Vous êtes sur la page 1sur 1

Slava

(Dobri Pastir 2017.) Svečano i odriješito Ivan Rakonca # 2 œ & 4 œ œ
(Dobri Pastir 2017.)
Svečano i odriješito
Ivan Rakonca
#
2
œ
&
4
œ
œ
˙
œ
œ
œ
œ
œ ˙
˙
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ ˙
œ œ œ œ
œ
œ
˙
œ
f
Sla
-
va
Bo
-
gu,
Sla
-
va,
na
vi
-
si
-
ni
Sla
-
va!
œ
˙
œ
œ
?
#
2
œœ
œ œ
œ
œ
œ
œ ˙
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
4
œ
œ
œ ˙
œ
U
9
#
œ œ
œ
˙
œ
œ
œ œ œ
œ
&
œ
œ œ
œ œ
œ
œ
˙
˙
œ
œ
œ
˙
œ
˙ œ œ
˙
Sla
-
va
Bo
-
gu,
Sla
-
va,
na
vi
-
si
-
ni
Sla
-
va!
U
œ œ
œ
œ
˙
œ
œ
œ œ
˙
˙
?
#
˙
œ
œ
˙ .
œ
œ
œ œ
˙
œ
œ
œ œ
œ
œ
J
Solist ili manja skupina:
17
#
&
W
˙
œ
œ
˙
˙
W
˙ ˙
W
˙
W
˙ œ
œ
W
w w
1. I na zemlji mir ljudima dobre
vo
-
lje.
Hvalimo Te. Blagoslivljamo Te, klanjamo Ti se, sla vi
- mo
Te.
2. Gospodine Sine jedinorođeni, Isuse Kri -
ste,
Gospodine Bože, Jaganjče Božji,
Si ne O
-
- čev.
3. Koji sjediš s desne Ocu, smiluj
nam se.
Jer Ti si jedini svet. Ti si jedi
-
ni Go spo
-
- din.
?
#
˙
˙
W
˙
˙
W
˙
˙
Slava
19
#
W
œ
œ
˙
&
W
W
˙ œ ˙ œ
˙
˙
˙
W
˙ ˙
˙
W
W
œ
˙
˙
˙ œ
Zahvaljujemo Ti radi velike slave
Tvo -
je.
Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče Sve
-
mo - gu - ći.
Koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam
se.
Koji oduzimaš grijehe svijeta, primi
na -
šu mo - li - tvu.
Ti si jedini Svevišnji, Isuse
Kri -
ste.
Sa Svetim Duhom, u slavi Boga
O ca. A
-
- men.
?
#
˙
˙
w
˙
W
W

©Đakovo, 2017.