Vous êtes sur la page 1sur 54

Tiu chun Vit nam v nh v vt liu xy dng nh

S hiu tiu chun TCVN 6160:1996 TCVN 6227:1996 TCVN 5065-90 TCVN 5176-90 TCVN 5674:1992 TCVN 5687:1992 TCVN 1452:1995 TCVN 4612-88 TCVN 4613-88 TCVN 4614-88 TCVN 4615-88 TCVN 4513-88 TCVN 4516-88 TCVN 4517-88 TCVN 4519-88 TCVN 4605-88 TCVN 4515-88 TCVN 4529-88 TCVN 4530-88 TCVN 4601-88 TCVN 4603-88 TCVN 4514-88 TCVN 4604-88 TCVN 4616-88 Tiu Phng chy cha chy. Nh cao tng. Yu cu thit k Ct tiu chun ISO xc nh cng ca xi mng Khch sn. Tiu chun thit k Chiu sng nhn to. Phng php o ri Cng tc hon thin trong xy dng. Thi cng v nghim thu Thng go, iu tit khng kh, si m. Tiu chun thit k Ngi t st nung. Yu cu k thut H thng ti liu thit k xy dng. Kt cu b tng ct thp. K hiu quy c v th hin bn v H thng ti liu thit k xy dng. Kt cu thp. K hiu quy c th hin trn bn v H thng ti liu thit k xy dng. K hiu quy c cc b phn cu to ngi nh H thng ti liu thit k xy dng. K hiu quy c trang thit b k thut v sinh Cp nc bn trong. Tiu chun thit k Hon thin mt bng xy dng. Quy phm thi cng v nghim thu H thng bo dng k thut v sa cha my xy dng. Quy phm nhn v giao my trong sa cha ln. Yu cu chung H thng cp thot nc bn trong nh v cng trnh. Quy phm nghim thu v thi cng K thut nhit. Kt cu ngn che. Tiu chun thit k Nh n cng cng. Tiu chun thit k Cng trnh th thao. Nh th thao. Tiu chun thit k Trm cp pht xng du cho t. Tiu chun thit k Tr s c quan. Tiu chun thit k Cng trnh th thao. Quy phm s dng v bo qun X nghip cng nghip. Tng mt bng. Tiu chun thit k X nghip cng nghip. Nh sn xut. Tiu chun thit k Quy hoch mt bng tng th cm cng nghip. Tiu chun thit k S trang 15 8 13 4 47 78 7 10 12 10 9 44 15 9 34 32 18 23 13 28 21 41 27 70

2
TCVN TCVN TCVN TCVN 2231-89 4732-89 4745-89 4195:1995 Vi canxi cho xy dng p lt xy dng. Yu cu k thut Xi mng. Danh mc ch tiu cht lng t xy dng. Phng php xc nh khi lng ring trong phng th nghim t xy dng. Phng php xc nh m v ht m trong phng th nghim t xy dng. Phng php xc nh gii hn do v gii hn chy trong phng th nghim t xy dng. Cc phng php xc nh thnh phn ht trong phng th nghim t xy dng. Phng php xc nh sc chng ct trn my ct phng trong phng th nghim t xy dng. Phng php xc nh tnh nn ln trong iu kin khng n hng trong phng th nghim t xy dng. Phng php xc nh cht tiu chun trong phng th nghim t xy dng. Cc phng php xc nh khi lng th tch trong phng th nghim Kt cu b tng v b tng ct thp ton khi. Quy phm thi cng v nghim thu Ngi. Phng php th c l Xi mng pooclng pudlan. Yu cu k thut Ti trng v tc ng. Tiu chun thit k Bnh vin a khoa. Yu cu thit k Thang my. Cabin, i trng, ray dn hng. Yu cu an ton Thang my. C cu an ton c kh Xi mng. Phng php th. Xc nh bn Xi mng. Phng php th. Xc nh thi gian ng kt v n nh Xi mng poolng bn sunfat. Phng php xc nh n sunfat Gch xi mng lt nn Gch lt granito Sn phm s v sinh. Yu cu k thut B tng. Phn mc theo cng nn Nguyn liu sn xut xi mng pooclng. Hn hp st Xi mng poocng bn sunfat. Yu cu k thut Xi mng pooclng t to nhit. Yu cu k thut Xi mng pooclng. Phng php xc nh nhit thu ho Trng hc ph thng. Tiu chun thit k Xi mng pooclng hn hp. Yu cu k thut S liu kh hu dng trong thit k xy dng Thp ct b tng d ng lc. Phn 1: Yu cu 11 4 5 15 6 10 15 14 18 8 10 50 7 5 66 44 7 6 25 10 11 9 6 14 4 4 5 5 10 18 7 284 11

TCVN 4196:1995 TCVN 4197:1995 TCVN 4198:1995 TCVN 4199:1995 TCVN 4200:1995 TCVN 4201:1995 TCVN 4202:1995 TCVN 4453:1995 TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN 4313:1995 4033:1995 2737:1995 4470:1995 5867:1995

TCVN 5866:1995 TCVN 6016:1995 TCVN 6017:1995 TCVN 6068:1995 TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN 6065:1995 6074:1995 6073:1995 6025:1995 6071:1995

TCVN 6067:1995 TCVN 6069:1995 TCVN 6070:1995 TCVN TCVN TCVN TCVN 3978-84 6260:1997 4088:1997 6284-

3
1:1997 TCVN 62843:1997 TCVN 62844:1997 TCVN 6285:1997 TCVN 6286:1997 TCVN 6287:1997 TCVN 4087-85 TCVN 4056-85 TCVN 2546-78 TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN 3986-85 4037-85 4038-85 4055-85 4057-85 chung Thp ct b tng d ng lc. Phn 3: Dy ti v ram Thp ct b tng d ng lc. Phn 4: Dnh Thp ct b tng. Thp thanh vn Thp ct b tng. Li thp hn Thp thanh ct b tng. Th un v un li khng hon ton S dng my xy dng. Yu cu chung H thng bo dng k thut v sa cha my xy dng. Thut ng v nh ngha Bng in chiu sng dng cho nh . Yu cu k thut K hiu ch trong xy dng Cp nc. Thut ng v nh ngha Thot nc. Thut ng v nh ngha T chc thi cng H thng ch tiu cht lng sn phm xy dng. Nguyn tc c bn H thng ch tiu cht lng sn phm xy dng. Sn phm v kt cu bng b tng v b tng ct thp. Danh mc ch tiu H thng ch tiu cht lng sn phm xy dng. Kt cu thp. Danh mc ch tiu Nghim thu cc cng trnh xy dng Ngi xi mng-ct Ct xy dng. Yu cu k thut H thng bo dng k thut v sa cha my xy dng. T chc bo dng k thut v sa cha my xy dng Nh kho. Nguyn tc c bn v thit k Hng ro cng trng. iu kin k thut Lan can an ton. iu kin k thut Thot nc bn trong. Tiu chun thit k Nc cho b tng v va. Yu cu k thut Hng dn thit k quy hoch im dn c nng trng Cng trnh th dc th thao. Cc sn th thao. Tiu chun thit k Cng trnh th thao. B bi. Tiu chun thit k Khch sn du lch. Xp hng Hng dn lp quy hoch xy dng th trn huyn l Cn h . Tiu chun thit k Nh . Nguyn tc c bn thit k Hn hp b tng nng. Phng php phn tch thnh phn 10 8 18 12 6 11 62 12 24 10 13 62 7 10 6 36 7 4 77 20 8 7 30 4 33 53 68 21 58 5 15 5

TCVN 4058-85 TCVN 4059-85 TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN 4091-85 1453-86 1770-86 4204-86 4317-86 4430-87 4431-87 4474-87 4506-87 4092-85

TCVN 4205-86 TCVN 4260-86 TCVN 4391-86 TCVN 4448-87 TCVN 4450-87 TCVN 4451-87 TCVN 3110-79

4
TCVN 4032-85 TCVN 3735-82 TCVN 4029-85 TCVN 4031-85 TCVN 4036-85 TCVN 3988-85 TCVN 337-86 TCVN 346-86 TCVN 345-86 TCVN 344-86 TCVN 343-86 TCVN 342-86 TCVN 341-86 TCVN 340-86 TCVN 339-86 TCVN 338-86 TCVN 4203-86 TCVN 3981-85 TCVN 3904-84 TCVN 4085-85 TCVN 4452-87 TCVN 4116-85 TCVN 4459-87 TCVN 3905-84 TCVN 4454-87 TCVN 4419-87 TCVN 4418-87 TCVN 4417-87 TCVN 4449-87 Xi mng. Phng php xc nh gii hn bn un v nn Ph gia hot tnh puzlan Xi mng. Yu cu chung v phng php th c l Xi mng. Phng php xc nh do tiu chun, thi gian ng kt v tnh n nh th tch H thng ti liu thit k xy dng. K hiu ng ng trn h thng k thut v sinh H thng ti liu thit k xy dng. Quy tc trnh by nhng sa i khi vn dng h s thit k Ct xy dng. Phng php ly mu Ct xy dng. Phng php xc nh hm lng sunfat, sunfit Ct xy dng. Phng php xc nh tp cht hu c Ct xy dng. Phng php xc nh hm lng st Ct xy dng. Phng php xc nh hm lng chung bi, bn, st Ct xy dng. Phng php xc nh thnh phn ht v moun ln Ct xy dng. Phng php xc nh m Ct xy dng. Phng php xc nh khi lng th tch xp v xp Ct xy dng. Phng php xc nh khi lng ring Ct xy dng. Phng php xc nh thnh phn khong vt Dng c cm tay trong xy dng. Danh mc Trng i hc. Yu cu thit k Nh ca cc x nghip cng nghip. Thng s hnh hc Kt cu gch . Quy phm thi cng v nghim thu Kt cu b tng ct thp lp ghp. Quy phm thi cng v nghim thu Kt cu b tng v b tng ct thp thy cng. Tiu chun thit k Hng dn pha trn v s dng va xy dng Nh v nh cng cng. Thng s hnh hc Quy phm xy dng cc im dn c x, hp tc x. Tiu chun thit k Kho st cho xy dng. Nguyn tc c bn Hng dn lp n xy dng huyn Quy trnh lp s v n quy hoch xy dng vng Quy hoch xy dng th. Tiu chun thit k 11 7 2 9 5 6 3 2 2 2 4 3 1 3 3 3 52 24 4 48 20 62 29 4 25 30 20 7 146

5
TCVN 3990-85 TCVN 3994-85 TCVN 3993-85 TCVN 4376-86 TCVN 5568:1991 TCVN 5592:1991 TCVN 1771-87 TCVN 1772-87 TCVN 4252-86 QPVN 16-79 TCVN 3743-83 TCVN 5569:1991 TCVN 5572:1991 TCVN 5573:1991 TCVN 5574:1991 TCVN 5575:1991 TCVN 5576:1991 TCVN 5577:1991 TCVN 5593:1991 TCVN 5638:1991 TCVN 5639:1991 TCVN 5640:1991 TCVN 5641:1991 TCVN 5637:1991 TCVN 3106:1993 TCVN 3105:1993 TCVN 3107:1993 H thng ti liu thit k xy dng. Quy tc thng k v bo qun bn chnh h s thit k xy dng Chng n mn trong xy dng. Kt cu b tng v b tng ct thp. Phn loi mi trng xm thc Chng n mn trong xy dng. Kt cu b tng v b tng ct thp. Nguyn tc c bn thit k Ct xy dng. Phng php xc nh hm lng mica iu hp kch thc theo moun xy dng. Nguyn tc c bn B tng nng. Yu cu bo dng m t nhin dm, si v si dm dng trong xy dng. Yu cu k thut , si trong xy dng. Phng php th Quy trnh lp thit k t chc xy dng v thit k thi cng Quy phm phng tr mi mt cho cc cng trnh xy dng Chiu sng nhn to cc nh cng nghip v cng trnh cng nghip Dng nc. Thut ng v nh ngha H thng ti liu thit k xy dng. Kt cu b tng v b tng ct thp. Bn v thi cng Kt cu gch v gch ct thp. Tiu chun thit k Kt cu b tng v b tng ct thp. Tiu chun thit k Kt cu thp. Tiu chun thit k H thng cp thot nc. Quy phm qun l k thut Rp chiu bng. Tiu chun thit k Cng trnh xy dng. Sai s hnh hc cho php nh gi cht lng cng tc xy lp. Nguyn tc c bn Nghim thu thit b lp t xong. Nguyn tc c bn Bn giao cng trnh xy dng. Nguyn tc c bn B cha bng b tng ct thp. Quy phm thi cng v nghim thu Qun l cht lng xy lp cng trnh xy dng. Nguyn tc c bn Hn hp b tng nng. Phng php th st Hn hp b tng nng v btng nng. Ly mu, ch to v bo dng mu th Hn hp b tng nng. Phng php Vebe xc nh cng 5 4 3 2 21 9 7 51 33

18 15 28 68 96 150 96 30 11 11 7 17 13 3 9 3

6
TCVN 3108:1993 TCVN 3109:1993 TCVN 3111:1993 TCVN 3112:1993 TCVN 3113:1993 TCVN 3114:1993 TCVN 3115:1993 TCVN 3116:1993 TCVN 3117:1993 TCVN 3118:1993 TCVN 3119:1993 TCVN 3120:1993 TCVN 5713:1993 TCVN 5724:1993 TCVN 5718:1993 TCVN 5726:1993 TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN 5746:1993 2118:1994 3786:1994 5843:1994 6220:1997 Hn hp b tng nng. Phng php xc nh khi lng th tch Hn hp b tng nng. Phng php xc nh tch nc v tch va Hn hp b tng nng. Phng php xc nh hm lng bt kh B tng nng. Phng php th xc nh khi lng ring B tng nng. Phng php xc nh ht nc B tng nng. Phng php xc nh mi mn B tng nng. Phng php xc nh khi lng th tch B tng nng. Phng php xc nh chng thm nc B tng nng. Phng php xc nh co B tng nng. Phng php xc nh cng nn B tng nng. Phng php xc nh cng ko khi un B tng nng. Phng php xc nh cng ko khi ba Phng hc trng ph thng c s. Yu cu v sinh hc ng Kt cu b tng v b tng ct thp. iu kin k thut ti thiu thi cng v nghim thu Mi v sn b tng ct thp trong cng trnh xy dng. Yu cu k thut chng thm nc B tng nng. Phng php xc nh cng lng tr v moun n hi khi nn tnh t xy dng. Phn loi Gch canxi silicat Yu cu k thut ng snh thot nc v ph tng My trn b tng 250L Ct liu nh cho b tng. Si, dm si v ct keramzit. Yu cu k thut Ct liu nh cho b tng. Si, dm si v ct keramzit. Phng php th ng polyvinyl clorua cng (PVC-U)dng cp nc. Hng dn thc hnh lp t Cu kin knh b tng v mng c li thp ng bm b tng v mng c li thp Gch rng t st nung Gch c t st nung Ca hng xng du. Yu cu thit k Gch xy. Phng php th. Phn 1: Xc nh cng nn Gch xy. Phng php th. Phn 2: Xc nh cng un 2 3 3 3 3 4 5 2 3 4 4 3 5 62 10 4 18 5 17 8 8 18 21 7 7 7 6 14 4 6

TCVN 6221:1997 TCVN 6250:1997 TCVN 6394:1998 TCVN 6393:1998 TCVN 1450:1998 TCVN 1451:1998 TCVN 4530:1998 TCVN 63551:1998 TCVN 63552:1998

7
TCVN 63553:1998 TCVN 63554:1998 TCVN 63555:1998 TCVN 63556:1998 TCVN 63557:1998 TCVN 63558:1998 TCVN 6414:1998 TCVN 6415:1998 TCVN 5436:1998 TCVN 141:1998 TCVN 2682:1999 TCVN 6476:1999 TCVN 6477:1999 TCVN 5691:2000 TCVN 2748-91 TCVN 139-91 TCVN 2276-91 TCVN 2683-91 TCVN 2119-91 TCVN 5440-91 TCVN 5439-91 TCVN 5438-91 TCVN 6820:2001 TCVN 6882:2001 TCVN 6883:2001 TCVN 6884:2001 TCVN 6885:2001 TCVN 6927:2001 TCVN 6926:2001 TCVN 4787:2001 TCVN 6904:2001 TCVN 6905:2001 Gch xy. Phng php th. Phn 3: Xc nh ht nc Gch xy. Phng php th. Phn 4: Xc nh khi lng ring Gch xy phng php th. Phn 5: Xc nh khi lng th tch Gch xy. Phng php th. Phn 6: Xc nh rng Gch xy phng php th. Phn 7: Xc nh vt trc do vi Gch xy. Phng php th. Phn 8: Xc nh s thot mui Gch gm p lt. Yu cu k thut Gch gm p lt. Phng php th Sn phm s v sinh. Phng php th Xi mng. Phng php phn tch ho hc Xi mng Pooclng. Yu cu k thut Gch b tng t chn Gch Bloc b tng Xi mng pooclng trng Phn cp cng trnh xy dng. Nguyn tc chung Ct tiu chun th xi mng Tm sn hp b tng ct thp dng lm sn v mi nh dn dng t cho xy dng. Ly mu, bao gi, vn chuyn v bo qun mu canxi cacbonat dng lm vi xy dng B tng. Kim tra nh gi bn. Quy nh chung Xi mng. Phn loi Xi mng. Thut ng v nh ngha Xi mng pooclng cha bari. Phng php phn tch ho hc Ph gia khong cho xi mng Gch gm p lt. Gch granit. Yu cu k thut Gch gm p lt c ht nc thp. Yu cu k thut Gch gm p lt. Xc nh chu mi mn su cho gch khng ph men Nguyn liu sn xut sn phm gm xy dng. Thch anh Nguyn liu sn xut thu tinh xy dng. lmit Xi mng. Phng php ly mu v chun b mu th Thang my in. Phng php th cc yu cu an ton v cu to v lp t Thang my thu lc. Phng php th cc yu cu 4 4 2 2 2 4 7 28 18 33 6 6 13 6 8 8 15 18 4 6 4 5 17 9 6 6 6 10 6 18 10 12

8
TCVN 6906:2001 TCVN 7024:2002 TCVN 7133:2002 TCVN 7131:2002 TCVN 7132:2002 TCVN 7133:2002 TCVN 7134:2002 TCVN 7195:2002 TCVN 7022:2002 TCVN 71681:2002 TCVN 7239:2003 TCVN 4030:2003 TCVN 4314:2003 TCVN 31211:2003 TCVN 31212:2003 TCVN 31213:2003 TCVN 31218:2003 TCVN 31219:2003 TCVN 31216:2003 TCVN 312110:2003 TCVN 312111:2003 TCVN 312112:2003 TCVN 312117:2003 TCVN 312118:2003 an ton v cu to v lp t Thang cun v bng ch ngi. Phng php th cc yu cu an ton v cu to v lp t Clanhke xi mng pooclng thng phm Gch gm p lt, nhm BIIb (6 phn trm E = 10 phn trm). Yu cu k thut t st. Phng php phn tch ho hc Gch gm p lt. nh ngha, phn loi, c tnh k thut v ghi nhn Gch gm p lt, nhm BIIb (6% E hoc % ). Yu cu k thut Gch gm p lt, nhm BIII (E 10% ). Yu cu k thut Ngi trng men Trm y t c s. Yu cu thit k So snh cc tiu chun an ton thang my trn th gii. Phn 1: Thang my in Bt b tng Xi mng. Phng php xc nh mn Va xy dng. Yu cu k thut Va xy dng. Phng php th. Phn 1: Xc nh kch thc ht ct liu ln nht Va xy dng. Phng php th. Phn 2: Ly mu v chun b mu th Va xy dng. Phng php th. Phn 3: Xc nh lu ng ca va ti (phng php bn dn) Va xy dng. Phng php th. Phn 8: Xc nh kh nng gi lu ng ca va ti Va xy dng. Phng php th. Phn 9: Xc nh thi gian bt u ng kt ca va ti Va xy dng. Phng php th. Phn 6: Xc nh khi lng th tch va ti Va xy dng. Phng php th. Phn 10: Xc nh khi lng th tch mu va ng rn Va xy dng. Phng php th. Phn 11: Xc nh cng un v nn ca va ng rn Va xy dng. Phng php th. Phn 12: Xc nh cng bm dnh ca va ng rn trn nn Va xy dng. Phng php th. Phn 17: Xc nh hm lng ion clo ho tan trong nc Va xy dng. Phng php th. Phn 18: Xc nh ht nc mu va ng rn 8 10 6 25 10 6 6 10 25 71 10 19 6 2 3 3 3 2 2 2 5 3 4 2

Tiu chun Vit Nam v Xi mng S hiu tiu chun TCVN 139-91 TCVN 141:1998 TCVN 2682:1999 TCVN 4029-85 TCVN 4030:2003 TCVN 4031-85 TCVN 4032-85 TCVN 4033:1995 TCVN 4316-86 TCVN 4745-89 TCVN 4787:2001 TCVN 5438-91 Tn tiu chun Ct tiu chun th xi mng Xi mng. Phng php phn tch ho hc Xi mng Pooclng. Yu cu k thut Xi mng. Yu cu chung v phng php th c l Xi mng. Phng php xc nh mn Xi mng. Phng php xc nh do tiu chun, thi gian ng kt v tnh n nh th tch Xi mng. Phng php xc nh gii hn bn un v nn Xi mng pooclng pudlan. Yu cu k thut Xi mng pooclng x ht l cao. Yu cu k thut Xi mng. Danh mc ch tiu cht lng Xi mng. Phng php ly mu v chun b mu th Xi mng. Thut ng v nh ngha S trang 8 33 6 2 19 9 11 5 3 5 18 5

10
TCVN TCVN TCVN TCVN 5439-91 5691:2000 6016:1995 6017:1995 Xi mng. Phn loi Xi mng pooclng trng Xi mng. Phng php th. Xc nh bn Xi mng. Phng php th. Xc nh thi gian ng kt v n nh Xi mng poocng bn sunfat. Yu cu k thut Xi mng poolng bn sunfat. Phng php xc nh n sunfat Xi mng pooclng t to nhit. Yu cu k thut Xi mng pooclng. Phng php xc nh nhit thu ho Nguyn liu sn xut xi mng pooclng. Hn hp st Nguyn liu sn xut xi mng pooclng. vi. Yu cu k thut Ct tiu chun ISO xc nh cng ca xi mng Xi mng pooclng hn hp. Yu cu k thut Xi mng pooclng cha bari. Phng php phn tch ho hc Ph gia khong cho xi mng Clanhke xi mng pooclng thng phm 4 6 25 10 5 11 5 10 4 4 8 7 17 9 10

TCVN 6067:1995 TCVN 6068:1995 TCVN 6069:1995 TCVN 6070:1995 TCVN 6071:1995 TCVN 6072:1996 TCVN 6227:1996 TCVN 6260:1997 TCVN 6820:2001 TCVN 6882:2001 TCVN 7024:2002

Tiu chun ca Anh (BS) v Xi mng BS 12:1996. Specification for Portland cement. 16 pages BS 146:1996. Specification for Portland blastfurnace cements. 16 pages BS 915-2:1972. Specification for high alumina cement. Metric units. 8pages BS 1014:1975. Specification for pigments for Portland cement and Portland cement products. 16pages BS 1370:1979. Specification for low heat Portland cement. 8pages BS 4027:1996. Specification for sulfate-resisting Portland cement. 18pages BS 4246:1996. Specification for high slag blastfurnace cement. 18pages BS 4248:1974. Specification for supersulphated cement. 12pages BS 4550-0:1978. Methods of testing cement. General introduction. 4pages BS 4550-3.1:1978. Methods of testing cement. Physical tests. Introduction. 2pages BS 4550-3.4:1978. Methods of testing cement. Physical tests. Strength tests. 8pages BS 4550-3.8:1978. Methods of testing cement. Physical tests. Test for heat of hydration. 8pages BS 4550-6:1978. Methods of testing cement. Standard sand for mortar cubes. 2pages

11
BS 5224:1995. Specification for masonry cement. 16pages BS 5247-14:1975. Code of practice for sheet roof and wall coverings. Corrugated asbestos-cement. 16pages BS 6209:1982. Specification for solvent cement for non-pressure thermoplastics pipe systems. 12pages BS 6319-1:1983: Testing of resin and polymer/cement compositions for use in construction. Method for preparation of test specimens. 8pages BS 6319-2:1983. Testing of resin and polymer/cement compositions for use in construction. Method for measurement of compressive strength. 4pages BS 6319-3:1990. Testing of resin and polymer/cement compositions for use in construction. Methods for measurement of modulus of elasticity in flexure and flexural strength. 12pages BS 6319-5:1984. Testing of resin and polymer/cement compositions for use in construction. Methods for determination of density of hardened resin compositions. 4pages BS 6319-6:1984. Testing of resin and polymer/cement compositions for use in construction. Method for determination of modulus of elasticity in compression. 4pages BS 6319-7:1985. Testing of resin and polymer/cement compositions for use in construction. Method for measurement of tensile strength. 8pages BS 6319-8:1984. Testing of resin and polymer/cement compositions for use in construction. Method for the assessment of resistance to liquids. 4pages BS 6319-9:1987. Testing of resin and polymer/cement compositions for use in construction. Method for measurement and classification of peak exotherm temperature. 4pages BS 6319-10:1987. Testing of resin and polymer/cement compositions for use in construction. Method for measurement of temperature of deflection under a bending stress. 4pages BS 6319-11:1993. Testing of resin and polymer/cement compositions for use in construction. Methods for determination of creep in compression and in tension. 12pages BS 6319-12:1992. Testing of resin and polymer/cement compositions for use in construction. Methods for measurement of unrestrained linear shrinkage and coefficient of thermal expansion. 12pages BS 6588:1996. Specification for Portland pulverized-fuel ash cements. 18pages BS 6610:1996. Specification for Pozzolanic pulverized-fuel ash cement. 18pages BS 6699:1992. Specification for ground granulated blastfurnace slag for use with Portland cement. 20pages BS 7583:1996. Specification for Portland limestone cement. 38pages BS EN 196-1:1995. Methods of testing cement. Determination of strength. 28pages BS EN 196-2:1995. Methods of testing cement. Chemical analysis of cement. 48pages BS EN 196-3:1995. Methods of testing cement. Determination of setting time and soundness. 16pages

12
BS EN 196-5:1995. Methods of testing cement. Pozzolanicity test for pozzolanic cements. 12pages BS EN 196-6:1992. Methods of testing cement. Determination of fineness. 24pages BS EN 196-7:1992. Methods of testing cement. Methods of taking and preparing samples of cement. 24pages BS EN 196-21:1992. Methods of testing cement. Determination of the chloride. carbon dioxide and alkali content of cement. 24pages BS EN 413-2:1995. Masonry cement. Test methods. 20pages BS EN 1169:1999. Precast concrete products. General rules for factory production control of glass-fibre reinforced cement. 10pages BS EN 1170-1:1998. Precast concrete products. Test method for glassfibre reinforced cement. Measuring the consistency of the matrix. 'Slump test' method. 6pages BS EN 1170-2:1998. Precast concrete products. Test method for glassfibre reinforced cement. Measuring the fibre content in fresh GRC. 'Wash out test'. 10pages BS EN 1170-3:1998. Precast concrete products. Test method for glassfibre reinforced cement. Measuring the fibre content of sprayed GRC. 8pages BS EN 1170-4:1998. Precast concrete products. Test method for glassfibre reinforced cement. Measuring bending strength. 'Simplified bending test' method. 10pages BS EN 1170-5:1998. Precast concrete products. Test method for glassfibre reinforced cement. Measuring bending strength. complete bending test method. 10pages BS EN 1170-6:1998. Precast concrete products. Test method for glassfibre reinforced cement. Determination of the absorption of water by immersion and determination of the dry density. 8pages BS EN 1170-7:1998. Precast concrete products. Test method for glassfibre reinforced cement. Measurement of extremes of dimensional variations due to moisture content. 8pages Tiu chun ASTM v Xi mng ASTM C 61/C 61M:2000. Standard Specification for Gypsum Keenes Cement ASTM C 114:2000. Standard Test Methods for Chemical Analysis of Hydraulic Cement ASTM C 115:1996. Test Method for Fineness of Portland Cement by the Turbidimeter. ASTM C 150:2000. Standard Specification for Portland Cement ASTM C 151:2000. Standard Test Method for Autoclave Expansion of Portland Cement ASTM C 166:1987. Test Method for Covering Capacity and Volume Change upon Drying of Thermal Insulating Cement. ASTM C 183:1997. Sampling and the Amount of Testing of Hydraulic Cement. ASTM C 184:1994. Test Method for Fineness of Hydraulic Cement by the 150-Micrometer (No. 100) and 75-Micrometer (No. 200) Sieves.

13
ASTM C 188:1995. Test Method for Density of Hydraulic Cement. ASTM C 195:2000. Standard Specification for Mineral Fiber Thermal Insulating Cement ASTM C 196:2000. Standard Specification for Expanded or Exfoliated Vermiculite Thermal Insulating Cement ASTM C 204:2000. Standard Test Method for Fineness of Hydraulic Cement by Air Permeability Apparatus ASTM C 219:2000. Standard Terminology Relating to Hydraulic Cement ASTM C 348:1997. Test Method for Flexural Strength of Hydraulic Cement Mortars. ASTM C 349:1997. Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars (Using Portions of Prisms Broken in Flexure). ASTM C 353:1990. Test Method for Adhesion of Dried Thermal Insulating or Finishing Cement. ASTM C 354:1990. Test Method for Compressive Strength of Thermal Insulating or Finishing Cement. ASTM C 383:1990. Test Method for Wet Adhesion of Thermal Insulating Cements to Metal. ASTM C 405:1982. Estimating Consistency of Wet-Mixed Thermal Insulating Cement. ASTM C 430:1996. Test Method for Fineness of Hydraulic Cement by the 45-Micrometer (No. 325) Sieve. ASTM C 449/C 449M:2000. Standard Specification for Mineral Fiber Hydraulic-Setting Thermal Insulating and Finishing Cement. ASTM C 452:1995. Test Method for Potential Expansion of PortlandCement Mortars Exposed to Sulfate. ASTM C 460:1993. Terminology for Asbestos-Cement. ASTM C 563:1996. Test Method for Optimum SO3 in Portland Cement. ASTM C 595:2000. Standard Specification for Blended Hydraulic Cements / Note: 2. revision 2000. 1. editorial change ASTM C 596:1996. Test Method for Drying Shrinkage of Mortar Containing Portland Cement. ASTM C 688:2000. Standard Specification for Functional Additions for Use in Hydraulic Cements ASTM C 786:1996. Test Method for Fineness of Hydraulic Cement and Raw Materials by the 300-Micrometer (No. 50). 150-Micrometer (No. 100) and 75-Micrometer (No. 200) Sieves by Wet Methods. ASTM C 806:1995. Test Method for Restrained Expansion of Expansive Cement Mortar. ASTM C 845:1996. Expansive Hydraulic Cement. ASTM C 1005:2000. Standard Specification for Reference Masses and Devices for Determining Mass and Volume for Use in the Physical Testing of Hydraulic Cements ASTM C 1012:1995. Test Method for Length Change of HydraulicCement Mortars Exposed to a Sulfate Solution. ASTM C 1038:1995. Test Method for Expansion of Portland Cement Mortar Bars Stored in Water.

14
ASTM C 1096:1991. Test Method for Determination of Wood Fiber in Asbestos Cement. ASTM C 1119:1990. Test Method for Vacuum Drainage of AsbestosCement Mixes. ASTM C 1157:2000. Standard Performance Specification for Hydraulic Cement / Note: 2. revision 2000 ASTM C 1328:2000. Standard Specification for Plastic (Stucco) Cement ASTM C 1329:2000. Standard Specification for Mortar Cement ASTM D 816:1982. Test Methods for Rubber Cements. ASTM D 2822:1991. Asphalt Roof Cement. ASTM D 3409:1993. Test Method for Adhesion of Asphalt-Roof Cement to Damp. Wet or Underwater Surfaces. ASTM D 4022:1994. Coal Tar Roof Cement. ASTM D 5643:1994. Standard Specification for Coal Tar Roof Cement. Asbestos Free. ASTM D 5840:1995. Standard Specification for Type II Polymer Modified Asphalt Cement for Use in Pavement Construction. ASTM D 5841:1995. Standard Specification for Type III Polymer Modified Asphalt Cement for Use in Pavement Construction. ASTM D 5892:1996. Standard Specification for Type IV Polymer-Modified Asphalt Cement for Use in Pavement Construction. ASTM D 5976:1996. Standard Specification for Type I Polymer Mosdified Asphalt Cement for Use in Pavement Construction. ASTM D 5982:1996. Standard Test Method for Determining Cement Content of fresh Soil-Cement (Heat of Neutralization Method). ASTM F 402:1993. Safe Handling of Solvent Cements. Primers and Cleaners Used for Joining Thermoplastic Pipe and Fittings. ASTM F 493:1997. Solvent Cements for Chlorinated Poly(Vinyl Chloride) (CPVC) Plastic Pipe and Fittings.

Tiu chun ISO v Xi mng ISO 390. 1993. Products in fibre-reinforced cement; sampling and inspection. 18pages ISO 679. 1989. Methods of testing cements; determination of strength. 14pages ISO 680. 1990. Cement; test methods; chemical analysis. 21pages ISO 863. 1990. Cement; test methods; pozzolanicity test for pozzolanic cements. 4pages ISO 9597. 1989. Cements; test methods; determination of setting time and soundness. 6pages ISO 10426-1:2000 Petroleum and natural gas industries - Cements and materials for well cementing - Part 1: Specification

Tiu chun Nht Bn (JIS) v Xi mng

15
JIS A 6203-1996. 1996. Polymer dispersions and redispersible polymer powders for cement modifiers. 18pages JIS R 5201-1997. 1997-04-20. Physical testing methods for cement. 46pages JIS R 5210-1997. 1997-04-20. Portland cement. 16 pages JIS R 5212-1997. 1997-04-20. Portland pozzolan cement. 8 pages JIS R 5213-1997. 1997-04-20. Portland fly-ash cement. 8pages

Tiu chun Vit Nam v mi trng S hiu tiu chun TCVN 1598-74 TCVN 2652-78 TCVN 2653-78 TCVN 2654-78 TCVN 2655-78 TCVN 2671-78 TCVN TCVN TCVN TCVN 2672-78 2673-78 2674-78 2675-78 S trang Khu trang chng bi 5 Nc ung. Phng php ly, bo qun v vn chuyn 3 mu Nc ung. Phng php xc nh mi, v, mu sc 7 v c Nc ung. Phng php xc nh nhit 3 Nc ung. Phng php xc nh pH 3 Nc ung. Phng php xc nh hm lng cht hu 5 c Nc ung. Phng php xc nh cng tng s 5 Nc ung. Phng php xc nh hm lng clo t do 2 Nc ung. Phng php xc nh hm lng beryli 7 Nc ung. Phng php xc nh hm lng 4 molypen Nc ung. Phng php xc nh hm lng ch v 5 km trong cng mt mu Nc ung. Phng php xc nh hm lng bc 4 Nc ung. Phng php phn tch ho hc. n v 2 o cng Nc ung. Phng php phn tch vi sinh vt. Ly 3 mu Tiu

TCVN 2676-78 TCVN 2677-78 TCVN 2678-78 TCVN 2679-78

16
TCVN 2681-78 TCVN 3985:1999 TCVN 4499-88 TCVN 4556-88 TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN 4557-88 4558-88 4559-88 4560-88 4561-88 4562-88 4563-88 4564-88 4565-88 4566-88 Nc. nht nhit 20oC m hc. Mc n cho php ti cc v tr lm vic Khng kh vng lm vic. Phng php o nng cht c bng ng bt ch th Nc thi. Phng php ly mu, vn chuyn v bo qun mu Nc thi. Phng php xc nh nhit Nc thi. Phng php xc nh mu v mi Nc thi. Phng php xc nh pH Nc thi. Phng php xc nh hm lng cn Nc thi. Phng php xc nh hm lng nitrit Nc thi. Phng php xc nh hm lng nitrat Nc thi. Phng php xc nh hm lng amoniac Nc thi. Phng php xc nh oxy ha tan Nc thi. Phng php xc nh oxy ho Nc thi. Phng php xc nh nhu cu sinh ha oxy Nc thi. Phng php xc nh hm lng sunfua v sunfat Nc thi. Phng php xc nh hm lng florua Nc thi. Phng php xc nh hm lng Brom Nc thi. Phng php xc nh hm lng ioua Nc thi. Phng php xc nh hm lng asen Nc thi. Phng php xc nh hm lng ng Nc thi. Phng php xc nh hm lng ch Nc thi. Phng php xc nh hm lng crom Nc thi. Phng php xc nh hm lng km Nc thi. Phng php xc nh hm lng coban Nc thi. Phng php xc nh hm lng niken Nc thi. Phng php xc nh hm lng mangan Nc thi. Phng php xc nh hm lng nhm Nc thi. Phng php xc nh hm lng thy ngn Nc thi. Phng php xc nh hm lng phenolx Nc thi. Phng php xc nh hm lng du m v cc sn phm du m Nc thi. Phng php xc nh hm lng thuc tr su Nc dng phn tch trong phng th nghim. Yu cu k thut v phng php th Khng kh vng lm vic. Phng php xc nh clo Cht lng khng kh. Phng php khi lng xc nh hm lng bi Cht lng nc. Phng php khi lng xc nh du m v sn phm du m Cht lng khng kh. Phng php Indophenol xc nh hm lng Amoniac Cht lng nc. Quy tc la chn v nh gi cht lng ngun tp trung cp nc ung, nc sinh hot 1 8 7 13 2 2 2 4 2 3 3 3 3 6 3 3 3 6 5 1 4 7 5 4 6 5 7 5 7 8 8 11 6 4 6 8 10

TCVN 4567-88 TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN 4568-88 4569-88 4570-88 4571-88 4572-88 4573-88 4574-88 4575-88 4576-88 4577-88 4578-88 4579-88 4580-88 4581-88 4582-88

TCVN 4583-88 TCVN 4851-89 TCVN 4877-89 TCVN 5067:1995 TCVN 5070:1995 TCVN 5293:1995 TCVN 5294:1995

17
TCVN 5295:1995 TCVN 5296:1995 TCVN 5297:1995 TCVN 5298:1995 TCVN 5299:1995 TCVN 5300:1995 TCVN 5301:1995 TCVN 5302:1995 TCVN 5498:1995 TCVN 5499:1995 TCVN 5500-91 TCVN 5501-91 TCVN 5502-91 TCVN 5508-91 TCVN 5509-91 TCVN 5524:1995 TCVN 5525:1995 TCVN 5704:1993 TCVN 5754:1993 TCVN 5937:1995 TCVN 5938:1995 TCVN 5939:1995 TCVN 5940:1995 TCVN 5941:1995 TCVN 5942:1995 TCVN Cht lng nc. Yu cu chung v bo v nc mt v nc ngm khi b nhim bn do du v sn phm du Cht lng nc. Quy tc bo v nc khi b nhim bn khi vn chuyn du v cc sn phm du theo ng ng Cht lng t. Ly mu. Yu cu chung Yu cu chung i vi vic s dng nc thi v cn lng ca chng dng ti v lm phn bn Cht lng t. Phng php xc nh xi mn t do ma Cht lng t. Phn loi t da trn mc nhim bn ho cht Cht lng t. H s t Cht lng t. Yu cu chung i vi vic ti to t Cht lng khng kh. Phng php khi lng xc nh bi lng Cht lng nc. Phng php Uyncle (Winkler)xc nh oxy ho tan m hc. Tn hiu m thanh s tn khn cp Nc ung. Yu cu k thut Nc sinh hot. Yu cu k thut Khng kh vng lm vic. Vi kh hu. Gi tr cho php v phng php nh gi Khng kh vng lm vic. Bi cha silic. Nng ti a cho php nh gi nhim bi Cht lng nc. Yu cu chung v bo v nc mt khi nhim bn Cht lng nc. Yu cu chung i vi vic bo v nc ngm Khng kh vng lm vic. Phng php xc nh hm lng bi Khng kh vng lm vic. Phng php xc nh nng hi c. Phng php chung ly mu Cht lng khng kh. Tiu chun cht lng khng kh xung quanh Cht lng khng kh. Nng ti a cho php ca mt s cht c hi trong khng kh xung quanh Cht lng khng kh. Tiu chun kh thi cng nghip i vi bi v cc cht v c Cht lng khng kh. Tiu chun kh thi cng nghip i vi cc cht hu c Cht lng t. Gii hn ti a cho php ca d lng ho cht bo v thc vt trong t Cht lng nc. Tiu chun cht lng nc mt Cht lng nc. Tiu chun cht lng nc bin ven b 5 6 6 3 10 3 5 10 7 10 8 9 5 16 22 3 3 6 12 3 5 4 6 4 4 4

18
5943:1995 TCVN 5944:1995 TCVN 5945:1995 TCVN 5948:1999 TCVN 5949:1998 TCVN 5960:1995 TCVN 5961:1995 TCVN 5962:1995 TCVN 5964:1995 TCVN 5965:1995 TCVN 5966:1995 TCVN 5967:1995 TCVN 5968:1995 TCVN 5969:1995 TCVN 5970:1995 TCVN 5971:1995 TCVN 5972:1995 TCVN 5973:1995 TCVN 5974:1995 TCVN 5978:1995 TCVN Cht lng nc. Tiu chun cht lng nc ngm Nc thi cng nghip. Tiu chun thi m hc. Ting n do phng tin giao thng ng b pht ra khi tng tc . Mc n ti a cho php m hc. ting n khu vc cng cng v dn c. Mc n ti a cho php Cht lng t. Ly mu. Hng dn v thu thp, vn chuyn v lu gi mu t nh gi cc qu trnh hot ng ca vi sinh vt hiu kh ti phng th nghim Cht lng t. nh hng ca cc cht nhim ln giun t (EISENIA FETIDA). Xc nh c cp tnh bng cch s dng nn t nhn to Cht lng t. Xc nh nh hng ca cc tc nhn nhim n thm thc vt t. Phng php o s c ch pht trin r m hc. M t v o ting n mi trng. Cc i lng v phng php o chnh m hc. M t v o ting n mi trng. p dng cc gii hn ting n Cht lng khng kh. Nhng vn chung. Thut ng Cht lng khng kh. Nhng vn chung. Cc n v o Cht lng khng kh. Xc nh cc hp cht kh ca lu hunh trong khng kh xung quanh. Thit b ly mu Khng kh xung quanh. Xc nh ch s nhim khng kh bi cc kh axit. Phng php chun pht hin im cui bng cht ch th mu hoc o in th Lp k hoch gim st cht lng khng kh xung quanh Khng kh xung quanh. Xc nh nng khi lng ca lu hunh dioxit. Phng php tetracloromercurat (TCM)/pararosanilin Khng kh xung quanh. Xc nh nng khi lng ca cacbon monoxit (CO). Phng php sc k kh Cht lng khng kh. Phng php ly mu phn tng nh gi cht lng khng kh xung quanh Khng kh xung quanh. Xc nh ch s khi en Cht lng khng kh. Xc nh nng khi lng lu hunh ioxit trong khng kh xung quanh. Phng php trc quang dng thorin Cht lng t. Xc nh pH 4 5 5 5 5

8 14 12 8 17 3 6 9

26 14 14 20 14 12 8

19
5979:1995 TCVN 5980:1995 TCVN 5981:1995 TCVN 5982:1995 TCVN 5983:1995 TCVN 5984:1995 TCVN 5985:1995 TCVN 5986:1995 TCVN 5987:1995 TCVN 5988:1995 TCVN 5989:1995 TCVN 5990:1995 TCVN 5991:1995 TCVN 5992:1995 TCVN 5993:1995 TCVN 5994:1995 TCVN 5995:1995 TCVN 5996:1995 TCVN 5997:1995 TCVN 5998:1995 TCVN 5999:1995 TCVN 6000:1995 TCVN 6001:1995 TCVN Cht lng nc. Thut ng. Phn 1 Cht lng nc. Thut ng. Phn 2 Cht lng nc. Thut ng. Phn 3 Cht lng nc. Thut ng. Phn 4 Cht lng nc. Thut ng. Phn 5 Cht lng nc. Thut ng. Phn 6 Cht lng nc. Thut ng. Phn 7 Cht lng nc. Xc nh nit ken-an (KJELDAHL). Phng php sau khi v c ho vi Selen Cht lng nc. Xc nh Amoni. Phng php chng ct v chun Cht lng nc. Xc nh thu ngn tng s bng quang ph hp th nguyn t khng ngn la. Phng php sau khi v c ho vi PemanganatPesunfat Cht lng nc. Xc nh thu ngn tng s bng quang ph hp th nguyn t khng ngn la. Phng php sau khi x l vi tia cc tm Cht lng nc. Xc nh thu ngn tng s bng quang ph hp th nguyn t khng ngn la. Phng php sau khi v c ho vi Brom Cht lng nc. Ly mu. Hng dn k thut ly mu Cht lng nc. Ly mu. Hng dn bo qun v x l mu Cht lng nc. Ly mu. Hng dn ly mu h ao t nhin v nhn to Cht lng nc. Ly mu. Hng dn ly mu nc ung v nc dng ch bin thc phm v ung Cht lng nc. Ly mu. Hng dn ly mu sng v sui Cht lng nc. Ly mu. Hng dn ly mu nc ma Cht lng nc. Ly mu. Hng dn ly mu nc bin Cht lng nc. Ly mu. Hng dn ly mu nc thi Cht lng nc. Ly mu. Hng dn ly mu nc ngm Cht lng nc. Xc nh nhu cu oxi sinh ho sau 5 ngy (BOD5). Phng php cy v pha long Cht lng nc. Xc nh mangan. Phng php trc 10 13 12 3 6 6 7 9 9 14

14 12 14 29 9 10 12 14 11 15 13 12 10

20
6002:1995 TCVN 6053:1995 TCVN 6124:1996 TCVN 6132:1996 TCVN 6133:1996 TCVN 6134:1996 TCVN 6135:1996 TCVN 6136:1996 TCVN 6137:1996 TCVN 6138:1996 TCVN 6152:1996 TCVN 6157:1996 TCVN 6177:1996 TCVN 6178:1996 TCVN 61791:1996 TCVN 61792:1996 TCVN 6180:1996 TCVN 6181:1996 TCVN 6182:1996 TCVN 6183:1996 TCVN 6184:1996 TCVN 6185:1996 TCVN 6186:1996 TCVN 61871:1996 quang dng Fomaldoxim Cht lng nc. o tng phng x anpha trong nc khng mn. Phng php ngun dy Cht lng t. Xc nh d lng DDT trong t. Phng php sc k kh lng Cht lng t. Xc nh d lng lindan trong t. Phng php sc k kh lng Cht lng t. Xc nh d lng metyl parathion trong t. Phng php sc k kh lng Cht lng t. Xc nh d lng 2,4-D trong t. Phng php sc k kh lng hiu sut cao Cht lng t. Xc nh d lng fenvalerat trong t. Phng php sc k kh lng hiu sut cao Cht lng t. Xc nh d lng diazinon trong t. Phng php sc k kh lng Khng kh xung quanh. Xc nh nng khi lng ca nit ioxit. Phng php Griss-Saltzman ci bin Khng kh xung quanh. Xc nh nng khi lng ca cc nit oxit. Phng php pht quang ho hc Khng kh xung quanh. Xc nh hm lng ch bi ca sol kh thu c trn ci lc. Phng php trc ph hp th nguyn t Khng kh xung quanh. Xc nh nng khi lng ozon. Phng php pht quang ho hc Cht lng nc. Xc nh st bng phng php trc ph dng thuc th 1,10-phenantrolin Cht lng nc. Xc nh nitrit. Phng php trc ph hp th phn t Cht lng nc. Xc nh amoni. Phn 1: Phng php trc ph thao tc bng tay Cht lng nc. Xc nh amoni. Phn 2: Phng php trc ph t ng Cht lng nc. Xc nh nitrat. Phng php trc ph dng axitosunfosalixylic Cht lng nc. Xc nh xyanua tng Cht lng nc. Xc nh asen tng. Phng php quang ph dng bc dietydithiocacbamat Cht lng nc. Xc nh selen. Phng php trc ph hp th nguyn t (k thut hydrua) Cht lng nc. Xc nh c Cht lng nc. Kim tra v xc nh mu sc Cht lng nc. Xc nh ch s Pemanganat Cht lng nc. Pht hin v m vi khun coliform, vi khun coliform chu nhit v Escherichia coli gi 19 8 8 7 7 7 7 19 15 14 14 11 11 14 16 10 22 11 10 11 14 8 19

21
TCVN 61872:1996 TCVN 61891:1996 TCVN 61892:1996 TCVN 61911:1996 TCVN 61912:1996 TCVN 6192:2000 TCVN 6193:1996 TCVN 6194:1996 TCVN 6195:1996 TCVN 61961:1996 TCVN 61962:1996 TCVN 61963:2000 TCVN 6197:1996 TCVN 6198:1996 TCVN 61991:1995 TCVN 6200:1996 TCVN 6201:1995 TCVN 6202:1996 TCVN 6213:1996 TCVN 6214:1996 TCVN nh. Phn 1: Phng php mng lc Cht lng nc. Pht hin v m vi khun coliform, vi khun coliform chu nhit v escherichia coli gi nh. Phn 2: Phng php nhiu ng (s c xc sut cao nht) Cht lng nc. Pht hin v m lin cu phn. Phn 1: phng php tng sinh trong mi trng cy lng Cht lng nc. Pht hin v m khun lin cu phn. Phn 2: Phng php mng lc Cht lng nc. Pht hin v m s bo t vi khun k kh kh sunfit (Clostridia) Cht lng nc. Pht hin v m s bo t vi khun k kh kh sunphit (Clostridia). Phn 2: Phng php mng lc S pht thi ca ngun tnh. Ly mu o t ng cc nng kh Cht lng nc. Xc nh coban, niken, ng km, caimi v ch. Phng php trc ph hp th nguyn t ngn la Cht lng nc. Xc nh clorua. Chun bc nitrat vi ch th cromat (phng php mo) Cht lng nc. Xc nh florua. Phng php d in ho i vi nc sinh hot v nc b nhim nh Cht lng nc. Xc nh natri v kali. Phn 1: Xc nh natri bng trc ph hp th nguyn t Cht lng nc. Xc nh natri v kali. Phn 2: Xc nh kali bng phng php trc ph hp th nguyn t Cht lng nc. Xc nh natri v kali. Phn 3: Xc nh natri v kali bng o ph pht x ngn la Cht lng nc. Xc nh caimi bng trc ph hp th nguyn t Cht lng nc. Xc nh hm lng canxi. Phng php chun EDTA Cht lng nc. Xc nh cc phenol n ho tr la chn. Phn 1: Phng php sc k kh sau khi lm giu bng chit Cht lng nc. Xc nh sunfat. Phng php trng lng s dng bari clorua Cht lng nc. Xc nh canxi v magie. Phng php quang ph hp th nguyn t Cht lng nc. Xc nh phtpho. Phng php trc ph dng amoni molipat Nc khong thin nhin Quy phm thc hnh v sinh khai thc, sn xut v tiu th nc khong thin nhin Cht lng nc. Xc nh ch s phenol. Phng php 17

9 11 10 10 20 22 8 12 8 8 9 15 9 14 11 8 27 10 18 13

22
6216:1996 TCVN 6219:1995 TCVN 6222:1996 TCVN 6224:1996 TCVN 62253:1996 TCVN 6226:1996 TCVN 6399:1998 TCVN 6488:1999 TCVN 6489:1999 TCVN 6490:1999 TCVN 6491:1999 TCVN 6492:1999 TCVN 6493:1999 TCVN 64942:2000 TCVN 64943:2000 TCVN 64944:2000 TCVN 6494:1999 TCVN 64951:1999 TCVN 64952:2001 TCVN 6496:1999 trc ph dng 4-aminoantipyrin sau khi chng ct Cht lng nc. o tng phng x beta trong nc khng mn Cht lng nc. Xc nh crom tng. Phng php trc ph hp th nguyn t Cht lng nc. Xc nh tng s canxi v magie. Phng php chun EDTA Cht lng nc. Xc nh clo t do v clo tng s. Phn 3: Phng php chun iot xc nh clo tng s Cht lng nc. Th s c ch kh nng tiu th oxy ca bn hot ho m hc. M t v o ting n mi trng. Cch ly cc d liu thch hp s dng vng t Cht lng nc. Thut ng. Phn 8 Cht lng nc. nh gi kh nng phn hu sinh hc hiu kh ""hon ton"" ca cc cht hu c trong mi trng nc. Phng php da trn s phn tch cacbon ioxit c gii phng Cht lng nc. Xc nh florua. Xc nh tng florua lin kt vi cc cht v c sau khi phn hu v chng ct Cht lng nc. Xc nh nhu cu oxy ho hc Cht lng nc. Xc nh pH Cht lng nc. Xc nh cc halogen hu c d b hp th (AOX) Cht lng nc. Xc nh cc anion ho tan bng sc k lng ion. Phn 2: Xc nh bromua, clorua, nitrat, nitrit, orthophosphat v sunphat trong nc thi Cht lng nc. Xc nh cc anion ho tan bng sc k lng ion. Phn 3: Xc nh cromat, iodua, sunfit, thioxyanat v thiosunfat Cht lng nc. Xc nh cc anion ho tan bng sc k lng ion. Phn 4: Xc nh clorat, clorua v clorit trong nc nhim bn thp Cht lng nc. Xc nh cc ion florua, clorua, nitrit, orthophotphat, bromua, nitrat v sunfat ho tan bng sc k lng ion. Phng php dnh cho nc bn t Cht lng t. T vng. Phn 1: Thut ng v nh ngha lin quan n bo v v nhim t Cht lng t. T vng. Phn 2: Cc thut ng v nh ngha lin quan n ly mu Cht lng t. Xc nh caimi, crom, coban, ng ch, mangan, niken v km trong dch chit 18 12 10 12 15 16 7 15

11 9 14 14 27

28 20 17

13 27 24

23
t bng cng thu. Cc phng php ph hp th nguyn t ngn la v khng ngn la Cht lng t. Xc nh nh hng ca cc cht nhim ln h thc vt t. nh hng ca ho cht ln s ny mm v s pht trin ca thc vt bc cao Cht lng t. Xc nh nit tng. Phng php Kendan (Kjeldahl)ci bin Cht lng t. Xc nh photpho. Phng php quang ph xc nh phtpho ho tan trong dung dch natri hirocacbonat Cht lng khng kh. Nhng c tnh v khi nim lin quan n cc phng php o cht lng khng kh Khng kh xung quanh. Xc nh si amian. Phng php knh hin vi in t truyn dn trc tip Cht lng khng kh. Xc nh nng s si v c trong khng kh bng knh hin vi quang hc phn pha. Phng php lc mng Cht lng khng kh. Kh thi l t cht thi rn y t. Gii hn cho php Cht lng nc. nh gi s phn hu sinh hc hiu kh ""cui cng"" ca cc hp cht hu c trong mi trng nc. Phng php phn tch cacbon hu c ho tan (DOC) Cht lng nc. Xc nh cht hot ng b mt. Phn 1. Xc nh cht hot ng b mt anion bng phng php o ph dng metylen xanh Cht lng nc. Xc nh cht hot ng b mt. Phn 2. Xc nh cht hot ng b mt khng ion s dng thuc th dragendorff Cht lng nc. Xc nh nhm. Phng php o ph dng pyrocatechol tm Cht lng nc. Xc nh nit. Phn 1: Phng php phn hu mu bng perdisunfat Cht lng nc. Xc nh nit. Phn 2: Xc nh nit lin kt bng hunh quang sau khi t mu v oxy ho thnh nit ioxit Cht lng nc. Xc nh cht rn l lng bng cch lc qua ci lc si thu tinh Cht lng nc. Xc nh asen. Phng php o ph hp th nguyn t (k thut hydrua) Cht lng nc. Hng dn xc nh cacbon hu c tng s (TOC)v cacbon hu c ho tan (DOC) Cht lng nc. Xc nh borat. Phng php o ph dng azometin-H Cht lng nc. Xc nh kim. Phn 1: Xc nh kim tng s v kim composit Cht lng nc. Xc nh kim. Phn 2: Xc nh kim cacbonat

TCVN 6497:1999 TCVN 6498:1999 TCVN 6499:1999 TCVN 6500:1999 TCVN 6502:1999 TCVN 6504:1999 TCVN 6560:1999 TCVN 6621:2000 TCVN 66221:2000 TCVN 66222:2000 TCVN 6623:2000 TCVN 66241:2000 TCVN 66242:2000 TCVN 6625:2000 TCVN 6626:2000 TCVN 6634:2000 TCVN 6635:2000 TCVN 66361:2000 TCVN 66362:2000

13

7 10_ 13 71 35 4 12

13 13 10 16 11 11 12 14 8 11 10

24
TCVN 6637:2000 TCVN 6638:2000 TCVN 6642:2000 TCVN 6643:2000 TCVN 6644:2000 TCVN 6645:2000 TCVN 6646:2000 TCVN 6647:2000 TCVN 6648:2000 TCVN 6649:2000 TCVN 6650:2000 TCVN 6651:2000 TCVN 6652:2000 TCVN 6653:2000 TCVN 6654:2000 TCVN 6655:2000 TCVN 6656:2000 TCVN 6657:2000 TCVN 6658:2000 TCVN 6659:2000 TCVN 6660:2000 TCVN 66611:2000 Cht lng nc. Xc nh sunfua ho tan. Phng php o quang dng metylen xanh Cht lng nc. Xc nh nit. V c ho xc tc sau khi kh bng hp kim devarda Cht lng t. Xc nh hm lng cacbon hu c v cacbon tng s sau khi t kh (phn tch nguyn t) Cht lng t. Xc nh nit nitrat, nit amoni v tng nit ho tan c trong t c lm kh trong khng kh s dng dung dch canxi clorua lm dung mi chit Cht lng t. Xc nh hm lng cacbon hu c bng cch oxy ho trong mi trng sunfocromic Cht lng t. Xc nh hm lng nit tng s bng t kh (""phn tch nguyn t"") Cht lng t. Xc nh kh nng trao i cation thc t v bo ho baz bng cch s dng dung dch bari clorua Cht lng t. X l s b t phn tch lho Cht lng t. Xc nh cht kh v hm lng nc theo khi lng. Phng php khi lng Cht lng t. Chit cc nguyn t vt tan trong nc cng thu Cht lng t. Xc nh dn in ring Cht lng t. Xc nh c tnh gi nc. Phng php trong phng th nghim Cht lng t. Xc nh cc hyrocacbon thm a nhn. Phng php s dng sc k lng cao p Cht lng t. Phng php sinh hc. Xc nh qu trnh khong ho nit v nitrit ho trong t v nh hng ca ho cht n cc qu trnh ny Cht lng t. Xc nh hm lng nc trong vng khng bo ho. Phng php cc d ntron su Cht lng t. Xc nh hm lng cacbonat. Phng php th tch Cht lng t. Xc nh hm lng sunfat tan trong nc v tan trong axit Cht lng nc. Xc nh nhm. Phng php o ph hp th nguyn t Cht lng nc. Xc nh crom (VI). Phng php o ph dng 1,5-Diphenylcacbazid Cht lng nc. Xc nh sunfua d gii phng Cht lng nc. Xc nh Li+, Na+, NH4+, K+, Mn+ +, Ca++, Mg++, Sr++ v Ba++ ho tan bng sc k ion. Phng php dng cho nc v nc thi Cht lng nc. Hiu chun v nh gi cc phng php phn tch v c lng cc c trng thng k. 14 9 11 15

7 6 14 14 7 9 6 24 21 14 21 12 26 13 10 11 22 18

25
Phn 1: nh gi thng k cc hm chun tuyn tnh Cht lng nc. Hiu chun v nh gi cc phng php phn tch v c lng cc c trng thng k. Phn 2: Nguyn tc hiu chun i vi cc hm chun bc hai khng tuyn tnh Cht lng nc. o thng s sinh ho. Phng php o ph xc nh nng clorophyl-a Cht lng nc. Ly mu. Phn 13: Hng dn ly mu bn nc, bn nc thi v bn lin quan Cht lng nc. Ly mu. Phn 14: Hng dn m bo cht lng ly mu v x l mu nc mi trng Cht lng nc. Ly mu. Phn 1: Hng dn lp chng trnh ly mu Cht lng nc. Ly mu. Phn 7: Hng dn ly mu nc v hi nc ti xng ni hi Cht lng nc. nh gi s phn hu sinh hc a kh cui cng cc cht hu c trong mi trng nc. Xc nh nhu cu oxy sinh ho dng bnh th kn hai pha Cht lng nc. Xc nh 33 nguyn t bng ph pht x nguyn t plasma Cht thi rn. Bi chn lp hp v sinh. Yu cu chung v bo v mi trng Cht thi rn khng nguy hi. Phn loi Cht thi nguy hi. Phn loi Cht thi nguy hi. Du hiu cnh bo, phng nga Cht lng khng kh. Xc nh c tnh tnh nng ca phng php o Cht lng khng kh. X l cc d liu v nhit , p sut v m Cht lng khng kh. nh ngha v phn chia kch thc bi ht ly mu lin quan ti sc kho Cht lng nc. Nc thi sinh hot. Gii hn nhim cho php Cht lng nc. Cht lng nc dng cho thu li Cht lng nc. Cht lng nc ngt bo v i sng thu sinh Yu cu chung i vi t chc nh gi v chng nhn h thng qun l mi trng (HTQLMT) Cht lng nc. nh gi s phn hu sinh hc k kh ""hon ton"" cc hp cht hu c trong bn phn hu. Phng php o s sinh kh sinh hc Cht lng nc. nh gi s loi tr v s phn hu sinh hc cc hp cht hu c trong mi trng nc. Th m phng bn hot ho

TCVN 66612:2000 TCVN 6662:2000 TCVN 666313:2000 TCVN 666314:2000 TCVN 66631:2002 TCVN 66637:2000 TCVN 6664:2000 TCVN 6665:2000 TCVN 6696:2000 TCVN 6705:2000 TCVN 6706:2000 TCVN 6707:2000 TCVN 6751:2000 TCVN 6752:2000 TCVN 6753:2000 TCVN 6772:2000 TCVN 6773:2000 TCVN 6774:2000 TCVN 6784:2000 TCVN 6825:2001 TCVN 6826:2001

14

10 23 25 27 24 20

18 9 21 19 9 28 8 13 5 5 4 21 18 20

26
TCVN 6827:2001 TCVN 6828:2001 TCVN 6830:2001 TCVN 68311:2001 TCVN 68312:2001 TCVN 68313:2001 TCVN 6845:2001 TCVN 68561:2001 TCVN 68562:2001 TCVN 6857:2001 TCVN 6858:2001 TCVN 68592:2001 TCVN 6860:2001 TCVN 6861:2001 TCVN 6862:2001 TCVN 6863:2001 TCVN 6864:2001 TCVN 6865:2001 Cht lng nc. nh gi s phn hu sinh hc hiu kh hon ton cc hp cht hu c trong mi trng nc bng cch xc nh nhu cu oxi trong my o h hp kn Cht lng nc. nh gi s phn hu sinh hc hiu kh ""hon ton"" cc hp cht hu c trong mi trng nc. Phng php phn tch nhu cu oxy sinh ho (th bnh kn) Cht lng nc. Xc nh hot ng triti. Phng php m nhp nhy trong mi trng lng Cht lng nc. Xc nh nh hng c ch ca mu nc n s pht quang ca vi khun Vibrio Fischeri (php th vi khun pht quang). Phn 1: Phng php s dng vi khun ti Cht lng nc. Xc nh nh hng c ch ca mu nc n s pht quang ca vi khun Vibrio fischeri (php th vi khun pht quang). Phn 2: Phng php s dng vi khun kh-lng Cht lng nc. Xc nh nh hng c ch ca mu nc n s pht quang ca vi khun Vibrio fischeri (php th vi khun pht quang). Phn 3: Phng php s dng vi khun ng - kh Hng dn vic cp kha cnh mi trng trong tiu chun sn phm Cht lng t. Xc nh sinh khi vi sinh vt t. Phn 1: Phng php o h hp cm ng cht nn Cht lng t. Xc nh sinh khi vi sinh vt t. Phn 2: Phng php chit xng hi Cht lng t. Phng php n gin m t t Cht lng t. Hng dn th trong phng th nghim i vi qu trnh phn hu sinh hc ca cc cht hu c trong t iu kin hiu kh Cht lng t. nh hng ca cc cht nhim ln giun t (Eisenia fetida). Phn 2: Xc nh nh hng i vi s sinh sn Cht lng t. Xc nh khi lng theo th tch nguyn khi kh Cht lng t. Xc nh p sut nc trong l hng ca t. Phng php dng cng k (tensiometer) Cht lng t. Xc nh s phn b cp ht trong t khong. Phng php ry v sa lng Cht lng t. Xc nh khi lng theo th tch ca ht Cht lng t. Xc nh dung lng tim tng trao i cation v cc cation c kh nng trao i dng dung dch bari clorua c m pH=8,1 Cht lng t. Cc h thng trong phng th nghim o qu trnh khong ho cc cht hu c trong t iu kin hiu kh 22

15

15 22

18

18

11 7 15 34 11 20 14 29 46 8 13 20

27
TCVN 6917:2001 TCVN 6918:2001 TCVN 69661:2001 TCVN 69662:2001 TCVN 6980:2001 TCVN 6981:2001 TCVN 6982:2001 TCVN 6983:2001 TCVN 6984:2001 TCVN 6985:2001 TCVN 6986:2001 TCVN 6987:2001 TCVN 6991:2001 TCVN 6992:2001 TCVN 6993:2001 TCVN 6994:2001 TCVN Cht lng nc. nh gi s phn hu sinh hc a kh cui cng ca cc hp cht hu c trong mi trng nc. Php th tnh (phng php zahn-wellens) Cht lng nc. Hng dn chun b v x l hp cht hu c t tan trong nc nh gi s phn hu sinh hc trong mi trng nc Cht lng nc. Phn loi sinh hc sng. Phn 1: Hng dn din gii cc d liu cht lng sinh hc thu c t cc cuc kho st ng vt y khng xng sng c ln Cht lng nc. Phn loi sinh hc sng. Phn 2: Hng dn th hin cc d liu cht lng sinh hc thu c t cc cuc kho st ng vt y khng xng sng c ln Cht lng nc. Tiu chun nc thi cng nghip thi vo vc nc sng dng cho mc ch cp nc sinh hot Cht lng nc. Tiu chun nc thi cng nghip thi vo vc nc h dng cho mc ch cp nc sinh hot Cht lng nc. Tiu chun nc thi cng nghip thi vo vc nc sng dng cho mc ch th thao v gii tr di nc Cht lng nc. Tiu chun nc thi cng nghip thi vo vc nc h dng cho mc ch th thao v gii tr di nc Cht lng nc. Tiu chun nc thi cng nghip thi vo vc nc sng dng cho mc ch bo v thu sinh Cht lng nc. Tiu chun nc thi cng nghip thi vo vc nc h dng cho mc ch bo v thu sinh Cht lng nc. Tiu chun nc thi cng nghip thi vo vng nc bin ven b dng cho mc ch bo v thu sinh Cht lng nc. Tiu chun nc thi cng nghip thi vo vng nc bin ven b dng cho mc ch th thao v gii tr di nc Cht lng khng kh. Kh thi cng nghip. Tiu chun thi theo thi lng ca cc cht v c trong khu cng nghip Cht lng khng kh. Kh thi cng nghip. Tiu chun thi theo thi lng ca cc cht v c trong vng th Cht lng khng kh. Kh thi cng nghip. Tiu chun thi theo thi lng ca cc cht v c trong vng nng thn v min ni Cht lng khng kh. Kh thi cng nghip. Tiu chun thi theo thi lng ca cc cht hu c trong khu cng nghip Cht lng khng kh. Kh thi cng nghip. Tiu 16 12 13

4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 11 9

28
6995:2001 TCVN 6996:2001 TCVN 7171:2002 TCVN 7175:2002 TCVN 7176:2002 TCVN 7177:2002 TCVN 7209:2002 TCVN 72201:2002 chun thi theo thi lng ca cc cht hu c trong vng th Cht lng khng kh. Kh thi cng nghip. Tiu chun thi theo thi lng ca cc cht hu c trong vng nng thn v min ni Cht lng khng kh. Xc nh zn trong khng kh xung quanh. Phng php trc quang tia cc tm Cht lng nc. Xc nh nng hot ca cc ht nhn phng x bng ph gamma c phn gii cao Cht lng nc. Phng php ly mu sinh hc. Hng dn ly mu ng vt khng xng sng y c ln dng vt cm tay Cht lng nc. Thit k v s dng dng c ly mu nh lng ly mu ng vt khng xng sng y c ln trn nn c vng nc ngt nng Cht lng t. Gii hn ti a cho php ca kim loi nng trong t Cht lng nc. nh gi cht lng nc theo ch s sinh hc. Phn 1: Phng php ly mu giun trn (Nematoda)v ng vt khng xng sng y c trung bnh (VTB)ti cc vng nc nng bng dng c ly mu nh lng Cht lng nc. nh gi cht lng nc theo ch s sinh hc. Phn 2: Phng php din gii cc d liu sinh hc thu c t cc cuc kho st giun trn (Nematoda)v ng vt khng xng sng y c trung bnh (VTB) Yu cu chung v mi trng i vi cc trm x l nc thi cng nghip tp trung Yu cu chung v mi trng i vi cc trm x l nc thi sinh hot tp trung Ecgnmi. Mi trng nng. Xc nh bng phn tch v din gii stress nhit thng qua tnh lng m hi cn thit H thng qun l mi trng. Quy nh v hng dn s dng H thng qun l mi trng. Hng dn chung v nguyn tc, h thng v k thut h tr Hng dn nh gi mi trng. Nguyn tc chung Hng dn nh gi mi trng. Th tc nh gi. nh gi h thng qun l mi trng Hng dn nh gi mi trng. Chun c trnh i vi chuyn gia nh gi mi trng Nhn mi trng v cng b mi trng. Nguyn tc chung Nhn mi trng v cng b v mi trng. T cng b v mi trng (ghi nhn mi trng kiu II)

9 17 21 13 14 5 14

TCVN 72202:2002

16

TCVN 7221:2002 TCVN 7222:2002 TCVN 7321:2003 TCVN ISO 14001:1998 TCVN ISO 14004:1997 TCVN ISO 14010:1997 TCVN ISO 14011:1997 TCVN ISO 14012:1997 TCVN ISO 14020:2000 TCVN ISO 14021:2003

11 11 28 28 49 11 11 10 11 35

29
TCVN ISO 14040:2000 TCVN ISO 14041:2000 TCVN ISO 14050:2000 TCVN ISO/TR 14025:2003 Qun l mi trng. nh gi chu trnh sng ca sn phm. Nguyn tc v khun kh Qun l mi trng. nh gi chu trnh sng ca sn phm. Xc nh mc tiu, phm vi v phn tch kim k Qun l mi trng. T vng Nhn mi trng v cng b mi trng. Cng b v mi trng kiu III Tiu chun ISO v mi trng S hiu tiu chun ISO Guide 64:1997 ISO 4219:1979 ISO 4220:1983 Tn tiu chun Guide for the inclusion of environmental aspects in product standards Air quality -- Determination of gaseous sulphur compounds in ambient air -- Sampling equipment Ambient air -- Determination of a gaseous acid air pollution index -- Titrimetric method with indicator or potentiometric end-point detection Air quality -- Determination of mass concentration of sulphur dioxide in ambient air -- Thorin spectrophotometric method Ambient air -- Determination of carbon monoxide -- Non-dispersive infrared spectrometric method Air quality -- General aspects -- Vocabulary Air quality -- General aspects -- Units of measurement Water quality -- Sampling -- Part 1: Guidance on the design of sampling programmes Water quality -- Determination of Kjeldahl nitrogen -- Method after mineralization with selenium Water quality -- Determination of ammonium -Distillation and titration method Water quality -- Determination of mercury Water quality -- Sampling -- Part 2: Guidance on sampling techniques Water quality -- Sampling -- Part 3: Guidance on the preservation and handling of water samples S trang 8 4 5 19 34 12 38

ISO 4221:1980

ISO 4224:2000 ISO 4225:1994 ISO 4226:1993 ISO 5667-1:1980 ISO 5663:1984 ISO 5664:1984 ISO 5666:1999 ISO 5667-2:1991 ISO 5667-3:2003

14 12 2 13 4 3 16 9 31

30
ISO 5667-4:1987 ISO 5667-5:1991 Water quality -- Sampling -- Part 4: Guidance on sampling from lakes, natural and man-made Water quality -- Sampling -- Part 5: Guidance on sampling of drinking water and water used for food and beverage processing Water quality -- Sampling -- Part 6: Guidance on sampling of rivers and streams Water quality -- Sampling -- Part 7: Guidance on sampling of water and steam in boiler plants Water quality -- Sampling -- Part 8: Guidance on the sampling of wet deposition Water quality -- Sampling -- Part 9: Guidance on sampling from marine waters Water quality -- Sampling -- Part 10: Guidance on sampling of waste waters Water quality -- Sampling -- Part 11: Guidance on sampling of groundwaters Water quality -- Sampling -- Part 12: Guidance on sampling of bottom sediments (available in English only) Water quality -- Sampling -- Part 13: Guidance on sampling of sludges from sewage and watertreatment works Water quality -- Sampling -- Part 14: Guidance on quality assurance of environmental water sampling and handling (available in English only) Water quality -- Sampling -- Part 15: Guidance on preservation and handling of sludge and sediment samples (available in English only) Water quality -- Sampling -- Part 16: Guidance on biotesting of samples Water quality -- Sampling -- Part 17: Guidance on sampling of suspended sediments (available in English only) Water quality -- Sampling -- Part 18: Guidance on sampling of groundwater at contaminated sites (available in English only) Water quality -- Determination of dissolved oxygen -- Iodometric method 5 8

ISO 5667-6:1990 ISO 5667-7:1993 ISO 5667-8:1993 ISO 5667-9:1992 ISO 566710:1992 ISO 566711:1993 ISO 566712:1995 ISO 566713:1997 ISO 566714:1998 ISO 566715:1999 ISO 566716:1998 ISO 566717:2000 ISO 566718:2001 ISO 5813:1983

9 16 9 8 10 10 34

20

18

32 12

23

31
ISO 5814:1990 ISO 5815-1:2003 Water quality -- Determination of dissolved oxygen -- Electrochemical probe method Water quality -- Determination of biochemical oxygen demand after n days (BODn) -- Part 1: Dilution and seeding method with allylthiourea addition Water quality -- Determination of biochemical oxygen demand after n days (BODn) -- Part 2: Method for undiluted samples Water quality -- Determination of cadmium by atomic absorption spectrometry Water quality -- Determination of calcium content -- EDTA titrimetric method Water quality -- Determination of the sum of calcium and magnesium -- EDTA titrimetric method Water quality -- Determination of the chemical oxygen demand Water quality -- Vocabulary Water quality -- Vocabulary Water quality -- Vocabulary Water quality -- Vocabulary Water quality -- Vocabulary Water quality -- Vocabulary Water quality -- Vocabulary Water quality -- Vocabulary Water quality -- Vocabulary -- Part 9: Alphabetical list and subject index Water quality -- Enumeration of culturable microorganisms -- Colony count by inoculation in a nutrient agar culture medium Water quality -- Determination of manganese -Formaldoxime spectrometric method Water quality -- Determination of iron -Spectrometric method using 1,10-phenanthroline Water quality -- Detection and enumeration of 8 20

ISO 5815-2:2003

18

ISO 5961:1994 ISO 6058:1984 ISO 6059:1984

10 3 4

ISO 6060:1989 ISO 6107-1:1996 ISO 6107-2:1997 ISO 6107-3:1993 ISO 6107-4:1993 ISO 6107-5:1996 ISO 6107-6:1996 ISO 6107-7:1997 ISO 6107-8:1993 ISO 6107-9:1997 ISO 6222:1999

4 35 25 50 10 25 24 15 35 35 6

ISO 6333:1986 ISO 6332:1988 ISO 6340:1995

4 4 11

32
Salmonella ISO 6341:1996 Water quality -- Determination of the inhibition of the mobility of Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) -- Acute toxicity test Water quality -- Determination of phenol index -4-Aminoantipyrine spectrometric methods after distillation Water quality -- Detection and enumeration of the spores of sulfite-reducing anaerobes (clostridia) -Part 1: Method by enrichment in a liquid medium Water quality -- Detection and enumeration of the spores of sulfite-reducing anaerobes (clostridia) -Part 2: Method by membrane filtration Water quality -- Determination of certain organochlorine insecticides, polychlorinated biphenyls and chlorobenzenes -- Gas chromatographic method after liquid-liquid extraction Water quality -- Determination of cyanide -- Part 1: Determination of total cyanide Water quality -- Determination of cyanide -- Part 2: Determination of easily liberatable cyanide Water quality -- Determination of cyanide -- Part 3: Determination of cyanogen chloride Ambient air -- Determination of the mass concentration of sulfur dioxide -Tetrachloromercurate (TCM)/pararosaniline method Ambient air -- Determination of mass concentration of nitrogen dioxide -- Modified Griess-Saltzman method Water quality -- Determination of nitrite -Molecular absorption spectrometric method Water quality -- Determination of ammonium -Potentiometric method Water quality -- Spectrometric determination of phosphorus using ammonium molybdate Air quality -- Performance characteristics and related concepts for air quality measuring methods (available in English only) 9

ISO 6439:1990

ISO 6461-1:1986

ISO 6461-2:1986

ISO 6468:1996

24

ISO 6703-1:1984 ISO 6703-2:1984 ISO 6703-3:1984 ISO 6767:1990

11 11 6 10

ISO 6768:1998

12

ISO 6777:1984 ISO 6778:1984 ISO 6878:1998 ISO 6879:1995

5 6 23 6

33
ISO 7027:1999 ISO 7150-1:1984 ISO 7150-2:1986 ISO 7168-1:1999 ISO 7168-2:1999 ISO 7346-1:1996 Water quality -- Determination of turbidity Water quality -- Determination of ammonium -Part 1: Manual spectrometric method Water quality -- Determination of ammonium -Part 2: Automated spectrometric method Air quality -- Exchange of data -- Part 1: General data format Air quality -- Exchange of data -- Part 2: Condensed data format Water quality -- Determination of the acute lethal toxicity of substances to a freshwater fish [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] -- Part 1: Static method Water quality -- Determination of the acute lethal toxicity of substances to a freshwater fish [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] -- Part 2: Semi-static method Water quality -- Determination of the acute lethal toxicity of substances to a freshwater fish [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] -- Part 3: Flow-through method Water quality -- Determination of free chlorine and total chlorine -- Part 1: Titrimetric method using N,N-diethyl-1,4-phenylenediamine Water quality -- Determination of free chlorine and total chlorine -- Part 2: Colorimetric method using N,N-diethyl-1,4-phenylenediamine, for routine control purposes Water quality -- Determination of free chlorine and total chlorine -- Part 3: Iodometric titration method for the determination of total chlorine Water quality -- Evaluation of membrane filters used for microbiological analyses Air quality -- Particle size fraction definitions for health-related sampling Water quality -- Evaluation in an aqueous medium of the ""ultimate"" aerobic biodegradability of organic compounds -- Method by analysis of dissolved organic carbon (DOC) Water quality -- Methods of biological sampling -14 6 6 53 27 11

ISO 7346-2:1996

11

ISO 7346-3:1996

11

ISO 7393-1:1985

ISO 7393-2:1985

ISO 7393-3:1990

ISO 7704:1985 ISO 7708:1995 ISO 7827:1994

4 9 8

ISO 7828:1985

34
Guidance on handnet sampling of aquatic benthic macro-invertebrates ISO 7875-2:1984 Water quality -- Determination of surfactants -Part 2: Determination of non-ionic surfactants using Dragendorff reagent Water quality -- Determination of surfactants -Part 1: Determination of anionic surfactants by measurement of the methylene blue index (MBAS) Water quality -- Determination of electrical conductivity Water quality -- Determination of nitrate -- Part 2: 4-Fluorophenol spectrometric method after distillation Water quality -- Determination of nitrate -- Part 1: 2,6-Dimethylphenol spectrometric method Water quality -- Determination of nitrate -- Part 3: Spectrometric method using sulfosalicylic acid Water quality -- Examination and determination of colour Water quality -- Detection and enumeration of intestinal enterococci in surface and waste water -- Part 1: Miniaturized method (Most Probable Number) by inoculation in liquid medium Water quality -- Detection and enumeration of intestinal enterococci -- Part 2: Membrane filtration method Stationary source emissions -- Determination of the mass concentration of sulfur dioxide -Hydrogen peroxide/barium perchlorate/Thorin method Stationary source emissions -- Determination of the mass concentration of sulfur dioxide -Performance characteristics of automated measuring methods (available in English only) Water quality -- Determination of calcium and magnesium -- Atomic absorption spectrometric method Ambient air -- Determination of the mass concentration of nitrogen oxides -Chemiluminescence method 6

ISO 7875-1:1996

12

ISO 7888:1985 ISO 7890-2:1986

6 4

ISO 7890-1:1986 ISO 7890-3:1988 ISO 7887:1994 ISO 7899-1:1998

5 6 10 23

ISO 7899-2:2000

11

ISO 7934:1989

ISO 7935:1992

11

ISO 7980:1986

ISO 7996:1985

35
ISO 8165-1:1992 Water quality -- Determination of selected monovalent phenols -- Part 1: Gaschromatographic method after enrichment by extraction Water quality -- Determination of selected monovalent phenols -- Part 2: Method by derivatization and gas chromatography Ambient air -- Determination of the mass concentration of carbon monoxide -- Gas chromatographic method Water quality -- Test for inhibition of oxygen consumption by activated sludge Water quality -- General guide to the enumeration of micro-organisms by culture Water quality -- Guidelines for the determination of total organic carbon (TOC) and dissolved organic carbon (DOC) Water quality -- Design and use of quantitative samplers for benthic macro-invertebrates on stony substrata in shallow freshwaters Water quality -- Determination of cobalt, nickel, copper, zinc, cadmium and lead -- Flame atomic absorption spectrometric methods Water quality -- Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics -- Part 1: Statistical evaluation of the linear calibration function Water quality -- Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics -- Part 2: Calibration strategy for non-linear second-order calibration functions Water quality -- Determination of permanganate index Workplace air -- Determination of particulate lead and lead compounds -- Flame or electrothermal atomic absorption spectrometric method Air quality -- Determination of the number concentration of airborne inorganic fibres by phase contrast optical microscopy -- Membrane filter method Water quality -- Fresh water algal growth inhibition 10

ISO 8165-2:1999

11

ISO 8186:1989

ISO 8192:1986 ISO 8199:1988 ISO 8245:1999

9 15 14

ISO 8265:1988

12

ISO 8288:1986

11

ISO 8466-1:1990

ISO 8466-2:2001

14

ISO 8467:1993 ISO 8518:2001

6 34

ISO 8672:1993

25

ISO 8692:1989

36
test with Scenedesmus subspicatus and Selenastrum capricornutum ISO 8689-2:2000 Water quality -- Biological classification of rivers -Part 2: Guidance on the presentation of biological quality data from surveys of benthic macroinvertebrates Water quality -- Biological classification of rivers -Part 1: Guidance on the interpretation of biological quality data from surveys of benthic macroinvertebrates Air quality -- Handling of temperature, pressure and humidity data Work-place air -- Determination of mass concentration of carbon monoxide -- Method using detector tubes for short-term sampling with direct indication Work-place air -- Determination of mass concentration of nitrogen dioxide -- Method using detector tubes for short-term sampling with direct indication Workplace air -- Determination of vinyl chloride -Charcoal tube/gas chromatographic method Stationary source emissions -- Manual determination of mass concentration of particulate matter Air quality -- Determination of performance characteristics of measurement methods Water quality -- Determination of chromium -Atomic absorption spectrometric methods Water quality -- Determination of chloride -- Silver nitrate titration with chromate indicator (Mohr's method) Water quality -- Detection and enumeration of coliform organisms, thermotolerant coliform organisms and presumptive Escherichia coli -- Part 2: Multiple tube (most probable number) method Water quality -- Detection and enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria in surface and waste water -- Part 3: Miniaturized method (Most Probable Number) by inoculation in liquid medium 5

ISO 8689-1:2000

ISO 8756:1994 ISO 8760:1990

4 6

ISO 8761:1989

ISO 8762:1988 ISO 9096:2003

9 45

ISO 9169:1994 ISO 9174:1998 ISO 9297:1989

18 13 6

ISO 9308-2:1990

11

ISO 9308-3:1998

23

37
ISO 9308-1:2000 Water quality -- Detection and enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria -- Part 1: Membrane filtration method Air quality -- Stratified sampling method for assessment of ambient air quality Water quality -- Determination of hydrocarbon oil index -- Part 2: Method using solvent extraction and gas chromatography Water quality -- Determination of borate -Spectrometric method using azomethine-H Water quality -- Sampling in deep waters for macro-invertebrates -- Guidance on the use of colonization, qualitative and quantitative samplers Water quality -- Evaluation of ultimate aerobic biodegradability of organic compounds in aqueous medium by determination of oxygen demand in a closed respirometer Water quality -- Evaluation of ultimate aerobic biodegradability of organic compounds in aqueous medium -- Carbon dioxide evolution test Workplace air -- Determination of vaporous chlorinated hydrocarbons -- Charcoal tube/solvent desorption/gas chromatographic method Workplace air -- Determination of vaporous aromatic hydrocarbons -- Charcoal tube/solvent desorption/gas chromatographic method Water quality -- Method for assessing the inhibition of nitrification of activated sludge microorganisms by chemicals and waste waters Water quality -- Determination of adsorbable organically bound halogens (AOX) Water quality -- Determination of tritium activity concentration -- Liquid scintillation counting method Water quality -- Measurement of gross alpha activity in non-saline water -- Thick source method Water quality -- Measurement of gross beta activity in non-saline water Ambient air -- Determination of a black smoke index (available in English only) 13

ISO 9359:1989 ISO 9377-2:2000

12 19

ISO 9390:1990 ISO 9391:1993

5 13

ISO 9408:1999

18

ISO 9439:1999

20

ISO 9486:1991

12

ISO 9487:1991

12

ISO 9509:1989

ISO 9562:1998 ISO 9698:1989

15 7

ISO 9696:1992 ISO 9697:1992 ISO 9835:1993

11 11 9

38
ISO 9855:1993 Ambient air -- Determination of the particulate lead content of aerosols collected on filters -Atomic absorption spectrometric method Water quality -- Evaluation of the aerobic biodegradability of organic compounds in an aqueous medium -- Semi-continuous activated sludge method (SCAS) Water quality -- Evaluation of ultimate aerobic biodegradability of organic compounds in aqueous medium -- Static test (Zahn-Wellens method) Water quality -- Determination of alkalinity -- Part 1: Determination of total and composite alkalinity Water quality -- Determination of alkalinity -- Part 2: Determination of carbonate alkalinity Water quality -- Determination of sodium and potassium -- Part 1: Determination of sodium by atomic absorption spectrometry Water quality -- Determination of sodium and potassium -- Part 2: Determination of potassium by atomic absorption spectrometry Water quality -- Determination of sodium and potassium -- Part 3: Determination of sodium and potassium by flame emission spectrometry Water quality -- Determination of selenium -Atomic absorption spectrometric method (hydride technique) Water quality -- Practices for evaluating and controlling microbiological colony count media used in water quality tests Quality management -- Guidelines for quality plans Quality management systems -- Guidelines for quality management in projects Quality management systems -- Guidelines for configuration management Measurement management systems -Requirements for measurement processes and measuring equipment Guidelines for quality management system documentation (available in English only) 7

ISO 9887:1992

ISO 9888:1999

ISO 9963-1:1994 ISO 9963-2:1994 ISO 9964-1:1993

8 8 5

ISO 9964-2:1993

ISO 9964-3:1993

ISO 9965:1993

ISO 9998:1991

22

ISO 10005:1995 ISO 10006:2003 ISO 10007:2003 ISO 10012:2003

15 32 14 19

ISO/TR 10013:2001

11

39
ISO/TR 10014:1998 ISO 10015:1999 ISO/TR 10017:2003 ISO 10155:1995 Guidelines for managing the economics of quality Quality management -- Guidelines for training Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000 (available in English only) Stationary source emissions -- Automated monitoring of mass concentrations of particles -Performance characteristics, test methods and specifications (available in English only) Water quality -- Determination of the prolonged toxicity of substances to freshwater fish -- Method for evaluating the effects of substances on the growth rate of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum (Teleostei, Salmonidae)) Water quality -- Marine algal growth inhibition test with Skeletonema costatum and Phaeodactylum tricornutum Water quality -- Measurement of biochemical parameters -- Spectrometric determination of the chlorophyll-a concentration Water quality -- Determination of dissolved fluoride, chloride, nitrite, orthophosphate, bromide, nitrate and sulfate ions, using liquid chromatography of ions -- Part 1: Method for water with low contamination Water quality -- Determination of dissolved anions by liquid chromatography of ions -- Part 2: Determination of bromide, chloride, nitrate, nitrite, orthophosphate and sulfate in waste water Water quality -- Determination of dissolved anions by liquid chromatography of ions -- Part 4: Determination of chlorate, chloride and chlorite in water with low contamination Water quality -- Determination of highly volatile halogenated hydrocarbons -- Gas-chromatographic methods Water quality -- Determination of dissolved anions by liquid chromatography of ions -- Part 3: Determination of chromate, iodide, sulfite, thiocyanate and thiosulfate Ambient air -- Determination of the mass concentration of ozone -- Chemiluminescence 10 14 26 18

ISO 10229:1994

12

ISO 10253:1995

ISO 10260:1992

ISO 103041:1992

13

ISO 103042:1995

20

ISO 103044:1997

21

ISO 10301:1997

44

ISO 103043:1997

25

ISO 10313:1993

40
method (available in English only) ISO 10312:1995 Ambient air -- Determination of asbestos fibres -Direct transfer transmission electron microscopy method Water quality -- Determination of fluoride -- Part 1: Electrochemical probe method for potable and lightly polluted water Water quality -- Determination of fluoride -- Part 2: Determination of inorganically bound total fluoride after digestion and distillation Soil quality -- Sampling -- Part 6: Guidance on the collection, handling and storage of soil for the assessment of aerobic microbial processes in the laboratory Soil quality -- Sampling -- Part 3: Guidance on safety Soil quality -- Sampling -- Part 4: Guidance on the procedure for investigation of natural, near-natural and cultivated sites Soil quality -- Sampling -- Part 2: Guidance on sampling techniques Soil quality -- Sampling -- Part 1: Guidance on the design of sampling programmes Soil quality -- Determination of organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls -- Gaschromatographic method with electron capture detection Soil quality -- Determination of pH Stationary source emissions -- Sampling for the automated determination of gas concentrations Stationary source emissions -- Determination of asbestos plant emissions -- Method by fibre count measurement Ambient air -- Measurement of the mass of particulate matter on a filter medium -- Beta-ray absorption method Water quality -- Determination of pH Water quality -- Determination of dissolved sulfide -- Photometric method using methylene blue 51

ISO 103591:1992 ISO 103592:1994 ISO 103816:1993

ISO 103813:2001 ISO 103814:2003 ISO 103812:2002 ISO 103811:2002 ISO 10382:2002

25 17

28 37 25

ISO 10390:1994 ISO 10396:1993 ISO 10397:1993

5 13 19

ISO 10473:2000

12

ISO 10523:1994 ISO 10530:1992

12 10

41
ISO 10566:1994 ISO 10573:1995 Water quality -- Determination of aluminium -Spectrometric method using pyrocatechol violet Soil quality -- Determination of water content in the unsaturated zone -- Neutron depth probe method (available in English only) Water quality -- Guidance for the preparation and treatment of poorly water-soluble organic compounds for the subsequent evaluation of their biodegradability in an aqueous medium Soil quality -- Determination of carbonate content -- Volumetric method Soil quality -- Determination of organic and total carbon after dry combustion (elementary analysis) Water quality -- Determination of selected organic nitrogen and phosphorus compounds -- Gas chromatographic methods Water quality -- Detection and enumeration of bacteriophages -- Part 1: Enumeration of F-specific RNA bacteriophages Water quality -- Determination of the activity concentration of radionuclides by high resolution gamma-ray spectrometry Water quality -- Evaluation in an aqueous medium of the ""ultimate"" aerobic biodegradability of organic compounds -- Method by analysis of biochemical oxygen demand (closed bottle test) Water quality -- Detection and enumeration of bacteriophages -- Part 4: Enumeration of bacteriophages infecting Bacteroides fragilis Water quality -- Detection and enumeration of bacteriophages -- Part 2: Enumeration of somatic coliphages Water quality -- Detection and enumeration of bacteriophages -- Part 3: Validation of methods for concentration of bacteriophages from water Water quality -- Evaluation in an aqueous medium of the ultimate aerobic biodegradability of organic compounds -- Determination of biochemical oxygen demand in a two-phase closed bottle test (available in English only) Water quality -- Determination of long term 8 13

ISO 10634:1995

ISO 10693:1995 ISO 10694:1995 ISO 10695:2000

7 7 23

ISO 107051:1995 ISO 10703:1997

11

17

ISO 10707:1994

ISO 107054:2001 ISO 107052:2000 ISO 107053:2003 ISO 10708:1997

19

16

13

20

ISO 10706:2000

17

42
toxicity of substances to Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) ISO 10712:1995 Water quality -- Pseudomonas putida growth inhibition test (Pseudomonas cell multiplication inhibition test) Stationary source emissions -- Measurement of velocity and volume flowrate of gas streams in ducts Stationary source emissions -- Determination of the mass concentration of nitrogen oxides -Performance characteristics of automated measuring systems (available in English only) Workplace air -- Determination of particulate arsenic and arsenic compounds and arsenic trioxide vapour -- Method by hydride generation and atomic absorption spectrometry (available in English only) Soil quality -- Determination of mineral oil content -- Method by infrared spectrometry and gas chromatographic method Soil quality -- Determination of water-soluble and acid-soluble sulfate Soil quality -- Determination of cadmium, chromium, cobalt, copper, lead, manganese, nickel and zinc -- Flame and electrothermal atomic absorption spectrometric methods Soil quality -- Vocabulary -- Part 1: Terms and definitions relating to the protection and pollution of the soil Soil quality - Vocabulary -- Part 4: Terms and definitions related to rehabilitation of soils and sites Soil quality -- Vocabulary -- Part 2: Terms and definitions relating to sampling Water quality -- Determination of chromium(VI) -Spectrometric method using 1,5diphenylcarbazide Air quality -- Determination of the uncertainty of the time average of air quality measurements Soil quality -- Simplified soil description 9

ISO 10780:1994

21

ISO 10849:1996

19

ISO 11041:1996

20

ISO/TR 11046:1994 ISO 11048:1995 ISO 11047:1998

13

18 18

ISO 110741:1996 ISO 110744:1999 ISO 110742:1998 ISO 11083:1994

22

22

23 6

ISO 11222:2002 ISO 11259:1998

25 44

43
ISO 11260:1994 Soil quality -- Determination of effective cation exchange capacity and base saturation level using barium chloride solution Soil quality -- Determination of total nitrogen -Modified Kjeldahl method Soil quality -- Determination of phosphorus -Spectrometric determination of phosphorus soluble in sodium hydrogen carbonate solution Soil quality -- Determination of the specific electrical conductivity Soil quality -- Guidance on laboratory testing for biodegradation of organic chemicals in soil under aerobic conditions Soil quality -- Effects of pollutants on earthworms (Eisenia fetida) -- Part 1: Determination of acute toxicity using artificial soil substrate Soil quality -- Determination of the effects of pollutants on soil flora -- Part 1: Method for the measurement of inhibition of root growth Soil quality -- Determination of the effects of pollutants on soil flora -- Part 2: Effects of chemicals on the emergence and growth of higher plants Soil quality -- Effects of pollutants on earthworms (Eisenia fetida) -- Part 2: Determination of effects on reproduction Soil quality -- Effects of pollutants on earthworms -- Part 3: Guidance on the determination of effects in field situations Soil quality -- Determination of cyanide Soil quality -- Inhibition of reproduction of Collembola (Folsomia candida) by soil pollutants Soil quality -- Determination of dry bulk density Soil quality -- Determination of pore water pressure -- Tensiometer method Soil quality -- Determination of the water-retention characteristic -- Laboratory methods Soil quality -- Determination of redox potential -Field method 10

ISO 11261:1995 ISO 11263:1994

4 5

ISO 11265:1994 ISO 11266:1994

4 6

ISO 112681:1993 ISO 112691:1993 ISO 112692:1995

ISO 112682:1998 ISO 112683:1999 ISO 11262:2003 ISO 11267:1999 ISO 11272:1998 ISO 11276:1995 ISO 11274:1998 ISO 11271:2002

20

10

19 20 14 20 20 12

44
ISO 11277:1998 Soil quality -- Determination of particle size distribution in mineral soil material -- Method by sieving and sedimentation Stationary source emissions -- Determination of gas and particle-phase polycyclic aromatic hydrocarbons -- Part 2: Sample preparation, cleanup and determination Stationary source emissions -- Determination of gas and particle-phase polycyclic aromatic hydrocarbons -- Part 1: Sampling (available in English only) Water quality -- Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) -- Part 3: Method using freeze-dried bacteria Water quality -- Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) -- Part 2: Method using liquid-dried bacteria Water quality -- Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) -- Part 1: Method using freshly prepared bacteria Water quality -- Determination of selected plant treatment agents -- Method using high performance liquid chromatography with UV detection after solid-liquid extraction Water quality -- Determination of selected organic plant-treatment agents -- Automated multiple development (AMD) technique Water quality -- Determination of benzene and some derivatives -- Part 2: Method using extraction and gas chromatography Water quality -- Determination of benzene and some derivatives -- Part 1: Head-space gas chromatographic method Soil quality -- Pretreatment of samples for physicochemical analyses Soil quality -- Determination of dry matter and water content on a mass basis -- Gravimetric method Soil quality -- Extraction of trace elements soluble 34

ISO 113382:2003

23

ISO 113381:2003

25

ISO 113483:1998

17

ISO 113482:1998

13

ISO 113481:1998

20

ISO 11369:1997

19

ISO/TS 11370:2000 ISO 114232:1997 ISO 114231:1997 ISO 11464:1994 ISO 11465:1993

23

21

17

9 3

ISO 11466:1995

45
in aqua regia ISO 11461:2001 Soil quality -- Determination of soil water content as a volume fraction using coring sleeves -Gravimetric method Soil quality -- Determination of particle density Stationary source emissions -- Determination of the mass concentration of nitrogen oxides -Naphthylethylenediamine photometric method Stationary source emissions -- Determination of mass concentration of sulfur dioxide -- Ion chromatography method Water quality -- Evaluation of the elimination and biodegradability of organic compounds in an aqueous medium -- Activated sludge simulation test Water quality -- Detection and enumeration of Legionella Water quality -- Determination of ammonium nitrogen by flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection Water quality -- Evaluation of the ""ultimate"" anaerobic biodegradability of organic compounds in digested sludge -- Method by measurement of the biogas production Water quality -- Determination of 33 elements by inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy Water quality -- Determination of nitrogen -- Part 2: Determination of bound nitrogen, after combustion and oxidation to nitrogen dioxide, chemiluminescence detection Water quality -- Determination of nitrogen -- Part 1: Method using oxidative digestion with peroxodisulfate Water quality -- Determination of suspended solids by filtration through glass-fibre filters Water quality -- Determination of arsenic -- Atomic absorption spectrometric method (hydride technique) Water quality -- Determination of aluminium -6

ISO 11508:1998 ISO 11564:1998

9 16

ISO 11632:1998

20

ISO 11733:1995

14

ISO 11731:1998 ISO 11732:1997

16 20

ISO 11734:1995

13

ISO 11885:1996

15

ISO/TR 119052:1997

13

ISO 119051:1997 ISO 11923:1997 ISO 11969:1996

16

7 9

ISO 12020:1997

12

46
Atomic absorption spectrometric methods ISO 12039:2001 Stationary source emissions -- Determination of carbon monoxide, carbon dioxide and oxygen -Performance characteristics and calibration of automated measuring systems Stationary source emissions -- Determination of mass concentration of particulate matter (dust) at low concentrations -- Manual gravimetric method Ambient air -- Determination of total (gas and particle-phase) polycyclic aromatic hydrocarbons -- Collection on sorbent-backed filters with gas chromatographic/mass spectrometric analyses Water quality -- Determination of toxicity to embryos and larvae of freshwater fish -- Semistatic method Water quality -- Determination of easily released sulfide Water quality -- Determination of nitrite nitrogen and nitrate nitrogen and the sum of both by flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection Water quality -- Guide to analytical quality control for water analysis Soil quality -- Determination of the potential cation exchange capacity and exchangeable cations using barium chloride solution buffered at pH = 8,1 Water quality -- Determination of inhibition of gas production of anaerobic bacteria -- Part 2: Test for low biomass concentrations (available in English only) Water quality -- Determination of inhibition of gas production of anaerobic bacteria -- Part 1: General test (available in English only) Air quality -- Assessment of uncertainty of a measurement method under field conditions using a second method as reference Ambient air -- Determination of asbestos fibres -Indirect-transfer transmission electron microscopy method (available in English only) Water quality -- Determination of the genotoxicity 17

ISO 12141:2002

40

ISO 12884:2000

25

ISO 12890:1999

14

ISO 13358:1997 ISO 13395:1996

9 20

ISO/TR 13530:1997 ISO 13536:1995

74 7

ISO 136412:2003

15

ISO 136411:2003 ISO 13752:1998

17

19

ISO 13794:1999

69

ISO 13829:2000

18

47
of water and waste water using the umu-test ISO/TR 13843:2000 ISO 13877:1998 Water quality -- Guidance on validation of microbiological methods Soil quality -- Determination of polynuclear aromatic hydrocarbons -- Method using high -performance liquid chromatography Soil quality -- Determination of total nitrogen content by dry combustion (""elemental analysis"") Air quality -- Determination of ozone in ambient air -- Ultraviolet photometric method Environmental management systems -Specification with guidance for use Environmental management systems -- General guidelines on principles, systems and supporting techniques Environmental management -- Environmental assessment of sites and organizations (EASO) Environmental labels and declarations -- General principles Environmental labels and declarations -- Selfdeclared environmental claims (Type II environmental labelling) Environmental labels and declarations -- Type I environmental labelling -- Principles and procedures Environmental labels and declarations -- Type III environmental declarations Environmental management -- Environmental performance evaluation -- Guidelines Environmental management -- Examples of environmental performance evaluation (EPE) (available in English only) Environmental management -- Life cycle assessment -- Principles and framework Environmental management -- Life cycle assessment -- Goal and scope definition and inventory analysis 47 20

ISO 13878:1998

ISO 13964:1998 ISO 14001:1996 ISO 14004:1996

17 20 37

ISO 14015:2001 ISO 14020:2000 ISO 14021:1999

23 5 27

ISO 14024:1999

12

ISO/TR 14025:2000 ISO 14031:1999 ISO/TR 14032:1999 ISO 14040:1997 ISO 14041:1998

25 32 93

12 22

48
ISO 14042:2000 ISO 14043:2000 ISO/TR 14049:2000 Environmental management -- Life cycle assessment -- Life cycle impact assessment Environmental management -- Life cycle assessment -- Life cycle interpretation Environmental management -- Life cycle assessment -- Examples of application of ISO 14041 to goal and scope definition and inventory analysis Environmental management -- Life cycle impact assessment -- Examples of application of ISO 14042 (available in English only) Environmental management -- Life cycle assessment -- Data documentation format Environmental management -- Vocabulary Information to assist forestry organizations in the use of Environmental Management System standards ISO 14001 and ISO 14004 Environmental management - Integrating environmental aspects into product design and development Stationary source emissions -- Determination of the volume flowrate of gas streams in ducts -Automated method Soil quality -- Determination of organic carbon by sulfochromic oxidation Soil quality -- Biological methods -- Determination of nitrogen mineralization and nitrification in soils and the influence of chemicals on these processes Soil quality -- Determination of soil microbial biomass -- Part 1: Substrate-induced respiration method Soil quality -- Determination of soil microbial biomass -- Part 2: Fumigation-extraction method Soil quality -- Laboratory incubation systems for measuring the mineralization of organic chemicals in soil under aerobic conditions (available in English only) Soil quality -- Determination of nitrate nitrogen, ammonium nitrogen and total soluble nitrogen in air-dry soils using calcium chloride solution as 16 18 43

ISO/TR 14047:2003 ISO/TS 14048:2002 ISO 14050:2002 ISO/TR 14061:1998 ISO/TR 14062:2002 ISO 14164:1999

87

41 37 65

29

16

ISO 14235:1998 ISO 14238:1997

8 14

ISO 142401:1997 ISO 142402:1997 ISO 14239:1997

15 16

ISO 14255:1998

12

49
extractant ISO 14254:2001 ISO/TS 142561:2003 Soil quality -- Determination of exchangeable acidity in barium chloride extracts Soil quality -- Determination of nitrate, nitrite and ammonium in field-moist soils by extraction with potassium chloride solution -- Part 1: Manual method Water quality -- Determination of phenol index by flow analysis (FIA and CFA) Water quality -- Determination of total cyanide and free cyanide by continuous flow analysis Water quality -- Guidelines for algal growth inhibition tests with poorly soluble materials, volatile compounds, metals and waste water Soil quality -- Pretreatment of samples for determination of organic contaminants Water quality -- Evaluation of the aerobic biodegradability of organic compounds at low concentrations -- Part 1: Shake-flask batch test with surface water or surface water/sediment suspensions Water quality -- Evaluation of the aerobic biodegradability of organic compounds at low concentrations -- Part 2: Continuous flow river model with attached biomass Water quality -- Evaluation of ultimate aerobic biodegradability of organic compounds in aqueous medium -- Method by analysis of inorganic carbon in sealed vessels (CO2 headspace test) Cleanrooms and associated controlled environments -- Part 4: Design, construction and start-up Cleanrooms and associated controlled environments -- Part 1: Classification of air cleanliness Cleanrooms and associated controlled environments -- Part 2: Specifications for testing and monitoring to prove continued compliance with ISO 14644-1 Water quality -- Determination of acute lethal toxicity to marine copepods (Copepoda, 7 17

ISO 14402:1999 ISO 14403:2002 ISO 14442:1999

21 21 14

ISO 14507:2003 ISO 145921:2002

19 27

ISO 145922:2002

21

ISO 14593:1999

18

ISO 146444:2001 ISO 146441:1999 ISO 146442:2000

51

18

ISO 14669:1999

18

50
Crustacea) ISO 146982:2003 Cleanrooms and associated controlled environments -- Biocontamination control -- Part 2: Evaluation and interpretation of biocontamination data Cleanrooms and associated controlled environments -- Biocontamination control -- Part 1: General principles and methods Soil quality -- Dissolution for the determination of total element content -- Part 1: Dissolution with hydrofluoric and perchloric acids Soil quality -- Dissolution for the determination of total element content -- Part 2: Dissolution by alkaline fusion Soil quality -- Extraction of trace elements by buffered DTPA solution Water quality -- Determination of dissolved Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ and Ba2+ using ion chromatography -- Method for water and waste water Air quality -- Evaluation of the suitability of a measurement procedure by comparison with a required measurement uncertainty Air quality -- Determination of total non-methane organic compounds -- Cryogenic preconcentration and direct flame ionization detection method Ambient air -- Determination of numerical concentration of inorganic fibrous particles -Scanning electron microscopy method Soil quality -- Gas chromatographic determination of the content of volatile aromatic hydrocarbons, naphthalene and volatile halogenated hydrocarbons -- Purge-and-trap method with thermal desorption Water quality -- Determination of dissolved bromate -- Method by liquid chromatography of ions Water quality -- Guidelines for selective immunoassays for the determination of plant treatment and pesticide agents Soil quality -- Characterization of excavated soil 11

ISO 146981:2003 ISO 148691:2001 ISO 148692:2002 ISO 14870:2001 ISO 14911:1998

32

5 20

ISO 14956:2002

30

ISO 14965:2000

21

ISO 14966:2002

47

ISO 15009:2002

21

ISO 15061:2001

25

ISO 15089:2000

14

ISO 15176:2002

55

51
and other soil materials intended for re-use ISO 15178:2000 ISO 152021:2000 Soil quality -- Determination of total sulfur by dry combustion Workplace air -- Determination of metals and metalloids in airborne particulate matter by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry -- Part 1: Sampling Workplace air -- Determination of metals and metalloids in airborne particulate matter by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry -- Part 2: Sample preparation Water quality -- Selection of tests for biodegradability Soil quality -- Guidance on laboratory testing for biodegradation of organic chemicals in soil under anaerobic conditions Water quality -- Determination of the inhibitory effect of water constituents on the growth of activated sludge microorganisms Water quality -- Digestion for the determination of selected elements in water -- Part 2: Nitric acid digestion Water quality -- Digestion for the determination of selected elements in water -- Part 1: Aqua regia digestion Water quality -- Determination of trace elements using atomic absorption spectrometry with graphite furnace Water quality -- Determination of orthophosphate and total phosphorus contents by flow analysis (FIA and CFA) -- Part 1: Method by flow injection analysis (FIA) Water quality -- Determination of orthophosphate and total phosphorus contents by flow analysis (FIA and CFA) -- Part 2: Method by continuous flow analysis (CFA) Water quality -- Determination of chloride by flow analysis (CFA and FIA) and photometric or potentiometric detection Water quality -- Gas-chromatographic determination of a number of monocyclic aromatic 17

ISO 152022:2001

38

ISO/TR 15462:1997 ISO 15473:2002

12 15

ISO 15522:1999

16

ISO 155872:2002 ISO 155871:2002 ISO 15586:2003

20

21

23

ISO 156811:2003

19

ISO 156812:2003

16

ISO 15682:2000

21

ISO 15680:2003

33

52
hydrocarbons, naphthalene and several chlorinated compounds using purge-and-trap and thermal desorption ISO 15705:2002 Water quality -- Determination of the chemical oxygen demand index (ST-COD) -- Small-scale sealed-tube method Soil quality -- Soil water and the unsaturated zone -- Definitions, symbols and theory Workplace atmospheres -- Controlling and characterizing errors in weighing collected aerosols Soil quality -- Guidance on the ecotoxicological characterization of soils and soil materials Soil quality -- Characterization of soil with respect to human exposure (available in English only) Water quality -- On-line sensors/analysing equipment for water -- Specifications and performance tests Soil quality -- Format for recording soil and site information Water quality -- Determination of selected phenoxyalkanoic herbicides, including bentazones and hydroxybenzonitriles by gas chromatography and mass spectrometry after solid phase extraction and derivatization Indoor air -- Part 3: Determination of formaldeyhde and other carbonyl compounds -- Active sampling method Indoor, ambient and workplace air -- Sampling and analysis of volatile organic compounds by sorbent tube/thermal desorption/capillary gas chromatography -- Part 1: Pumped sampling Indoor, ambient and workplace air -- Sampling and analysis of volatile organic compounds by sorbent tube/thermal desorption/capillary gas chromatography -- Part 2: Diffusive sampling Soil quality -- Laboratory methods for determination of microbial soil respiration (available in English only) Workplace atmospheres -- Protocol for evaluating the performance of diffusive samplers (available in 18

ISO 15709:2002 ISO 15767:2003

15 23

ISO 15799:2003 ISO 15800:2003 ISO 15839:2003

33 23 30

ISO 15903:2002 ISO 15913:2000

7 22

ISO 160003:2001 ISO 160171:2000

30

32

ISO 160172:2003

40

ISO 16072:2002

23

ISO 16107:1999

15

53
English only) ISO 162002:2000 Workplace air quality -- Sampling and analysis of volatile organic compounds by solvent desorption/gas chromatography -- Part 2: Diffusive sampling method (available in English only) Workplace air quality -- Sampling and analysis of volatile organic compounds by solvent desorption/gas chromatography -- Part 1: Pumped sampling method Water quality -- Guidance for determination of biodegradability in the marine environment Water quality -- Determination of soluble silicates by flow analysis (FIA and CFA) and photometric detection Soil quality -- Determination of soil water content as a volume fraction on the basis of known dry bulk density -- Gravimetric method Water quality -- Determination of six complexing agents -- Gas-chromatographic method Water quality -- Determination of mercury -Methods involving enrichment by amalgamation Meteorology -- Sonic anemometers/thermometers -- Acceptance test methods for mean wind measurements Workplace air quality -- Determination of total isocyanate groups in air using 2-(1methoxyphenyl)piperazine and liquid chromatography Quality management systems -- Particular requirements for the application of ISO 9001:2000 for automotive production and relevant service part organizations Soil quality -- Determination of abundance and activity of soil microflora using respiration curves (available in English only) Water quality -- Application of inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) -- Part 2: Determination of 62 elements Water quality -- Selection and application of readyto-use test kit methods in water analysis (available in English only) 32

ISO 162001:2001

30

ISO 16221:2001 ISO 16264:2002

15 15

ISO 16586:2003

10

ISO 16588:2002 ISO 16590:2000 ISO 16622:2002

15 23 21

ISO 16702:2001

19

ISO/TS 16949:2002

34

ISO 17155:2002

15

ISO 172942:2003 ISO 17381:2003

25

15

54
ISO 17495:2001 Water quality -- Determination of selected nitrophenols -- Method by solid-phase extraction and gas chromatography with mass spectrometric detection Water quality -- Determination of 15 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in water by HPLC with fluorescence detection after liquid-liquid extraction Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing 23

ISO 17993:2002

25

ISO 19011:2002

35