Vous êtes sur la page 1sur 28

Brugsanvisning

Brugsanvisning 9028 Sikkerhed Præsentation af printeren og grænsefladen Tænd/sluk printerenr Valg og visning af en

9028

Sikkerhed Præsentation af printeren og grænsefladen Tænd/sluk printerenr Valg og visning af en meddelelse
Sikkerhed
Præsentation af printeren og grænsefladen
Tænd/sluk printerenr
Valg og visning af en meddelelse
Udskrivning af en meddelelse
Ændring af en meddelelse
Kontrol og udskiftning af forbrugsvarer

Vedligeholdelse af printhovedet

udskiftning af forbrugsvarer Vedligeholdelse af printhovedet A46974-A-DA-IM9028.indd 1 Fejl og alarmer 21/01/2014
udskiftning af forbrugsvarer Vedligeholdelse af printhovedet A46974-A-DA-IM9028.indd 1 Fejl og alarmer 21/01/2014
udskiftning af forbrugsvarer Vedligeholdelse af printhovedet A46974-A-DA-IM9028.indd 1 Fejl og alarmer 21/01/2014

A46974-A-DA-IM9028.indd

1

Fejl og alarmer

21/01/2014 11:25:12
21/01/2014
11:25:12
Sikkerhed DECLARATION DE CONFORMITE CE EC DECLARATION OF CONFORMITY MARKEM-IMAJE INDUSTRIES 9 Rue Gaspard Monge,
Sikkerhed DECLARATION DE CONFORMITE CE EC DECLARATION OF CONFORMITY MARKEM-IMAJE INDUSTRIES 9 Rue Gaspard Monge,

Sikkerhed

DECLARATION DE CONFORMITE CE

EC DECLARATION OF CONFORMITY

MARKEM-IMAJE INDUSTRIES

9 Rue Gaspard Monge, BP 110

26501 Bourg Les Valence Cedex, France

certifie que l’équipement

de marquage et codage jet d’encre,

désigné ci-dessous :

MARKEM-IMAJE INDUSTRIES

9 Rue Gaspard Monge, BP 110

26501 Bourg Les Valence Cedex, France

ensures that the ink jet marking

and coding equipment

referenced below:

Serial nb. :

Nº de serie:

est conforme aux directives européennes

applicables aux équipements de marquage et

codage par jet d’encre, soit :

is in accordance with European directives

applicable to ink jet marking and coding

equipments that is to say:

¥ à la directive machines 2006/42/CE

¥ with the machinery directive 2006/42/EC

et aux normes européennes qui en

and with the relevant European standards,

constituent la réponse technique,

2006. ISO13849-1, 2008.

ISO13849-1, 2008. EN12100 : 2010

EN12100 : 2010

¥ à la directive compatibilité

électromagnétique 2004/108/CE et aux normes

européennes qui en constituent la réponse

technique,

EN61000-6-2, 2005. EN 61000-6-4, 2007

¥ à la directive basse tension 2006/95/CE et

aux normes européennes qui en constituent la

réponse technique.

EN60950-1: 2006 + A11:2009 +A1 :2010

+ A12 :2011

En conséquence, le matériel ci-dessus cité, peut

¥ with the electromagnetic compatibility

directive 2004/108/EC and with the relevant

European standards,

EN61000-6-2, 2005. EN 61000-6-4, 2007

¥ with the low voltage directive 2006/95/EC

and with the relevant European standards.

EN60950-1: 2006 + A11:2009 +A1:2010

+A12:2011

The above referenced equipment bears the CE

porter le marquage CE.

marking.

Bourg-les-Valence, le 3 décembre 2013

Bourg-les-Valence, december, 3

rd

, 2013

La personne autorisée à rédiger cette déclaration et à constituer le dossier technique correspondant résidant dans la communauté.

The authorized person to write this declaration and to compile the relevant technical file residing in the Community.

Dominique CHANUT

Responsable Normalisation/homologation Markem-Imaje Industries

Regulatory Compliance Manager Markem-Imaje Industries

Regulatory Compliance Manager Markem-Imaje Industries Markem Imaje Industries 9, rue Gaspard Monge - BP 110 -
Regulatory Compliance Manager Markem-Imaje Industries Markem Imaje Industries 9, rue Gaspard Monge - BP 110 -

Markem Imaje Industries 9, rue Gaspard Monge - BP 110 - 26501 Bourg-lès-Valence Cedex France

Tél. : +33(0)4 75 75 55 00 - Fax : +33(0)4 75 82 98 10 - www.markem-imaje.com

Oversættelsen findes på den dvd, som leveres med printeren.

Brugsanvisning 2 A46974-A-DA-IM9028.indd 2 21/01/2014 11:25:19
Brugsanvisning
2
A46974-A-DA-IM9028.indd
2
21/01/2014
11:25:19

Sikkerhed

Sikkerhed Læs disse anvisninger, sikkerhedsdatabladet (MSDS) for de anvendte forbrugsvarer og sikkerhedsetiketterne, der
Sikkerhed Læs disse anvisninger, sikkerhedsdatabladet (MSDS) for de anvendte forbrugsvarer og sikkerhedsetiketterne, der

Læs disse anvisninger, sikkerhedsdatabladet (MSDS) for de anvendte forbrugsvarer og sikkerhedsetiketterne, der er påsat printeren, og følg dem nøje, før printeren tages i brug. Servicearbejde må kun udføres af kvalificerede personer med den rette uddannelse

Ansvar

Markem-Imaje kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle materielle skader eller personskader, der måtte opstå på grund af manglende overholdelse af disse sikkerhedsanvisninger, god produktionspraksis og sikkerhedsstandarder, der generelt gælder inden for branchen, ved installation, brug eller servicering af Markem-Imaje udstyr.

Brugere, som ændrer eller reparerer Markem-Imaje udstyr, som anvender forbrugsvarer, reservedele eller tilbehør af et andet fabrikat end Markem-Imaje, eller som ikke overholder Markem-Imajes specifikationer, er alene ansvarlig for konsekvenserne heraf.

Markem-Imaje kan ikke holdes til ansvar for eventuelle funktionsfejl eller skader, der skyldes ændringer af udstyret eller brug af udstyret til andre formål end dem, det er beregnet til. Brugeren er alene ansvarlig for at træffe de nødvendige forholdsregler for anvendelsen af Markem-Imaje udstyret.

Markem-Imajes forbrugsvarer (farve, rengøringsmidler og andre forbrugsvarer), reservedele og tilbehør er beregnet til brug med Markem-Imaje udstyr.

Anvendelsen af forbrugsvarer, reservedele og tilbehør, som ikke er produceret eller anbefalet af Markem-Imaje, sammen med det pågældende Markem-Imaje udstyr, kan skade udstyret og medføre funktionsfejl.

Brugsanvisning 3 A46974-A-DA-IM9028.indd 3 21/01/2014 11:25:22
Brugsanvisning
3
A46974-A-DA-IM9028.indd
3
21/01/2014
11:25:22
Sikkerhed Da Markem-Imaje udstyret er afprøvet med Markem-Imaje forbrugsvarer og reservedele med henblik på overholdelse
Sikkerhed Da Markem-Imaje udstyret er afprøvet med Markem-Imaje forbrugsvarer og reservedele med henblik på overholdelse

Sikkerhed

Da Markem-Imaje udstyret er afprøvet med Markem-Imaje forbrugsvarer og reservedele med henblik på overholdelse af bestemte regler og sikkerhedsstandarder, overholder anvendelsen af forbrugsvarer og reservedele, som ikke er produceret eller anbefalet af Markem-Imaje, muligvis ikke testbetingelserne og kan have indflydelse på udstyrets overholdelse af bestemte standarder. Brugeren er alene ansvarlig for alle risici i forbindelse med anvendelsen af uegnede forbrugsvarer og reservedele. Dette udstyr er godkendt i henhold til kravene for CE-mærkning.

Sundhed / Hygiejne / Miljø

Følgende sikkerhedsanvisninger gælder for visse forbrugsvarer:

□ Brug af kontaktlinser under håndtering af disse forbrugsvarer er strengt forbudt.

□ Brug af handsker, der er modstandsdygtige over for farve, samt sik- kerhedsbriller anbefales under rengøring.

Maks. støjniveau < 70 dBA. Anvendelsestemperatur: +5°C till +40°C (+41°F til + 104°F) Luftfugtighed: Fra 0 til 90 % relativ luftfugtighed uden kondensdannelse. Brug af visse typer blæk kan begrænse de gældende temperatur - og luftfugtighedsintervaller (se specifikationen for brug af blæk). Printeren må ikke anvendes i omgivelser med eksplosionsfare.

Forebyggelse mod brand

ADVARSEL: For at sikre fortsat beskyttelse mod en eventuel brandfare bør der kun anvendes de typer blæk og additiver sammen, som MARKEM- IMAJE anbefaler Hvis der til printeren anvendes let antændelige farver eller tilsætningsstoffer:

□ Stil aldrig hverken beholdere, der indeholder farve, tilsætningsstoffer

eller andre midler, der bruges til rengøring af printeren, eller klude, som er vædet med farve, selv når disse er tørre, i nærheden af printeren.

□ Opbevar en CO2- eller pulverskumslukker tæt på printeren (højst 10 meter væk).

Brugsanvisning 4 A46974-A-DA-IM9028.indd 4 23/01/2014 09:45:40
Brugsanvisning
4
A46974-A-DA-IM9028.indd
4
23/01/2014
09:45:40
Sikkerhed □ Rygning forbudt i nærheden af printeren. Anbring et skilt ved siden af printeren
Sikkerhed □ Rygning forbudt i nærheden af printeren. Anbring et skilt ved siden af printeren

Sikkerhed

□ Rygning forbudt i nærheden af printeren. Anbring et skilt ved siden af printeren med ordlyden «RYGNING FORBUDT: LET ANTÆNDELIG

FARVE».

□ Sørg for, at printeren altid er helt ren, idet rester af indtørret farve let kan antændes.

□ Dunke med farve, tilsætningsstoffer og rengøringsmidler skal lukkes omhyggeligt og opbevares på et sted med god udluftning.

Håndtering

Når printeren indeholder forbrugsvarer, må den kun flyttes i lodret position og over kort afstand (f.eks. i lokalet). Tøm printeren helt, før den flyttes i en anden position end lodret eller over længere afstand (f.eks. i en bil).

Printerens vægt: 18,5 kg (40.8 lbs) På grund af systemets vægt kræves der flere personer til at håndtere systemet.

Installation

Installationen må kun udføres af teknikere fra Markem-Imaje. Enhver ændring af installationen sker på den pågældende persons ansvar. Skrivehovedet skal fastgøres med fastspændingsanordninger, der sikrer, at det sidder helt fast.Printeren skal installeres på et sted med luftfornyelse og på afstand af alle varmekilder, åben ild og gnister.

Hvis printeren installeres i produktionskæden, må det ikke medføre risiko for personalet. Betjeningspanelet må ikke integreres i et system i bevægelse. Operatørens arbejdsplads skal ligge over for printeren. Printeren skal tilsluttes et almindeligt lysnet (enfaset) med jordledning ved hjælp af den netledning, der følger med printeren. Netledningens standardstik skal være let tilgængeligt.

De elektriske og pneumatiske anlæg, der er installeret efter printeren, skal opfylde gældende normer. Maskinens elektriske specifikationer: Se typeskiltet på printeren, der sidder indvendigt i låget ved forbrugsvarerne.

Når printeren eller en del af printeren er fastspændt på en holder, skal

Brugsanvisning 5 A46974-A-DA-IM9028.indd 5 21/01/2014 11:25:23
Brugsanvisning
5
A46974-A-DA-IM9028.indd
5
21/01/2014
11:25:23

Sikkerhed

Sikkerhed denne holder være tilsluttet jordnettet. Alle strømledende dele, der ikke er tilsluttet elektrisk spænding,
Sikkerhed denne holder være tilsluttet jordnettet. Alle strømledende dele, der ikke er tilsluttet elektrisk spænding,

denne holder være tilsluttet jordnettet. Alle strømledende dele, der ikke er tilsluttet elektrisk spænding, og som er i forbindelse med printeren eller opstillet i nærheden af printeren, f.eks. metalchassis, beskyttelsess- kærme, mv., skal tilsluttes jordnettet.

Se den medfølgende monteringsvejledning for tilbehøret med hensyn til fastspænding af Markem-Imaje-tilbehøret

■ Installationseksempel:

1

På et bord

2

På et stativ

3

På væggen

Brugsanvisning 6 A46974-A-DA-IM9028.indd 6 21/01/2014 11:25:28
Brugsanvisning
6
A46974-A-DA-IM9028.indd
6
21/01/2014
11:25:28

Sikkerhed

Sikkerhed • På et stativ 3 x FHc M6-16 CHc Obligatoriske stabiliseringsvægte (x 2). De kan
Sikkerhed • På et stativ 3 x FHc M6-16 CHc Obligatoriske stabiliseringsvægte (x 2). De kan

• På et stativ

3 x FHc M6-16

CHc

Obligatoriske stabiliseringsvægte (x 2). De kan påmonteres.

H M6

O

• På væggen CHc M 6,2 mm 0.24 in 156 mm 8 mm 6.14 in
På væggen
CHc M
6,2 mm
0.24 in
156 mm
8 mm
6.14 in
0.47 in
4
x Ø 14 mm
20
4
x Ø 0.55 in
7

Fæstningen (rawlplugs + skruer) skal kunne bære en vægt på mindst 35 kg.

Brugsanvisning 7 A46974-A-DA-IM9028.indd 7 21/01/2014 11:25:34
Brugsanvisning
7
A46974-A-DA-IM9028.indd
7
21/01/2014
11:25:34
Sikkerhed ■ Brug af printeren Printeren er beregnet til uden kontakt at markere genstande ved
Sikkerhed ■ Brug af printeren Printeren er beregnet til uden kontakt at markere genstande ved

Sikkerhed

Brug af printeren

Printeren er beregnet til uden kontakt at markere genstande ved hjælp af påsprøjtning af blæk. Enhver anden anvendelse af printeren er forbudt

og medfører den pågældende persons ansvar med hensyn til eventuelle

følger.

■ Vedligeholdelse - Fejlfinding

Vi anbefaler, at servicearbejde kun udføres af teknikere, som har

gennemgået Markem-Imajes tekniske uddannelse, og som bruger relevant personligt beskyttelsesudstyr (sikkerhedssko, briller, handsker mv.). Servicearbejde, som ikke er beskrevet i denne vejledning, skal udføres af en tekniker fra Markem-Imaje. Printerens netledning skal tages ud af stikkontakten, før der udføres arbejde på printeren, som kræver at en komponent afmonteres eller udskiftes. Brug velegnet værktøj til reparation og service på de elektriske og hydrauliske kredse. Efter hvert serviceeftersyn skal de anvendte beholdere tømmes og rengøres. Lad aldrig klude, der er vædet med forbrugsvarer, ligge i nærheden af printeren. Apparatet indeholder et litiumbatteri, som ikke bør udskiftes. Batteriet kan eksplodere og udsende farlige kemikalier. Batteriet må ikke mases, gennemhulles eller smides på ild eller i vand, da det kan medføre risiko

for brand eller forbrændinger.

Genbrug

Bortskaffelse af brugte batterier og batteripakker (gælder i EU-lande og andre europæiske lande, som anvender selektive indsamlingssystemer).medføre risiko for brand eller forbrændinger. ■ Genbrug Bortskaffelse af brugte elektriske og elektroniske apparater

Bortskaffelse af brugte elektriske og elektroniske apparater (gælder i EU-lande og andre europæiske lande, som anvender selektive indsamlingssystemer).lande, som anvender selektive indsamlingssystemer). Brugsanvisning 8 A46974-A-DA-IM9028.indd 8 21/01/2014

Brugsanvisning 8 A46974-A-DA-IM9028.indd 8 21/01/2014 11:25:35
Brugsanvisning
8
A46974-A-DA-IM9028.indd
8
21/01/2014
11:25:35

Sikkerhed

Sikkerhed Disse symboler viser, at det udtjente elektriske og elektroniske apparat samt de batterier og batteripakker,
Sikkerhed Disse symboler viser, at det udtjente elektriske og elektroniske apparat samt de batterier og batteripakker,

Disse symboler viser, at det udtjente elektriske og elektroniske apparat samt de batterier og batteripakker, det indeholder, ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Ved at sørge for at disse elementer bortskaffes på korrekt vis, er du aktivt med til at forebygge uheldige følger af forkert behandling, som kan skade miljøet og menneskers sundhed. Genbrug af materialerne er med til at bevare naturressourcerne.

Når du afleverer et udtjent elektrisk apparat til et firma med behørige beføjelser, sikrer du, at de indbyggede elementer behandles korrekt.

Læs brugsanvisningen, eller kontakt Markem-Imaje repræsentanten i alle andre tilfælde og for at tage batterier, batteripakker og andre materialer ud af apparatet på sikker vis.

Affald fra forbrugsmaterialer

Affald fra forbrugsmaterialer skal håndteres i overensstemmelse med lokale regler for affaldshåndtering og transport af farligt gods.

Transport, forsendelse og affald fra forbrugsmaterialer skal håndteres af en enhed med de relevante tilladelser til affaldshåndtering.

Affald fra forbrugsmaterialer skal håndteres i overensstemmelse med lokale regler, enten med genbrugsløsninger (f.eks. destillation) eller ved forbrænding med energiudnyttelse eller forbrænding og deponering på særlige områder.

FCC-regler

Advarsel! Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overensstemmelsen, kan ugyldiggøre brugerens tilladelse til at betjene udstyret. Bemærk: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænseværdierne for digitale enheder af kategori A i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er defineret for at sikre en rimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser, når materiellet

Brugsanvisning 9 A46974-A-DA-IM9028.indd 9 21/01/2014 11:25:39
Brugsanvisning
9
A46974-A-DA-IM9028.indd
9
21/01/2014
11:25:39
Sikkerhed anvendes i et kommercielt miljø. Dette materiel udsender, anvender og kan udstråle radiofrekvenser og
Sikkerhed anvendes i et kommercielt miljø. Dette materiel udsender, anvender og kan udstråle radiofrekvenser og

Sikkerhed

anvendes i et kommercielt miljø. Dette materiel udsender, anvender og kan udstråle radiofrekvenser og kan forårsage forstyrrelser, der er skadelige for radiokommunikation, hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med betjeningsvejledningen. Hvis

materiellet anvendes i et beboelsesområde, kan det forårsage skadelige forstyrrelser, og brugeren er ansvarlig for at afhjælpe forstyrrelserne for egne midler. For Canada:

I overensstemmelse med Industrie Canadas regler kan denne

radiosender fungere med en antennetype med maksimal forstærkning (eller lavere), der er godkendt til senderen af Industrie Canada. For at reducere risikoen for radioforstyrrelser for andre brugere skal man vælge en antennetype og forstærkning, der medfører, at den effektive isotropiske udstrålede effekt (eirp) ikke overstiger den styrke, der er nødvendig for at etablere en tilfredsstillende kommunikationsforbindelse. Denne enhed overholder Industrie Canadas CNR, der gælder for radioenheder uden tilladelse. Anvendelsen er underlagt følgende to betingelser: enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og brugeren af enheden skal acceptere enhver radioelektrisk forstyrrelse, der måtte opstå, også selvom den kan forstyrre anvendelsen.

Integrering af printeren

Hvis dette apparat er integreret i en maskine, skal brugsanvisningen for den pågældende maskine læses, før der udføres servicearbejde på printeren.

Hvis printeren indbygges i en maskine eller samles med andre maskinkomponenter for at danne en maskine, som er omfattet af EU- direktiv 2006/42/EF:

□ må den ikke anvendes selvstændigt

□ må den ikke sættes i drift, før den endelige maskine, som den

indbygges i, er blevet godkendt i henhold til de relevante bestemmelser

i EU’s Maskindirektiv og andre EU-direktiver, som gælder for den endelige maskine.

Brugsanvisning 10 A46974-A-DA-IM9028.indd 10 21/01/2014 11:25:39
Brugsanvisning
10
A46974-A-DA-IM9028.indd
10
21/01/2014
11:25:39
Sikkerhed DECLARATION D’INCORPORATION Déclaration d’incorporation selon la Directive Européenne Machine
Sikkerhed DECLARATION D’INCORPORATION Déclaration d’incorporation selon la Directive Européenne Machine

Sikkerhed

DECLARATION D’INCORPORATION

Déclaration d’incorporation selon la Directive Européenne Machine 2006/42/CE, annexe II B

DECLARATION OF INCORPORATION

Declaration of incorporation in terms of the European Machinery Directive 2006/42/EC, annex II B

MARKEM-IMAJE INDUSTRIES

MARKEM-IMAJE INDUSTRIES

9 Rue Gaspard Monge, BP 110

9 Rue Gaspard Monge, BP 110

26501 Bourg Les Valence Cedex, France

certifie que l’équipement de marquage et

codage jet d’encre, désigné ci-dessous :

répond aux exigences générales de sécurité et de santé de la

Directive Machines 2006/42/CE, Annexe1.

Que cet équipement imprimante à jet d’encre répond de plus

aux directives CE applicables, soient :

26501 Bourg Les Valence Cedex, France

ensures that the ink jet marking

and coding equipment referenced below:

meets the general safety and health of the Machinery Directive

2006/42/EC, Annex 1.

Ink jet printer equipment that responds more to the EC

directives, that is to say:

¥

A la Directive Machines 2006/42/CE et aux Normes

¥

with the Machinery Directive 2006/42/EC and European

Européennes qui en constituent la réponse technique :

Standards that constitute the technical answer:

ISO13849-1 : 2008. EN12100 : 2010

ISO13849-1: 2008. EN12100 : 2010

¥

A la Directive Compatibilité Electromagnétique 2004/108/CE

¥

with the Electromagnetic Compatibility Directive

et aux Normes Européennes qui en constituent la réponse

2004/108/EC and European Standards that constitute the

technique :

technical answer:

EN61000-6-2 : 2005. EN 61000-6-4 : 2007.

EN61000-6-2: 2005. EN 61000-6-4: 2007.

¥

A la Directive Basse Tension 2006/95/CE et aux Normes

¥

with the Low Voltage Directive 2006/95/EC and European

Européennes qui en constituent la réponse technique :

Standards that constitute the technical answer: EN60950-1:

EN60950-1 : 2006 +A11: 2009. +A1 :2010 +A12 :2011

2006 + A11:2009 +A1 :2010 +A12:2011

La documentation technique pour cet équipement imprimante à

jet d’encre a été rédigée selon l’annexe VII, partie B.

Le fabricant s’engage à transmettre, à la suite d’une demande

motivée des autorités nationales, les informations pertinentes

concernant cet équipement imprimante à jet d’encre.

Cet équipement imprimante à jet d’encre est destiné à être

incorporé dans une machine ou à être assemblé avec d'autres

machines en vue de constituer une machine à laquelle s'applique

la directive 2006/42/CE et qu'il ne peut fonctionner de façon

indépendante.

Cet équipement imprimante à jet d’encre ne doit pas être mis en

service avant que la machine finale dans laquelle il doit être

incorporé ait été déclaré conforme aux dispositions pertinentes

de la Directive Machines et aux Directives Européennes

applicables à la machine finale.

Bourg-lès-Valence, le 3 décembre 2013

The documentation for this Ink jet printer equipment has been

drafted in accordance with Annex VII, Part B.

The manufacturer undertakes to forward, following a motivated

request of national authorities, relevant information regarding

this Ink jet printer equipment.

The Ink jet printer equipment is intended to be incorporated into

machinery or assembled with other machineries to create a

machinery to which the Machinery Directive 2006/42/EC and

that cannot work independently.

This Ink jet printer equipment may not be put into operation

until conformity of the final machine into which it is to be

incorporated has been declared in conformity with the relevant

provisions of the Machinery Directive and the European

Directives applicable to the final machine.

Bourg-lès-Valence, December, 3

rd

, 2013

La personne autorisée à rédiger cette déclaration et à constituer le dossier technique correspondant résidant dans la communauté.

The authorized person to write this declaration and to compile the relevant technical file residing in the Community.

Dominique CHANUT

Responsable Normalisation/homologation Markem-Imaje Industries

Regulatory Compliance Manager Markem-Imaje Industries

Regulatory Compliance Manager Markem-Imaje Industries Markem Imaje Industries 9, rue Gaspard Monge - BP 110 -
Regulatory Compliance Manager Markem-Imaje Industries Markem Imaje Industries 9, rue Gaspard Monge - BP 110 -

Markem Imaje Industries 9, rue Gaspard Monge - BP 110 - 26501 Bourg-lès-Valence Cedex France

Tél. : +33(0)4 75 75 55 00 - Fax : +33(0)4 75 82 98 10 - www.markem-imaje.com

Oversættelsen findes på den dvd, som leveres med printeren.

Brugsanvisning 11 A46974-A-DA-IM9028.indd 11 21/01/2014 11:25:40
Brugsanvisning
11
A46974-A-DA-IM9028.indd
11
21/01/2014
11:25:40

9028

9028   9 10   6 7 8 11   12 13 5 14   18
9028   9 10   6 7 8 11   12 13 5 14   18
 

9

10

 

6

7

8

11

 

12

13

5

14

 

18

4

 

3

17

15

2

16

1

1

Housing

10

M12-stik, RS232-udtag

 

2

M6’

11

M12-stik til koder (blå)

 

3

Patron med tilsætningsstoffer

12

M12-stik til lysalarm (gul)

 

4

Blæk-patron

13

2 m-tilslutningskabel (3 m som option)

 

5

Bruger-grænseflade

 

14

Netstik

6

Luftfilterskærm

15

Printhoved

7

Id-etiket

16

Tryksætning af hovedet

 

8

Låge til forbrugsmaterialer

17

Kabeltilslutning

 

9

M12-stik udgang celle (sort)

18

Ethernet-udgang (option)

 
Brugsanvisning 12 A46974-A-DA-IM9028.indd 12 21/01/2014 11:25:54
Brugsanvisning
12
A46974-A-DA-IM9028.indd
12
21/01/2014
11:25:54
Præsentation af grænsefladen Operationstaster Funktionstaster ON / OFF Valg af en meddelelse Test af
Præsentation af grænsefladen Operationstaster Funktionstaster ON / OFF Valg af en meddelelse Test af

Præsentation af grænsefladen

Operationstaster

Funktionstaster

ON / OFF

Valg af en meddelelse

Test af udskrift

Oprettelse af en med- delelse

Visning af printerindstillinger. Visning og nulstilling af fejl og alarmer.

Redigering af meddelel- sen i produktion

Parametre for medde- lelsen i produktion

Navigationstaster

Status og nulstilling af tællere

Godkendelse af et valg, en menu, en handling

Niveauvisning for

 

farvepatroner og

Tilb age til niveau n-1 eller adgang til undermenu

additiver

Adgang til

 

servicefunktioner

Valg af en parameter. Adgang til undermenuer eller dialogbokse. Tabulering

Adgang til produ ktionsfunktioner

1

Status for

blækkredsløb

2

Dato, tidspunkt eller menunavn

3

Meddelelsens navn

4

Meddelelsens nummer

5

Undermenuer

6

Funktioner eller kommandoer

7

Redigeringsområ

8

Beskrivelse af funktion eller kommando

9

Hjælp til navigation

5

6

7

8

1 2 3 4 ON 03/02/15 15:51 PARIS N : 006 Tekst Fonte Variabler Parameter
1 2
3
4
ON
03/02/15
15:51
PARIS
N : 006
Tekst
Fonte
Variabler
Parameter
Ny
Aben
Gem
gEm som
Odskriv
Slet
Luk
Tekst oPsætning
 for valg og ACCEPT
9
10

10 Store bogstaver (Caps Lock)

Brugsanvisning 13 A46974-A-DA-IM9028.indd 13 21/01/2014 11:26:06
Brugsanvisning
13
A46974-A-DA-IM9028.indd
13
21/01/2014
11:26:06
Starta skrivaren 1 2 3 4 5 ≈ 2’30’’ OFF 12/03/13 20:13 TEST N :
Starta skrivaren 1 2 3 4 5 ≈ 2’30’’ OFF 12/03/13 20:13 TEST N :

Starta skrivaren

1

2

3

4

5

2’30’’

Starta skrivaren 1 2 3 4 5 ≈ 2’30’’ OFF 12/03/13 20:13 TEST N : 007
Starta skrivaren 1 2 3 4 5 ≈ 2’30’’ OFF 12/03/13 20:13 TEST N : 007
OFF 12/03/13 20:13 TEST N : 007 Start Printeren ? NEJ JA Vælg tekst 
OFF
12/03/13
20:13
TEST
N : 007
Start Printeren ?
NEJ
JA
Vælg tekst
 for valg og ACCEPT

1/7

7/7

ON

5/7

12/03/13

20:15

TEST

N : 007

ON

12/03/13

20:15

TEST

N : 007

Meddelelsen «TEST» er klar til at blive udskrevet.

Brugsanvisning 14 A46974-A-DA-IM9028.indd 14 21/01/2014 11:26:37
Brugsanvisning
14
A46974-A-DA-IM9028.indd
14
21/01/2014
11:26:37
Stop af printer (≤ 3 dage) 1   ON   06/01/00 18:22 TEST N :
Stop af printer (≤ 3 dage) 1   ON   06/01/00 18:22 TEST N :

Stop af printer (≤ 3 dage)

Stop af printer (≤ 3 dage) 1   ON   06/01/00 18:22 TEST N : 007
Stop af printer (≤ 3 dage) 1   ON   06/01/00 18:22 TEST N : 007

1

 

ON

 

06/01/00

18:22

TEST

N : 007

   

Printer shutdown

 
 

1-3 Days

 

3-21 Days

ESC

 
 
 
 
 

2/2

 

06/01/00

18:24

TEST

N : 007

1/2

     

2/2

 

OFF

 

06/01/00

18:24

TEST

N : 007

OFF

     

2

3

2’

4

Ved daglig anvendelse og/eller hvis miljøforholdene er krævende (høje omgivelsestemperaturer), skal der udføres en
Ved daglig anvendelse og/eller hvis miljøforholdene er
krævende (høje omgivelsestemperaturer), skal der udføres en
regelmæssig rensning af hovedet (se s. 24).
Brugsanvisning
15
en regelmæssig rensning af hovedet (se s. 24). Brugsanvisning 15 A46974-A-DA-IM9028.indd 15 11:27:32 21/01/2014
en regelmæssig rensning af hovedet (se s. 24). Brugsanvisning 15 A46974-A-DA-IM9028.indd 15 11:27:32 21/01/2014

A46974-A-DA-IM9028.indd

15
15
11:27:32
11:27:32

21/01/2014

Lang tids stop af printeren (3-21 dage)
Lang tids stop af printeren (3-21 dage)
Lang tids stop af printeren (3-21 dage)
Lang tids stop af printeren (3-21 dage)
ON 06/01/00 18:22 TEST N : 007 Printer shutdown 1-3 Days 3-21 Days ESC 2/2
ON
06/01/00
18:22
TEST
N : 007
Printer shutdown
1-3 Days
3-21 Days
ESC
2/2
06/01/00
18:24
TEST
N : 007
1/2
2/2
≈ 2’
OFF
06/01/00
18:24
TEST
N : 007
OFF

Rens printerhovedet (se s. 24 «Regelmæssig rensning»)

Udfør proceduren til beskyttelse af hovedet (se s. 25 «Beskyttelse af hovedet»)

6 Brugsanvisning 16 A46974-A-DA-IM9028.indd 16 21/01/2014 11:28:18
6
Brugsanvisning
16
A46974-A-DA-IM9028.indd
16
21/01/2014
11:28:18

Valg af en meddelelse

Valg af en meddelelse ■ Valg af den meddelelse, som skal   udskrives ON    

Valg af den meddelelse, som skal

 

udskrives

ON

   

02/03/15

15:44

PARIS

N : 006

 

Vælg tekst

 

 for valg og ACCEPT

 
 

ON

   

02/03/15

15:44

PARIS

N : 006

1

     
 

Tast:

Nummer-Navn

Vælg:

     

001

FT25

002

FRANCE

 

003

TAXI

004

IMAJE

005

WXY13

 

006

PARIS

007

TEST

: Tast,

: Vælg

 

, , shift, shift , home, shift home

 
 
  ON     02/03/15 15:44 PARIS N : 006

ON

   

02/03/15

15:44

PARIS

N : 006

2

 
 

Tast:

Nummer-Navn

Vælg:

   

001

FT25

002

FRANCE

 

003

TAXI

 

004

IMAJE

005

WXY13

 

006

PARIS

007

TEST

: Tast,

: Vælg

 

, , shift, shift , home, shift home

 

ON

 

02/03/15

15:44

TEST

N : 007

3

 

Vælg tekst

 



for valg og ACCEPT

   

Meddelelsen «TEST» er klar til at blive udskrevet.

Brugsanvisning 17 A46974-A-DA-IM9028.indd 17 21/01/2014 11:28:26
Brugsanvisning
17
A46974-A-DA-IM9028.indd
17
21/01/2014
11:28:26

Visning af en meddelelse

Visning af en meddelelse ■ Visning af meddelelsen i produktion ON   02/03/15 15:44 TEST N
Visning af en meddelelse ■ Visning af meddelelsen i produktion ON   02/03/15 15:44 TEST N

Visning af meddelelsen i produktion

ON

 

02/03/15

15:44

TEST

N : 007

Vælg tekst

 



for valg og ACCEPT

 

ON

 

HOVEDMENU

 
 

PRoduktion

   

TekstoPsætning

Printer klargring

Symbol editing

Printer status / Tekst vælg

 

 for valg og ACCEPT

 

ON

 

PRODUKTION

TEST

N : 007

Printer

 

Tekst

Status

sErvice

Printer/jet(s) start/stop

 

  for valg og ACCEPT

   
Brugsanvisning 18 A46974-A-DA-IM9028.indd 18 21/01/2014 11:28:32
Brugsanvisning
18
A46974-A-DA-IM9028.indd
18
21/01/2014
11:28:32
Udskrivning af en meddelelse ON 02/03/15 15:44 TEST N : 007 Vælg tekst   
Udskrivning af en meddelelse ON 02/03/15 15:44 TEST N : 007 Vælg tekst   

Udskrivning af en meddelelse

ON

02/03/15

15:44

TEST

N : 007

Vælg tekst

 



for valg og ACCEPT

   

Meddelelsen «TEST» er klar til at blive udskrevet

1

2

Brugsanvisning 19
Brugsanvisning
19
« TEST » er klar til at blive udskrevet 1 2 Brugsanvisning 19 A46974-A-DA-IM9028.indd 19 11:28:41
« TEST » er klar til at blive udskrevet 1 2 Brugsanvisning 19 A46974-A-DA-IM9028.indd 19 11:28:41

A46974-A-DA-IM9028.indd

19
19
11:28:41
11:28:41

21/01/2014

Redigering af en besked
Redigering af en besked
Redigering af en besked
Redigering af en besked

Ændring af meddelelsen i produktion

ON 03/03/15 15:59 TEST N : 007 1 fEnding i aktive tekst  for valg
ON
03/03/15
15:59
TEST
N : 007
1
fEnding i aktive tekst
 for valg og ACCEPT
ON
PRODUKTION
TEST
N : 007
2
Printer
Tekst
Status
sErvice
Printer/jet(s) start/stop
  for valg og ACCEPT
3
ON
03/03/15
15:59
TEST
N : 007
Tekst
Fonte
Variabler
Parameter
4
Ny
Aben
Gem
gEm som
Udskriv
Slet
Luk
Stop udskrivning og afslut
 for valg og ACCEPT
5
Teksten TEST er blevet ændret,
nsker du det gemt ?
NEJ
JA
Brugsanvisning
20
er blevet ændret, nsker du det gemt ? NEJ JA Brugsanvisning 20 A46974-A-DA-IM9028.indd 20 11:28:59 21/01/2014
er blevet ændret, nsker du det gemt ? NEJ JA Brugsanvisning 20 A46974-A-DA-IM9028.indd 20 11:28:59 21/01/2014

A46974-A-DA-IM9028.indd

20
20
11:28:59
11:28:59

21/01/2014

Forbrugsvarer
Forbrugsvarer
Forbrugsvarer
Forbrugsvarer

Visning af væskestande

ON 03/02/15 16:02 PARIS N : 006 BlækPatron info.  for valg og ACCEPT Tilsætningsstoffer
ON
03/02/15
16:02
PARIS
N : 006
BlækPatron info.

for valg og ACCEPT
Tilsætningsstoffer / Farve
Lavt
Tom
100%
75%
50%
25%
niveau
patron

eller

ON 03/02/15 16:02 PARIS N : 006 Blæk: XXXX 100% Additiv. Blæk BlækPatron info. 
ON
03/02/15
16:02
PARIS
N : 006
Blæk: XXXX
100%
Additiv.
Blæk
BlækPatron info.
 for valg og ACCEP
Niveau patronen
21
Brugsanvisning 21
Brugsanvisning
21
info.  for valg og ACCEP Niveau patronen 21 Brugsanvisning 21 11:29:04 21/01/2014 A46974-A-DA-IM9028.indd
info.  for valg og ACCEP Niveau patronen 21 Brugsanvisning 21 11:29:04 21/01/2014 A46974-A-DA-IM9028.indd
11:29:04
11:29:04

21/01/2014

A46974-A-DA-IM9028.indd

Forbrugsvarer

Forbrugsvarer ■ Udskiftning af forbrugsvarer 1 2 3 4 2 1 5 6 7 1 2
Forbrugsvarer ■ Udskiftning af forbrugsvarer 1 2 3 4 2 1 5 6 7 1 2
■ Udskiftning af forbrugsvarer 1 2 3 4 2 1 5 6 7 1 2
Udskiftning af forbrugsvarer
1
2
3
4
2
1
5
6
7
1
2

p. 9 «Affald fra forbrugsmaterialer».

Brugsanvisning 22
Brugsanvisning
22
5 6 7 1 2 p. 9 « Affald fra forbrugsmaterialer ». Brugsanvisning 22 A46974-A-DA-IM9028.indd 22
5 6 7 1 2 p. 9 « Affald fra forbrugsmaterialer ». Brugsanvisning 22 A46974-A-DA-IM9028.indd 22

A46974-A-DA-IM9028.indd

22
22
11:29:17
11:29:17

21/01/2014

Vedligeholdelse af printhovedet ■ Stop strålen ON 03/02/15 16:07 PARIS N : 006 Arbejde Pā
Vedligeholdelse af printhovedet ■ Stop strålen ON 03/02/15 16:07 PARIS N : 006 Arbejde Pā

Vedligeholdelse af printhovedet

Stop strålen

ON

03/02/15 16:07 PARIS

N : 006

Arbejde Pā hovedet

 

 for valg og ACCEP

 

ON

03/02/15

16:07

PARIS

N : 006

 

Rens dyssen Til†r rense væske Kontrol a† strâlens stab. VacumrØr tmning Juster strâlen Start strâle

   

Stop stråle

   

Arbejde Pā hovedet

 

 for valg og ACCEP

   
23
23
Brugsanvisning 23
Brugsanvisning
23
   for valg og ACCEP     23 Brugsanvisning 23 11:29:29 21/01/2014 A46974-A-DA-IM9028.indd
   for valg og ACCEP     23 Brugsanvisning 23 11:29:29 21/01/2014 A46974-A-DA-IM9028.indd
11:29:29
11:29:29

21/01/2014

A46974-A-DA-IM9028.indd

Vedligeholdelse af printhovedet ■ Regelmæssig rensning 1 2  4 5 6 7  8
Vedligeholdelse af printhovedet ■ Regelmæssig rensning 1 2  4 5 6 7  8

Vedligeholdelse af printhovedet

■ Regelmæssig rensning 1 2  4 5 6 7
Regelmæssig rensning
1
2
4
5
6
7

8

3 

3

3 
Regelmæssig rensning 1 2  4 5 6 7  8 3  (  )

( ) Proceduren er nødvendig for bestemte farver (se sikkerhedsdatabladet for den anvendte farve) eller ved brug af printeren i krævende miljøer (høj temperatur, støvede omgivelser).

Brugsanvisning 24
Brugsanvisning
24
miljøer (høj temperatur, støvede omgivelser). Brugsanvisning 24 A46974-A-DA-IM9028.indd 24 11:29:43 21/01/2014
miljøer (høj temperatur, støvede omgivelser). Brugsanvisning 24 A46974-A-DA-IM9028.indd 24 11:29:43 21/01/2014

A46974-A-DA-IM9028.indd

24
24
11:29:43
11:29:43

21/01/2014

Vedligeholdelse af printhovedet ■ Beskyttelse af hovedet 9 10 11 12 ■ Start strålen efter
Vedligeholdelse af printhovedet ■ Beskyttelse af hovedet 9 10 11 12 ■ Start strålen efter

Vedligeholdelse af printhovedet

■ Beskyttelse af hovedet 9 10 11 12
Beskyttelse af hovedet
9
10
11
12

Start strålen efter proceduren til vedligeholdelse af hovedet

 

ON

03/02/15

16:19

PARIS

N : 006

 
 
 

Rens dyssen

   
Til†r rense væske Kontrol a† strâlens stab. VacumrØr tmning Juster strâlen Start strâle Stop strâle

Til†r rense væske Kontrol a† strâlens stab. VacumrØr tmning Juster strâlen Start strâle Stop strâle

   

Arbejde Pā hovedet

 

 for valg og ACCEP

   
25
25

ON

03/02/15

16:19

PARIS

N : 006

 

Rens dyssen Til†r rense væske Kontrol a† strâlens stab. VacumrØr tmning Juster strâlen

   

start strâle

   

Stop strâle

   

Arbejde Pā hovedet

 

 for valg og ACCEP

   
Brugsanvisning 25
Brugsanvisning
25
   for valg og ACCEP     Brugsanvisning 25 11:30:03 21/01/2014 A46974-A-DA-IM9028.indd
   for valg og ACCEP     Brugsanvisning 25 11:30:03 21/01/2014 A46974-A-DA-IM9028.indd
11:30:03
11:30:03

21/01/2014

A46974-A-DA-IM9028.indd

Fejl og alarmer

Fejl og alarmer Angivelse af en fejl eller alarm Visning af en fejl eller alarm Nulstilling
Fejl og alarmer Angivelse af en fejl eller alarm Visning af en fejl eller alarm Nulstilling
Fejl og alarmer Angivelse af en fejl eller alarm Visning af en fejl eller alarm Nulstilling

Angivelse af en fejl eller alarm

Visning af en fejl eller alarm

Nulstilling af en fejl eller alarm

 

Alarm

   

eller

Tekst

Anbefalet udbedring

fejl

50

A

Lav blæk niveau Forber. ny patron

Vent TOM alarm før udskiftning

51

A

Lav additiv niveau Forbe. ny patron

Vent TOM alarm før udskiftning

52

A

Tom blæk patron

Udskift blækpatronen

53

A

Tom additiv patron

Udskift additivpatronen

81

D

Registrering af dråbe

Rens og tør hoved + dæksel grundigt

84

D

Dæksel âben

Check om magneten er i dækselet

87

D

Højspænding isolations fejl

Rens og tør hoved + dæksel grundigt

90

A

Temperaturen uden for omrâdet

temperatur omrâde 0-45°C

(32-113°F)

91

D

Kabinet temperatur for høj > 60°C-140°F

Kontakt Markem-Imaje

(1)

A : Fortsat udskrivning D : Udskrivningen afbrydes

Brugsanvisning 26 A46974-A-DA-IM9028.indd 26 21/01/2014 11:30:11
Brugsanvisning
26
A46974-A-DA-IM9028.indd
26
21/01/2014
11:30:11
Oplysninger S/N: Serie nummer: Additive Bläck : Billeder og tegninger af mærknings- og kodningsudstyr er
Oplysninger S/N: Serie nummer: Additive Bläck : Billeder og tegninger af mærknings- og kodningsudstyr er

Oplysninger

S/N: Serie nummer:

Additive

Bläck :

Oplysninger S/N: Serie nummer: Additive Bläck : Billeder og tegninger af mærknings- og kodningsudstyr er ikke

Billeder og tegninger af mærknings- og kodningsudstyr er ikke bindende med hensyn til detaljer. Dette dokuments originalsprog er franske. Dokumentets originalsprog er franske og gælder i tilfælde af tvist. Markem-Imaje forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne for sine produkter uden forudgående varsel. Enhver hel eller delvis gengivelse af dette dokument er forbudt. Oversættelse af vejledningens originaltekst: Vejledningen på originalsproget (franske) ligger på den DVD-Rom, der følger med printeren.

© 2013 Markem-Imaje Alle rettigheder forbeholdes. Danish version

Brugsanvisning 27 A46974-A-DA-IM9028.indd 27 21/01/2014 11:30:14
Brugsanvisning
27
A46974-A-DA-IM9028.indd
27
21/01/2014
11:30:14

User Documentation Department

the team to trust

da

12/2013 - A

Documentation Department the team to trust da 12/2013 - A A46974 www.markem-imaje.com Markem-Imaje Industries 9, rue

A46974

www.markem-imaje.com

Markem-Imaje Industries 9, rue Gaspard Monge - B.P. 110 26501 BOURG-LES-VALENCE Cedex - France tel 33 (0)4 75 75 55 00 fax 33 (0)4 75 82 98 32

Cedex - France tel 33 (0)4 75 75 55 00 fax 33 (0)4 75 82 98
Cedex - France tel 33 (0)4 75 75 55 00 fax 33 (0)4 75 82 98

A46974-A-DA-IM9028.indd

28
28
11:30:15
11:30:15

21/01/2014