Vous êtes sur la page 1sur 3

Ciranda da Bailarina

Chico Buarque e Edu Lobo

## 4

========================
l & 4 l l
=l
l
l
l
l
l
l
l
l
l ## 4
l
l l

l
=
L========================
l& 4
l
l
pro cu
Fu tu
Con fes

ran
can
san

do
do
do

bem
bem
bem

to
to
to

do
do
do

mun
mun
mun

do tem
do tem
do faz

pe
pi
pe

re
o
ca

ba
lho
do

mar ca de
be xi
ou tem chei ro de
lo goas sim quea mis

gou va
cri o
sa ter

##

l =l
========================
l&
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l ##
l
l
l

L========================
l&
l
l
=l
e
to
to

ci
li
mi

tem pi
do mun
do mun

ri
do
do

ri
tem
tem

tem lom
um ir
um pri

bri
mo
mei

ga
me
ro

tem
io
na

a
za
mo

me
ro
ra

ba
lho
do

na
na
na


##

l
========================
l&
l l =
l
l
l
l
l
l
l
l
l ## l
l
l


L========================
l&
l w
l
=l
s
s

s
s

a
a

bai
bai

la
la

ri
ri

na
na

que no
que no

a
a

bai
bai

la
la

ri
ri

na
na

e
no tem co cei
nem u nhen car di
Su joa trs dao re

ra
da
lha

ver
nem
bi

tem
tem

To Coda
##

l
l
l&
========================
={
l

l
l
l
l

l
l
l

l ##

l
n
l&
l
={
L========================
ru
den
go

ga nem
te com
de de

fri
co
gro

ei
mi
se

ra nem
da nem
lha cal

ra
da

nem
nem

fal ta de ma
cas ca de fe
ci nhaum pou co

nei
ri
ve

rae
de
lhe

la
la
la

no
no
no

tem
tem
tem

tem
tem
tem

fal
cas

nei
ri

rae
de

la
la

no
no

tem
tem

tem
tem

ta
ca

de
de

ma
fe

##

========================
l&
l
l
=
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l ## l
l
l

l
L========================
l&
l _ _ _=
l
no
o

li
pa

no

li

vra
dre

nin gum
tam bm

vra

nin

to
po

gum

do
dea

mun
t

do
fi

mun

tem
car

do

re
ver

tem

me
me

tem

la
lho

tem

quan doa
seo ven

cor
to

das
le

seis
van

da
taa

ma
ba

quan doa

cor

das

seis

da

ma

##

l =l
========================
l
l&
l
l
l
l
l
l
l
l
l ##
l
l
l

L========================
l&
l w
l
=l
ti
ti

na
na

ti

na

te
re

ves
pa

car
ran

ka
do

ti
bem

na
to

ou
do

tem
mun

fe
do

brea
tem

ma
pen

re
te

la
lho


##
l w
l
========================
l =
l&
l
l
l
l
l
l
l
l
l ## l
l
l

l w
L========================
l&
l
_ _=l
s
s

a
a

bai
bai

la
la

ri
ri

na que no
na que no

tem
tem

s
s

a
a

bai
bai

la
la

ri
ri

na que no
na que no

tem
tem

me
sa

do
la

de
sem

su
mo

bir
bi

gen
lia

gen
sem

te
go

te
mo

D.C. al Fine
##

l
l w
========================
l&
=
l
l
l

l
l
l ##
l l

_ _ l
l w
L========================
l&
=

me
tei

me
bi

do
ra

de
na

do
lha

ca
va

ir
si

de
a

gen te
lha pro

gen
na

te
va

me
ble

de
si

do
ma

de
na

ver
lia

ver
fa

ti
fa

ti gem quem no
m lia quem no

tem
tem

gem quem no
mi
li
a

tem
tem

## Coda

========================
l&
l w
l
=l
l
l
l
l
l
l
l
l
l ##
l
l
l
L========================
l&
l
l =l
Pro

cu

ran

do

bem

To

do

mun

do

tem

##

l w
=
========================
l
l&
l
l
l

ritardand
l
lo
l

l #
l
l

L========================
l _ _ l w
l&
w
=
S

bai

la

ri

na

que no

tem...

bai

la

ri

na

que no

tem...

ritardand
o