Vous êtes sur la page 1sur 34

Big Big Bng

Alto 1

Siim Aimla

Swing q=155

4
&4
&
&

13

b .

#
&
J
b

22

&

28

&

31

& w

35

&

39

b -. n

&

b .

17

b
J

#
J

2.

b
J

n b
J

b
J

.
J

b -. n

- .
J
J

1.

b -. n

b -. n

n b
3

# # # n
J

# # n


- .

J
J

J
&
J J

44

n
.

J J

n
n
J

n
J

b
J

b -. n

b -. n FINE

Alto 1

#n. # .
nb.
# . J J nb.
J
J

J
&
J
J
p
p

51

Soolod. Iga soolo 3 korda, Saksitaust 2. ka 3. korral, vased 3. korral


& J

56

59

&

63

ON CUE

69

&
&

b.
J

# n.


# .
J
J

OPEN FOR SOLOS

# b n
b b
J
J
J

Trummisoolo

Trummisoolo

#n

b
3

Big Big Bng

Alto 2

Siim Aimla

Swing q=155

4
&4

. .

&
.

13

&

.
.

#
&
J
b

22

&

28

&

31

n-. #

& w

35

&
C

. .

2.

# n
J

.
J

n-. #

- .
J
J

b
J
-. #

1.

n-. #

b
3

# n
#
J

n # # n

.
J J J -

J
&
J J

44

.
J J -
J

# #
n
J

#
&
J

39

17

-. #

n
J

b
J

FINE
n-. #

Alto 2

#n. # .
nb.
n# . J J nb.
J
J

J
&
J
J
p
p

51

Soolod. Iga soolo 3 korda, Saksitaust 2. ka 3. korral, vased 3. korral


& J

56

59

&

63

ON CUE

69

&
&

b.
J

# n.


# .
J
J

OPEN FOR SOLOS

b #
n
J
J

#
J

Trummisoolo

Trummisoolo

# n

b
3

Big Big Bng

Bari. Sax.

Siim Aimla

-. -.
-. -.
4
&4

Swing q=155

-.
& #

-.

14

&

-.
#

-.

j .

# b - .
J

&
J
J J
A

17

22

&

.
j J J -

& .

b n

27

31

1.

& w

35

&

j
b
& J

43

# #
n
J

#
& J

39

-.

b n

n # n

J

#
j
n

j j j

b
j b
-.

b n

j
# n


nj

- .
J
J

2. -.

b n

-. -.
-. -.

J
J

Bari. Sax.

j b
j

. -.
# n

b n

47

&

FINE

-.

b n

# . J J nb. #n. J J # . nb. J


&
J
J
p
p

51

Soolod. Iga soolo 3 korda, Saksitaust 2. ka 3. korral, vased 3. korral


& J

56

59

&

63

&

69

b.
J

ON CUE

&

.
.
j


j
j
#

# n.

OPEN FOR SOLOS

j
#


# .
J
J

Trummisoolo

Trummisoolo

# n

Big Big Bng

Bass Guitar

Siim Aimla
B7 unis
-. -.
-. -.
. -.

?b4

b
b b4

Swing q=155

B7

-.
-.
?b


b b #

-.
-.
-.
-.
n n
B7

# #
# n

11

?b
bb

14

?b
bb

B7

n # #

B7

j
n

j
b

? b
b b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
A

17

E7

A7

?b V V V V
bb

E7

V V V V

23

E7

E7

27

E7
1.

b. n

?b
bb
B

? bb
bV V V V

31

A7

F7

?b
bb V V V V

35

C E7

E7

V V V V

A7

j
b
V V V V V

B7

V V V V
E7

A7

A7

A7

2.

b. n

G7

C7

V V V V

F7

V V V V

B7

V V V V V

?b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
bb

39

A7

E7

A7

A7

V.S.

Bass Guitar

?b V
bb

45

E7

E7

? b j b
bb

48

B7

V V

A7

A7

b. n
FINE

? b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
b b
Soolod. Iga soolo 3 korda, Saksitaust 2. ka 3. korral, vased 3. korral

51

E7

A7

E7

A7

A7

?b V V V V V V V V

V
V
V
bb
V V V V V V V V V V V V V

OPEN FOR SOLOS

57

E7

E7

E7 ON CUE

?b
bb V V V V

63

67

?b
bb

Trummisoolo

B7

A7

V V V V

A7

V V V V

F7

E7

V V V V

V V V V V

E7

F7

B7

V V V V V

G7

Trummisoolo

Big Big Bng

Bass Trombone

Siim Aimla

-. -.
-. -.
? b4
b b4

Swing q=155

-.
?b
bb
n

-.

14

?b
bb

-.
n

A 1. korral ra mngi

? b .
bb
J

22

26

?b
bb

31

?b
bb

.
J

-.

j .

? b . .
b b
J
J

17

-. -.
-. -.

. J

j
b

. J

#
Mngi mlemal korral

2.
-.
-.

b n b n b. n b. n

1.

Bass Trombone
34

?b
bb

? b . .
bb
J

39

44

?b
bb

.
J

? b #
bb

?b
bb
? bb
b

59

69

b. n

b. n
FINE

.
J

ON CUE

?b
b b

. .
J
j
j
n

j
n

.

J


Trummisoolo

.
.j

OPEN FOR SOLOS

.
J

Soolod. Iga soolo 3 korda, Saksitaust 2. ka 3. korral, vased 3. korral

56

?b
bb

? b .j
b b

63

. .
J J

47

51

iss.

gl

Trummisoolo

Big Big Bng

Drums

Siim Aimla

Swing q=155

4
/ 4 J

12


J
J J

23

V V V V V

2.

/ J

28

31

/
/

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

/ V V V V V V V V V V V VV

45

1.

35

39

17

V V

Fill

e e

J
FINE

Drums
Soolod. Iga soolo 3 korda, Saksitaust 2. ka 3. korral, vased 3. korral

O
/ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

51

/ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

57

OPEN FOR SOLOS

/ V V V V

63

ON CUE

/ V V V V

68

V V V V
V V V V

V V V V

V V V VV V V V V
Trummisoolo

V V V VV V V V V
Trummisoolo

V V V V

Big Big Bng

Guitar

Siim Aimla

Swing q=155

b4
& b b4


b

&b b

b
&b b

13

unis

# #
# n n # #

J n

n b
J
J

b
b
& b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
A

17

E7

A7

E7

b
&b b

-.

b n

27

1.

$A7

F7

b
&b b V V V V

35

C E7

B7

V V V V

b
&b b V V V V

31

V V V V
E7

V V V V

A7

A7

A7

V V V V V
J

b
&b b V V V V

E7

23

E7

E7

E7

A7

A7

2.

-.

b n

G7

C7

V V V V

F7

V V V V
V +

B7

V V V V V
E7

A7

A7

b
&b b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

39

E7

b
b
& bV

45

E7

B7

A7

A7

V V

V.S.

Guitar

b b
b
& b
J

48

-.

b n
FINE

b
& b b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
Soolod. Iga soolo 3 korda, Saksitaust 2. ka 3. korral, vased 3. korral

51

E7

A7

E7

E7

A7

A7

b
b

& V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
OPEN FOR SOLOS

57

E7

E7

E7 ON CUE

b
&b b V V V V

63

b
b
& b

67

Trummisoolo

B7

A7

V V V V

A7

V V V V

F7

E7

B7

V V V V

V V V V V

E7

F7

V V V V V

G7

Trummisoolo

Big Big Bng

Piano

Siim Aimla
B7 -. -.
-. -. unis
. -.

?b4

b
b b4

Swing q=155

B7

-.
-.
?b
#

bb

-.
-.
-.
-.
n n

B7

# #
# n

11

?b
bb

14

?b
bb

B7

n # #

j
n

B7

j
b

? b
b b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
A

17

E7

b
&b b

23

A7

E7

b
&b b

27

1.

?b
bb
B

$A7

?b
bb V V V V

31

F7

?b
bb V V V V

35

A7

A7

j
b

E7
E7
B7
A7
A7
? b V V V V V V V V V V V V V j b
bb

E7

b. n
V V V V
E7

V V V V

2.

b. n

G7

C7

V V V V

F7

V V V V

B7

V V V V V

V.S.

Piano

C E7

?b
bb V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

39

?b V
bb

45

E7

A7

E7

E7

? b j b
bb

48

E7

A7

A7

B7

V V

A7

A7

b. n
FINE

? b
b b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
Soolod. Iga soolo 3 korda, Saksitaust 2. ka 3. korral, vased 3. korral

51

E7

A7

E7

E7

A7

A7

? b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
bb

OPEN FOR SOLOS

57

E7

E7

?b V V V V
bb

63

E7 ON CUE

67

Trummisoolo

?b
bb

B7

A7

V V V V

A7

V V V V

F7

E7

B7

V V V V

V V V V V

E7

F7

V V V V V

G7

Trummisoolo

Big Big Bng

Tenor 1

Siim Aimla

Swing q=155

4
& b4

. .

&b
.

13

&b

.
.

. .

22

&b

28

&b

31

& b bw

35

&b

- .
J
J
J

n-. #

2.


J

n
J

.
J
J

b # # n

n-. #

J

b
J

# J n b b - .
J
& b
J J

17

-. #

1.

n-. #

b
J

b
3

n b
#

# n
J

- .
J J

b
J
b

&

J J

39

&b

43

Tenor 1

-. # n
-. # FINE
.
b


&b
J

47

.
.
.
. j .
j

& b # J J n b #n J J # nb J
p
p

51

Soolod. Iga soolo 3 korda, Saksitaust 2. ka 3. korral, vased 3. korral

56


&b J

59

&b

63

ON CUE

69

&b

&b

.
j
b

.
# n

.
j

#
J

OPEN FOR SOLOS

b n
b b
J
J
J

Trummisoolo

Trummisoolo

b
3

Big Big Bng

Tenor 2

Siim Aimla

Swing q=155

4
& b4

&b

n.

b# J
b
&

.
& b n

13

17

22

&b

-.
#
b
&

28

31

& b bw

35

&b

nb
J

. .

nb
J

. .

#J #

. n
J
J

- .

J
J
J

- .

J
J
J

1.

#.

2. #-.

nj n #

b
n

b # n

b J

#. b
n b
3

j
# n b

#
b

J
&b

- .
J J

b J

J J

39

43

&b

Tenor 2
FINE
.
b

#. b

#. b
& b # J

47

.
.
.
n . j .
j

& b # J J n b #n J J # nb J
p
p
Soolod. Iga soolo 3 korda, Saksitaust 2. ka 3. korral, vased 3. korral

51

56

& b J

59

&b

63

ON CUE

69

&b

&b

.
j
b

.
# n

b
b n

J
J

b
J

.
j
#
J

J
b

OPEN FOR SOLOS

Trummisoolo

Trummisoolo

Big Big Bng

Trombone 1

Siim Aimla

Swing q=155

?b4
b b4

?b
bb
.

13

?b
bb

? b
b b

22

?b
bb

26

?b
bb
B

?b
bb

1.

ra mngi
A 1. korral
.

17

31

b -. n

b
J

.
J
J

.
.
J
J

J
.

J
b -. n

# n#n

Mngi mlemal korral

-. b -. n
2. b n

34

?b
bb

39

?b
bb
?b
bb
?b
bb

J
.

44

47

Trombone 1

# n # n

? b
b b

56

59

63

ON CUE

.
J

51

?b
bb
? bb
b
?b
bb

69

?b
bb

.
J

J
.

.
J

.
J

b -. n FINE

Soolod. Iga soolo 3 korda, Saksitaust 2. ka 3. korral, vased 3. korral

b -. n

.
J

OPEN FOR SOLOS


Trummisoolo

Trummisoolo

Big Big Bng

Trombone 2

Swing q=155

?b4
b b4

?b
bb

?b
bb

b .

#n
J

b .

13

Siim Aimla

2
b

#n
J

n b
J

n
n
J

. b
J
J

n
b
b .
.
.

? b
J
J
J

J
b b
A 1. korral
. ra mngi

17

22

?b
bb

26

?b
bb

31

?b
bb

1.

n-. b

b .

J
n-. b

Mngi mlemal korral

2. n. b n. b

34

?b
bb
C

? b .
bb

39

b .

44

?b
bb

J
.

b .

? b #
bb

56

?b
bb

63

ON CUE

69

?b
bb

?b
bb

b
J
J

.
J

.
J

FINE
n-. b

. b
J

gliss.

n-. b

Soolod. Iga soolo 3 korda, Saksitaust 2. ka 3. korral, vased 3. korral

59

? bb
b

.
b
b

? b J

b b


b .

47

51

b
J

Trombone 2

.
J

OPEN FOR SOLOS


Trummisoolo

Trummisoolo

Big Big Bng

Trombone 3

Swing q=155

?b4
b b4

?b
bb
.
? b n
bb

13

nb
J

n.

1. korral ra mngi

? b . b.
b b
J
J

17

? b b.
bb
J

22

26

?b
bb

31

?b
bb

1.

.
n J

b-. n

nb
J

n
J

.
n J

-. n

Siim Aimla

. b
J
J

.
b J

nMngi
# mlemal
korral
n#n

2. b-. n b-. n

Trombone 3

34

?b
bb

? b . .
bb
J

39

44

?b
bb

47

?b
bb

b.

.
b

.
n

J . #
J

# n # n

? b <b> b
bb
? bb
b

59

?b
bb

-. n

b-. n

FINE

.
J

.
J

b. .
J
n
J
J

n
J

OPEN FOR SOLOS

b
b

.
b

ON CUE

? b
bb

69

Soolod. Iga soolo 3 korda, Saksitaust 2. ka 3. korral, vased 3. korral

56

63

n.

? b b. b
b b
J

51


J
gliss.


Trummisoolo

b. .
J

Trummisoolo

Big Big Bng

Trumpet 1

Siim Aimla

Swing q=155

4
& b4

. .

&b
b.
b
&

& b

17

b.
b

13

&b

35

& b nJ

39

&b

44

&b

.
. -
.

1. korral ra mngi

j j # .
#

J
J

b
J

n b
J

J b

-. n
-. n
b
b


&b

31

. .

1.
Mngi

27

b
J

.
J
J
b

-.
-.
b n b n

2.

.
. .

J J
J
n n- n

FINE
.
.

b n b n

Trumpet 1

.
b


&
J

51

56


&b

59

& b

63

&b

69

b . b
J

. .
J

Soolod. Iga soolo 3 korda, Saksitaust 2. ka 3. korral, vased 3. korral

ON CUE

&b

.
J

OPEN FOR SOLOS

b
b n #
#
J
J

#
J

Trummisoolo

Trummisoolo

Big Big Bng

Trumpet 2

Siim Aimla

Swing q=155

4
& b4

. .

&b
b.
b
&

& b

17

b.
b

13

1.
Mngi

& b nJ

39

&b

j
.
J

n. #

n n-

n. #

.
. .

J J
J

J J

2.

j j # .
#

. J
b
&

44

b
J

n b
J

n. #

35

. .

- .
.
n

&b

31

1. korral ra mngi

-.
#
b

&

27

b
J


J

J

. # n. #
FINE

Trumpet 2

.
& b n J

51

Soolod. Iga soolo 3 korda, Saksitaust 2. ka 3. korral, vased 3. korral

56

&b

59

& b

63

&b

&b

69

ON CUE

.
J

.

J

b
J
J

b
J

OPEN FOR SOLOS


# #

. .
J

Trummisoolo

Trummisoolo

Big Big Bng

Trumpet 3

Siim Aimla

Swing q=155

4
& b4

.
.

&b
.
&b

& b

17

31

&b

35

& b nJ

39

&b

j j # .
#

J . J

. J

b
&

44

n b
J

-.
n #

.
. -
.

.
.

1.
Mngi

1. korral ra mngi

-.
& b #

27

13

j . j

b

-.

n #
2.

n n-

-.
n #

.
. .

J J
J


J

J

-.
-. FINE
# n #

Trumpet 3

.j

& b b b

51

& b<b> b

56

&b

59

63

&b

ON CUE

& b n

69

.j
n

Soolod. Iga soolo 3 korda, Saksitaust 2. ka 3. korral, vased 3. korral

n
j

.
j
b .
b
J
J

.j

OPEN FOR SOLOS

.
.j
b


Trummisoolo

Trummisoolo

Big Big Bng

Trumpet 4

Siim Aimla

Swing q=155

4
& b4

.
.

&b
.
b
&

& b

17

.

.

13

.

j

j
#
#

1. korral ra mngi

31

&b

35

& b nJ

39

&b

.
. .

J J
J

J b j

j . j
n

2.

j j # .
#

.
j
& b b

44

.
. -

-.
.


b n
b n

1.
Mngi

j
b

-.
-.
& b b n b n

27

.
.

n n- b


J

J

-.
-.
b n b n
FINE

Trumpet 4

.j

&

51

56

&b

59

&b

63

&b

69

.j

Soolod. Iga soolo 3 korda, Saksitaust 2. ka 3. korral, vased 3. korral

ON CUE

& b

.
.
j
b

j
j
b

j
b

.j

OPEN FOR SOLOS

.
.j

Trummisoolo


Trummisoolo