Vous êtes sur la page 1sur 2

CARII PE HERUVIMI

muzică Kravțov

Traducere și adaptare Lisnic Igor q = 70 ° # 4 œ ˙ œ œ
Traducere și adaptare
Lisnic Igor
q = 70
°
#
4
œ ˙ œ œ
œœ œ œ ˙
œ œ
œœ œ œ œ
œ
&
4
œ
œ
œ
˙
œ
œ Œ
œ
œ œ œ ˙
˙ œ
œ
œ œ
˙ œ ˙ œ œ
œ
Ca-rii
pe
He-ru- vimi,
ca
-
rii pe
He-ru- vimi,
tai
-
-
nă,
?
#
4
œ
œ
œœ œœ œœ œ œ
œ œ œ œ ˙˙
˙ œ œ œ œ œ
# œ œ œ œœ Œ
#
˙
œ œ
˙w ˙
4
w
¢
7 ° # œ U œ œ # ˙ ˙ œœ n œ œ ˙
7
°
#
œ
U
œ œ
#
˙ ˙
œœ
n œ œ
˙ œ œ œ
œ
œ
#
œ w
&
˙ œ œ œ
œ
˙ œ ˙ œ œ
œ
œ œ
˙ ™ œ
œ
w
tai
-
-
cu
-
tai
-
în
-
chi
-
pu -
im.
œœ œ œ œ œ
œœ
œ
?
# ˙
œ œ
˙
˙
œ # œ
n œœ
œœ œœ
œ
œ
w
ww
˙ ™ œ
œ
¢
˙
˙
u
13
°
#
œ
œ
œ œ
˙
œ
œ
œ ˙
œ œ œ œ
œœ œ œ œ
Œ
œ
&
˙
œ
˙
œ œ
œ
œ
˙
œ ˙ œ œ
œ
˙ œ ˙ œ œ
œ
Și
fă - că -
toa
-
rei
de
vi -
a
-
ță tre-imi
în
-
tre -
it,
œ
?
#
œ
œ
˙˙
œœ œ œ
œ œ œ œ ˙˙
œ œ # œ œ œ œœ Œ
œ
˙ œ
#
˙˙
˙˙
˙ ˙ ˙ œ œ
¢
19 ° # ˙ U œ œ œœ ˙ œ œ œ w œ #
19
°
#
˙
U
œ
œ
œœ
˙
œ
œ
œ
w
œ
#
˙
n œ œ
œ
œ
#
œ
&
˙
œ œ
œ
˙ œ ˙ œ œ
œ
œ œ ˙ ™ œ
œ œ
w
în
-
tre
-
it
sfîn
-
cîn -
ta
-
re
a
-
du
-
cem.
œœ
œœ
œ œ
œœ
?
# ˙
˙
˙
œ # œ
n œœ œ
œ
œ
œ œ
˙
˙ œ œ
ww
œ
œ
œ
¢
˙
˙
˙ ™ œ
u
25 ° # œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ
25
°
#
œ œ
œ
˙
˙
œ
œ œ œ
œ
˙
œ
œ
œ ˙
˙
œ œ œ
Œ
œ
&
˙
œ
œ
œ
˙
˙ œ œ œ
œ
œ w œ œ œ
Toa -
gri
-
ja,
gri-ja cea lu -
meas - că
a
-
cum
œ
?
#
œ
œ
˙˙
œœ œ œ
œ œ œ œ ˙˙
œ œ # ˙ œ
œ
œ œœ
œœ Œ
#
˙ œ
w
˙ ˙ œ
¢
w

2

31 ° # ˙ U # ˙ œœ ˙ œ œ œ œ w œ
31
°
#
˙
U
#
˙
œœ
˙ œ œ œ
œ
w
œ
n œ œ
# œ
&
œ ˙ œ œ
œ œ
œ w œ œ œ
œ
œ œ œ œ
˙ ™ œ
w
o
le
-
pă-
dăm,
o
le
-
pă - dăm.
œœ
œœ
œ œ
œ # œ
œœ
?
# ˙
w
n œœ œ
œ
œ œ
˙
˙ œ œ
ww
œ
œ œ ˙ ™ œ
œ
¢
w
u
Vivo 37 ° # U Ó ˙ ˙ w œ œ œ œ œ ˙
Vivo
37
°
#
U
Ó
˙
˙
w
œ
œ œ œ œ
˙
œ œ ˙
œ
œ œ
œ œ
˙
œ œ œ
Œ
&
˙
w
œ
œ œ
˙
œ
œ
Ó
A
-
min.
Ca
pe Îm-pă
-
ra
-
tul,
îm
-
-
ra
-
tul.
?
#
Ó
œ
œ
œ
w
œœ
œœ œœ œ œ
˙ œ
˙˙
˙ œ ˙ œ œ
# ˙ œ
œœ
Œ
¢
Ó
˙ ˙
w
u
43
°
#
œ
œ
˙ ˙ œœ œ
n
œ
˙ ™
œ
œ
œ
˙ œ
œ
œ
#
œ
˙ œ œ œ
œ œ
œ
œ
œ œ
&
œ œ
œ
˙ œ ˙ œ œ
œ
œ
˙
œ
Tu
-
tu
-
ror
prii -
mind
pe
Cel
ne-vă -
zut
în
-
con
-
ju-
œ
?
˙˙
œœ œ œ
œ
˙ ˙ œ œ œ
˙ ™ œ
œ œ
# #
˙˙
˙˙
˙ ˙ ˙ œ œ
˙ ˙ ˙ œ œ
œ
¢
49 ° # ˙ ™ # œ œ œœ œœ n œ œ œ #
49
°
#
˙ ™
#
œ œ œœ
œœ
n
œ œ œ
#
w
˙
Œ
œ
˙ ˙ ˙
&
˙
˙ ™
˙
˙
˙ ™
-
rat.
A
-
li
-
lu
-
ia,
A
-
li
-
lu
-
œ
œ
œ
œ œ œœ
?
#
˙ ™
œ
œ
˙
˙˙
#
˙
˙˙ ™™
Œ
˙ ™
œ
˙
˙
w
¢
54 rit. ° # U w ˙ ˙ œ œ œ œ wœ œ œ
54
rit.
°
#
U
w
˙
˙ œ œ
œ
œ
wœ œ
œ
œ
w
&
w
œ
œ
w œ œ
w
- ia,
A
-
li
-
lu
-
-
-
-
ia.
œ
œ
?
#
œ
œ
œ
w
œ
œ
œ
œ #œ
œ
w #œ
w
˙
w
¢
˙
w
u

Copyright © Lisnic Igor