Vous êtes sur la page 1sur 1

BARCA

M: C. GABARAIN
Trad.: I. Răchiteanu

## 6 « « « « «« « « « ««
8 «
«
˙ . «
«
ˆ «
« «
ˆ
« «
ˆ «
«
ˆ « « «
« «
« «
« ˆ«=
j
=======================
& ˆ« ˆ« ˆ« . ˆ« . ˆ« . ˆ«
1.Tu, ai ve - nit iar pe ma - luri, ºi - ai che -
2.Eu sunt un om plin de lip - suri, tot ce
3.Gân - dul meu e doar la ti - ne, tot ce
## « ««ˆ . ««ˆ ««j «« «« «« «« . «« . «« « « ««
4.Azi pes - cu - im îm - pre - u - nã, pes - cu -
«
ˆ
« . « « ˆ
« ˆ« ˆ« ˆ«
=========================
& ˆ« ˆ« ˆ« _«j « j
ˆ
_««ˆ ˆ« «
mat oa - meni sã te ur - me - ze; sã pes - cu -
am sunt a - ces - te mâini, ga - ta, ori - când, cu
sunt þi - e îþi a - par - þi - ne, eu vreau, în

## « «« «
im în o - cea - nul de i - nimi, cu a - de -

«ˆ« . «
«ˆ« . « «
«ˆ« «j « « « ‰ «
ˆ« ˆ« «j
Refren:
=========================
& ˆ« «ˆ« . «ˆ« . «ˆ« . «ˆ«
ias - cã în lu - me i - nimi. O
ti - ne, sã pes - cu - ias - cã.

«« « «« « «
lu - me, sã merg cu ti - ne.

## «« . « « « «
«
«« «« œ̂«» ˆ«œ» œ̂««» «« «ˆ« . «ˆ« . «« «« «
vã - rul ºi via - þa noas - trã.

ˆ«œ» . «ˆ«œ .. »
œ̂ œ̂
» » œ̂
» «
ˆ . ˆ« «j
=========================
& »» »
»» »» »» »» » »» »» œ»» . œ»» . œ»» . œ
» ˆ«Jœ»
» » » »
» »»
## « «« . « «
«« « «« «« «« «« «« «« « « ««
«ˆ« ..
Doam - ne când fur - tu - na spo - reº - te, þi - ne

=========================
& œ»» «
ˆ
œ»» . ˆ « « »
œ̂ «
»»œ »»œ̂ »»»œ̂ »» »»»œ̂ »»œ̂ ˆ«œ»» .. ˆ«œ»» .. ˆ«œ» .. ««œˆ ««Jœj
» » » » » »» »«» »ˆ«»
» » » »
## «« .
bar - ca
«« . «« «« ««« «ˆ« «« ««« « «

« «
nu se scu - fun - de.
««
Ia - mã,

ˆ«œ» . ˆ«œ» . ˆ«œ» œ̂«» œ̂»» »œ» œ̂»» œ̂«» «ˆ«œ .. «ˆ«œ .. ˆ
« . ««ˆ ««
=========================
& »» »» »» »» » » » »» »» »» œ»» . «œ» ˆ«Jœ»
j
» » » »» »»
## «
Doam - ne, vin ºi eu azi cu ti - ne, Bar - ca

« . «« . «« «« «« «« «« « ««
ˆ«œ» . ˆ«œ» .
===================
& ˆ«œ» «ˆ« «»œ̂ «»œ̂ œ̂«» «« »˙«» . =
»» »» »» _œ»» »» »» »» _œ̂»» »
» » » »
sfân - tã a - re înc ' un pes - car.