Vous êtes sur la page 1sur 5

CodegénéraldesimpôtsǦTome1  Sommaire

SommaireCODEGÉNÉRALDESIMPÔTSǦTOME1...........................................................................................................9


Partie1ǦImpôtsd’État........................................................................................................................9

Livre1ǦImpôtsdirectsettaxesassimiléesǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͻ
Šƒ’‹–”‡ͳǦ ’Ø–•—”Ž‡”‡˜‡—†‡•’‡”•‘‡•’Š›•‹“—‡•ȋ ȌǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͻ
Section1ǦDispositionsgénérales.................................................................................................................9
Section2ǦRevenusimposables...................................................................................................................12
Section3ǦDéclarationdescontribuables.............................................................................................33
Section4ǦVérificationdesdéclarations................................................................................................35
Section5ǦTaxationd’office..........................................................................................................................35
Section6ǦCalculdel’impôt..........................................................................................................................36
Section7ǦCession,cessationoudécès....................................................................................................39
Šƒ’‹–”‡ʹǦ ’Ø–…‘’Ž±‡–ƒ‹”‡ȋ„”‘‰±ȌǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͶͳ
Šƒ’‹–”‡͵Ǧ ’Ø–•—”Ž‡•„±±ˆ‹…‡•†‡••‘…‹±–±•ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͶͳ
Section1ǦGénéralités.....................................................................................................................................41
Section2ǦChampd’application.................................................................................................................41
Section3ǦDéterminationdubénéficeimposable.............................................................................43
Section4ǦModalitésd’imposition.............................................................................................................58
Section5ǦRégimesparticuliers.................................................................................................................61
Šƒ’‹–”‡ͶǦ‹•’‘•‹–‹‘•…‘—‡•ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͹ͳ
Section1ǦRévisiondesbilans.....................................................................................................................71
Section2ǦRéductionspourinvestissement(Abrogé).....................................................................71
Section3ǦRégimespécialdesexploitationsminières.....................................................................72
Šƒ’‹–”‡ͷǦƒš‡•†‹˜‡”•‡•ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͹Ͷ
Section1ǦTaxed’apprentissage(Abrogé)...........................................................................................74
Section2ǦTaxessurlesterrains................................................................................................................74
Section3ǦTaxespécialesurlessociétés................................................................................................78
Section4ǦTaxeforfaitairedueparlesemployeursetlesdébirentiers(Abrogé).............79
Section5ǦImpôtspécialsurlesbonsdecaisse...................................................................................79
Section6ǦTaxesurlesvéhiculesdetourismedessociétés...........................................................80
Section7ǦFondsnationald’investissement(Abrogé)....................................................................81
Section8ǦTaxesurlesexternalitésnégatives(Abrogé)................................................................81
Šƒ’‹–”‡͸Ǧ‹•’‘•‹–‹‘•†‹˜‡”•‡•ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͺͳ
Section1ǦObligationsdesemployeursetdébirentiers..................................................................81
Section2ǦCommissions,courtages,ristournes,honorairesetdroitsd’auteurs................84
Section3ǦDéclarationdesrémunérationsd’associésetpartsdebénéfices........................85
Section4ǦBénéficiairesdetraitements,salairesetrentesdesourceétrangère...............85
Section5ǦSociétésviséesàl’article126ter.........................................................................................85
Section6ǦPersonnesn’ayantnidomicile,nirésidencefiscaleauCongo..............................86
Section7ǦPlusǦvaluessurtitresréaliséespardespersonnesnonǦrésidentes....................88
Section8ǦEntrepreneursadjudicatairesdesmarchésdeBTP..................................................88
Section9ǦExonérationdesprimescédéesenréassurances........................................................89

Livre2ǦImpôtsurlechiffred’affairesintérieur(Abrogé)ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͺͻ

4  Codegénéraldesimpôts2020
CodegénéraldesimpôtsǦTome1  Sommaire

Partie2ǦImpositionsperçuesauprofitdescollectivités..................................................90
‹–”‡ͳǦ ’Ø–•’‡”­—•ƒ—’”‘ˆ‹–†‡•…‘ŽŽ‡…–‹˜‹–±•ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͻͲ
Chapitre1ǦImpôtsettaxesobligatoires...............................................................................................90
Chapitre2ǦTaxesfacultatives.................................................................................................................104
Chapitre3ǦCentimesadditionnelsàcertainsimpôts..................................................................105


Partie3ǦDispositionscommunesauxparties1et2.........................................................106
‹–”‡ͳǦ‹•’‘•‹–‹‘•†‹˜‡”•‡•ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͲ͸
Chapitre1ǦSanctionspourdéfautdedéclaration,déclarationstardives.........................106
Chapitre2ǦPrescriptions...........................................................................................................................109
Chapitre3ǦChangementdulieud’imposition.................................................................................110
Chapitre4ǦConventionsfiscales.............................................................................................................110
Chapitre5ǦVérificationdescontribuables.......................................................................................111
Chapitre6ǦDroitdecommunication...................................................................................................115
Chapitre7ǦCommissiondesimpôts......................................................................................................118
Chapitre8ǦSecretprofessionnel.............................................................................................................119
Chapitre9ǦMarchéspublics.....................................................................................................................120
‹–”‡ʹǦ؎‡•ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳʹͲ
Chapitre1ǦÉmissiondesrôles.................................................................................................................120
Chapitre2ǦApprobationdesrôles.........................................................................................................120
Chapitre3ǦMiseenrecouvrement........................................................................................................121
‹–”‡͵Ǧ±…Žƒƒ–‹‘•ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳʹͳ
Chapitre1ǦDomainesrespectifsdesjuridictionscontentieuseetgracieuse...................121
Chapitre2ǦJuridictioncontentieuse.....................................................................................................122
Chapitre3ǦJuridictiongracieuse...........................................................................................................125
Chapitre4ǦDispositionscommunes.....................................................................................................127
‹–”‡ͶǦ‡…‘—˜”‡‡–ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳʹ͹
Chapitre1ǦDispositionsgénérales........................................................................................................127
Chapitre2ǦDispositionsspéciales.........................................................................................................134


Partie4ǦSanctionspénales..........................................................................................................138


AnnexesauTome1..........................................................................................................................140


CODEGÉNÉRALDESIMPÔTSǦTOME2......................................................................................................147


Livre1ǦEnregistrementdesactesetmutations.................................................................147
Šƒ’‹–”‡ͳǦ‡Žǯ‡”‡‰‹•–”‡‡–ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͶ͹
Šƒ’‹–”‡ʹǦ••‹‡––‡†‡•†”‘‹–•ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͶͻ
Šƒ’‹–”‡͵Ǧ±Žƒ‹•’‘—”Žǯ‡”‡‰‹•–”‡‡–ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͷ͸
Šƒ’‹–”‡ͶǦ—”‡ƒ—š†ǯ‡”‡‰‹•–”‡‡–ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ͸Ͳ
Šƒ’‹–”‡ͷǦƒ‹‡‡–†‡•†”‘‹–•ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ͸Ͳ
Šƒ’‹–”‡͸Ǧ‡‹‡•’‘—”†±ˆƒ—–†ǯ‡”‡‰‹•–”‡‡–†ƒ•Ž‡•†±Žƒ‹•ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ͸ʹ
Šƒ’‹–”‡͹Ǧ •—ˆˆ‹•ƒ…‡•‡–†‹••‹—Žƒ–‹‘•ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ͸ͷ
Šƒ’‹–”‡ͺǦ„Ž‹‰ƒ–‹‘•†‡•’ƒ”–‹‡•ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ͸͹

Codegénéraldesimpôts2020  5
CodegénéraldesimpôtsǦTome1  Sommaire

Šƒ’‹–”‡ͻǦ”‘‹–•ƒ…“—‹•‡–’”‡•…”‹’–‹‘•ǡ”‡•–‹–—–‹‘•‘—”‡„‘—”•‡‡–•ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ͹͹
Šƒ’‹–”‡ͳͲǦ‘—”•—‹–‡•‡–‹•–ƒ…‡•ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ͹ͻ
Šƒ’‹–”‡ͳͳǦ ‹šƒ–‹‘†‡•†”‘‹–•ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͺͳ
Šƒ’‹–”‡ͳʹǦ”‡‰‹•–”‡‡–‡†±„‡–ǡ‡”‡‰‹•–”‡‡–‰”ƒ–‹•‡–‡š‡’–‹‘•ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͻͳ
Šƒ’‹–”‡ͳ͵Ǧƒš‡•’±…‹ƒŽ‡•—”Ž‡•ƒ••—”ƒ…‡•ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͻͺ
Šƒ’‹–”‡ͳͶǦ…–‡•’ƒ••±•Š‘”•†—‘‰‘”‡Žƒ–‹ˆ•ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͲͲ
Šƒ’‹–”‡ͳͷǦ‘‡•‡–˜ƒŽ‡—”•ƒ––‡‹–‡•’ƒ”Žƒ’”‡•…”‹’–‹‘ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͲͳ
Šƒ’‹–”‡ͳ͸Ǧ ‘”ƒŽ‹–±—‹“—‡ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͲͳ

Livre2ǦContributiondutimbre................................................................................................203
Šƒ’‹–”‡ͳǦ‹•’‘•‹–‹‘•‰±±”ƒŽ‡•ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͲ͵
Šƒ’‹–”‡ʹǦ‹„”‡†‡†‹‡•‹‘ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͲ͸
Šƒ’‹–”‡͵Ǧ‹„”‡•†‡•’ƒ••‡’‘”–•ǡ…ƒ”–‡•†ǯ‹†‡–‹–±ǡ…ƒ”‡–•†‡•±Œ‘—”ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͲͻ
Šƒ’‹–”‡ͶǦ‹•ƒ•’±…‹ƒŽǡ–‹„”‡‡†±„‡–‡–ƒ…–‡•‡š‡’–•†‡–‹„”‡ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͳͲ
Šƒ’‹–”‡ͷǦ”‘‹–•†‡–‹„”‡†‡•‡ˆˆ‡–•†‡…‘‡”…‡ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͳ͹
Šƒ’‹–”‡͸Ǧ”‘‹–†‡–‹„”‡•—”Ž‡•˜±Š‹…—Ž‡•ƒ—–‘‘„‹Ž‡•ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͳͺ
”‘‹–•†‡–‹„”‡‘…‘†‹ˆ‹±•ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͳͺ

Livre3ǦImpôtsurlerevenudesvaleursmobilières(IRVM)........................................220
Chapitre1ǦDispositionsgénérales........................................................................................................220
Chapitre2ǦDispositionsdiverses...........................................................................................................223
Chapitre3ǦExemptions..............................................................................................................................224
Chapitre4ǦDéclarationsetpiècesàdéposerparlessociétés.................................................228

Livre4ǦTaxeimmobilière............................................................................................................229
Chapitre1ǦDispositionsgénérales........................................................................................................229
Chapitre2ǦModalitésd’imposition.......................................................................................................229

Livre5ǦCuratelle.............................................................................................................................231
Chapitre1ǦDispositionsgénérales........................................................................................................231
Chapitre2ǦDescurateursetdeleursattributions........................................................................231
Chapitre3ǦObligationsdescurateursàl’ouvertured’unesuccession...............................232
Chapitre4ǦVentedumobilieretdesimmeubles...........................................................................233
Chapitre5ǦObligations...............................................................................................................................234
Chapitre6ǦSuccessionsetbiensvacantsdesétrangers.............................................................234
Chapitre7ǦGestionaveclestiers...........................................................................................................234
Chapitre8ǦRemisedessuccessionsaudomaineetventedesbiensnonréclamés.......234
Chapitre9ǦComptabilitédessuccessionsetbiensvacants.......................................................235
Chapitre10ǦSurveillanceadministrativeetapurementdescomptesdescurateurs..236
Chapitre11ǦConseildecuratelle...........................................................................................................237
Chapitre12ǦFondsdeprévoyance........................................................................................................237
Chapitre13ǦEnregistrementǦTimbreǦFraisdeprocédure...................................................237
Chapitre14ǦBienssousséquestre.........................................................................................................237

Livre6ǦTaxesurlekilowatt/heure(Abrogé)....................................................................238

Livre7ǦTaxesurlesappareilsautomatiques......................................................................238

Livre8ǦDroitsrelatifsauxdomainesdel’État....................................................................239

6  Codegénéraldesimpôts2020
CodegénéraldesimpôtsǦTome1  Sommaire

TEXTESFISCAUXNONCODIFIÉS..................................................................................................................241

1.Conventionsfiscales....................................................................................................................241
ͳǤͳǤ‘˜‡–‹‘ˆ‹•…ƒŽ‡ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͶͳ
ͳǤʹǤ‘˜‡–‹‘ˆ‹•…ƒŽ‡ƒ˜‡…Žƒ ”ƒ…‡ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ͸ͳ
ͳǤ͵Ǥ‘˜‡–‹‘ˆ‹•…ƒŽ‡ƒ˜‡…Žǯ –ƒŽ‹‡ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ͹͹
ͳǤͶǤ‘˜‡–‹‘ˆ‹•…ƒŽ‡ƒ˜‡…Žƒ±’—„Ž‹“—‡†‡ƒ—”‹…‡ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͻʹ

2.Textesrelatifsauxinvestissements.....................................................................................306
ʹǤͳǤŠƒ”–‡†‡•‹˜‡•–‹••‡‡–•ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵Ͳ͸
ʹǤʹǤ‘†ƒŽ‹–±•†ǯƒ‰”±‡–†‡•‡–”‡’”‹•‡•ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ͳ͵
ʹǤ͵Ǥ‘‹••‹‘†‡”‡±‰‘…‹ƒ–‹‘†‡•…‘˜‡–‹‘•†ǯ±–ƒ„Ž‹••‡‡–ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ʹͲ
ʹǤͶǤ±‰‹‡ˆ‹•…ƒŽ†‡•œ‘‡•±…‘‘‹“—‡••’±…‹ƒŽ‡•ȋȌǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ʹͳ
ʹǤͷǤ±‰‹‡ˆ‹•…ƒŽ†‡•œ‘‡•ˆ”ƒ…Š‡•†‡•ƒ–±ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ʹͻ

3.Fiscalitédesminesetdeshydrocarbures..........................................................................330
͵ǤͳǤ‹•’‘•‹–‹‘•ˆ‹•…ƒŽ‡•†—‘†‡†‡•Š›†”‘…ƒ”„—”‡•ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵͵Ͳ
͵ǤʹǤ‡†‡˜ƒ…‡•—’‡”ˆ‹…‹ƒ‹”‡ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵͵͸
͵Ǥ͵Ǥ‘†ƒŽ‹–±•†ǯƒ’’Ž‹…ƒ–‹‘†‡Žƒƒ—•‡…–‡—”’±–”‘Ž‹‡”ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵͵͹
͵ǤͶǤ‹•’‘•‹–‹‘•ˆ‹•…ƒŽ‡•†—‘†‡‹‹‡”ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵͵ͻ
͵ǤͷǤƒ—š‡–”°‰Ž‡•†‡’‡”…‡’–‹‘†‡•†”‘‹–••—”Ž‡•–‹–”‡•‹‹‡”•ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ͶͶ

4.Impôtsettaxesdivers................................................................................................................346
ͶǤͳǤ ’Ø–‰Ž‘„ƒŽˆ‘”ˆƒ‹–ƒ‹”‡ȋ
ȌǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵Ͷ͸
ͶǤʹǤ…‘’–‡•—”†‹˜‡”•‹’Ø–•ȋ ȌǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵Ͷͺ
ͶǤ͵Ǥ‡†‡˜ƒ…‡ƒ—†‹‘˜‹•—‡ŽŽ‡ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ͷͲ
ͶǤͶǤƒš‡•—”Ž‡•Œ‡—š†‡Šƒ•ƒ”†ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ͷͳ
ͶǤͷǤ‡–‡—‡Žƒ•‘—”…‡•—”Ž‡••‘‡•’ƒ›±‡•’ƒ”Ž‡”±•‘”—„Ž‹…ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ͷʹ
ͶǤ͸Ǥƒš‡—‹“—‡•—”Ž‡••ƒŽƒ‹”‡•ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ͷ͵
ͶǤ͹Ǥƒš‡•—”Ž‡•–”ƒ•ˆ‡”–•†‡ˆ‘†•ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ͷͶ
ͶǤͺǤƒš‡•ˆ‘”‡•–‹°”‡•ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ͷ͹
ͶǤͻǤƒš‡•—”Ž‡•„‹ŽŽ‡–•†ǯƒ˜‹‘‡˜‘Ž•‹–‡”ƒ–‹‘ƒ—šǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵͸ͷ
ͶǤͳͲǤ±‰‹‡ˆ‹•…ƒŽ†‡•‘’±”ƒ–‹‘•‹•…”‹–‡•ŽƒǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵͸͸
ͶǤͳͳǤƒš‡•’±…‹ˆ‹“—‡•—”Ž‡•„‘‹••‘•‡–Ž‡–ƒ„ƒ…ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵͹Ͳ
ͶǤͳʹǤƒš‡†ǯ‘……—’ƒ–‹‘†‡•Ž‘…ƒ—šǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵͹ͳ
ͶǤͳ͵Ǥ‡…‘—˜”‡‡–†‡•”‡…‡––‡•’—„Ž‹“—‡•ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵͹͵
ͶǤͳͶǤƒš‡•—”Ž‡–”ƒˆ‹…†‡•…‘—‹…ƒ–‹‘•±Ž‡…–”‘‹“—‡•ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵͹͸
ͶǤͳͷǤ ’Ø–ˆ‘”ˆƒ‹–ƒ‹”‡•—”Ž‡•’›ŽØ‡•†‡••‘…‹±–±•†‡–±Ž±…‘—‹…ƒ–‹‘ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵͹͹
ͶǤͳ͸Ǥ–”‡’Ø–ˆ‹•…ƒŽ†‡•–‘…ƒ‰‡ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵͹ͺ
ͶǤͳ͹Ǥ––‡•–ƒ–‹‘†‡‘”‡†‡˜ƒ…‡ˆ‹•…ƒŽ‡ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵͹ͻ
ͶǤͳͺǤƒš‡†ǯƒ„‘‡‡–‡–”±ƒ„‘‡‡–ƒ—š…Šƒ‹‡•–±Ž±˜‹•—‡ŽŽ‡•ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵͹ͻ
ͶǤͳͻǤ±‰‹‡ˆ‹•…ƒŽ†‡Žǯ‡–”‡’”‡ƒ–ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ͺͲ
ͶǤʹͲǤ”‘‹–•ˆ‘…‹‡”•‡š…‡’–‹‘‡Ž•ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ͺͳ

Codegénéraldesimpôts2020  7
CodegénéraldesimpôtsǦTome1  Sommaire

5.Taxesurlavaleurajoutée(TVA)...........................................................................................384
Šƒ’‹–”‡ͳǦŠƒ’†ǯƒ’’Ž‹…ƒ–‹‘ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ͺͶ
Šƒ’‹–”‡ʹǦ‡””‹–‘”‹ƒŽ‹–±ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ͺ͹
Šƒ’‹–”‡͵Ǧ ƒ‹–‰±±”ƒ–‡—”‡–‡š‹‰‹„‹Ž‹–±ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ͺͺ
Šƒ’‹–”‡ͶǦƒ•‡†ǯ‹’‘•‹–‹‘‡––ƒ—šǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ͺͻ
Šƒ’‹–”‡ͷǦ±†—…–‹‘ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ͻͲ
Šƒ’‹–”‡͸Ǧ„Ž‹‰ƒ–‹‘•†‡•”‡†‡˜ƒ„Ž‡•ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ͻ͵
Šƒ’‹–”‡͹Ǧ‹“—‹†ƒ–‹‘ǡ”‡…‘—˜”‡‡–ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ͻͷ
Šƒ’‹–”‡ͺǦ”‘‹–†ǯƒ……‹•‡•ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ͻ͸
Šƒ’‹–”‡ͻǦ‡–‹‡•ƒ††‹–‹‘‡Ž•ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ͻͺ
Šƒ’‹–”‡ͳͲǦ‹•’‘•‹–‹‘•ˆ‹ƒŽ‡•ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ͻͺ
‡š‡•ŽƒŽ‘‹•—”ŽƒǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ͻͺ


INDEX...........................................................................................................................................................403


 

8  Codegénéraldesimpôts2020