Vous êtes sur la page 1sur 29

HALLELUJA

Pop-balada
LEONARD COHEN

b6
Orquestrao Laudemir Ramos

j J J
A
Flauta &b 8 J J J


mf

Obo
b6
&b 8 j J J J J J
mf

j J J
6 J
Clarinete em Sib & 8 J J
mf

j J J
6 J
Saxofone soprano & 8 J J
mf

- - - -
#6 - - J J
J
J

Saxofone alto & 8 J
f p mf

#6 - - - J J
J
J

Saxofone alto & 8 - J
f p mf

6 - - - - j
>
Saxofone tenor & 8
mf mp

6 - - - - j
>
Saxofone tenor & 8
mf mp

j
& 8 j j j
#6
j
j j
Saxofone bartono


mf
>
? b6
b8
Fagote J
mp

b 6
j >


Trompa em F & 8
mp

& 8
j
1 Trompete em Sib
6
mf

& 8 j
6

Trompete em Sib
mf

1 Trombone tenor
? b6
b8>
p

? bb 6
8


>
Trombone tenor

p

? bb 6
Trombone baixo 8

& 8 j
6 >
Eufnio
mp

Sousafone em Mib
? # 6
8 J J J J J
J J


? 6 J J J
mf mpSousafone em Sib 8 J J J J
mf mp

J
A
? bb 6 J J J J
J J
Baixo acstico 8
mf mp

@Edio, Laudemir Ramos - Maio de 2016


ramoslaudemir@gmail.com
bb
J

2
C

13 B

J J J

Fl. & J
mp mp espress.

b
J #

J J

Ob. &b J


mp mp espress.


J J J

Cl. & J J
p cresc. mp espress.

j j j j


Sax. sop. & J
p cresc. mp espress.

J
J J
#
Sax. al. & J J J J J J J J
J
f mp espress.

J
J J
#
Sax. al. & J J J J J J J J
J
f mp espress.

#
J


Sax. ten. &

mp mpJ
Sax. ten. &


mp mp


J
#
- - - > - - - > - - - >
&
Sax. bar.


mp


J


J
? bb

Fg. J J
espress.

b
Tr. &
J
p

&
j j j

j j
J J
Tpte.
J J J
fj j j j j


Tpte. & J
J J J J
f p

J
? b J
J
Trne. b


mp f p

?b
J
J

J
Trne. b
mp f p

?b

j
b #
Trne. b.
mp p
Euf. & J
mp p

? # # j - - - - - - - - - >
Sousa.
J J J > >

mp mp

? # - - - > - - - > - - - >


Sousa.
J J J J
mp mp

#
B C
? bb - - - > - - - > - - - >
Baixo a. J J J J
mp mp
b
3


D

nn
24 1. 2.

Fl. & b J J
Jb
&b J J nn
J

J

J

J
Ob.
J

J
mp##
& J J J J J
Cl.
J
mp


j j ##
Sax. sop. & j J J J

J
mp

j ###

#
Sax. al. & J J

j ###

#
Sax. al. & J J

Sax. ten. &


-
- - -

##
mp

##
&
-
Sax. ten.
-
- - mp

#
###
- - - > - - - >
& - - -
>
-
Sax. bar.
> mp

?b j
b J nn
Fg. J

b

#
Tr. &

J


J
##

Tpte. & J

j j
j

##


&
Tpte.


? b J
Trne. b J J nn J J J
mf

? bb nn

J

J
Trne.
J
mf? bb nn

Trne. b.

mp

Euf. & ##

###
>
? # - - - > -
- - - - - -
> >
Sousa.


mp

? - - - > - - - > - - - > > - ##Sousa.

mp


? bb - - - > >
D
- - - > - - - >
nn
1. 2.

Baixo a.

- mp
> E

4


36

Fl. &


mp cresc.>
Ob. & J


cresc.

# J >
Cl. & #
cresc.

# >
Sax. sop. & # J

J

J


cresc. mf

##Sax. al. & # J J


mp mf

#

##


Sax. al. & # J
mp mf
& #
# J
Sax. ten.
-
-
mf
& #
# J

Sax. ten.
-
-
mf

##
& # - - #
j j J
Sax. bar.


?

Fg. J J
mf

# j j j j
& j j j j j j
J
Tr.# J
& #
Tpte. J J
f#
Tpte. & # J J J

J J
Trne.
?
J J J
J J J

J J J J
f


J J
? JJ J J
Trne. J J J J J J
f

j

? j j j j j j
J J J
Trne. b.
f


& #
# j j j j j J J
J J
Euf.
J J

? ### # j
Sousa.
J J
cresc.

? ##


#
Sousa.
J J J
cresc.


E
?

#
Baixo a. J J J
cresc.
F
G


5

J
J
47

Fl. &
J J J J
mp molto espress.

J
Ob. & J J J J J
mp molto espress.


#&# J J


J J J J
Cl.

mp molto espress.

j j j
# j
Sax. sop. & # J j
mp molto espress.


J J
##
J J
J
Sax. al. &# J
mp molto espress.


J J
##
J J
J
Sax. al. &# J
mp molto espress.

#
&# j

Sax. ten.
legato

#
&# j

Sax. ten.
legato

## - - -

Sax. bar. &# J - - - > - - - > - - - >
> - - - > - - - > > - - - - - >
mpJ J

J J
? J J

Fg.

#
Tr. &
j
j

legato

& # J
# j
Tpte.
espress.

& # J
# j
Tpte.
espress.

- - - >


Trne.
? J


dolce

- - - >


Trne.
? J
dolce

j - - -
-
? - - - >
- - - > - - - > > - - - > - - - > > - - - - >
Trne. b.
mp

#
& # J
Euf.
J
>
legato

- - - >
- - - > - - - > - - - > - - - > - - - - >
? ### - - - > -
Sousa. J
mp

- - - > - - - > > - -


? ## J
- - - > - - - > - - - > - - - > - - - >
Sousa.

mp

- - - > - - - > - - - > - - - > - - - > - - - >- - - >
F G
> -
-
Baixo a.
? J
mp

6


57

Fl. & J J J
J


Ob. & J J J
J

# j


&#

J J J
Cl.


# j j j
Sax. sop. &# j

## j
Sax. al. &# J J J

##

j
Sax. al. &# J J J
# j
Sax. ten. &#
#
&# j
Sax. ten.

## >
& # - - - > - - - - - - > - - - > -
- - - > >
Sax. bar.

?

j

Fg. J J J

#
&

j

Tr.# j j
Tpte. &# J
J

j

# j j
Tpte. &#
J

- - - > - - - > - - - > - - - > - - - >


Trne.
? J

? - - - > - - - > - - - > - - - > - - - >


Trne.

- - - -
?

- - - >
- - - > > - - - > - - - > >
Trne. b.#
Euf. &# j

>
? ### - - - > - - - > - - - > - - - > - - - > -

Sousa.

- - - > - - - > > -


? ## - - - >
- - - > - - - >
Sousa.

- - - > - - - > - - - > - - - > - - - > >


-
Baixo a.
?
Fagote
HALLELUJA
Pop-balada
LEONARD COHEN

>
Orquestrao Laudemir Ramos


4 3


A
? bb 68
J


mp


B


13
? bb J


J
19 C
? bb
J J J J
espress.


3
? bb j
28 D

nn
1. 2.
E
J J
38
? J
mf

? J
F

48

J J J

?
G

56

J J

? j
61

@Edio, Laudemir Ramos - Maio de 2016


ramoslaudemir@gmail.com
Flauta
HALLELUJA
Pop-balada
LEONARD COHEN
Orquestrao Laudemir Ramos
3
j J J

A
b6
&b 8 J J


mf

b J

10 B

& b J
mp


C
b
19

& b J J J J J J

>
mp espress.

5
& b J
D
b nn
28 1. 2.


mp
E
J
40

& J

J
cresc. mp


48 F

& J J J


molto espress.


G

56

& J J


61

& J
J

@Edio, Laudemir Ramos - Maio de 2016


ramoslaudemir@gmail.com
Obo
HALLELUJA
Pop-balada
LEONARD COHEN
Orquestrao Laudemir Ramos
3
j J J

A
b6
&b 8 J J
mf

b J

B
J #
10

& b
mp

b
19 C

& b J J J J J
mp espress.


D
b nn J J
28

& b
1. 2.

J
mp

>
34

& J J JJ

E

40

& J
cresc. mp

J
48 F

& J J J
molto espress.


G

56

& J J


61

& J
J
@Edio, Laudemir Ramos - Maio de 2016
ramoslaudemir@gmail.com
Clarinete em Sib 2

HALLELUJA
Pop-balada
LEONARD COHEN
Orquestrao Laudemir Ramos
3
j J J
J
A
6
&8 J
mf

B
J
10

& J
p cresc. mf


C


19

& J J J J J J
mp espress.D
##
J J
28

&
1. 2.

J
mp

# J >

34

&# J J

#

E
j
40

&# J

cresc. mp

& #
F
#
j
j
j j
48

molto espress.

& #
G
# j j
56

# j

61

&#
j

@Edio, Laudemir Ramos - Maio de 2016
ramoslaudemir@gmail.com
Clarinete em Sib 1

HALLELUJA
Pop-balada LEONARD COHEN
Orquestrao Laudemir Ramos

3
j J J

A
6 J
&8 J
mf

B
J
10

& J
p cresc. mf


C


19

& J J J J J J
mp espress.D
##
J J
28

&
1. 2.

J
mp

## J >

34

&
J J

#
J J
E

40

&#
cresc. mp

48
##
F
J
& J J J
molto espress.

##
G

56

& J J

##
61

J
& J

@Edio, Laudemir Ramos - Maio de 2016


ramoslaudemir@gmail.com
Saxofone soprano HALLELUJA
Pop-balada
LEONARD COHEN
Orquestrao Laudemir Ramos
3
j J J
J
A
6
&8 J
mfj
B


10

& J
p cresc.

C
j j j j

19

& J
mp espress.

j ##
25 1. 2.

j
&

## >
D


32

& J J J J J
mp

#
E
j
40

&#

J
J J
cresc. mf mp

& #
F
#
j
j
j j
48

molto espress.

& #
G
# j j
56

# j

61

&#
j

@Edio, Laudemir Ramos - Maio de 2016
ramoslaudemir@gmail.com
III Saxofone alto HALLELUJA
Pop-balada
LEONARD COHEN
Orquestrao Laudemir Ramos

- - -

A
#6
& 8 -
J J J J
f p

# J J J
11 B

& J J J J J J
mf f

# J
C
J J
18

& J J
mp espress.

# j ###

25 1. 2.

& J

###

D

32

&

##
#
#
40 E

& J
mp mf

###
47 F

& J J J J J J
mp molto espress.

###
G

56

& J J

### j
61

& J
@Edio, Laudemir Ramos - Maio de 2016
ramoslaudemir@gmail.com
I Saxofone alto HALLELUJA
Pop-balada
LEONARD COHEN
Orquestrao Laudemir Ramos

# 6 - - - - - -

A

& 8 J J J J
f p

#
J J J J

10 B

& J J JJ J
mf f

# J
C
J J
18

& J J
mp espress.

# j ###

25 1. 2.

& J

###

D

32

&

## J
#
40 E

& J
mp mf

###
47 F

& J J J J J J
mp molto espress.

###
G

56

& J J

### j
61

& J
@Edio, Laudemir Ramos - Maio de 2016
ramoslaudemir@gmail.com
IV Saxofone tenor HALLELUJA
Pop-balada
LEONARD COHEN
Orquestrao Laudemir Ramos

6 - - - -
3
j
A

&8
mf mp

>

11 B

&
mp


J
C

19

&
mp

-
- - ##
26

&
1. 2.

#
& #
32 D

-
-
mp

# 2E
J

40

&#
mf

48
#
F
8 G


&# j


legato


#
60

&# j

@Edio, Laudemir Ramos - Maio de 2016
ramoslaudemir@gmail.com
II Saxofone tenor HALLELUJA
Pop-balada
LEONARD COHEN
Orquestrao Laudemir Ramos

6 - - - -
3
j
A

&8
mf mp

> #

11 B

&

mp


J

C

19

&
mp

- - - - ##
26

1. 2.

&

#
& #
32 D

-
-
mp

# 2E
J
40

&#
mf

48
#
F
8 G


&# j


legato


#
60

&# j

@Edio, Laudemir Ramos - Maio de 2016
ramoslaudemir@gmail.com
Saxofone bartono HALLELUJA
Pop-balada
LEONARD COHEN
Orquestrao Laudemir Ramos

& 8 j

A
#6 j j j j j j
mfB
#

9

&

#
J
C

- - - > - - - > - - - > - - - > - - - > - - - > >


19

&
-
mp

###
D
#

28 1. 2.

&
mp

##
E

& # # J J
38

j j
- -

###
F

- - - > - - - > - - - > - - - > - - - > - - - > > - -


48

&
mp

###
G

- - -
56

& - - - > - - - > - - - >


>

### >
-
60

&
- - - > - - - >
@Edio, Laudemir Ramos - Maio de 2016
ramoslaudemir@gmail.com
Trompa em F
HALLELUJA
Pop-balada
LEONARD COHEN
Orquestrao Laudemir Ramos
3
& b8
A
6mp

& b j >
B

1019 C

&b J

p

3

D
#
29 1. 2.

& b
j

E
# j j j j j j j
39

& j j
J
8
&
F G
# j
46

j
legato

#
j
59

&

@Edio, Laudemir Ramos - Maio de 2016


ramoslaudemir@gmail.com
HALLELUJA
3 Trompete em Sib Pop-balada
LEONARD COHEN
Orquestrao Laudemir Ramos
7
& 8
A
6 jmf
B
j j j j j
13

& J J J J

j j
f


& J

C

19

p

j
4

D
##

28

1. 2.


&

J
& # J
E
#
40

J J
f

7

F G
# j j j
48

&#
espress.

##
j
60

&
J

@Edio, Laudemir Ramos - Maio de 2016


ramoslaudemir@gmail.com
1 Trompete em Sib

HALLELUJA
Pop-balada
LEONARD COHEN
Orquestrao Laudemir Ramos
7
& 8
A


6 j

mf
B
j j j j j
13

& J J J J

3
J

C

19

& J J
J

4

D
##

29

&
1. 2.

# J J
40 E

&# J
f

7
& # J j
F G
# j
47


espress.


& #
# j
59

J J

@Edio, Laudemir Ramos - Maio de 2016


ramoslaudemir@gmail.com
HALLELUJA
2 Trompete em Sib Pop-balada
LEONARD COHEN
Orquestrao Laudemir Ramos
7
& 8
A
6 jmf
B
j j j j j
13

& J J J J

& J

C

19
J J
p


4

D
##

28

& J
1. 2.

J
& # J
E
#
40

J J
f

7

F G
# j j j
48

&#
espress.

##

60

J
& J

@Edio, Laudemir Ramos - Maio de 2016


ramoslaudemir@gmail.com
3 Trombone tenor
HALLELUJA
Pop-balada
LEONARD COHEN
Orquestrao Laudemir Ramos


4 A
? bb 68
>
p? bb

13 B
J J


mp f

? bb J
19 C

? bb nn J J J
29 1. 2.
D
J
mf

J J
J J J J
E
? J
37

J J J

2
J
45 F
? J
dolce

- - - > - - - > - - - > - - - >55 G
?

? - - - > - - - >
60

@Edio, Laudemir Ramos - Maio de 2016


ramoslaudemir@gmail.com
1 Trombone tenor

HALLELUJA
Pop-balada
LEONARD COHEN
Orquestrao Laudemir Ramos


4 A
? bb 68
>
p


? bb
13 B
J J
mp f
? bb J
19 C

J J
p


nn J J
28 D
? bb
1. 2.
J J
mf

J
E
? J
36

J J J J
J


? J J J J
42
J J
f


2
48 F
?
dolce

- - - >
? - - - > - - - > - - - >
56 G - - - >


? - - - >
61
J

@Edio, Laudemir Ramos - Maio de 2016


ramoslaudemir@gmail.com
2 Trombone tenor
HALLELUJA
Pop-balada
LEONARD COHEN
Orquestrao Laudemir Ramos


4 A

? bb 68
>
p


? bb
B

13
J J


mp f


? bb J
19 C

nn J J J

29 D
? bb
1. 2.
J
mf

J J
J J J J
E
? J
37

J J J

2
J
F

45
? J
dolce

- - - > - - - > - - - > - - - >


G
?
55


? - - - > - - - >
60

@Edio, Laudemir Ramos - Maio de 2016


ramoslaudemir@gmail.com
Eufnio

HALLELUJA
Pop-balada
LEONARD COHEN
Orquestrao Laudemir Ramos
3
& 8


A
6
mp

j >
B

10

&
mpC

19

& J
p

3
j
D
##
29

&
1. 2.

E
# j j j j J J J J
39

&# J J


8

F G
#
46

&# J

J
legato

#
j
59

&#

@Edio, Laudemir Ramos - Maio de 2016


ramoslaudemir@gmail.com
Trombone baixo

HALLELUJA
Pop-balada
LEONARD COHEN
Orquestrao Laudemir Ramos


8
? b 68
A

? bb
B


13

#
mp


19
? bb j

p


29
? bb nn
1. 2.


mp

E
j j j j

38
? j j j
J
f
J

? j
F

- - - > - - - > - - - > - - - > - - - >


45

J
mp

- -
53
?
- - - >
- - - > > - - - > - - - >

- - - -
59
?
> - - - > - - - > >
@Edio, Laudemir Ramos - Maio de 2016
ramoslaudemir@gmail.com
Sousafone em Sib

HALLELUJA
Pop-balada
LEONARD COHEN


Orquestrao Laudemir Ramos


A
? 68 J J J J J J J
mf mp


? #
B

9

J J
mp

? J - - - > - - - > - - - > - - - > - - - > - - - >


19 C

J
mp


? > -
D

27
##
1. 2.

mp#
E
? ##
36

J J
cresc.

? ## J - - - > - - - > - - - > - - - > - - - > - - - >


46 F

J
mp

? ## >
- - - - - > - - - >

- - - > - - - >
54 G

> -
? ## - - - >
- - - >
60

@Edio, Laudemir Ramos - Maio de 2016


ramoslaudemir@gmail.com
Sousafone em Mib

HALLELUJA
Pop-balada
LEONARD COHEN
Orquestrao Laudemir Ramos

J J J J
A
? # 68
J J J
mf mp

#
B

9
? # J J
mp

? # j - - - - - - - - - - - - > - - - - - -
>
19 C

J > > > >


mp

###
>
-
D

27
?#
1. 2.

mp


? ### #
36 E
J J
cresc.

? ### j - - - > - - - > - - - > - - - > - - - > - - - >


46 F

J
mp

>
- - - >
- - - > - - - > - - - >
G
? ### - -
54

>
? ### - - - > - - - > -
60

@Edio, Laudemir Ramos - Maio de 2016


ramoslaudemir@gmail.com
Baixo acstico

HALLELUJA
Pop-balada
LEONARD COHEN
Orquestrao Laudemir Ramos

? b 68 J J J J J J J
A

b
mf mp

#
9 B
? bb J J
mp

? bb J - - - > - - - > - - - > - - - > - - - > - - - >


19 C

J
mp


? bb >
27 D

nn
1. 2.


- mp

#
E
?
37
J J J
cresc.

? J - - - > - - - > - - - > - - - > - - - > - - - > >


F

-
47

mp

- - - > - - - > - - - >- - - >
? -
55 G

? - - - > - - - > >


-
60

@Edio, Laudemir Ramos - Maio de 2016


ramoslaudemir@gmail.com