Vous êtes sur la page 1sur 4

‫اأست ‪ :‬م عب عي ر‬ ‫ـــــ د في الري ضي‬ ‫مراق عـــ‬ ‫فر‬ ‫ب س كن‬ ‫م رس‬ ‫‪.

‬إ ‪:‬‬

‫‪........‬‬ ‫‪ 9 :‬أســــــاسي‬ ‫ال ست‬ ‫‪..........................................................................................‬‬ ‫اإسم و ال قب ‪:‬‬ ‫‪ −‬سـاعة‬ ‫نـ ف ر‬

‫) ضع (×) في اإج ب ال حيح ‪:‬‬ ‫الت رين اأول ‪( :‬‬

‫خطأ‬ ‫صوا‬ ‫‪. ℚ−‬‬ ‫‪� + = ℝ )ϭ‬‬


‫إذن‬ ‫‪;−‬‬ ‫و‬ ‫‪− ;−‬‬ ‫‪ )Ϯ‬لدين‬
‫=‬ ‫=‬ ‫=‬
‫متن ظرتين ب لنسبة إلى ‪:‬‬ ‫‪− ;−‬‬ ‫و‬ ‫;‬ ‫‪)ϯ‬‬

‫إذا ك ن ‪:‬‬ ‫ق بل ل قسمة ع ى‬ ‫‪ )ϰ‬العدد‬


‫=‬ ‫و‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫و‬ ‫=‬ ‫و =‬ ‫=‬
‫هو ‪:‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪ )ϱ‬رق آح د العدد‬

‫) ( ماحظة ‪ :‬أجزاء الت رين ‪ 1‬و ‪ 2‬و ‪ 3‬مترابطة )‬ ‫‪�,‬‬ ‫الت رين الثاني ‪( :‬‬

‫)‬ ‫‪,‬‬ ‫‪(.‬‬ ‫ع‬ ‫= � يق ل القس‬ ‫‪−‬‬ ‫×‬ ‫‪ )1‬أ) بيّن أ الع د‬
‫…………‪……………………………………...........................................‬‬ ‫…………‪……………………………………...........................................‬‬

‫…………‪……………………………………...........................................‬‬ ‫…………‪……………………………………...........................................‬‬

‫…………‪……………………………………...........................................‬‬ ‫…………‪……………………………………...........................................‬‬

‫…………‪……………………………………...........................................‬‬ ‫…………‪……………………………………...........................................‬‬

‫…………‪……………………………………...........................................‬‬ ‫…………‪……………………………………...........................................‬‬

‫)‬ ‫‪,‬‬ ‫) أحسب اأع اد الت لي ‪( :‬‬

‫√=‬ ‫√‪+‬‬ ‫√‪+‬‬ ‫…………………‪= …………………………....................................................................…....................................................................‬‬

‫…………………‪…………………………..............................................................................…..........................................................‬‬

‫√=‬ ‫‪+√ , +√ ,‬‬ ‫…………………‪= …………………………......................................................................…..........................................................‬‬

‫…………………‪…………………………......................................................................…..........................................................‬‬

‫‪.‬‬ ‫=‬ ‫و‬ ‫=‬ ‫ليكن الع ديين الكسريين ‪:‬‬ ‫‪)2‬‬

‫)‬ ‫‪,‬‬ ‫‪(.‬‬ ‫=‬ ‫…………………………‬ ‫و لــ‬ ‫=‬ ‫…………………………‬ ‫أ) الكت ب العشري ال وري لــ‬

‫)‬ ‫‪,‬‬ ‫‪(. ,‬‬ ‫‪+ ,‬‬ ‫=‬ ‫بيّن أ‬ ‫)‬


‫…………‪………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................‬‬

‫‪1‬‬
‫)‬ ‫‪ ,‬مع ا ج ابك (‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫‪,‬‬ ‫و‬ ‫) رتّب اأع اد الت لي ‪:‬‬

‫…………‪………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................‬‬

‫…………‪………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................‬‬

‫…………‪………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................‬‬

‫…………‪………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................‬‬

‫…………‪………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................‬‬

‫)‬ ‫‪,‬‬ ‫‪ ,‬؟(‬ ‫لع د‬ ‫د) م ه الرقم بع الف صل ص حب الرت ع د‬


‫…………‪………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................‬‬

‫…………‪………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................‬‬

‫{=‬ ‫√ ‪;−‬‬ ‫;‬ ‫‪;− ,‬‬ ‫√;…‬ ‫‪; ,‬‬ ‫; | ‪;| −‬‬ ‫‪ )3‬لتكن ال ج عتين }‬

‫�‬ ‫√‬
‫{=‬ ‫‪; √ −‬‬ ‫‪; �; ,‬‬ ‫;‬ ‫‪;− ,‬‬ ‫}‬ ‫و‬

‫)‬ ‫‪,‬‬ ‫أو = ‪( :‬‬ ‫أو‬ ‫أ) أت م بــ ‪ ⊄ :‬أو ⊂ أو‬

‫√√‬ ‫‪.........‬‬ ‫;‬ ‫‪.........‬‬ ‫‪ℝ‬‬ ‫;‬ ‫‪,‬‬ ‫‪...........‬‬

‫‪{ ,‬‬ ‫}‬ ‫‪...........‬‬ ‫‪; − ,‬‬ ‫‪...........‬‬ ‫‪; { ,‬‬ ‫}� ; ;‬ ‫‪...........‬‬

‫�‬
‫√‪−‬‬ ‫‪.........‬‬ ‫;‬ ‫‪.........‬‬ ‫‪ℕ‬‬ ‫;‬ ‫‪�−‬‬ ‫‪. . . . . . . . . ..‬‬ ‫‪ℝ−‬‬

‫)‬ ‫‪,‬‬ ‫الت لي ‪( :‬‬ ‫) أوج ال ج ع‬

‫…‪� = ……………………………...............................................................................................................................................………….....................‬‬

‫…‪� = ……………………………..............................................................................................................................................……………………....‬‬

‫…………………‪= ……………………………...........................................................................................................................................................‬‬

‫)‬ ‫‪,‬‬ ‫الت رين الرابع ‪( :‬‬


‫‪.‬‬ ‫=‬ ‫و =‬ ‫⊥‬ ‫ليكن ; ; معيّن بحيث‬
‫)‬ ‫‪,‬‬ ‫‪(.‬‬ ‫و ‪;−‬‬ ‫; ‪ −‬و ;‬ ‫‪ )1‬أ) عيّن ال ق ط‬
‫)‬ ‫‪, (.‬‬ ‫∕∕‬ ‫) بين أ ‪:‬‬
‫‪............................................................................................................................................................................................................................................‬‬

‫‪............................................................................................................................................................................................................................................‬‬

‫)‬ ‫‪,‬‬ ‫‪(.‬‬ ‫ب ل س إل‬ ‫رت‬ ‫مت‬ ‫و‬ ‫) بيّن أ ال ق تين‬


‫‪............................................................................................................................................................................................................................................‬‬

‫‪............................................................................................................................................................................................................................................‬‬

‫‪2‬‬
‫)‬ ‫‪,‬‬ ‫‪(.‬‬ ‫د) أحسب ال ُع‬
‫‪............................................................................................................................................................................................................................................‬‬

‫‪.............................................................................................................................................................................................................................................‬‬

‫)‬ ‫‪,‬‬ ‫؟ مع ا ج ابك‪( .‬‬ ‫) م هي ط يع ال ث‬


‫‪............................................................................................................................................................................................................................................‬‬

‫‪.............................................................................................................................................................................................................................................‬‬

‫‪............................................................................................................................................................................................................................................‬‬

‫)‬ ‫‪,‬‬ ‫‪(.‬‬ ‫ال ق‬ ‫[‪ .‬أحسب إح اثي‬ ‫مت ف]‬ ‫‪ )2‬أ) لتكن ال ق‬
‫‪............................................................................................................................................................................................................................................‬‬

‫‪.............................................................................................................................................................................................................................................‬‬

‫‪............................................................................................................................................................................................................................................‬‬

‫)‬ ‫‪,‬‬ ‫‪(.‬‬ ‫ال ق‬ ‫‪ .‬أحسب إح اثي‬ ‫ب ل س إل‬ ‫ر ال ق‬ ‫م‬ ‫) إبن ال ق‬


‫‪............................................................................................................................................................................................................................................‬‬

‫‪.............................................................................................................................................................................................................................................‬‬

‫‪............................................................................................................................................................................................................................................‬‬

‫)‬ ‫‪,‬‬ ‫[ ؟ مع ا ج ابك‪( .‬‬ ‫مت ف]‬ ‫) بيّن أ ال ق‬


‫‪...................................................................................................................................................................................................................................................‬‬

‫‪....................................................................................................................................................................................................................................................‬‬

‫‪.................................................................................................................................................................................................................................................‬‬

‫)‬ ‫‪,‬‬ ‫؟ مع ا ج ابك‪( .‬‬ ‫د) إست تج ط يع الرب عي‬


‫‪............................................................................................................................................................................ .............................................................................................‬‬

‫‪............................................................................................................................................................... ..........................................................................................................‬‬

‫)‬ ‫الت لي ‪( :‬‬ ‫‪ )3‬أوج ال ج ع‬

‫{ =∆‬ ‫;‬ ‫‪/‬‬ ‫و ‪=−‬‬ ‫≤‬ ‫≤‬ ‫‪} =...............................................................................................................................................‬‬

‫{ = ‪∆′‬‬ ‫;‬ ‫‪/‬‬ ‫≤‬ ‫و‬ ‫=‬ ‫‪} =................................................................................................................................................................‬‬

‫‪3‬‬
‫المكان المخصص ل رس الهندسي ‪:‬‬

‫‪4‬‬

Vous aimerez peut-être aussi