Vous êtes sur la page 1sur 5

LAAT ME (Vivre)

Rock J~ 80Dm

Tekst en muziek: H.P. de Boer S. Lebel A. Dona Pianobew.: Paul N atte

Dm

Dm

Dm

II
f~ ,.
tJ
Il. - -
-II /'
--
,.
-_ --- ..... .~
tJ P -:jJ_' - - ~ .. -:jJ_' _ ~ .. - ~' _ -:J"- ~
:lk_. ,.
. . ' . , . , -
./ I
111· 111 -z:; 111· 111 ?:i 111· 111 c:; U Couplet Dm

Dm

Dm

1\ - ........,
. "'- -
.
-
tJ _o
Moi qui ai ve . cu sans scru . pu= les Je de· vrais mou . rir sans re .
11_ - - ........,
"'-
I ~ h 0
0 - .....
I
, t.J I r _.-:jJ_ ~ .. I r
I ,._ til- r ,,_ ~
-
·
I · 0 0 t-
o
... -
- - 1110 111 c:; .._. I

F

Ii

Em75-

I

A7

DmE7

11 -
.....
U r - . .. .. _
mords J'ai fait mon plein de ere - pus . cu· les Je n'de- vrais pas cri - er en -
f1 ~ ~ l "'"'""'"" r-'i -
I ,
~ ..... - - ,,_ - ... _.... 11
_- _-
.. I I r . ~~ - .. .. #~F - ..
< r
~ ,._ ........,
· .
· .... .... - • 0 •
-
•• • c;. ~ 111· 11 .. .. A

Dm

Dm

11.. -
- "
f
t.l .-
core Moi Ie pai - en, Ie pau - vre dia - ble
~ - ..
"
~ ~ - -
r
- •
tJ ~J ~ .. - .. .. I r -.~ ~4-
- - - -- fL , r
,.
· . .
./ ~ !"'" !"'" -
-
~ - - .... -. -z; Dm

F

A7

, - _ __.....,
• --- • .... _l"t
tJ r .........
Qui pre -nait Sa - tan pour un Bleu Je rends man arne la te - te
, ..........., /"'00... l ~ r-""""'""" ~
11 ~ • .... I
- -
u I r 4- 1000'" I r- ~~
J - f'- f#- " (IL ..........., -
· I'" . •
·
L h -
- • • • r... ~ Dm

E7

A7

Dm

Refrein I Gm7

II _.
II
r_ ... ....
t..l ,. Q - I
bas - se La mort me tire par Les che - veux Vivre,--
II ~
·
!"'" ·
•• •
) tJ - #qr - ~~ • i s " - '1lff • ___ - -.. •
r
I . - ~
· · -
· ·
... .. ·
-.. ... .. = l) -
.. C7

F

II _. - - _
II -
r
t.l - I
vivre Meme sans so - leil, me - me sans lite--
I! ~ "1 h n Ii ~
·
11 ~ ::Ii. - ---
·
· · ~ ~ -
tJ -_. t t I V I .. 10-0"""
~ I ~
· .
,. - ....
./ ·
·
- " ~. :ti ~ _. • r... Dm

E7

A

Dm

c In 2x herhalen

fI
·
_II ... - r.- - 'lI
. 101 -rr 0ifI0' ·
t.J -- I -.1,;"'" ---
Vivre,-- Vlvre __ C'est rna der - ni - ere vol- on - te
fI ~ ,....... r--.. - r---1 n r--, ,....., r--.
· ,..-. - • • - ~II
,. J --- -- ·
_j" 11"\ ..- · ·
" - ••• • .. - ~ ~ .....
tJ . ...._. -I t •• ,__.. "'- T r • • ...
~ ====-
-
· ••
· . •• . ·
"WI ·
·
- ~ ~. ~ "?; - ... 4 ~. 11 ~ Dm

Dm

Dm

Dm

fI
..
--
~
fI. - - -
rll"\ .. ..
tJ -:tJ_ • -J# ~1 • ~ ... ~ • :J* ~
p
·
· · . .

~. 111 ?:l ~. ~ "?; 111· 11 1:: U 2. Ik zal m'n vrienden niet vergeten,

Want wie me lief is blijft me lief.

En waar ze wonen moest ik weten,

Maar ik verloor hun laatste brief

Ik zal ze heus weI weer ontmoeten, Misschien vandaag, miss chien over een jaar Ik zal ze kussen en begroeten,

Komt vanzelf weer voar elkaar

Refr. (Vivre) 1aat me, (vivre) Iaat me (Quand [aut y aller, il [aut y aller) Laat me m'n eigen gang maar gaan Laat me vivre (vivre) Iaat me

Ik heb het altijd zo gedaan

Refr. Laat me (vivre) laat me (vivre) Laat me m'n eigen gang maar gaan (Meme bancal, meme a moitie) Laat me, vivre, vivre laat me,

Ik heb het altijd zo gedaan

(Vivre) Laat me, (vivre), laat me, (en plein soleil en plein He)

M'n eigen gang maar gaan (Vivre) Laat me, (vivre) Iaat me, C'est rna derniere volonte

Slot. Ik heb bet aItijd zo gedaan Laatme

3. Je VOlS de la lumiere noire

C'est ce qu'a dit Ie pere Hugo Moi qui ne pense pas a l'histoire Je manque d'esprit d'a-propos

Voorlopig blijf ik nog jou zanger, Jouw zwarte schaap, je trouwe fan Ik blijf nog lang, en liefst nog langer, Maar laat mij blijven wie ik ben

LAAT ME (Vivre)

Roek ~= 80

Tekst en muziek: H.P. de Boer S. Lebel A. Dona

I 11 C

,7tri ;m J Jj CigSB I D~m JP§ ~ ia I D~m jJ5 Cipa (~ II

Couplet

Dm C/D Dm

,& Ih Jl J J j J ;:l I JlJ_

-

Moi qui

ai ve - eu sans seru - pu - les

J e de - vrais mou - rir sans re -

II I

Em75- A7

I., ~ LJ ~r r J J

I

Dm

E7

mords

J'ai fait mon plein de ere - pus - eu - les J e n'de - vrais pas cri - er en-

II
A
,~ J
core A7 s- A7 Dm Die Dm C/D
j) J ~- J j
I J J p I j) J.
- ., i -
Moi Ie pal - en, le pau - vre dia - ble F

Em75- A7

IF

-

r JQui pre - nait Sa - tan pour un Bleu

J e rends man arne la te - te

Dm E7 A7 Dm
,~ J7j 9 J J J J J £1 I J
bas - se La mort me tire par les che - veux -

Refr~:71

II C·:tl'

-

Vivre.--

.,

C7

mE t:J

F

r

rr?Tf

-

vivre---

Meffie sans so - leil, me - me sans ete--

-

E7

., ~

A

Dm

C ID 2x herhalen

Dm

-

rr

-

:11

Vivre,--

vivre--

C'est rna der - ni - ere vol - on - te

Dm

II

-&

II

2. Ik zal m'n vrienden niet vergeten,

Want wie me lief is blijft me lief.

En waar ze wonen moest ik weten,

Maar ik verloor hun laatste brief

Ik zal ze heus weI weer ontmoeten, Misschien vandaag, miss chien over eenjaar Ik zal ze kussenen begroeten,

Komt vanzelfweer voor elkaar

Refr, (Vivre) laat me, (vivre) laat me (Qu.and Iaut y aller, i1 faut y aller) Laat me m'n eigen gang maar gaan Laat me vivre (vivre) laat me

Ik heb het altijd zo gedaan

Refr .. Laat me (vivre) laat me (vivre) Laat me m'neigen gang maar gaan (Meme bancal, meme a moitie) Laat me, vivre, vivre Iaat me,

Ik heb het altijd zo gedaan

(Vivre) Laat me, (vivre), laat me, (en plein soleilen plein ete)

M'n eigen gang maar gaan (Vivre) Laat me, (vivre) laat me, C'est rna derniere volonte

Slot. Ik heb het altijd zo gedaan Laatme

3. Je vois de Ia lumiere noire C'estee qu'a rut Ie pere Hugo Moi qui ne pense pas a l'histoire Je manque d'esprit d'a-propos

Voorlopig blijfik nag jou zanger, Jouw zwarte schaap, je trouwe fan Ik blijfnog lang,en liefst nag langer, Maar laat mij blijven wie ik ben