Vous êtes sur la page 1sur 16

M.

MARTINJAK

MISA
"NOVOROĐENOM KRALJU"
(Za mješoviti zbor)
GOSPODINE, SMILUJ SE M. Martinjak (2005.)

° b4 ∑
TENOR SOLO

¢& 4
SOLO ∑ ∑ ∑ Ó Œ œ œ œ œ œ

° 4
Go - spo - di - ne

&b 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

S.
A. &

? 4
¢ b4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

{
T.
B.

4 . . .
& b 4 ∑ ‰ œ œ. œ. œ. œ. Œ ‰ œ œ. œ. œ. œ. Œ ‰ œ œ. œ. œ. œ. Œ ‰Ó œ œ œ œœ Œ ‰ œ œ. œ. œ. œ. Œ
. . . .
œ œ œ œ œ œ
? b 44 œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ
Organ

=
°
6
œ œ
¢& b
SOLO
œ œ œ œ œ œ œœœ ˙ ∑ ∑

° b
smi - luj smi - luj, smi -luj se.
S.
A. & ∑ ∑ Ó
Ó
ΠZBOR
Œ œ œ œœ œ̇ œ œ̇ ™ œ œ œœ
Go -spo - di - ne smi - luj

œ œ˙ œ œ̇ ™ œ œ œ
œ
?b Ó Œ œ œ
¢

{
T. ∑ ∑ Ó Œ
B.

. . . . .
& b ‰ œ œ. œ. œ œ. Œ ‰ œ œ. œ. œ œ. Œ ‰Ó œ œ ˙ œ œ œ œ̇ œ œw œ œ œ
. . œ Œ ‰ ˙
Org. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ
?b œ w w
‰ œJ œ Ó ‰ œJ œ Ó
3

°
11 SOPRAN ILI ALT SOLO

SOLO ¢& b ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
° b œ̇ œ œ œ

Kri-ste smi - - luj, Kri - ste smi - luj se.
œœ œ œœ œœ ˙˙ ∑ ∑ ∑ ∑
A. &
S.

smi - luj, smi -luj se.

{
? b œ̇ ™ œ œ œ œ
œ œ œ ˙
T.
B. ¢ œ ˙ ∑ ∑ ∑ ∑

& b œw œ œ œ œœ œœ œœ ˙˙ œŒ œœ œŒ œœ œŒ œ œŒ œ
œ œ
œ œœ œ œœ
Œ Œ œŒ œœ Œ̇ œ
Org. . . . . .. ... ... . . . . .. . . . œ. . .
? b œw œ œ œ w ˙ ‰ œ œ œ ‰œ œœ ‰ œ œ œ‰ œœœ ‰ œ œ œ ‰ œ œœ ‰ œœ œ ‰ œ œ
‰ œJ œ Ó ‰ œJ œ œJ ‰ Œ œJ ‰ Œ œJ ‰ Œ œJ ‰ Œ œJ ‰ Œ œJ ‰ Œ œJ ‰ Œ œJ ‰ Œ
=
°
17

b œ œ œ œœ
A. & œ œ œ
S. œœ œ œœ œœ œœ œœ œ̇ œ œœ œœ œ̇ œ œ œœ œœ œ̇ œ
Kri -ste smi - - luj, Kri -ste smi - luj se. Kri -ste smi -

{
? œœ œœ ˙˙ œ œ œ̇ œ œœ œœ œ̇ œ œ œ œ œ̇ œ œ œ œ œ̇ œ
¢ b œ œ œ œ œ
T.
B.

& b œ̇ œ œ̇ œ œœ œ œ̇ œ œ̇ œ œ̇ œ œœ œœ œ̇ œ œ œw œ œ œ

˙™ œ ˙™
Org.
˙ ˙ œ̇ œ
? b ˙˙ ˙ œ œ ˙ ˙˙
˙ ˙ ˙ œ œ ˙˙

=
° b Ó
22

SOLO ¢&
œ œ œ œ œ œ œ œœœ ˙
œ œ œ œ œ œ
TENOR SOLO (ILI SOPRAN SOLO)
Œ
° b œ Go -spo - di - ne

smi -

luj, smi -

luj, smi -luj se.
Ó Œ
S. œ œ ˙˙
A. & œ œ œ Ó Œ œ
Go -
? b œœ œœ ˙˙
luj se.
Ó Œ œ
¢

{
∑ ∑ ∑
Ó Œ
T.
B.

. .
& b œœ œœ œœ ˙˙ ‰ œ œ. œ. œ Œ ‰ œ œ. œ. œ. œ. Œ ‰ œ œ. œ. œ. œ. Œ ‰Ó . œ ˙
œ. . . . . œ œ Œ ‰ œJ
œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ
? b ˙˙
˙˙
œ œ œ œ œ
Org.
œ
4

°
27

SOLO ¢& b ∑ ∑ ∑ ∑
° b œ̇ ™ œ œ œ̇ ™ œ œ œ
œœ œ̇ œ œœ œœ œœ œœ œ̇ œ œ
A. & œ œ
S.

spo - di - ne smi - luj smi - luj, smi - luj se,

?b œ œ œ˙ œ œ̇ ™ œ œ œœ œ̇ ™ œ œ œœ œ œ œ̇ œ œ
¢ œ œ
T.

{
B.

& b œ̇ œ œ̇ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œ̇ œ œ
w w
Org.
? b ‰w œj œ œ œ œw œ œ œ œw œ œ œ ˙™ œ œ
œJ œ Ó ‰ œ œ ˙
‰ ‰ œJ œ Ó ‰ œJ œ Ó J
=
° b œ U
31 poco rall.
œ œœ œœ œœ œœ ˙˙
A. & œ œ œœ
S.

smi - luj, smi - luj, smi - luj se.


?b œ œ œœ œœ œ œ ˙˙
¢ œ œ œ
T.

{
B. u
U #
& b œw œ œ œ œœ œœ œœ ˙˙
Org.
? b ˙˙ œ̇ œ ˙ ˙˙
˙
u
{
5
SLAVA
œœ ‰ œœœ œœœœœ ™™ œœœ. œ̇ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙ œœ ‰ œœœ œœœœœ ™™ œœœ.
-œ -œ
Allegro ÷÷n÷(ccanq =110)
#4
1
œœœ œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ ˙˙˙
J . . Ϫ J J . . Ϫ J
2
& 4 4
R ≈R ≈R ≈R ≈
œœœ œœœ
f

? # 44 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œœœœ œ
Organ
Œ Œ ≈ œ œ œ œ œ œ 42
œJ ‰ Œ J ‰ Œ Ó ‰ -- œJ ‰ Œ J ‰ Œ œ
-
=
° #2 3 j j j j j
2 œj œ œ
j
3 œj œ ˙ ##
5
œœ œœ 2
A. & 4
S. ∑ 4 œ œœ œœ 4œ œ œ 4œ œ œ œ 4 ˙˙
J J J J J J J J
I na zem -lji mir lju - di - ma do -bre vo - lje
j j j
3 œ œj œ œœ œœ œj œj œœ œœj œœj œœ œœ 2 ˙˙

{
? # 42 2 3 ##
¢ ∑ 4J J J J 4 œ œ 4 J J 4
T.
B. J J
#2 œ˙j œj œ œœj œj ˙ ##

3 2 3 2
& 4 ˙˙˙ 4 œ œœ œ̇ œ œ 4 4 œJ œ 4 ˙˙

œ
œ˙ œ œ 2 œœ œ œœ 3 œœ œœ œœ œœ œ œ 2 ˙˙
Org.
? # 42 ˙ 3œ
4 œ 4 4 4 ##

=
° ## 4 j
10

∑ ∑ œœ œ œœ œ 2 œœ
A. & 4
S.
œœ œ 4 œ™
Ϫ J
Hva - li - mo - te bla
˙
? ## 44 œœ œ œœ œ œœ œœ œ 42 ˙
¢

{
T. ∑ ∑
B.

# 4 2 Ϫ j
& # 4 œŒ œ œ œœ œ‰ œœ œ œœ œ‰ œŒ œ œ œœ œ œœ œ œœ œ‰ œœ œ œ œ œœ œœ 4œ œ œ
J J ‰ J J ‰ J ‰ J J J
Org.
? ## 44 ∑ œ œœœ œ œ œ œœ œÓœ œœ œœ œœ œœ œ
2˙ œœ
4
=
° ## 4 j j j j
÷(cca q.=60)
j #3
14

œ œœ œœ œ œ˙ œ œ™ œ j
A. & 4 œ œ™ œJ œœ œœ ˙˙ ˙˙ œ™ œ
œ™ J œœ œœ
œ 8 œ™
S.
J J J œJ
go - sliv - lja - mo te, kla - nja -mo ti se

œœ ™™ œj œœ œœ œœ ™ œœj œ
j j sla - vi mo - te

# 83 œœ ™™
œ œ œj œj ˙
™ J ˙
w
? # 4 œ œ ˙ œ
B. ¢
œ

{
T. œ œ
#4 J J J J œ J
# 4 j #3
÷(cca q.=60)

& # 4 œœ œ œœ œœ œ˙ œ œ™ œ œ œ œ̇ œ œ̇ œ œ™ œœj œ 8 œ œj
˙™ œ œ™ J œ œœ
J
? ## 44 œœ œ ˙ ™ œ œ œœ ™™ œJ ˙œ œ ẇ ˙œ ™
j
™ œ˙
œ
Org.
˙ # 83 œœ ‰
œ ‰
J
6

° #6 Œ ™ ‰ ‰ j œ œj œ œ
19 SOPRAN ILI ALT SOLO

SOLO ¢& 8 ∑ ∑ ∑ ∑
J
œ
° #6 ™
Za -hva - lju-je - mo
Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
A. & 8 Ϫ
S.

T. ? # 6 œ
¢ œ ™™ ŒŒ ™™

{
8 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B.

#6 j œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œ œ ™ j œ œj
& 8 œ œ œ™ œ œ™ œ™ œ œJ œ œJ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ j œ
œœœ œ-- --
-œ -œœ œœ -œ -œœ -œ -œœ -œœ -œ -œ -œ -œœ -œ -œ -œœ™™
J -
---
‰ œ œ œ ‰ ‰ œ œ ‰ œ œœ
Org.
? # 68 ‰ ‰ œ ‰ œ‰ ‰ œ‰ œ ‰ œœ ‰ œœœ ‰ ‰ -- ‰ --
---
=

° # œ™ œ™ œ œ œ œJ œ ™ œ™ œ œ œ œ™
j j j ##
25

SOLO ¢& œ œ ‰
° # Œ œj ##
ti ra - di ve - li - ke sla - ve tvo - ZBORje
∑ ∑ ∑ ∑
A. & ‰ ‰ œJ
S.

Œ œj ##
Go -
?#
¢

{
T. ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ ‰ J
B.

# ™ j
œœ ‰œ ‰œ œ œj œ œœ
j œœ ™ œ œ œ œ œ œ™ j ##
& œœ ™ ™ œ
œ ‰ œ™ œ œ œ
œ
œ œ
œJ
œ œ œ
? # ‰ œœ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œœ ‰ œœ œœ œœ œJ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ##
Org.

œ œ ‰ ‰

° ## j j j œ j #
30
j j
œœ œœj œœj œœ œœ œœ œœ ™™
j j j
A. &
S. œœ œ œœ œ œœ œœ œœ œœj œœ œ œœ œœ
j
œœ
J œJ J J J J J J J J J JJ
j œj œj œj œ œj œj œj œj œ ™
spo - di - ne Bo - že, Kra - lju ne -be - ski
j œj œj œœ œ œj œ œœj
Bo - že O - če sve -mo -gu - ći.
œ œ

{
? ## œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œ #
¢ J J J J J J J œ œJ œJ œJ œJ œ™
T.
B. J
# j j j #
& # œœ œœ œœ œœ™ œ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œ œœ ‰ œœ œœ œœ œ œ œ œ


? ## ≈ œ œ œ œ ‰ œ œ ≈ œ œ œ œ ‰ œ œ ≈ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ™
Org. f
œ ‰ ‰ #
œ™ œJ
{
7

# œœ ™ œ œ œœ œœj j
œœ ™™ œœ œ œœ œœ ‰ œœ œ œœ
j
& ™ œœ
34 poco rall (cca÷q=100)
œ™ œ œ
œ™ œ œœ œ™ œ ‰ 43 ∑ ∑
J œ œ
- - -- . .
œ œ œœ - - --
œ œ œ™ œ œj œ œ œ œ
‰ œœ œœ ‰œ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œ œ œ ™ œ œœ ˙ œœ
Org.
? # ‰ œ œ ‰œ œ œ 3
œJ ‰ ‰ J ‰ ‰ œJ ‰ ‰ J ‰ ‰ œJ ‰ ‰ œJ ‰ ‰ ‰ 4 œ œ œœ œ œ œ
- - -- - - -
=

{
. . . . . .
#
40

& ∑ ∑ Ó œœ œœ ˙˙ Œ Ó œ
œœ œ œœ œœ œ œœ
. . . . Ó Œ. . Ó œ
œ ˙˙œ œ Œœ Ó œ ˙˙œ œ Œœ œ œ .œ .
? # œ̇ œ œœ œ œ̇ œ œ œ œœœ œœ œ œ œ œ œœœ œœ
Org.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
- - -
=
° # Œ Œ 3 œ œ œ œ œ œj œj
46 TENOR SOLO

SOLO ¢&
œ œœœ ∑ ∑
œ œ œ œ 4 ˙
° # Go - spo - di - ne Si - ne je di - no ro-đe-ni
œ™ œj œ ˙
œ ™ œJ œ ˙
∑ ∑ ∑ 3 ∑ ∑ œœ
A. &
S.
4
I - su -se Kri - ste,
œ œœ œ ˙˙ œœ
?# 3
¢

{
T. ∑ ∑ ∑ 4 ∑ ∑ œ
B.
---
œœ ™™ œœ
œ™ œ
# 3 œ j œ œ œœ
& œ̇ œ œ Œœ œ œ œ œ œ œ œ 4 œ œ œœ œ œœ œœ œœ œ œ œœ
œ
˙˙˙ œœ
œ
œ J - J
œœœ œœœ œœ œœ œ œ œœ - - œ œ œ
3 Œ œ̇ œ ˙™
Org.
?# œ œ œ ‰ ‰ Œ ‰ ‰ 4 œ Œ œ
œ œ œ œJ œJ Œ Œ
J J
=
° #
SOPRAN SOLO
53

œ œ 42 œ œ œ 3 œ
SOLO ¢& ∑ Ó
œ œ œ 4œ œœœ œ ˙
° # œ™ j Go
œœ œœ œœ œœ ŒŒ
- spo - di - ne
2
Bo - že
3
Ja - ganj če Bož - ji

A. & œ ™
S. ∑ 4 ∑ 4 ∑ ∑
J f

? # œ ™™
I - su -se Kri -ste
œœj œ œ œ Œ 2 3
¢ J œ œ œ Œ ∑ 4 ∑ 4 ∑ ∑

{
T.
B.

- - -
& œœœ ™™™
# j œ j
œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ 42 3 œ œ œ
œ œ 4 œ œ œœ œœ œ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œJ - -
œœœ œœœ œœ œœ œ -
Org.
2 3 Œ œ̇ œ œ œœ œ
?# ‰ œ œ œ œ œ œ Œ
œ- - - œ œ‰ œ ‰Œ 4 ‰
œJ œJ ‰ 4 Œ Œ
J J
8

° #
59

SOLO ¢& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° # œ™ œj œ ˙ œ œ™ œj U
A. & œ ™ œ ˙ œ ˙ œœ œœ ˙˙ ∑ ∑ ∑ ∑

S.

Si - ne O - čev Si - ne O - čev.
U
œœ œ ™™ j œ œ ˙
? # œœ œœ œ ˙˙ œœ
¢ J œ œ ˙ ∑ ∑ ∑ ∑

{
T.
B.

# œœ ™™ œ œ U
œœ œœœ ™™™
j
& œ ™ œœJ œœ
œœ
œœ™œ# œ œœœ œœ ™œœJ œœ
˙˙˙ œœ œœ œœ ˙˙ œ œœ œœœ ˙˙˙ œœœœ
œ œœ œ ˙ œ
J œœ œ ˙ œœ
? # œœ œ œ ˙™ U œ œ ˙
Org. mf
‰ œ œ œ- œ ˙ Œ ∑ ∑ œ œ
--
=
° #
67
˙ œœ ˙ œœ œ œ œ
A. &
S. ∑ œœ œœ œœ œœ #œœ œœ ˙˙ œœ # œœ ˙ ˙ œ ˙ œ œ œ œ
Ko - ji o - du - zi -maš grije - he svije - ta smi - luj nam se, smi -luj nam

?# œœ œœ œ œ œœ œœ # œœ œ œœ œ œ ˙˙ ˙˙ #œœ œ ˙œ œ œœ œ œ œœ œœ
¢ ∑ #œ

{
T.
B. œ
# ™
& ˙˙˙ ™™ œœ ˙˙ œ œ ˙˙ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œ̇ œ œœ #œœ œ #œ ˙
˙™ œ œ œ
?# ˙™ œœ œœ œ œœ œœ œœ # œœ œ œ œ œ ˙™
#œ œ œ œ ˙˙ ˙ #œ œ̇ œ œ œ œ œ
Org.

˙™

° #
75
˙˙ œœ ˙ œ œ ˙
A. & ˙™
S. ˙™ œ œœ œœ œœ #œœ œœ ˙˙ œœ # œœ ˙ œ ˙ œ ˙ œœ
se, Ko - ji o - du - zi -maš grije - he svije - ta pri - mi na - šu mo - lit -

? # ˙˙ ™™
œ
œ œ œ œ œœ œ # œœ #œœ œœ œ œ ˙˙ ˙˙ #œœ œ ˙œ œ œœ ˙œ œ œœ
¢

{
T.
B. œ
# œ
œ̇ œ œ œ ˙˙
œœ œœ #œœ œœ ˙˙ œ œ ˙ œ
& ˙™ œŒ œœ œœ # œœ ˙ œ ˙™
˙™ œœ œœ œœ œœ # œœ
?# ˙™ œœ
#œ̇ œ œœ œ ˙˙
˙˙ #œœ œ ˙œ œ œœ œ œ œ œ
Org.
Œ
9

° # j j j
˙™™
83
5 j j j j j j œœ œœ œœ œœ
A. & ˙
S.
8œ œ œ œ œJ œJ œJ œ
J J J J J J
ko - ji sje - diš s des -ne O - cu smi - luj nam se,
œœj œœj œœj œœ œœj œj œœj œ œœj œj œj œ
? # ˙™
˙™ 5J J J œJ J œ

{
¢ 8 J œ
J œJ J œ
T.
B.

# 5 œ
& œ œ œÓ œ œ œ 8 œœ œœ œ œœ œœ œœ œ œœ
œ œœ œœ œœ œœ
œ
? # -œ -œ 5œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ
Org.

8 œ œ œ œ œ œ

° # j j # 6 œj œj j j j j 6 œ œ œj œj œj œj
œ œ ™ 8 J J œ œJ œ œ œ ™™
87

A. & œ œ œ
S. Ϫ
œ™ 8œ œ œ œ œJ
J J Ϫ J J J J J J
smi - luj se. jer ti si je - di - ni svet. f Ti si je - di - ni
œj œj j œj j j œœ ™™
j j j j
? # œœj œœj œ™ # 68 J J œ J œ œ œ™ 6 œ œ œœ œJ œœ œœ

{
¢ J œ™ J J J 8 J J J
T.
B. J

Ϫ
# # 6œ œ œ œ œ œ
& œœ™ œ œœœ œ œ œ 68 œ œ œ œ œ œ œ œ™
œ œ œ 8 œ™ œJ œ
Œ œ œ
- - -- - -- --
œœœ œœ
? # œœ œœ œœ Œœ 6 œ œ œ œ œœ œœ
Org.
# 6 œ
œ 8 J ‰ ‰ œJ ‰ ‰ œ œ œ œ œ 8
- - - - - -
=

° # œ™
U
™ œœœ ™™ œœ ™™
(cca q.=50 )

œ œ ™™ œ ™™
Andante
j
91
j œj j œj œ

9
S.
A. & œ œ œ œœœ œœ œœ œ™ 8œ œJ J œJ J J
Go - spo - - din. Ti si je - di - ni Sve - viš - nji
œ™ œ™ œ™ œj œ™
f
j j
? # œœ™ œ œ œ ™ œ™ œ™ œj œJ œj œJ œ œ™

{

¢
T.
8 J J J
B.
u
# ™ ™ œœ ™ œ™ j ™
œœ ™™
(cca q.=50 )

œ™™ œœ™™ #œœ™™


9
& œœ œœ œœ œœœ œœ œœ 8œ œJ
j œ œ
œ œ J œ œ œ
Ϫ

? # œ œ œ œœ ™ œ œ œ™ œœ ™ œœ ‰ œœ œœ ™™ œœ ™™
Org.

œ™ œ™ ™ 9‰
8‰ ‰
‰ œœ
‰ œ™ œ™
u
10

° # j j œ œ™
j
œ œ ™™
j
÷(cca q.=60)
j j j j
95

œ œœ œœ ™ œ j œ œ œ ‰ œ
A. & œ J œJ œ™ œ œJ œ J J ‰ J
S.
J J

j œœj œœj œ ™
I - su - se Kri - ste Sa Sve - tim Du - hom u

œ™ j œj œj œ™ œj ‰ œj
Ϫ
œ œ œ
T. ? # œ œ
B. ¢ J J J œ™ J

{
œ J J ‰ J
J
Ϫ Ϊ
# j -
÷(cca q.=60) - - -
& œœ ™ œ œ œ™
œ œ
Ϫ
œ
œ


‰ œ
‰ œ œ
œ
‰ œ œ
‰ œ œ œ
œ

‰ Œ™
œ œ œœ ™ j œœ - - œœ - -‰ -œ - -œ -œ -œ -œ

?# ‰ œ œœ
Org.
‰ œ œ ‰ œ
J

° # j j œœj j
99

œ œ œœ œœ œœ 3œ 6œ œœ œœ œ œœ
A. &
S.
J 8œ 8œ œ
J J J
sla - vi Bo - ga O - ca A - - - men,

œj œ œœj œœj œj
? # œœ œ 3 œœ 6 œœ ™ œ œ œ œ
¢

{
T.
J œ J 8 J 8 œ œ
B. J
#
& ‰‰ œœ œœ œœ œœ œœ 3œ
8 œ™ œj 6 œœ
8 œœ œœ œœ ™ œœ
J
œœj œ™ œœj œ™ œ™
? # œœ 3 œœ 6 œ™ œ™
Org.

œ œ œ
J 8 J 8

° # œ j U
œœ œœ œœ œœ™™ œœ™™ œœ™™
102
œ œ
œœ œœ œ œ œ
A. & œ
S.
J
a - - men, a - men,
œ
œœj
œ œj œ™
? # œ ™ œ œ œœ œ™ œ™ œ™
Ϫ Ϫ
Ϫ
¢

{
T.
B. J u
U
# ™ ™ œœ ™ œ œ œœ ™ œœ ™ œ œ œ œ œ œœœ ™™™
& œœœ œœ œœ œœœ œœ
J œ œ œ ™
œ™ œ™ œ j
œ œ™ œ œ œ œœœ™™™
?# Ϫ Ϫ Ϫ Ϫ Ϫ
Org.

u
11
SVET
° bb 4 j
Andante
∑ ∑ 4 œ̇ œ œ œ ˙˙
A. & 4 4 œ ˙˙ ˙œœ œ œ œ™ œJ œ œ
S.
Ϫ
f
Svet, svet, svet Go -spo - din Bog

4˙ ˙˙ œ œ œ œ™ œj œœ œ ˙

{
? bb 44
¢ ∑ ∑ 4˙ œJ œœ ˙
T.
B.

j
Moderato
b4 4 œ̇
& b 4 ‰‰ œœ œœ œœ ‰‰ œœ œ œœ ‰‰ œœ œœ œœ ˙˙˙ 4 œ ˙˙ ˙œœ œ œ œ™
˙
œ œ̇ œ ˙˙
œ
mf
? bb 44 œ œ ˙ 4w œ œ œ œ ˙œ ˙
Organ f
œœœœ˙ 4˙ ˙ Ó œœ ˙
Ó

° bb œ b œj œœj
j j
œœ œœj
110

œœ œj œœ
Moderato
œ œœ œœ ˙˙ œ
A. & œ œ J J œJ
S.

J J J
mf
Sa - ba - ot Pu - na su ne - be - sa i
œ œœ ˙˙ œj œj œj œj œœ œœj œœj

{
? bb œœ œ
¢ b œJ œJ œ œ J J
T.
B. J J
. . . .
b œ j j
& b œ̇ œ œ œœ œœ œœ œœ b œœ
œ
‰ œœœ œœœ ‰ œœ
œ
Org.
œ œ œ œœ .
? bb œ̇ Œ b ‰ œ œ œ. œ. ‰ œ œ œ œ.
Œ

° j j j j
112 Allegretto
b œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ™ ‰
A. & œ œ œ œ̇ œ œ™ ‰
S.

J œJ œJ œJ

œœ ™™
f Tvo - je
j œj œœj œœj
zem - lja tvo - je sla - ve, sla - ve.
œœ œœ œœ œ œ œ̇ j
T. ? œ œ œ
B. ¢ b J
œ

{
J J J œ œ
mf
J
j j Ho -


& b œœœ ‰ œœ œœœ ‰ œœœ œ̇ œ ˙ œ™ ‰
œ œ œ™ ‰
.
œ œ œ œ. ˙ œ̇ œ œœ ™™ ‰
Org.
?b ‰ œ œ œ. œ. ‰ œ
˙ J
12

° b Ó ‰ œj œ œj
j j œœj œœ œ œ ‰ œj
115

A. & Ó ™
Œ œ œ œ Œ Œ
‰ œJ œJ œJ œJ œJ
S.
J
mf
j j œj œj œœ œœj j j j j j œ
sa - na u vi - si - ni Ho -
j j j
j j j j œ œ
˙ œ œj œœ
Ho -
?b œ œ œ œ œ œ
¢ J J J J J œ œJ œ œJ œJ J J

{
T.
B. J J
sa - na u vi - si - ni, ho - sa - na u vi - si - ni, ho -

& b ÓÓ Œ ‰ œj œ œ œ œœ œœ œ
œ
œ
œÓ Œ Œ ‰ œj
‰ œJ œ œ œ ‰ œJ
‰œ œj œ̇ œ œ œ œœ œ œ ‰œ œj
? b Óœ œ œ œ Œœ ™ Œœ œ Œœ
Org.
œœ
œ œ
J
=
U
° b œj œj œj œœj ˙ ˙
118 Andante
œ œ ˙ 4œ œ œ œ
A. & œ 4 œ
J œJ œJ J
S.
u mp Bla - go - slov - ljen
U
sa - na u vi - si - - ni.

œj j œj œj œ œ ˙˙
? b œ œœ œ œ ˙ 4œ œ œ œ
¢ 4 œ
J J J J

{
T.
B. u
U
sa - na u vi - si - - ni

œ ˙ ˙ 4œ
& b œœ œœ œœ œ œ œ ˙ 4œ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ
? b œw œ œ œ œ œ œ ˙˙
Org.
4‰
u
4 œ œ œ œ

° b j œœj j j ‰ j œj œj œœ œ œœ œ œœ
121 Allegretto
œœ œœ Œ 2 ‰
A. &
S.
J J J
œœ ˙ ˙ Œ ‰ œJ J œJ 4 œ™
œ™ ‰
J
ko - ji do - la - zi u i - me Go - spod - nje.

? b œj œj œj œj œ œœ œ œ œ
œ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ˙ œ œ 2 œœ ™™ j
¢
œ
#œ œ œ 4 œ

{
T.
B. J J J J J
u i - me Go spod - nje Ho-

& b œœ™ œ œ œœ ˙˙ œ œ œ œœ œœ œ œœ œ œœ œ œœ 2
4 œœ ŒŒ
œ̇ œ Œ ‰ J
J
Œ œ ‰œ œœj œ œœ œœ œ œ˙ œ œ œ 2 œ™


? b œ œœ œœ œœ ˙œ œ
Org.
#œ̇ œ œ 4 œ œ
‰ J
13

° b Ó j
‰ œj 44 œ œj
j œœj œœ œ œ ‰ œj
125
Œ œ œ œ Œ Œ
A. & Ó Œ ‰ œJ œJ œJ œJ Œ Œ ‰ œJ
S.
J
sa - na u vi - si - ni Ho-
Ho -
j œj œj œj œj œ œj j j j j j œ œœj
? b œj œj œj œj œ œj œ 4˙ œ™ œj
¢ J J J J 4 œ œJ œ œJ œJ J J
T.
B. J J

{
sa - na u vi - si - ni, ho - sa - na u vi - si - ni, ho -

j j
& b ÓÓ Œ ‰ œœ 44 œœ œœ œœ œœ œœ œ
œ
œ
œ Œ Œ ‰ œœ
Œ ‰ J Œ Œ ‰ J
Org.
? b Óœ œ œ œ
Œœ ‰œ œj 4 œ̇ œ œ œ œœ ™ œ œ œœ Œ Œœ ‰œ œj
4 œ œ œ œ
J
=
° j j œj œj ˙ ˙
128
œ
b œœ œ œ œ œ ˙ Ó ∑ ∑
A. & œ Ó
S.
J J J J
sa -na u vi - si - ni.
j j j
? b œœ œœj œœ œœ œ˙ œ ˙˙ Ó
¢ ∑ ∑

{
T.
B. J J J J Ó
sa -na u vi - si - ni
. . . . . . . . . . . .- - U
œ ˙ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
& b œœ œœ œœ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ Ó
Ó
?
. . . . . . . . . .- . .
- - - - - - - - - - -
Org.
œ œ œ œ œ œ œ
? b œw œ œ œ œ œ œ ™
œw œ œ œœ œ œ œ ˙
œ œœ œœ ˙ Ó
Ó
J ---- u
14 JAGANJČE BOŽJI
° b ™™
Moderato (cca q=80)
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
A. &
S.

mp BAS ILI BARITON SOLO

? ™™ œ œj œj œ œ
¢ b

{
T. ∑ ∑ ∑ ∑ J J
B.

™™
(cca q=80) Ja - ganj -če Bož -ji
?b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

™ ™ œœœœ U
j j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™™ œ ™ œ œj œ œ
Organ
? b œ œœ œ œ œ ˙™œ œ œ œ w œ w
‰œ ˙ ‰œ u ‰ œ ˙
J J J

° b œ œj œj œ œ
ZBOR BAS SOLO
j j j
œœ œœ œœ œœ œj œœ œj œj œ œ ˙˙
137

& œ œ œ œ œ œœ ∑
J J J œJ œJ œJ œ
S.
A. J J
Ja -ganj -če Bož -ji mf ko - ji o-du -zi -maš grije -he svije - ta,

? b œœ œœ
j œœj œ œ œ œ j j j
œj œj œj œj œ œœ œœ œœ œœ œœj œ œj œj œ œ̇ œ œ œ
¢ J Jœ JJJ J JJJ J J J J

{
Ó
T.
B. J
grije -he svije -ta
œ
ko - ji o-du -zi -maš
? b œœ œœ œ œœ œœ œœ ∑œw œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙
& œ œ
œ ™ œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ̇ œ œ œ
Org.
?b ˙ œ
œ ‰ œJ ˙ w Ó

° b œ™
smi -
j
luj nam se

œj œ œ œ j
œ œœ œœ œ œœ œ œœ
141
œ™ Ó
S.
A. & œ™ œJ œ œ œ™ œJ œœ œœ œœ
œ ˙˙

œœ ™™ œœj œœ
f smi - luj nam se, smi - luj nam se
j œ œ œ
? b œ™ œj œ œ œ œœ œ œ
œœ œ œ œ
œ œ
œ œ
œ œ w œ ˙
T.
¢ œ™ œJ œ œ J J œ

{
B.
smi - luj nam se

œ œ œ œ œœ œ œœ œœ
& b ẇ ẇ
œ œ œ œŒ œ œ‰ œœ œœ œ œœ œ œ œ
J
œ œ œ Œ œ ‰œ œœj œ œœ œœ œ œ˙ œ œ œ œ˙ œ
? b ˙w œ œ œ
Org.
ẇ œ
15

° b ™™
j j
145 BAS ILI ALT SOLO
∑ ∑ ∑ œœ œœ œœ œœ œ œœ
A. & J J œ
S.

Ja -ganj -če Bož - ji


j
mp

™™ œ œj œj œ œ œœ œœj œœ œ œ œ

{
?
¢ b ∑ ∑ J J J J œ
T.
B.
Ja - ganj -če Bož - ji
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ
& b œœ œœ œœ œ œœ™ œ œ œJ œ œœ ˙˙ ™™ ∑ ?

? b œ œ œ œœ œœ ™™ œj œw
™™ œ ™ œ œ œ œ
Org.
œ œ ˙ j
œ ˙ œ
‰ J ‰ œ ˙ œ
J
=

° b ∑ j œj j j j
œ œj œœ œ ˙˙
149
œœ œœ œœ œœ œœ
A. & œJ
S.
J J J œJ œJ

œœj
mf ko - ji o - du - zi -maš grije -he svije - ta,
œj œj œj œj œ œœ œœj œj œœj œ œj œj œ

{
?b œ œ̇ œ œ œ
¢ J J J J J J œ Ó J J J J
T.
B. J J
ko - ji o - du - zi -maš grije -he svije -ta
?b ∑ &
œw œ œ œ œ œ œ œ œœ œ ˙˙
œ

?b œ™ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ̇ œ œ œ
Org.
œ œ œ œ œ
‰ œ œ ˙ w Ó
J
=

° b œ™ œj œ œ œ œ œ™ j j
da - ruj nam mir
œ
152
œœ œœ œœ œœ œœ Ó œ œ œ
S.
& œ™ œJ œ œ œ™ Ó
œ
œ œ œ œ œ œœ ˙˙
A. J J J

œj œ œ œ œ œœ ™™
j
da - ruj na mir da - ruj nam mir

? b œ™ œœj œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœJ œœ œ œw œ œ ˙

{
T.
B. ¢ œ™ œJ œ œ J
da - ruj nam mir

& b ẇ œ œ œ œ
ẇ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œœ œ œœ œ œœ ˙˙
Œ ‰ J
j ˙
œ œ œ œ Œœ œ ‰œ œœ œ œœ œœ œ œ˙ œ œ œ ˙
Org.

? b ˙w œ œ œ œ ẇ
16

° b Ó œ œj œœ
da - - ruj nam mir.
156

& Ó œ œœ œœ œ œ œ œ̇ œ ˙˙ Ó
Ó
S.
A. J J

œ œ œ
œ œœ œœj œ œ œ̇ œ œ œœ œ ˙˙
œ
?b œ œ œ œ Ó
¢

{
T.
B.
J œ Ó
poco rall.
da - - ruj nam mir da - ruj mir

œ œ œ œ œ œ œœ
& b œŒ œ œ‰ œœ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ
œ œ œ œœ œœ œ
J
j œ œ œ œ ˙ œ a tempoœ
poco rall.
Œ ‰ œ œ œœ œœ œ œ œ œœ œ
Org.
?b œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ
œ ‰ J

{
U
œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙
159 poco rall.

& b œœ™ œ œ œJ œ œœ ˙
˙
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
™ œj œ œ ˙˙
pp
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
?b œ™œ
Org.
œ ˙ w
˙
w
˙
w
œ œ
˙
˙
Ó
Ó
J Ó Ó Ó
u

MISA "NOVOROĐENOM KRALJU" skladana je na tipove i motive božićnih popijevaka. Takva praksa nije nepoznata
u povijesti crkvene glazbe, posebno u melodijama gregorijanskog pjevanja u kome postoje takozvane tipske melodije
na koje su se potpisivali različiti liturgijski tekstovi. Njihova ljepota i muzkalnost privukla je glazbenike na takove postupke,
a isto tako postoje melodije zvane "čentonske melodije" koje su isprepletene raznim gregorijanskim, vrlo poznatim motivima.
Tako imamo mnoštvo Antifona i Graduala (stihovi Graduala) u takvom stilu.
Ljepota božićnih, liturgijskih popijevaka poslužila je kao tip ili motiv na koji su prilagođeni tekstovi Ordinariuma mise.
Ovim postupkom te melodije postale su još više liturgijske, jer su ušle u sam sadržaj liturgijskog obrasca propisanog Misalom.

Vous aimerez peut-être aussi