Vous êtes sur la page 1sur 5

SỐ CÂU TỔNG CÂU

SỐ CÂU SỐ CÂU
ĐÚNG ĐÚNG QUY ĐỔI QUY ĐỔI QUY ĐỔI TỔNG B1 ƯỚC
ĐÚNG ĐÚNG
LISTENIN READING -ĐỌC VIẾT NGHE NÓI LƯỢNG
Tên đệm và READING WRITING
G WRITING
Họ tên Mã số SV
TIEU CHUẨN 35 25 25 60 85.0 42.5 42.5 170.0
Bui Minh Tuan 16dcq03c49 27 12 23 50 70.8 39.1 30.0 139.9
Tran Nhat Linh 16ycq02b26 29 22 22 51 72.3 37.4 30.0 139.7
Ngo Thi Khanh Van 16ycq02a72 26 18 23 49 69.4 39.1 30.0 138.5
Nguyen Huy Khoi 16ycq02a30 28 22 22 50 70.8 37.4 30.0 138.2
Huynh Duc Viet 16ycq02a73 26 8 21 47 66.6 35.7 30.0 132.3
Tran Linh Chi 16ycq02a08 26 18 20 46 65.2 34.0 30.0 129.2
Le Minh Anh Tuan 16dcq03b49 28 21 19 47 66.6 32.3 30.0 128.9
dao thi yen nhi 16ycq02a47@ 25 14 20 45 63.8 34.0 30.0 127.8
Nguyen Xuan Bach 16ycq02b05 29 23 18 47 66.6 30.6 30.0 127.2
Ta Thi Quy Ngoc 16ycq02a44 23 14 20 43 60.9 34.0 30.0 124.9
Nguyễn Đăng Điệp 16dcq03c09@ 25 16 19 44 62.3 32.3 30.0 124.6
Truong Thi Hoai Thuong 16ycq02a58 25 11 19 44 62.3 32.3 30.0 124.6
Ngo Huu Khai 16ycq02b24 27 19 18 45 63.8 30.6 30.0 124.4
Le Vu Thanh Van 16ycq02a71 25 14 18 43 60.9 30.6 30.0 121.5
Tran Ngo Ngoc Quynh 16dcq03c34 22 16 19 41 58.1 32.3 30.0 120.4
Nguyen Hai Yen 16ycq02b74 22 10 18 40 56.7 30.6 30.0 117.3
Nguyen Hoang Phuc 16ycq02b42 18 11 19 37 52.4 32.3 30.0 114.7
Nguyen Thanh Trung 16dcq03c48 22 14 17 39 55.3 28.9 30.0 114.2
Nguyen Quang Thanh 16dcq03a49 22 2 17 39 55.3 28.9 30.0 114.2
Dinh Thi Hai Yen 16ycq02a76 26 9 15 41 58.1 25.5 30.0 113.6
Luong Huu Khanh 16ycq02b25 25 12 15 40 56.7 25.5 30.0 112.2
Nguyen Ngoc Huyen 16ycq02b23 16 9 19 35 49.6 32.3 30.0 111.9
Nguyen Tuan 16ycq02b66 18 11 18 36 51.0 30.6 30.0 111.6
Nguyen Thao ThTuyen 16ycq02b70 18 11 18 36 51.0 30.6 30.0 111.6
Lam Viet Trung 16ycq02b64 18 6 18 36 51.0 30.6 30.0 111.6
Ngo Thanh Tuyen 16ycq02b69 17 10 18 35 49.6 30.6 30.0 110.2
Nguyen Xuan Truong 16ycq02a69 19 7 17 36 51.0 28.9 30.0 109.9
Le Gia Hung 16ycq02a25 21 15 16 37 52.4 27.2 30.0 109.6
Do Thanh Phong 16ycq02b38 18 7 17 35 49.6 28.9 30.0 108.5
Vo Nguyen Viet Tan 16ycq02b52 22 20 15 37 52.4 25.5 30.0 107.9
Dong Thi Thanh Huyen 16ycq02a28 15 11 18 33 46.8 30.6 30.0 107.4
Nguyen Thi Bao Ngoc 16ycq02a42 21 5 15 36 51.0 25.5 30.0 106.5
Tran Thi Thuy Huong 16ycq02a26 16 9 17 33 46.8 28.9 30.0 105.7
Nguyen Thi Thu Huyen 16ycq02b22 22 7 14 36 51.0 23.8 30.0 104.8
Truong Quoc Huy 16dcq03d18 17 6 16 33 46.8 27.2 30.0 104.0
Nguyen Minh Luan 16ycq02b30 19 4 15 34 48.2 25.5 30.0 103.7
Le Thi Kim Tien 16ycq02b58 16 7 16 32 45.3 27.2 30.0 102.5
Ho Thi Thao 16ycq02a53@ 17 10 15 32 45.3 25.5 30.0 100.8
Nguyen Huynh MTram 16ycq02b60 17 10 15 32 45.3 25.5 30.0 100.8
Nguyen Nhat Le 16ycq02a31 17 9 15 32 45.3 25.5 30.0 100.8
Vu Thi Thanh Hoa 16ycq02a20 17 2 15 32 45.3 25.5 30.0 100.8
Le Tra Linh 16ycq02b27 19 14 14 33 46.8 23.8 30.0 100.6
Nguyen Thi Thu Hang 16dcq03a60 26 9 10 36 51.0 17.0 30.0 98.0
Pham Thi Cam Tu 16ycq02b65 17 10 14 31 43.9 23.8 30.0 97.7
Nguyen Thi Phu Oanh 16ycq02a49 19 11 13 32 45.3 22.1 30.0 97.4
Luu Thi Yen Nhi 16ycq02b37 21 9 12 33 46.8 20.4 30.0 97.2
Ha Thi Minh Thu 16dcq03c44 12 15 16 28 39.7 27.2 30.0 96.9
Bui Quoc Bao 16ycq02b06 14 9 15 29 41.1 25.5 30.0 96.6
Hoang Thi Kim Ngoc 16dcq03c30 16 10 14 30 42.5 23.8 30.0 96.3
Nguyen Tran HuLy 16ycq02a39 24 9 10 34 48.2 17.0 30.0 95.2
Le Ngoc PhuongTrinh 16dcq03b46 13 7 15 28 39.7 25.5 30.0 95.2
Le Nguyen Nhu Quynh 16ycq02b47 23 14 10 33 46.8 17.0 30.0 93.8
Do Hoang Van Ngoc 16ycq02a43 18 13 12 30 42.5 20.4 30.0 92.9
Nguyen Thien Phong 16dcq03b30 26 19 8 34 48.2 13.6 30.0 91.8
Le Thi Xuan Thai 16dcq03c37 20 9 10 30 42.5 17.0 30.0 89.5
Nguyen Tran VieHoang 16dcq03a17 22 14 9 31 43.9 15.3 30.0 89.2
Nguyen Trieu ThHien 16ycq02b16 26 11 7 33 46.8 11.9 30.0 88.7
Vo Thi Thuy Tien 16dcq03a52 17 7 11 28 39.7 18.7 30.0 88.4
Nguyen Thi San Ni 16ycq02a48 21 10 9 30 42.5 15.3 30.0 87.8
Bao Phuc 16ycq02b41 14 6 12 26 36.8 20.4 30.0 87.2
Tran Thi Thao Nhi 16ycq02a46 16 11 11 27 38.3 18.7 30.0 87.0
Nguyen Thi Linh 16dcq03d22 5 5 16 21 29.8 27.2 30.0 87.0
Ngo Thi Thu Huong 16ycq02b20 18 9 10 28 39.7 17.0 30.0 86.7
Dinh The Yen Vy 16dcq03d60 18 8 10 28 39.7 17.0 30.0 86.7
Do Huu Luan 16dcq03d24 13 14 12 25 35.4 20.4 30.0 85.8
Truong Khanh 16ycq02a29 17 11 10 27 38.3 17.0 30.0 85.3
Ngo Tran Binh CTon 16ycq02b59 19 6 9 28 39.7 15.3 30.0 85.0
Dang La Thanh Tuan 16ycq02b67 12 10 12 24 34.0 20.4 30.0 84.4
Vo Lan Vy 16dcq03b53 25 18 6 31 43.9 10.2 30.0 84.1
Huynh Nguyen NQuynh 16ycq02b46 22 16 7 29 41.1 11.9 30.0 83.0
Bui Thi Thanh Van 16dcq03a56 15 7 10 25 35.4 17.0 30.0 82.4
Nguyen Tien Quan 16dcq03a43 19 6 8 27 38.3 13.6 30.0 81.9
Truong Thi Quyen 16dcq03a44 21 13 7 28 39.7 11.9 30.0 81.6
Le Thi Nhu Quynh 16dcq03a47 23 7 6 29 41.1 10.2 30.0 81.3
Ho Sy Thanh 16ycq02a54 14 8 10 24 34.0 17.0 30.0 81.0
Huynh Quoc Huy 16ycq02a27 16 9 9 25 35.4 15.3 30.0 80.7
Luu Thi Huyen Trang 16ycq02a63 18 8 8 26 36.8 13.6 30.0 80.4
Pham Thi Anh Thu 16ycq02b55 20 4 7 27 38.3 11.9 30.0 80.2
H Thuy Nie 16dcq03b27 22 16 6 28 39.7 10.2 30.0 79.9
Tran Van Hung 16ycq02a23 11 8 11 22 31.2 18.7 30.0 79.9
Ngo Si Khiem 16dcq03c21 26 8 4 30 42.5 6.8 30.0 79.3
Ha Thi Minh 16dcq03c27 21 4 6 27 38.3 10.2 30.0 78.5
Nguyen Thi BichHanh 16dcq03a13 12 4 10 22 31.2 17.0 30.0 78.2
Ngo Chi Tai 16ycq02b50 14 11 9 23 32.6 15.3 30.0 77.9
Le Thi Hoai Phuong 16dcq03b31 14 6 9 23 32.6 15.3 30.0 77.9
Le Ngoc PhuongLinh 16ycq02b28 20 6 6 26 36.8 10.2 30.0 77.0
Nguyen Duy Duy 16ycq02b11@ 22 5 5 27 38.3 8.5 30.0 76.8
Nguyen Nhu Ngoc 16dcq03d31 22 4 5 27 38.3 8.5 30.0 76.8
Nguyen Minh Tri 16ycq02a65 13 5 9 22 31.2 15.3 30.0 76.5
Nguyen Minh Duy 16ycq02a14 14 7 8 22 31.2 13.6 30.0 74.8
Le Thi Ngoc Anh 16ycq02b04 14 6 8 22 31.2 13.6 30.0 74.8
Cao Nguyen PhuNy 16dcq03a37 16 11 7 23 32.6 11.9 30.0 74.5
Bui Thi Thanh Phuong 16ycq02b43 16 9 7 23 32.6 11.9 30.0 74.5
Nguyen Thi Toi 16dcq03b45 18 5 6 24 34.0 10.2 30.0 74.2
Dinh Viet Anh 16ycq02a02 11 6 9 20 28.3 15.3 30.0 73.6
luong xuan duc 16dcq03d08@ 13 5 8 21 29.8 13.6 30.0 73.4
Truong Thi Kim Thuy 16dcq03c46 15 3 7 22 31.2 11.9 30.0 73.1
Huynh Ngoc BaoKhanh 16dcq03a20 19 6 5 24 34.0 8.5 30.0 72.5
Nguyen Thi ThuyLinh 16dcq03a26 12 9 8 20 28.3 13.6 30.0 71.9
Nguyen Thi To Nhi 16dcq03d33 13 5 7.5 20.5 29.0 12.8 30.0 71.8
Huynh Thuy Trang 16dcq03a53 16 7 6 22 31.2 10.2 30.0 71.4
Do Thi Thai Ha 16ycq02a17 21 8 3.5 24.5 34.7 6.0 30.0 70.7
Ho Huyen Van Trinh 16ycq02a67 13 5 7 20 28.3 11.9 30.0 70.2
Truong Quang Hai 16dcq03b10 15 8 6 21 29.8 10.2 30.0 70.0
Nguyen Thi Phu Dieu 16ycq02a77 17 14 5 22 31.2 8.5 30.0 69.7
Nguyen Thi Van Anh 16dcq03c01 17 5 5 22 31.2 8.5 30.0 69.7
Nguyen Thi My Tham 16dcq03a48 19 3 4 23 32.6 6.8 30.0 69.4
Hoang Thi Dieu Thuy 16ycq02b56 11 5 7.5 18.5 26.2 12.8 30.0 69.0
Doan Thi Bich Huyen 16dcq03c20 14 9 6 20 28.3 10.2 30.0 68.5
Cao Thi Hoai Suong 16ycq02b49 14 9 6 20 28.3 10.2 30.0 68.5
Ha Thi Duyen Anh 16ycq02b03 16 3 5 21 29.8 8.5 30.0 68.3
Vu Thi Hai Yen 16dcq03c58 18 8 4 22 31.2 6.8 30.0 68.0
Hoang Thi ThanhVan 16dcq03d58 19 7 3.5 22.5 31.9 6.0 30.0 67.8
Nguyen Minh Duc 16ycq02a12 14 9 5.5 19.5 27.6 9.4 30.0 67.0
Luong Thi Trieu Tien 16dcq03d52 15 9 5 20 28.3 8.5 30.0 66.8
Nguyen Le Duc Anh 16ycq02a01 15 7 5 20 28.3 8.5 30.0 66.8
Dao Thi Minh Hao 16ycq02b14 17 10 4 21 29.8 6.8 30.0 66.6
Tran Anh Phuc 16dcq03c32 17 6 4 21 29.8 6.8 30.0 66.6
Cao Phan Ngoc Yen 16dcq03c57 19 15 3 22 31.2 5.1 30.0 66.3
Ngo Khac Nam 16dcq03d28 19 9 3 22 31.2 5.1 30.0 66.3
Nguyen Vo Quyen 16dcq03a45 21 6 2 23 32.6 3.4 30.0 66.0
Dau Ngu Kim Ly 16ycq02b31 14 9 5 19 26.9 8.5 30.0 65.4
Nguyen Thi Vi 16ycq02b71 14 9 5 19 26.9 8.5 30.0 65.4
Huynh Thi Xuan Dieu 16dcq03d06 15 8 4.5 19.5 27.6 7.7 30.0 65.3
H' Him 1 H' Him 1 16dcq03b13@s 16 11 4 20 28.3 6.8 30.0 65.1
Nguyen Tran GiaLinh 16dcq03d21 16 9 4 20 28.3 6.8 30.0 65.1
Pham Thi Ut Loan 16ycq02b29 16 8 4 20 28.3 6.8 30.0 65.1
Tran Manh Hung 16ycq02b19 16 7 4 20 28.3 6.8 30.0 65.1
Ho Thuc Anh 16ycq02a04 16 5 4 20 28.3 6.8 30.0 65.1
Nguyen Phi Long 16ycq02a37 18 5 3 21 29.8 5.1 30.0 64.9
Nguyen Khanh Vy 16dcq03b52 11 8 6 17 24.1 10.2 30.0 64.3
Phan Thi Nhu Quynh 16dcq03b37 12 6 5.5 17.5 24.8 9.4 30.0 64.1
Bui Quang Minh Tri 16ycq02b62 24 19 0 24 34.0 0.0 30.0 64.0
Tran Thi Thuy 16ycq02a61 13 10 5 18 25.5 8.5 30.0 64.0
Le Van Anh Duc 16ycq02b09 13 5 5 18 25.5 8.5 30.0 64.0
Phan Nguyen NhThanh 16dcq03c39 14 11 4.5 18.5 26.2 7.7 30.0 63.9
Ha Chi Cuong 16dcq03c06 15 10 4 19 26.9 6.8 30.0 63.7
Tran Thi Ut Phuong 16dcq03b34 15 9 4 19 26.9 6.8 30.0 63.7
Nguyen Thi Thao 16dcq03a50 15 8 4 19 26.9 6.8 30.0 63.7
Tran Thi Thu Chi 16ycq02a09 15 6 4 19 26.9 6.8 30.0 63.7
Tran Nhu Bang 16dcq03d03 15 5 4 19 26.9 6.8 30.0 63.7
Tran Thi Ngoc Anh 16dcq03c04 17 6 3 20 28.3 5.1 30.0 63.4
Phan Thi Hang 16dcq03a10 17 6 3 20 28.3 5.1 30.0 63.4
Phan Thi Tam 16ycq02b51 17 4 3 20 28.3 5.1 30.0 63.4
Tran Ngoc Khoa 16dcq03a22 8 9 7 15 21.3 11.9 30.0 63.2
Tran Ho Tram Anh 16dcq03b02 23 13 0 23 32.6 0.0 30.0 62.6
Nguyen Van Phu 16ycq02b39 12 7 5 17 24.1 8.5 30.0 62.6
Ho Thi Hoang Anh 16dcq03a04 12 4 5 17 24.1 8.5 30.0 62.6
Nguyen Thi Van Anh 16dcq03a01 14 10 4 18 25.5 6.8 30.0 62.3
H Hong Ksor 16dcq03a23 14 5 4 18 25.5 6.8 30.0 62.3
H' Dla E Ban 16dcq03b06 16 6 3 19 26.9 5.1 30.0 62.0
Nguyen Thi Tam Duyen 16ycq02a15 16 5 3 19 26.9 5.1 30.0 62.0
Hoang Thi Chan 16dcq03a58 18 8 2 20 28.3 3.4 30.0 61.7
Nguyen Thi Hang 16dcq03c16 22 7 0 22 31.2 0.0 30.0 61.2
Luong Thi Lan Huong 16dcq03b17 13 11 4 17 24.1 6.8 30.0 60.9
Lam Thi Bich Phuong 16ycq02b45 13 10 4 17 24.1 6.8 30.0 60.9
Vo Anh Son 16ycq02b48 13 8 4 17 24.1 6.8 30.0 60.9
Doan Thi Thuy 16dcq03c47 15 10 3 18 25.5 5.1 30.0 60.6
Trinh Thi NguyetPhuong 16dcq03d36 15 7 3 18 25.5 5.1 30.0 60.6
Nguyen Van Trung 16dcq03d54 15 5 3 18 25.5 5.1 30.0 60.6
Le Thi Hong 16ycq02a22 16 5 2.5 18.5 26.2 4.3 30.0 60.5
Tran Trung Hieu 16ycq02a19 8 14 6 14 19.8 10.2 30.0 60.0
Nguyen Kim Nu Ai 16dcq03b01 21 6 0 21 29.8 0.0 30.0 59.8
Nguyen Quoc Thang 16dcq03d44 10 5 5 15 21.3 8.5 30.0 59.8
Pham Phu Duong 16ycq02b10 13 8 3.5 16.5 23.4 6.0 30.0 59.3
Doan Thi Hong Thuy 16ycq02b57 14 7 3 17 24.1 5.1 30.0 59.2
Duong Khai Minh 16ycq02a40 16 7 2 18 25.5 3.4 30.0 58.9
Nguyen Thi Kim Hong 16dcq03a18 9 3 5 14 19.8 8.5 30.0 58.3
Do Thi Kim Oanh 16dcq03b28 10 7 4.5 14.5 20.5 7.7 30.0 58.2
Pham Thi ThanhNhan 16ycq02b36 11 10 4 15 21.3 6.8 30.0 58.1
Pham Thi Thu Suong 16dcq03c35 11 6 4 15 21.3 6.8 30.0 58.1
Le Thi Thuy 16dcq03a51 11 6 4 15 21.3 6.8 30.0 58.1
Vo Huy Phu 16ycq02b40 11 5 4 15 21.3 6.8 30.0 58.1
Vu Thi Hoai Phuong 16dcq03d37 11 5 4 15 21.3 6.8 30.0 58.1
Bui Nguyen Thu Huyen 16dcq03d19 13 9 3 16 22.7 5.1 30.0 57.8
Nguyen Thi Nhu Quynh 16dcq03d39 13 9 3 16 22.7 5.1 30.0 57.8
Nguyen Van Nam 16dcq03d27 13 6 3 16 22.7 5.1 30.0 57.8
Nguyen Thi HienLuong 16dcq03a29 15 10 2 17 24.1 3.4 30.0 57.5
Nguyen Thi Doa Phuong 16dcq03a40 15 9 2 17 24.1 3.4 30.0 57.5
Doan Thi Anh Phuong 16dcq03a41 15 7 2 17 24.1 3.4 30.0 57.5
Pham Thi My Duyen 16dcq03a08 17 6 1 18 25.5 1.7 30.0 57.2
Phan Thi Tiep 16dcq03d53 17 3 1 18 25.5 1.7 30.0 57.2
Ha Thi Tam 16dcq03b40 19 6 0 19 26.9 0.0 30.0 56.9
Le Ky Phuong Dong 16ycq02b08 10 6 4 14 19.8 6.8 30.0 56.6
Mang Thanh Tu 16dcq03b47 14 6 2 16 22.7 3.4 30.0 56.1
Vo Thi Thu Uyen 16dcq03a55 14 6 2 16 22.7 3.4 30.0 56.1
Pham Thi Trang 16ycq02b61 16 8 1 17 24.1 1.7 30.0 55.8
Pham Thi Huyen 16dcq03b18 16 6 1 17 24.1 1.7 30.0 55.8
Nguyen Le HongYen 16dcq03a57 18 6 0 18 25.5 0.0 30.0 55.5
Nguyen Thi My Nhiem 16dcq03a35 7 7 5 12 17.0 8.5 30.0 55.5
Thai Thi Lan Huong 16dcq03d17 7 6 5 12 17.0 8.5 30.0 55.5
Nguyen Thi Phuong 16dcq03a39 10 8 3.5 13.5 19.1 6.0 30.0 55.1
Cao Nguyen Hoang 16dcq03a16 11 8 3 14 19.8 5.1 30.0 54.9
Nguyen Thi Duyen 16dcq03c13 11 6 3 14 19.8 5.1 30.0 54.9
Tran Huu Dang Nguyen 16ycq02a45 12 5 2.5 14.5 20.5 4.3 30.0 54.8
Nguyen Thi ThuyHien 16dcq03a14 13 9 2 15 21.3 3.4 30.0 54.7
Phuong Thi Thao 16dcq03b42 13 7 2 15 21.3 3.4 30.0 54.7
Ho Xuan Hoang 16ycq02b18 13 4 2 15 21.3 3.4 30.0 54.7
Nguyen Thi ThanThao 16dcq03d47 15 7 1 16 22.7 1.7 30.0 54.4
Bui Thi Kim Anh 16dcq03a03 17 9 0 17 24.1 0.0 30.0 54.1
Nguyen Thi NhatLinh 16dcq03c23 10 9 3 13 18.4 5.1 30.0 53.5
Do My Linh 16dcq03a27 12 6 2 14 19.8 3.4 30.0 53.2
Nguyen Nguyen Thuy 16dcq03d51 12 6 2 14 19.8 3.4 30.0 53.2
Le Thi Hong Thu 16dcq03d50 12 3 2 14 19.8 3.4 30.0 53.2
Le Dao Bich Tuyen 16dcq03c51 14 - 1 15 21.3 1.7 30.0 53.0
Tran Van Thang 16dcq03d45 14 2 1 15 21.3 1.7 30.0 53.0
Kpa H'Gon 16ycq02b12 16 9 0 16 22.7 0.0 30.0 52.7
Ta Vu Gia Khanh 16dcq03a21 16 2 0 16 22.7 0.0 30.0 52.7
Nguyen Truc Quynh 16dcq03d38 9 8 3 12 17.0 5.1 30.0 52.1
pham thi bich lien 16ycq02a32@ 9 6 3 12 17.0 5.1 30.0 52.1
Phan Thi Khanh Long 16dcq03a28 11 6 2 13 18.4 3.4 30.0 51.8
Nguyen Hoang Nguyen 16dcq03d32 13 9 1 14 19.8 1.7 30.0 51.5
Ma Van Thuong 16ycq02a59 13 7 1 14 19.8 1.7 30.0 51.5
Nguyen Thi ThanTuyen 16dcq03d57 13 6 1 14 19.8 1.7 30.0 51.5
Nguyen Thi Oanh 16dcq03b29 13 4 1 14 19.8 1.7 30.0 51.5
Le Thi Thu Thao 16dcq03c41 13 4 1 14 19.8 1.7 30.0 51.5
Phan Thi Nha Uyen 16dcq03a54 15 11 0 15 21.3 0.0 30.0 51.3
Duong Nguyen NTam 16dcq03d43 15 8 0 15 21.3 0.0 30.0 51.3
Pham Hoang Anh 16dcq03a02 15 6 0 15 21.3 0.0 30.0 51.3
Truong Pham MyLinh 16dcq03a25 15 6 0 15 21.3 0.0 30.0 51.3
Nguyen Thi Ngoc 16ycq02a41 15 6 0 15 21.3 0.0 30.0 51.3
Thai Thi Thuy Dung 16dcq03a06 15 5 0 15 21.3 0.0 30.0 51.3
Vu Thi Thanh Hang 16dcq03a11 10 8 2 12 17.0 3.4 30.0 50.4
Truong Thi Tra My 16dcq03d26 10 8 2 12 17.0 3.4 30.0 50.4
Le Thi Ngoc Loan 16dcq03b24 10 7 2 12 17.0 3.4 30.0 50.4
Do Thanh Hong 16dcq03b15 10 5 2 12 17.0 3.4 30.0 50.4
Tran Thi Kim Oanh 16dcq03a38 12 5 1 13 18.4 1.7 30.0 50.1
Pham Thanh Huyen 16ycq02b21 14 10 0 14 19.8 0.0 30.0 49.8
Duong Minh Tri 16ycq02b63 14 9 0 14 19.8 0.0 30.0 49.8
Le Thi Hai Yen 16dcq03d61 14 9 0 14 19.8 0.0 30.0 49.8
Nguyen Chi Cuong 16dcq03c07 14 8 0 14 19.8 0.0 30.0 49.8
H' Hien Bya 16dcq03c05 14 7 0 14 19.8 0.0 30.0 49.8
Nguyen Manh Hung 16dcq03c19 14 7 0 14 19.8 0.0 30.0 49.8
Nguyen Thanh Hung 16dcq03b16 14 6 0 14 19.8 0.0 30.0 49.8
Nguyen Thi Hoa 16dcq03a15 14 5 0 14 19.8 0.0 30.0 49.8
Pham Quynh Vy 16dcq03c55 14 4 0 14 19.8 0.0 30.0 49.8
Nguyen Quoc Chien 16dcq03d05 9 4 2 11 15.6 3.4 30.0 49.0
Nguyen Anh Tuan 16dcq03b48 11 9 1 12 17.0 1.7 30.0 48.7
Ngo Bao Trung 16dcq03d55 11 6 1 12 17.0 1.7 30.0 48.7
Tran Thi Yen 16ycq02b75 11 5 1 12 17.0 1.7 30.0 48.7
Nguyen Thuy Dung 16dcq03c11 13 8 0 13 18.4 0.0 30.0 48.4
Tran Nam Phu 16ycq02a51 13 7 0 13 18.4 0.0 30.0 48.4
Nguyen Thi Tra My 16ycq02b33 13 6 0 13 18.4 0.0 30.0 48.4
Nguyen Thi TuyeNga 16dcq03a32 13 6 0 13 18.4 0.0 30.0 48.4
To Thi Dieu 16ycq02a11@ 13 4 0 13 18.4 0.0 30.0 48.4
Le Thi Dung 16dcq03d09 13 4 0 13 18.4 0.0 30.0 48.4
Nguyen Thuy MaPhuong 16dcq03c33 13 4 0 13 18.4 0.0 30.0 48.4
Do Thi Tuoi 16dcq03b50 13 3 0 13 18.4 0.0 30.0 48.4
Le Thi Thanh Vien 16dcq03c53 13 3 0 13 18.4 0.0 30.0 48.4
Bui Thi Ngoc Dung 16dcq03d10 8 8 2 10 14.2 3.4 30.0 47.6
H'Nol Bkrong 16dcq03b04 9 6 1.5 10.5 14.9 2.6 30.0 47.4
Hoang Thi Hong Hanh 16dcq03a12 10 5 1 11 15.6 1.7 30.0 47.3
Huynh Thi Hong Hanh 16dcq03b11 12 8 0 12 17.0 0.0 30.0 47.0
Le Thi Thanh Huyen 16dcq03b19 12 6 0 12 17.0 0.0 30.0 47.0
Tran Thi Minh Nguyet 16ycq02b35 12 5 0 12 17.0 0.0 30.0 47.0
Do Thi Hoa 16dcq03d13 9 8 1 10 14.2 1.7 30.0 45.9
Dang Van Anh 16ycq02b01 11 17 0 11 15.6 0.0 30.0 45.6
Nguyen Thi Cuc Phuong 16dcq03b32 11 4 0 11 15.6 0.0 30.0 45.6
Vu Thi Thu Hoai 16dcq03d15 11 3 0 11 15.6 0.0 30.0 45.6
Nguyen Thi Thu Huyen 16dcq03a19 10 9 0 10 14.2 0.0 30.0 44.2
Hoang Thi NgocAnh 16dcq03d02 9 6 0 9 12.8 0.0 30.0 42.8
Nguyen Thi Thu Nguyet 16dcq03a33 9 6 0 9 12.8 0.0 30.0 42.8
Nguyen Thi Phu Thao 16dcq03d48 6 5 1 7 9.9 1.7 30.0 41.6
nguyen thi hong nhung 16dcq03a36@ 8 6 0 8 11.3 0.0 30.0 41.3
Cao Thi Bich Thinh 16dcq03c42 7 10 0 7 9.9 0.0 30.0 39.9
Phan Ngoc An 15dcq02c01@s 7 8 0 7 9.9 0.0 30.0 39.9
H' Bien Ksor 16dcq03d20 7 5 0 7 9.9 0.0 30.0 39.9
Nguyen Thi ThuyTien 16dcq03b44 6 2 0 6 8.5 0.0 30.0 38.5