Vous êtes sur la page 1sur 1

Cerul aseazá

Benone Burtescu

Cesar Franck - Panis Angelicus

12.

12.  

12.  

 

 

Ce - rul

a - sea

-

 

ra

-

- cu

- ra

-

 

Hai - na

drep

-

-

tii

ne-o

 

12.

12.        

 

12.        

     

                   
te - se din iu - bi - re, Sá ne lu - mi -
te
- se
din
iu
- bi - re,
ne
lu - mi
-
ne
ne-n
- se
-
ni
-
ne
Pa - sii,
ca
-
lea,
Via
-
ta
pe-al
nos
-
tru
drum.
Doam
- ne,
ce
fru
-
mos,
4.
Doam
- ne
ce
mi
- nu - nat!
Me - rit
eu
oa
-
re
ma - rea
fa
- voa
-
re?
4.
Ce
- rul
fi
-
e
ves
- nic
Pa
-
ra
-
di
-
sul
meu ?
I
-
ni
-
ma
toa
-
de
ori
- ce
pa
-
Doam
-
ne
o
spa
- lá si
o
sfin - tes - te-n
ha
- rul
Táu,
Tu
ne-ai
iu -
bit
nes
- pus,
ne
már - gi - nit,
-
Tu
ne-ai
iu
-
bit.