Vous êtes sur la page 1sur 3

Heer wijs mij Uw weg

Tekst: Hans Maat / Muziek: Niek en Elbert Smelt

vocal arrangement: Frank van Essen


transcriptie: Gerrit Dekker

A/C# F#m/A
## 4 « « « «« . «« «« « « « «« «« « ««
«
Bm D Em Gmaj7 Asus4 A Bm G(add9)

« « « «
& 4 «ˆ« «ˆ «ˆ« . ˆ« ˆ« . «
«j ˆ« «ˆ ˆ« «ˆ« «˙«
=============================== «
«ˆ« «
ˆ.« ˆ
« ˆ
« . «
ˆ« ˆ«
ˆ«

## 4 ∑ ∑ ∑
? 4
===============================

D/F#
% A/C#
## œ «
»»» «ˆ« «««ˆ «« «« «« «« Œ «« ««ˆ« «««ˆ . «««ˆ ««ˆ« . ««
4 Em Asus4/G A D
D Bm

===============================
& ˆ« ˆ« ˆ« ˙« . “ { ˆ« ˆ«
j


Heer, wijs mij Uw weg en
Heer, leer mij Uw weg die

# “
Heer, leer mij Uw wil aan -

∑ ∑ ∑
? #
=============================== “{

# #
## Em
««ˆ« . «««ˆ «« «« « « « «
« «
« «
« ‰ « «
« «
« « « « « ««« ˆ«««
œ
» « «
7 Gmaj Asus 7
A Bm 4 F m/A G Em D/F Asus /G A (add9) 4

ˆ.« ˆ« «ˆ« « « « «
«ˆ« . «ˆ« «ˆ.« ««ˆ ˆ.«
===============================
& «
ˆ «
ˆ «
ˆ. «
ˆ« «
ˆ »» «
ˆ «
ˆ« «ˆ« «ˆ« ˆ«« ˆ«
leid mij als een kind dat heel de le - vens- weg slechts in U rich - ting vindt. Als mij de
zui - ver is en goed. Uw woord is on - der - weg als een lamp voor mijn voet. Als mij het

##
vaar - den als een kind dat blin - de - lings en stil U ver - trouwt, vre - de vindt. Als mij de

∑ ∑ ∑
===============================
?

A/C#
fi Bm D/F# G A/C# F#7( 9)
«« ««ˆ« «« «« «« 2
b
## œ «« « ‰ « «« «
» « « « «
10 Em D G/B

»» ˆ« «ˆ« «j ˆ« ˆ« «ˆ« .
===============================
& ˆ« «j
ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ ˆ« ˆ«« 4
moed ont - breekt om door te gaan. Troost mij dan lief - de vol en
zicht ont - breekt, het don - ker is, leid mij dan op Uw weg, de

## 24
wil ont - breekt, uw weg te gaan, spreek

∑ ∑ ∑
===============================
?

## 2 Em
««ˆ« 44 w
1. 2.
« «« . « « ‰ «
{” «ˆ« «««ˆ «ˆ« . «««ˆ ««ˆ«
13 A D Em A D

& 4 ««ˆ ««ˆ«


===============================
«ˆ «j
ˆ«


moe - dig mij weer aan. weg die eeu - wig is.

# 2 ∑ 44 ∑ ” ∑
? #4
=============================== ”{
(c) Sela Music i.s.m. Adam Music, 2008 Authorized for use by Multiple Voices, Rhenen
D/F# D/F#
## œ»» œ» «« «« « « «« «« ««« ««« « ‰ »
œ »
œ «« «« « « « «« «
œ
» «
ˆ ˆ « » œ
» ˆ« ˆ« ˆ.«« «« ««ˆ «ˆ « . «« «« ‰ ««
16 Bm A G Em G Asus4 A Bm A G Em7 Asus4 D

» œ
»» »» »» »»» «
ˆ «
===============================
& «
«ˆ. «ˆ« ˆ« ˆ
« ˆ« «ˆ« «j
ˆ« »
» »
»
» »
» œ
»
»
» ˆ ˆ« «ˆ ˆ« ˆ«
j

# ∑ ∑ ∑ ∑
? #
===============================

D/F# «« A«« «« « «« G« « D/F# Em « « Asus D


## œ» œ» « « «»œ̂» œ» ˆ«œ» ˆ« «« ˆ«« ««œ̂» ««ˆ« «« «« ««« «ˆ« «« «« «« ««
»» »» œ»» œ»» «ˆ« ««ˆ« «««ˆ. «« ˆ«««« ˆ««« ˆ««« ˆ««« «« ‰ ««j
20 Bm A G Em G Asus A 4 Bm 7 4

===============================
& » » » » ˆ« ˆ« ˆ« »» »»» »» œ̂»» »» œ»» ˆ.«œ.» œ̂«» »œ̂ œ̂»» ˆ.«»œ . « ˙«
Jœ»» » » »» »» »» »» »» »»œ̂ ˙»»
» » »

# ∑ ∑ ∑ ∑
? #
D.S. al Coda

===============================

fi D/F#
## « « « « «
«ˆ« ˆ«« «««ˆ «« 24 «« 44 « ‰ bb
« « « « « Œ « b
24 Bm
G Em A D

«ˆ« ˆ
« ˆ«
===============================
& ˆ« ««ˆ «
ˆ« . ˆ«« «˙« bˆ«j
«
door Uw Woord en Geest mijn hart en le - ven aan.

## ∑ 24 ∑ 44 ∑ bbb
===============================
?

Bb Ab Eb/G
Ab
« « Bbsus Bb ««ˆ B««b «« «« « A«b « Eb/G Fm« « «« Bsus Eb Bb
« « «
b b »»»œ œ»» œ»» »œ »»œ œ» «« . «« «« «ˆ« «ˆ« ««ˆ « ‰ «j « «»»œ œ» »œ̂ ˆ« « ˆ«« «œ̂» ˆ«« «« . «« «« «ˆ« « «« . «« ««
b ˆ
Jœ»» »» »»» »» »»»œ̂ »» œ»»» «»»»ˆœ . œ̂«»»» œ̂»»» œ̂»»»» ˆ«œ.»»» «»»»œ̂ ˆ«œ»» Œ
«
27 Cm Fm 4
Cm 7 4

» »» » »» » »» ˆ« ˆ« ˆ«
===============================
& «
ˆ«
» »

b ∑ ∑ ∑ ∑
?bb
===============================

Bb/D Eb Abmaj7 Bbsus4 Bb/D


b bb « «
« « «
« «« . « «« «« «« «««ˆ ««ˆ ««ˆ.« ««
31 Cm Fm

«_œˆ« «»œ̂ «
«
ˆ. «
===============================
& »œ̂ ˆ
«œ
» »
œ «
»
ˆ
œ
j ˆ.
«
»
œ. «
»œ̂ «
ˆ
»
œ .
. »
œ «œ
»»» »» »œ.»» »» »» »» «
»» »» »» »» »» »
»» »œ.»» _«»»œ̂
»

_œ»»» . _œ»»» œ.»»


Heer toon mij Uw plan, maak door Uw Geest be - kend hoe

œ
» _œ»»» œ.
»
» »
œ
» œ
»
» . œ
J
» œ»»» œ»» »»»œ.
bb b »» » » » »» » » » œ»»»
===============================
?
(c) Sela Music i.s.m. Adam Music, 2008 Authorized for use by Multiple Voices, Rhenen
Gm/Bb Ab(add9) Eb/G Bbsus4/Ab Bb
« «« «« . «« ««ˆ «« ««« «««
b b b «« . «« «««ˆ . ««»œ̂ «
ˆ «
ˆ «
« « « « «
« « «
« «
«
33 Cm Fm

===============================
& _«ˆ»œ» . _œ̂«»» œ.»»» »» »»œ œ.»»» ‰ «œ̂»» œ̂»»» œ»»
» œ̂»» œ̂«»» «ˆ«œ» «ˆ« œ̂«« œ̂«» œ̂»
œ»» »» »» »»
» » » » » »
» » »
» »

_»»»œ _»»»œ __œ»»» . _


_œ»»» _
_œ»»» _
_œ»»» _
_œ»»
ik U die - nen kan en waar - heen U mij zendt. Als ik de

b œ.
»
» »
œ
» »
œ.
» »
œ
» » » » »
œ
» œ
»
»» »
œ
» »
œ
» »
œ
» »»
»
b » » » ‰ » » » »
? b
===============================

Bb/D Eb Ab/C Bb/D


«
bb b œ«ˆ« « « « « «« .
7(b9)

«ˆ« « ««j «ˆ« «ˆ« ««j


35 Fm G

»
»» œ
»» ˆ
«œ
»» ‰ «_Jœ ˆ
===============================
& œ
» œ»» ˆ
« ˆ«
» » »»» »» » _œ
»
»» n _
œ
»
»» _
»
»»œ

__»œ»» __œ»»»
weg niet weet, de hoop op - geef, toon

» _œ»»» œ»» œ
J
» _»œ» œ»» œ»» »»»œ œ»»»
bb b » ‰ »
» » » »
===============================
?

Eb/G b b
bb b « «« ««« «« ««« «
««« « « ««
ˆ
« « « « « « « «««
37 Cm A Fm B Gsus G/B 4

« œ
» »
œ̂
» œ̂
» «
»œ̂
===============================
& ˆ_«»œ »» » œ̂» «
«
ˆ «
« «
«
ˆ. « ˆ
« «
»» »» »» »» »» _œ»»» _œ̂»»» œ.»»» »»»œ̂ œ»» œ̂»»» œ̂»»»
» »
__»œ» __œ»» __»»œ
mij dat Chris - tus heel mijn weg ge - lo - pen heeft. Toon

œ
» » » »» _œ»»» œ»»» »»»œ œ»»» œ.»»» œ»»» _œ»»» nœ»»» œ»»»
bb b »» » »
===============================
?

Eb/G b b
bb b « ««ˆ« ««« «« ««« «
« 2 « « 4
« « « «
39 Cm A Fm B

« œ
» »
œ̂
» œ̂
»
===============================
& «
»œ̂ « 4 «
«
ˆ « «
ˆ.
« « 4
_ˆ«»œ» »» »» »»» »» »»»œ̂ _œ»» «œ̂»
_» »œ.»» ˆ« œ»»
»
» » »
__»œ» __œ»»» __»»»œ
mij dat Chris - tus heel mijn weg ge - lo - pen

œ
» »
» _œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ.»»» œ»»»
bb b »» » » 24 44
===============================
?

Ebsus4/Gb Ab Eb(add9)
b bb 4 «« Œ Œ ∑
41

& 4
===============================
_˙«»˙» ”
» ”
heeft.

˙»» ”
bb b 44 » Œ Œ ∑ ”
===============================
?
(c) Sela Music i.s.m. Adam Music, 2008 Authorized for use by Multiple Voices, Rhenen