Vous êtes sur la page 1sur 9

Kolędy

Kornet I
1.Wśród Nocnej Ciszy kor.1
>α β œ œ œ œ ˙− Œ

> α −− ˙
A
œ œ ˙ œ œ œ œ ˙− Œ −− −− œ œ œ œ
B

> α œ− œ œ
Ι œ œ œ œ œ œ− œ œ
Ι œ œ œ œ œ ˙− Œ −−

2.Gdy się Chrystus Rodzi >


œ œ œ
αα 33 œ ˙ ˙ ˙− Œ
Ε
> α −− œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ ˙ − −− œ œ œ œ

A B

α ˙
Ε Ο ο
> α œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ ˙ œ− œ ˙
α Ι Ι
ε
œ − œ ˙ œ
cresc.
> αα œ œ œ ˙ Œ −−
Ι ˙ ˙−
> α 2 œ− ι
3.Bóg Się Rodzi kor.1
α 3 œ œ œ œ œ œ œ

> α −− œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ −− œ œ Œ
A 1 2

α œ

> α B −− œ − œι œ œ œ œ œ œ œ − œι œ œ − œι œ œ œ œ œ œ œ − œι œ œ œ œ −−
α œœ œœœ œ œ

> α α 32 œ œ œ ˙−
4.Dzisiaj w Betlejem
α
Ε
œ œ œ œ
œ œ œ œ
> α α −− œ œ œ œ œ œ œ œ Œ −−
A

α
=
> α −− œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
B

αα œ œ
ο
=œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
> α œ ˙− −−
αα
> αα α β ˙ ˙ ˙− Œ
αα
5.Anioł Pasterzom Mówił kor.1

Ε
> αα α œ œ œ œ œ œ ˙
A
œ œ œ œ œ µœ ˙
αα
ο
> α α −− œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙
B

ααα
Ε
> αα ˙ œ œ ˙ ˙ ˙− Œ −−
ααα

6.Tryumfy Króla Niebieskiego > αα β œ − œ œ œ œ ϖ


α
ε B
> α œœœ œ œ œ œ œ −− œ µ œ œ œ œ − œ œ œ œ œ ˙
α α œ œ ˙ œœ œ œ ˙ œœ
A

Ι
ε ο
Ε
> α œ µœ œ œ œ− œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ −−
αα Ι œ œ
7.Pójdźmy Wszyscy Do Stajenki
> αα β œ œ œ œ œ − œ œ œ
α
kor.1
Ι
Ε
> α œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ − œΙ
œ œ
A

αα œ œ Ι
> α −− œ − œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ − œ œ œ −− œ − œ œ œ
B 1 2

αα Ι Ι Ι Ι
8.Przybieżeli Do Betlejem
> α 1 œ œ ˙ œ œ
α 3 ˙
Ε
> α −− œ œ œ ˙ −−
A

α œ œ œ œ œ œ œ

> α −− œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
B

α
ε
> αα ˙ œ œ ˙ −−
> α α 32 œ œ œ œ œ œ ˙
α
9.W Żłobie Leży kor.1

> α α −− œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ −− −− œ œ œ œ
A B

α
> α œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ −−
αα

> α α 32 œ œ− œ œ ˙
10.Lulajże Jezuniu Ι
> αα œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ
A

œ œ
128

> α œ œ− œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ ˙ −− œ œ
133 B

α Ι
> α œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ
138

α Ι
> αα œ ˙ −− œ ˙
143 1 2
11.Do Szopy, Hej Pasterzekor.1 > α 2 œ œ œ œ ˙
αα 3 œ
> α α −− œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ −−
A

α œ œ
> α −−
B
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ µœ ˙ œ œ
αα œ œ
> αα œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ −−
α

> α α 32 œ œ œ œ ˙ Œ
12.Pasterze Mili α
ε 1
> α α −− œ œ œ ˙− œ œ œ œ ˙ Œ −− ˙ Œ
2

œ
A

α
> αα œ œ œ
B
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
α
ο
> αα ˙ − œ œ œ œ Τ̇
Œ −−
α
> α α 32 ˙ œ ˙−
α
13.Nowy Rok Bieży kor.1

> αα œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ
α
Τ̇− œ œ œ ˙ œ
> α −− œ œ œ
αα
> αα ˙ œ ˙ œ ˙−
α −−

> αα β œ − œ œ œ ˙ ˙
Ι
Ε
14.Mędrcy Świata
> αα œ − œ œ œ œ œ œ œ œ − œ œ œ œ − œ ˙ œ œ œ
œ− œ œ œ œ
Ι Ι Ι Ι
ο œ œ œ œ Εœ

> α œ œœ œ ˙ −− œ − œ œ œ œ œ œ œ
α ˙ œ
Ι ο Ι
ε
> α ˙ œ œ œ œ œ− œ œ œ ˙
α ˙ œ − œΙ œ œ ˙ −−
ο Ι
Ε
Τ
> α α α α 57 œ − œ œ œ − œ
15.Cicha Noc kor.1
αα œ œ− œ−
ε
> αα α α œ − œ œ œ− œ− œ œ œ− œ œ œ− œ œ œ− œ œ œ− œ œ
αα Ι Ι Ι
ο
> α α α œ− œ − œ œ œ œ − œ œ œ − Τœ −
ααα œ œ œ− œ œ œ œ− œ œ œ− Ι
Ι
Ε ε
> α α α œ− œ œ œ − œ œ œ − œι ‰ ‰
ααα
Ε ο

Vous aimerez peut-être aussi