Vous êtes sur la page 1sur 6

JELMAGYARÁZAT

pergõdob lábdob lábdob tom-tom-ok

«« «« ««ˆ«
jobb lábbal bal lábbal

ˆ
« « ˆ
« ««
/ «ˆ« «
«ˆ«
l====================== ˆ« =l

.
lábcintányér kisérõ cintányér kisérõ cintányér beütõ cintányérok

« « ««« «««
kupola

««« «¿« «¿« Î _Î


¿
/
l====================== =l

ELÕKÉSZÍTÕ GYAKORLATOK 1.

Az elsõ gyakorlatot játsszuk el jobb- és bal lábbal is!

«« «« «« «« «« «« «« «« «« ««£ «« «« ««£ «« «« ««£ «« «« ««£ ««


44 ¿««« ««« ¿«ˆ«« ««« ¿««« ««« «««¿ˆ ««« «¿«« ««« ««« «¿«ˆ« ««« ««« ¿««« ««« ««« «¿«ˆ« ««« «««
1.

/======================
l “ { ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ ˆ« = ˆ« l

«« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« ««£ «« «« ««£ «« «« ««£ «« «« ««£ ««


«««¿ ««« ««« ««« ¿«ˆ«« ««« ««« ««« ¿««« ««« ««« ««« «¿«ˆ« ««« ««« ««« «««¿ ««« ««« «¿«ˆ« ««« ««« ¿«ˆ«« ««« ««« «««¿ ««« «««
/ «ˆ «ˆ «ˆ ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« «ˆ «ˆ ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ ˆ« ˆ«=”{
l======================

««¿« ««« ««¿« ««« ««¿« ««« «««¿ ««« ««¿ ««£ «« «« ««£ «« «« ««£ «« «« ««£ ««
« « «
ˆ « « « «ˆ « ««« ««« ««« «¿«ˆ« ««« ««« ¿««« ««« ««« «««¿ˆ ««« «««
2.

« « « « « « « «
l / “ { ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ« «ˆ «ˆ« l ˆ« «ˆ« ˆ« ««ˆ ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ« ˆ« ««ˆ ˆ« =
====================== «ˆ« l

««« ««« ««« ««« ««¿« ««« ««« ««« ««¿« ««« ««« ««« «««¿ ««« ««« ««« «« ««£ «« «« ««£ «« «« ««£ «« «« ««£ ««
¿«« «« «« «« ˆ«« «« «« «« «« «« «« «« ««ˆ «« «« «« «¿«« ««« ««« «¿«ˆ« ««« ««« ¿««« ««« ««« «««¿ˆ ««« «««
/ «ˆ ««ˆ «ˆ ««ˆ ˆ« «ˆ« ˆ« ««ˆ ˆ« «ˆ« ˆ« ««ˆ «ˆ «ˆ« ˆ« «ˆ« l ˆ« «ˆ« ˆ« ««ˆ ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ« ˆ« ««ˆ ˆ« «ˆ«=”{
l======================

6
ELÕKÉSZÍTÕ GYAKORLATOK 2.

Játsszuk el a gyakorlatokat jobb- és bal lábbal is!

«« ««« «« ««« 2. ««« «« «« ««« 3. «« «« «« ««« 4. ««« ««« «« ««


24 «¿«« ¿ «¿«ˆ ¿ ¿ ¿««« ««¿ˆ ¿ ¿««« ¿««« ««¿ˆ ¿ ¿ ¿ «¿«ˆ ¿«««
1.

/l======================
“ { «ˆ ”{ “ { ˆ« ”{ “ { ˆ« ˆ« ”{ “ { ˆ«=”{

««« «« ««« «« ««« 6. ««« ««« «« «« ««« 7. «« ««« «« «« ««« 8. ««« «« ««« «« «« «««
¿ ««« ¿ «¿ˆ« ¿ ¿ ¿ ««« ««¿ˆ ¿ ¿««« ¿ ««« ¿ˆ«« ¿ ¿ ««« ¿ ««« «¿ˆ« ¿
5.

/ “ { ˆ«
l====================== ”{ “ { ˆ« ”{ “ { ˆ« ˆ« ”{ “ { ˆ« ˆ« =”{

««« ««« «« «« ««« 10. ««« ««« «« ««« «« 11. ««« ««« «« «« ««« «« 12. «« «« ««« «« «««
¿ ¿ «¿«ˆ ««« ¿ ¿ ¿ «¿«ˆ ¿ ««« ¿ ¿ ¿«ˆ« ««« ¿ ««« ¿««« ««« ¿ ««¿ˆ ¿
9.

l / “{ ˆ« ”{ “ {
====================== ˆ« ”{ “ { ˆ« ˆ« ”{ “ { ˆ« ˆ« =”{

««« «« «« «« ««« 14. ««« «« «« «« ««« 15. «« «« ««« «« «« ««« 16. «« «« «« «« «««
¿ ««« «««¿ «¿ˆ« ¿ ¿ ¿««« ««« ««¿ˆ ¿ ¿««« ««« ¿ ««« «¿«ˆ ¿ ¿««« ¿««« ««« ««¿ˆ ¿
13.

/ “ { ˆ« «ˆ
l====================== ”{ “ { ˆ« ˆ« ”{ “ { ˆ« ˆ« ˆ« ”{ “ { ˆ« ˆ« ˆ« =”{

««« ««« «« «« «« 18. ««« ««« «« «« «« 19. «« «« «« «« ««« 20. ««« «« «« «« «« «««
¿ ¿ ¿«ˆ« ««« ¿««« ¿ ¿ ¿«ˆ« ¿««« ««« ¿««« ««« ¿««« ¿ˆ«« ¿ ¿ ««« ¿««« ««« «¿ˆ« ¿
17.

/ “{ ˆ« ˆ« ”{ “ {
l====================== ˆ« ˆ« ”{ “ { ˆ« ˆ« ˆ« ”{ “ { ˆ« «ˆ ˆ« =”{

««« ««« «« «« «« «« 22. «« «« «« «« «« ««« 23. «« «« 24. « « £ «


¿ ¿ ¿«ˆ« ««« ¿««« ««« ¿««« ««« ¿««« ««« «¿«ˆ ¿ ¿«« ¿«ˆ« ««¿ «« ««¿
««ˆ« ‰ ˆ«
21.

/======================
l “{ «
ˆ ˆ « «
ˆ ”{ “ { «
ˆ «
ˆ «
ˆ «
ˆ ”{ “ { « «
ˆ ”{ “ { =”{

««« £ «« «« 26. «« £ «« «« 27. ««« «« ««£ 28. ««« «« £ ««


¿ ‰ ««« «¿ˆ« ¿««« ‰ ««« «¿ˆ« ¿ «¿«ˆ ««« ‰ ¿ ¿ˆ«« ‰ «««
25.

/ “{ ˆ« ”{ “ { ˆ« ˆ«
l====================== ”{ “ { ˆ« ”{ “ { ˆ«=”{

««¿« «««£ ««¿ 30. ««¿« «««£ ««« ««¿ 31. ««« ««« «««£ ««« 32. ««¿« «««£ ««« ««¿
« « ‰ «ˆ« « « «ˆ« ¿ ¿«ˆ «« «« « « « «ˆ«
29.

« «
/======================
l “ { ˆ« ˆ« «
”{ “ { ˆ« ˆ« « ”{ “ { « « «
ˆ« ˆ« ”{ “ { ˆ« ˆ« ˆ« =”{

7
GYAKORLATOK TIZENHATODOKKAL 1.

«« «« ««« «« ««« 2. ««« «« «« «« ««« 3. ««« ««« «« «« ««


24 ¿««« ««« ¿ «¿«ˆ ¿ ¿ ¿««« ««« «¿ˆ« ¿ ¿ ¿ ¿«ˆ« ¿««« «««
1.

/l=================
“ { ˆ« «ˆ« ”{ “ { ˆ« «ˆ« ”{ “ { ˆ« =«ˆ« ”{
KÍSÉRETEK TIZENHATODOKKAL 1.

««¿« ««¿« ««¿« ««¿« ««« «««¿ ««¿« «««¿ ««¿« 2. ««¿« ««« ««¿« ««¿« ««¿« ««« ««¿« ««¿« «««¿ ««¿«
Bármelyik két együtemes példából alkothatunk kétütemes kíséretet!

44 «« ˆ« ««ˆ« ««« «ˆ ««ˆ« ««« ˆ« ««ˆ« ««« «ˆ


1.

/l======================
“{ «
ˆ ˆ« ”{ “ { ˆ« ˆ« =”{
3. «
«¿«« «««¿ ««¿«ˆ« «««¿ «««¿ ««¿«« «««« «««¿«ˆ «««¿ 4. ««¿«« «««¿ ««¿«ˆ« ««¿«« «««¿ ««¿«« «««« ««««¿ˆ «««¿
/ “ { «ˆ«
l====================== «ˆ« ««ˆ« ”{ “ { «ˆ« «ˆ« «ˆ« ««ˆ« =”{
5. «
«¿«« ««¿« ««¿«ˆ« ««¿«« «««« ««¿« ««¿«« «««« «««¿ˆ« ««¿« 6. ««¿«« ««¿« ««¿«ˆ« ««¿« ««¿«« ««¿«« «««« ««««¿ˆ ««¿«
/ “ { «ˆ«
l====================== «ˆ« ««ˆ« «ˆ« ««ˆ« ”{ “ { «ˆ« «ˆ« «ˆ« ««ˆ« =”{
7. «
«¿«« ««¿«« «««« ««¿«ˆ« ««¿«« ««¿«« «««« «««¿ «««ˆ«¿ «««¿ 8. ««¿«« ««¿«« «««« ««¿«ˆ« ««¿«« «««« «««¿ ««¿«« «««« «««¿«ˆ «««¿
l / “ { «ˆ« «ˆ« ««ˆ«
====================== «ˆ« «ˆ« ««ˆ« ”{ “ { «ˆ« «ˆ« ««ˆ« «ˆ« ««ˆ« «ˆ« ««ˆ« =”{
9. «
«¿«ˆ« ««¿«« ««¿«ˆ« ««¿«« «««« ««¿«ˆ« ««¿«« «««« «««¿«ˆ ««¿«« «««« 10. ««¿«« ««¿«ˆ« ««««¿ «««« ««¿«ˆ« ««¿«« «««« ««««¿ˆ «««¿« «««« ««¿«ˆ«
/ “{
l====================== «ˆ« «ˆ« ««ˆ« «ˆ« ««ˆ« «ˆ« ««ˆ« ”{ “ { «ˆ« «ˆ« ««ˆ« «ˆ« ««ˆ« ««ˆ ««ˆ« =”{
11. «
«¿«« ««¿«« «««¿ ««¿«ˆ« «««¿ ««¿«« «««« «««¿ˆ« «««¿ 12. ««¿«« ««¿«« «««« ««¿«ˆ« ««¿«« «««¿ ««¿«ˆ« «««¿ ««¿««
A következõ kíséretek pergõdob variációit alkalmazzuk a fenti kíséretekben is!

/ “ { «ˆ« «ˆ«
l====================== «ˆ« ««ˆ« ”{ “ { «ˆ« «ˆ« ««ˆ« «ˆ« «ˆ« =”{
13. «
««¿« ««¿«« «««« «««¿ˆ« ««¿«« ««¿«« «««« ««¿«ˆ« ¿«««« ««¿«« «««« ««¿«ˆ« ««¿«« ««¿«« «««« ««¿«ˆ« ««¿«« ««¿«« «««« ««««¿ˆ ««¿«
/ “ { «ˆ« «ˆ« ««ˆ«
l====================== «ˆ« «ˆ« ««ˆ« «ˆ« «ˆ« ««ˆ« l «ˆ« «ˆ« «««ˆ «ˆ« «ˆ« ««ˆ« =”{
14. «
«¿«« «««¿ ««¿«ˆ« «««¿ «««ˆ« «««¿ ««¿«« «««« «««¿ˆ« «««¿ 15. ««¿«« «««¿ ««¿«ˆ« ««¿«« «««¿ ««««ˆ ««¿«« «««« ««««¿ˆ «««¿
A pergõdobon játszott tizenhatodokat üthetjük bármelyik tom-tom-ra is!

l / “ { «ˆ«
====================== «ˆ« ««ˆ« ”{ “ { «ˆ« «ˆ« «ˆ« ««ˆ« =”{
16. «
«¿«« ««¿«« ««¿«ˆ« ««¿« ««¿« «««ˆ« ««««¿ «««« «««¿«ˆ ««¿« ˆ«««« ««¿«« «««« ««¿«ˆ« ««¿« «««ˆ« ««¿«« «««« ««¿«ˆ« ««¿« «««ˆ« «««¿« «««« ««¿«ˆ«
/ “ { «ˆ« «ˆ«
l====================== ««ˆ ««ˆ« l «ˆ« ««ˆ« «ˆ« ««ˆ« ««ˆ ««ˆ« =”{

8
RÖVID SZÓLÓK - TIZENHATODOK 1.

««« ««« ««ˆ« ««ˆ« «« «« ««« ««« 2. ««« ««« ««ˆ« ««ˆ« «« «« ««« ««« 3. «« «« «« «« ««ˆ« ««ˆ« ««« ««« 4. ««« ««« ««ˆ« ˆ««« ««« ««« «« ««
Az elsõ nyolc gyakorlatban az elsõ példa két-két különbözõ hangját lábbal játsszuk.

24 ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ« ««ˆ «« «« ˆ« ˆ« «ˆ« «ˆ« ˆ« ˆ« «« «« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« «« «« ˆ« «ˆ


1.

/l======================
“{ ”{ “ { ˆ« «ˆ« ”{ “ { ˆ« «ˆ« ”{ “ { «ˆ «ˆ« =”{
5. « « « « « « « « 6.
««ˆ« ««ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« ««« ««« ««« ««« ««ˆ« «««ˆ «««« «««« ««ˆ« ««ˆ« 7. ««ˆ« ««ˆ« ««« ««« ««ˆ« ««ˆ« «««« «««« 8. ««« ««« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« «««« ««««
/ “{
l====================== «ˆ« ««ˆ« ”{ “ { «ˆ« ««ˆ« «ˆ« ««ˆ« ”{ “ { «ˆ« ««ˆ« «ˆ« ««ˆ« ”{ “ { «ˆ« ««ˆ« «ˆ« =««ˆ« ”{

10. « « « « 11. « « « « 12.


A következõ gyakorlatok négy-, hat- és nyolc hangból álló motívumok több változatát mutatják be.

1 « « «
««ˆ ««ˆ ««« ««« « « « «
ˆ« ˆ« ««« ««« « «
«
ˆ «
«
ˆ «
««« «««« « « « « ««ˆ« «ˆ« ««« «««
« « « «
9. 13.

/ 4 “{
l====================== ˆ« «ˆ« ”{ “ { ˆ« «ˆ« ”{ “ { ˆ« ˆ«« ”{ “ { ˆ« ˆ« «ˆ« ˆ««« ”{ “ { «ˆ« ««ˆ«=”{
14. « « « « 15. « « « « 16. « « « « 17.
««ˆ «««ˆ ««« ««« «ˆ« ««ˆ« ««« ««« «ˆ« «ˆ« ««« ««« «« «ˆ« «« «« 18. ««« «ˆ« ««« ««« 19. ««« ««ˆ« ««« «««
/ “{
l====================== ««ˆ ««ˆ« ”{ “ { «ˆ« ««ˆ« ”{ “ { «ˆ« ««ˆ« ”{ “ { ˆ« «ˆ« ««ˆ« ”{ “ { ˆ« «ˆ« ««ˆ« ”{ “ { ˆ« «ˆ« ««ˆ«=”{
20. « « « « « « « « 21. « « « « « « « « 22. « « « « «« «« «« ««
2 « « « « «
«
ˆ «
«
ˆ «
« «
« «
«
ˆ «
«
ˆ «
« «
« «
«
ˆ «
«
ˆ «
« «
« «
«
ˆ «
«
ˆ «
« «
« « « « « « « « «
ˆ« ˆ« « « « « «« «« « « « « « « « « « « «ˆ ˆ« « «««
23.

l / 4 “ { «ˆ« ««ˆ« «ˆ« ««ˆ« ”{ “ { «ˆ« ««ˆ« «ˆ« ««ˆ« ”{ “ { «ˆ« ««ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ« ««ˆ« ”{ “ { ˆ« ˆ« «ˆ« ««ˆ« «ˆ« =
====================== ˆ« ”{
24. « « « « « « « « 25. « « « « « « « « 26. « « « « « « « « 27. « « « « « « « «
«ˆ« ˆ« ««« ««« ««ˆ« ˆ« ««« ««« ««ˆ« ˆ« ««« ««« «ˆ« ˆ« ««« ««« «ˆ« «ˆ« «««« «««« ««ˆ« ˆ« ««« ««« ««ˆ« ˆ« ««« ««« «ˆ« «ˆ« «««« ««««
/ “ { ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ« ”{ “ { ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ« ”{ “ { ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ« ”{ “ { ˆ« «ˆ« ˆ« =
l====================== «ˆ« ”{
28.
«« «ˆ« «« «« ««« «ˆ« ««« ««« 29. ««« «ˆ« ««« ««« «« «ˆ« «« «« 30. ««« «ˆ« ««« ««« «« «ˆ« «« «« 31. «« «ˆ« «« «« ««« «ˆ« ««« «««
/ “ { ˆ« «ˆ« ««ˆ« ˆ« «ˆ« ««ˆ« ”{ “ { ˆ« «ˆ« ««ˆ« ˆ« «ˆ« ««ˆ« ”{ “ { ˆ« «ˆ« ««ˆ« ˆ« «ˆ« ««ˆ« ”{ “ { ˆ« «ˆ« ««ˆ« ˆ« «ˆ« =
l====================== ««ˆ« ”{
32.
«« «ˆ« «« «« ««ˆ« ««ˆ« «««« «««« 33. ««ˆ« ««ˆ« «««« «««« «« «ˆ« «« «« 34. ««ˆ« «ˆ« ««« ««« «« «ˆ« «« «« 35. «« «ˆ« «« «« ««ˆ« «ˆ« ««« «««
/ “ { ˆ« «ˆ« ««ˆ« «ˆ« ««ˆ« ”{ “ { «ˆ« ««ˆ« ˆ« «ˆ« ««ˆ« ”{ “ { «ˆ« ««ˆ« ˆ« «ˆ« ««ˆ« ”{ “ { ˆ« «ˆ« ««ˆ« «ˆ« =
l====================== ««ˆ« ”{

««ˆ« «ˆ« ««« ««« ««ˆ« «ˆ« «««« «««« ««ˆ« «ˆ« «««« «««« ««ˆ« «ˆ« ««« ««« ««ˆ« ««ˆ« ««««« ««««« ««ˆ« «ˆ« ««« ««« ««ˆ« «ˆ« ««« ««« ««ˆ« ««ˆ« ««««« «««««
36. 37. 38. 39.

/ “ { ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ« ”{ “ { ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ« ”{ “ { ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ« ”{ “ { ˆ« «ˆ« ˆ« =


l====================== «ˆ« ”{
40. « « « « 41. « « « « 42. « « « « 43. 44. « « « «
1 « « « « «
« «
« «
«
ˆ «
ˆ
« «
« «
« «
«
ˆ «
«
ˆ « « « « ««« ««« ««ˆ« «ˆ«
/ 4 “ { ««ˆ «««ˆ « « «
ˆ «
ˆ « « « « « « « «
l====================== ”{ “ { «ˆ« ««ˆ« ”{ “ { «ˆ« ««ˆ« ”{ “ { «ˆ« ««ˆ« ˆ« ˆ« ”{ “ { «ˆ« ««ˆ« =”{
45.
««« ««« ««ˆ ««ˆ« 46. ««« ««« ««ˆ« ««ˆ« 47. «««« «««« «««ˆ« ««ˆ« 48. ««« ««« ««« ««ˆ« 49. «««« «««« «««« ««ˆ« 50. «««« «««« «««« ««ˆ«
/ “ { ««ˆ «««ˆ
l====================== ”{ “ { «ˆ« ««ˆ« ”{ “ { «ˆ« ««ˆ« ”{ “ { «ˆ« ««ˆ« ˆ« ”{ “ { «ˆ« ««ˆ« ˆ« ”{ “ { «ˆ« ««ˆ« ˆ« =”{
37
GYAKORLATOK TRIOLÁKKAL 1.

««¿« «««£ ««¿ 2. «««¿ «««£ ««« ««¿ 3. ««¿« «««¿ «««£ ««« 4. ««¿ ««¿« £ «««
24 «« «« ‰ ˆ«« « « «ˆ« ˆ
« « « ««« ˆ« ‰ ««
1.

/l======================
“ { ˆ« «ˆ« «
”{ “ { ˆ« «ˆ« « ”{ “ { « «
ˆ« «ˆ« ”{ “ { «ˆ« ˆ«=”{

«««¿ «««£ ««« «««¿ £ «


KÍSÉRETEK TRIOLÁKKAL 1.

««¿« «««¿ 2. «
« «
« «
«
« «
« « ««¿«
44 «« «ˆ ««ˆ« ««« ˆ« ¿
«
««ˆ ¿
«
ˆ« ¿ «
««ˆ« ««« ˆ« «
1.

/======================
l “ { ˆ« ˆ« ”
{ “ { « ˆ« =”{
3. « «
£ « «£ « « « 4. « «£ « « « £ « «
««¿« ««« ‰ «¿«ˆ« ««« ««« «¿ ««¿ˆ « «¿«« ««« ‰ ««¿ˆ «¿ ««« ««« «¿«ˆ «
«
/l======================
ˆ
« «
« «
«
ˆ «
« « «
«
ˆ «
« « «
«
ˆ «
« «
“{ ˆ« ˆ« ”{ “ { ˆ« ˆ« =”{
£ « « £ « £ « « «£ «
5. « «
««¿ «««¿ˆ ««« ««« ««¿ ‰ ««« ««¿ˆ « « «
« «
«¿«ˆ« ‰ ««« ««¿ ««« ««« ««¿«ˆ
¿
«
/ “ { ««ˆ« «ˆ« « ”{ “ { ««ˆ« «ˆ« ««ˆ« « =”{
6.

l====================== «ˆ« ««ˆ« «ˆ«


7. « « « £ « « «£ « « 8. « «
£ « «£ « « «£ « «
««¿« «¿«ˆ« ««« ««« «¿ ««« ««« ««¿ˆ« « «¿«« ««« ‰ «¿«ˆ« ««« ««« ««¿ ««« ««« «¿«ˆ
/l====================== «
ˆ «
«
ˆ «
« «
«
ˆ «
« ˆ «
« «
« «
«
ˆ «
« «
«
ˆ «
« «
“{ « ˆ« ˆ« ”{ “ { ˆ« ˆ« ˆ« =”{
£ « £ £ «
9. «
«¿«« «
«¿«ˆ« ‰ ««« ««¿ « «
« 10. « «
« « «
« « «««¿ ««¿«
¿
«
ˆ« «
¿ «
««ˆ« ««« ‰ ˆ« ‰ ««ˆ« «« ˆ« «
¿ «
/ “ { «ˆ«
l====================== «ˆ« «««ˆ ”{ “ { «ˆ« =”{
« ˆ«
11. « « £ « « «£ « « £ « 12. « « «£ « « «£ « « £ «
««¿« «¿««ˆ ‰ ««« ««¿ ««« ««« ««¿«ˆ ‰ ««« ««¿« ¿««ˆ« ««« ««« ««¿ ««« ««« ««¿«ˆ ‰ «««
/ “ { ««ˆ«
l====================== «ˆ« «ˆ« ««ˆ« «ˆ« ”{ “ { «« «ˆ« ««ˆ« «ˆ« ««ˆ« «ˆ«=”{
ˆ«
£ « « «£ « « «£ 14. £ « « «£
13. « « «
««¿« «¿««ˆ ««« ««« ««¿ ««« ««« ««¿«ˆ ««« ‰ « « «
«¿«« «¿«ˆ« ««« ««« ««¿ ««« ‰ «««¿ˆ«
/ “ { «ˆ«
l====================== «ˆ« ««ˆ« «ˆ« ««ˆ« «ˆ« ”{ “ { «ˆ« «ˆ« ««ˆ« «ˆ« =”{
£ « « «£ « « £ « « £ «
A következõ kíséretek pergõdob variációit alkalmazhatjuk az elõzõekben is!

15. « « «
««¿«ˆ «¿«ˆ« ««« ««« ««¿«ˆ ««« ««« «¿«ˆ « 16. « «
««¿« ««¿ ««« ««« ««¿«ˆ ‰ ««« ««¿«
/ “ { «ˆ«
l====================== «ˆ« ««ˆ« «ˆ« ««ˆ« « ”{ “ { «ˆ« «ˆ« ««ˆ« «ˆ« «««ˆ =”{
«
17. « « £ « « «£ « « 18. « « «£ « « «£ « «
«¿«« «¿«ˆ« ‰ ˆ««« ««¿ ««« ««« «¿«ˆ« ««¿« «¿«ˆ« ««« ««« ««¿ ««ˆ« ««« «¿«ˆ«
/ “ { «ˆ«
l====================== «ˆ« ««ˆ« ”{ “ { «ˆ« «ˆ« ««ˆ« «ˆ« =”{
54
RÖVID SZÓLÓK - TRIOLÁK 1.

«« ««£ ««« «« ««£ «« 2. «« ««£ «« «« ««£ «« 3. «« ««£ «« «« ««£ «« 4. «« ««£ ««« «« ««£ ««
Az elsõ négy gyakorlatban az elsõ példa két-két különbözõ hangját lábdobbal játsszuk.

2 «ˆ ˆ« ˆ« «ˆ ««ˆ« ««ˆ« ««« ««« ˆ« «ˆ «ˆ« «ˆ« ˆ« ˆ« ««« ««« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ ««« «««
1.

l / 4 “{
====================== ”{ “ { «ˆ «ˆ« ”{ “ { ˆ« ««ˆ ”{ “ { ˆ« «ˆ«=”{
£ « « «£ « « «£ « « «£ « 6. « «£ « « «£ « « «£ « « «£ «
A következõ gyakorlatokban alkalmazzuk a 37-41. oldal hangszín variációit!

4 « «
«ˆ« ««ˆ «ˆ« ««ˆ ««« ««« «ˆ« «ˆ« «ˆ« ««ˆ ««« ««« ««ˆ ««« ««« ««ˆ ««« ««« ««ˆ ««« ««« ˆ«« ««« «««
5.

/ 4 “{
l====================== ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ« ”{ “ { ˆ« ˆ«« ˆ« ˆ«« ˆ« ˆ«« ˆ« ˆ««=”{

««ˆ« ˆ«««£ ˆ««« «««ˆ «««£ ««« ««ˆ« «««£ ««« «««ˆ «««£ ««« 8. ««ˆ« «««£ ««« «««ˆ «««£ ««« ««ˆ« ««ˆ«£ ˆ««« «««ˆ «««£ «««
6 6 3 3 3 3
7.

/ “{
l====================== «ˆ« ««ˆ« «ˆ« «««ˆ ˆ«« ˆ««« ”{ “ { «ˆ« ˆ««« «ˆ« ˆ««« «ˆ« ««ˆ«=”{

««ˆ« «««£ ««« ««« ««ˆ«£ ««ˆ« ««ˆ« «««£ ««« ««« «««£ ««« 10. ««ˆ« «««ˆ£ «««ˆ «««ˆ «««£ ««« ««« «««£ ««« ««« «««£ «««
6 3 3 3 3 6

ˆ ˆ ˆ«« «« ˆ ˆ «ˆ« «« ˆ ˆ ««ˆ ««


9.

l “{ «
ˆ «
/======================
« « «
«
ˆ «
«
ˆ« ˆ« ˆ« ”{ “ { ˆ« «ˆ=”{

««ˆ« ˆ«««£ ««« ««« ««ˆ«£ ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ«£ «««ˆ «««ˆ «««£ ««« 12. ««ˆ« ««ˆ«£ ««« ««« ««ˆ«£ ˆ««« ««« «««£ ««ˆ« «««ˆ «««£ «««
3 6 3 8 4
11.

/ “{ «ˆ« «««ˆ
l====================== «ˆ« ««ˆ« ”{ “ { ˆ«« ˆ««« «ˆ« ««ˆ« ««ˆ «««ˆ=”{

««« «««£ ««ˆ« «««ˆ ««ˆ«£ ««ˆ« ««« «««£ ««ˆ« «««ˆ ««ˆ«£ ««ˆ« 14. ««« «««£ ˆ««« ««« «««£ ˆ««« ««« «««£ ˆ««« ««« «««£ «««ˆ
4 8 4 4 4
13.

/ “ { «ˆ« ««ˆ«
l====================== «ˆ« ««ˆ« ”{ “ { «ˆ« ««ˆ« ««ˆ ««ˆ« «ˆ« ««ˆ« ««ˆ «««ˆ =”{

««« «««£ ««ˆ« «««ˆ ««ˆ«£ ««ˆ« ««« «««£ «««ˆ ««« «««£ ˆ««« 16. ««« «««£ ˆ««« ««« «««£ ˆ««« ««« «««£ ««ˆ« «««ˆ ««ˆ«£ ««ˆ«
6 6 3 3 3 3
15.

/ “ { «ˆ« ««ˆ«
l====================== «ˆ« ««ˆ« ««ˆ ˆ««« ”{ “ { «ˆ« ««ˆ« ««ˆ ««ˆ« «ˆ« ««ˆ« =”{

««« «««£ ««ˆ« ««« «««£ ««ˆ« ««ˆ« ˆ«««£ «««ˆ ««« «««£ ˆ««« 18. ««« «««£ ««ˆ« «««ˆ ««ˆ«£ ˆ««« ««ˆ« ««ˆ«£ ««« ««« «««ˆ£ «««ˆ
6 3 3 3 3 6
17.

l / “ { «ˆ« ««ˆ« ««ˆ ««ˆ«


====================== ««ˆ ˆ««« ”{ “ { «ˆ« ««ˆ« «ˆ« «««ˆ =”{

««« «««£ ««ˆ« «««ˆ «««£ ««« ««ˆ« ««ˆ«£ «««ˆ «««ˆ ««ˆ«£ ˆ««« 20. ««« «««£ ˆ««« ˆ««« «««£ ««« ««ˆ« ««ˆ«£ ««« ««« «««ˆ£ «««ˆ
3 6 3 8 4
19.

/ “ { «ˆ« ««ˆ«
l====================== «ˆ« ««ˆ« ”{ “ { «ˆ« ««ˆ« «ˆ« ˆ««« «ˆ« «««ˆ =”{
4 8 4 4 4
73

Vous aimerez peut-être aussi