Vous êtes sur la page 1sur 41

OGC

Sadržaj OpenGIS konzorcijum Servisna arhitektura OGC Web Map Service (WMS) specifikacija OGC Web Feature Service

Sadržaj

OpenGIS konzorcijum

Servisna arhitektura OGC Web Map Service (WMS) specifikacija OGC Web Feature Service (WFS) specifikacija OGC Web Coverage Service (WCS) specifikacija OGC Catalogue Service for Web (CSW) Primer izgradnje “geo-enabled” aplikacija – RedSpider Enterprise

Open GIS Consortium (OGC) http://www.opengeospatial.org OGC je neprofitna me đ unarodna organizacija koja razvija

Open GIS Consortium (OGC)

http://www.opengeospatial.org

OGC je neprofitna međunarodna organizacija koja razvija standarde postignute konsenzusom svojih članova.

Osnovni zadatak OGC konzorcijuma je razvoj otvorenih standarda koji omogućavaju interoperabilnost i integraciju prostornih informacija, softvera za njihovu obradu i prostornih servisa.

Prostorne informacije i njihova obrada obuhvataju geografske informacione sisteme (GIS), daljinsku detekciju, premer i mapiranje, navigaciju, lokacijski bazirane servise, pristup prostornim bazama podataka, senzorski web, i druge prostorne tehnologije i izvore informacija.

U OGC koncenzusnom procesu, preko 250 vladinih, privatnih i akademskih organizacija kooperativno definiše, razvija, testira, dokumentuje, validira i odobrava interfejse i standarde za kodiranje koji prevazilaze probleme interoperabilnosti.

OpenGIS® standardi Implementacioni standardi se razlik uju od apstraktnih specifikacija po tome što su pisani

OpenGIS® standardi

Implementacioni standardi se razlikuju od apstraktnih specifikacija po tome što su pisani za tehnički auditorijum i specificiraju detalje oko strukture interfejsa između softverskih komponenti.

Za specifikaciju interfejsa se smatra da je na implementacionom nivou detalja ako, kada se implementira od strane dva različita proizvođača nezavisno jedan od drugog, rezultujuće komponente interaguju na tom interfejsu (“plug&play”).

Sve šeme (xsd, xslt, etc) koje podržavaju odobrene implementacione standarde su javno dostupne na OGC sajtu.

OpenGIS® standardi Catalogue Service Coordinate Transformation Filter Encoding Geographic Objects

OpenGIS® standardi

Catalogue Service

Coordinate Transformation

Filter Encoding

Geographic Objects

Geography Markup Language

Geospatial eXtensible Access

Control Markup Language (GeoXACML) GML in JPEG 2000

Grid Coverage Service

Location Services (OpenLS)

Observations and Measurements

Sensor Model Language

Sensor Observation Service

Sensor Planning Service

Simple Features

Simple Features CORBA

Simple Features OLE/COM

Simple Features SQL

Styled Layer Descriptor

Symbology Encoding

Transducer Markup Language

Web Coverage Service

Web Feature Service

Web Map Context

Web Map Service

Web Processing Service

Web Service Common

Mesto OGC standarda u svetu standarda

Jure De FactoDe

ISO/ CEN / Nations

Domains: Object / Abstract Models, Content, Vocabulary

Domain

OGC

Software Interfaces:

Instantiate Domain and Dejure into Infrastructure

IETF / W3C

Infrastructure:

WSDL, UDDI, SOAP, XML

Infrastructure

Sadržaj OpenGIS konzorcijum Servisna arhitektura OGC Web Map Service (WMS) specifikacija OGC Web Feature Service

Sadržaj

OpenGIS konzorcijum

Servisna arhitektura

OGC Web Map Service (WMS) specifikacija OGC Web Feature Service (WFS) specifikacija OGC Web Coverage Service (WCS) specifikacija OGC Catalogue Service for Web (CSW) Primer izgradnje “geo-enabled” aplikacija – RedSpider Enterprise

Potrebe

U svakom domenu potrebno je:

Podupreti velike količine postojećih informacija

Vizualizacije, analiza, pomoć u odlučivanju, integracija u enterprise aplikacije

Brži pristup i vreme odgovora zahtevima

Pristup podacima u realnom vremenu

Potreba za adhoc, personalizovanim i specijalizovanim servisima

Pretraga lokacija, rutiranje, transformacija koordinata, prikaz, itd.

Dinamičko pronalaženje i dobavljanje informacija

Users Providers Geo databases
Users
Providers
Geo databases

Problem

Tradicionalni GIS sistemi su bazirani na aplikacijama koje koriste podatke u određenom formatu koji je vlasništvo nekog proizvođača.

Ovi sistemi su “vendor driven”, odnosno zavisni su od jednog proizvođača.

Ove aplikacije su namenjene stručnim licima koja prikupljaju, održavaju i analiziraju podatke.

Rešenje Servisno orijentisana arhitektura (Service Oriented Architecture - SOA) i web servisi. Nezavisne

Rešenje

Servisno orijentisana arhitektura (Service Oriented Architecture - SOA) i web servisi.

Nezavisne komponente, bazirane na otvorenim transportnim protokolima i XML baziranim standardima za razmenu podataka.

Dostupni kroz HTTP.

Standardi obezbeđuju interoperabilnost (semantiku interfejsa, kodiranje podataka itd).

Registar servisa.

Servisna arhitektura Korisnici Druge Aplikacije Aplikacije npr. Planiranje prevoza, Nadgledanje promena klime Servisi

Servisna arhitektura

Korisnici

Servisna arhitektura Korisnici Druge Aplikacije Aplikacije npr. Planiranje prevoza, Nadgledanje promena klime Servisi

Druge

Aplikacije

Servisna arhitektura Korisnici Druge Aplikacije Aplikacije npr. Planiranje prevoza, Nadgledanje promena klime Servisi

Aplikacije

npr. Planiranje prevoza, Nadgledanje promena klime

npr. Planiranje prevoza, Nadgledanje promena klime Servisi npr. server sa metapodacima, indeks geografskih
npr. Planiranje prevoza, Nadgledanje promena klime Servisi npr. server sa metapodacima, indeks geografskih
npr. Planiranje prevoza, Nadgledanje promena klime Servisi npr. server sa metapodacima, indeks geografskih

Servisi

npr. server sa metapodacima, indeks geografskih imena, map server

sa metapodacima, indeks geografskih imena, map server Informacije npr. geodetska osnova, tematski slojevi,
sa metapodacima, indeks geografskih imena, map server Informacije npr. geodetska osnova, tematski slojevi,
sa metapodacima, indeks geografskih imena, map server Informacije npr. geodetska osnova, tematski slojevi,
sa metapodacima, indeks geografskih imena, map server Informacije npr. geodetska osnova, tematski slojevi,
sa metapodacima, indeks geografskih imena, map server Informacije npr. geodetska osnova, tematski slojevi,

Informacije

npr. geodetska osnova, tematski slojevi, tekst geografski nazivi, metapodaci

na primer…

Web sajt za palniranje putovanja koji računa najbolju putanju između dva grada

Koristi servise:

indeks goegrafskih imena, mreže puteva, web mapiranje

Bazirano na:

geografskim nazivima, objektima putne mreže bazičnim

Troslojna arhitektura Isporuka Aplikacije Planiranje prevoza Servisi npr. server sa metapodacima, indeks geografskih

Troslojna arhitektura

Troslojna arhitektura Isporuka Aplikacije Planiranje prevoza Servisi npr. server sa metapodacima, indeks geografskih

Isporuka

Aplikacije

Planiranje prevoza

arhitektura Isporuka Aplikacije Planiranje prevoza Servisi npr. server sa metapodacima, indeks geografskih
arhitektura Isporuka Aplikacije Planiranje prevoza Servisi npr. server sa metapodacima, indeks geografskih
arhitektura Isporuka Aplikacije Planiranje prevoza Servisi npr. server sa metapodacima, indeks geografskih

Servisi

npr. server sa metapodacima, indeks geografskih imena, map server

sa metapodacima, indeks geografskih imena, map server Data npr. geodetska osnova, tematski slojevi, tekst
sa metapodacima, indeks geografskih imena, map server Data npr. geodetska osnova, tematski slojevi, tekst
sa metapodacima, indeks geografskih imena, map server Data npr. geodetska osnova, tematski slojevi, tekst
sa metapodacima, indeks geografskih imena, map server Data npr. geodetska osnova, tematski slojevi, tekst
sa metapodacima, indeks geografskih imena, map server Data npr. geodetska osnova, tematski slojevi, tekst

Data

npr. geodetska osnova, tematski slojevi, tekst geografski nazivi, metapodaci

Zahtev

imena, map server Data npr. geodetska osnova, tematski slojevi, tekst geografski nazivi, metapodaci Zahtev
Sadržaj OpenGIS konzorcijum Servisna arhitektura OGC Web Map Service (WMS) specifikacija OGC Web Feature Service

Sadržaj

OpenGIS konzorcijum Servisna arhitektura

OGC Web Map Service (WMS) specifikacija

OGC Web Feature Service (WFS) specifikacija OGC Web Coverage Service (WCS) specifikacija OGC Catalogue Service for Web (CSW) Primer izgradnje “geo-enabled” aplikacija – RedSpider Enterprise

OGC Web Map Service OpenGIS Web Map Server Specification (WMS) je skup specifikacija interfejsa koji

OGC Web Map Service

OpenGIS Web Map Server Specification (WMS) je skup specifikacija interfejsa koji daju uniforman pristup od strane web klijenata mapama renderovanim na map serveru na internetu. Dakle, WMS je specifikacija interfejsa servisa koji:

Omogućava dinamičku konstrukciju mapa kao slike, kao serija grafičkih elemenata, ili kao skupa geografskih objekata. WMS uključuje renderovanje geoprostornih podataka.

Odgovara na osnovne upite o sadržaju mape.

Može da informiše druge programe o mapama koje može da proizvede i nad kojima od njih se mogu dalje vršiti upiti.

WMS Server • JPG, GIF, PNG • WBMP • GeoTIFF GetMap Interfaces OGC WMS Web
WMS Server
• JPG, GIF, PNG
• WBMP
• GeoTIFF
GetMap
Interfaces OGC WMS
Web Map Server
JPG, GIF,
PNG
GDAL
ArcSDE
Oracle
Other
TIFF,
(Windows/
Raster
geoRaster
WMC
Linux)
GeoTIFF,
WMS
(8.x 9.x)
(10g)
Context
BIL
JPEG2000
NITF
TIFF Compressé
ECW (Windows)
Other
MrSID
WMS Other
DTED
Including tiles/pyramids
WMS Other
WMS
Primer GetMap zahteva [1/3] http:// serverA /ionicweb/map/BOSTON_LI?WMTVER=1.0.0&REQUEST=ma

Primer GetMap zahteva [1/3]

http://serverA/ionicweb/map/BOSTON_LI?WMTVER=1.0.0&REQUEST=ma

p&SRS=EPSG%3A26986&BBOX=235361.7550028801,890883.653703680

3,236047.16108800008,891569.0597888003&WIDTH=500&HEIGHT=500&

LAYERS=BOSTON_LI&STYLES=&FORMAT=GIF&BGCOLOR=0xffffff&TR

ANSPARENT=FALSE&EXCEPTIONS=INIMAGE

LAYERS=BOSTON_LI &STYLES=&FORMAT=GIF&BGCOLOR=0xffffff&TR ANSPARENT=FALSE&EXCEPTIONS=INIMAGE
Primer GetMap zahteva [2/3] http:// s erverB /ionicweb /wfs/BOSTON_SHAPE?VERSI ON=1.1.1&REQUEST=GetMap

Primer GetMap zahteva [2/3]

Primer GetMap zahteva [2/3] http:// s erverB /ionicweb /wfs/BOSTON_SHAPE?VERSI ON=1.1.1&REQUEST=GetMap

http://s erverB /ionicweb /wfs/BOSTON_SHAPE?VERSI

ON=1.1.1&REQUEST=GetMap

&SRS=EPSG%3A26986&BBOX=

235361.7550028801,89088

3.6537036803,236047.161

08800008,891569.0597888

003&WIDTH=500&HEIGHT=50

0&LAYERS=pests_treebugs

,protectedareas,hydro,r oads,highways,place_nam es&STYLES=,,,,,&FORMAT=

image/gif&BGCOLOR=0xfff

fff&TRANSPARENT=FALSE&E

XCEPTIONS=application/v

nd.ogc.se_inimag

http://s erverA /ionicweb

/map/BOSTON_LI?WMTVER=1

.0.0&REQUEST=map&SRS=EP

SG%3A26986&BBOX=235361.

7550028801,890883.65370

36803,236047.1610880000

8,891569.0597888003&WID

TH=500&HEIGHT=500&LA YER S= BOSTON _LI&STYLES=&FOR

MAT=GIF&BGCOLOR=0xfffff

f&TRANSPARENT=FALSE&EXC

EPTIONS=INIMAGE

f&TRANSPARENT=FALSE&EXC EPTIONS=INIMAGE GetMaGetMapp GetMaGetMapp OGC WMS interfaces OGC WMS
f&TRANSPARENT=FALSE&EXC EPTIONS=INIMAGE GetMaGetMapp GetMaGetMapp OGC WMS interfaces OGC WMS
f&TRANSPARENT=FALSE&EXC EPTIONS=INIMAGE GetMaGetMapp GetMaGetMapp OGC WMS interfaces OGC WMS

GetMaGetMapp

GetMaGetMapp

OGC WMS interfaces

OGC WMS interfaces

OGC WMS Interfaces

OGC WMS Interfaces

Map Server A

Map Server A

Map Server B

Serveur de cartes B

Primer GetMap zahteva [3/3] Map Map Map Server Server Server http://a-map- Map Map Map

Primer GetMap zahteva [3/3]

Map Map Map Server Server Server http://a-map- Map Map Map
Map
Map
Map
Server
Server
Server
http://a-map-
Map
Map
Map
co.com/mapserver.cgi?VERSION=1.1.0&REQUEST=GetMap&
Server
Server
Server
SRS=EPSG:4326&BBOX=-88.68815,30.28457 3,-87.48539,30.989218&
WIDTH=792&HEIGHT=464&
LAYERS=STUSA%3ACubeWMT,Landsat%3AMIT-lsat&
STYLES=TRANSPARENT%2FBLACK,Default&FORMAT=image/png&
Map
Map
Map
Server
Server
Server
BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=FALSE&EXCEPTIONS=application/vnd
.ogc.se_inimage&QUALITY=MEDIUM
http://b-map-co.com/servlets/mapservlet?VERSION=1.1.0&
http://a-map-co.com/mapserver.cgi?WMTVER=0.9&REQUEST=map&SRS=4326&
http://b-map-
REQUEST=GetMap&BBOX=-88.68815,30.2845 73,-87.48539,30.989218&
BBOX=-88.68815,30.284573,-87.48539,30.989218&
Map
Map
Map
co.com/servlets/mapservlet?VERSION=1.1.0&REQUEST=map&
WIDTH=792&HEIGHT=464&SRS=EPSG:4326&
Server
Server
Server
WIDTH=792&HEIGHT=464&LAYERS=STUSA%3ACubeWMT,Landsat%3AMIT-lsat& BBOX=-88.68815,30.284573,-87.48539,30.989218&
LAYERS=AL+Highway,AL+Highway,AL+Highway&
STYLES=TRANSPARENT%2FBLACK,Default&FORMAT=PNG&BGCOLOR=0xFFFFFF&
WIDTH=792&HEIGHT=464&SRS=4326&
STYLES=casing,interior,label&FORMAT=image/gif&TRANSPARENT=TRUE
TRANSPARENT=FALSE&EXCEPTIONS=INIMAGE&QUALITY=MEDIUM
LAYERS=AL+Highway,AL+Highway,AL+Highway&
internet
internet
internet

STYLES=casing,interior,label&FORMAT=GIF&TRANSPARENT=TRUE

Prikazivanje (portrayal) [1/2] Prikazivanje (portrayal) je proces koji transformiše geografske informacije u formu koja

Prikazivanje (portrayal) [1/2]

Prikazivanje (portrayal) je proces koji transformiše geografske informacije u formu koja je razumljiva ljudima. Uobičajeni primer je transformacija vektor baziranih informacija u rastersku reprezentaciju ovih informacija. Ova transformacija je specificirana skupom pravila primenjenih na ulazni skup podataka. Ovaj proces značajno povećava korišćenje geografskih informacija prilikom donošenja odluka.

skup podataka. Ovaj proces zna č ajno pove ć ava koriš ć enje geografskih informacija prilikom
Prikazivanje (portrayal) [2/2] Prikazivanje (portrayal) podržava razli č ita pravila za renderovanje.

Prikazivanje (portrayal) [2/2]

Prikazivanje (portrayal) podržava različita pravila za renderovanje.

Prikazivanje (portrayal) [2/2] Prikazivanje (portrayal) podržava razli č ita pravila za renderovanje.
Prikazivanje (portrayal) [2/2] Prikazivanje (portrayal) podržava razli č ita pravila za renderovanje.
Styled Layer Descriptor (SLD) SLD je XML baziran jezik koji omogu ć ava definisanje prikaza

Styled Layer Descriptor (SLD)

SLD je XML baziran jezik koji omogućava definisanje prikaza geoprostornih podataka. Korisnik WMS-a može da definiše sopstveni stil prikaza umesto da koristi default stil koji obezbeđuje server.

umesto da koristi default stil koji obezbe đ uje server. GetMap M a p WMS Rules.

GetMap

Map

WMS

Rules.

Styles

WFS / WCS

features

server. GetMap M a p WMS Rules. Styles WFS / WCS features GetMap with SLD Map

GetMap

with

SLD

Map

WMS

Portrayal

Process

WFS / WCS

features

 

SLD

 

Map

   

WMS

 

(portrayal service )

 

Portrayal

 

GetFeature

     

Features or

 

or

coverage

GetCoverage

 

WFS / WCS

 

features

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><StyledLayerDescriptor xmlns="http://www.opengis.net/sld" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.0.0">

<NamedLayer>

<Name>AIRWAY</Name>

<UserStyle>

<FeatureTypeStyle>

<FeatureTypeName>AIRWAY</FeatureTypeName>

<Rule>

<Filter>

</Filter>

<LineSymbolizer> <Stroke> <CssParameter name="stroke">#0000FF</CssParameter> <CssParameter name="stroke-width">1px</CssParameter> <CssParameter name="stroke-dasharray"/> </Stroke> </LineSymbolizer> <TextSymbolizer> <Label><ogc:PropertyName>IDENT</ogc:PropertyName></Label> <Font> <CssParameter name="font-family">Arial</CssParameter> <CssParameter name="font-family">Sans-Serif</CssParameter> <CssParameter name="font-style">italic</CssParameter> <CssParameter name="font-size">10</CssParameter> </Font> </TextSymbolizer>

</Rule>

</FeatureTypeStyle>

</UserStyle>

</NamedLayer>

</StyledLayerDescriptor>

Sadržaj OpenGIS konzorcijum Servisna arhitektura OGC Web Map Service (WMS) specifikacija OGC Web Feature Service

Sadržaj

OpenGIS konzorcijum Servisna arhitektura OGC Web Map Service (WMS) specifikacija

OGC Web Feature Service (WFS) specifikacija

OGC Web Coverage Service (WCS) specifikacija OGC Catalogue Service for Web (CSW) Primer izgradnje “geo-enabled” aplikacija – RedSpider Enterprise

Feature, FeatureType Feature (geo-objekat) se može definisati kao entitet iz realnog sveta (drvo, POI), opservacija

Feature, FeatureType

Feature (geo-objekat) se može definisati kao entitet iz realnog sveta (drvo, POI), opservacija ili događaj (nepogoda, požar).

Feature je instanca tipa geo-objekta (Feature Type).

Feature Type definiše strukturu geo-objekta. Ona je definisa skupom atributa koji imaju naziv i tip. Atributi mogu biti brojevi, stringovi, datumi, geometrije koje lociraju geo-objekte na zemlji, ali i drugi geo-objekti.

Feature Collection je skup geo-objekata. To je vrsta geo-objekta koji grupiše druge geo-objekte.

Geographic Markup Language (GML)

Geography Markup Language (GML) je XML enkoding za prenos i skladištenje geografskih informacija, uključujući i prostorne i alfanumeričke (ne-prostorne) osobine geoprostornih objekata.

GML je XML ekstenzija koja definiše geoprostorne objekte (Features).

GML definiše sadržaj: nema mešanja između sadržaja i prezentacije

Struktura geo-objekata (Feature Types) je specificirana u GML aplikacionoj šemi (GML application schema).

Web Feature Service

Web Feature Server (WFS) je web servis koji dopušta korisniku da objavi geoprostorne objekte na internetu zajedno sa definicijom njihove strukture.

WFS je interfejs servisa koji opisuje manipulaciju podacima o geo- objektima. Operacije manipulacije podacima uključuju mogućnost dodavanja, brisanja, ažuriranja, dobavaljanja i vršenja upita nad geo- objektima na bazi prostornih i alfanumeričkih ograničenja.

WFS može biti osnovni ili transakcioni. Osnovnom WFS se može pristupiti u « read only » modu, dok transakcioni WFS (WFS-T) dodaje mehanizam zaključavanja geo-objekata i podržava transakcije.

Za razliku od WMS koji dostavlja podatke u vidu slike, WFS podržava direktnu eksploataciju i pristup podacima na webu.

Feature Server (WFS i WMS) • GML • ESRI Shape <gml:featureMember> <au1:place_names

Feature Server (WFS i WMS)

• GML • ESRI Shape

<gml:featureMember>

<au1:place_names

fid="place_names.1"

xmlns:au1="http://www

.ionicsoft.com/wfs">

<au1:NAME>BOSTON</au1

:NAME>

<au1:NAME>BOSTON</au1 :NAME> • JPG, GIF, PNG • WBMP • GeoTIFF • SVG GetMap

• JPG, GIF, PNG

• WBMP

• GeoTIFF

• SVG

GetMap

GetFeature

Interfaces OGC WMS

Portrayal

Interfaces OGC WFS

Web Feature Server

Shapefiles GML ArcSDE PostGIS 8.x, 9.x
Shapefiles
GML
ArcSDE
PostGIS
8.x,
9.x
Oracle Spatial 8i, 9i, 10g
Oracle
Spatial
8i, 9i, 10g
Simple Framework API MIF/MID Your format
Simple
Framework
API
MIF/MID
Your format
Sadržaj OpenGIS konzorcijum Servisna arhitektura OGC Web Map Service (WMS) specifikacija OGC Web Feature Service

Sadržaj

OpenGIS konzorcijum Servisna arhitektura OGC Web Map Service (WMS) specifikacija OGC Web Feature Service (WFS) specifikacija

OGC Web Coverage Service (WCS) specifikacija

OGC Catalogue Service for Web (CSW) Primer izgradnje “geo-enabled” aplikacija – RedSpider Enterprise

Web Coverage Service (WCS) Web Coverage Service (WCS) podržava elektronsku razmenu geoprostornih podataka u formi

Web Coverage Service (WCS)

Web Coverage Service (WCS) podržava elektronsku razmenu geoprostornih podataka u formi "coverage-a", koji je definisan kao digitalna geoprostorna informacija koja predstavlja fenomen koji varira u prostoru.

WCS obezbeđuje pristup neizmenjenim (nerenderovanim) geoprostornim informacijama (kao što su tempertura, pokrivenost

oblacima

za razne naučne modele.

)

potrebnim za renederovanje na klijentskoj strani, i kao ulaz

WCS

• GeoTIFF

WCS • GeoTIFF • JPG, GIF, PNG • WBMP • GeoTIFF • SVG GetMap GetCoverage Interfaces
WCS • GeoTIFF • JPG, GIF, PNG • WBMP • GeoTIFF • SVG GetMap GetCoverage Interfaces

• JPG, GIF, PNG

• WBMP

• GeoTIFF

• SVG

GetMap

GetCoverage

Interfaces OGC WMS

Portrayal

Interfaces OGC WCS

Web Coverage Server

GDAL GeoTIFF, NASA (windows/ BIL HEG Tool Linux) JPEG2000 NITF TIFF ECW (Windows) HDF-EOS MrSID
GDAL
GeoTIFF,
NASA
(windows/
BIL
HEG Tool
Linux)
JPEG2000
NITF
TIFF
ECW (Windows)
HDF-EOS
MrSID

DTED

Sadržaj OpenGIS konzorcijum Servisna arhitektura OGC Web Map Service (WMS) specifikacija OGC Web Feature Service

Sadržaj

OpenGIS konzorcijum Servisna arhitektura OGC Web Map Service (WMS) specifikacija OGC Web Feature Service (WFS) specifikacija OGC Web Coverage Service (WCS) specifikacija

OGC Catalogue Service for Web (CSW)

Primer izgradnje “geo-enabled” aplikacija – RedSpider Enterprise

Šta je katalog? Katalog je repozitorijum koji s adrži “opise resursa”, drugim re č ima,

Šta je katalog?

Katalog je repozitorijum koji sadrži “opise resursa”, drugim rečima, bilo koje metapodatke koji opisuju šta je dostupno u sistemu.

Na primer:

- OGC servisi

- Opisi geoprostornih skupova podataka (ISO 19115)

- slike, scene

- simboli, pravila za prikaz, itd.

Katalog obezbeđuje integralni pogled na skup dostupnih resursa.

Osobine kataloga Katalog obezbe đ uje interfejs za pronalaženje geoinformacija na web-u kroz OGC standarde.

Osobine kataloga

Katalog obezbeđuje interfejs za pronalaženje geoinformacija na web-u kroz OGC standarde. Njegove osnovne osobine su:

Registrovanje OGC WMS, WFS i WCS servisa.

Registrovanje OGC konteksta (Web Map Context - WMC) uključujući sve servise koje taj kontekst referencira.

Dozvoljava organizovanje resursa u kategorije i korišćenje taksonomija.

Upiti nad katalogom Resursi se mogu pronalaziti kroz OGC CS-W interfejse preko njihovih metapodataka .

Upiti nad katalogom

Resursi se mogu pronalaziti kroz OGC CS-W interfejse preko njihovih metapodataka.

Upiti nad katalogom se mogu vršiti pomoću ključnih reči, geografskog prostiranja i brojnih drugih proizvoljnih kriterijuma.

OGC filteri se koriste za definsanje prostornih i ne-prostornih kriterijuma (kao i kod WFS).

Metapodaci - ISO 19115 / ISO 19139 ISO 19115 Geographic Information — Metadata ISO 19139

Metapodaci - ISO 19115 / ISO 19139

ISO 19115 Geographic Information — Metadata ISO 19139 – Metadata — XML Schema Implementation

ISO 19115 / ISO 19139 ISO 19115 Geographic Information — Metadata ISO 19139 – Metadata —
Skup informacija o metapodacima Informacije za identifikaciju ( Identification information) – ovaj skup daje

Skup informacija o metapodacima

Informacije za identifikaciju (Identification information) – ovaj skup daje

osnovne informacije o geografskom skupu podataka i na taj način ga identifikuje; Informacije o ograničenjima (Constraint information) – ovaj skup opisuje

kako su regulisana prava pristupa i korišćenja metapodataka i geografskih podataka ; Informacije o kvalitetu podataka (Data quality information) – ovaj skup

definiše metapodatke o kvalitetu geografskih podataka i mogućnostima njihove primene s obzirom na kvalitet; Informacije o održavanju (Maintenance information) – opisuju održavanje i

ažuriranje metapodataka i geografskih podataka; Informacije o prostornoj reprezentaciji (Spatial representation

information) – opisuju mehanizam koji se koristi za predstavljanje prostornih informacija; Informacije o referentnim sistemima (Reference system information)

daju opis korišćenih prostornih i vremenskih referentnih sistema; Informacije o sadržaju (Content information) – opisuju sadržaj i katalog

geografskih pojava (feature catalogue); Informacije o katalogu prikaza (Portrayal catalogue information) – daju

referencu na katalog koji sadrži načine za prikaz geografskih podataka; Informacije o distribuciji (Distribution information) – obaveštavaju o

pristupu geografskim podacima, načinima distribucije i licima odgovornim za distribuciju; Informacije o proširenjima metapodataka (Metadata extension

information) – opisuju korisnička proširenja strukture metapodataka; Informacije o aplikacionoj šemi (Application schema information) opisuje korišćenu aplikacionu šemu (konceptualni model podataka);

šemi ( Application schema information ) – opisuje koriš ć enu aplikacionu šemu (konceptualni model podataka);
ISO 19139 gmd šema G eographic M eta D ata extensible markup language – gmd

ISO 19139 gmd šema

Geographic MetaData extensible markup language – gmd

ISO 19139 gmd šema G eographic M eta D ata extensible markup language – gmd
Primer editora za metapodatke

Primer editora za metapodatke

Primer editora za metapodatke

OGC Catalogue Service for Web (CS-W)

Definiše zajednički interfejs koji omogućava različitim aplikacijama da izvršavaju pretraživanje i upite nad distribuiranim i potencijalno heterogenim serverima kataloga.

OGC CS-W

Other SDI,

Application

OGC CS-W Other SDI, Application Map Servers, Feature Servers, Coverage Servers, Census info, Weather, etc. MD

Map Servers, Feature Servers, Coverage Servers, Census info, Weather, etc.

MD
MD
Registry services Find Catalog Service
Registry services
Find
Catalog
Service

find

etc. MD Registry services Find Catalog Service find Other Services Gazetteer Annotation (xima) Geo Coding bind
etc. MD Registry services Find Catalog Service find Other Services Gazetteer Annotation (xima) Geo Coding bind

Other Services

Gazetteer
Gazetteer
Annotation (xima)
Annotation (xima)
Geo Coding
Geo Coding
find Other Services Gazetteer Annotation (xima) Geo Coding bind publish publish bind publish Map Server
find Other Services Gazetteer Annotation (xima) Geo Coding bind publish publish bind publish Map Server
bind publish publish bind publish Map Server Portrayal Feature Server MD Feature Server bind
bind
publish
publish
bind
publish
Map Server
Portrayal
Feature Server
MD
Feature Server
bind
Data
Data
Data
Data

Data

Services

Map Server

Data
Data
MD
MD

(existing)

geo

databases

Višeslojna arhitektura kataloga Web brauzer Korisni č ki interfejs Klijent kataloga (Web aplikacije bazirane na

Višeslojna arhitektura kataloga

Web brauzer

Korisnički interfejs

Klijent kataloga (Web aplikacije bazirane na JSP/struts) Pretraživanje i vizualizacija

bazirane na JSP/struts) Pretraživanje i vizualizacija request response Upravljanje procesima Katalog servis
request response Upravljanje procesima Katalog servis OGC CS-W (Java Servlet) Servlet Catalog J2EE Servlet Engine
request
response
Upravljanje procesima
Katalog servis
OGC CS-W
(Java Servlet)
Servlet Catalog
J2EE
Servlet Engine

Baza podataka

Oracle 10g

Oracle ebRIM
Oracle
ebRIM
Primer klijenta za pretragu

Primer klijenta za pretragu

Primer klijenta za pretragu