Vous êtes sur la page 1sur 4

V

#
#
c


V
#
#
V
#
#

V
#
#
V
#
#

j
V
#
#V
#
#

j
V
#
#

J


J

j


V
#
#

V
#
#


Canon in D Major Canon in D Major Canon in D Major Canon in D Major
Transcribed Ior two Transcribed Ior two Transcribed Ior two Transcribed Ior two
guitars by Richard Yates guitars by Richard Yates guitars by Richard Yates guitars by Richard Yates
Johann Pachelbel Johann Pachelbel Johann Pachelbel Johann Pachelbel
(1653 - 1706) (1653 - 1706) (1653 - 1706) (1653 - 1706)
Guitar One Guitar One Guitar One Guitar One
An exercise in sight-reading) An exercise in sight-reading) An exercise in sight-reading) An exercise in sight-reading)
V
#
#

V
#
#

V
#
#


V
#
#


V
#
#

.
J

.
j


V
#
#

..
.
J

. J

V
#
#


n


..

..
n


.


. #
..

V
#
#
jJ

..
J


J
.


n


.
J


j
n
..
V
#
#

n


.


. #

.


.


JJ

j


J


J
.


j
n
V
#
#

.


.


V
#
#
c
V
#
#
V
#
#
V
#
#
V
#
#
V
#
#

V
#
#
V
#
#
Canon in D Major Canon in D Major Canon in D Major Canon in D Major
Transcribed Ior two Transcribed Ior two Transcribed Ior two Transcribed Ior two
guitars by Richard Yates guitars by Richard Yates guitars by Richard Yates guitars by Richard Yates
Johann Pachelbel Johann Pachelbel Johann Pachelbel Johann Pachelbel
(1653 - 1706) (1653 - 1706) (1653 - 1706) (1653 - 1706)
Guitar Two Guitar Two Guitar Two Guitar Two
An exercise in sight-reading) An exercise in sight-reading) An exercise in sight-reading) An exercise in sight-reading)
V
#
#
V
#
#
V
#
#
V
#
#
V
#
#
V
#
#

.
.


.
.
..
..


V
#
#


n


.
..n


.


. #
V
#
#
jj


j
.


j
n
V
#
#


.


.