Vous êtes sur la page 1sur 3
—_— 2019 -2018 Ha) al) alt i Aled Att pls Olas rd al aol ‘LA Ana in pr! PRINS 7 tomy eB IIS) esl Baer y WIS 24 Gey sil wy gl Upte lll 1 5 gaya endl gst aigll Ale ln (NEM) cosa 4201 pb ot pS) asl & god = papell add GU will & pat BBO gb AST Giggle + F,5UU 61 aglaw + oh oF = 25,9 alg 2 aS eh Bae pT Oy HO lae) Ole = OVE + ae Jyfogge iM) U9) au op Le? M Pu | Q | Old! M BU Q Obes! ~ 303750 | 225 | 13500 | Siuepouisi| 63000 [315 | 2000 | adios] + + 11250 22.5 500 ju sto | 252000 | 21 | 12000 | cy pati ails — 315000 | 22.5 | 14000 | ett 315000 | 22.5 | 14000 us| == 2252000 = (My 41,91 doll +1 5 aS BDU pb et Bl Gigglas + BSL ol pS Cipglaas + el pl od = (My a 991 Soll! ot 2 tal (My 51 Sota 6 2tL) 42 ot pal) Gyslas + 18 °12000) =252000 (00.5) ¢2 36000 =216000 -252000 = (My a1 9) Satel 5 out! yb ot 2) yt eh Bae pT Oy 2 + OMe) Otel a] = OVE] + ar Lyf Oyge 1QN) WM dota) 9 FI LS? { M P.U Q ee PU Q on | | 264000 24 11000 | Gyweporizi| 88000 | 22 4000 jae Js Oa | | az + | 24000 24 1000 | su pte, | 200000] 25 | 8000 | cyasiias | 288000 | (24 12000 Ctl 288000 | 24 | 12000 es | a 72200000 = (Ny a8) dal ct IS BDU gb pl iyglae + 8,511 6180) Gaslan + oll) of = dN) a Wt Ball 1,9 2S ON) iyM Salad 5 SUL) gb a1 2d) GejLas + (22°8000) =200000 (00.5) g2 24000 =176000 -200000 = (Ny i555) S2ta 2UN ob ol p2) Gates (NM) ciated 8 Btht gb 8)! ashes & got = nye! pend og gtll eyigll @ gat Leal (00.25) £2 60000 =24000 +36000 = gasadl gat esl eis Eset X= 12000+0.1y Y= 1475040.2x yy Beall ele YO Dall pay XQ ALY ped jos X=12000+ 0.1 (14750+0.2x) X=12000+ 1475+0.02x x-0.02x= 13475 x= 13475 /0.98 = 13750 y= 14750 + 0.2 13750)= 17500 Bee ALIS Gg dl ltr sue oe ES 20000 = 8000 +12000 2p yes) 3" et as 24500 = 11000 +13500 :1 is, yi Baa BT Og 38 + (Ola) Obl AL = Ore ONE] + bas Uy og 22 Bayh Hous Be » 3500 = 400-3900 = ores) 300 +3600 = oytes) +400 A Heese i>) 2000 = 250-2250 = yes) 450 + 1800 = cyesi+ 250 B. ines Lie y 5500 = 2000 + 3500 = (AFB) teed! Slur gl 2ae ible Uae 22 4170 33. 42451 ies bury 5400 = 1800 +3600 cai 3 (26.25) ss yt vied! Ipde ald) apap aa = wt [ee oe | es) [3p | ln | Son 12200 | 45000 18000 | 30000 | (o0.25)55125 | 14750 12000 1375 | 2750 1375 4125 1375 00.5)53091 | ~ 4375 2625 2625, 3500 ae | (00.55 16200 | 52125 | 22000 | 36750 | 60000 ) ow, | geen | ecw, | mugs |apeafaugs | ae aE wie | iphie | Bray |e ay] OEM) - = | | Bray eM, 5400 4170 5500 24500 20000 = es (C23) jet cies ue Rs + TS 3 = = 1.25) jslieye (137543500) ~gay pal S38 el Ege = case pe UN Gist Ee 55125 = 4875 60000 =p yi pod JS) will Ewe Wi sh gS Ane 2 2) 2 Ny M assis N : M on M PU Q M PU Q 176000 2D 8000 216000 18 | 12000 abd 24000 3 8000 36000 3 12000 ASU gb eLptlh Giglae 200000 25 8000 252000 21___| 12000 as 88000 22 4000 63000 315 | 2000 ie Syl 288000 By 12000 315000 22.5 eh B _ A PU | Q M PU | | ey | 121500 22.5 5400 | 182250 22.5 | 8100 M 132000 24 5500 | — 132000 24 5500 N 94200 60 1570 156000 60 2600 5 poh cl slew ui 3b guy 16350 15 10900 20400 15 | 13600 8000 4 2000 14000 4 3500 | 19625 12.5 1570 32500 12.5 | 2600 | | 391675 i 2000 537150 3500 rey as 58325 250 47850 400 ae Sai oy 450000 200 2250 585000 150 3900 CMPine ji iho) WSS a — (2) +B) 9 Ay ae JAS gland Oe 4 B aA wr M PU Q M PU g 360000 200 1800 540000 150 3600 Wel Or Si gy IS 5400 3 1800 10800 | 3. 3600 isi s gpl Gute | 365400 203 1800 350800 | 153 ~—~| 3600 WS i @L.75 ) Abbe enatt # (By y (A) J eee a GUS 5 B A Ol M y Pu Q- M PU Q 378000 210 1800 648000 180 | 3600 Tet (365400, 203 1800 550800) 153 | 3600 GS sy 12600 07 1800 97200 7 3600 | Tail 109800 = 12600 +97200 | Way ahd ali 00.75) aWiiwiins ole 6 Syoee gb shel — La] pols + ANY) Ayal! Lat as = dal iE dens ¢2100000 =11000 -1200 +109800 = iwi K8) ins