT.TRAC.PE SENILE DE SI PESTE 110CP
SCOSUL CIOAT.DE RASIN.(FOIOASE MOI) CU DEFRISATOR PE TRACT.S-1500 CU PESTE 200BC/HA,DIAM.MED.<40CM
TRACTOR PE SENILE DE 150 CP
ECHIPAMENT DEFRISATOR PT.TRAC.PE SENILE DE SI PESTE 110CP
SCOSUL CIOAT.DE RASIN.(FOIOASE MOI) CU DEFRISATOR PE TRACT.S-1500 CU PESTE 200BC/HA,DIAM.MED.>40CM
TRACTOR PE SENILE DE 150 CP
ECHIPAMENT DEFRISATOR PT.TRAC.PE SENILE DE SI PESTE 110CP
SCOSUL CIOAT.DE FOIOASE TARI, CU DEFRISATOR PE TRACT.S-1500, PINA LA 200 BC/HA, DIAM.MEDIU < 40 CM
TRACTOR PE SENILE DE 150 CP
ECHIPAMENT DEFRISATOR PT.TRAC.PE SENILE DE SI PESTE 110CP
SCOSUL CIOAT.DE FOIOASE TARI, CU DEFRISATOR PE TRACT.S-1500, PINA LA 200 BC/HA, DIAM.MEDIU > 40 CM
TRACTOR PE SENILE DE 150 CP
ECHIPAMENT DEFRISATOR PT.TRAC.PE SENILE DE SI PESTE 110CP
SCOSUL CIOAT.DE FOIOASE TARI, CU DEFRISATOR PE TRACT.S-1500, CU PESTE 200 BC/HA,DIAM.MEDIU < 40 CM
TRACTOR PE SENILE DE 150 CP
ECHIPAMENT DEFRISATOR PT.TRAC.PE SENILE DE SI PESTE 110CP
SCOSUL CIOAT.DE FOIOASE TARI, CU DEFRISATOR PE TRACT.S-1500, CU PESTE 200 BC/HA,DIAM.MEDIU > 40 CM
TRACTOR PE SENILE DE 150 CP
ECHIPAMENT DEFRISATOR PT.TRAC.PE SENILE DE SI PESTE 110CP
SCARIFICARE MEC.TEREN LA 50CM.ADINC.CU 2 TREC.PERPENDIC.ADUN.MAT.SI INCARC.REMORC.SUB 100 RADAC
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
TRACTOR PE SENILE DE 150 CP
ECHIPAMENT SCARIFICARE PT.TRAC.PE SENILE DE SI PESTE 110CP
SCARIFICARE MEC.TEREN LA 50CM.ADINC.CU 2 TREC.PERPENDIC.ADUN.MAT.SI INCARC.REMORC.PES.100 RADAC
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
TRACTOR PE SENILE DE 150 CP
ECHIPAMENT SCARIFICARE PT.TRAC.PE SENILE DE SI PESTE 110CP
DESRAD.CIOAT.DE RASIN.(FOIOASE MOI),PRIN EXPLODARE DIAM.DEASUP.TEREN.FIIND DE PINA LA 40 CM
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
DESRAD.CIOAT.DE RASIN.(FOIOASE MOI),PRIN EXPLODARE DIAM.DEASUP.TEREN.FIIND DE PESTE 40 CM
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
DESRAD.CIOAT.DE FOIOASE TARI,PRIN EXPLODARE, DIAM.DEASUP.TEREN.FIIND DE 20-30 CM.
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
DESRAD.CIOAT.DE FOIOASE TARI,PRIN EXPLODARE, DIAM.DEASUP.TEREN.FIIND DE 31-60 CM.
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62

FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)


ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
DESRAD.CIOAT.DE FOIOASE TARI,PRIN EXPLODARE, DIAM.DEASUP.TEREN.FIIND DE PESTE 60 CM.
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2
COSIREA VEGETATIEI IERBOASE.
PEISAGIST CAT.4
COSIREA VEGETATIEI ACVATICE (PAPURA,STUF,ETC.) IN TERENURI FARA APA.
PEISAGIST CAT.4
COSIREA VEGETATIEI ACVATICE (PAPURA,STUF,ETC.) IN TERENURI CU APA.
PEISAGIST CAT.4
DEPOZITAREA PINA LA D=150M CU SUFA(TROLIU) PE TRACTOR S-1500 A ARBOR.(CIOAT) IN TEREN NEACCIDENTAT
CORHANITOR CAT.4
CORHANITOR CAT.2
TRACTOR PE SENILE DE 150 CP
DEPOZITAREA PINA LA D=150M CU SUFA(TROLIU) PE TRACTOR S-1500 A ARBOR.(CIOAT) IN TEREN ACCIDENTAT.
CORHANITOR CAT.4
CORHANITOR CAT.2
TRACTOR PE SENILE DE 150 CP
SCARIF.MEC.A SOL.PE 2 SENS.PERPEN.IN TER.NEACCID.
TRACTOR PE SENILE DE 150 CP
ECHIPAMENT SCARIFICARE PT.TRAC.PE SENILE DE SI PESTE 110CP
SCARIF.MEC.A SOL.PE 2 SENS.PERPEN.IN TER.ACCIDEN.
TRACTOR PE SENILE DE 150 CP
ECHIPAMENT SCARIFICARE PT.TRAC.PE SENILE DE SI PESTE 110CP
SCOATEREA CU DEFRISATOR PE TRACT.S-1500 A ARB.TAIATI IN SCAUN,IN TEREN.LUNCA,DIAM.PINA LA 40 CM
TRACTOR PE SENILE DE 150 CP
ECHIPAMENT DEFRISATOR PT.TRAC.PE SENILE DE SI PESTE 110CP
SCOATEREA CU DEFRISATOR PE TRACT.S-1500 A ARB.TAIATI IN SCAUN,IN TEREN.LUNCA,DIAM.DE LA 41-70 CM
TRACTOR PE SENILE DE 150 CP
ECHIPAMENT DEFRISATOR PT.TRAC.PE SENILE DE SI PESTE 110CP
SCOATEREA CU DEFRISATOR PE TRACT.S-1500 A ARB.TAIATI IN SCAUN,IN TEREN.LUNCA,DIAM.DE LA 71-100 CM
TRACTOR PE SENILE DE 150 CP
ECHIPAMENT DEFRISATOR PT.TRAC.PE SENILE DE SI PESTE 110CP
SCOATEREA CU DEFRISATOR PE TRACT.S-1500 A ARB.TAIATI IN SCAUN,IN TEREN.LUNCA,DIAM.PESTE 100 CM
TRACTOR PE SENILE DE 150 CP
ECHIPAMENT DEFRISATOR PT.TRAC.PE SENILE DE SI PESTE 110CP
SCOATEREA CU DEFRISATOR PE TRACT.S-1500 A ARB.TAIATI IN SCAUN,IN TEREN.NISIP,DIAM.PINA LA 40 CM
TRACTOR PE SENILE DE 150 CP
ECHIPAMENT DEFRISATOR PT.TRAC.PE SENILE DE SI PESTE 110CP
SCOATEREA CU DEFRISATOR PE TRACT.S-1500 A ARB.TAIATI IN SCAUN,IN TEREN.NISIP,DIAM.DE LA 41-70 CM
TRACTOR PE SENILE DE 150 CP
ECHIPAMENT DEFRISATOR PT.TRAC.PE SENILE DE SI PESTE 110CP
SCOATEREA CU DEFRISATOR PE TRACT.S-1500 A ARB.TAIATI IN SCAUN,IN TEREN.NISIP,DIAM.DE LA 71-100 CM
TRACTOR PE SENILE DE 150 CP
ECHIPAMENT DEFRISATOR PT.TRAC.PE SENILE DE SI PESTE 110CP
SCOATEREA CU DEFRISATOR PE TRACT.S-1500 A ARB.TAIATI IN SCAUN,IN TEREN.NISIP,DIAM.PESTE 100 CM

TRACTOR PE SENILE DE 150 CP


ECHIPAMENT DEFRISATOR PT.TRAC.PE SENILE DE SI PESTE 110CP
INDEPARTARE(DEPOZ.)PINA LA D=150M CU DEFRISOR MONT. PE TR.S-1500 A MAT.DEFRISATE IN TEREN DE LUNCA
TRACTOR PE SENILE DE 150 CP
ECHIPAMENT DEFRISATOR PT.TRAC.PE SENILE DE SI PESTE 110CP
EVACUARE CIOATE LA DIST.MED.=50M CU LAMA BULDOZER MONT.PE TRACTOR S-1500 IN TERENURI NEACCIDENT
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EVACUARE CIOATE,LA DIST.MED.=50M CU LAMA BULDOZER.MONT.PE TRACTOR S-1500 IN TERENURI ACCIDENTAT
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
EXECUT.ARAT.ADINCI.25-28CM.DUPA DEFRISARE,PLUG CU 2 TRUPITE PE TRACTOR RUTIER,TEREN FARA DENIV.NA
PLUG CU TRACTIUNE MECAN PRP2-35CU2TRUPITEPETRACTORU650 65CP
EXECUT.ARAT.ADINCI.25-28CM.DUPA DEFRISARE,PLUG CU 2 TRUPITE PE TRACTOR RUTIER,TEREN CU DENIVEL.N
PLUG CU TRACTIUNE MECAN PRP2-35CU2TRUPITEPETRACTORU650 65CP
TRANSPORTUL PINA LA 500M CU TRACT.RUT.TIP FORESTIER CU REMORCA DE 3T A REST.LEMNOASE DIN DEFRISA
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
COMASARE DEPOZ.REST.LM.DIN DEFRIS.CU 4 BULDZ/TR.S-1500,DE LA LAT.20 LA 12M ARD.1,RT.LM.DN.<4CM.FZ1.
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
COMASARE DEPOZ.REST.LM.DIN DEFRIS.CU 4 BULDZ/TR.S-1500,DE LA LAT.12 LA 6M ARDE.2,RESTURI LEMN.FZ.2.
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
COMASARE DEPOZ.REST.LM.DIN DEFRIS.CU 4 BULDZ/TR.S-1500,DE LA LAT.6 LA 2M.ADUN.GRAMEZI RESTURI,FZ.3.
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.1
TAIEREA MANUALA ARBORI PRIN SECTIONAREA SUCCESIVA A CRACILOR,RAMUR.TULPINEI CU DIAM.PINA LA 10 C
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.1
TAIEREA MANUALA ARBORI PRIN SECTIONAREA SUCCESIVA A CRACILOR,RAMUR.TULPINEI CU DIAM. 11- 30 CM.
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.1
TAIEREA MANUALA ARBORI PRIN SECTIONAREA SUCCESIVA A CRACILOR,RAMUR.TULPINEI CU DIAM. 31- 60 CM.
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.1
TAIEREA MANUALA ARBORI PRIN SECTIONAREA SUCCESIVA A CRACILOR,RAMUR.TULPINEI CU DIAM. 61-100 CM
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
TAIEREA MANUALA ARBORI PRIN SECTIONAREA SUCCESIVA A CRACILOR,RAMUR.TULPINEI CU DIAM.PESTE 100 C
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
EXTRAGEREA PAM.NECESAR AMENAJARII SPATIILOR VERZI,CU PASTRAREA STRUCTURII T.MIJLOCIU
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
EXTRAGEREA PAM.NECESAR AMENAJARII SPATIILOR VERZI,CU PASTRAREA STRUCTURII T.TARE
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN MOBILIZAT T.MIJL.ADINC.10CM
PEISAGIST CAT.4
PEISAGIST CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN MOBILIZAT T.MIJL.ADINC.20CM
PEISAGIST CAT.4
PEISAGIST CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN MOBILIZAT T.MIJL.ADINC.30CM
PEISAGIST CAT.4

PEISAGIST CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN MOBILIZAT T.TARE ADINC.10CM
PEISAGIST CAT.4
PEISAGIST CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN MOBILIZAT T.TARE ADINC.20CM
PEISAGIST CAT.4
PEISAGIST CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN MOBILIZAT T.TARE ADINC.30CM
PEISAGIST CAT.4
PEISAGIST CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA<20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 10CM
PEISAGIST CAT.1
ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA<20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 15CM
PEISAGIST CAT.1
ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA<20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 20CM
PEISAGIST CAT.1
ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA<20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 30CM
PEISAGIST CAT.1
IMBRACARE TALUZ CU PAM.VEGET.EXECUTATA PE TALUZ CU INALT.PINA LA 4M,GROS.STRAT.PAM.VEGET.DE 10CM
PEISAGIST CAT.1
PEISAGIST CAT.2
IMBRACARE TALUZ CU PAM.VEGET.EXECUTATA PE TALUZ CU INALT.PINA LA 4M,GROS.STRAT.PAM.VEGET.DE 15CM
PEISAGIST CAT.1
PEISAGIST CAT.2
IMBRACARE TALUZ CU PAM.VEGET.EXECUTATA PE TALUZ CU INALT.PINA LA 4M,GROS.STRAT.PAM.VEGET.DE 20CM
PEISAGIST CAT.1
PEISAGIST CAT.2
IMBRACAREA TALUZ.CU PAM.VEGET.INTRE 4-8M INALTIME DE TALUZ CU GROS.STRAT.DIN PAM.VEGET.DE 10CM
PEISAGIST CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.3
TRANSPORTOR CU BANDA,MOBIL,15M
IMBRACAREA TALUZ.CU PAM.VEGET.INTRE 4-8M INALTIME DE TALUZ CU GROS.STRAT.DIN PAM.VEGET.DE 15CM
PEISAGIST CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.3
TRANSPORTOR CU BANDA,MOBIL,15M
IMBRACAREA TALUZ.CU PAM.VEGET.INTRE 4-8M INALTIME DE TALUZ CU GROS.STRAT.DIN PAM.VEGET.DE 20CM
PEISAGIST CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.3
TRANSPORTOR CU BANDA,MOBIL,15M
SPOR LA MANOPERA ART.TSH7 PT.FIECARE 4M PESTE 8M INALT.DE TALUZ IMBRACAT CU PAM.VEGET.GROS DE 10
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
SPOR LA MANOPERA ART.TSH7 PT.FIECARE 4M PESTE 8M INALT.DE TALUZ IMBRACAT CU PAM.VEGET.GROS DE 15
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
SPOR LA MANOPERA ART.TSH7 PT.FIECARE 4M PESTE 8M INALT.DE TALUZ IMBRACAT CU PAM.VEGET.GROS DE 20
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *
SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM)

PEISAGIST CAT.2
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE IN PANTA PESTE 30%
SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM)
PEISAGIST CAT.2
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE TALUZURILOR CU 1KG SAMINTA PE 100 MP
SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM)
PEISAGIST CAT.2
BRAZDUIREA TALUZELOR PE LAT.SAU IN BENZI CONTINUE CU PANTA < = 30 %
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PEISAGIST CAT.1
PEISAGIST CAT.2
BRAZDUIREA TALUZELOR PE LAT.SAU IN BENZI CONTINUE CU PANTA > 30 % SI INALTIME TALUZ PINA LA 4 M
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
MARGINI DIN FAG LUNGIME 1-2M CLASA CALITATEA UNICA
PEISAGIST CAT.1
PEISAGIST CAT.2
BRAZDUIREA TALUZELOR PE MUCHE SAU STRATURI SUPRAPUSE CU PANTA <= 30 %
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PEISAGIST CAT.1
PEISAGIST CAT.2
BRAZDUIREA TALUZELOR PE MUCHE SAU STRATURI SUPRAPUSE CU PANTA >30% SI INALT TALUZ PINA LA 4 M
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
MARGINI DIN FAG LUNGIME 1-2M CLASA CALITATEA UNICA
PEISAGIST CAT.1
PEISAGIST CAT.2
SPOR LA NORMA TSH10B1 PT FIECARE 4M BRAZDUIRE PE LAT SAU IN BENZI PESTE 4M INALT TALUZ .
$
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
SPOR LA NORMA TSH10D1 PT FIECARE 4M BRAZDUIRE PE MUCHE SAU STR SUPRAPUSE PESTE 4M INALT TALUZ
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA HIDRANTI
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PEISAGIST CAT.1
UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA CISTERNA
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PEISAGIST CAT.1
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J. 5-8T
ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR ORGANICE,DIN MRANITA
INGRASAMINTE ORGANICE
(MRANITA)
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR CHIMICE,DIN AZOT DE AMONIU GRANULAT CU CONCENTRATIE 33% AZOT *
AZOTAT AMONIU INGRASAMANT GRANULAT VICANIT 33%AZOT IN S~
PEISAGIST CAT.1
ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR CHIMICE,DIN SUPERFOSFAT GRANULAT CU CONCENTRATIE 45% P2O5 *
SUPERFOSFAT GRANULAT EXPRIMAT IN % P2O5
PEISAGIST CAT.1
COSIREA MUANUALA A GAZONULUI IN TEREN ORIZONTAL SAU CU PANTE PINA LA 30%
PEISAGIST CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
COSIREA MUANUALA A GAZONULUI IN TEREN CU PANTE PESTE 30%
PEISAGIST CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2

PLIVIREA BURUIENILOR IN PELUZE


PEISAGIST CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.3
RECTIFICAREA MARGINILOR LA PELUZE SI RABATE
PEISAGIST CAT.1
SAPARE MAN.GROPI POLIGON.CU LARG.<2M SI H<1,5M CU PASTRAREA STRUCT.SOL.PT.PLANT.IZOL.IN T.USOR
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
SAPARE MAN.GROPI POLIGON.CU LARG.<2M SI H<1,5M CU PASTRAREA STRUCT.SOL.PT.PLANT.IZOL.IN T.MIJL.
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
SAPARE MAN.GROPI POLIGON.CU LARG.<2M SI H<1,5M CU PASTRAREA STRUCT.SOL.PT.PLANT.IZOL.IN T.TARE
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
SAPARE MAN.GROPI POLIGON.CU LARG.<2M SI H<1,5M CU PASTRAREA STRUCT.SOL.PT.PLANT.IZOL.IN T.F.TARE
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
EXTRAGEREA MANUALA A ARBUSTILOR,FARA BALOT DE PAMINT LA RADACINA
PEISAGIST CAT.1
EXTRAGEREA MANUALA A ARBUSTILOR CU GHIMPI SI TRANDAFIRI,FARA BALOT DE PAMINT LA RADACINA
PEISAGIST CAT.1
EXTRAGEREA MANUALA A PUIETILOR DE ARBORI,FARA BALOT DE PAMINT LA RADACINA
PEISAGIST CAT.1
EXTRAGEREA MAN.A TUFE.DE ARBUSTI SI RASIN.CU H<2M CU BALOT PAM.LA RADAC.D=0,6M.H=0,4M.AMB.PL.SIRM
SIRMA MOALE ZINCATA D= 1,5 OL32 S 889
SFOARA DE CINEPA DN 2 MM PENTRU MATISAJ (CERUITA)
PLASA SIRMA ZINCATA OCHI HEXAGAGONAL 25,0 X1,0 X1500 S~
PEISAGIST CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
EXTRAG.MAN.A TUFELOR DE ARBUSTI SI A RASIN.CU H<2M CU BALOT PAM.LA RAD.D=0,6M,H=0,4M,AMB.PINZA SA
PINZA DE SAC DIN FIRE DE CINEPA DE 0,70 M LATIME
SIRMA MOALE ZINCATA D= 1,5 OL32 S 889
SFOARA DE CINEPA DN 2 MM PENTRU MATISAJ (CERUITA)
PEISAGIST CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
PREGATIREA SISTEMULUI RADICULAR LA ARBORI IN VEDEREA TRANSPL.ARBORII AVIND DIAM.TULPINEI 10-15CM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PEISAGIST CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
PREGATIREA SISTEMULUI RADICULAR LA ARBORI IN VEDEREA TRANSPL.ARBORII AVIND DIAM.TULPINEI 16-20CM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PEISAGIST CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
PREGATIREA SISTEMULUI RADICULAR LA ARBORI IN VEDEREA TRANSPL.ARBORII AVIND DIAM.TULPINEI 21-25CM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PEISAGIST CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
EXTRAG.MEC.A ARBOR.CU DIAM<10CM,CU BALOT DE PAM.FARA INVEL.COROAN.CU AMBAL.BALOT.CU PLASA SIR
PLASA SIRMA ZINCATA OCHI HEXAGAGONAL 25,0 X1,0 X1500 S~
SIRMA MOALE ZINCATA D= 4 OL32 S 889
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PEISAGIST CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.3
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M

EXTRAG.MEC.A ARBOR.CU DIAM<10CM,CU BALOT DE PAM.FARA INVEL.COROAN.CU AMBAL.BALOT.CU PINZA DE S


PINZA DE SAC DIN FIRE DE CINEPA DE 0,70 M LATIME
SIRMA MOALE ZINCATA D= 4 OL32 S 889
SFOARA DIN CINEPA DIAMETRU 6 MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PEISAGIST CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.3
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M
EXTRAG.MEC.A ARBOR.CU DIAM<10CM,CU BALOT DE PAM.FARA INVEL.COROAN.CU AMBAL.BALOT.CU PIN.SAC+P
SFOARA DIN CINEPA DIAMETRU 6 MM
PINZA DE SAC DIN FIRE DE CINEPA DE 0,70 M LATIME
SIRMA MOALE ZINCATA D= 4 OL32 S 889
PLASA SIRMA ZINCATA OCHI HEXAGAGONAL 25,0 X1,0 X1500 S~
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PEISAGIST CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.3
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M
EXTRAG.MEC.A ARBOR.CU DIAM<10CM,CU BALOT DE PAM.CU INVEL.COROAN.CU AMBAL.BALOT.CU PLASA DE SIR
PLASA SIRMA ZINCATA OCHI HEXAGAGONAL 25,0 X1,0 X1500 S~
ROGOJINI DIN PAPURA 1,8X1,8M
SIRMA MOALE ZINCATA D= 4 OL32 S 889
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PEISAGIST CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.3
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M
EXTRAG.MEC.A ARBOR.CU DIAM<10CM,CU BALOT DE PAM.CU INVEL.COROAN.CU AMBAL.BALOT.CU PINZA DE SAC
PINZA DE SAC DIN FIRE DE CINEPA DE 0,70 M LATIME
ROGOJINI DIN PAPURA 1,8X1,8M
SIRMA MOALE ZINCATA D= 4 OL32 S 889
SFOARA DIN CINEPA DIAMETRU 6 MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PEISAGIST CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.3
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M
EXTRAG.MEC.A ARBOR.CU DIAM<10CM,CU BALOT DE PAM.CU INVEL.COROAN.CU AMBAL.BALOT.CU PINZ.SAC+PL
SFOARA DIN CINEPA DIAMETRU 6 MM
PINZA DE SAC DIN FIRE DE CINEPA DE 0,70 M LATIME
ROGOJINI DIN PAPURA 1,8X1,8M
SIRMA MOALE ZINCATA D= 4 OL32 S 889
PLASA SIRMA ZINCATA OCHI HEXAGAGONAL 25,0 X1,0 X1500 S~
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PEISAGIST CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.3
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M
EXTRAG.MEC.A ARB.CU DIAM.>10CM,CU BALOT PAM.AMBAL.IN PL.S.SI DOAGE FARA INV.COR.DIAM.TULP.11-15CM
PLASA SIRMA ZINCATA OCHI HEXAGAGONAL 25,0 X1,0 X1500 S~

SFOARA DIN CINEPA DIAMETRU 6 MM


SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
MARGINI DIN FAG LUNGIME 1-2M CLASA CALITATEA UNICA
SIRMA MOALE ZINCATA D= 3 OL32 S 889
OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM
PINZA DE SAC DIN FIRE DE CINEPA DE 0,70 M LATIME
PEISAGIST CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.3
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M
EXTRAG.MEC.A ARB.CU DIAM.>10CM,CU BALOT PAM.AMBAL.IN PL.S.SI DOAGE
PLASA SIRMA ZINCATA OCHI HEXAGAGONAL 25,0 X1,0 X1500 S~
SFOARA DIN CINEPA DIAMETRU 6 MM
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
MARGINI DIN FAG LUNGIME 1-2M CLASA CALITATEA UNICA
SIRMA MOALE ZINCATA D= 3 OL32 S 889
OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM
PINZA DE SAC DIN FIRE DE CINEPA DE 0,70 M LATIME
PEISAGIST CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.3
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M
EXTRAG.MEC.A ARB.CU DIAM.>10CM,CU BALOT PAM.AMBAL.IN PL.S.SI DOAGE
OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM
PLASA SIRMA ZINCATA OCHI HEXAGAGONAL 25,0 X1,0 X1500 S~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
MARGINI DIN FAG LUNGIME 1-2M CLASA CALITATEA UNICA
SIRMA MOALE ZINCATA D= 3 OL32 S 889
SFOARA DIN CINEPA DIAMETRU 6 MM
PINZA DE SAC DIN FIRE DE CINEPA DE 0,70 M LATIME
PEISAGIST CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.3
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M
EXTRAG.MEC.A ARB.CU DIAM.>10CM,CU BALOT PAM.AMBAL.IN PL.S.SI DOAGE
OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM
PLASA SIRMA ZINCATA OCHI HEXAGAGONAL 25,0 X1,0 X1500 S~
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
MARGINI DIN FAG LUNGIME 1-2M CLASA CALITATEA UNICA
SIRMA MOALE ZINCATA D= 3 OL32 S 889
SFOARA DIN CINEPA DIAMETRU 6 MM
PINZA DE SAC DIN FIRE DE CINEPA DE 0,70 M LATIME
ROGOJINI DIN PAPURA 1,8X1,8M
PEISAGIST CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.3
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M
EXTRAG.MEC.A ARB.CU DIAM.>10CM,CU BALOT PAM.AMBAL.IN PL.S.SI DOAGE
SFOARA DIN CINEPA DIAMETRU 6 MM
OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~

FARA INV.COR.DIAM.TULP.16-20CM

FARA INV.COR.DIAM.TULP.21-25CM

CU INV.COR.,DIAM.TULP.11-15CM

CU INV.COR.,DIAM.TULP.16-20CM

MARGINI DIN FAG LUNGIME 1-2M CLASA CALITATEA UNICA


SIRMA MOALE ZINCATA D= 3 OL32 S 889
PLASA SIRMA ZINCATA OCHI HEXAGAGONAL 25,0 X1,0 X1500 S~
PINZA DE SAC DIN FIRE DE CINEPA DE 0,70 M LATIME
ROGOJINI DIN PAPURA 1,8X1,8M
PEISAGIST CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.3
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M
EXTRAG.MEC.A ARB.CU DIAM.>10CM,CU BALOT PAM.AMBAL.IN PL.S.SI DOAGE CU INV.COR.,DIAM.TULP.21-25CM
PLASA SIRMA ZINCATA OCHI HEXAGAGONAL 25,0 X1,0 X1500 S~
OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM
SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M L~
MARGINI DIN FAG LUNGIME 1-2M CLASA CALITATEA UNICA
SIRMA MOALE ZINCATA D= 3 OL32 S 889
SFOARA DIN CINEPA DIAMETRU 6 MM
PINZA DE SAC DIN FIRE DE CINEPA DE 0,70 M LATIME
ROGOJINI DIN PAPURA 1,8X1,8M
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.3
PEISAGIST CAT.2
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M
EXTRAG.MAN.DE BUXUS FORME CU BALOT DE PAM.LA RADACINA,INALT.PLANTEI FIIND DE PINA LA 50CM
PLASA SIRMA ZINCATA OCHI HEXAGAGONAL 25,0 X1,0 X1500 S~
PEISAGIST CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
EXTRAG.MAN.DE BUXUS FORME CU BALOT DE PAM.LA RADACINA,INALT.PLANTEI FIIND DE PESTE 50CM
PLASA SIRMA ZINCATA OCHI HEXAGAGONAL 25,0 X1,0 X1500 S~
PEISAGIST CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
PLANTARI ARBUSTI FARA BALOT
LISTA: PUIETI ARBUSTI FOIOASE FARA BALOT
PAIE IN SNOPI D 8-16 MM LUNGI DE 70-80 CM
ROGOJINI DIN PAPURA 1,8X1,8M
FRINGHIE CINEPA 9-16 MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PEISAGIST CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
PEISAGIST CAT.2
PLANTARI TRANDAFIRI SI ARBUSTI CU GHIMPI,FARA BALOT
LISTA: TRANDAFIRI SI ARBUSTI CU GHIMPI
PAIE IN SNOPI D 8-16 MM LUNGI DE 70-80 CM
ROGOJINI DIN PAPURA 1,8X1,8M
FRINGHIE CINEPA 9-16 MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PEISAGIST CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
PEISAGIST CAT.2
PEISAGIST CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.3
PLANTARI PUIETI DE ARBORI FOIOSI FARA BALOT

LISTA: ARBORI FOIOASE FARA BALOT


PAIE IN SNOPI D 8-16 MM LUNGI DE 70-80 CM
ROGOJINI DIN PAPURA 1,8X1,8M
FRINGHIE CINEPA 9-16 MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PEISAGIST CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
PEISAGIST CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.3
TRANSPLANTARI CU BALOT DE PAM.EXECUTATE MAN.LA ARBUSTI DE TRANDAFIRI SI BUXUS FORME *
LISTA: PUIETI ARBUSTI RASINOASE BALOT PAMINT
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PEISAGIST CAT.2
PEISAGIST CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
TRANSPLANTARI CU BALOT DE PAM.EXECUTATE MAN.LA ARBORI FOIOSI SI RASINOSI CU DIAM.<10CM
LISTA: PUIETI ARBORI RASIN.FOIOASE
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PINZA DE SAC DIN FIRE DE CINEPA DE 0,70 M LATIME
LATUROAIE DIN FAG LUNGIME 1-3M CLASA CALITATEA UNICA
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE NECOJIT STEJAR LUNGIME M~
SIRMA MOALE ZINCATA D= 4 OL32 S 889
PEISAGIST CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
PEISAGIST CAT.3
TRANSPLANTARI CU BALOT DE PAM.EXECUTATE MEC.LA ARBORI FOIOSI SI RASIN.CU DIAM.DE 11-15CM
LISTA: PUIETI ARBORI RASIN.FOIOASE
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
LATUROAIE DIN FAG LUNGIME 1-3M CLASA CALITATEA UNICA
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE NECOJIT STEJAR LUNGIME M~
SIRMA MOALE ZINCATA D= 4 OL32 S 889
PINZA DE SAC DIN FIRE DE CINEPA DE 0,70 M LATIME
TRESTIE LEGATURI CU SIRMA PENTRU TENCUIELI
PEISAGIST CAT.2
PEISAGIST CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M
TRANSPLANTARI CU BALOT DE PAM.EXECUTATE MEC.LA ARBORI FOIOSI SI RASIN.CU DIAM.DE 16-20CM
LISTA: PUIETI ARBORI RASIN.FOIOASE
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
LATUROAIE DIN FAG LUNGIME 1-3M CLASA CALITATEA UNICA
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE NECOJIT STEJAR LUNGIME M~
SIRMA MOALE ZINCATA D= 4 OL32 S 889
PINZA DE SAC DIN FIRE DE CINEPA DE 0,70 M LATIME
TRESTIE LEGATURI CU SIRMA PENTRU TENCUIELI
PEISAGIST CAT.2
PEISAGIST CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M

TRANSPLANTARI CU BALOT DE PAM.EXECUTATE MEC.LA ARBORI FOIOSI SI RASIN.CU DIAM.DE 21-25CM


LISTA: PUIETI ARBORI RASIN.FOIOASE
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
LATUROAIE DIN FAG LUNGIME 1-3M CLASA CALITATEA UNICA
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE NECOJIT STEJAR LUNGIME M~
SIRMA MOALE ZINCATA D= 4 OL32 S 889
PINZA DE SAC DIN FIRE DE CINEPA DE 0,70 M LATIME
TRESTIE LEGATURI CU SIRMA PENTRU TENCUIELI
PEISAGIST CAT.2
PEISAGIST CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.3
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M
PLANTARI PENTRU GARD VIU ARBUSTI FOIOSI,PE UN RIND
LISTA: PUIETI ARBUSTI FOIOASE FARA BALOT
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PEISAGIST CAT.3
PLANTARI PENTRU GARD VIU ARBUSTI FOIOSI.PE DOUA RINDURI
LISTA: PUIETI ARBUSTI FOIOASE FARA BALOT
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PEISAGIST CAT.3
PLANTARI PENTRU GARD VIU ARBUSTI CONIFERI,PE UN RIND
LISTA: PUIETI ARBUSTI RASINOASE BALOT PAMINT
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PEISAGIST CAT.3
PLANTARI PENTRU GARD VIU ARBUSTI CONIFERI,PE DOUA RINDURI
LISTA: PUIETI ARBUSTI RASINOASE BALOT PAMINT
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PEISAGIST CAT.3
PLANTARI PENTRU GARD VIU BUXUS PE UN RIND
LISTA: PUIETI ARBUSTI RASINOASE BALOT PAMINT
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PEISAGIST CAT.3
PLANTARI PENTRU GARD VIU BUXUS PE UNDOUA RINDURI
LISTA: PUIETI ARBUSTI RASINOASE BALOT PAMINT
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PEISAGIST CAT.3
UDATUL PLANTATIILOR CU FURTUNUL
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
UDATUL PLANTATIILOR CU GALEATA
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
TAIERI DE CORECTIE PUIETI DE ARBORI,PINA LA 7M INALTIME
PEISAGIST CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
TAIERI DE CORECTIE PUIETI DE ARBORI,PESTE 7M INALTIME
PEISAGIST CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
TAIERI DE CORECTIE TRANDAFIRI
PEISAGIST CAT.4
TUNDERE GARD VIU CU INALTIMEA PINA LA 1,20 M.

PEISAGIST CAT.3
TUNDERE GARD VIU CU INALTIMEA PESTE 1,20 M.
PEISAGIST CAT.3
TUNDERE BORDURI,CHENARE DE BUXUS
PEISAGIST CAT.3
TUNDERE IN FORME A ESENTELOR CU FRUNZE PERSIST.
PEISAGIST CAT.4
PLANTARI DE PLANTE FLORALE CU INALTIME PINA LA 15 CM.IN TEREN
LISTA: PLANTE FLORALE ANUALE SI BIENALE
LATUROAIE RASINOASE (MOLID-BRAD) GROSIME=18MM LUNGIME=1~
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PEISAGIST CAT.4
PEISAGIST CAT.2
PEISAGIST CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
PLANTARI DE PLANTE FLORALE CU INALTIME PESTE 15 CM.IN TEREN
LISTA: PLANTE FLORALE ANUALE SI BIENALE
LATUROAIE RASINOASE (MOLID-BRAD) GROSIME=18MM LUNGIME=1~
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PEISAGIST CAT.4
PEISAGIST CAT.2
PEISAGIST CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.1
PLANTARI DE PLANTE FLORALE IN JARDINIERE SI VASE DECORATIVE
LISTA: PLANTE FLORALE ANUALE SI BIENALE
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
AZOTAT AMONIU INGRASAMANT GRANULAT VICANIT 33%AZOT IN S~
PEISAGIST CAT.2
PEISAGIST CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
PLANTARI DE PLANTE FLORALE PERENE CU BALOT,IN TEREN
LISTA: PLANTE FLORALE PERENE
LATUROAIE RASINOASE (MOLID-BRAD) GROSIME=18MM LUNGIME=1~
SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,5 OL32 S 889
HIRTIE REZISTENTA DE AMBALAJ KRAFT TIP1 160G/MP-SULURI
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PEISAGIST CAT.4
PEISAGIST CAT.2
PEISAGIST CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.1
COMBATEREA BOLILOR SI DAUNATORILOR IN PLANTATII,EXECUTATA MANUAL PRIN STROPIRE
PEISAGIST CAT.3
COMBATEREA BOLILOR SI DAUNATORILOR IN PLANTATII,EXECUTATA MANUAL PRIN PRAFUIRE
PEISAGIST CAT.3
AMENAJARI ALEI DE PARC SI TERENURI DE JOC PT.COPII CU IMBRAC.DIN BALAST DE 10CM GROSIME
BALAST
NESPALAT DE RIU 0-70 MM
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2

COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF


AMENAJARI ALEI DE PARC SI TERENURI DE JOC PT.COPII CU IMBRAC.DIN NISIP DE 10CM GROSIME
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AMENAJARI ALEI DE PARC SI TERENURI DE JOC PT.COPII CU IMBRAC.DIN PIETRIS DE 10CM GROSIME
PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU
7-15 MM
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AMENAJARI ALEI DE PARC SI TERENURI DE JOC PT.COPII CU IMBRAC.DIN PIATRA SP.8-15MM.IN STRAT.5 CM
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI SEDIMENTATE
8-1~
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AMENAJARI ALEI DE PARC SI TERENURI DE JOC PT.COPII CU IMBRAC.DIN MOZAIC MARM.7-15MM,STR.5CM
MOZAIC DIN MARMURA ALBA SACI G= 7,0X10,0MM
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AMENAHARI ALEI DE PARC SI TERENURI DE JOC PT COPIICU IMBRAC DIN DALE 400X400X55 ROST INIERB
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM
PLACA BETON PENTRU PAVAJE DIMENSIUNE 400X400X 55 MARIME~
SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM)
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AMENAJARI ALEI DE PARC SI TERENURI DE JOC PT.COPII CU IMBRAC. DIN DALE 50X50X8 CM. ROST.INIERBATE.
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM
DALE DIN BETON PENTRU DRUMURI 50X50X8 STAS 6657-70
SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM)
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AMENAJARI ALEI DE PARC SI TERENURI DE JOC PT COPIICU IMBRAC DIN DALE 400X400X55 ROST BITUM
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM
PLACA BETON PENTRU PAVAJE DIMENSIUNE 400X400X 55 MARIME~
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 40/ 50 STAS 754
FILER DE CALCAR
TIP 1 SACI S 539
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AMENAJARI ALEI DE PARC SI TERENURI DE JOC PT.COPII CU IMBRAC. DIN DALE 50X50X8 CM. ROST.BITUMATE.
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM
DALE DIN BETON PENTRU DRUMURI 50X50X8 STAS 6657-70
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 40/ 50 STAS 754

FILER DE CALCAR
TIP 1 SACI S 539
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
DRENURI PRINCIPALE,IN TEREN PERMEABIL
TUB BETON SIMPLU CIRCULAR FARA TALPA CEP SI BUZA 200~
CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500
PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU
7-30 MM
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
DRENOR CANALIST CAT.3
DRENOR CANALIST CAT.2
DRENOR CANALIST CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
DRENURI PRINCIPALE,IN TEREN IMPERMEABIL
TUB BETON SIMPLU CIRCULAR FARA TALPA CEP SI BUZA 200~
CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500
PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU
7-30 MM
BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI,CAI FERATE 150-300 ~
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
DRENOR CANALIST CAT.3
DRENOR CANALIST CAT.2
DRENOR CANALIST CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
DRENURI SECUNDARE,IN TEREN,PERMEABIL
PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU
7-30 MM
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
DRENOR CANALIST CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
DRENURI SECUNDARE,IN TEREN,IMPERMEABIL
PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU
7-30 MM
BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI,CAI FERATE 150-300 ~
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
DRENOR CANALIST CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
AMENAJAREA PISTELOR DE ATLETISM CU IMBRACAMINTE DIN DOUA STRATURI,SISTEM A
ZGURA GRANULATA DE FURNAL
S 648
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AMENAJAREA PISTELOR DE ATLETISM CU IMBRACAMINTE DIN DOUA STRATURI,SISTEM B
ZGURA GRANULATA DE FURNAL
S 648
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM

PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AMENAJAREA PISTELOR DE ATLETISM CU IMBRACAMINTE DIN DOUA STRATURI,SISTEM C
LISTA: ZGURA EXPANDATA PTR TEREN SPORT
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AMENAJAREA PISTELOR DE ATLETISM CU IMBRACAMINTE DIN TREI STRATURI,SISTEM D
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI SEDIMENTATE
8-1~
ZGURA GRANULATA DE FURNAL
S 648
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AMENAJAREA PISTELOR DE ATLETISM CU IMBRACAMINTE DIN TREI STRATURI,SISTEM E
LISTA: ZGURA EXPANDATA PTR TEREN SPORT
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AMENAJAREA PISTELOR DE ATLETISM CU IMBRACAMINTE DIN TREI STRATURI,SISTEM F
LISTA: ZGURA EXPANDATA PTR TEREN SPORT
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAMINT DE FRUNZE (PAMINT
VEGETAL CU HUMUS)
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI SEDIMENTATE
8-1~
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AMENAJAREA PISTELOR DE ATLETISM CU IMBRACAMINTE DIN PATRU STRATURI,SISTEM G
LISTA: ZGURA EXPANDATA PTR TEREN SPORT
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~

PAMINT DE FRUNZE (PAMINT


VEGETAL CU HUMUS)
TURBA USCATA SI MACINATA PENTRU AGRICULTURA (SFAGNUM)
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AMENAJAREA PISTELOR DE ATLETISM CU IMBRACAMINTE DIN PATRU STRATURI,SISTEM H
LISTA: ZGURA EXPANDATA PTR TEREN SPORT
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
TURBA USCATA SI MACINATA PENTRU AGRICULTURA (SFAGNUM)
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI SEDIMENTATE
8-1~
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AMENAJAREA PISTELOR DE ATLETISM CU IMBRACAMINTE DIN PATRU STRATURI,SISTEM I
LISTA: ZGURA EXPANDATA PTR TEREN SPORT
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
TURBA USCATA SI MACINATA PENTRU AGRICULTURA (SFAGNUM)
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI SEDIMENTATE
8-1~
PAMINT DE FRUNZE (PAMINT
VEGETAL CU HUMUS)
ZGURA GRANULATA DE FURNAL
S 648
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AMENAJAREA PISTELOR DE ATLETISM CU IMBRACAMINTE DIN PATRU STRATURI,SISTEM J
LISTA: ZGURA EXPANDATA PTR TEREN SPORT
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI SEDIMENTATE
8-1~
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AMENAJAREA TERENURILOR PT.SPORT,EXEC.CU ZGURA DIN TREI STRATURI,SISTEM A1
LISTA: ZGURA EXPANDATA PTR TEREN SPORT
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
ARGILA COMUNA PENTRU CONSTRUCTII
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2

PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AMENAJAREA TERENURILOR PT.SPORT,EXEC.CU ZGURA DIN TREI STRATURI,SISTEM B1
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
ZGURA GRANULATA DE FURNAL
S 648
ARGILA COMUNA PENTRU CONSTRUCTII
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AMENAJAREA TERENURILOR PT.SPORT,EXEC.CU ZGURA DIN TREI STRATURI,SISTEM C1
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
ZGURA GRANULATA DE FURNAL
S 648
ARGILA COMUNA PENTRU CONSTRUCTII
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AMENAJAREA TERENURILOR PT.SPORT,EXEC.CU ZGURA DIN TREI STRATURI,SISTEM D1
LISTA: ZGURA EXPANDATA PTR TEREN SPORT
ZGURA GRANULATA DE FURNAL
S 648
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
ARGILA COMUNA PENTRU CONSTRUCTII
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AMENAJAREA TERENURILOR PT.SPORT,EXEC.CU ZGURA DIN TREI STRATURI,SISTEM E1
LISTA: ZGURA EXPANDATA PTR TEREN SPORT
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
ARGILA COMUNA PENTRU CONSTRUCTII
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AMENAJAREA TERENURILOR PT.SPORT,EXEC.CU ZGURA DIN PATRU STRATURI,SISTEM F1
PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU
7-15 MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
ZGURA GRANULATA DE FURNAL
S 648
ARGILA COMUNA PENTRU CONSTRUCTII
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
PAVATOR CAT.3

PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AMENAJAREA TERENURILOR PT.SPORT,EXEC.CU ZGURA DIN PATRU STRATURI,SISTEM G1
LISTA: ZGURA EXPANDATA PTR TEREN SPORT
ZGURA GRANULATA DE FURNAL
S 648
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
ARGILA COMUNA PENTRU CONSTRUCTII
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AMENAJAREA TERENURILOR PT.SPORT,EXEC.CU ZGURA DIN PATRU STRATURI,SISTEM H1
LISTA: ZGURA EXPANDATA PTR TEREN SPORT
ZGURA GRANULATA DE FURNAL
S 648
PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU
7-15 MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
ARGILA COMUNA PENTRU CONSTRUCTII
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AMENAJAREA GROPILOR PENTRU SARITURI
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
PINZA DE SAC DIN FIRE DE CINEPA DE 0,70 M LATIME
CUIE CU CAP PLAT
TIP C 2,24X 40
S 2111
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
TERENURI DE SPORT DIN MIXT.CAUC.ASEZ.PE FUND.DE BET.CIM.B200 12CM GROS.TURN.PE STR.NISIP DE 5CM
CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500
PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU
7-15 MM
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM
BITUM CU ADAOS DE CAUCIUC TIP SAC 110/120 S 10546
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 40/ 50 STAS 754
FILER DE CALCAR
TIP 1 SACI S 539
COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 4
STAS 54
RIGLE FAG NEABURITE CL.B TIVITE G-50/50-100/100 L=1-170
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
PAVATOR CAT.1
BETONIST CAT.4

BETONIST CAT.3
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MALAXOR MECANIC DE ASFALT 1001-3000L
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
TERENURI DE SPORT DIN MIXT.CAUC.ASEZ.PE FUND.DE BET.ASFALT.8CM GROS.PE SUPR.DE BALAST,PIETR.10CM
PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU
7-15 MM
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM
NISIP CONCASARE GRANULATIE MAXIMA 7,1 MM
BITUM CU ADAOS DE CAUCIUC TIP SAC 110/120 S 10546
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 40/ 50 STAS 754
FILER DE CALCAR
TIP 1 SACI S 539
COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 4
STAS 54
RIGLE FAG NEABURITE CL.B TIVITE G-50/50-100/100 L=1-170
CRIBLURA DUBLU CONCASATA
16-25MM
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
PAVATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MALAXOR MECANIC DE ASFALT 1001-3000L
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
CONFECT.SI MONT.,PORTI SI STILPI LA TER.DE SPORT PORTI DE FOTBAL
GRINZI STEJAR CU 4 FETE GROSIME=12/12-15/25MM LUNGIME=5~
TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 152 X 6~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500
PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU
7-30 MM
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM
VOPSEA GRI INTERIOR
V.821-1 NTR 90-80
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
ZUGRAV VOPSITOR CAT.3
LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.3
LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.1
BETONIST CAT.3
BETONIST CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
CONFECT.SI MONT.,PORTI SI STILPI LA TER.DE SPORT STILPI LEMN FARA SCAUN LA TEREN PT.VOLEI
LEMN ROTUND STEJAR PILOTI CATEGORIA A NECOJIT 6,0- 8M,~
TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 152 X 6~
OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 8MM
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111

CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500


PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU
7-30 MM
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM
VOPSEA GRI INTERIOR
V.821-1 NTR 90-80
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
ZUGRAV VOPSITOR CAT.3
LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.3
LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.1
BETONIST CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
BETONIST CAT.2
CONFECT.SI MONT.,PORTI SI STILPI LA TER.DE SPORT STILPI METAL CU SCAUN,LA TEREN PT.VOLEI
TEAVA SUDATA CONSTRUCTII CMH 102 X4 /OL 32 1 S 76~
TEAVA SUDATA CONSTRUCTII CMH 114 X4 /OL 32 1 S 76~
TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 127 X 4~
CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500
PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU
7-30 MM
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM
VOPSEA GRI INTERIOR
V.821-1 NTR 90-80
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
ZUGRAV VOPSITOR CAT.3
LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.3
LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.1
BETONIST CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
BETONIST CAT.2
ZUGRAV VOPSITOR CAT.1
CONFECT.SI MONT.,PORTI SI STILPI LA TER.DE SPORT STILPI METAL FARA SCAUN,LA TEREN PT.VOLEI
TEAVA SUDATA CONSTRUCTII CMH 102 X4 /OL 32 1 S 76~
OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 8MM
CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500
PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU
7-30 MM
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM
VOPSEA GRI INTERIOR
V.821-1 NTR 90-80
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA TRASA LA RECE 10X 1,5/OL~
ZUGRAV VOPSITOR CAT.3
LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.3
LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.1
BETONIST CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
BETONIST CAT.2
ZUGRAV VOPSITOR CAT.1
CONFECT.SI MONT.,PORTI SI STILPI LA TER.DE SPORT STILPI METAL,LA TEREN PT.TENIS
TEAVA SUDATA CONSTRUCTII CMH 88,9X3,6 /OL 32 1 S 76~
OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 8MM
CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500
PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU
7-30 MM
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM

VOPSEA GRI INTERIOR


V.821-1 NTR 90-80
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
ZUGRAV VOPSITOR CAT.3
LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.3
LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.1
BETONIST CAT.3
BETONIST CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
CONFECT.SI MONT.,PORTI SI STILPI LA TER.DE SPORT STILPI METAL,LA TEREN PT.BASCHET
LEMN ROTUND STEJAR PILOTI CATEGORIA A NECOJIT 6,0- 8M,~
TEAVA SUDATA CONSTRUCTII CMH 51 X2,6 /OL 32 1 S 76~
CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500
PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU
7-30 MM
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM
VOPSEA GRI INTERIOR
V.821-1 NTR 90-80
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA TRASA LA RECE 25X 2,5/OL~
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
ZUGRAV VOPSITOR CAT.3
LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.3
LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.1
BETONIST CAT.3
BETONIST CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
CONFECT.SI MONT.,PORTI SI STILPI LA TER.DE SPORT PORTI DIN LEMN,PT.RUGBI
GRINZI STEJAR CU 4 FETE GROSIME=12/12-15/25MM LUNGIME=5~
TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 127 X 4~
CUIE CU CAP CONIC
TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500
PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU
7-30 MM
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM
VOPSEA GRI INTERIOR
V.821-1 NTR 90-80
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
ZUGRAV VOPSITOR CAT.3
LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.3
LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.1
BETONIST CAT.3
BETONIST CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
STINCARIE ORNAM.EXEC.CU PIESE IZOL.CU DIMENS.DE 30CM
PIATRA BRUTA SORTATA ROCI MAGMATICE PENTRU DRUM,ANROCAM~
MINER SUPRAFATA CAT.3
PEISAGIST CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
STINCARIE ORNAM.EXEC.CU PIESE IZOL.CU DIMENS.DE 50CM
PIATRA BRUTA SORTATA ROCI MAGMATICE PENTRU DRUM,ANROCAM~
MINER SUPRAFATA CAT.3
PEISAGIST CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2

STINCARIE ORNAM.CU BLOCURI GRUPATE,EXECUTATA CU BLOCURILE SOLIDARIZATE FARA MORTAR


PIATRA BRUTA SORTATA ROCI MAGMATICE PENTRU DRUM,ANROCAM~
PEISAGIST CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
STINCARIE ORNAM.CU BLOCURI GRUPATE,EXECUTATA CU BLOCURILE SOLIDARIZATE CU MORTAR DE CIMENT
PIATRA BRUTA SORTATA ROCI MAGMATICE PENTRU DRUM,ANROCAM~
CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
BETONIST CAT.3
BETONIST CAT.1
ZIDAR CAT.1
PROTEJAREA SI INIERBAREA TALUZURILOR CU MATERIAL TEXTIL INSAMINTAT SI SOL VEGETAL
MATERIAL TEXTIL NETESUT FILTRANT INSAMANTAT NETEZON LA~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1
FINISOR TERASAMENTE CAT.1
SAPATOR CAT.2
IZOLATOR HIDROFUG CAT.2
IZOLATOR HIDROFUG CAT.1
FASCINAR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J. 5-8T
PROTEJAREA SI INIERBAREA TALUZURILOR CU MATERIAL TEXTIL INSAMINTAT,PAMINT SI INGRASAMINT MINERAL
MATERIAL TEXTIL NETESUT FILTRANT INSAMANTAT NETEZON LA~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIM~
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
AZOTAT AMONIU INGRASAMANT GRANULAT VICANIT 33%AZOT IN S~
MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1
FINISOR TERASAMENTE CAT.1
IZOLATOR HIDROFUG CAT.2
IZOLATOR HIDROFUG CAT.1
FASCINAR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J. 5-8T
TRANSPORT CU INSTALATIA CU BENZI DE 1400MM LAT CU TREAPTA DE CAPACIT. 600- 800 MC/H (100MC SI KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 1400MM/1KM
TRANSPORT CU INSTALATIA CU BENZI DE 1400MM LAT CU TREAPTA DE CAPACIT. 800-1000 MC/H (100MC SI KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 1400MM/1KM
TRANSPORT CU INSTALATIA CU BENZI DE 1400MM LAT CU TREAPTA DE CAPACIT.1000-1200 MC/H (100MC SI KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 1400MM/1KM
TRANSPORT CU INSTALATIA CU BENZI DE 1400MM LAT CU TREAPTA DE CAPACIT.1200-1400 MC/H (100MC SI KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 1400MM/1KM
TRANSPORT CU INSTALATIA CU BENZI DE 1400MM LAT CU TREAPTA DE CAPACIT.1400-1600 MC/H (100MC SI KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 1400MM/1KM
TRANSPORT CU INSTALATIA CU BENZI DE 1400MM LAT CU TREAPTA DE CAPACIT.1600-1800 MC/H (100MC SI KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 1400MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 1600MM LAT,TREAPTA INCARC. 600- 800 MC/H INCARC.1 INST CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 1600MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 1600MM LAT,TREAPTA INCARC. 800-1000 MC/H INCARC.1 INST CU ROTOR (KM.)

INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 1600MM/1KM


TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 1600MM LAT,TREAPTA INCARC.1000-1200 MC/H INCARC.1 INST CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 1600MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 1600MM LAT,TREAPTA INCARC.1200-1400 MC/H INCARC.1 INST CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 1600MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 1600MM LAT,TREAPTA INCARC.1400-1600 MC/H INCARC.1 INST CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 1600MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 1600MM LAT,TREAPTA INCARC.1400-1600 MC/H INCARC.1 INST CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 1600MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 1600MM LAT,TREAPTA INCARC.1600-1800 MC/H INCARC.1 INST CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 1600MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 1600MM LAT,TREAPTA INCARC.1600-1800 MC/H INCARC.1 INST CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 1600MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 1600MM LAT,TREAPTA INCARC.1800-2000 MC/H INCARC.1 INST CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 1600MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 1600MM LAT,TREAPTA INCARC.1800-2000 MC/H INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 1600MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 1600MM LAT,TREAPTA INCARC.2000-2200 MC/H INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 1600MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 1600MM LAT,TREAPTA INCARC.2200-2400 MC/H INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 1600MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 1600MM LAT,TREAPTA INCARC.2400-2600 MC/H INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 1600MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 1600MM LAT,TREAPTA INCARC.2600-2800 MC/H INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 1600MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 1600MM LAT,TREAPTA INCARC.2800-3000 MC/H INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 1600MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 1600MM LAT,TREAPTA INCARC.3000-3300 MC/H INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 1600MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 1800MM LAT,TREAPTA INCARC. 600- 800 MC/H.INCARC.1 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 1800MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 1800MM LAT,TREAPTA INCARC. 800-1000 MC/H.INCARC.1 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 1800MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 1800MM LAT,TREAPTA INCARC.1000-1200 MC/H.INCARC.1 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 1800MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 1800MM LAT,TREAPTA INCARC.1200-1400 MC/H.INCARC.1 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 1800MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 1800MM LAT,TREAPTA INCARC.1400-1600 MC/H.INCARC.1 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 1800MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 1800MM LAT,TREAPTA INCARC.1400-1600 MC/H.INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 1800MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 1800MM LAT,TREAPTA INCARC.1600-1800 MC/H.INCARC.1 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 1800MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 1800MM LAT,TREAPTA INCARC.1600-1800 MC/H.INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 1800MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 1800MM LAT,TREAPTA INCARC.1800-2000 MC/H.INCARC.1 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 1800MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 1800MM LAT,TREAPTA INCARC.1800-2000 MC/H.INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 1800MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 1800MM LAT,TREAPTA INCARC.2000-2200 MC/H.INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 1800MM/1KM

TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 1800MM LAT,TREAPTA INCARC.2200-2400 MC/H.INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 1800MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 1800MM LAT,TREAPTA INCARC.2400-2600 MC/H.INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 1800MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 1800MM LAT,TREAPTA INCARC.2600-2800 MC/H.INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 1800MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 1800MM LAT,TREAPTA INCARC.2800-3000 MC/H.INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 1800MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 1800MM LAT,TREAPTA INCARC.3000-3300 MC/H.INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 1800MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 1800MM LAT,TREAPTA INCARC.3300-3600 MC/H.INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 1800MM/1KM
TRANSPORT CU INST CU BENZI DE 2000MM LAT,TREAPTA INCARC. 600- 800 MC/H INCARC 1 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2000MM/1KM
TRANSPORT CU INST CU BENZI DE 2000MM LAT,TREAPTA INCARC. 800-1000 MC/H INCARC 1 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2000MM/1KM
TRANSPORT CU INST CU BENZI DE 2000MM LAT,TREAPTA INCARC.1000-1200 MC/H INCARC 1 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2000MM/1KM
TRANSPORT CU INST CU BENZI DE 2000MM LAT,TREAPTA INCARC.1200-1400 MC/H INCARC 1 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2000MM/1KM
TRANSPORT CU INST CU BENZI DE 2000MM LAT,TREAPTA INCARC.1400-1600 MC/H INCARC 1 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2000MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 2000MM LAT,TREAPTA INCARC.1400-1600 MC/H INCARC 1 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2000MM/1KM
TRANSPORT CU INST CU BENZI DE 2000MM LAT,TREAPTA INCARC.1600-1800 MC/H INCARC 1 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2000MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 2000MM LAT,TREAPTA INCARC.1600-1800 MC/H INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2000MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 2000MM LAT,TREAPTA INCARC.1800-2000 MC/H INCARC 1 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2000MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 2000MM LAT,TREAPTA INCARC.1800-2000 MC/H INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2000MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 2000MM LAT,TREAPTA INCARC.2000-2200 MC/H INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2000MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 2000MM LAT,TREAPTA INCARC.2200-2400 MC/H INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2000MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 2000MM LAT,TREAPTA INCARC.2400-2600 MC/H INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2000MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 2000MM LAT,TREAPTA INCARC.2600-2800 MC/H INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2000MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 2000MM LAT,TREAPTA INCARC.2800-3000 MC/H INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2000MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 2000MM LAT,TREAPTA INCARC.3000-3300 MC/H INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2000MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 2000MM LAT,TREAPTA INCARC.3300-3600 MC/H INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2000MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 2000MM LAT,TREAPTA INCARC.3600-4000 MC/H INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2000MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 2000MM LAT,TREAPTA INCARC.4000-4400 MC/H INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2000MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 2000MM LAT,TREAPTA INCARC.4400-4800 MC/H INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM)

INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2000MM/1KM


TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 2000MM LAT,TREAPTA INCARC.4800-5200 MC/H INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2000MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 2000MM LAT,TREAPTA INCARC.5200-6000 MC/H INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2000MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 2250MM LAT,TREAPTA INCARC. 600- 800 MC/H INCARC.1 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2250MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 2250MM LAT,TREAPTA INCARC. 800-1000 MC/H INCARC.1 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2250MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 2250MM LAT,TREAPTA INCARC.1000-1200 MC/H INCARC.1 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2250MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 2250MM LAT,TREAPTA INCARC.1200-1400 MC/H INCARC.1 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2250MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 2250MM LAT,TREAPTA INCARC.1400-1600 MC/H INCARC.1 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2250MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 2250MM LAT,TREAPTA INCARC.1400-1600 MC/H INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2250MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 2250MM LAT,TREAPTA INCARC.1600-1800 MC/H INCARC.1 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2250MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 2250MM LAT,TREAPTA INCARC.1600-1800 MC/H INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2250MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 2250MM LAT,TREAPTA INCARC.1800-2000 MC/H INCARC.1 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2250MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 2250MM LAT,TREAPTA INCARC.1800-2000 MC/H INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2250MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 2250MM LAT,TREAPTA INCARC.2000-2200 MC/H INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2250MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 2250MM LAT,TREAPTA INCARC.2200-2400 MC/H INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM.)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2250MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 2250MM LAT,TREAPTA INCARC.2400-2600 MC/H INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2250MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 2250MM LAT,TREAPTA INCARC.2600-2800 MC/H INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2250MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 2250MM LAT,TREAPTA INCARC.2800-3000 MC/H INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2250MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 2250MM LAT,TREAPTA INCARC.3000-3300 MC/H INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2250MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 2250MM LAT,TREAPTA INCARC.3300-3600 MC/H INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2250MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 2250MM LAT,TREAPTA INCARC.3600-4000 MC/H INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2250MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 2250MM LAT,TREAPTA INCARC.4000-4400 MC/H INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2250MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 2250MM LAT,TREAPTA INCARC.4400-4800 MC/H INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2250MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 2250MM LAT,TREAPTA INCARC.4800-5200 MC/H INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2250MM/1KM
TRANSPORT CU INST.CU BENZI DE 2250MM LAT,TREAPTA INCARC.5200-5600 MC/H INCARC.2 INST.CU ROTOR (KM)
INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME 2250MM/1KM
DEPUNERE MATERIAL EXCAVAT CU INST.DE HALDAT PROD.4400 MC/H TREAPTA 400- 600MC/H CU 1 INST.CU ROTO
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.4400MC/ORA

RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF


BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MATERIAL EXCAVAT CU INST.DE HALDAT PROD.4400 MC/H TREAPTA 600- 800MC/H CU 1 INST.CU ROTO
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.4400MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MATERIAL EXCAVAT CU INST.DE HALDAT PROD.4400 MC/H TREAPTA 800-1000MC/H CU 1 INST.CU ROTO
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.4400MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MATERIAL EXCAVAT CU INST.DE HALDAT PROD.4400 MC/H TREAPTA 800-1000MC/H CU 2 INST.CU ROTO
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.4400MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MATERIAL EXCAVAT CU INST.DE HALDAT PROD.4400 MC/H TREAPTA 1000-1200MC/H CU 1 INST.CU ROT
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.4400MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MATERIAL EXCAVAT CU INST.DE HALDAT PROD.4400 MC/H TREAPTA 1000-1200MC/H CU 2 INST.CU ROT
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.4400MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MATERIAL EXCAVAT CU INST.DE HALDAT PROD.4400 MC/H TREAPTA 1200-1400MC/H CU 1 INST.CU ROT
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.4400MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MATERIAL EXCAVAT CU INST.DE HALDAT PROD.4400 MC/H TREAPTA 1200-1400MC/H CU 2 INST.CU ROT
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.4400MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP

MACARA PE SENILE 20-29,9TF


TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MATERIAL EXCAVAT CU INST.DE HALDAT PROD.4400 MC/H TREAPTA 1400-1600MC/H CU 1 INST.CU ROT
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.4400MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MATERIAL EXCAVAT CU INST.DE HALDAT PROD.4400 MC/H TREAPTA 1400-1600MC/H CU 2 INST.CU ROT
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.4400MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MATERIAL EXCAVAT CU INST.DE HALDAT PROD.4400 MC/H TREAPTA 1600-1800MC/H CU 1 INST.CU ROT
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.4400MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MATERIAL EXCAVAT CU INST.DE HALDAT PROD.4400 MC/H TREAPTA 1600-1800MC/H CU 2 INST.CU ROT
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.4400MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MAT.EXCAVAT CU INST.HALDAT PROD.6500MC/H TREAPTA CAP 600- 800 MC/H INC.1 INST.CU ROTOR
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.6500MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MAT.EXCAVAT CU INST.HALDAT PROD.6500MC/H TREAPTA CAP 800-1000 MC/H INC.1 INST.CU ROTOR
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.6500MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MAT.EXCAVAT CU INST.HALDAT PROD.6500MC/H TREAPTA CAP 1000-1200 MC/H INC.1 INST.CU ROTOR
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.6500MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP

AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T


DEPUNERE MAT.EXCAVAT CU INST.HALDAT PROD.6500MC/H TREAPTA CAP 1200-1400 MC/H INC.1 INST.CU ROTOR
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.6500MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MAT.EXCAVAT CU INST.HALDAT PROD.6500MC/H TREAPTA CAP 1400-1600 MC/H INC.1 INST.CU ROTOR
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.6500MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MAT.EXCAVAT CU INST.HALDAT PROD.6500MC/H TREAPTA CAP 1400-1600 MC/H INC.2 INST.CU ROTOR
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.6500MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MAT.EXCAVAT CU INST.HALDAT PROD.6500MC/H TREAPTA CAP 1600-1800 MC/H INC.1 INST.CU ROTOR
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.6500MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MAT.EXCAVAT CU INST.HALDAT PROD.6500MC/H TREAPTA CAP 1600-1800 MC/H INC.2 INST.CU ROTOR
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.6500MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MAT.EXCAVAT CU INST.HALDAT PROD.6500MC/H TREAPTA CAP 1800-2000 MC/H INC.1 INST.CU ROTOR
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.6500MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MAT.EXCAVAT CU INST.HALDAT PROD.6500MC/H TREAPTA CAP 1800-2000 MC/H INC.2 INST.CU ROTOR
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.6500MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MAT.EXCAVAT CU INST.HALDAT PROD.6500MC/H TREAPTA CAP 2000-2200 MC/H INC.2 INST.CU ROTOR

INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.6500MC/ORA


RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MAT.EXCAVAT CU INST.HALDAT PROD.6500MC/H TREAPTA CAP 2200-2400 MC/H INC.2 INST.CU ROTOR
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.6500MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MAT.EXCAVAT CU INST.HALDAT PROD.6500MC/H TREAPTA CAP 2400-2600 MC/H INC.2 INST.CU ROTOR
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.6500MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MAT.EXCAVAT CU INST.HALDAT PROD.6500MC/H TREAPTA CAP 2600-2800 MC/H INC.2 INST.CU ROTOR
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.6500MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MAT EXCAVAT CU INST.HALDAT PROD.6500MC/H TREAPTA CAP 2800-3000 MC/H INC.2 INST.CU ROTOR
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.6500MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MAT EXCAVAT CU INST.HALDAT PROD.6500MC/H TREAPTA CAP 3000-3300 MC/H INC.2 INST.CU ROTOR
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.6500MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MAT EXCAVAT CU INST.HALDAT PROD.6500MC/H TREAPTA CAP 3300-3600 MC/H INC.2 INST.CU ROTOR
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.6500MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MAT EXCAVAT CU INST.HALDAT PROD.12500MC/H TREAPTA CAPAC. 600- 800 MC/H INC.1 INST.CU ROTO
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.12500MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF

BULDOZER PE SENILE 81-180CP


MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MAT EXCAVAT CU INST.HALDAT PROD.12500MC/H TREAPTA CAPAC. 800-1000 MC/H INC.1 INST.CU ROTO
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.12500MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MAT EXCAVAT CU INST.HALDAT PROD.12500MC/H TREAPTA CAPAC.1000-1200 MC/H INC.1 INST.CU ROT
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.12500MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MAT EXCAVAT CU INST.HALDAT PROD.12500MC/H TREAPTA CAPAC.1200-1400 MC/H INC.1 INST.CU ROT
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.12500MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MAT EXCAVAT CU INST.HALDAT PROD.12500MC/H TREAPTA CAPAC.1400-1600 MC/H INC.1 INST.CU ROT
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.12500MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MAT EXCAVAT CU INST.HALDAT PROD.12500MC/H TREAPTA CAPAC.1400-1600 MC/H INC.2 INST.CU ROT
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.12500MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MAT EXCAVAT CU INST.HALDAT PROD.12500MC/H TREAPTA CAPAC.1600-1800 MC/H INC.1 INST.CU ROT
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.12500MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MAT EXCAVAT CU INST.HALDAT PROD.12500MC/H TREAPTA CAPAC.1600-1800 MC/H INC.2 INST.CU ROT
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.12500MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF

TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP


AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MAT EXCAVAT CU INST.HALDAT PROD.12500MC/H TREAPTA CAPAC.1800-2000 MC/H INC.1 INST.CU ROT
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.12500MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MAT EXCAVAT CU INST.HALDAT PROD.12500MC/H TREAPTA CAPAC.1800-2000 MC/H INC.2 INST.CU ROT
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.12500MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MAT EXCAVAT CU INST.HALDAT PROD.12500MC/H TREAPTA CAPAC.2000-2200 MC/H INC.2 INST.CU ROT
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.12500MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MAT EXCAVAT CU INST.HALDAT PROD.12500MC/H TREAPTA CAPAC.2200-2400 MC/H INC.2 INST.CU ROT
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.12500MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MAT EXCAVAT CU INST.HALDAT PROD.12500MC/H TREAPTA CAPAC.2400-2600 MC/H INC.2 INST.CU ROT
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.12500MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MAT EXCAVAT CU INST.HALDAT PROD.12500MC/H TREAPTA CAPAC.2600-2800 MC/H INC.2 INST.CU ROT
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.12500MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MAT EXCAVAT CU INST.HALDAT PROD.12500MC/H TREAPTA CAPAC.2800-3000 MC/H INC.2 INST.CU ROT
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.12500MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T

DEPUNERE MAT EXCAVAT CU INST.HALDAT PROD.12500MC/H TREAPTA CAPAC.3000-3300 MC/H INC.2 INST.CU ROT
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.12500MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MAT.EXCAVAT CU INST.HALDAT PROD.12500MC/H TREAPTA CAPAC.3300-3600 MC/H INC.2 INST.CU ROTO
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.12500MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DEPUNERE MAT.EXCAVAT CU INST.HALDAT PROD.12500MC/H TREAPTA CAPAC.3600-4000 MC/H INC.2 INST.CU ROTO
INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.12500MC/ORA
RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MACARA PE SENILE 20-29,9TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T
DESCARCAREA SAU INCARCAREA CU UTILAJ COMBINAT KSS 1600/3600 TREAPTA INCARC. 800-1000 MC/H
UTILAJ DE INCARCAT TIP KSS 1600-3600 PROD 800-1600MC/H
DESCARCAREA SAU INCARCAREA CU UTILAJ COMBINAT KSS 1600/3600 TREAPTA INCARC.1000-1200 MC/H
UTILAJ DE INCARCAT TIP KSS 1600-3600 PROD 800-1600MC/H
DESCARCAREA SAU INCARCAREA CU UTILAJ COMBINAT KSS 1600/3600 TREAPTA INCARC.1200-1400 MC/H
UTILAJ DE INCARCAT TIP KSS 1600-3600 PROD 800-1600MC/H
DESCARCAREA SAU INCARCAREA CU UTILAJ COMBINAT KSS 1600/3600 TREAPTA INCARC.1400-1600 MC/H
UTILAJ DE INCARCAT TIP KSS 1600-3600 PROD 800-1600MC/H
RIPARE BENZI TRANSPORT COND.MEDII AMENAJARE VATRA VEHICULARE UTILAJ CONDUC.LATIME 1400-1600 MM
TRACTOR PE SENILE DE 150 CP
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
RIPARE BENZI TRANSPORT COND.MEDII AMENAJARE VATRA VEHICULARE UTILAJ CONDUC.LATIME 1600-2250 MM
TRACTOR PE SENILE DE 150 CP
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
STABILIZAREA TERASAMENTELOR IN AMPLASAMENT PRIN AMESTECARE MECANICA CU VAR BULGARI SI CENUSE
VAR BULGARI PENTRU CONSTRUCTII TIP 2
VRAC S ~
CENUSA TERMOCENTRALA BETOANE (CET ISALNITA)
S 8819
MINER SUPRAFATA CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
SAPATOR CAT.2
MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
STABILIZAREA TERASAMENTELOR IN AMPLASAMENT PRIN AMESTECARE MANUALAA CU VAR BULGARI SI CENUS
VAR BULGARI PENTRU CONSTRUCTII TIP 2
VRAC S ~
CENUSA TERMOCENTRALA BETOANE (CET ISALNITA)
S 8819
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2

MINER SUPRAFATA CAT.2


FINISOR TERASAMENTE CAT.2
STABILIZAREA TERASAMENTELOR IN AMPLASAMENT PRIN AMESTECARE MECANICA CU CIMENT
CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
SAPATOR CAT.2
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF
STABILIZAREA TERASAMENTELOR IN AMPLASAMENT PRIN AMESTECARE MANUALA CU CIMENT
CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
STABILIZAREA TERASAMENTELOR IN AMPLASAMENT PRIN AMESTECARE CU VAR BULGARI IN PILOTI FORATI
VAR BULGARI PENTRU CONSTRUCTII TIP 2
VRAC S ~
MINER SUPRAFATA CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SONDOR MECANIC CAT.5
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.3
SONDOR MECANIC CAT.2
INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4
MASINA DE FORAT PE SENILE FAN35 CU ACCESORII,ACT.ELECTR 58KW
CONSOLIDARE TERASAMENT PRIN INLOCUIRE IN SLITURI
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
CONSOLIDARE TERASAMENT CF PRIN DECAPARE PLATFORMA SI REALIZARE PANTE CU PAMINT DE INLOCUIRE*
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3
CONSOLIDARE TERASAMENT CF PRIN DECAPARE PLATFORMA SI REALIZARE PANTE CU BALAST DE INLOCUIRE*
BALAST
NESPALAT DE RIU 0-70 MM
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
HIDROIZOLAREA PLATFORMEI CF CU SAPA REALIZATA DIN CIMENT SI PAMINT
CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
SAPATOR CAT.2
MINER SUPRAFATA CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
FINISOR TERASAMENTE CAT.1
HIDROIZOLAREA PLATFORMEI CF CU SAPA REALIZATA DIN ASFALT TURNAT DE 3 CM GROSIME
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM
PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU
7-15 MM
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 25/ 40 STAS 754
FILER DE CALCAR
TIP 1 SACI S 539
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARA
S~

FINISOR TERASAMENTE CAT.2


MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
SAPATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
MALAXOR MANUAL DE ASFALT PINA LA 600L
PROTEJARE TERASAMENT PE TALUZE CU NETESIN
MATERIAL TEXTIL NETESUT FILTRANT SINTETIC NETESUT LATIM~
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
IZOLATOR HIDROFUG CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
FIERAR BETON CAT.2
FIERAR BETON CAT.1
PROTEJARE TERASAMENT PE PLATFORME CU NETESIN
MATERIAL TEXTIL NETESUT FILTRANT SINTETIC NETESUT LATIM~
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
IZOLATOR HIDROFUG CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
FIERAR BETON CAT.2
FIERAR BETON CAT.1
PROTEJARE TERASAMENT CU NETESIN IN DRENURI
MATERIAL TEXTIL NETESUT FILTRANT SINTETIC NETESUT LATIM~
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
IZOLATOR HIDROFUG CAT.1
IZOLATOR HIDROFUG CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
FIERAR BETON CAT.2
FIERAR BETON CAT.1
POZAREA AVANTUBURILOR PENTRU INJECTII.
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
CIMENT PORTLAND
P 40 SACI S 388
TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 114 X 4~
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,32/6-7MM,~
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.3
SONDOR MECANIC CAT.2
SONDOR MECANIC CAT.1
MALAXOR PT.MORTAR,ACTIONAT ELECTRIC,200 L
FORAJ ROTATIV CU CIRCULAT.DIRECT.NETUBAT T.CAT.1
CAP CAROTIER,FARA INSERTIE,PENTRU FORAJE HIDROTEHNICE
PLACUTE METALICE DUR(WIDIA)BK15, IMPREGNATE GRUPA 4,DE ~
CAP CAROTIERA CU INSERTIE WIDIA PENTRU FORAJ APA 180/13~
TUB CAROTIER
SIRMA TREFILATA ALAMA ROTUNDA D= 5,5 HB CUZN37 S ~
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,32/6-7MM,~
CLESTI PENTRU FORAJ CU LANT SI FALCI DUBLE 4 TOLI

SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D=114 STAS 328-74


SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D=104 STAS 328-74
SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D= 92 STAS 328-74
SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D= 76 STAS 328-74
SONDOR MECANIC CAT.5
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.3
SONDOR MECANIC CAT.2
INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4
MASINA DE FORAT PE SENILE FAN35 CU ACCESORII,ACT.ELECTR 58KW
FORAJ ROTATIV CU CIRCULAT.DIRECT.NETUBAT T.CAT.2
CAP CAROTIER,FARA INSERTIE,PENTRU FORAJE HIDROTEHNICE
PLACUTE METALICE DUR(WIDIA)BK15, IMPREGNATE GRUPA 4,DE ~
CAP CAROTIERA CU INSERTIE WIDIA PENTRU FORAJ APA 180/13~
TUB CAROTIER
SIRMA TREFILATA ALAMA ROTUNDA D= 5,5 HB CUZN37 S ~
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,32/6-7MM,~
CLESTI PENTRU FORAJ CU LANT SI FALCI DUBLE 4 TOLI
SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D=114 STAS 328-74
SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D=104 STAS 328-74
SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D= 92 STAS 328-74
SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D= 76 STAS 328-74
SONDOR MECANIC CAT.5
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.3
SONDOR MECANIC CAT.2
INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4
MASINA DE FORAT PE SENILE FAN35 CU ACCESORII,ACT.ELECTR 58KW
FORAJ ROTATIV CU CIRCULAT.DIRECT.NETUBAT T.CAT.3
CAP CAROTIER,FARA INSERTIE,PENTRU FORAJE HIDROTEHNICE
PLACUTE METALICE DUR(WIDIA)BK15, IMPREGNATE GRUPA 4,DE ~
CAP CAROTIERA CU INSERTIE WIDIA PENTRU FORAJ APA 180/13~
TUB CAROTIER
SIRMA TREFILATA ALAMA ROTUNDA D= 5,5 HB CUZN37 S ~
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,32/6-7MM,~
CLESTI PENTRU FORAJ CU LANT SI FALCI DUBLE 4 TOLI
SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D=114 STAS 328-74
SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D=104 STAS 328-74
SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D= 92 STAS 328-74
SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D= 76 STAS 328-74
SONDOR MECANIC CAT.5
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.3
SONDOR MECANIC CAT.2
INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4
MASINA DE FORAT PE SENILE FAN35 CU ACCESORII,ACT.ELECTR 58KW
FORAJ ROTATIV CU CIRCULAT.DIRECT.NETUBAT T.CAT.4

CAP CAROTIER,FARA INSERTIE,PENTRU FORAJE HIDROTEHNICE


PLACUTE METALICE DUR(WIDIA)BK15, IMPREGNATE GRUPA 4,DE ~
CAP CAROTIERA CU INSERTIE WIDIA PENTRU FORAJ APA 180/13~
TUB CAROTIER
SIRMA TREFILATA ALAMA ROTUNDA D= 5,5 HB CUZN37 S ~
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,32/6-7MM,~
CLESTI PENTRU FORAJ CU LANT SI FALCI DUBLE 4 TOLI
SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D=114 STAS 328-74
SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D=104 STAS 328-74
SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D= 92 STAS 328-74
SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D= 76 STAS 328-74
SONDOR MECANIC CAT.5
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.3
SONDOR MECANIC CAT.2
INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4
MASINA DE FORAT PE SENILE FAN35 CU ACCESORII,ACT.ELECTR 58KW
FORAJ ROTATIV CU CIRCULAT.DIRECT.NETUBAT T.CAT.5
CAP CAROTIER,FARA INSERTIE,PENTRU FORAJE HIDROTEHNICE
PLACUTE METALICE DUR(WIDIA)BK15, IMPREGNATE GRUPA 4,DE ~
CAP CAROTIERA CU INSERTIE WIDIA PENTRU FORAJ APA 180/13~
TUB CAROTIER
SIRMA TREFILATA ALAMA ROTUNDA D= 5,5 HB CUZN37 S ~
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,32/6-7MM,~
CLESTI PENTRU FORAJ CU LANT SI FALCI DUBLE 4 TOLI
SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D=114 STAS 328-74
SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D=104 STAS 328-74
SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D= 92 STAS 328-74
SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D= 76 STAS 328-74
SONDOR MECANIC CAT.5
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.3
SONDOR MECANIC CAT.2
INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4
MASINA DE FORAT PE SENILE FAN35 CU ACCESORII,ACT.ELECTR 58KW
FORAJ ROTATIV CU CIRCULAT.DIRECT.NETUBAT T.CAT.6
CAP CAROTIER,FARA INSERTIE,PENTRU FORAJE HIDROTEHNICE
PLACUTE METALICE DUR(WIDIA)BK15, IMPREGNATE GRUPA 4,DE ~
CAP CAROTIERA CU INSERTIE WIDIA PENTRU FORAJ APA 180/13~
TUB CAROTIER
SIRMA TREFILATA ALAMA ROTUNDA D= 5,5 HB CUZN37 S ~
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,32/6-7MM,~
CLESTI PENTRU FORAJ CU LANT SI FALCI DUBLE 4 TOLI
SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D=114 STAS 328-74
SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D=104 STAS 328-74

SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D= 92 STAS 328-74


SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D= 76 STAS 328-74
SONDOR MECANIC CAT.5
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.3
SONDOR MECANIC CAT.2
INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4
MASINA DE FORAT PE SENILE FAN35 CU ACCESORII,ACT.ELECTR 58KW
FORAJ ROTATIV CU CIRCULAT.DIRECT.NETUBAT T.CAT.7
CAP CAROTIER,FARA INSERTIE,PENTRU FORAJE HIDROTEHNICE
PLACUTE METALICE DUR(WIDIA)BK15, IMPREGNATE GRUPA 4,DE ~
CAP CAROTIERA CU INSERTIE WIDIA PENTRU FORAJ APA 180/13~
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,32/6-7MM,~
CLESTI PENTRU FORAJ CU LANT SI FALCI DUBLE 4 TOLI
SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D=114 STAS 328-74
SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D=104 STAS 328-74
SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D= 92 STAS 328-74
SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D= 76 STAS 328-74
TUB CAROTIER
SIRMA TREFILATA ALAMA ROTUNDA D= 5,5 HB CUZN37 S ~
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
SONDOR MECANIC CAT.5
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.3
SONDOR MECANIC CAT.2
INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4
MASINA DE FORAT PE SENILE FAN35 CU ACCESORII,ACT.ELECTR 58KW
FORAJ ROTATIV CU CIRCULATIE DIRECT.TUBAT T.CAT.1
CAP CAROTIER,FARA INSERTIE,PENTRU FORAJE HIDROTEHNICE
PLACUTE METALICE DUR(WIDIA)BK15, IMPREGNATE GRUPA 4,DE ~
CAP CAROTIERA CU INSERTIE WIDIA PENTRU FORAJ APA 180/13~
TUB CAROTIER
SIRMA TREFILATA ALAMA ROTUNDA D= 5,5 HB CUZN37 S ~
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,32/6-7MM,~
CLESTI PENTRU FORAJ CU LANT SI FALCI DUBLE 4 TOLI
TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 146 X10~
SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D=114 STAS 328-74
SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D=104 STAS 328-74
SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D= 92 STAS 328-74
SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D= 76 STAS 328-74
SONDOR MECANIC CAT.5
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.3
SONDOR MECANIC CAT.2
INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4
MASINA DE FORAT PE SENILE FAN35 CU ACCESORII,ACT.ELECTR 58KW
FORAJ ROTATIV CU CIRCULATIE DIRECT.TUBAT T.CAT.2
CAP CAROTIER,FARA INSERTIE,PENTRU FORAJE HIDROTEHNICE

PLACUTE METALICE DUR(WIDIA)BK15, IMPREGNATE GRUPA 4,DE ~


CAP CAROTIERA CU INSERTIE WIDIA PENTRU FORAJ APA 180/13~
TUB CAROTIER
SIRMA TREFILATA ALAMA ROTUNDA D= 5,5 HB CUZN37 S ~
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,32/6-7MM,~
CLESTI PENTRU FORAJ CU LANT SI FALCI DUBLE 4 TOLI
TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 146 X10~
SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D=114 STAS 328-74
SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D=104 STAS 328-74
SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D= 92 STAS 328-74
SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D= 76 STAS 328-74
SONDOR MECANIC CAT.5
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.3
SONDOR MECANIC CAT.2
INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4
MASINA DE FORAT PE SENILE FAN35 CU ACCESORII,ACT.ELECTR 58KW
FORAJ ROTATIV CU CIRCULATIE DIRECT.TUBAT T.CAT.3
CAP CAROTIER,FARA INSERTIE,PENTRU FORAJE HIDROTEHNICE
PLACUTE METALICE DUR(WIDIA)BK15, IMPREGNATE GRUPA 4,DE ~
CAP CAROTIERA CU INSERTIE WIDIA PENTRU FORAJ APA 180/13~
TUB CAROTIER
SIRMA TREFILATA ALAMA ROTUNDA D= 5,5 HB CUZN37 S ~
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,32/6-7MM,~
CLESTI PENTRU FORAJ CU LANT SI FALCI DUBLE 4 TOLI
TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 146 X10~
SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D=114 STAS 328-74
SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D=104 STAS 328-74
SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D= 92 STAS 328-74
SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D= 76 STAS 328-74
SONDOR MECANIC CAT.5
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.3
SONDOR MECANIC CAT.2
INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4
MASINA DE FORAT PE SENILE FAN35 CU ACCESORII,ACT.ELECTR 58KW
FORAJ ROTATIV CU CIRCULATIE DIRECT.TUBAT T.CAT.4
CAP CAROTIER,FARA INSERTIE,PENTRU FORAJE HIDROTEHNICE
PLACUTE METALICE DUR(WIDIA)BK15, IMPREGNATE GRUPA 4,DE ~
CAP CAROTIERA CU INSERTIE WIDIA PENTRU FORAJ APA 180/13~
TUB CAROTIER
SIRMA TREFILATA ALAMA ROTUNDA D= 5,5 HB CUZN37 S ~
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
CARBURA CALCIU TEHNICA
(CARBID) STAS 102-63
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,32/6-7MM,~
CLESTI PENTRU FORAJ CU LANT SI FALCI DUBLE 4 TOLI
TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 146 X10~

SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D=114 STAS 328-74


SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D=104 STAS 328-74
SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D= 92 STAS 328-74
SAPA IN TREPTE ARMATA CU WIDIA D= 76 STAS 328-74
SONDOR MECANIC CAT.5
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.3
SONDOR MECANIC CAT.2
INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4
MASINA DE FORAT PE SENILE FAN35 CU ACCESORII,ACT.ELECTR 58KW
TUB INGLOBAT IN SUSPENSIE LA FORAJ PT.CONSOLIDARE TEREN PUTERNIC FISURAT CU TUBURI PVC BROSATE
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
CIMENT PORTLAND
P 40 SACI S 388
BENTONITA MACINATA ACTIVATA PENTRU LUCRARI HIDROTEHNICE~
SILICAT DE SODIU SOLUTIE TIP. SD STAS 2902-67
PIESE METAL.DE TRECERE ETANSA PRIN ZID A CONDUCTELOR
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 50X 2,4 STAS 6675/2
CODEZ 100 ADEZIV
NII 4721-76
LEMN DE FOC FOIOASE TARI LUNGIME=1M LIVRABIL DIN DEPOZIT
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.2
SONDOR MECANIC CAT.1
INSTALATOR SANITAR CAT.3
SONDOR MECANIC CAT.3
AMESTECATOR SUSPENSIE CU INALTA TURBULENTA TIP AC-2 2X150L
AGITATOR TAMPON PT.SUSP.DE1MC TIP BENTO1 ACT.ELEC.5,5KW
POMPA PNEUM.INJECT.HANY-ZMP (2-3) EXCL.AER 42-100 AT
TUB INGLOBAT IN SUSPENSIE LA FORAJ PT.CONSOLIDARE TEREN NECOEZIV CU TUBURI PVC CU MANSETA
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
CIMENT PORTLAND
P 40 SACI S 388
BENTONITA MACINATA ACTIVATA PENTRU LUCRARI HIDROTEHNICE~
SILICAT DE SODIU SOLUTIE TIP. SD STAS 2902-67
PIESE METAL.DE TRECERE ETANSA PRIN ZID A CONDUCTELOR
GARNITURI CAUCIUC PRESIUNE CU INSERTIE > 60% PINZA TIP1~
TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M - 20( 3/4) OL 3~
STUT PENTRU EXECUTARE INJECTII IN CAMASUIRI GALERII DEC~
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.2
SONDOR MECANIC CAT.1
INSTALATOR SANITAR CAT.3
SONDOR MECANIC CAT.3
AMESTECATOR SUSPENSIE CU INALTA TURBULENTA TIP AC-2 2X150L
AGITATOR TAMPON PT.SUSP.DE1MC TIP BENTO1 ACT.ELEC.5,5KW
POMPA PNEUM.INJECT.HANY-ZMP (2-3) EXCL.AER 42-100 AT
OBTURATOR GONFLABIL IN FORAJE
PIESE METAL.DE TRECERE ETANSA PRIN ZID A CONDUCTELOR
PAKERE DUBLA CIRCULATIE PENTRU INJECTII IN SUBTERAN DEC~
TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA TRASA LA RECE 25X 5 /OL~
TUB DE OXIGEN PN 10 DN 6,3 MM
S 8540
CLESTI PENTRU FORAJ CU LANT SI FALCI DUBLE 4 TOLI
LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.5

LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.2


SONDOR MECANIC CAT.3
SONDOR MECANIC CAT.2
SONDOR MECANIC CAT.1
PREPARAREA SUSPENSIEI PT.INJECTARE IN FORAJE DIN: CIMENT SI SILICAT DE SODIU IN RAPORTUL 50:1
$
CIMENT PORTLAND
P 40 SACI S 388
SILICAT DE SODIU SOLUTIE TIP. SD STAS 2902-67
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.3
SONDOR MECANIC CAT.2
LABORANT DETERMINARI GEOTEHNICE CAT.2
AMESTECATOR SUSPENSIE CU INALTA TURBULENTA TIP AC-2 2X150L
AGITATOR TAMPON PT.SUSP.DE1MC TIP BENTO1 ACT.ELEC.5,5KW
PREPARAREA SUSPENSIEI PT.INJECTARE IN FORAJE DIN: CIMENT SI SILICAT DE SODIU IN RAPORTUL 35:1
$
CIMENT PORTLAND
P 40 SACI S 388
SILICAT DE SODIU SOLUTIE TIP. SD STAS 2902-67
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.3
SONDOR MECANIC CAT.2
LABORANT DETERMINARI GEOTEHNICE CAT.2
AMESTECATOR SUSPENSIE CU INALTA TURBULENTA TIP AC-2 2X150L
AGITATOR TAMPON PT.SUSP.DE1MC TIP BENTO1 ACT.ELEC.5,5KW
PREPARAREA SUSPENSIEI PT.INJECTARE IN FORAJE DIN: CIMENT-BENTONITA-SILICAT DE SODIU IN RAP.18:10:1 $
CIMENT PORTLAND
P 40 SACI S 388
BENTONITA MACINATA ACTIVATA PENTRU LUCRARI HIDROTEHNICE~
SILICAT DE SODIU SOLUTIE TIP. SD STAS 2902-67
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
SODA CALCINATA USOARA CAL.1 NA2 CA3 MINIM 98%
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.3
SONDOR MECANIC CAT.2
LABORANT DETERMINARI GEOTEHNICE CAT.2
AMESTECATOR SUSPENSIE CU INALTA TURBULENTA TIP AC-2 2X150L
AGITATOR TAMPON PT.SUSP.DE1MC TIP BENTO1 ACT.ELEC.5,5KW
PREPARAREA SUSPENSIEI PT.INJECTARE IN FORAJE DIN: CIMENT-BENTONITA-SILICAT SODIU IN RAP.15:12;5:1 $
CIMENT PORTLAND
P 40 SACI S 388
BENTONITA MACINATA ACTIVATA PENTRU LUCRARI HIDROTEHNICE~
SILICAT DE SODIU SOLUTIE TIP. SD STAS 2902-67
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
SODA CALCINATA USOARA CAL.1 NA2 CA3 MINIM 98%
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.3
SONDOR MECANIC CAT.2
LABORANT DETERMINARI GEOTEHNICE CAT.2
AMESTECATOR SUSPENSIE CU INALTA TURBULENTA TIP AC-2 2X150L
AGITATOR TAMPON PT.SUSP.DE1MC TIP BENTO1 ACT.ELEC.5,5KW
PREPARAREA SUSPENSIEI PT.INJECTARE IN FORAJE DIN: SILICAT DE SODIU SI ACETAT DE ETIL
$
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,32/6-7MM,~
TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M - 32(1 1/4) OL 3~

SILICAT DE SODIU SOLUTIE TIP. SD STAS 2902-67


ACETAT DE ETIL TEHNIC CALITATE SUPERIOARA, MINIM 95%,ST~
ACVAFIL PASTA MD 97-78
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.3
SONDOR MECANIC CAT.2
LABORANT DETERMINARI GEOTEHNICE CAT.2
AMESTECATOR SUSPENSIE CU INALTA TURBULENTA TIP AC-2 2X150L
AGITATOR TAMPON PT.SUSP.DE1MC TIP BENTO1 ACT.ELEC.5,5KW
INJECTAREA PT.CONSOLIDARE SAU ETANSAREA TERENULUI
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,32/6-7MM,~
TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M - 32(1 1/4) OL 3~
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.3
SONDOR MECANIC CAT.1
POMPA PNEUM.INJECT.HANY-ZMP (2-3) EXCL.AER 42-100 AT
AGITATOR TAMPON PT.SUSP.DE1MC TIP BENTO1 ACT.ELEC.5,5KW
EXTRAGEREA TUBAJULUI DE PROTECTIE CU EXTRACTOR
CLESTI PENTRU FORAJ CU LANT SI FALCI DUBLE 4 TOLI
SONDOR MECANIC CAT.5
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.2
EXTRACTOR PNEUMATIC DE PILOTIT PZ-4(FARA CONS.AER)
POMPA PT.INST.HIDRAUL. DE GLISARE COFRAJELOR 70KG/CMP
DEGAJARE CAP PIERDUT LA TALPA FORAJ CU TUB ANTREN
PIESE METAL.DE TRECERE ETANSA PRIN ZID A CONDUCTELOR
SONDOR MECANIC CAT.5
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.3
SONDOR MECANIC CAT.2
SPALARE CU APA A FORAJULUI INAINTEA INJECT.UMPLER
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
SONDOR MECANIC CAT.5
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.3
SONDOR MECANIC CAT.2
ELECTROPOMPA APA MULTIETAJ DE INALTA PRES(SUBT) 8,1-20,0KW
INJECTARE DE UMPLERE CU SUSPENSIE CIMENT A FORAJULUI PT.TIRANTI DE ANCORARE FIXATI IN TEREN
TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M - 20( 3/4) OL 3~
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,32/6-7MM,~
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.2
SONDOR MECANIC CAT.1
POMPA PNEUM.INJECT.HANY-ZMP (2-3) EXCL.AER 42-100 AT
TIRANTI DE ANCORARE IN TEREN, PRETENSIONATI,
CONFECTIONATI DIN FASCICOLE S.P.B. D= 7 SAU 5 MM
SIRMA OTEL BETON PRECOMPRIMAT NETEDA S6482/2 SBP1 D=~
PIESE METAL.DE TRECERE ETANSA PRIN ZID A CONDUCTELOR
TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 25 STAS 6990
RASINA EPOXIDICA 040
SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,5 OL32 S 889
OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=20MM

BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP ~


FIERAR BETON CAT.5
FIERAR BETON CAT.4
FIERAR BETON CAT.3
FIERAR BETON CAT.2
FIERAR BETON CAT.1
LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.4
TEACA DE PROTECTIE DIN PVC D75 MM.PT.TIRANTI
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 75X 3,6 STAS 6675/2
PIESE METAL.DE TRECERE ETANSA PRIN ZID A CONDUCTELOR
FIERAR BETON CAT.4
FIERAR BETON CAT.3
FIERAR BETON CAT.2
TEAVA METAL.PT.INJECTIE TIRANTI ANCORAJ IN TEREN
STUT PENTRU EXECUTARE INJECTII IN CAMASUIRI GALERII DEC~
TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M - 20( 3/4) OL 3~
TUB CAUCIUC 1 INSERTIE METALICA PN45 ATM D=32X46MM NI 4~
FIERAR BETON CAT.4
FIERAR BETON CAT.3
FIERAR BETON CAT.2
INTRODUCEREA TIRANTULUI IN FORAJ CU LUNGIME <20 M
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.3
SONDOR MECANIC CAT.2
SONDOR MECANIC CAT.1
INJECTAREA CU PRESIUNE A SUSPENSIEI DE CIMENT PT. FORMAREA BULBULUI DE SCELMENT LA TIRANTI ANCO
TUB CAUCIUC SPIRALAT APA,ABUR,ABS REF.PN20,DN,32/6-7MM,~
TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M - 32(1 1/4) OL 3~
SONDOR MECANIC CAT.5
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.3
SONDOR MECANIC CAT.2
POMPA PNEUM.INJECT.HANY-ZMP (2-3) EXCL.AER 42-100 AT
AGITATOR TAMPON PT.SUSP.DE1MC TIP BENTO1 ACT.ELEC.5,5KW
EXTRACTOR PNEUMATIC DE PILOTIT PZ-4(FARA CONS.AER)
INJECTAREA DE PROTECTIE IN ZONA LIBERA A TIRANTULUI IN INTERIORUL TECII DE POLIETILENA
CIMENT PORTLAND
P 40 SACI S 388
BENTONITA MACINATA ACTIVATA PENTRU LUCRARI HIDROTEHNICE~
PIESE METAL.DE TRECERE ETANSA PRIN ZID A CONDUCTELOR
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
SONDOR MECANIC CAT.4
SONDOR MECANIC CAT.2
POMPA PNEUM.INJECT.HANY-ZMP (2-3) EXCL.AER 42-100 AT
AMESTECATOR SUSPENSIE CU INALTA TURBULENTA TIP AC-2 2X150L
TENSIONARI DE PROBA A TIRANTILOR DE ANCORARE PT. VERIFICAREA STABILIT.BULBULUI SI MENTINERE TENS.
MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.5
MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.4
MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.3
MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.2
PRESA DE PRETENSIONAT ARMATURI 1,01-1,2MN 101-120 TF

ELECTROPOMPA INALTA PRES.PRETENSIONAT ARMATURI 4,5KW


PRETENSIONAREA TIRANTILOR ANCORATI IN TEREN SI BLOCAREA CU ANCORAJE INEL-CON TIP INCERC.
PIESE METAL.DE TRECERE ETANSA PRIN ZID A CONDUCTELOR
ANCORAJ METALIC TIP INEL-CON PENTRU FASCICOL SBP DUBLU ~
GARNITURA CAUCIUC PRESAT TRAPEZ PENTRU PIESE LEGATURA F~
MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.5
MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.4
MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.2
MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.1
LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.3
PRESA DE PRETENSIONAT ARMATURI 1,01-1,2MN 101-120 TF
ELECTROPOMPA INALTA PRES.PRETENSIONAT ARMATURI 4,5KW

CONSUM

UM

Consum
0.52
Consum
0.78
Consum
1.29999
Consum
0.77
Consum
1.16
Consum
1.93
Consum
1.45
Consum
2.18
Consum
3.63
Consum
2.3
Consum
3.45
Consum
5.75
Consum
0.77
Consum
1.16
Consum
1.93
Consum
1.01999
Consum
1.53
Consum
2.55
Consum
1.83
Consum
2.75
Consum
4.57999
Consum
2.72
Consum
4.07999
Consum

M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.

6.8
Consum
0.75
Consum
1.19
Consum
2.11
Consum
2.65
Consum
1.19
0.13
Consum
2.11
0.14
Consum
2.65
0.15
Consum
0.94
Consum
1.41
Consum
1.49
Consum
2.24
Consum
2.64
Consum
3.96
Consum
3.32
Consum
4.98
Consum
0.0012
0.0001
0.0006
0.0149
0.004
2.81
Consum
0.0012
0.0001
0.0006
0.0149
0.004
4.22
Consum
0.0013
0.0001

ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.

0.0007
0.0139
0.004
4.42
Consum
0.0013
0.0001
0.0007
0.0139
0.004
6.63
Consum
0.0013
0.0001
0.0007
0.0139
0.004
5.44
Consum
0.0013
0.0001
0.0007
0.0139
0.004
8.15999
Consum
0.0012
0.0001
0.0006
0.0149
0.004
4.25
Consum
0.0012
0.0001
0.0006
0.0149
0.004
6.38
Consum
0.0013
0.0001
0.0007
0.0139
0.004
5.95
Consum
0.0013
0.0001
0.0007
0.0139

M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG

0.004
8.93
Consum
0.0013
0.0001
0.0007
0.0139
0.004
7.31
Consum
0.0013
0.0001
0.0007
0.0139
0.004
10.97
Consum
0.72
0.36
Consum
1.07999
0.53999
Consum
1.24
0.39
Consum
1.86
0.59
Consum
1.73
0.41
Consum
2.59999
0.62
Consum
2.69
0.43
Consum
4.04
0.64999
Consum
2.42
0.77
Consum
3.63
1.16
Consum
3.31
0.81
Consum
4.97

KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA

1.22
Consum
4.28
0.86
Consum
6.42
1.29
Consum
3.52
0.77
Consum
5.28
1.16
Consum
4.9
0.81
Consum
7.35
1.22
Consum
5.73
0.86
Consum
8.6
1.29
Consum
1.29999
0.48
0.21
Consum
1.95
0.72
0.32
Consum
1.8
0.50999
0.23
Consum
2.7
0.77
0.35
Consum
2.81
0.53999
0.24
Consum
4.22
0.81
0.36
Consum
0.9

ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA

0.12
Consum
1.35
0.18
Consum
1.55
0.13
Consum
2.33
0.2
Consum
2.15
0.14
Consum
3.23
0.21
Consum
3.35
0.15
Consum
5.03
0.23
Consum
0.0007
0.0001
0.0003
0.0069
0.002
3.01
0.50999
Consum
0.0007
0.0001
0.0003
0.0069
0.002
4.52
0.77
Consum
0.0008
0.0001
0.00789
0.0003
0.002
4.13
0.53999
Consum
0.0008
0.0001
0.0003
0.00789

ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
KG
M.C.
KG
ORA
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG

0.002
6.2
0.81
Consum
0.0008
0.0001
0.00789
0.0003
0.002
5.33
0.57
Consum
0.0008
0.0001
0.0003
0.00789
0.002
8
0.86
Consum
0.0007
0.0001
0.0003
0.0069
0.002
4.39
0.50999
Consum
0.0007
0.0001
0.0003
0.0069
0.002
6.59
0.77
Consum
0.0008
0.0001
0.0003
0.00789
0.002
6.11
0.53999
Consum
0.0008
0.0001
0.0003
0.00789
0.002
9.17
0.81

KG
ORA
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
KG
M.C.
KG
ORA
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA

Consum
0.0008
0.0001
0.0003
0.00789
0.002
7.14
0.57
Consum
0.0008
0.0001
0.0003
0.00789
0.002
10.71
0.86
Consum
1.58
1
0.66
Consum
2.37
1.5
0.99
Consum
2.2
1.06
0.7
Consum
3.3
1.59
1.04999
Consum
3.43
1.12
0.74
Consum
5.15
1.68
1.10999
Consum
1.58
1.09
0.75
Consum
2.37
1.64
1.13
Consum
2.2
1.15

M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA

0.79
Consum
3.3
1.73
1.19
Consum
3.43
1.22
0.84
Consum
5.15
1.83
1.26
Consum
1.22
Consum
1.83
Consum
1.94
Consum
2.91
Consum
3.44
Consum
5.16
Consum
4.32999
Consum
6.5
Consum
0.0012
0.0001
0.0006
0.0149
0.004
3.66
Consum
0.0012
0.0001
0.0006
0.0149
0.004
5.49
Consum
0.0013
0.0001
0.0006
0.0139
0.004
5.77
Consum

ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
M.C.

0.0013
0.0001
0.0006
0.0139
0.004
8.65999
Consum
0.0013
0.0001
0.0006
0.0139
0.004
7.1
Consum
0.0013
0.0001
0.0006
0.0139
0.004
10.65
Consum
0.0012
0.0001
0.0006
0.0149
0.004
5.55
Consum
0.0012
0.0001
0.0006
0.0149
0.004
8.33
Consum
0.0013
0.0001
0.0006
0.0139
0.004
7.77
Consum
0.0013
0.0001
0.0006
0.0139
0.004
11.66
Consum
0.0013
0.0001

M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.

0.0006
0.0139
0.004
9.55
Consum
0.0013
0.0001
0.0006
0.0139
0.004
14.33
Consum
1.07999
Consum
1.62
Consum
1.85
Consum
2.78
Consum
2.58
Consum
3.87
Consum
4.02
Consum
6.03
Consum
0.0007
0.0001
0.0003
0.0069
0.002
3.61
Consum
0.0007
0.0001
0.0003
0.0069
0.002
5.42
Consum
0.0007
0.0001
0.0003
0.0069
0.002
4.93999
Consum
0.0007
0.0001

M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.

0.0003
0.0069
0.002
7.41
Consum
0.0007
0.0001
0.0003
0.0069
0.002
6.39
Consum
0.0007
0.0001
0.0003
0.0069
0.002
9.59
Consum
0.0007
0.0001
0.0003
0.0069
0.002
5.25
Consum
0.0007
0.0001
0.0003
0.0069
0.002
7.88
Consum
0.0007
0.0001
0.0003
0.0069
0.002
7.31
Consum
0.0007
0.0001
0.0003
0.0069
0.002
10.97
Consum
0.0007
0.0001
0.0003
0.0069

M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG

0.002
8.55
Consum
0.0007
0.0001
0.0003
0.0069
0.002
12.83
Consum
0.0007
0.0001
0.0003
0.002
0.0069
6.9
Consum
0.0007
0.0001
0.0003
0.0069
0.002
10.35
Consum
0.0007
0.0001
0.0003
0.0069
0.002
9.79
Consum
0.0007
0.0001
0.0003
0.0069
0.002
14.69
Consum
0.0007
0.0001
0.0003
0.0069
0.002
10.39999
Consum
0.0007
0.0001
0.0003
0.0069
0.002
15.6

KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA

Consum
0.0007
0.0001
0.0003
0.0069
0.002
9.45
Consum
0.0007
0.0001
0.0003
0.0069
0.002
14.18
Consum
0.0007
0.0001
0.0003
0.0069
0.002
13.21
Consum
0.0007
0.0001
0.0003
0.0069
0.002
19.81999
Consum
0.0007
0.0001
0.0003
0.0069
0.002
13.42
Consum
0.0007
0.0001
0.0003
0.0069
0.002
20.13
Consum
1.87
0.99
0.64999
Consum
2.81
1.49
0.98
Consum

M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.

2.5
1.04999
0.69
Consum
3.75
1.58
1.04
Consum
3.9
1.10999
0.73
Consum
5.85
1.67
1.1
Consum
1.87
1.07999
0.74
Consum
2.81
1.62
1.10999
Consum
2.5
1.14
0.78
Consum
3.75
1.71
1.17
Consum
3.9
1.21
0.83
Consum
5.85
1.82
1.25
Consum
1.87
1.21
0.87
Consum
2.81
1.82
1.31
Consum
2.5
1.28
0.92

ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA

Consum
3.75
1.92
1.38
Consum
3.9
1.36
0.98
Consum
5.85
2.03999
1.47
Consum
1.87
1.38
1.04
Consum
2.81
2.07
1.56
Consum
2.5
1.46
1.1
Consum
3.75
2.19
1.65
Consum
3.9
1.54
1.16
Consum
5.85
2.31
1.74
Consum
1.26
Consum
1.89
Consum
2.01
Consum
3.02
Consum
3.56
Consum
5.34
Consum
4.48
Consum

M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.

6.72
Consum
3.79
Consum
5.69
Consum
5.98
Consum
8.97
Consum
7.36
Consum
11.04
Consum
5.76
Consum
8.63999
Consum
8.06
Consum
12.09
Consum
9.88999
Consum
14.84
Consum
7.85
Consum
11.78
Consum
10.23
Consum
15.35
Consum
12.5
Consum
18.75
Consum
2.15
0.58
0.58
Consum
3.23
0.87
0.87
Consum
3.81
0.62
0.62
Consum
5.72

ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA

0.93
0.93
Consum
4.8
0.64999
0.64999
Consum
7.2
0.98
0.98
Consum
2.15
0.81
0.81
Consum
3.23
1.22
1.22
Consum
3.81
0.86
0.86
Consum
5.72
1.29
1.29
Consum
4.8
0.9
0.9
Consum
7.2
1.35
1.35
Consum
2.15
1.10999
1.10999
Consum
3.23
1.67
1.67
Consum
3.81
1.17
1.17
Consum
5.72
1.76
1.76
Consum

ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.

4.8
1.24
1.24
Consum
7.2
1.86
1.86
Consum
1.1
0.18
Consum
1.65
0.26999
Consum
1.87
0.19
Consum
2.81
0.29
Consum
2.61
0.2
Consum
3.92
0.3
Consum
4.06
0.21
Consum
6.09
0.32
Consum
0.0008
0.0001
0.0005
0.0149
0.0693
3.65
0.50999
Consum
0.0008
0.0001
0.0005
0.0149
0.0693
5.48
0.77
Consum
0.0008
0.0001
0.0005

ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.

0.0149
0.0693
4.99
0.53999
Consum
0.0008
0.0001
0.0005
0.0149
0.0693
7.49
0.81
Consum
0.0008
0.0001
0.0005
0.0149
0.0693
6.45
0.57
Consum
0.0008
0.0001
0.0005
0.0149
0.0693
9.68
0.86
Consum
0.0008
0.0001
0.0005
0.0149
0.0693
5.3
0.50999
Consum
0.0008
0.0001
0.0005
0.0149
0.0693
7.95
0.77
Consum
0.0008
0.0001
0.0005
0.0149
0.0693
7.38

KG
KG
ORA
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA

0.53999
Consum
0.0008
0.0001
0.0005
0.0149
0.0693
11.07
0.81
Consum
0.0008
0.0001
0.0005
0.0149
0.0693
8.62999
0.57
Consum
0.0008
0.0001
0.0005
0.0149
0.0693
12.95
0.86
Consum
1.92
0.64999
0.64999
Consum
2.88
0.98
0.98
Consum
2.66
0.69
0.69
Consum
3.99
1.04
1.04
Consum
4.16
0.73
0.73
Consum
6.24
1.1
1.1
Consum
1.92

ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA

0.74
0.74
Consum
2.88
1.10999
1.10999
Consum
2.66
0.78
0.78
Consum
3.99
1.17
1.17
Consum
4.16
0.83
0.83
Consum
6.24
1.25
1.25
Consum
1.92
0.87
0.87
Consum
2.88
1.31
1.31
Consum
2.66
0.92
0.92
Consum
3.99
1.38
1.38
Consum
4.16
0.98
0.98
Consum
6.24
1.47
1.47
Consum
0.08
0.79
Consum
0.1

ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA

0.96
Consum
0.1
1
Consum
0.1
1.04999
Consum
0.15
1.5
Consum
0.16
1.58
Consum
0.12
1.21
Consum
0.14
1.45
Consum
0.15
1.51
Consum
0.16
1.59
Consum
0.23
2.27
Consum
0.24
2.38
Consum
0.2
2.02
Consum
0.24
2.42
Consum
0.25
2.53
Consum
0.26
2.65
Consum
0.38
3.8
Consum
0.39
3.98
Consum
0.29

ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA

2.86
Consum
0.36
3.55
Consum
0.38
3.7
Consum
0.39
3.88
Consum
0.56
5.56
Consum
0.59
5.83
Consum
0.24
2.40999
Consum
0.25
2.53
Consum
0.36
3.62
Consum
0.38
3.81
Consum
0.36
3.56
Consum
0.38
3.74
Consum
0.53999
5.34
Consum
0.57
5.62
Consum
0.47
4.69999
Consum
0.49
4.93999
Consum
0.71
7.05
Consum
0.74

ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA

7.43
Consum
0.07
0.73
Consum
0.08
0.88
Consum
0.09
0.91
Consum
0.09
0.96
Consum
0.13
1.37
Consum
0.14
1.44
Consum
0.11
1.15
Consum
0.13
1.38
Consum
0.14
1.44
Consum
0.14
1.51
Consum
0.21
2.15999
Consum
0.22
2.27
Consum
0.18
1.8
Consum
0.23
2.26
Consum
0.24
2.34999
Consum
0.25
2.46
Consum
0.36

ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA

3.53
Consum
0.37
3.7
Consum
0.28
2.75
Consum
0.34
3.3
Consum
0.35
3.44
Consum
0.37
3.6
Consum
0.53
5.17
Consum
0.55
5.42
Consum
0.23
2.34
Consum
0.24
2.46
Consum
0.35
3.51
Consum
0.36
3.7
Consum
0.34
3.38
Consum
0.36
3.55
Consum
0.50999
5.06999
Consum
0.53999
5.34
Consum
0.43
4.25
Consum
0.45

ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA

4.46
Consum
0.64999
6.38
Consum
0.68
6.72
Consum
2.53999
Consum
3.18
Consum
4.78
Consum
4.06
Consum
5.07999
Consum
7.63
Consum
5.45
Consum
6.81
Consum
10.25
Consum
1.76
Consum
2.2
Consum
3.31
Consum
2.83
Consum
3.54
Consum
5.32
Consum
3.9
Consum
4.88
Consum
7.33
Consum
2.34
Consum
2.93
Consum
4.4
Consum
3.73

ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA

Consum
4.66
Consum
7.01
Consum
5
Consum
6.25
Consum
9.39999
Consum
2.71
Consum
3.39
Consum
5.09
Consum
4.26
Consum
5.33
Consum
8.01
Consum
5.82
Consum
7.28
Consum
10.94
Consum
3.51
Consum
4.39
Consum
6.6
Consum
5.59
Consum
6.99
Consum
10.51
Consum
7.49
Consum
9.36
Consum
14.08
Consum
0.56
0.94
Consum
0.63

M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA

1.59
Consum
1.06
2.25
Consum
1.56
3.37
Consum
2.06
2.64
Consum
3.03
3.96
Consum
1.51
Consum
2.06
Consum
3.23
Consum
3.91
Consum
1.96
1.88
0.64999
Consum
2.94
2.82
0.98
Consum
2.73
1.99
0.69
Consum
4.1
2.99
1.04
Consum
4.25
2.09999
0.73
Consum
6.38
3.15
1.1
Consum
1.96
1.97
0.74
Consum
2.94

ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA

2.96
1.10999
Consum
2.73
2.08
0.78
Consum
4.1
3.12
1.17
Consum
4.25
2.2
0.83
Consum
6.38
3.3
1.25
Consum
1.96
2.09999
0.87
Consum
2.94
3.15
1.31
Consum
2.73
2.21999
0.92
Consum
4.1
3.33
1.38
Consum
4.25
2.34999
0.98
Consum
6.38
3.53
1.47
Consum
1.96
2.27
1.04
Consum
2.94
3.41
1.56
Consum

ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.

2.73
2.4
1.1
Consum
4.1
3.6
1.65
Consum
4.25
2.53
1.16
Consum
6.38
3.8
1.74
Consum
0.33
0.64999
0.64999
2.93
2.28
Consum
0.37
0.75
0.75
3.37
2.62
Consum
0.49
0.98
0.98
4.4
3.42
Consum
0.6
1.2
1.2
5.39
4.18999
Consum
0.37
0.74
0.74
3.31
2.58
Consum
0.43
0.85
0.85
3.85
2.99

ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA

Consum
0.55
1.10999
1.10999
4.99
3.88
Consum
0.68
1.37
1.37
6.16
4.79
Consum
0.46
0.92
0.92
4.14
3.22
Consum
0.6
1.2
1.2
5.39
4.18999
Consum
0.73
1.45
1.45
6.53
5.07999
Consum
0.53
1.06
1.06
4.77
3.71
Consum
0.68
1.37
1.37
6.16
4.79
Consum
0.84
1.68
1.68
7.55
5.87
Consum
0.61
1.21

M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA

1.21
5.46
4.25
Consum
0.79
1.57
1.57
7.08
5.5
Consum
0.97
1.94
1.94
8.72
6.78
Consum
0.71
1.42
1.42
6.41
4.98
Consum
0.92
1.83
1.83
8.25
6.42
Consum
1.12
2.25
2.25
10.12
7.87
Consum
0.15
Consum
1
Consum
1
Consum
1
1
Consum
1
Consum
1
Consum
0.55
1.1
2.19
1.21

ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M
ORA
ORA
ORA
ORA

Consum
1
1
1
1
1
Consum
1
1
2
1
2
Consum
2
1
2
1
2
Consum
2
1
3
1
2
Consum
2.48
0.64999
Consum
2.48
0.78
Consum
2.48
0.92
Consum
0.322
0.495
2.277
1.35
0.12
Consum
0.356
0.594
2.47499
3.79
0.36
Consum
0.594
0.792
2.97
9.09
0.89

ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA

Consum
0.322
0.495
0.594
1.35
0.12
Consum
0.356
0.594
0.693
3.79
0.36
Consum
0.594
0.792
0.891
9.09
0.89
Consum
0.322
0.495
2.277
0.16
0.08
0.17
0.082
0.164
Consum
0.356
0.594
2.47499
0.34
0.17
0.2
0.171
0.342
Consum
0.594
0.792
2.97
1.01999
0.50999
0.24
0.513
1.026
Consum
0.322
0.495
0.594
0.16
0.08

M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA

0.17
0.082
0.164
Consum
0.356
0.594
0.693
0.34
0.17
0.2
0.171
0.342
Consum
0.594
0.792
0.891
1.01999
0.50999
0.24
0.513
1.026
Consum
0.277
0.297
0.941
0.11
0.06
0.17
0.055
0.111
Consum
0.307
0.396
0.99
0.22
0.11
0.2
0.111
0.222
Consum
0.515
0.495
1.485
0.82
0.41
0.24
0.41
0.821
Consum
0.277
0.297

ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.

0.495
0.11
0.06
0.17
0.055
0.111
Consum
0.307
0.396
0.545
0.22
0.11
0.2
0.111
0.222
Consum
0.515
0.495
0.891
0.82
0.41
0.24
0.41
0.821
Consum
0.248
0.168
0.693
0.1
0.05
0.17
0.047
0.094
Consum
0.272
0.198
0.743
0.2
0.1
0.2
0.098
0.197
Consum
0.455
0.297
1.089
0.73
0.37
0.24
0.368
0.735

M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA

Consum
0.248
0.168
0.446
0.1
0.05
0.17
0.047
0.094
Consum
0.272
0.198
0.495
0.2
0.1
0.2
0.098
0.197
Consum
0.455
0.297
0.792
0.73
0.37
0.24
0.368
0.735
Consum
0.25
Consum
0.31
Consum
0.48
Consum
0.366
3.663
3.465
0.41
0.14
0.84
0.48
0.019
0.304
Consum
0.401
4.01
3.96
0.78
0.16
0.92
0.52

M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA

0.038
0.608
Consum
0.663
6.633
5.94
2.91
0.19
1
0.86
0.1
1.596
Consum
0.297
1.485
2.97
0.21
0.17
0.82
0.22
0.01
0.152
Consum
0.327
1.653
3.366
0.4
0.2
0.92
0.24
0.02
0.323
Consum
0.53999
2.703
5.148
1.51
0.24
1
0.35
0.048
0.779
Consum
0.267
0.011
0.13899
0.07
0.04
0.22
0.32
0.033

ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA

0.033
Consum
0.297
0.015
0.178
0.17
0.1
0.26999
0.41
0.086
0.086
Consum
0.495
0.018
0.198
0.42
0.21
0.31
0.63
0.209
0.209
Consum
0.248
0.006
0.099
0.06
0.02
0.21
0.32
0.025
0.025
Consum
0.272
0.009
0.13899
0.15
0.08
0.24
0.41
0.075
0.075
Consum
0.455
0.011
0.168
0.37
0.18
0.3
0.64
0.185
0.185

ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA

Consum
0.223
0.003
0.069
0.03
0.02
0.22
0.32
0.015
0.015
Consum
0.248
0.005
0.099
0.1
0.28
0.43
0.05
0.05
0.05
Consum
0.416
0.007
0.129
0.33
0.29
0.6
0.14
0.15
0.15
Consum
0.2475
0.0149
0.0001
0.0149
0.0099
0.01
0.01
0.19
0.28
0.005
0.01
Consum
0.2723
0.0248
0.0001
0.0248
0.0099
0.03
0.03
0.22

M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
BUC.
M
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
BUC.
M
M
ORA
ORA
ORA

0.34
0.015
0.03
Consum
0.4554
0.0644
0.0001
0.0644
0.0099
0.05
0.25
0.52
0.05
0.05
0.1
Consum
0.322
0.495
0.594
1.42
0.15
0.35
0.73
Consum
0.356
0.594
0.693
3.85
0.45
0.43
0.87
Consum
0.594
0.792
0.891
9.24
0.68
1.14
0.89
Consum
0.3218
0.495
0.594
0.0008
0.0001
0.0005
0.00789
0.002
1.68
0.82
0.15

ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
BUC.
M
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
ORA

2.23
Consum
0.3564
0.594
0.693
0.0008
0.0001
0.0005
0.00789
0.002
4.12
0.45
1
2.56
Consum
0.594
0.792
0.891
0.0008
0.0001
0.0005
0.00789
0.002
9.38999
1.10999
1.5
2.68
Consum
0.3218
0.495
0.594
0.0008
0.0001
0.0005
0.00789
0.002
1.68
0.15
0.82
3.69
Consum
0.3564
0.594
0.693
0.0008
0.0001
0.0005
0.00789
0.002
4.12
0.45

ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA

1
4.29
Consum
0.594
0.792
0.891
0.0008
0.0001
0.0005
0.00789
0.002
9.38999
1.10999
1.5
4.69999
Consum
0.322
0.495
0.594
0.15
0.24
0.35
0.11
0.68
0.08
0.16
Consum
0.356
0.594
0.693
0.32
0.29
0.46
0.2
0.83
0.16
0.32
Consum
0.594
0.792
0.891
1.01
0.34
0.7
0.61
0.93
0.505
1.01
Consum
0.3218
0.495

ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.

0.594
0.0008
0.0001
0.0005
0.00789
0.002
0.16
0.11
0.56
0.92
2.05
0.081
0.162
Consum
0.3564
0.594
0.693
0.0008
0.0001
0.0005
0.008
0.002
0.32
0.21
0.64
1.07999
2.42
0.16
0.32
Consum
0.594
0.792
0.891
0.0008
0.0001
0.0005
0.008
0.002
1.01
0.72
1.58
2.77
0.6
0.505
1.01
Consum
0.3218
0.495
0.594
0.0008
0.0001

M
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
M.C.

0.0005
0.00789
0.002
0.16
0.11
0.56
0.92
3.67
0.081
0.162
Consum
0.3564
0.594
0.693
0.0008
0.0001
0.0005
0.00789
0.002
0.32
0.21
0.64
1.01999
4.4
0.16
0.32
Consum
0.594
0.792
0.891
0.00789
0.002
0.0008
0.0001
0.0005
1.01
0.6
0.72
1.43
4.86
0.505
1.01
Consum
0.3218
0.495
0.594
0.0008
0.0001
0.0005
0.00789
0.002

M.C.
KG
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
KG
KG
M.C.
M.C.
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG

0.16
0.11
0.56
0.92
5.34
0.081
0.162
Consum
0.3564
0.594
0.693
0.0008
0.0001
0.0005
0.00789
0.002
0.32
0.21
0.64
1.01999
6.15
0.16
0.32
Consum
0.594
0.792
0.891
0.0008
0.0001
0.0005
0.00789
0.002
1.01
0.6
0.72
1.43
6.84
0.505
1.01
Consum
0.322
0.495
0.594
0.16
0.56
0.72
1.12
0.11
0.83
0.081
0.162

ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA

Consum
0.356
0.594
0.693
0.32
0.64
0.87
1.59
0.21
1.007
0.16
0.32
Consum
0.594
0.792
0.891
1.01
0.72
1.26999
1.58
0.6
1.131
0.505
1.01
Consum
0.322
0.495
0.594
0.16
0.56
0.72
1.21
0.11
0.93
0.081
0.162
Consum
0.356
0.594
0.693
0.32
0.64
0.87
1.59
0.21
1.14
0.16
0.32
Consum
0.594
0.792

M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.

0.891
1.01
0.72
1.26999
1.72
0.6
1.283
0.505
1.01
Consum
0.322
0.495
0.594
0.16
0.56
0.72
1.32
0.11
1.04
0.081
0.162
Consum
0.356
0.594
0.693
0.32
0.64
0.87
1.72
0.21
1.349
0.16
0.32
Consum
0.594
0.792
0.891
1.01
0.72
1.26999
1.87
0.6
1.444
0.505
1.01
Consum
0.366
3.663
3.465
0.48
0.50999

M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA

0.16
0.99
0.023
0.361
Consum
0.401
4.01
3.96
0.94
0.56
0.19
1.07
0.047
0.741
Consum
0.663
6.633
5.94
3.41
0.91
0.22
1.17
0.12
1.919
Consum
0.297
1.485
2.97
0.24
0.22
0.2
0.99
0.012
0.19
Consum
0.327
1.634
3.366
0.49
0.23
0.24
1.07
0.024
0.38
Consum
0.53999
2.703
5.148
1.74
0.37
0.28

ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
ORA

1.17
0.061
0.969
Consum
1.4
1.8
0.45
0.9
Consum
3.24
1.68
0.81
1.62
Consum
7.2
1.89
1.8
3.6
Consum
2.34
1.82
0.58
1.17
Consum
4.21
2.18
1.04999
2.11
Consum
9.36
2.45
2.34
4.68
Consum
2.43
2.44
0.608
1.215
Consum
4.86
2.95
1.215
2.43
Consum
3.32
10.53
2.64
5.265
Consum
2.43
2.01

ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA

0.608
1.215
Consum
4.86
2.40999
1.215
2.43
Consum
10.53
2.71
2.64
5.265
Consum
0.0008
0.0001
0.0005
0.008
0.002
3.95
0.1
2.43
0.608
1.215
Consum
0.0008
0.0001
0.0005
0.008
0.002
4.86
4.71
0.1
1.215
2.43
Consum
0.0008
0.0001
0.0005
0.008
0.002
10.53
5.29
0.1
2.64
5.265
Consum
2.43
2.83
0.83
0.608
1.215

ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA

Consum
3.36
4.86
1.06
1.215
2.43
Consum
10.53
3.78
1.19
2.64
5.265
Consum
2.43
2.97
0.93
0.608
1.215
Consum
4.86
3.54
1.2
1.215
2.43
Consum
10.53
3.97
1.35
2.64
5.265
Consum
2.43
3.06
1.04
0.608
1.215
Consum
4.86
3.65
1.31
1.215
2.43
Consum
10.53
4.09
1.47
2.64
5.265
Consum
3.15
2.43

M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA

1.14
0.608
1.215
Consum
3.76
4.86
1.42
1.215
2.43
Consum
4.21
10.53
1.59
2.64
5.265
Consum
2.77
1.4
0.693
1.385
Consum
4.63
1.68
1.158
2.315
Consum
10.12999
1.89
2.53299
5.06499
Consum
0.25
Consum
0.3
Consum
0.48
Consum
0.44849
0.57499
Consum
0.53473
0.72499
Consum
0.63249
1.01249
Consum
1.58
3.16
3.16
9.48
6.32

ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
ORA
MP.
ORA
MP.
ORA
MP.
ORA
ORA
MP.
ORA
ORA
MP.
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA

1.58
3.16
Consum
0.35
4.94999
4.94999
0.02
2.18
4.36
4.36
13.08
8.72
2.18
4.36
Consum
0.53999
6.93
6.93
0.02
2.56
5.12
5.12
15.36
10.24
2.56
5.12
Consum
1.92
3.84
3.84
11.52
7.68
1.92
3.84
Consum
0.35
4.94999
4.94999
0.02
2.52
5.04
5.04
15.12
10.08
2.52
5.04
Consum
0.53999
6.93
6.93
0.02

ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.

2.91
5.82
5.82
17.46
11.64
2.91
5.82
Consum
2.39
4.78
4.78
14.34
9.56
2.39
4.78
Consum
0.35
4.94999
4.94999
0.02
2.99
5.98
5.98
17.94
11.96
2.99
5.98
Consum
0.53999
6.93
6.93
0.02
3.38
6.76
6.76
20.27999
13.52
3.38
6.76
Consum
2.52
5.04
5.04
15.12
10.08
2.53
5.04
Consum
0.35
4.94999
4.94999

ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M

0.02
3.12
6.24
6.24
18.72
12.48
3.12
6.25
Consum
0.53999
6.93
6.93
0.02
3.51
7.02
7.02
21.06
14.04
3.51
7.02
Consum
2.78
5.56
5.56
16.68
11.12
2.78
5.56
Consum
0.35
4.94999
4.94999
0.02
3.38
6.76
6.76
20.27999
13.52
3.38
6.76
Consum
0.53999
6.93
6.93
0.02
3.76
7.52
7.52
22.56
15.04
3.76

M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA

7.52
Consum
1.10999
2.21999
2.21999
8.87999
5.55
1.10999
2.21999
Consum
0.35
4.94999
4.94999
0.02
1.5
3
3
12
7.5
1.5
3
Consum
0.53999
6.93
6.93
0.02
1.8
3.6
3.6
14.4
9
1.8
3.6
Consum
1.45
2.9
2.9
11.6
7.25
1.45
2.9
Consum
0.35
4.94999
4.94999
0.02
1.84
3.68
3.68
14.72
9.2

ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA

1.84
3.68
Consum
0.53999
6.93
6.93
0.02
2.14
4.28
4.28
17.12
10.7
2.14
4.28
Consum
1.92
3.84
3.84
15.36
9.6
1.92
3.84
Consum
0.35
4.94999
4.94999
0.02
2.3
4.6
4.6
18.4
11.5
2.3
4.6
Consum
0.53999
6.93
6.93
0.02
2.61
5.22
5.22
20.88
13.05
2.61
5.22
Consum
2.05
4.1
4.1
16.4

ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA

10.25
2.05
4.1
Consum
0.35
4.94999
4.94999
0.02
2.44
4.88
4.88
19.52
12.2
2.44
4.88
Consum
0.53999
6.93
6.93
0.02
2.74
5.48
5.48
21.92
13.1
2.74
5.48
Consum
2.31
4.62
4.62
18.48
11.55
2.31
4.62
Consum
0.35
4.94999
4.94999
0.02
2.69
5.38
5.38
21.52
13.45
2.69
5.38
Consum
0.53999
6.93
6.93

ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M

0.02
2.99
5.98
5.98
23.92
14.95
2.99
5.98
Consum
0.85
1.7
1.7
7.65
5.95
0.85
1.7
Consum
0.35
4.94999
4.94999
0.02
1.15
2.3
2.3
10.35
8.05
1.15
2.3
Consum
0.53999
6.93
6.93
0.02
1.37
2.74
2.74
12.33
9.59
1.37
2.74
Consum
1.2
2.4
2.4
10.8
8.39999
1.2
2.4
Consum
0.35
4.94999

M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.

4.94999
0.02
1.5
3
3
13.5
10.5
1.5
3
Consum
0.53999
6.93
6.93
0.02
1.71
3.42
3.42
15.39
11.97
1.71
3.42
Consum
1.67
3.34
3.34
15.03
11.69
1.67
3.34
Consum
0.35
4.94999
4.94999
0.02
1.97
3.94
3.94
17.73
13.79
1.97
3.94
Consum
0.53999
6.93
6.93
0.02
2.18
4.36
4.36
19.62
15.26

M
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA

2.18
4.36
Consum
1.8
3.6
3.6
16.2
12.6
1.8
3.6
Consum
0.35
4.94999
4.94999
0.02
2.09999
4.19999
4.19999
18.9
14.7
2.09999
4.19999
Consum
0.53999
6.93
6.93
0.02
2.31
4.62
4.62
20.79
16.17
2.31
4.62
Consum
2.05
4.1
4.1
18.45
14.35
2.05
4.1
Consum
0.35
4.94999
4.94999
0.02
2.34999
4.69999
4.69999
21.15

ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA

16.45
2.34999
4.69999
Consum
0.53999
6.93
6.93
0.02
2.56
5.12
5.12
23.04
17.92
2.56
5.12
Consum
0.56
2.24
2.24
7.84
6.72
1.12
2.24
Consum
0.35
4.94999
4.94999
0.02
0.73
2.92
2.92
10.22
8.76
1.46
2.92
Consum
0.53999
6.93
6.93
0.02
0.9
3.6
3.6
12.6
10.8
1.8
3.6
Consum
0.9
3.6
3.6

ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA

12.6
10.8
1.8
3.6
Consum
0.35
4.94999
4.94999
0.02
1.07
4.28
4.28
14.98
12.84
2.14
4.28
Consum
0.53999
6.93
6.93
0.02
1.24
4.96
4.96
17.36
14.88
2.48
4.96
Consum
1.36
5.44
5.44
19.04
16.31999
2.72
5.44
Consum
0.35
4.94999
4.94999
0.02
1.54
6.16
6.16
21.56
18.48
3.08
6.16
Consum
0.53999
6.93

ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.

6.93
0.02
1.71
6.84
6.84
23.94
20.52
3.42
6.84
Consum
1.5
6
6
21
18
3
6
Consum
0.35
4.94999
4.94999
0.02
1.66
6.64
6.64
23.24
19.92
3.32
6.64
Consum
0.53999
6.93
6.93
0.02
1.84
7.36
7.36
25.76
22.08
3.68
7.36
Consum
1.75
7
7
24.5
21
3.5
7
Consum
0.35

M
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG

4.94999
4.94999
0.02
1.92
7.68
7.68
26.88
23.04
3.86
7.68
Consum
0.53999
6.93
6.93
0.02
2.09
8.36
8.36
29.26
25.08
4.18
8.36
Consum
0.08
Consum
0.12
Consum
0.06
Consum
0.1
Consum
3.72
Consum
4.28
Consum
4.66
Consum
5.35
Consum
4.39
Consum
5.05
Consum
5.49
Consum
6.31
Consum
4.11
Consum
4.71
Consum

BUC.
M
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
BUC.
M
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MP.
ORA
100 MP.
ORA
100 MP.
ORA
100 MP.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.

5.13
Consum
5.9
Consum
4.77
Consum
5.49
Consum
5.97
Consum
6.86
Consum
1.75
Consum
2.01
Consum
2.19
Consum
2.52
Consum
2.52
Consum
2.89
Consum
2.05
Consum
2.34999
Consum
2.56
Consum
2.95
Consum
2.95
Consum
3.39
Consum
2.34999
Consum
2.7
Consum
2.95
Consum
3.39
Consum
1.95
Consum
2.24
Consum
2.44
Consum
2.8

ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA

Consum
2.8
Consum
3.22
Consum
2.25
Consum
2.59
Consum
2.81
Consum
3.23
Consum
3.23
Consum
3.71
Consum
2.59999
Consum
2.99
Consum
3.25
Consum
3.73
Consum
1.01999
Consum
1.17
Consum
1.28
Consum
1.47
Consum
1.47
Consum
1.69
Consum
1.16
Consum
1.33
Consum
1.45
Consum
1.67
Consum
1.67
Consum
1.92
Consum
1.37
Consum

100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.

1.57
Consum
1.71
Consum
1.97
Consum
1.97
Consum
2.26
Consum
1.71
Consum
1.97
Consum
2.14
Consum
2.46
Consum
2.46
Consum
2.83
Consum
1.14
Consum
1.31
Consum
1.42
Consum
1.64
Consum
1.64
Consum
1.88
Consum
1.29999
Consum
1.49
Consum
1.62
Consum
1.87
Consum
1.87
Consum
2.15
Consum
1.53
Consum
1.76
Consum
1.91

ORA
0
ORA
0
ORA
0
ORA
0
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
0
ORA
0
ORA
0
ORA
0
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
0
ORA

Consum
2.2
Consum
2.2
Consum
2.53
Consum
1.92
Consum
2.21
Consum
2.46
Consum
2.76
Consum
2.76
Consum
3.17
Consum
0.34
Consum
0.391
Consum
0.425
Consum
0.49
Consum
0.39
Consum
0.448
Consum
0.487
Consum
0.562
Consum
0.45
Consum
0.517
Consum
0.56
Consum
0.645
Consum
0.79
Consum
0.91
Consum
0.38
Consum
0.436
Consum

0
ORA
0
ORA
0
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
0
ORA
0
ORA
0
ORA
0
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.

0.475
Consum
0.546
Consum
0.44
Consum
0.506
Consum
0.55
Consum
0.622
Consum
0.5
Consum
0.575
Consum
0.63
Consum
0.725
Consum
0.87
Consum
1.002
Consum
1.95
Consum
2.24
Consum
2.44
Consum
2.8
Consum
2.8
Consum
3.22
Consum
2.24
Consum
2.59
Consum
2.81
Consum
3.23
Consum
3.23
Consum
3.71
Consum
2.7
Consum
3.11

ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA

Consum
2.28999
Consum
2.65
Consum
2.87
Consum
3.3
Consum
3.3
Consum
3.8
Consum
2.59999
Consum
2.99
Consum
3.24
Consum
3.73
Consum
3.73
Consum
4.29
Consum
3.15
Consum
3.62
Consum
1.29999
Consum
1.49
Consum
1.63
Consum
1.87
Consum
1.87
Consum
2.15
Consum
1.5
Consum
1.72
Consum
1.87
Consum
2.15999
Consum
2.15999
Consum

100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.

2.48
Consum
1.8
Consum
2.07
Consum
1.53
Consum
1.76
Consum
1.91
Consum
2.2
Consum
2.2
Consum
2.53
Consum
1.75
Consum
2.01
Consum
2.19
Consum
2.52
Consum
2.52
Consum
2.89
Consum
2.09999
Consum
2.40999
Consum
2.44
Consum
2.8
Consum
2.8
Consum
3.22
Consum
2.81
Consum
3.23
Consum
3.23
Consum
3.71
Consum
3.37

ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA

Consum
3.88
Consum
3.88
Consum
4.46
Consum
2.87
Consum
3.3
Consum
3.3
Consum
3.8
Consum
3.24
Consum
3.73
Consum
3.73
Consum
4.29
Consum
3.94
Consum
4.53
Consum
4.53
Consum
5.19999
Consum
3.02
Consum
3.47
Consum
3.47
Consum
4
Consum
3.49
Consum
4.01
Consum
4.01
Consum
4.61
Consum
4.18
Consum
4.81
Consum

100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.

4.81
Consum
5.53
Consum
3.57
Consum
4.1
Consum
4.1
Consum
4.71
Consum
4.03
Consum
4.64
Consum
4.64
Consum
5.33
Consum
4.88
Consum
5.62
Consum
5.62
Consum
6.46
Consum
1.52
Consum
1.76
Consum
1.76
Consum
2.02
Consum
1.76
Consum
2.02
Consum
2.02
Consum
2.32
Consum
2.11
Consum
2.43
Consum
2.43
Consum
2.79

ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA

Consum
1.82
Consum
2.09
Consum
2.09
Consum
2.4
Consum
2.05
Consum
2.36
Consum
2.36
Consum
2.71
Consum
2.46999
Consum
2.84
Consum
2.84
Consum
3.27
Consum
1.9
Consum
2.18
Consum
2.18
Consum
2.51
Consum
2.18
Consum
2.51
Consum
2.51
Consum
2.89
Consum
2.62
Consum
3.01
Consum
3.01
Consum
3.46
Consum
2.26
Consum

100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.

2.59999
Consum
2.59999
Consum
2.99
Consum
2.55
Consum
2.93
Consum
2.93
Consum
3.37
Consum
3.05
Consum
3.51
Consum
3.51
Consum
4.04
Consum
4.1
0.0013
0.015
0.013
0.009
0.009
0.014
Consum
0.7
Consum
1
Consum
1.5
Consum
6.66
Consum
8.33
Consum
3.04
Consum
3.77
Consum
3.42
Consum
3.93
Consum
4.28
Consum
4.91

ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
KG
M.C.
KG
BUC.
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA

Consum
3.94
Consum
4.53
Consum
4.93
Consum
5.66
Consum
4.47
Consum
5.13
Consum
1.81
Consum
2.09
Consum
2.26
Consum
2.61
Consum
2.34999
Consum
2.7
Consum
2.94
Consum
3.38
Consum
2.94
Consum
3.38
Consum
4.05
Consum
4.66
Consum
5.06
Consum
5.82
Consum
3.09
Consum
3.55
Consum
4.43999
Consum
5.11
Consum
4.67
Consum

100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.

5.37
Consum
5.83
Consum
6.7
Consum
4.11
Consum
4.73
Consum
5.14
Consum
5.91
Consum
5.32
Consum
6.12
Consum
6.65
Consum
7.65
Consum
4.77
Consum
5.48
Consum
5.7
Consum
6.55
Consum
5.93
Consum
6.82
Consum
7.41
Consum
8.52
Consum
5.24
Consum
6.03
Consum
6.53
Consum
7.51
Consum
6.6
Consum
7.59
Consum
8.25

ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA

Consum
9.49
Consum
5.79
Consum
6.66
Consum
7.24
Consum
8.33
Consum
2.65
Consum
3.05
Consum
3.37
Consum
3.87
Consum
2.37
Consum
2.73
Consum
2.95
Consum
3.39
Consum
3.11
Consum
3.58
Consum
3.87
Consum
4.44999
Consum
2.74
Consum
3.15
Consum
3.42
Consum
3.93
Consum
3.54
Consum
4.06999
Consum
4.43
Consum
5.09
Consum

100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.

3.11
Consum
3.58
Consum
3.9
Consum
4.48
Consum
3.95
Consum
4.54
Consum
4.93999
Consum
5.68
Consum
3.48
Consum
4
Consum
4.36
Consum
5.01
Consum
4.38
Consum
5.04
Consum
5.49
Consum
6.31
Consum
3.86
Consum
4.43999
Consum
4.81
Consum
5.53
Consum
3.68
Consum
4.24
Consum
3.32
Consum
3.82
Consum
4.78
Consum
5.5

ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA

Consum
4.31
Consum
4.94999
Consum
3.16
Consum
3.63
Consum
2.84
Consum
3.26
Consum
4.04
Consum
4.65
Consum
3.64
Consum
4.18
Consum
4.35
Consum
5
Consum
3.92
Consum
4.5
Consum
5.5
Consum
6.28
Consum
4.93999
Consum
5.69
Consum
3.7
Consum
4.26
Consum
3.33
Consum
3.83
Consum
4.56999
Consum
5.25
Consum
4.11
Consum

100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.

4.72
Consum
0.69
0.69
0.76
Consum
0.86
0.86
0.95
Consum
1.15
1.15
1.26
Consum
2.09999
Consum
2.40999
Consum
2.74
Consum
3.15
Consum
1.21
Consum
1.39
Consum
1.54
Consum
1.77
Consum
1.86
Consum
2.14
Consum
2.18
Consum
2.51
Consum
1.59
Consum
1.83
Consum
2.09999
Consum
2.40999
Consum
2.75
Consum
3.16
Consum
2.78

ORA
100 M.
ORA
ORA
ORA
100 M.
ORA
ORA
ORA
100 M.
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA

Consum
3.2
Consum
3.61
Consum
4.15
Consum
4.81
Consum
5.53
Consum
1.33
Consum
1.53
Consum
1.61
Consum
1.85
Consum
0.67
Consum
0.76
Consum
0.8
Consum
0.92
Consum
0.94
Consum
1.07999
Consum
1.18
Consum
1.35
Consum
0.76
Consum
0.88
Consum
0.94
Consum
1.07999
Consum
1.23
Consum
1.41
Consum
1.1
Consum
1.265
Consum

100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.

1.6
Consum
1.84
Consum
2.62
Consum
3.01
Consum
1.67
Consum
1.91
Consum
2.06
Consum
2.36
Consum
2.3
Consum
2.65
Consum
1.76
Consum
2.03
Consum
2.21
Consum
2.53
Consum
2.5
Consum
2.87
Consum
3.02
Consum
3.47
Consum
3.88
Consum
4.46
Consum
2.74
Consum
3.16
Consum
3.53
Consum
4.06
Consum
1.96
Consum
2.25

ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA

Consum
2.25
Consum
2.59
Consum
1.46
Consum
1.68
Consum
1.62
Consum
1.86
Consum
1.32
Consum
1.52
Consum
0.75
Consum
0.87
Consum
0.97
Consum
1.12
Consum
1.37
Consum
1.58
Consum
0.74
Consum
0.84
Consum
0.37
Consum
0.42
Consum
0.47
Consum
0.53999
Consum
0.59
Consum
0.68
Consum
0.3
0.005
0.4
0.04
0.3
0.50999

100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
MP.
M.C.
M
KG
KG
KG
ORA

0.36999
0.15
0.17
0.50999
0.50999
0.15
0.50999
Consum
0.004
0.001
0.003
0.003
0.001
0.005
0.002
0.001
0.005
0.005
0.002
0.005
Consum
0.008
0.001
0.006
0.006
0.001
0.003
0.01
0.01
0.003
0.01
0.003
0.01
Consum
0.051
0.051
0.015
0.017
0.051
0.015
0.051
Consum
0.44
0.044
0.33
0.33
0.005
0.53
0.18
0.16
0.53

ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
KG
KG
KG
M.C.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
KG
KG
KG
M.C.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
KG
KG
KG
M.C.
M
ORA
ORA
ORA
ORA

0.53
0.17
0.53
Consum
0.004
0.001
0.003
0.003
0.001
0.005
0.002
0.005
0.001
0.005
0.002
0.005
Consum
0.009
0.001
0.007
0.007
0.001
0.01
0.003
0.01
0.01
0.003
0.003
0.011
Consum
0.053
0.053
0.016
0.018
0.053
0.017
0.053
Consum
0.36
0.006
0.48
0.048
0.36
0.55
0.40599
0.18
0.2
0.55
0.55
0.18
0.55

ORA
ORA
ORA
MP.
KG
KG
KG
M.C.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
KG
KG
KG
M.C.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
M
KG
KG
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA

Consum
0.005
0.001
0.004
0.004
0.001
0.002
0.005
0.005
0.005
0.002
0.002
0.006
Consum
0.01
0.001
0.007
0.007
0.001
0.003
0.004
0.011
0.011
0.011
0.004
0.011
Consum
0.055
0.055
0.018
0.02
0.055
0.018
0.055
Consum
0.50999
0.051
0.42
0.42
0.007
0.23
0.59
0.59
0.59
0.21
0.21
0.59
Consum
0.005
0.001
0.004

MP.
KG
KG
KG
M.C.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
KG
KG
KG
M.C.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
KG
KG
KG
M.C.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
KG
KG
KG

0.004
0.001
0.006
0.002
0.006
0.006
0.002
0.006
0.002
Consum
0.01
0.001
0.008
0.008
0.001
0.012
0.012
0.012
0.004
0.005
0.004
0.012
Consum
0.059
0.059
0.021
0.023
0.059
0.021
0.059
Consum
0.48
0.008
0.64
0.064
0.48
0.63
0.63199
0.24
0.26999
0.63
0.63
0.24
0.63
Consum
0.006
0.001
0.005
0.005
0.001
0.006

M.C.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
KG
KG
KG
M.C.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
M
KG
KG
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
KG
KG
KG
M.C.
M
ORA

0.006
0.003
0.006
0.002
0.002
0.006
Consum
0.013
0.001
0.01
0.01
0.001
0.013
0.013
0.005
0.013
0.005
0.005
0.013
Consum
0.063
0.063
0.024
0.027
0.063
0.024
0.063
Consum
0.53999
0.009
0.72
0.072
0.53999
0.68
0.3
0.26999
0.68
0.68
0.26999
0.69
Consum
0.007
0.001
0.005
0.005
0.001
0.003
0.007
0.003
0.007
0.007

ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
KG
KG
KG
M.C.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
M
KG
KG
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
KG
KG
KG
M.C.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA

0.003
0.007
Consum
0.014
0.001
0.011
0.011
0.001
0.014
0.014
0.014
0.005
0.006
0.005
0.014
Consum
0.068
0.068
0.027
0.03
0.068
0.027
0.069
Consum
0.6
0.01
0.8
0.08
0.6
0.74
0.79799
0.3
0.34
0.74
0.74
0.3
0.74
Consum
0.008
0.001
0.006
0.006
0.001
0.003
0.007
0.007
0.007
0.003
0.007
0.003
Consum

ORA
ORA
MP.
KG
KG
KG
M.C.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
M
KG
KG
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
KG
KG
KG
M.C.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.

0.02
0.002
0.012
0.012
0.001
0.007
0.015
0.006
0.015
0.015
0.006
0.014
Consum
0.074
0.074
0.03
0.034
0.074
0.03
0.074
Consum
0.3
0.005
0.4
0.04
0.3
0.46
0.39799
0.15
0.17
0.46
0.46
0.15
0.46
Consum
0.004
0.001
0.003
0.003
0.001
0.005
0.002
0.005
0.005
0.002
0.002
0.005
Consum
0.008
0.001
0.006

KG
KG
KG
M.C.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
M
KG
KG
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
KG
KG
KG
M.C.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
KG
KG
KG

0.006
0.001
0.003
0.01
0.003
0.01
0.01
0.003
0.009
Consum
0.046
0.046
0.015
0.017
0.046
0.015
0.046
Consum
0.44
0.044
0.33
0.33
0.006
0.185
0.48
0.48
0.48
0.165
0.165
0.48
Consum
0.004
0.001
0.003
0.003
0.001
0.005
0.002
0.005
0.005
0.002
0.002
0.005
Consum
0.009
0.001
0.007
0.007
0.001
0.01
0.01

M.C.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
KG
KG
KG
M.C.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
KG
KG
KG
M.C.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
KG
KG
KG
M.C.
M
ORA
ORA

0.004
0.003
0.01
0.003
0.01
Consum
0.048
0.048
0.0165
0.0185
0.048
0.016
0.048
Consum
0.36
0.006
0.48
0.048
0.36
0.5
0.47799
0.18
0.2
0.5
0.5
0.18
0.5
Consum
0.005
0.001
0.004
0.004
0.001
0.005
0.005
0.002
0.005
0.002
0.002
0.005
Consum
0.01
0.001
0.007
0.007
0.001
0.004
0.01
0.004
0.01
0.01

ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
M
KG
KG
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
KG
KG
KG
M.C.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
KG
KG
KG
M.C.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA

0.004
0.01
Consum
0.05
0.05
0.018
0.02
0.05
0.018
0.05
Consum
0.56
0.056
0.42
0.42
0.007
0.235
0.21
0.53999
0.53999
0.53999
0.21
0.53999
Consum
0.006
0.001
0.004
0.004
0.001
0.002
0.005
0.005
0.002
0.005
0.002
0.005
Consum
0.011
0.001
0.008
0.008
0.001
0.011
0.011
0.005
0.011
0.004
0.004
0.011
Consum
0.054

ORA
ORA
MP.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
KG
KG
KG
M.C.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
KG
KG
KG
M.C.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
KG
KG
KG
M.C.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
ORA

0.054
0.021
0.0235
0.054
0.0218
0.054
Consum
0.48
0.008
0.64
0.064
0.48
0.58
0.63199
0.24
0.26999
0.58
0.58
0.24
0.58
Consum
0.006
0.001
0.005
0.005
0.001
0.003
0.006
0.006
0.002
0.006
0.002
0.006
Consum
0.013
0.001
0.01
0.01
0.001
0.012
0.005
0.012
0.012
0.005
0.005
0.012
Consum
0.058
0.058
0.024
0.027

ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
M
KG
KG
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
KG
KG
KG
M.C.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
KG
KG
KG
M.C.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
ORA
ORA
ORA
ORA

0.058
0.024
0.058
Consum
3
Consum
3
Consum
1.5
182
5.4
0.64
0.064
0.48
0.48
0.008
1.29999
1.436
0.722
0.204
0.204
1.44999
2.15899
0.833
0.235
0.245
0.833
0.833
1.656
Consum
3
Consum
1.5
154
4.62
0.64
0.075
0.56
0.56
0.008
1.29999
1.675
0.842
0.238
0.238
1.68999
2.516
0.97
0.29399
0.97
0.97

ORA
ORA
ORA
BUC.
ORA
BUC.
ORA
MP.
KG
KG
KG
KG
KG
M.C.
M
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
ORA
MP.
KG
KG
KG
KG
KG
M.C.
M
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA

1.931
0.274
Consum
115
Consum
1.5
105
3.15
0.64
0.09
0.67
0.67
0.008
1.29999
2.015
1.003
0.281
0.289
1.98999
2.856
1.156
0.333
0.353
1.156
1.156
2.323
Consum
0.162
0.067
1.833
5.88
2.939
3.952
3.952
0.638
1.245
1.245
0.323
Consum
0.162
0.067
1.833
5.88
2.939
4.469
4.469
0.638
1.401
1.401
0.412
Consum

ORA
ORA
MP.
ORA
MP.
KG
KG
KG
KG
KG
M.C.
M
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
M.C.
BUC.
KG
BUC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
M.C.
BUC.
KG
BUC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.

0.162
0.067
1.833
5.88
2.939
5.454
5.454
0.638
1.695
1.695
0.451
Consum
0.296
0.207
0.207
0.104
0.129
0.207
0.303
Consum
0.192
0.134
0.134
0.067
0.084
0.134
0.196
Consum
0.164
0.115
0.115
0.058
0.072
0.115
0.167
Consum
0.312
0.219
0.219
0.109
0.136
0.219
0.319
Consum
0.202
0.141
0.141
0.07
0.088
0.141
0.206

M.C.
BUC.
KG
BUC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA

Consum
0.172
0.121
0.121
0.061
0.075
0.121
0.175
Consum
0.341
0.239
0.239
0.12
0.149
0.239
0.349
Consum
0.221
0.155
0.155
0.076
0.097
0.155
0.225
Consum
0.188
0.132
0.132
0.067
0.085
0.132
0.192
Consum
0.357
0.249
0.249
0.124
0.155
0.249
0.365
Consum
0.23
0.161
0.161
0.08
0.101
0.161
0.235
Consum
0.196
0.137

100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA

0.137
0.07
0.086
0.137
0.2
Consum
0.145
0.103
0.103
0.103
0.103
0.13
0.305
Consum
0.117
0.083
0.083
0.083
0.083
0.105
0.245
Consum
0.09
0.064
0.064
0.064
0.064
0.081
0.189
Consum
0.081
0.058
0.058
0.058
0.058
0.074
0.172
Consum
0.152
0.108
0.108
0.108
0.108
0.137
0.319
Consum
0.123
0.087
0.087
0.087
0.087

ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA

0.11
0.258
Consum
0.095
0.066
0.066
0.066
0.066
0.852
0.199
Consum
0.085
0.06
0.06
0.06
0.06
0.077
0.18
Consum
0.167
0.119
0.119
0.119
0.119
0.15
0.351
Consum
0.134
0.096
0.096
0.096
0.096
0.121
0.282
Consum
0.104
0.074
0.074
0.074
0.074
0.093
0.218
Consum
0.093
0.067
0.067
0.067
0.067
0.084
0.198
Consum

ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.

0.174
0.123
0.123
0.123
0.123
0.157
0.366
Consum
0.14
0.1
0.1
0.1
0.1
0.125
0.29399
Consum
0.108
0.076
0.076
0.076
0.076
0.098
0.227
Consum
0.098
0.07
0.07
0.07
0.07
0.088
0.206
Consum
0.161
0.114
0.114
0.114
0.144
0.114
0.338
Consum
0.101
0.072
0.072
0.072
0.09
0.072
0.213
Consum
0.086
0.061
0.061

ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA

0.061
0.077
0.061
0.18
Consum
0.075
0.054
0.054
0.054
0.068
0.054
0.158
Consum
0.073
0.052
0.052
0.052
0.065
0.052
0.153
Consum
0.169
0.12
0.12
0.12
0.15099
0.12
0.355
Consum
0.106
0.075
0.075
0.075
0.095
0.075
0.223
Consum
0.09
0.064
0.064
0.064
0.081
0.064
0.189
Consum
0.079
0.057
0.057
0.057
0.071
0.057

ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA

0.166
Consum
0.076
0.055
0.055
0.055
0.068
0.055
0.161
Consum
0.185
0.13
0.13
0.13
0.166
0.13
0.389
Consum
0.116
0.082
0.082
0.082
0.104
0.082
0.245
Consum
0.099
0.07
0.07
0.07
0.089
0.07
0.208
Consum
0.087
0.062
0.062
0.062
0.077
0.062
0.181
Consum
0.083
0.06
0.06
0.06
0.074
0.06
0.175
Consum
0.193

ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA

0.136
0.136
0.136
0.172
0.136
0.406
Consum
0.122
0.086
0.086
0.086
0.108
0.086
0.25399
Consum
0.104
0.073
0.073
0.073
0.093
0.073
0.217
Consum
0.09
0.065
0.065
0.065
0.081
0.065
0.189
Consum
0.087
0.063
0.063
0.063
0.077
0.063
0.183
Consum
0.093
0.067
0.067
0.067
0.067
0.083
0.195
Consum
0.071
0.051
0.051
0.051

ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA

0.051
0.064
0.148
Consum
0.057
0.041
0.041
0.041
0.041
0.051
0.12
Consum
0.052
0.037
0.037
0.037
0.037
0.047
0.11
Consum
0.098
0.07
0.07
0.07
0.07
0.087
0.205
Consum
0.074
0.053
0.053
0.053
0.053
0.067
0.155
Consum
0.06
0.043
0.043
0.043
0.043
0.054
0.125
Consum
0.055
0.039
0.039
0.039
0.049
0.039
0.116

ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA

Consum
0.107
0.076
0.076
0.076
0.096
0.076
0.224
Consum
0.081
0.059
0.059
0.059
0.059
0.074
0.171
Consum
0.066
0.047
0.047
0.047
0.047
0.059
0.137
Consum
0.06
0.043
0.043
0.043
0.043
0.054
0.125
Consum
0.112
0.08
0.08
0.08
0.08
0.1
0.234
Consum
0.084
0.061
0.061
0.061
0.061
0.076
0.177
Consum
0.069
0.049

100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA

0.049
0.049
0.049
0.061
0.14299
Consum
0.063
0.045
0.045
0.045
0.045
0.057
0.132
Consum
4.76
Consum
5.33
Consum
6.02
Consum
2.03999
Consum
2.28
Consum
2.58
Consum
1.28
Consum
1.44
Consum
1.63
Consum
5.43
Consum
6.02
Consum
6.89
Consum
2.32
Consum
2.57
Consum
2.95
Consum
1.44
Consum
1.63
Consum
1.86
Consum
5.83

ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA

Consum
6.7
Consum
7.67
Consum
2.5
Consum
2.86
Consum
3.28
Consum
1.58
Consum
1.81
Consum
2.08
Consum
8.38999
Consum
9.63999
Consum
10.74
Consum
3.59
Consum
4.13
Consum
4.6
Consum
2.26
Consum
2.59999
Consum
2.9
Consum
4.44999
Consum
4.98
Consum
5.6
Consum
1.9
Consum
2.13
Consum
2.39
Consum
1.2
Consum
1.34
Consum

100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.

1.51
Consum
5.06999
Consum
5.63
Consum
6.44
Consum
2.17
Consum
2.4
Consum
2.75
Consum
1.37
Consum
1.52
Consum
1.73
Consum
5.39
Consum
6.15
Consum
7.1
Consum
2.3
Consum
2.63
Consum
3.03
Consum
1.45
Consum
1.66
Consum
1.91
Consum
7.62
Consum
8.58
Consum
9.34
Consum
3.25
Consum
3.67
Consum
4
Consum
2.06

ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA

Consum
2.31
Consum
2.52
Consum
2.03
Consum
2.33
Consum
2.56
Consum
2.94
Consum
1.85
Consum
2.03
Consum
2.33
Consum
2.7
Consum
1.13
Consum
1.29
Consum
1.38
Consum
1.59
Consum
1.54
Consum
1.76
Consum
1.21
Consum
1.38
Consum
1.54
Consum
1.77
Consum
1.71
Consum
1.96
Consum
0.69
Consum
0.78
Consum
0.74
Consum

100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.

0.84
ORA
Consum 100 MC.
0.78
ORA
Consum 100 MC.
0.9
ORA
Consum
BUC.
0.4
KG
0.6375
ORA
0.0765
ORA
1.2792
ORA
0.48
ORA
Consum
BUC.
0.4
KG
0.6375
ORA
0.0765
ORA
1.2792
ORA
0.6
ORA
Consum
BUC.
0.4
KG
0.6375
ORA
0.0765
ORA
1.4437
ORA
0.57
ORA
Consum
BUC.
0.4
KG
0.6375
ORA
0.0765
ORA
1.4437
ORA
0.76
ORA
Consum
BUC.
0.4
KG
0.6375
ORA
0.0765
ORA
1.5168
ORA
0.62
ORA
Consum
BUC.
0.4
KG
0.6375
ORA
0.0765
ORA
1.5168
ORA
0.77
ORA
Consum
BUC.
0.4
KG
0.6375
ORA
0.0765
ORA
2.1216
ORA
0.64999
ORA
Consum
BUC.
0.4
KG
0.6375
ORA
0.0765
ORA

2.1216
0.81
Consum
0.4
0.6375
0.0765
2.3392
0.76
Consum
0.4
0.6375
0.0765
2.3392
0.96
Consum
0.4
0.6375
0.0765
2.448
0.83
Consum
0.4
0.6375
0.0765
2.448
1.04
Consum
0.39
Consum
0.49
Consum
0.46
Consum
0.59
Consum
0.52
Consum
0.67
Consum
0.67
Consum
0.84
Consum
0.44
Consum
0.55
Consum
0.52
Consum
0.64999
Consum

ORA
ORA
BUC.
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
BUC.
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
BUC.
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
BUC.
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.

0.62
Consum
0.83
Consum
0.77
Consum
0.96
Consum
0.28
Consum
0.34
Consum
0.33
Consum
0.41
Consum
0.38
Consum
0.48
Consum
0.48
Consum
0.59
Consum
0.5
Consum
0.92
Consum
0.32
Consum
0.4
Consum
0.37
Consum
0.47
Consum
0.45
Consum
0.56
Consum
0.53999
Consum
0.69
Consum
0.6
Consum
1.1
Consum
0.183
Consum
0.306

ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
M.C.
ORA
M.C.
ORA

Consum
0.433
Consum
0.569
Consum
1.09
Consum
1.25
Consum
0.84
Consum
0.97
Consum
0.47
Consum
0.53999
Consum
0.22
Consum
0.25
Consum
0.64999
Consum
0.75
Consum
0.79
Consum
0.91
Consum
0.48
Consum
0.55
Consum
0.58
Consum
0.67
Consum
0.26999
Consum
0.31
Consum
0.32
Consum
0.37
Consum
0.124
Consum
0.14299
Consum
0.152
Consum

M.C.
ORA
M.C.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.

0.175
Consum
0.1
0.7
0.17
Consum
0.1
0.58
0.17
Consum
0.1
0.57
0.17
Consum
0.1
0.5
0.17
Consum
8.82
10.38999
Consum
8.82
9.43
Consum
4.4
4.9
Consum
2.948
3.263
Consum
5.06899
8.702
Consum
5.06899
10.00099
Consum
5.06899
9.104
Consum
5.06899
10.466
Consum
5.06899
9.516
Consum
5.06899
10.937
Consum
5.06899
10.878
Consum

ORA
M.C.
M.C.
ORA
ORA
M.C.
M.C.
ORA
ORA
M.C.
M.C.
ORA
ORA
M.C.
M.C.
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
100 MC.

5.06899
12.505
Consum
4.97
4.626
Consum
4.97
5.319
Consum
4.97
4.89
Consum
4.97
5.615
Consum
4.97
6.17
Consum
4.97
7.095
Consum
4.97
8.232
Consum
4.97
9.467
Consum
3.02
3.74
Consum
3.47
4.3
Consum
3.02
3.32
Consum
3.47
3.82
Consum
3.25
3.68
3.68
Consum
3.74
4.23
4.23
Consum
0.719
0.84
0.84
Consum

ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
100 MC.

0.719
0.966
0.966
Consum
2.902
3.36
3.36
Consum
2.902
3.864
3.864
Consum
1.006
1.18
1.18
Consum
1.006
1.357
1.357
Consum
2.07
2.8
Consum
2.38
3.22
Consum
2.52
2.28999
Consum
2.9
2.63
Consum
1.42
2.09
Consum
1.63
2.4
Consum
1.7
1.58
Consum
1.95
1.82
Consum
1
1.52
Consum
1
0.1
Consum
1.2

ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
M.C.
M.C.
ORA
M.C.
M.C.
ORA
M.C.
M.C.

0.1
0.18
0.259
0.778
0.098
Consum
1.2
0.1
0.18
0.259
0.778
0.1127
Consum
1.2
0.1
0.259
0.778
0.18
0.05
Consum
1.2
0.1
0.18
0.259
0.778
0.0575
Consum
1.25
0.1
0.26999
0.81
0.18
0.098
Consum
1.25
0.1
0.26999
0.81
0.18
0.1127
Consum
1.25
0.1
0.26999
0.81
0.18
0.05
Consum
1.25
0.1
0.26999

M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
M.C.
M.C.
ORA

0.81
ORA
0.18
ORA
0.0575
ORA
Consum
M.C.
0.1
M.C.
1.29999
ORA
0.57
ORA
0.13
ORA
Consum
M.C.
0.1
M.C.
0.96
ORA
0.57
ORA
0.13
ORA
Consum
M.C.
0.1
M.C.
0.17
ORA
0.59
ORA
Consum
M.C.
0.1
M.C.
0.17
ORA
0.8
ORA
Consum
M.C.
0.1
M.C.
0.17
ORA
1.07
ORA
Consum
M.C.
0.1
M.C.
0.17
ORA
1.37
ORA
Consum
M.C.
0.1
M.C.
0.538
ORA
0.538
ORA
0.538
ORA
Consum
M.C.
0.1
M.C.
0.874
ORA
0.874
ORA
0.874
ORA
Consum
M.C.
0.1
M.C.
1.23799
ORA
1.23799
ORA
1.23799
ORA
Consum
MP.
0.13
ORA
0.15
ORA
Consum 100 MC.
0.238
ORA
1.305
ORA
2.244
ORA

Consum
0.238
1.845
2.381
Consum
0.238
0.5
0.86
2.758
0.161
Consum
0.238
0.64999
2.983
0.774
0.161
0.86
Consum
0.238
1.43
0.161
Consum
0.238
0.161
1.11199
Consum
0.16379
0.17
0.17
Consum
0.16379
0.2
0.2
Consum
5.9
Consum
8.37999
Consum
10.69
Consum
13.34
Consum
3.42
Consum
3.93
Consum
7.27
Consum
10.69
Consum
9.06

100 MC.
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
KG
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
MP.
ORA
ORA
ORA
MP.
ORA
ORA
ORA
100 MP.
ORA
100 MP.
ORA
100 MP.
ORA
100 MP.
ORA
100 MP.
ORA
100 MP.
ORA
100 MP.
ORA
100 MP.
ORA
100 MP.
ORA

Consum
10.09
Consum
17.00999
Consum
24.97
Consum
0.125
Consum
0.074
Consum
0.089
Consum
0.15
Consum
0.189
Consum
0.312
Consum
1
5.439
2.074
1.521
1.2
Consum
1
5.439
1.521
2.074
1.4
Consum
0.0047
0.0026
0.0297
0.25
0.21
0.05
Consum
0.0027
0.0017
0.0188
0.14
0.13
0.03
Consum
0.0047
0.003
0.0337
0.28
0.24
0.06

100 MP.
ORA
100 MP.
ORA
100 MP.
ORA
100 MP.
ORA
100 MP.
ORA
100 MP.
ORA
100 MP.
ORA
100 MP.
ORA
100 MP.
ORA
100 MP.
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MP.
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
BUC.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
BUC.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
BUC.
KG
ORA
ORA
ORA

Consum
0.0027
0.0019
0.0208
0.17
0.15
0.04
Consum
0.0081
0.0035
0.0396
0.3
0.32
0.07
Consum
0.0041
0.0022
0.0248
0.17
0.21
0.05
Consum
0.0047
0.0026
0.0297
0.34
0.24
0.11
Consum
0.0027
0.0017
0.0188
0.19
0.15
0.07
Consum
0.0047
0.003
0.0337
0.39
0.28
0.13
Consum
0.0027
0.0019
0.0208
0.22
0.17
0.08
Consum
0.0081

MP.
M.C.
BUC.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
BUC.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
BUC.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
BUC.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
BUC.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
BUC.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
BUC.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.

0.0035
0.0396
0.41
0.39
0.16
Consum
0.0041
0.0022
0.0248
0.25
0.24
0.09
Consum
0.0109
0.00419
0.0465
0.46
0.43
0.19
Consum
0.0053
0.0025
0.0287
0.28
0.26
0.11
Consum
0.0047
0.0041
0.0297
0.0129
0.64
0.47
Consum
0.0027
0.0026
0.0188
0.00789
0.37
0.28
Consum
0.0081
0.0051
0.0396
0.0248
0.44
0.62
0.26
Consum
0.0041
0.0032

BUC.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
BUC.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
BUC.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
BUC.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
MP.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
MP.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
M.C.

0.0248
0.0149
0.26
0.4
0.16
Consum
0.0109
0.0088
0.0465
0.0037
0.50999
0.59
0.31
Consum
0.0053
0.0052
0.0287
0.0218
0.26
0.42
0.19
Consum
0.00839
0.0074
0.0267
0.0554
1.23
1.23
0.44
0.19
Consum
0.00839
0.0074
0.0267
0.0554
0.6
1.79
1.19
0.42
0.18
Consum
0.00839
0.0109
0.0347
0.0663
1.42
1.42
0.44
0.19
Consum
0.00839

KG
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.

0.0109
0.0347
0.0663
0.93
2.15999
1.25
0.44
0.19
Consum
0.0058
0.0028
0.0014
0.0228
0.26
0.31
0.05
Consum
0.003
0.0018
0.001
0.0149
0.14
0.18
0.04
Consum
0.0058
0.0038
0.0022
0.0327
0.31
0.38
0.08
Consum
0.003
0.0023
0.0015
0.0198
0.19
0.21
0.05
Consum
0.0058
0.0028
0.0014
0.0228
0.35
0.33
0.12
Consum
0.003
0.0018

M.C.
KG
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
BUC.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
BUC.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
BUC.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
BUC.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
BUC.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
BUC.

0.001
0.0149
0.19
0.19
0.08
Consum
0.0058
0.0038
0.0022
0.0327
0.45
0.43
0.17
Consum
0.003
0.0023
0.0015
0.0198
0.26999
0.26
0.1
Consum
0.0058
0.0014
0.0033
0.0228
0.01579
0.64999
0.56
Consum
0.003
0.001
0.00209
0.0149
0.0099
0.38
0.33
Consum
0.0058
0.0022
0.0056
0.0327
0.0267
0.48
0.58
0.29
Consum
0.003
0.0015
0.0034
0.0198

M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
BUC.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
BUC.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
MP.
BUC.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
MP.
BUC.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
M.C.
M.C.
KG

0.01579
0.44
0.41
Consum
0.0076
0.0027
0.0016
0.0485
0.28
0.34
0.05
Consum
0.0053
0.0022
0.0013
0.0396
0.2
0.25
0.04
Consum
0.0076
0.0027
0.0016
0.0485
0.34
0.38
0.06
Consum
0.0053
0.0022
0.0013
0.0396
0.24
0.26
0.04
Consum
0.0076
0.0027
0.0016
0.0485
0.4
0.44
0.07
Consum
0.0053
0.0022
0.0013
0.0396
0.26999
0.31
0.05

KG
ORA
ORA
MP.
BUC.
BUC.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
BUC.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
BUC.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
BUC.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
BUC.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
BUC.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA

Consum
0.0076
0.0034
0.0019
0.0594
0.48
0.53
0.09
Consum
0.0053
0.0027
0.0016
0.0485
0.32
0.36
0.07
Consum
0.0076
0.0034
0.0019
0.0594
0.58
0.61
0.1
Consum
0.0053
0.0027
0.0016
0.0485
0.39
0.42
0.07
Consum
0.0076
0.0034
0.0019
0.0594
0.64
0.67
0.11
Consum
0.0053
0.0027
0.0016
0.0485
0.43
0.46
0.08
Consum
0.0076
0.0044

MP.
BUC.
BUC.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
BUC.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
BUC.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
BUC.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
BUC.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
BUC.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
BUC.

0.0023
0.0782
0.75
0.8
0.15
Consum
0.0053
0.0035
0.0019
0.0624
0.49
0.53
0.1
Consum
0.0076
0.0044
0.0023
0.0782
0.87
0.87
0.16
Consum
0.0053
0.0035
0.0019
0.0624
0.55
0.57
0.11
Consum
0.0076
0.0044
0.0023
0.0782
0.98
0.95
0.17
Consum
0.0053
0.0052
0.0019
0.0624
0.61
0.63
0.12
Consum
0.0076
0.0027
0.0016
0.0485
0.36

M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
BUC.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
BUC.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
BUC.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
BUC.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
BUC.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
BUC.
M.C.
KG
ORA

0.37
0.12
Consum
0.0053
0.0022
0.0013
0.0396
0.26999
0.26999
0.1
Consum
0.0076
0.0027
0.0016
0.0485
0.44
0.42
0.13
Consum
0.0053
0.0022
0.0013
0.0396
0.31
0.31
0.1
Consum
0.0076
0.0027
0.0016
0.0485
0.5
0.47
0.14
Consum
0.0053
0.0022
0.0013
0.0396
0.36
0.34
0.11
Consum
0.0076
0.0034
0.0019
0.0594
0.61
0.57
0.18
Consum

ORA
ORA
MP.
BUC.
BUC.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
BUC.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
BUC.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
BUC.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
BUC.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
BUC.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.

0.0053
0.0027
0.0016
0.0485
0.44
0.4
0.14
Consum
0.0076
0.0034
0.0019
0.0594
0.76
0.64
0.2
Consum
0.0053
0.0027
0.0016
0.0485
0.5
0.45
0.15
Consum
0.0076
0.0034
0.0019
0.0594
0.84
0.71
0.21
Consum
0.0053
0.0027
0.0016
0.0485
0.56
0.49
0.16
Consum
0.0076
0.0044
0.0023
0.0782
1.01999
0.86
0.3
Consum
0.0053
0.0035
0.0019

BUC.
BUC.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
BUC.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
BUC.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
BUC.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
BUC.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
BUC.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
BUC.
M.C.

0.0624
0.69
0.59
0.21
Consum
0.0076
0.0044
0.0023
0.0782
1.16
0.93
0.31
Consum
0.0053
0.0035
0.0019
0.0624
0.77
0.64
0.23
Consum
0.0076
0.0044
0.0023
0.0782
1.31
1.01
0.33
Consum
0.0053
0.0035
0.0019
0.0624
0.86
0.69
0.24
Consum
0.0087
0.0006
0.0074
0.0267
0.0554
1.53
1.53
0.44
0.19
Consum
0.0087
0.0006
0.0074
0.0267

KG
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
BUC.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
BUC.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
BUC.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
BUC.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
M.C.
M.C.
KG

0.0554
0.6
1.75
1.36
0.43
0.19
Consum
0.0087
0.0006
0.0109
0.0342
0.0663
1.72
1.72
0.44
0.19
Consum
0.0087
0.0006
0.0109
0.0347
0.0663
0.93
2.34999
1.43
0.44
0.19
Consum
0.0154
0.9247
0.2495
3.19
1.19
0.12
0.18
0.05
Consum
0.1089
1.9305
5.21
5.21
2.09
1.48
Consum
0.0026
0.0018
0.00889
0.15
0.15
Consum
0.0013

KG
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
BUC.
M.C.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
BUC.
KG
ORA
ORA
MP.
M.C.

0.0018
BUC.
0.004
KG
0.1
ORA
0.1
ORA
Consum
MP.
0.0026
M.C.
0.0018
BUC.
0.00889
KG
0.24
ORA
0.24
ORA
Consum
MP.
0.0013
M.C.
0.0018
BUC.
0.004
KG
0.18
ORA
0.18
ORA
Consum
MP.
0.0026
M.C.
0.0022
M.C.
0.00889
KG
0.0069
KG
0.34
ORA
0.34
ORA
Consum
MP.
0.0013
M.C.
0.0018
M.C.
0.004
KG
0.0059
KG
0.29
ORA
0.29
ORA
Consum
MP.
0.0092
M.C.
0.0026
M.C.
0.01679
KG
0.0297
KG
2.05
ORA
2.05
ORA
Consum
MP.
0.0092
M.C.
0.0064
M.C.
0.0248
KG
0.0376
KG
2.84
ORA
2.84
ORA
Consum
100 MP.
1.62
ORA
Consum
100 MP.
0.21
ORA
6.37
ORA
Consum
100 MP.
10.26
ORA

Consum
100 MP.
12.77
ORA
Consum
100 MP.
15.25
ORA
Consum
100 MP.
19
ORA
Consum
HA
1.97
ORA
1.97
ORA
Consum
HA
3.9
ORA
3.9
ORA
Consum
BUC.
0.44
ORA
0.9
ORA
0.33
ORA
0.19
ORA
0.02
ORA
Consum
BUC.
1.04999
ORA
2.12
ORA
0.92
ORA
0.74
ORA
0.07
ORA
Consum
BUC.
2.19
ORA
4.43999
ORA
2.07
ORA
1.8
ORA
0.17
ORA
Consum
BUC.
0.36
ORA
0.35
ORA
0.42
ORA
0.16
ORA
0.12
ORA
Consum
BUC.
1.01
ORA
1.01
ORA
1.14
ORA
0.64
ORA
0.64
ORA
Consum
BUC.
1.84
ORA
1.83
ORA
2.44
ORA
1.49
ORA
1.86
ORA
Consum
BUC.
0.29
ORA
0.29
ORA

0.36
0.13
0.08
Consum
0.84
0.84
1.03
0.55
0.48
Consum
1.21
1.2
1.66
0.98
0.93
Consum
0.25
0.24
0.63
Consum
0.94
1.01999
1.71
Consum
1.7
1.85
3.42
Consum
3.09
3.36
5.14
Consum
0.02
0.63
0.02
Consum
0.07
1.71
0.07
Consum
0.12
3.42
0.12
Consum
0.22
5.14
0.22
Consum
0.28
0.29
2.28

ORA
ORA
ORA
BUC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
BUC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
BUC.
ORA
ORA
ORA
BUC.
ORA
ORA
ORA
BUC.
ORA
ORA
ORA
BUC.
ORA
ORA
ORA
BUC.
ORA
ORA
ORA
BUC.
ORA
ORA
ORA
BUC.
ORA
ORA
ORA
BUC.
ORA
ORA
ORA
BUC.
ORA
ORA
ORA

Consum
1.04
1.32
3.42
Consum
2.15
2.74
6.84
Consum
3.79
4.84
8.55
Consum
0.02
2.28
0.02
Consum
0.09
3.42
0.09
Consum
0.17
6.84
0.17
Consum
0.3
8.55
0.3
Consum
0.096
0.096
0.9
0.33
0.19
0.02
0.096
Consum
0.182
0.182
2.01
0.92
0.74
0.07
0.182
Consum
0.373
0.373
4.23
2.07
1.8
0.18

BUC.
ORA
ORA
ORA
BUC.
ORA
ORA
ORA
BUC.
ORA
ORA
ORA
BUC.
ORA
ORA
ORA
BUC.
ORA
ORA
ORA
BUC.
ORA
ORA
ORA
BUC.
ORA
ORA
ORA
BUC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
BUC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
BUC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA

0.373
Consum
0.119
0.119
0.18
0.42
0.16
0.12
0.119
Consum
0.289
0.289
0.45
1.13
0.64
0.64
0.289
Consum
0.564
0.564
0.7
2.44
1.49
1.86
0.564
Consum
0.112
0.112
0.11
0.36
0.13
0.08
0.112
Consum
0.245
0.245
0.32
1.03
0.55
0.48
0.245
Consum
0.322
0.322
0.47
1.66
0.98
0.93
0.322
Consum
12.69

ORA
BUC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
BUC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
BUC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
BUC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
BUC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
BUC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
HA
ORA

12.69
Consum
17.13
17.13
Consum
15.23
15.23
Consum
22.52
22.52
Consum
14.54
14.54
Consum
19.50999
19.50999
Consum
17.59
17.59
Consum
25.88
25.88
Consum
13.34
6.3
6.3
Consum
14.36
7.87
7.87
Consum
0.396
1
0.99
0.181
0.865
Consum
0.594
1
0.99
0.238
1.188
Consum
0.396
1
0.99
0.181
0.817
Consum
0.594
1

ORA
HA
ORA
ORA
HA
ORA
ORA
HA
ORA
ORA
HA
ORA
ORA
HA
ORA
ORA
HA
ORA
ORA
HA
ORA
ORA
HA
ORA
ORA
ORA
HA
ORA
ORA
ORA
BUC.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
BUC.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
BUC.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
BUC.
KG
BUC.

1.188
0.2
1.34
Consum
1.584
2
1.485
0.352
2.195
Consum
0.62
Consum
0.82
Consum
2.03999
Consum
0.284
0.284
0.284
Consum
0.322
0.322
0.322
Consum
6.66
6.66
Consum
7.66
7.66
Consum
1.88
1.88
Consum
6.29
6.29
Consum
9.21
9.21
Consum
11.01
11.01
Consum
1.7
1.7
Consum
5.65
5.65
Consum
8.28
8.28
Consum

M
ORA
ORA
BUC.
KG
BUC.
M
ORA
ORA
100 MP.
ORA
100 MP.
ORA
100 MP.
ORA
BUC.
ORA
ORA
ORA
BUC.
ORA
ORA
ORA
HA
ORA
ORA
HA
ORA
ORA
100 BUC.
ORA
ORA
100 BUC.
ORA
ORA
100 BUC.
ORA
ORA
100 BUC.
ORA
ORA
100 BUC.
ORA
ORA
100 BUC.
ORA
ORA
100 BUC.
ORA
ORA
100 BUC.

9.89999
ORA
9.89999
ORA
Consum
HA
12.81
ORA
12.81
ORA
Consum
HA
7.272
ORA
Consum
HA
8.362
ORA
Consum
HA
7.6
ORA
Consum
HA
10.91
ORA
Consum
HA
4.4
ORA
Consum
HA
21.56
ORA
Consum
HA
8.82
ORA
Consum
HA
12.74
ORA
Consum
100 MP.
7.07
ORA
Consum
BUC.
0.46
ORA
Consum
BUC.
9.76
ORA
2.48
ORA
Consum
BUC.
15.82
ORA
4.1
ORA
Consum
BUC.
23.62
ORA
6.8
ORA
Consum
BUC.
34.08
ORA
9.75
ORA
Consum
M.C.
0.98
ORA
Consum
M.C.
1.77
ORA
Consum
MP.
0.07
ORA
0.06
ORA
0.06
ORA
Consum
MP.
0.14
ORA
0.06
ORA
0.07
ORA
Consum
MP.
0.22
ORA

0.06
ORA
0.07
ORA
Consum
MP.
0.13
ORA
0.07
ORA
0.08
ORA
Consum
MP.
0.26
ORA
0.07
ORA
0.08
ORA
Consum
MP.
0.4
ORA
0.07
ORA
0.08
ORA
Consum
MP.
0.11
ORA
Consum
MP.
0.13
ORA
Consum
MP.
0.14
ORA
Consum
MP.
0.18
ORA
Consum
MP.
0.28
ORA
0.02
ORA
Consum
MP.
0.3
ORA
0.05
ORA
Consum
MP.
0.33
ORA
0.07
ORA
Consum
MP.
0.251
ORA
0.068
ORA
0.014
ORA
Consum
MP.
0.30099
ORA
0.073
ORA
0.022
ORA
Consum
MP.
0.353
ORA
0.102
ORA
0.029
ORA
Consum
MP.
0.16
ORA
Consum
MP.
0.24
ORA
Consum
MP.
0.32
ORA
Consum
100 MP.
3.96
KG

4.81999
Consum
3.96
5.19999
Consum
1
5.19999
Consum
0.015
0.168
0.459
Consum
0.015
12.87
0.176
0.723
Consum
0.015
0.12
0.59
Consum
0.015
12.87
0.14
0.9
Consum
0.253
Consum
0.16
Consum
1
0.656
Consum
1
0.656
0.386
Consum
1
4.24
Consum
1000
80.36999
Consum
1
80.36999
Consum
0.676
0.137
Consum
0.706
0.195

ORA
100 MP.
KG
ORA
100 MP.
KG
ORA
MP.
M.C.
ORA
ORA
MP.
M.C.
M
ORA
ORA
MP.
M.C.
ORA
ORA
MP.
M.C.
M
ORA
ORA
MP.
ORA
MP.
ORA
100 MP.
M.C.
ORA
100 MP.
M.C.
ORA
ORA
TONA
TONA
ORA
TONA
KG
ORA
TONA
TONA
ORA
100 MP.
ORA
ORA
100 MP.
ORA
ORA

Consum
100 MP.
2.376
ORA
0.154
ORA
Consum
100 M.
2.57
ORA
Consum
M.C.
1.13
ORA
Consum
M.C.
1.8
ORA
Consum
M.C.
2.75324
ORA
Consum
M.C.
4
ORA
Consum
BUC.
0.34
ORA
Consum
BUC.
0.39
ORA
Consum
BUC.
0.41
ORA
Consum
BUC.
0.099
KG
0.1
KG
1.584
KG
1.26999
ORA
1.29999
ORA
Consum
BUC.
1.98
MP.
0.198
KG
0.1
KG
1.131
ORA
1.421
ORA
Consum
BUC.
0.099
M.C.
0.72
ORA
1.51
ORA
Consum
BUC.
0.099
M.C.
0.931
ORA
2.718
ORA
Consum
BUC.
0.198
M.C.
1.27439
ORA
4.94782
ORA
Consum
BUC.
1.584
KG
0.99
KG
0.01
M.C.
3.297
ORA
1.736
ORA
0.712
ORA
0.855
ORA

Consum
2.178
0.99
0.297
0.01
3.297
1.736
0.712
0.855
Consum
0.297
2.178
0.99
1.584
0.099
3.658
1.755
0.72
0.855
Consum
1.584
1
0.99
0.01
3.919
1.755
0.72
0.855
Consum
2.178
1
0.99
0.594
0.099
3.919
1.755
0.72
0.855
Consum
0.594
2.178
1
0.99
1.584
0.01
4.39
1.632
0.72
0.855
Consum
1.822

BUC.
MP.
KG
KG
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
BUC.
KG
MP.
KG
KG
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
BUC.
KG
BUC.
KG
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
BUC.
MP.
BUC.
KG
KG
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
BUC.
KG
MP.
BUC.
KG
KG
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
BUC.
KG

0.238
0.058
9.89999
0.396
1.287
0.99
5.603
2.205
0.735
0.863
Consum
2.614
0.297
0.085
9.89999
0.52499
2.079
1.089
5.949
3.919
0.735
0.961
Consum
2.921
4.356
0.107
9.89999
0.594
0.356
1.188
6.175
6.783
0.735
1.167
Consum
1.287
1.822
0.058
9.89999
0.396
0.594
0.99
1.25
6.564
2.60099
0.735
0.863
Consum
0.718
2.079
0.085

KG
M.C.
M
KG
KG
MP.
ORA
ORA
ORA
ORA
BUC.
KG
KG
M.C.
M
KG
KG
MP.
ORA
ORA
ORA
ORA
BUC.
KG
KG
M.C.
M
KG
KG
MP.
ORA
ORA
ORA
ORA
BUC.
KG
KG
M.C.
M
KG
KG
MP.
BUC.
ORA
ORA
ORA
ORA
BUC.
KG
KG
M.C.

9.89999
0.545
2.614
1.089
1.5
6.91
3.919
0.735
0.961
Consum
4.356
2.921
0.107
9.89999
0.594
0.782
1.188
2
6.783
0.735
7.136
1.167
Consum
0.79
0.29
0.36
Consum
1.58
0.74999
1.04891
Consum
1.04
0.12
0.01
0.01
0.002
0.28999
0.01999
0.04999
Consum
1.04
0.12
0.01
0.01
0.002
0.01998
0.00999
0.11999
0.35999
0.00999
Consum

M
KG
KG
MP.
BUC.
ORA
ORA
ORA
ORA
BUC.
KG
KG
M.C.
M
KG
KG
MP.
BUC.
ORA
ORA
ORA
ORA
BUC.
KG
ORA
ORA
BUC.
KG
ORA
ORA
BUC.
KG
BUC.
KG
M.C.
ORA
ORA
ORA
BUC.
KG
BUC.
KG
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
BUC.

1.04
0.4
0.04
0.04
0.002
0.12
0.02999
0.62998
0.00999
Consum
1.04
0.05
0.26999
0.99
0.12
0.1
Consum
1.03
0.1
0.3
1.49
0.054
1.88
2.31
0.18
0.86
3.52
Consum
1.03
0.5
1.49
0.054
3.76
0.36
8.8
4.96
1.71
0.86
1.17
Consum
1.03
0.5
1.49
0.054
3.76
0.36
10
6.5
1.71
0.86
1.4

KG
BUC.
KG
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
BUC.
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
BUC.
M.C.
MP.
M
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
BUC.
M.C.
M
M.C.
KG
MP.
MP.
ORA
ORA
ORA
ORA
BUC.
M.C.
M
M.C.
KG
MP.
MP.
ORA
ORA
ORA
ORA

Consum
1.03
0.99
1.49
0.054
3.76
0.36
10
7.6
1.73
1.68
1.62
Consum
3.564
0.05
0.57
Consum
7.128
0.067
0.96
Consum
3.564
0.06
0.428
Consum
7.128
0.075
0.684
Consum
7.128
0.03
0.285
Consum
10.296
0.05
0.564
Consum
0.99
0.855
Consum
0.99
4.275
Consum
0.475
0.086
Consum
0.646
0.133
Consum
0.067
Consum

BUC.
M.C.
M
M.C.
KG
MP.
MP.
ORA
ORA
ORA
ORA
M
M.C.
ORA
M
M.C.
ORA
M
M.C.
ORA
M
M.C.
ORA
M
M.C.
ORA
M
M.C.
ORA
M.C.
M.C.
ORA
M.C.
M.C.
ORA
BUC.
ORA
ORA
BUC.
ORA
ORA
BUC.
ORA
MP.

0.029
Consum
0.048
Consum
0.14299
Consum
0.057
Consum
104
1.98
0.06
0.39
1.245
0.447
0.447
Consum
104
1.98
0.035
0.39
1.758
0.447
0.979
0.399
Consum
104
0.02
0.198
1.539
1.539
0.77
Consum
104
1.98
19.79999
14.85
0.99
0.39
17.1
14.792
6.65
0.399
Consum
16.93
Consum
18.04
Consum
0.102
0.086
0.162
0.076

ORA
MP.
ORA
MP.
ORA
MP.
ORA
100 BUC.
M
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
100 BUC.
M
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 BUC.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
100 BUC.
M
KG
KG
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 BUC.
ORA
100 BUC.
ORA
MP.
M.C.
ORA
ORA
ORA

0.017
Consum
0.101
0.086
0.162
0.076
0.017
Consum
0.101
0.086
0.162
0.076
0.017
Consum
0.057
0.019
0.048
0.017
Consum
86.13
0.019
0.048
0.017
Consum
0.107
1.015
0.005
0.428
0.428
0.038
0.017
Consum
0.102
1.01999
0.005
0.44999
0.44998
0.03999
0.018
Consum
0.107
1.015
4.94999
2.079
0.428
0.428
0.017
Consum
0.101
1.01999
4.94999

ORA
MP.
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
ORA
ORA
ORA
MP.
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
MP.
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
MP.
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
MP.
KG
KG
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
MP.
KG

2.079
0.428
0.428
0.017
Consum
1
0.218
0.085
0.125
0.01
0.152
0.152
0.219
1.463
Consum
1
0.218
0.084
0.128
0.157
0.02
0.152
0.152
0.333
2.213
Consum
0.056
0.049
0.02
0.114
0.627
Consum
0.043
0.069
0.079
0.02
0.209
1.036
Consum
161.172
0.02
0.124
0.257
0.409
0.855
0.067
0.025
Consum
208.89
0.02
0.003

KG
ORA
ORA
ORA
M
BUC.
KG
M.C.
M.C.
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
M
BUC.
KG
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
M
M.C.
M.C.
M.C.
ORA
ORA
M
M.C.
M.C.
M.C.
M.C.
ORA
ORA
MP.
KG
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
KG
M.C.
M.C.

0.219
0.257
0.551
0.656
0.067
0.025
Consum
0.192
0.05
0.0045
0.257
0.333
0.551
0.656
0.067
0.025
Consum
0.02
0.0034
0.09
132.66
0.209
0.257
0.39
0.722
0.067
0.025
Consum
0.279
0.05
0.0045
0.285
0.352
0.732
0.874
0.067
0.03
Consum
0.161
0.04
0.019
0.167
0.285
0.371
0.865
0.779
0.067
0.034
Consum
0.338
0.06

ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
TONA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.

0.036
51.48
0.012
0.418
0.523
0.941
1.416
0.067
0.04
Consum
0.12699
0.04
19.79999
0.134
0.005
0.276
0.371
0.703
0.694
0.067
0.03
Consum
0.164
0.05
25.74
0.167
0.029
44
0.295
0.371
0.903
0.884
0.067
0.034
Consum
0.316
0.06
0.134
0.152
0.295
0.931
0.941
0.067
0.04
Consum
0.13099
0.03
0.005
0.067
0.086
0.048

TONA
KG
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
KG
M.C.
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
KG
M.C.
TONA
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
M.C.
ORA
ORA
ORA

0.219
0.371
0.022
Consum
0.03
140.58
0.008
0.067
0.077
0.152
0.361
0.426
0.022
Consum
0.03
203.94
0.01
0.067
0.115
0.219
0.531
0.597
0.025
Consum
0.05
163.35
0.03
0.013
0.067
0.18
0.219
0.53999
0.63399
0.025
Consum
0.227
0.03
0.005
0.067
0.114
0.067
0.625
0.663
0.029
Consum
0.12
0.03
105.93
0.01
0.067
0.104

ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
KG
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
KG
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
KG
M.C.
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
M.C.
KG
M.C.
ORA
ORA

0.209
0.455
0.578
0.025
Consum
0.073
217.8
0.03
0.008
0.067
0.19
0.238
0.769
0.845
0.029
Consum
0.038
152.46
0.075
0.03
0.005
0.067
0.266
0.14299
0.645
0.73
0.029
Consum
0.19
0.173
10.89
0.406
8.01899
0.376
4.779
1.729
6.147
42.4
Consum
30.987
0.075
0.164
2.447
4.895
16.83
1.485
0.0001
0.03
0.067
0.048
0.789

ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
KG
M.C.
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
KG
M.C.
M.C.
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
BUC.
M.C.
M.C.
M.C.
KG
MP.
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
KG
M.C.
M.C.
KG
KG
KG
KG
M.C.
M.C.
ORA
ORA
ORA

0.789
0.893
2.651
0.219
0.219
0.447
0.447
0.732
0.095
0.0152
Consum
0.124
0.307
35.63999
2.447
18.751
32.67
3.465
0.0002
114.84
0.067
0.086
0.854
0.815
0.826
3.751
0.746
0.228
0.0181
Consum
0.594
2.327
0.381
155.43
0.363
0.287
0.891
0.069
1.815
11.619
2.736
4.598
4.598
0.494
2.014
1.34
Consum
0.163
1.94
2.53399
0.114

ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
M.C.
KG
KG
KG
KG
KG
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
BUC.
M.C.
M
KG
KG
M.C.
M.C.
KG
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
BUC.
M.C.
M
KG
KG

155.43
0.363
0.287
0.931
0.069
2.491
0.196
4.225
0.845
1.398
1.07999
0.523
0.349
Consum
7.445
1.386
2.03
155.43
0.363
0.287
0.628
0.069
0.164
7.357
5.702
1.57
1.058
0.386
0.19
Consum
4.336
0.693
155.43
0.363
0.287
0.733
0.059
4.18999
0.523
8.838
6.663
1.581
1.065
0.344
0.545
Consum
2.28699
0.693
77.715
0.334
0.14699

KG
M.C.
M.C.
KG
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
BUC.
M
M
M
KG
M.C.
M.C.
KG
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
BUC.
M
KG
KG
M.C.
M.C.
KG
M.C.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
BUC.
M
KG
KG
M.C.
M.C.

0.307
0.03
0.164
3.081
2.253
0.188
0.826
0.522
Consum
0.085
40.59
311.85
0.725
0.569
3.124
0.129
9.742
5.371
1.806
17.886
17.886
0.805
3.263
2.116
Consum
0.542
4.158
0.154
311.85
0.725
0.569
15.3
0.129
17.793
3.135
2.60299
2.60299
0.77
3.078
2.119
3.42
Consum
79.19999
0.048
0.067
0.2
Consum
346.5
0.086
0.295
0.846

KG
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
BUC.
M.C.
M
KG
M.C.
M.C.
KG
M.C.
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
BUC.
M.C.
M
KG
KG
M.C.
M.C.
KG
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
BUC.
KG
ORA
ORA
ORA
BUC.
KG
ORA
ORA
ORA

Consum
2178
2.052
4.93999
Consum
2178
19.79999
0.149
4.93999
0.21
0.589
3.677
Consum
0.4505
0.0006
0.0594
0.08
0.299
0.066
0.015
0.008
0.146
0.081
0.086
Consum
0.4505
0.0006
0.0594
0.0198
0.04699
0.29199
0.01678
0.00839
0.16206
0.08999
0.086
Consum
0.14
Consum
0.109
Consum
0.089
Consum
0.075
Consum
0.066
Consum
0.058
Consum
0.14
Consum

M.C.
KG
ORA
ORA
M.C.
KG
KG
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
M
M.C.
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
M
M.C.
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.

0.109
Consum
0.089
Consum
0.075
Consum
0.066
Consum
0.075
Consum
0.058
Consum
0.067
Consum
0.052
Consum
0.06
Consum
0.054
Consum
0.049
Consum
0.045
Consum
0.042
Consum
0.039
Consum
0.036
Consum
0.14
Consum
0.109
Consum
0.089
Consum
0.075
Consum
0.066
Consum
0.075
Consum
0.058
Consum
0.067
Consum
0.052
Consum
0.06
Consum
0.054

ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA

Consum
0.049
Consum
0.045
Consum
0.042
Consum
0.039
Consum
0.036
Consum
0.032
Consum
0.14
Consum
0.109
Consum
0.089
Consum
0.075
Consum
0.066
Consum
0.075
Consum
0.058
Consum
0.067
Consum
0.052
Consum
0.06
Consum
0.054
Consum
0.049
Consum
0.045
Consum
0.042
Consum
0.039
Consum
0.036
Consum
0.032
Consum
0.029
Consum
0.026
Consum

100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.

0.025
Consum
0.023
Consum
0.021
Consum
0.14
Consum
0.109
Consum
0.089
Consum
0.075
Consum
0.066
Consum
0.075
Consum
0.058
Consum
0.067
Consum
0.052
Consum
0.06
Consum
0.054
Consum
0.049
Consum
0.045
Consum
0.042
Consum
0.039
Consum
0.036
Consum
0.032
Consum
0.029
Consum
0.026
Consum
0.025
Consum
0.023
Consum
0.021
Consum
0.196

ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA

0.176
0.196
0.172
0.137
0.137
Consum
0.14
0.129
0.14
0.125
0.101
0.101
Consum
0.109
0.101
0.109
0.098
0.078
0.078
Consum
0.125
0.116
0.125
0.113
0.09
0.09
Consum
0.089
0.082
0.088
0.08
0.066
0.066
Consum
0.103
0.095
0.102
0.092
0.075
0.075
Consum
0.075
0.07
0.075
0.068
0.054
0.054
Consum
0.087
0.08
0.086

ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA

0.077
0.062
0.062
Consum
0.066
0.061
0.066
0.059
0.047
0.047
Consum
0.075
0.07
0.075
0.068
0.054
0.054
Consum
0.058
0.053
0.058
0.052
0.042
0.042
Consum
0.067
0.061
0.066
0.06
0.048
0.048
Consum
0.14
0.129
0.279
0.125
0.101
0.101
Consum
0.109
0.101
0.218
0.098
0.078
0.078
Consum
0.089
0.082
0.177
0.08
0.066

ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA

0.066
Consum
0.075
0.07
0.15099
0.068
0.054
0.054
Consum
0.066
0.061
0.13
0.059
0.047
0.047
Consum
0.075
0.07
0.15
0.068
0.054
0.054
Consum
0.058
0.053
0.116
0.052
0.042
0.042
Consum
0.067
0.061
0.133
0.06
0.048
0.048
Consum
0.052
0.048
0.103
0.046
0.037
0.037
Consum
0.06
0.055
0.118
0.053
0.043
0.043
Consum

ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.

0.054
0.05
0.107
0.048
0.038
0.038
Consum
0.049
0.045
0.097
0.044
0.035
0.035
Consum
0.045
0.042
0.09
0.04
0.032
0.032
Consum
0.042
0.038
0.084
0.037
0.03
0.03
Consum
0.039
0.036
0.077
0.035
0.028
0.028
Consum
0.036
0.033
0.07
0.032
0.025
0.025
Consum
0.032
0.03
0.065
0.029
0.024
0.024
Consum
0.14
0.129

ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA

0.279
0.125
0.101
0.101
Consum
0.109
0.101
0.218
0.098
0.078
0.078
Consum
0.089
0.082
0.177
0.08
0.066
0.066
Consum
0.075
0.07
0.15099
0.068
0.054
0.054
Consum
0.066
0.061
0.13
0.059
0.047
0.047
Consum
0.075
0.07
0.15
0.068
0.054
0.054
Consum
0.058
0.053
0.116
0.052
0.042
0.042
Consum
0.067
0.061
0.133
0.06

ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA

0.048
0.048
Consum
0.052
0.048
0.103
0.046
0.037
0.037
Consum
0.06
0.055
0.118
0.053
0.043
0.043
Consum
0.054
0.05
0.108
0.048
0.037
0.037
Consum
0.049
0.045
0.097
0.044
0.035
0.035
Consum
0.045
0.042
0.09
0.04
0.032
0.032
Consum
0.042
0.038
0.084
0.037
0.03
0.03
Consum
0.039
0.036
0.077
0.035
0.028
0.028

ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA

Consum
0.036
0.033
0.07
0.032
0.025
0.025
Consum
0.032
0.03
0.065
0.029
0.024
0.024
Consum
0.029
0.027
0.06
0.026
0.022
0.022
Consum
0.109
Consum
0.089
Consum
0.075
Consum
0.066
Consum
0.30199
0.834
0.30199
Consum
0.409
1.132
0.409
Consum
62.4
205
0.023
2.877
0.177
0.489
0.109
0.048
Consum
62.4
205
2.755
4.384

100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 MC.
ORA
100 M.
ORA
ORA
ORA
100 M.
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
KG
ORA
ORA

0.023
0.081
Consum
153
2.697
0.177
0.489
0.048
0.109
Consum
153
2.755
4.07799
0.191
Consum
41.59999
0.001
0.047
0.14299
0.14299
0.287
0.14299
0.14299
0.14299
Consum
2.755
3.339
0.081
Consum
2.755
4.81399
0.081
0.14299
Consum
1.28
2.755
3.344
0.081
Consum
10.2
0.081
0.152
0.031
0.011
0.153
Consum
0.28599
0.0164
6.06
21.64
2.333

ORA
ORA
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
M.C.
ORA
ORA
ORA
MP.
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
M.C.
M.C.
KG
KG
L

0.081
0.171
0.043
0.129
0.056
0.305
0.305
0.305
0.305
Consum
0.775
0.177
0.032
0.001
0.004
0.004
Consum
0.775
0.177
0.026
0.001
0.004
0.004
Consum
0.775
0.177
0.069
0.121
0.001
0.009
0.009
Consum
0.009
14.23
1.105
0.004
0.006
0.006
0.013
0.006
0.0065
Consum
0.004
0.0024
0.002
0.001
0.003
0.035
0.092
0.001
0.001

ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
M
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
M
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
MP.
M
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M
M.C.
KG
M
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M
BUC.
KG
BUC.
BUC.
KG
M.C.
KG
M
BUC.

0.004
0.004
0.004
0.004
0.14299
0.14299
0.287
0.14299
0.14299
0.14299
Consum
0.008
0.0048
0.004
0.002
0.006
0.071
0.184
0.003
0.001
0.008
0.008
0.008
0.008
0.307
0.307
0.614
0.307
0.307
0.307
Consum
0.012
0.00839
0.006
0.004
0.009
0.106
0.276
0.004
0.002
0.012
0.012
0.012
0.012
0.681
0.681
1.363
0.681
0.681
0.681
Consum

BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M
BUC.
KG
BUC.
BUC.
KG
M.C.
KG
M
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M
BUC.
KG
BUC.
BUC.
KG
M.C.
KG
M
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M

0.016
0.0108
0.008
0.005
0.012
0.142
0.368
0.006
0.002
0.016
0.016
0.016
0.016
1.11299
1.11299
2.22699
1.11299
1.11299
1.11299
Consum
0.02
0.0132
0.01
0.006
0.015
0.177
0.46
0.007
0.003
0.02
0.02
0.02
0.02
1.478
1.478
2.956
1.478
1.478
1.478
Consum
0.024
0.016
0.012
0.007
0.018
0.212
0.53999
0.008
0.004
0.024
0.024

BUC.
KG
BUC.
BUC.
KG
M.C.
KG
M
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M
BUC.
KG
BUC.
BUC.
KG
M.C.
KG
M
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M
BUC.
KG
BUC.
BUC.
KG
M.C.
KG
M
BUC.
BUC.
BUC.

0.024
0.024
1.871
1.871
3.743
1.871
1.871
1.871
Consum
0.028
0.024
0.014
0.644
0.01
0.004
0.028
0.028
0.028
0.028
0.008
0.021
0.248
2.255
2.255
4.511
2.255
2.255
2.255
Consum
0.004
0.0024
0.002
0.001
0.003
0.035
0.092
0.001
0.001
0.003
0.004
0.004
0.004
0.004
0.201
0.201
0.403
0.201
0.201
0.201
Consum
0.008

BUC.
BUC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M
BUC.
KG
BUC.
KG
M
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
KG
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M
BUC.
KG
BUC.
BUC.
KG
M.C.
KG
M
BUC.
M
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M
BUC.

0.0048
0.004
0.002
0.006
0.071
0.184
0.003
0.001
0.004
0.008
0.008
0.008
0.008
0.374
0.374
0.748
0.374
0.374
0.374
Consum
0.012
0.00839
0.006
0.004
0.009
0.106
0.276
0.004
0.002
0.005
0.012
0.012
0.012
0.012
0.739
0.739
1.478
0.739
0.739
0.739
Consum
0.016
0.0108
0.008
0.005
0.012
0.142
0.368
0.006
0.002
0.006

KG
BUC.
BUC.
KG
M.C.
KG
M
BUC.
M
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M
BUC.
KG
BUC.
BUC.
KG
M.C.
KG
M
BUC.
M
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M
BUC.
KG
BUC.
BUC.
KG
M.C.
KG
M
BUC.
M

0.016
0.016
0.016
0.016
1.18
1.18
2.361
1.18
1.18
1.18
Consum
0.029
6.12
4.07999
0.303
0.1
1.2
0.02009
0.153
0.063
1.595
0.159
0.063
1.276
0.063
0.063
0.02
Consum
0.029
6.12
4.07999
0.303
0.2
0.1
0.02
0.5
0.063
1.595
0.159
0.063
1.276
0.063
0.063
0.02
Consum
0.03
0.066
0.001
0.01
0.001
0.063

BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M
M.C.
KG
KG
KG
KG
M
KG
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M
M.C.
KG
KG
KG
KG
KG
M
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M
KG
BUC.
M
M
BUC.
ORA

0.063
1.276
2.553
1.276
Consum
771.4
15.15
0.82
2.12
4.24
2.12
2.12
1.863
1.863
Consum
345.1
10.1
0.87
1.82
3.64
1.82
1.82
1.92
1.92
Consum
274.05
157.08
15.15
0.835
6.03
3.01
6.02
3.01
3.01
2.638
2.638
Consum
304.5
255
20.2
0.83
7.035
3.01
6.02
3.01
3.01
2.638
2.638
Consum
0.04
0.03

ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
KG
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
KG
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
KG
KG
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
KG
KG
KG
M.C.
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
M
M

1010
221.1
15.075
2.74
5.48
2.74
2.74
2.4
2.4
Consum
0.04
0.03
1.276
1.276
1.276
1.276
1.276
Consum
0.001
0.115
0.115
0.23
0.115
0.115
Consum
6.05
0.863
0.863
0.863
0.863
Consum
2
0.105
0.105
0.105
0.105
0.105
Consum
0.001
0.002
0.086
0.086
0.086
0.086
Consum
1.025
0.11
0.05
0.025
0.012
0.01

KG
KG
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M.C.
M
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M
BUC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
BUC.
KG
ORA
ORA
ORA
ORA
BUC.
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M
M
M
ORA
ORA
ORA
ORA
KG
KG
KG
M
KG
KG
KG

0.02
0.028
0.028
0.028
0.028
0.057
0.028
Consum
1.04999
0.33
0.057
0.057
0.057
Consum
2.46
0.04
0.12
0.043
0.043
0.043
Consum
1.04899
0.93
0.93
0.93
0.93
Consum
0.04
0.03
0.527
0.527
1.583
1.583
1.054
1.054
0.117
Consum
20.4
15.3
0.2
0.2
3.283
3.283
2.187
2.187
Consum
0.883
0.883
0.883
0.883
0.883

KG
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M
M
KG
ORA
ORA
ORA
M
KG
M
M
ORA
ORA
ORA
BUC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
M
M
M
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
BUC.
KG
KG
KG
M.C.
ORA
ORA
ORA
ORA
BUC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA

0.883
Consum
14
1
1
3.071
3.071
3.071
6.143
3.071
3.071
3.071

ORA
BUC.
KG
BUC.
BUC.
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA