Vous êtes sur la page 1sur 104

POPS IN THE SPOTS

Arr: Roland Kernen

q = 130

bb c
& b

1Clarinete

&b c

2Clarinete

&b c

3Clarinete

&b c

S. Soprano

&b c

Flauta

S. Alto

& cw
>
f

S. Tenor & b c w

>


>
>

>
>

w
w

2Trompete

3Trompete

1Horn in Eb

b c
&

&b c

&b c

& cw
>

& cw
>

1Trombone

2Trombone

? bc
bb

>
f

# w
>

>
f

# w
>

>

>
>


>
>


>
>

# w
>
n> w

>>

w
>
> w

>

>

>

n> w

>

>
n w

>

>

w
>

&b c w
>

cw
Bass in Eb &
>

>

# w
>

>

w
>

Timpani


>

# w
>

>

Baritone Bb

>


>

? bc
bb

w
>


>

2Horn in Eb

>

>

w
>

1Trompete

>

# w
>


>
>

w
>

? b c
bb
>>>>>>>> >>>>>>>> >>>>>>>> >>>>>>>> >>>>>>> > >>>>>>>> >>>>>>> > >>>>>>>>
f

bb c
{& b w
>

Chimes

Glockenspiel

Percussion 1

q = 130

>>

>>> >
j

>>

>

>>

>>>
j

Timbales e Bombo

Percussion 2

>

F. T.

w
>

c
f

Percussion 3

c
f

>
> > > > . >
. > -

- - - - J

> >
>>> > .>
.

- - - - J

b
&b b

&b

&b

Fl.

1Cl.

2Cl.

3Cl.

S. Sop.

S. Alto.

S. Ten.

1Tpt.

2Tpt.

3Tpt.

1Hn Eb.

2Hn Eb.

1Tbn.

2Tbn.

Bar. Bb.

Bass. Eb.

Timp.

>


> > >
f


>>>
f

> > > > > > > > > w


>

# w
>
>
w

>
>

# w
>
>
w

>

>
n w

mf

fp

mf

>
w
> > >
> > >
> > >
fp

mf

> > >


> > >
> > >
>
w

fp

> > > > > > > > > w


>

mf

fp

fp

mf

> > > > > > > > > >
w

fp

>

mf

> > > > > > > > > w


>

mf

> > >


> > >
> > >
>
w

w
>

- - - - J

mf

>
w
> > >
> > >
> > >
fp

- - - - J

>
> >
j > > > . > .


> > >
> > >
> > >
>f

fp

w
>

mf

> > > > > > > > > w


>

w
>

& b
>
>
& n

mf
> >
> > > > . >
. -

fp

w
>

> w

& b n
>

&

>
w

>
&b

>
b
&

?b
bb

>
b
&

? bb
b

&b

&

&b

&

mf

j
j
j
> >
> >
> w
>

fp

mf

? b
j
j
j
b b > > > w
>
>
> >
> >> >>> > > > >>>> >>>

fp

Glock.

Perc 1.

bb
{& b w
>

>
>>

/
/

> > >
J

>>>

> >>>
> > >
> > >
> > >

> > >
J

> > >
J

>

f P. Susp.

>

>

>

j j
j j
j j

J J J

Wood Bloks

Perc 3.

Caixa

P. Ch. Caixa Bombo

Perc 2.

Xylo.

>

Tambourine

>

>
>

>

>

mfmf

X

mf

b
&b b
18

Fl.

> >
> >
. -
.

- - - - - . > > >


n

J
J

> >
>
. . > -

- - - -
J

> >
> >
. -
.

- - - - - . > > >

J # J

> >
> >
. . -

- - - -
J

1Cl.

&b

2Cl.

&b w

3Cl.

&b w

S. Sop.

&b

S. Alto.

&

S. Ten.

&

1Tpt.

> >
> >
. -
.

- - - - - . > > >

J # J

b w

b
&

> >
> >
. -
.

- - - - - . > > >

J # J

> >
> >
. . -

- - - -
J

> >
> >
. . -

- - - -
J

2Tpt.

&b w

3Tpt.

&b w

1Hn Eb.

&

2Hn Eb.

&

#w

?b w
bb

nw

&b w

# #

1Tbn.

2Tbn.

Bar. Bb.

Bass. Eb.

Timp.

? bb
b

&

? b
bb

w
>

fp

Glock.

Perc 1.

Perc 2.

Perc 3.

bb
{& b

/
/

>
>

>

>

>

>

J
J

>
>

>>>

f

>

>

>

>>>

f

>

>

>
>

>

>

>
>

mf

mf

mf

>
>
-
>
. > .

b
&b b

- - - - n w
J

27

Fl.

1Cl.

2Cl.

3Cl.

S. Sop.

S. Alto.

S. Ten.

1Tpt.

>
>
>
>
. -
.

&

- - - - J # w

&b

>
>
>
>
. -
.

b
&

- - - - J # w

>
>
. #-

- - - - J w

>
>
. # -

-#- . - - .
JJ J J

- - .
J nJ

- - . - - . J J J J J

j
j j
j j
- . - - . - - .

j j j j
- - . - - .

j j
- - .

j j j j
j
-
- . -- . -

j
j j
j j
- . - - . - - .

j j j j
- - . - - .

j j
- #- .

j
- j j j j
- . -- . -

mf

mf


- . - - . - - .
J
J #J J nJ

mf

mf

b - - - - - w
J

>
>
>
>
b . .
&

- . - - . - - .
J
J #J J nJ

mf

&b

>
&
>
>
>
b
&

-#- . - - .
JJ J J

- - .
J nJ

- - . - - .
J J JJ
J

- - - - J # w

2Tpt.

&b

3Tpt.

&b

1Hn Eb.

2Hn Eb.

1Tbn.

2Tbn.

Bar. Bb.

Bass. Eb.

Timp.

Glock.

Perc 1.

Perc 2.

Perc 3.

>
&
>
>
&
>


? bb
J
b

>
>
. #-

?b
bb

>
>
. #-

- - - b - w
J

? b
bb

# #

/
/

>

>

>

>

>

mf

n n

> > >


> > >> >

n w
J

>

mf

>


> > >

bb

{ & b

mf

>
>
>

. #
&b
>

mf

w
w

mf

- - - - J w

nw

&

- - - - J w

>

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
j
j j
j j
j j j j
j j
j j j j
j

Caixa

mf

b
&b b
35

Fl.

1Cl.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
w
w

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
w
w
mf

>
- . - - . - - . - - . - - . - - . - w
b
J
J
J
J
& J
J
J
JJ
J
JJ

>
- . -- . - - . -- . - - . -- . & b J J J J J J J J J J J J w

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
w
w

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
w
w

fp

2Cl.

mf

fp

3Cl.

mf

j j j j
j
j j
j j
j j
j
& b - . - - . - - . - - . - #- . - - . - nw
>

fp

S. Sop.

S. Alto.

S. Ten.

&b
&

mf

>
#

- . -- . - - . -- . - - . -- . - >
b J J J J J J J J J J J J w
&

>

>

>

2Tpt.

3Tpt.

1Hn Eb.

2Hn Eb.

1Tbn.

2Tbn.

Bar. Bb.

b
&

&b

&b

&
&

>
# w

fp

>

fp

>

>
# w

n >

b>

fp

b>

>

Perc 1.

Perc 2.

/
/

> > >

> > >

>

>

>

>

mf

mf

mf

# >

>

mf

w
>

mf

mf

> > >Xylo.

mf

P. Susp.
> > >
> > > > > > > > > > > > > > > > > > P. Choque.
j j j j j j j j j j j j


mf

Perc 3.


> > >

mf

>

fp

b
Glock. & b b
{

fp


&b

? b
bb

mf

fp

Timp.

mf

n >

&

mf

fp

Bass. Eb.

mf


? bb
b
?b
bb

mf

fp

1Tpt.

> > >


mf

> > >f

>
>
. > . > -
b

&b b

- - - -
J

>
>
. > >
>
.

>

>

>

>
>
>
>
. . -
b
&

- - - -
J

>
>
>
>
. >
.

>

>

>

>

>

>

>

>
>

>

>

>

>

>

>

>
>
. >

>

>

>

42

Fl.

1Cl.

2Cl.

&b

3Cl.

&b

S. Sop.

S. Alto.

S. Ten.

1Tpt.

>
>
>
>
. . -
b
&

- - - -
J

J

>
>
>
>
.
.

b
&

>

>
>
>

>
>
. >

>

>

>

>
>
>
b . > .
&

- - - -
J

>
>
>
>
. >
.

>

>

>

&

2Tpt.

&b


>

>


>

>

3Tpt.

&b


>

>


>

>

1Hn Eb.

2Hn Eb.

1Tbn.

2Tbn.

Bar. Bb.

Bass. Eb.

Timp.

&
&
? bb
b

?b
bb
& b
&

? b
b b >

>

>
>

>

Perc 1.

Perc 2.

/
/

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>
#
>
>
n>

n>

>


>
b >

>

>

>

>
n>

>


>

>


>

>

# #
>
>

#
>
>


>

n
>

>

>

mf

mf
Perc 3.

bb
{ & b

Glock.

>
>
.

>
>

>
>
.

mf

Fl.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

>
50
b w
&b b

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
w
w
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1Cl.

&b

>
w

2Cl.

&b w
>

&b w
>
>
w
&b

3Cl.

S. Sop.

S. Alto.

S. Ten.

1Tpt.

2Tpt.

3Tpt.

1Hn Eb.

2Hn Eb.

1Tbn.

2Tbn.

Bar. Bb.

Bass. Eb.

Timp.

Glock.

Perc 1.

Perc 2.

Perc 3.

&

>
w

w
w

&b w
>
>
& .
>
>
& .
>
> >
.
? bb
b

> >
.

>

> >
>

>
> >
>

>

mf

>
w
w

w
w

mf

>
w

w
w

>
w

mf

>
w
>
w

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
mf

> >
.

>
w

> >
.

>
w


>

bb
{& b

----
- -

>

> >
>

>

> >
.

? b
b b >

>
w

> >
.

> >
.
&b

>
w

mf

&b w
>

>
b w
&

&

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
w
w
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
w
w

>
b w
&

?b
bb

>

>


>


>

w
>

- - - - - -

mf

w
>

w
>

mf

w
>

j

- - - - - -

mf

. ... ... ... .. . ... ... ... .. . ... ... ... ..f

b
&b b

&b

&b

&b

&b

58

Fl.

1Cl.

2Cl.

3Cl.

S. Sop.

S. Alto.

S. Ten.

1Tpt.

&

> > >


n #
> > >
mf
>

w

>
mf

j
- - - - - - - - -

3Tpt.

j
& b - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1Tbn.

2Tbn.

Bar. Bb.

Bass. Eb.

&
? bb
b
?b
bb
&b
&
? b
bb

Perc 1.

Perc 2.

Perc 3.

bb
{& b

/
/

- - - - - - - - -

>
b
>
mf

>
n # w
> > >

ff

>
b > b> n

>

.
>>
>

>

> >
> .
J

>

> >
> .
J

mf

> > >


n b # w
>

mf

j j
.
> >>
>

n w
>

w
>

>
w

mf

j
j
.

>
>>

>

> >j >


> >j > >


J
J
f

fp

mf

. ... ... ... .. . ... ... ... .. . ... ... ... .. . ... ... ... ..

ff

mf

j
j
.
>
>
>
>
f

> >
b #
>

n n #
w
> > >
mf
>
b > b> n> > w

ff

mf

mf

j j
.
> >>
>

fp

Glock.

> > >


b #
>

fp

Timp.

ff

& b -

2Hn Eb.

ff

b
-- -- -- --- -- -- -- j
& - - - - - - - - - - - - - - - - -

&

ff

2Tpt.

1Hn Eb.

ff

&

> >>
> > >>
j j
f

b
&b b
66

Fl.

1Cl.

2Cl.

3Cl.

S. Sop.

S. Alto.

S. Ten.

1Tpt.

2Tpt.

3Tpt.

1Hn Eb.

2Hn Eb.

1Tbn.

2Tbn.

Bar. Bb.

Bass. Eb.

Timp.

&b

&b

&b
&b

&
&

n
#

b >

n n

n #

n
>

n #

> >>
b
j
j

&
J
.
>> > >
>

j
& b j j

> >>
>> > >
> .

&

n #
3

#
#

n >

j
>>>

j

>>>

#
>

j

.
> >>

j
#
>>>

> > > >


> .
> > >
J
J

>

> > >


.
J

> > >


J

> >>
j
J
.
>

j
>>>

j j
j

.

>
>
>>
>> > >

j
j

.
>
> >>

j
>>>

n>

. b> > >


J

n> > >


J

Perc 2.

Perc 3.

/
/

> > >j >


> >j > > > >j >


J
J
J

>> > >


> > >> > > >
j j j

> >j > > > >j >J
J
> > >> > > >
j j

>

>j >


J

mf

>>>
j

mf

>

f
Bells

>

Tambourine

Perc 1.

> >>
j
j
& b J
.
>> > >
>

bb
{& b

>> > >


>
.
> >>
? b J J J
bb

? b
bb

? bb
b

&

j
j
.
> >>

>

n w
>

>

mf

Glock.

n w
>

> >>
j
J
.
>

j
& b j j
.
> >>
>
>> > >

&

>

>

>

P. Choque.

10

b
&b b
74

Fl.

.
.
.
n n . n

n # . . #. .

n w
>

1Cl.

&b

2Cl.

&b

fp

3Cl.

S. Sop.

&b


&b

S. Alto.

&

S. Ten.

b
&

n w
>

fp

n w
>

fp

.

.
# # . . #
w
>

fp

1Tpt.

2Tpt.

3Tpt.

1Hn Eb.

2Hn Eb.

1Tbn.

2Tbn.

Bar. Bb.

b
&

&b

&b

&
&
? bb
b
?b
bb
&b

n w
>

fp

w
>

fp

>
n w
fp
>
w

>
b w

w
>
fp
>
w
fp

fp

fp

n w
>

fp

Bass. Eb.

Timp.

&

? b
bb

w
>

fp

w
>

fp

Glock.

Perc 1.

Perc 2.

bb
{& b

/
/

>

>

>

>

b w

>

>

>

>

>

>

>

>

mf

mf

Perc 3.

mf

Fl.

.
80
b
.
b n . n n
J > > > >J > > >
b
& b

>
>
> >>>
J J J

>>>
> >>>
.
nJ J
& b # . n. #

>

>>>>>

> >

>>
> > >>

>
>
> >>>
J J J

>

>>>>>

> >

>>
> > >>

> > >


> >>>
J

>
>
> >>>

J
J
J

>

>>>>>

> >

>> > > >>


j

>>>
> >>>

j j j
>
>
> >>>

>


>>>>>


> >


>> > > >>

ff

1Cl.

ff

2Cl.

&b w

ff

3Cl.

S. Sop.

&b w

&b w

ff

> >>>
> > >
J

ff

S. Alto.

.
. #. # >
& #

>

ff

S. Ten.

>

b
& w

>

>
>
> >>>
J J J

>

>

>

>

1Tpt.

b
& w

ff

2Tpt.

3Tpt.

1Hn Eb.

2Hn Eb.

1Tbn.

2Tbn.

Bar. Bb.

&b w

&b w

>

&
&

ff

ff

>
>
> >>>
J J J

j

> >>>
>>>

j j j
>
>
> >>>

j

>>>
> >>>

j j j
>
>
> >>>

ff

>

>
>

>

>

>

Timp.

Glock.

Perc 1.

Perc 2.

? b
bb w

&

ff

ff

bb
{& b

/
/

>

>


>>>>>

> >

> > >>

>>

>

>
>

>

>

>

> > > > >


>

>

> > > > >


>

>

j j j
>
>
> >>>

j

>>>
> >>>

j j j
>
>
> >>>

>

>

>

>

>

>

j

> >>>

>
>

>>>

>

>

ff


>> > > >>

>

Chimes


> >

>

ff

Bass. Eb.


>>>>>


> > > > >

>

>

>

>

>

>

>

ff

>

>

>> > > >>


>

>

>

> >

>

ff

&b w

>

>

>>
> > >>

>>>>>

>

>

?b w
bb

>

> >

>

>

ff

? bb w
b

> > > > >


>

> > >


> >>>
J

>

>>>>>


> > > > >

>

ff

>

>
>

>
>

>

>

>


> >
> >

>
>
>
>

>

>>>>>


> >


>> > > >>


>>>>>


> >


>> > > >>

>

>

>

ff

ff

Perc 3.

11

ff

12
Fl.

1Cl.

2Cl.

3Cl.

S. Sop.

S. Alto.

S. Ten.

1Tpt.

2Tpt.

3Tpt.

1Hn Eb.

2Hn Eb.

1Tbn.

2Tbn.

Bar. Bb.

Bass. Eb.

Timp.

Glock.

Perc 1.

85
b >>>

&b b

> > >


J J

>>> >>>

>>>

> > >


J J

>>> >>>

&b

>>>
& b

> > >


J J #

>>> >>>

>>>
& b

> >

J
J >


>>> >>>

&b
&

>>>

>

>
b
&

> > >


J J

> > > > > > >


> >

> > > > >

>>> >>>

>

>

#
>
>
#

>

>

>>> >>>

>>>
& b

> >

J
J >


>>> >>>

& b
>>>

j j
> > >


>>> >>>

> > > > > > >

&

>
>

> > > > > > >


> > > > > > >

? bb
b
?b
bb

>

> > > > > > >


> >
>>> >>>

>
w

> >
>>> >>>

>
#w

> > >>> >>>> >
>>> >>>

w
>
>
w

>

>

>
>

>
>

> >
n w
> > > > >

> >
>>> >>>

> > >>> >>>


> > >>> >>>

>
#w


-
>
f

> > >

> > >

>

>

n w
> > > > > > >

- w
>

#
>

>

n w
> > > > > > >
>
b> > > > > > w

>

>
>

> - > w
-

>

>

>
b> > > > > > w

>
-

n>

>

- > > > >

#
>

n>

>
#

>

>

>

> >
n w
> > > > >

-
>

>


>>> >>>

>

w
>

>

>

>

>

#
>

Perc 3.

>>>
-
>

w
>


> > > > > >>>>>

Perc 2.


-
>
f


> > >>> >>>

> > >

- > > > >


- > > > >


>>> >>>

>

j j
> > >

w
>

? b

b b >>>

>

-
>
f


> >

- >


>>> >>>

j j

> > >

bb w
{& b

> > >

- > > > >


- >
>
>
- w
-
>

n w
> > > > > > >

>>>

>

&

> >

> > > > >

>
&b

> > >


J J #

>

>
w

b >>>

&

&

> >
>>> >>>

>

>

>
#
f

#
>

n
>

> >

f

P. Susp Caixa Bombo p

>

> > >>


>> >>
>>

>

>

>

>

>

>

Poco Rit. q = 92

b w
&b b
92

Fl.

1Cl.

&b

> > > 13


>> >
>. >. . . . >. >. . . .

J
J

mf

> >
> >
>
>
>.
> >. .
> >. .
> >. >
> >. . .
> >. . .
j . J j . J j . # J. j . j .
>.
>.
>.
>.
>.

mf
2Cl.

3Cl.

&b w

. . . . . . . . . .
p

. . . .

. . . . .

&b w

. . . . . . . . . .
p

. . . .

. . . . . # . . . . . . . . . .

. . . .

. . . . .

S. Sop.

&b

S. Alto.

&

&

b w
>

b w
&

S. Ten.

1Tpt.

2Tpt.

3Tpt.

1Hn Eb.

2Hn Eb.

1Tbn.

2Tbn.

Bar. Bb.

Bass. Eb.

Timp.

Glock.

Perc 1.

Perc 2.

. . . . .

. . . . . . . . . .

> >
> >
>
>
>.
> >. .
> >. .
> >. >
> >. . .
> >. . .
j . J j . J j . # J. j . j .
>.
>.
>.
>.
>.

. . . . . . . . . .

>
w

. . . . . . . . . .

#w

. . . . . . . . . .

nw

. . . . . . . . . .

&
? bb
b

w
>
>
w

. . . . .

mf

. . . . . . . . . .
p

. . . .

. . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . .

. . . . .

n. . . . . . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . .

. . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . .

. . . . .

. . . . .
. . . . .

. . . . .

. . . . .

>
?b w
bb

. . . . . . . . . .

&b w
>
&

. . . . . . . . . .

&b w
&

mf

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
p

w
>

? b
bb

bb
{& b

. . . . . . . . . .
p

. . . . . . . . . .

>

Poco Rit. q = 92

. . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . .

. . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . .

. . . . .

Wood Bl.

. . . . . . . . . .

Timbalo e Bombo

Marimba (Solft Mallets)

mp

mf

Perc 3.

. . . . . . . . . .

. . . . .
. . . . .
> >
> >. . .
j .
>.
> >
>
>. >. . . .

. . . . .

. . . . .
> >
> >. . .
j .

>.
mf
> >
>
>
>
>
>. >. >. .
>. >. #>. . >.
>. >. >. . .
>. >. . J.
J

J
J

J
J
J

&b

. . . . . . . . . .

14
Fl.

1Cl.

2Cl.

3Cl.

S. Sop.

S. Alto.

S. Ten.

1Tpt.

2Tpt.

3Tpt.

1Hn Eb.

2Hn Eb.

1Tbn.

2Tbn.

Bar. Bb.

Bass. Eb.

Timp.

Glock.

Perc 1.

Perc 2.

Perc 3.

> >
102
> >. . .
b >. . n w
&b b J
&b
&b

b
&

- - - - -

. . . . .

mp

mp

&

. . . . .

# -

mf

j
#

# -

j
#

- #- - #- - #-

# -

- #- - -

- - - - -

mp

> >
> >.
j . # . . w
>.

# -

mp

w
p

&b

. . . . .

. . . . .

? b
bb
bb
{& b w

mf

j
#

j
#

mf

j
#

j
#

# J

nJ

#
J

nJ

j
#

#J

mf

. . . . .
? b n
bb

- - - -

&


- - -

. . . . .

&b

- - - - -

&

- - - -

&b

? bb
b

- - - - - - - - -

# . . . . . w
> >
j >. #>. . . w

b
&

>.
> >
>. >. #>. . .
& J
b

> >
> >.
j . # . . w
>.

&b

&

mf

mf

mf

mf

>
>
> >
>
>
> >
>
>
> >
>
>
> >
> >

. . . . .

. . . . .

Tambourine

. . . . .

. . . . .

mf
P. Choque Fechado

mf

mf

b
&b b
113

Fl.

1Cl.

2Cl.

3Cl.

S. Sop.

S. Alto.

S. Ten.

1Tpt.

2Tpt.

& b - - - - - - - - - - - - -

&b
- - - # - - - - # -

&b

&

1Hn Eb.

2Hn Eb.

1Tbn.

2Tbn.

Bar. Bb.

j #

j #

j
#

j #

j
#

- - - - b #- - #- -

# #
J

&b

mf

&b

&

&

? bb
b

?b
bb

&b

j
#

j
#

# J

#
J

j
#

mf

mf

n # J

j
#

j
# n

j
# n

# n
J

j
# n

# b
J

# n J

j
#

n
J

mf

mf

mf

15

#
J
f

b
&

mf
3Tpt.

- & b - - - - - - - - - - -

&

j n

mf
Bass. Eb.

Timp.

Glock.

Perc 1.

Perc 2.

Perc 3.

&

? b
bb

bb
{& b

/
/

mf

mf

> >
>
>
> >
>
>
> >
> >
> >

>

Vibes With Motor

mf

j
#

>

> >
>

>

> >

b
&b b

# n n n

&b

# n # n

16
124

Fl.

1Cl.

&b

# n # n

2Cl.

&b


# n # n

3Cl.

&b

# n # n

# n ##

S. Sop.

n n b

J
# # b

J

j # # b

j # # b

j # # b

# # n
j

S. Alto.

&

S. Ten.

b
&

b
J

1Tpt.

b #
&
J

j
& b b

j
&b

2Tpt.

3Tpt.

1Hn Eb.

&

n
J

2Hn Eb.

&

& b #J

1Tbn.

? bb
b

2Tbn.

?b
bb

Bar. Bb.

Bass. Eb.

&

Timp.

? b
bb

Glock.

bb n
{& b
J

Perc 1.

>
>

>

>

>
>

>
>
>
>

>
>
>

>

>

>

>

>

Perc 2.

Perc 3.

Poco Rit.

Fl.

1Cl.

2Cl.

133
b
&b b

&b
&b

q = 126

>
w

>
w

>
w

&b

>
w

S. Alto.

S. Ten.

1Tpt.

2Tpt.

3Tpt.

1Hn Eb.

&b

&

b
&

b
&

&b

#- -

&b

n- -

&

w
>

1Tbn.

2Tbn.

Bar. Bb.

w
>
>
w

>
w

ff

>
w

ff

>
w

? b <n>
bb

>
w
>
w

>
w

>

>
w

>

>
w

>

w
>

ff

bb
{& b

w
>

>

w
>

w
>

>

ff

w
>

w
>

>

w
>

w
>

>

ff

w
>

>

ff

w
>

Perc 2.

Perc 3.

/
/

>
>

X

j

> >

j

> >

>

j

> >

j

> >

>

j

> >

w
>

w
>
j

> >

>

>

j

> >

j

> >

>

>
j

> >

j

> >

ff

Poco Rit.

Perc 1.

>

w
>

ff

? b
bb w

w
>

mf

Glock.

>

ff

Timp.

>

ff

&

>

>
w

>

w
>

ff
Bass. Eb.

ff

&b

>

ff

& <#>
? bb
b

w
>

ff

2Hn Eb.

ff

ff

S. Sop.

ff

ff

3Cl.

17

>

q = 126

>

>
j

>

Cow Bell

>
j

>

>
j

>

>
j

>

>
j

ff
P. Choque.

ff

ff

18
Fl.

1Cl.

2Cl.

3Cl.

S. Sop.

S. Alto.

S. Ten.

1Tpt.

2Tpt.

3Tpt.

1Hn Eb.

2Hn Eb.

1Tbn.

2Tbn.

Bar. Bb.

Bass. Eb.

Timp.

Glock.

139
b >
&b b

>

>

>

>

bbbb

>

>

>

>

>

bb

>

bb

>

bb

>

&b

&b
>

&b
>

>

&b
&

>

>
>

>

>

>

>
>

>

>

>
>

>

>

>
>

>

bb

b >
&

Perc 2.

>

>

>

bb

Perc 3.

>

&

>

? bb
b
?b
bb
&b

>

>

>

>

>

>

>

>

>
j

> >

bb
{& b

>
.

>

>

>

>. >.

.
.

>. >.

.
.

>. >.

.
.

>
w

>

>

>

bb

>

bb

>

>

>

>

bb

>

>
#w

&

? b
b b >

>

>
.

>
#w

&b
>

j

> >

>

>

>

>

>

>

>

>

j

> >

>

>

>

>

>

>

>
j

> >

>

>

>

>

>

>

>

>

bbbb

>

>

bbbb

>

>

j

> >

>

>
j

>

>

>
.

>
.

>

>

>

>. >.

.
.

>. >.

.
.

>. >.

.
.
>

>
bw

>
nw

mf

>

>
j

> >

bb

>
bw


>

w
>

mf

>

mf

mf

bbbb

Xylo.

>
j


>
>

mf

bbbb

>
j

>
.

mf

Perc 1.

>
.

mf

>
&b

mf

>
b
&

&

>

>

>

>

mf

>

Tambourine

mf

mf

mf

bb
&b b
144

Fl.

1Cl.

2Cl.

3Cl.

S. Sop.

S. Alto.

S. Ten.

1Tpt.

2Tpt.

3Tpt.

1Hn Eb.

2Hn Eb.

>

>
.

>
.

.
.

b
&b

>

>
.

>
.

.
.

b
&b

>

>
.

>
.

.
.

b
&b

>
.

. .

>. >. >

>
.

>
.

. .

>. >. >

>
.

>
.

. .

>. >. >

>
.

>
.

. .

>. >. >

>
.

>
.

.
.

>. >. >

>
.

>
.

.
.

>. >. >

>
.
>
.

>
.
>
.

>. >. >

>
.
>
.

>
.
>
.

>. >. >

.
.

>. >. >

. .

.
.

>

>
>

. .

>

>

>
#w

>

>
#w

>

bb
&

>
w

>

>
w

>

>
w

bb
&

>

>
.

>
.

.
.

b
&b

>

>
.

>
.

.
.

b
&b

>

>
.

>
.

.
.

>
& b #w

>
bw

&b

2Tbn.

b
&b
& b

>
nw

.
.

>
#w

>
bw

>

>

>

>

>
.

>
.

.
.

>. >. >

>
.

>
.

.
.

>. >. >

>
.

>
.

.
.

>
#w

>

>
bw

>

>

>

>


>
>

>
nw

>

>
bw


>

w
>

>. >. >

>

>
.

> >

bb b
{& b

Perc 3.

>
.

Glock.

>. >. >

Perc 2.

.
.

w
>

>
.


>

>
.

>
bw

>. >. >

>

? b b
b b >

.
.

>
nw

Timp.

>
.


>
>

w
>

>
.

>

>
bw

>. >. >

>
>
>

> >

>

>

>

>

>

>

>

>

>

19

>

? bb
bb

Perc 1.

>
.

>
& b #w

1Tbn.

Bass. Eb.

b
&b

? bb b
b

Bar. Bb.

>. >. >

20

bb
&b b
150

Fl.

1Cl.

2Cl.

3Cl.

S. Sop.

S. Alto.

S. Ten.

1Tpt.

2Tpt.

3Tpt.

1Hn Eb.

>
w

b
&b

>
w

b
&b

>
w

b
&b

>
w

b
&b

>
w

&b
&

bb


mf


mf


mf


mf

-
-
-

mf

w
>
w

b
&b

>
w

&b

mf

>
w

bb
&

b
&b

mf

bw

#w

bw

#w

bw

nw

nw

mf

mf

>
w

mf

>
nw

mf
2Hn Eb.

1Tbn.

2Tbn.

Bar. Bb.

Bass. Eb.

Timp.

Glock.

Perc 1.

&b
? bb b
b

w
>
>
bw

bw
mf

bw

nw

bw

mf

>
? bb w
bb

b
&b

& b

mf

w
>

mf

mf

nw

w
>

bb b w
{& b

? b b
bb

>

>

mf

P. Susp

Perc 2.

Perc 3.

bb
&b b
158

Fl.

1Cl.

2Cl.

3Cl.

S. Sop.

S. Alto.

S. Ten.

1Tpt.

2Tpt.

3Tpt.

1Hn Eb.

2Hn Eb.

1Tbn.

2Tbn.

Bar. Bb.

w-

b w&b

b &b w

b &b w

b w&b

&b
&

w-

bb w

b
&b w

bw

b
&b

&b

? bb b
b

bb
&
w

&b

b
b

? bb
bb

b &b w

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~21
w
w
w

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
w
w
w

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
w
w
w

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
w
w
w

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
w
w
w

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
w
w
w

-
-
-

fp

fp

fp

fp

fp

fp

>

fp

#w

# -

bw

#w

# -

bw

nw

Timp.

& b

>
n

b>

>
b

bw

#
>

w
>

b -

>
n

>
#w

>
b

>

>
nw

nw

b -

>

mf

b >

bw

#
>

b>

nw

>

b-

#
>

>
b

>

mf

nw

#
>

mf

bw

? b b
bb w

mf

>

mf

>

>

mf

mf

>

mf

Bass. Eb.

fp

fp

Glock.

bb b
{& b

Chimes

w
>

Perc 1.

Perc 2.

/
/

mf

>

n
>

P. Choque.

mf

Perc 3.

mf

22

<>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
bb w
&b b
165

Fl.

1Cl.

2Cl.

3Cl.

S. Sop.

S. Alto.

S. Ten.

1Tpt.

2Tpt.

3Tpt.

1Hn Eb.

b
&b
b
&b

<>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
w
<>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
w

mf

<>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
b w
b
&
<>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
b w
b
&

mf

&b
&

# j
>.

#w

mf

<>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
w

j
.
>

j
.
>

# j
>.

#w

j
.
>

j
.
>

# j
>.

#w

#w

j
.
>

j
.
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>> >
>> >
>> >
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mf

bb <#>w

bb
&

>

b
&b
b
&b

j
>.

w
mf

>

j
>.

j
>.

>>
>>
. . # # . . #
.
> . > . > .
> . > .
mf

>
w

>>
>>
. . # # . . #
.
.
.
.
>
>
>
> . > .
mf

>>
>>
. . # # . . #
.
. > . > .
>
> . > .
mf

& b <#>w

. . . . . . . . .
.
.
. >> > . > . >
. >> > . > . >
. >> > . > .
>
>
>

mf
2Hn Eb.

1Tbn.

2Tbn.

Bar. Bb.

Bass. Eb.

Timp.

Glock.

Perc 1.

Perc 2.

&b


.
.
>
>
mf
>
>
. .

<n> w
? bb b
b
? bb
bb


.
.
>. >.
>
>
>
>
>. >.
. .

.
.
>
>
. .


.
.
>. >.
>
>
>
>
>. >.
. .

mf

>
>
>
>
>
>
>
>
>> >
>> >
>> >
. . . . . .
.
.
. .
.
.
. .
.
.
.
.
.
.

mf

mf


>

bb b b>
{& b

.
.
>
>
. .

>
>
>
>
>
>
>
>
>> >
>> >
>> >
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bw

? b b
bb w


.
.
>. >.
>
>
>
>
>. >.
. .

mf

b
& b <#>w
& b

.
.
>
>
. .

>

Tambourine

mf
P. Susp

mf

>

>> >

>

>

>
>

>> >

>

>

>
>

>> >

>

>

>
>
mf

Perc 3.

mf

bb
&b b
173

Fl.

1Cl.

2Cl.

3Cl.

S. Sop.

S. Alto.

S. Ten.

1Tpt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~23
b
w
w
w
w
b w

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
n
w
w
w
w
n w
f

b
j
& b #
.>

b
& b j
>.
b
&b
b
&b
&b

n n #w
f

3Tpt.

1Hn Eb.

2Hn Eb.

1Tbn.

2Tbn.

Bar. Bb.

Bass. Eb.

j
j


. w
. w
w

>
>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
w
w
w
w
nn w
f ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
w
w
w
w
# w
f

>
. > >

bb j
&
>.

nn w

Timp.

Glock.

Perc 1.

Perc 2.

Perc 3.

>
b
n>. >. nn
& b . # .
>
ff
b
n
& b . # . n n
.> >.
>
>
ff
#
#
w
& b .
.
f
>
&b

.
.
>
>
.
? bb b > >
b

>
.

>
.

.
.

>
.

>
.

.
.

.
>

.
>

.
.

>
.
? b b > >
bb

w
bb

>
b
& b . .

nn

? b b
bb

bb b
{& b

Xylo.

/
/

>

bb

. w
J

>

>. >. >

>
.

>
.

.
.

>. >. >

>
.

>
.

.
.


>. >.
>
>
. #w

.
>

.
>

.
.

>

. w
J

>

>

. w
J

>. >. >

>
.

>. >. >

>
.


>. >.
>
>
. #w

.
>

>

. w
J

. w
J

. w
J

>

. w
J

>

. w
J

#
f

bb

n bb

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

ff

>

>
bb
n>. >. nn

&

> . # .

& b

j
. #w


>

nn

j
.
>

ff

2Tpt.

j
. #w


>

P. Choque.

24
Fl.

<>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ >
179
w
b w
w
&b

>
w

ff

1Cl.

2Cl.

3Cl.

S. Sop.

S. Alto.

S. Ten.

1Tpt.

2Tpt.

3Tpt.

1Hn Eb.

2Hn Eb.

1Tbn.

2Tbn.

Bar. Bb.

Bass. Eb.

Timp.

<>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ >
w
w
w

&

>

>

&
&

>

# <#>
#

? bb

&
#

ff

. w
J
>. >. >

.
.

>. >. >

.
.


>. >.
>
>
. #w

J
>

>
.
>
.

>

>

>

.
>

>

>
w

>
w

>
w

>
w

.
.

ff

>

>

>

>

>

>

>

>

>

ff

ff

ff

. w
J

? b w
b

ff

ff

Perc 1.

{&

bb

>

>
>

>

>

>

>

Perc 3.

/
/

>
>
>

>

>

>
>

>

>

>

>

>

mf

b
>

>
b >
>

>

>

>

>
X

mf

>

>

>

>. .>. . . . >. .>. . . . >. .>. . . .p

>. .>. . . .
> . . > . . . .

. . . . . .
> >
> . . > . . . .

>
>

>. .>. . . .
p
> . . > . . . .

>

> . . > . . . . > . . > . . . . > . . > . . . .

#
>

n . . . . . . # . . . . . . . . #. . . .
> >
> >
>p >

>

j
. .
> >

>


>.

mf

w
>

#
>

>

>

>
X

#
>

P. Susp

Perc 2.

>

>
>
b


>p . . > . . . . > . . > . . . . > . . > . . . .

>
w

>

Glock.


>. .>. . . . >. .>. . . . >. .>. . . .

ff

mf

>

ff

. w
J

>

>
w

ff

. w
J

>

>
w

>
w

ff

.
.

?b
b

&

>
w

>

&

&

>
w

ff

<>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ff
>
w
w
# w

&

&

>
w

j
. #w


>

mf

j

. w

ff
>
<>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>
w
w
w

&

&

>
w


mf

ff

& <#>

&

>
w

>

X
p

>
X

>
X

>.

>.

>.

> >j

> >j

> >j

> >


J

mf P. Choque.

> >


J

> >


J

Cow Bell

>

>.

mf

mf

b
&b w

187

Fl.

25

1Cl.

&

2Cl.

&

# #
>. .>. . . . >. .>. . . . >. .>. . . . >. .>. . . . >. .>>. .> >. .>. . . . >. .>. . . . >. .>. . . .

3Cl.

&

S. Sop.

n . . > . . . . . . . . . . . . > . . > . . . .


>. .>. . . . >. .>. . . . >. .>. . . . >. .>. . . . >. .>>
>
>
>
>

w
#& w

S. Alto.

&

S. Ten.

&

&

2Tpt.

&

3Tpt.

&

1Hn Eb.

&

2Hn Eb.

&

1Tpt.

1Tbn.

2Tbn.

Bass. Eb.

&

Perc 1.

>. .>. . . .
> . . > . . . .

>. .>. . . .
> . . > . . . .

. . . . . .
>
>. .>. . . . >
> . . > . . . . > . . > . . . .

>
>
. . n . . n
>
>
> . . > b > . . >

>. .>. . . .
> . . > . . . .


>. .>. . . . >. .>. . . .
> . . > . . . . > . . > . . . .

>. .>. . . . >. .>. . . . >. .>. . . . >. .>. . . . >. .>>. .> >. .>. . . . >. .>. . . . >. .>. . . .
? b
b
&

Glock.

? bb

Bar. Bb.

Timp.

# > . . > . . . . > . . > . . . . > . . > . . . . > . . > . . . . #> . . > #> . . > > . . > . . . . > . . > . . . . > . . > . . . .

. . . . . . . . . . . . . . # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
>
>
>
>
>>
>
>
>
>. .>. . . . >. .>. . . . >
> >
>
>
#

j
. .
>
>

? b
b

bb

{&

Perc 2.

Perc 3.

>
>
j

j
> . .
> >
>

>
>
j

>.

>.

>
>
j

j
.

>
>.

>
>
j

j
j j
.
. .
.
>.
>
>>
>. >
>.
>. >.
>.

J
J .
>

j
. .
>
>

>
>>
> >
>
j j j

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

J
J
J
J
J

j j
.
>.
>. >

>

>
j

j
.
>

>
>
j

>
> >
>>
> >
>
>
>>
>

J
J
J
J
J J

j
j
j
j
j

26

b
&b

195

Fl.

1Cl.

&

2Cl.

&

3Cl.

&

S. Sop.

S. Alto.

S. Ten.

1Tpt.

2Tpt.

3Tpt.

&

mf

mf

mf

mf

&

&

mf

mf

mf

mf

# > . . > . . . . > . . > . . . . > . . > > . . > > . . > > . . > #> . . > #> . . > > . . > . . . . n> . . > . . . . > . . > . . . .
#

? bb

. . . . . .
>
>
> . . > . . . .

>. .>. . . .
> . . > . . . .

. .
>
> . . >>
> . . > > . . >

>. .>. . . .
> . . > > . . >

. .
>
>
> . . >

>
>
. . . . . . . .
>
>
> . . > > . . > . . . .

>. .>. . . . >. .>


. . . .
> . . > . . . . > . . > . . . .

>
>
> . . > . . . . > . . > . . . . > . . >> . . > > . . >> . . > >
> > . . > > . . > . . . . > . . > . . . . . . . . . .
? b . .
b

Bar. Bb.

&

Bass. Eb.

&

Perc 1.

&

Glock.

&

2Hn Eb.

Timp.

# # . . > . . . . n> . . > . . . . . . . . . .


>
>
> . . > . . . . > . . > . . . . > . . > > . . > > . . > > . . > > . . > > . . > >

&

&

2Tbn.


> . . > . . . . > . . > . . . . > . . > > . . > > . . > > . . > > . . > > . . > > . . > . . . . > . . > . . . . > . . > . . . .


#

&

1Hn Eb.

1Tbn.

>
>
. . . . . . . . . . . . # # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
>
>
>
>
>>
> >
>
>
>
>
>
>>
> >
>. .>. . . . >
#

j
.
>.
>

j
. .
>
>

>.
j >.
j j
. . j j j
J .
.
. >.
.
.
.
>
>
>
>
>
.
>
>
>.
>
>. >

? b
b

bb

{&

Perc 2.

Perc 3.

mf

>
>
j

>
>
j

>
>>
> >
>>
> >
>>
> >
>
j j j j j j j

j
> >.
>.
>

j
. .
>
>

>>

>
>
j

>
>
j

>
>
>
>
>
>>
> >
>>
> >
>>
> >
>>
> >
>
>
>
>

J
J
J
J
J
J
J
J
J J
J
J J
j

j
j
j
j
j
j
j

j j

>
w

>
w

>
w

>
w

>
w

>
w

>. .>. . . . w
>

w
>

w
>

>
w

w
> . . > . . . . >

w
>

w
>

>
w

>
w

>

>
b

nw

- >
J

- >
J

>
w

>

>

- >

J

- >

J

b
&b

203

Fl.

1Cl.

2Cl.

&

>
w
ff

>
w
ff

&

ff

3Cl.

S. Sop.

S. Alto.

S. Ten.

1Tpt.

2Tpt.

3Tpt.

1Hn Eb.

2Hn Eb.

1Tbn.

2Tbn.

Bar. Bb.

Bass. Eb.

Timp.

Glock.

Perc 1.

&

&
&

ff

ff

&

&

ff

?b
b

> . . > . . . .
> . . > . . . .

ff

ff

>

>

>

>

>
>

ff

. . . . . .
>
>
ff

&

#
& >. j

>.
? b
b

ff

ff

>

>

>

>
w
w

>
w
>

>

>
n

#
>
#>

>

>
#
>

bb

>

#
>

w
w

>

>

>

>

>
>
>

>

>
#

>
n
b >

b - >
J

- >
J

nw

>

- >
J

- >
J

>

j
- >

j

- >

j
-
>

>

j
-
>

w
>

ff

>

>
j

X
p

>
>
>
X

>

>
X

>

>
X

>

>
X

>

Perc 3.

ff

# > . . > . . . .

? bb

>

>
w

P. Susp

Perc 2.

ff

# >. .>
& . . . .

>

>
w

>

>
w

ff

&

{&

>
w

>
w
ff

&

&

27

f
P. Choque.

28
Fl.

1Cl.

2Cl.

211
bw
&b

U
w

> > >

U
w

> > >

U
w

> > >

ff

&

>
w

>
w

S. Sop.

S. Alto.

S. Ten.

1Tpt.

&

&

&

w
>

w
>
ff
>
w

U
w

> >>

U
w

> > >

>
w

U
w

> > >

>
w

U
w

> >>

>
w

U
w

> > >

>
w

U
w

> >>

>
w

U
w

ff

&

# - >
J

- >
J

&

- >
J

- >
J

&

>

>

>

ff

ff

>

w
>

>

>

>

ff

2Tpt.

&

w
>

ff

3Tpt.

1Hn Eb.

2Hn Eb.

1Tbn.

2Tbn.

Bar. Bb.

Bass. Eb.

Timp.

Glock.

&

w
- >
J

- >
? b J
b

- >
J

j
- >

j

- >

#
& j
- >

>

ff

>

w
>

Perc 2.

>

>

>
w

>

w
>

U
w

U
w

>

w
>

ff

- >

w
>

>

>

>
w

>

>

ff

mf

mf

UX
w
w
ff

mf
Perc 3.

> > >

ff

U
w
U
w

U
X
w
ff


> >>
> > >

> > >

> >>

U
w


> >>

U
w

bb
{&

>

ff

>

ff

Perc 1.

ff

? b
b w

>

>

ff

n - >
? bb J

&

w
>

ff

# w
& w
&

ff

ff

3Cl.


> >>

> >>

> >>

> >

Flauta

POPS IN THE SPOTS


13

q = 130

b
& b bc

b
b
& b
>
23

b
&b b
>

28
b
&b b
18

> > >

> >
>
- - - - - -
. . >

Arr: Roland Kernen

f
> >
> >
. - - - - - - . > > >
.

n

J
J

>
>
. . > - - - - - -

> >
.

>
. - - - - n - w
J

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
w
w

mf
> >
>
> >
42
. . >

.
J

&b b
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> >
>
>
w
. > > >
47
w
w

w
b

&b b

b
&b b

55

ff

b >

b
&b b

70

b
&b b

76

n n
3

n b

. . n . n . n .
.
n

nn

b
> > > > > > >
> > > > > > > > > > > > > >
> > > > > >
b
J
b

b
&
J
J J J

81

ff

>
>>>
> > >>>
> > > >>>
>>>
>>>
b

w
JJ

&b b

85

b
&b b w

92

Poco Rit.

q = 92

> > >

>
>
>. > . > .
>. > . > .
>
.
.
>
100

. w
.
>
>
.
.
>.
>. n

>
.

b
J
J
&b b J
Flauta

mf

16

b
&b b

104

j n #

n n
&b b

125

Poco Rit.

bb
b
&

133

bb > >
b
&

141

>
w

q = 126

ff

bbbb

bb
&b b
bb
&b b

166

>
w
b
&b
b
b
&

>

>
>

w
-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
w
w
w
w

>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w
w
w
w
w
w
w
bb w
f

b n #
&b
w

>
w

ff

mf

199

bw
b
&

n b

>
>. >. > . > . > .
>> >
. . . . .


mf

fp

192

208

>

w-

183

>
w

> >
>
149
. . w
bb
&b b
157

b
&b b

130

>
w
ff

n #

>
w

>
w

>
w

ff

U
w

> > >

mf

>
w

POPS IN THE SPOTS

1Clarinete A

Arr: Roland Kernen

q = 130

& bc

18

&b

13

> >
> >
- - - - - . .

> > >

> >
> >
. - - - - - - . > > >

#
J

J

> >
. > . >
- - - - -

&

> >
.

23

> >
. - - - - - - w
#
J
&b

- . - - . - - . - - . - - . - - . # n #
n
J JJ J J JJ J J JJ J

28

mf

>
- . - - . - - . - - . - - . - - . - - . - - . - w
& b J J J J J J J J J J J J J J J J

34

fp

> >
. > . >
- - - - -

&
J

42

> >
. >
&b

47

55

&b

>

>

>

>
w

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
w
w
mf

> >
.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
w
w

1Clarinete A
64

&b

ff

71

&b
>

77

&b

n#
3

# n

.
#

# # .
.
n # . . . .

> >>>>>
>>>
> >
>>>
n >>>
> >>>
> > > >>>
> > >>>

J
JJJ
JJ

&b J

81

ff

>
> > > > >>
> > > >>
> > > > w

&b

86

>
>>>
-

>
>
>. >. .
>. >. .
>. >. > .
j
j
j#
J
J
J
>.
>.
>.
mf
>
>
> >
99
> >
>.
>
>
>
>
>. >. . .
.
.
.
.
j

j
.
.
j # . . w

&b
>.
>.
>.
w
&b

92

Poco Rit. q = 92

- & b - - - - - - - - - - - -

104

mp

- - - & b - - - - - - - -

111

118

& b - - -

# #
f

# n
&b

125

130

&b

# b

1Clarinete A

Poco Rit.


b
&

133

>
w

q = 126

>
w

>

>

>
>

ff

>. >.
>
>
>
>
>
>
>
>
. .
bb . . . . . .
.
.

>
>

b
&

141

>
>
>
>
>
> > >
. . . . . . . . . . >
b
&b

146

b
&b

151

mf

b w&b

158

174

&

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
w
w
w
w

fp

# j #w
# j #w
# j #w
>.
>.
>.
mf
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w
>
w
w
w
w
w
w
w
f

&

mf

&
199

&
208

&

# #
w

nn

# j
>.
>
>
w
w

ff

184

192

b
& b #w

166

>
w

>
w
ff

>
w
ff

# #

>
w

>
w

U
w

> > >

mf

>
w

POPS IN THE SPOTS

1Clarinete B

Arr: Roland Kernen

q = 130

& bc

18

&b

13

> >
> >
- - - - - . .

> > >

> >
> >
. - - - - - - . > > >

#
J

J

> >
. > . >
- - - - -

&

> >
.

23

> >
. - - - - - - w
#
J
&b

- . - - . - - . - - . - - . - - . # n #
n
J JJ J J JJ J J JJ J

28

mf

>
- . - - . - - . - - . - - . - - . - - . - - . - w
& b J J J J J J J J J J J J J J J J

34

fp

> >
. > . >
- - - - -

&
J

42

> >
. >
&b

47

55

&b

>

>

>

>
w

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
w
w
mf

> >
.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
w
w

1Clarinete B
64

&b

ff

71

&b
>

77

&b

n#
3

# n

.
#

# # .
.
n # . . . .

> >>>>>
>>>
> >
>>>
n >>>
> >>>
> > > >>>
> > >>>

J
JJJ
JJ

&b J

81

ff

>
> > > > >>
> > > >>
> > > > w

&b

86

>
>>>
-

>
>
>. >. .
>. >. .
>. >. > .
j
j
j#
J
J
J
>.
>.
>.
mf
>
>
> >
99
> >
>.
>
>
>
>
>. >. . .
.
.
.
.
j

j
.
.
j # . . w

&b
>.
>.
>.
w
&b

92

Poco Rit. q = 92

- & b - - - - - - - - - - - -

104

mp

- - - & b - - - - - - - -

111

118

& b - - -

# #
f

# n
&b

125

130

&b

# b

1Clarinete B
Poco Rit.
133

&b

>
w

q = 126

>
w

>

>

>
>

ff

>. >.
>
>
>
>
>
>
>
>
. .
bb . . . . . .
.
.

>
>

b
&

141

>
>
>
>
>
> > >
. . . . . . . . . . >
b
&b

146

b
&b

151

mf

b w&b

158

174

&

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
w
w
w
w

fp

# j #w
# j #w
# j #w
>.
>.
>.
mf
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w
>
w
w
w
w
w
w
w
f

&

mf

&
199

&
208

&

# #
w

nn

# j
>.
>
>
w
w

ff

184

192

b
& b #w

166

>
w

>
w
ff

>
w
ff

# #

>
w

>
w

U
w

> > >

mf

>
w

POPS IN THE SPOTS

2Clarinete

Arr: Roland Kernen

13

q = 130

& bc


> > >
f

j
w

20

&b

mf

j
w

w
J

- . - - . - - . - - . - >
.
.
& b J J J J J J J J J J J J w
j

&b

>

55

&b

68

&b

72

&b

fp

49

&b
>

mf

35

42


J
j

j
j j
j j
j j
j j
j j
j j
j j
j
- . - - . - - . - - . - - . - - . -
- . -- . -

29

&b w

w
>

ff

mf

j

> >
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
w
w

>

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
w
w

n #
3

# n

>>>
> >>>
> > > >>> > >>>>>
> > >>> >>>

w
w
&
J
J J J
>
ff
fp
85
> > >
> > > > > > > > > > > > > > > > > >
#w

J J #

&b
79

- >

90

&b

Poco Rit.


> > >

q = 92

. . . . .
p

. . . . .

V.S.

2Clarinete
96

& b . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .

102

&b w
. . . . .

109

&b

& b - -
&b

b
&
&b

# b

Poco Rit.

# #

126

132

mp

114

120


- - - - - -

-
-

# n #n

j #

q = 126

w
w

>
>
>
>
ff
>
>
>
>
>. >. >
b

b . . .
.
.
.

140

&b
>
>
>
>
f
145
>
>
>
>
>
> w
>
>. >. >
>. >. >
b

.
.
.
. .
. .
&b
.
.
.
b
&b

151

mf

b &b w

158

b
&b

166

mf

j
.
>

j
.
>

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
w
w
w
w

fp

j
.
>

j
.
>

nn

2Clarinete

j
. #w
>

174

& #w

>
w
&

j
. #w
>

>
w

j
. #w
>

>
w

ff

183


> . . > . . . . > . . > . . . . > . . > . . . . > . . > . . . .

p
188

& . . . . . . # . . # . .
> >. .>. . . .
>>
>
>. .>. . . . >
>. .>. . . . >
193

& . . . . . . . . . . . .
>
>
>
> . . > . . . . > . . >> . . >
>. .>. . . . >
198

& # . . # . . . . . . . . n . . . . . .
>
>
>
> >
>>
> . . >> . . > >
202

& . . . . . . . . . . . . w
>
>
>
>
>
208

& w

ff

w
>
ff

w
>
w

U
w

w
>

>
w

> > >

POPS IN THE SPOTS

3Clarinete

Arr: Roland Kernen

13

q = 130

& bc

20

&b


> > >
f

j
w

&b w

j
w

j
j

j
j j
j j
j j
j j
j j
j
- . - - . - - . - - . - - . - #- . - j j j j
- . -- . mf

j j
j j
j
j j
j j
j j
j
& b - . - - . - - . - - . - #- . - - . - nw
>

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
w
w

35

42

&b

55

&b

69

&b

>

w
>

ff

n w

>

mf

fp

49

&b
>

mf

j
w

29

>

>

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
w
w

75

&b

n w

>

fp

j
j j j
&b
>>> > >>>
> >>>>> > > >>> >>>
> > > >>>
ff

81

>>>
> >
> > >>> >>>
b

&
J J > >>> >>>
>

85

-
>

3Clarinete
q = 92

Poco Rit.

91

&b
> > >

.
p

. . .

. . .

96

&b

. . . . . . . . . . # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102

&b

# . . . . . w

109

&b #
-

114

&b
-

120

&b

mp

# -

&b

126

Poco Rit.
132

&b

# b

# -

# -

j
# #
f

# -

# -

# n #n

j #

q = 126

w
w

>
>
>
>
ff
>
>
>
>
>. >. >
b

b . . .
.
.
.

140

&b
>
>
>
>
f
145
>
>
>
>
>
> w
>
>. >. >
>. >. >
b

.
.
.
. .
. .
&b
.
.
.
b
&b

151

mf

b wb
&

158

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
w
w
w
w
fp

3Clarinete

b
&b

166

mf
174

& w

>
w
&

183

j
.
>

j
. w
>

j
.
>

j
. w
>

j
.
>

j
. w
>

nn
j
.
>
>
>
w
w

ff


>p . . > . . . . > . . > . . . . > . . > . . . . > . . > . . . .

188

&

n . . > . . . . . .
> . . > . . . . > . . > . . . . > . . > . . . . > . . >>
>
>

193

&
> . . > . . . . > . . > . . . . > . . > . . . . > . . > . . . . > . . >> . . >
198

&


> . . >> . . > > . . >> . . > > . . > . . . . > . . > . . . .
202
>
w
& w
w
w
.
.
.
.
>
>
> . . . . >
>
> . . . . >
208

& w

ff

w
>
ff

U
w

> >>

S. Soprano

POPS IN THE SPOTS


Arr: Roland Kernen

13

q = 130

& bc

18

&b

> >
> >
- - - - - . .

> > >

> >
> >
. - - - - - - . > > >

#
J

J

> >
. > . >
- - - - -

&
J

> >
.

23

>
>
. - - - - - #- w
J
&b

10

28

> > >

> >
- - - - - . > . >

&
J

> >
.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
w
w

42

> >
. >
&b

47

55

&b

>

& b n
>

>
w

>

ff

70

75

>

n#
3

n w
w
>
fp
81
> >
>>>
> >>>
> > > >>>
> > >>>

> >>>>>
>>>
>>>
b

J
JJ
&
J J J
&b

ff

>
> > > > > > > > > > > > > > > w

&b

86

w
&b

92

Poco Rit.

q = 92

- > > > >

S. Soprano

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>. >. . . w
>
.
.
.
.
.
.
j

j
.
.
j


#
& b .
.
.
>
>
mf >

100

16

104

&b

j
#


# n # n

&b

&b

129

Poco Rit.


b
&

133

b
&b

142

>
w

q = 126

>
w

b w&b
b
&b

166

&
208

&

>
w

>

> >
> >
bb

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
w
w
w
w

>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w
w
w
w
w
w
w
nn w

fp

mf

>
w

ff

# #
w

>

158

199

mf

&

>
>
>. >. > . > . > .
>> >
. . . . . . . > >
w

ff

b
&b

192

j # # b

151

&

124

183

>
w
ff

# #

>
w

>
w

>
w

ff

U
w

> > >

mf

>
w

S. Alto

POPS IN THE SPOTS


Arr: Roland Kernen

q = 130

&c w
f >
>
9

&
15

&

mf

>

w
> w

>

# w
>
>
>
> > > > > > > > > w
>
fp

23

& j J J
#- - - - - - w

J
&

29

mf

>
#

&

>

42

& j J J

> >
. >
&

>

47

&
f

> >

>
& #
> > >

>
w

>

62

>

&

68

&

>

>

mf

>

>
>
w

- - -
w
- -
mf

# n

ff

mf

72

> >
>
.

>

35

55

>

n
>

# #

3

#
V.S.

S. Alto

. #. #.
.

.

&
## . . # #

78

>
&

>

>

81

ff

>

>
& #
> >
>

>

> > > > >

>

86

> > > > > > > w


>

Poco Rit. q = 92

92

& w

. . . . . . . . .

> >
>
>.
.
>
. .
.

>
.
J
&
p

99

104

& j

j
#

& J

# #

120

&

&

132

&
140

&

# n
>

149

& b<#>

157

&b

>

>

Poco Rit.

>

>
#
w
b

mf


>
w

q = 126

ff

mf

>
w

#
j

>

> >
#w

w
-

# n ##

> >
#w

mf

> >
w
w-

>

j
#

126

> > > > > > >


>>>

- - -
>
>
>
>
>
>. > .
>
>
.
.
.
.
>
>

>
.
.
.

>
>
.
.
.
J >.
J # J
J
J
J
mf
>. > . > .
>. > . > .
>
.
>
.
>
. #
>
.
J
J
#
j

112

>

>

> >
#w

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
w
w
w
w
fp

S. Alto

>
>
>
>
>
>
>
>> >
>> >
>>
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
&b
mf
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>
>
>
172
>
w
w
w
w
w
w
w
w
. . . > >
#

&b
166

182

&
191

&
199

&

>
#w

>
w


mf

# # #

# # #
#

b>

212

>

&
&
>

ff

207

ff

- >
J

nw

>

>

>
w


>

>

mf

>

ff

- >
J
w

>
w

- >
J
U
w

> > >

- >
J

POPS IN THE SPOTS

S. Tenor

Arr: Roland Kernen

>

q = 130

& bc w
>
f
9
>
&b
15

&b

>

w
>

fp

mf

j
b
J
&
J

23

29

&

>

w
w
>
>
> > > > > > > > > w
>

>

# - b - - - - - w

J
b

- .
J

mf

- - . - - . - - . - - .
# n #
JJ J J JJ J J

>
- . - - . - - . - - . - - . - - . - w

&b J J J J J J J J J J J J

fp

j
J
& b
J
> >
47
>
. > >
> >
w
w
&b
42

&b

&b w

mf

ff

70

& b n w
>
&b

-n- . - - . - - . -
JJ J J JJ J
w

> >

w

mf

>
w

mf

63

75

> >
> >
.

35

55

>

>


w
>

fp

V.S.

S. Tenor

81

&b

>

> > >

> > > > > > >

>

ff

> > >


n w
&b
> > > > >

87

-
>
q = 92

Poco Rit.

92

&b w
>

> >
> > >
#
>>>> >
>

>

>
-

#
>

. . .

. . .

. . . . .
. . . . .
& b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96

- - #- - #- - #- -

102

& b . . . . . w

& b #

109

115

&b

120

&b

Poco Rit.

&b
>
b
&b w

#-

b
J
>
w

q = 126

133

142

#-

n #
J

& b # J

127

mp

>
w


J
>

>

b
J

> >
> >
bb

ff

> >
w

> >
w

> >
w

mf

b
&b

151

mf

S. Tenor

b w&b

158

j

>.

b
&b w

166

mf

174

&

w
f

& #
>

191

&
199

&

# #
>

&

212

&

ff

>
fp

>
. w
J

>

w
>

>
w

j

>.

ff

>

ff

nn

> > >


>
. w
J

- >

J

j

>.

mf

# #

207

>
. w
J

183

j

>.

>

>

mf

>

- >

J

- >
J

- >
J

U
w

> >>

1Trompete

POPS IN THE SPOTS


Arr: Roland Kernen

q = 130

& bc

>


>
f
13
j > > >
&b
>
> >
>f
18

&b

>

>
w


> > >
> > >

> >
> >
- - - - - . .

> >
> >
. - - - - - - . > > >

#
J

J

> >
. > . >
- - - - -

&

23

> >
. - - - - -#- w
J
&b

28

> >
42
. > . >
- - - - -

&

J
> >
. >
&b

47

>

>

>

>
w

> >
.

> > >


mf

> >
.

>
> > w
>
w


>

w
w

55

& b - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
mf

--------------- j
& b - - - - - - - - -

59

> > >


b
#
>
mf

> >>
j
j
j
j
j
b

&
J
.
.
.
>>
>
>> >>
>
>
f >

64

> >>
j
b


&
J
> >>

70

& b # n w
>

77

fp

> >> > > > > > > > > >>
J J J J
ff

V.S.

1Trompete

> > >


>
> > > > > > >
>>> >>>
> > > > > > > > >

&
J J

83

> > > > > > > > >


#w

&b

>


-
f >
Poco Rit. q = 92
>
>
92
>. >. .
>. >. .
j
w
w
j
&b
. . . . . . . . . . .
J .
J
>
p
mf >
> >
> >
>
99
>.
>
>
>. >. . .
>
>
.
.
.
.
j
j

.
.
j # .

&b
>.
>.
>.
87

15

104

&b

#
mf

125

& b<#>

133

Poco Rit.

&b

q = 126

>
w

j
#


J
>
w

>

>

> > >


>. >. > .
j
# J
>.
>
. w

#J

j
#

> >
> >

bb

ff

>
>
>
>
>
>
>
>. >. >
>. >. >
>. >.
b

.
.
.
.
.
.
&
. .
. .
. .

142

>
>
>
> w
>
b

.
.
&
. .

148

b
&b w

>>
. . #
> . > . >
mf
>
>
174 >
>. >. > .
.
.
.

& .
b
&b

mf

156

166

>
>
>. >. > .
.
.
& .

#
>

mf

>. >.
. # . #. .
>
>
>
>
>>
.
. . .
.

179

ff

> >

>

>

w
>

>

>

n>. >. nn
#
> . . ff
>
>
.
.

#
>

14

184

&
205

&
211

1Trompete

>
w

& w

mf

>
w

# #

>

ff

>
w
w

>

>
w

ff

U
w

>
w

> > >

2Trompete

POPS IN THE SPOTS


Arr: Roland Kernen

q = 130

& bc

>
f
13
>
b
w
&
>
> >

# w
>

fp

31

&b

j
w

w
>

mf

j
w

21

&b w

n
>


>
> >
>
> >
w
J

w
J

> > >

&b

j
w
> >
> > >

j w
J

mf
46

>
> > > w

>

55

& b - -
mf

- - -

- - -
> >
b
#
>

j
& b -

62

mf

- - -

j
>
> >
f

j
& b j
.
>
>>
>

67

72

&b

j

> >>

ff

fp

w
&b

92

j
j
.
> > > >

j
j

.
>
>>
>

>>>
> >
> > >>> >>>
& b J J w
> >>> >>>
>

85

>

- - - - - - - - -

j
j j j
>>> > >>> > > > >>>
> >>>>> > > >>> >>>

79

&b w
>

- - - - - - - - - - -

Poco Rit.

q = 92

. . . . .
p

. . . . .


-
>
f

> > >

2Trompete

15

103

&b w

mf

j
& b b

j
#

j
&b

Poco Rit.

124

# n j

>
w

q = 126

- #

132

>
w

>

>

> >

ff

>
>

b
&

141

>
>
>
>
>
>. >. >
>>
b
. .
b . . .
.
.
. .
.
f

>
>
>
>
>
>
>. >. >
b

.
.
.
.
.
.
&b
.
.

>
w

146

b
&b

151

mf

b
&b

161

- # -

#w

>
w

#
> >

bw

mf

bw

#w

>>
>>
. . # # . .
> . > . > . .
mf

>. >. n > . > . > .


>. >. > . > . > .
>. >.
b
n

b
n

.
.
& #. . . # .
>
>
>
ff

172

>
>
>
>. >. > . > .
>
.
.
.


&
.
> >
ff

178

14

184

&

>

>

>


>

ff


&

210

# #

mf

204

&

w
>
ff

>
w

b
>

U
w

>

> >>

3Trompete

POPS IN THE SPOTS


Arr: Roland Kernen

q = 130

& bc

>
f
13
>
b
& w
>
> >

# w
>

fp

21

&b w

31

&b

>


>
> >
>
> >

# w
>
w

&b

mf

j
w

j
w> > >

mf
46

j
w
> >
> > >

j
w

>
> > > w

>

w
w

55

& b - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - mf

j
& b - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

59

>
b

>
mf

64

& b j j j j j # j
.
> >>
>> >>
> >>
.
.
>
>
>
f

70

& b j # j
> >> > > >

77

&b w
>

j j j j
>>> > >>> > > > >>>

ff

fp

83

j
j
&b
>
>>>>> > >
> > >
>>> >>> >>>
>>> >>>

87

&b
> >
>>> >>>

w
>


-
f >


> > >

V.S.

3Trompete

&b

. . . . .
p

15

104

&b

125

Poco Rit.

133

b j

&b

& b b

q = 92

Poco Rit.

92

mf

w
>

w
>

>

w
p

# n j

q = 126

. . . . .

>

>

>
ff
142
>
>
>
>
>
>
>. >. >
>. >. >
b

.
.
. .
. .
. .
&b
.
.
f

>
>
>
> w
>
b

&
.
.
. .

bw

bb


> >
>
>>
. .
. .

148

b
&b

mf

156

#w

b
&b

166

bw

#w

- # -

#
>

mf

>

>>
>>
. . # # . . # #
nn
n

> . > . > . .


> . > . > . . >. >.
mf

ff

174

&
. . . . >. >. . . . . >. >. . .
>
>
>
>
>
>
>
>

179

&
. . >

. > >
.
> >
.
.
ff
>
>
>

14

184

&
&
&

# #

>

mf

205

211

>

w
>
ff

#
>

>
w

U
w

>

>

>

ff> >>

POPS IN THE SPOTS

1Horn in Eb

Arr: Roland Kernen

q = 130

&c w
>
f

>
& n

15

&

mf


>

>

w
>
w

J

#- - - - - w
J
&

29

55

&

>
>

&

>
.
>

>

mf

> >
>
.

>

>
>
.

>

fp

& j J J

> >
>
.

>

>
# w

42

>
>

&

mf

&

48

35

64

# w
>

fp

& j J J

&

>

>
> >
>
> >
>
> >
>
w

23

60

# w
>


>

>

mf

>
w

>

#
>

>

1Horn in Eb
72

&

>
& w

79

> >

>

>

fp

ff

>
& # n
> > > > >
>
Poco Rit. q = 92
92
>
. .
w
& w

> >

>>>>>

>

86

w
> > > > >
. . .

-
>

. . . . .

> > > > > > >

>
w

104

& j

j
#

& J

120


&
J
&

133

&

n- -

>
#
w
b
&

151

&b
>
#
w
&b

169

w
>
ff

142

164

q = 126

Poco Rit.

mf

nw

>

> >
#w

mf

w
>

> >
#w

bw

bw

n
J

> >
#w
nw

mf

>

n J

mf

j
#

# n
J

127

112

>


> >
> >

> >
nw

>
b

>
mf

. . .
.
.
.
. > > > .
>
>
>
>
mf

& b . . . . . . .
. >> > . > .
. >> > . > .
.
>
>
>

174

&

# #w

#
&

183

>

> .
J #w

1Horn in Eb

> .
J #w

> .
J #w

> >
>
b
>
ff

> . . > . . . . > . . > . . . . > . . > . . . . > . . > . . . .p

# > . . > . . . . > . . > . . . . > . . > . . . . #> . . >#> . . > > . . > . . . .
&

188

# > . . > . . . . > . . > . . . . > . . > . . . . > . . > . . . . > . . > > . . >

&

193

# > . . > > . . > #> . . > #> . . > > . . > . . . . n> . . > . . . .
&

198

# > . . > . . . . > . . > . . . .

&

>

202

# w
& w

208

w
w

ff

>

ff

>

>
n

>
U
w

>
#

> >>

POPS IN THE SPOTS

2Horn in Eb

Arr: Roland Kernen

q = 130

&c w
>
f

15

&

# w
>
j

# w
>


>

23

& j J J

#- - - - - w
J
&

29

mf

>
# w

& j J J

55

&

>

>

60

&
64

&

>
.
>

>
>
.

>

mf

> >
>
.

>

>

fp

42

> >
>
.

>

mf

&

j
#w

35

>
#

&
>

w
>

fp

48

>

>
> >
>
> >
>
> >
>
w

&
>


>

>

>
w

>

mf

n
>

#
>

2Horn in Eb
72

&
f

>
& w

> >

>

>

79

fp

ff

>
& #
> >
>

# n

> >

>>>>>

>

86

Poco Rit.

92

& w
>

q = 92

. . . . .

#w

104

& j

j
#

& J

& J

127

&

133

Poco Rit.

& <#>

>
b
b
w
&

151

&b

q = 126

w
>

bw

nw

&b w

169

>

>
bw
>

mf
164

w
>

>
bw
>

ff

142

mf

bw

>
bw
>
nw


J
j
#

>

mf

mf

>

j
#

# n j

120

. . . . .

112

> > > > > > > w


>

> > > > > > >

>


> >
> >

- b-

>
w
>

>
b
>
mf

. . .
.
.
.
. > > > .
>
>
>
>

mf

& b . . . . . . .
. >> > . > .
. >> > . > .
.
>
>
>

174

& w

#
&

>
. w
J

2Horn in Eb

>
. w
J

>
. w
J

>

> >
ff

>

183

>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
>
>
>
>
>
>
>
>
p

>. .>
n
n

& . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
. .
>
>
>
>
>
>
>
>
>. .>. . . .

188

#
& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>>

193

> . . > . . . . > . . > . . . .


& . . . . . .
. .
. .
>
>
>
>
>
>

198

> . . >
#> . . >

. . . . . . . .
&

>

202

ff

208

& w

w
>
ff

#
>

>

U
w

>
n


> >>

1Horn in F

POPS IN THE SPOTS


Arr: Roland Kernen

q = 130

b
&b c w
f >
9
>
b
& b b
b
&b

15

mf

>

w
w
>

J

# w

>
>
>
>
> >
>
> >
>

# w
>
>
> >
>
w
fp

j
b
j J
&b

23

b #- - - - - - w
b

&
J

29

> >
.

> >

mf

b
&b

35

# w
>

j
b
j J
&b

42

b >
b

&
>

48

b
&b

55

b
&b

>
>


.
> >

>

fp

>

mf

> >
.


> >
>
>
. >

w
w
w

>

60

b
&b

64

mf

>

#
>

>

1Horn in F

b
&b

72

b
&b w
>

>

79

>
bw
b
&

92

. . . . .

b
& b J

w
>
ff

>
b
& b b nw

142

>
b
& b b nw

j
#

mf

b
J

b J

>

q = 126

Poco Rit.

b b- -
b
&

164

#j

n b
J

b
&b b

. . . . .

120

151


-
>

mf

j
#

b j
b
&

mf


> > > > > > >

>

112

133

>

>>>>>
>

>

q = 92

b
& b j

b
&b

> > > > > > > w


>

Poco Rit.

104

127

>

>
>

ff

fp

b
& b #
> > > >

86

> >
nw

bw

nw

mf

w
>

> >
nw

>

>

bw


> >
> >

> >
nw
nw

bbb

> >
bw

b
> >
mf

. . . . . .
.
.
.
.
.
.
. >>
. >>
>
>
>
>
>
>
>
>

mf

1Horn in F

b
b #w
&b b

. . >. >. . . . .
f
>
>
>
>
177
> .
> .
> >

#w

<#>

#
w

&

J
J
>
ff
171

>
.
J #w

b
>

>

184

& b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
p

> . . >> . . >


>. .>. . . .
& b . . . . . . n # . . . . . . . . . . . .
>
>
>
>
>
>

189

>. .>. . . . >. .>. . . .


b
& . . . . . . . . . . . . . .
>
>
>
>>
> >
>>
>

194

>
>. .>>. .> >. .>. . . . >. .>. . . . >. .>. . . . >. .>. . . .


& b n

199

205

&b
w
&b w

211

>
b

>

>
#

>

ff

>

U
w

ff

w
w> >>

2Horn in F

POPS IN THE SPOTS


Arr: Roland Kernen

q = 130

b
&b c w
>

b
&b
>

# w
>


>

>

# w
>


>

>

w
>

b
&b

15

w
>
> >
>
> >
>
> >
>

fp

mf

b
&b

23

j
j
J

b #- - - - - -
b
&
J
w

29

> >
.


> >

mf

b
&b

j
#w

35

# w
>

>

fp

b
&b

42

j
j
J

b
& b #
>
>

48

b
&b

55

b
&b


>
>


.
> >

>

mf

> >
.

> >
> >
.

w
w
w
>

60

b
&b

64

>

mf

b
>

#
>

2Horn in F

b
&b

72

b >
b
& w

>

>
>

>

79

fp

ff

b
& b #
> > > >

# n

>

>>>>>
>

>

86

Poco Rit.

b
&b w
>

92

. . . . .

b
& b j

j
#

j
b
&b

j
b
& b

120

Poco Rit.

b
& b <#> n

133

b
& b b bw
>

q = 126

w
>

b
&b b

mf

b
&b b w

164

w
>

ff

142

151

j
# n

bw
> >

bw
>

nw

mf

>

bw
> >
b


>

bw
>

j
#

b
bb
> >
> >

bw
> >
nw

mf

b
& b J

126

j
#

>

mf

j
#

. . . . .

112

q = 92

#w

104

n
> > > > > > > w
>


> > > > > > >

>

- b-

w
> >

b
> >
mf

. . .
.
.
.
. > > > .
>
>
>
>

mf

b
&b b
. . >. >.
. . >. >.
. .
.
.
.
.
>
>
>
>
>
>
>

169

2Horn in F
174

&b w

j
. w
>

j
. w
>

>

> >
ff

j
. w
>

>

183

&b

>


> . . > . . . . > . . > . . . . > . . > . . . . > . . > . . . .
p

>. .>
b
b
& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b . . . . . .
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

188

193

& b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
>
>
>
>
>
>>
>
>
>
>
>

198

& b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
>
>
>
>
>
>
> >
> >

202

& b . . . . . . . . . . . .
>
>
>
>

208

&b

>

ff

w
>
ff

#
>

U
w

>

>
b


> >>

1Trombone

POPS IN THE SPOTS


Arr: Roland Kernen

q = 130

?bc
bb
>
9

?b
bb
15

?b
bb
23

?b
bb

>

>

>

>

n> w

> w

>
w

> > > > > > > > > w


>
fp

mf


?b
bb

31

mf

36

?b
bb
42

? bb
b

? bb
b
? bb
b


J
b >

>
>
.


J
>
w

>

n>

n b

>
> w
>
>
>
n

? bb b
b
mf

69

? bb
b
? bb
b

w
mf

>
. >

>

62

75

>

>

b>

fp

49

55

n >

>

>

> >
> > > >
> .
> .
> > >
J
J

J
J
J

> > >


> > >
.
J

J
J

>
n b w
fp

w
V.S.

1Trombone
81

? bb
b

>

> > >

> > > > > > >

>

ff

> b> > > > > >? bb
b

87

92

? bb
b
98

? bb
b

> > > > > > > > > n> >

>

>
w

- >

- >

>
w

q = 92

Poco Rit.

. . . . .

nw

>

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

#
mf

104

? bb J
b

#
J

112


? bb
J
b

120


?b
J
bb

nJ

#
J

# b J

mf

126

?b
bb
133

?b
bb
142

? bb
bb

Poco Rit.
q = 126


>
nw

w
>

>
> ffn w

w
>

>
> n w

>

bbbb
>
> >
> >
>
> n w
>
> b w

mf

151

? bb w
bb

mf

w
>
nw

bw

nw

>
>
w
>
.

? bb b n
b
>
mf
mf
>
>
>
>
169
. . >. >. . . . . >. >.

? bb b

b
162

>
b> b

bw

nw

- b -

>
>
>
. . . >. >. . .
>
>
>
. . . > >

bb

1Trombone
174

? bb

?b
b
? bb
193

?b
b
198

?b
b
202

? bb
208

?b
b
213

> .
w
J

> .
w
J

> >
b >
>

183

188

> .
w
J

ff

> . . > . . . . > . . > . . . . > . . > . . . . > . . > . . . .

>

> . . > . . . . > . . > . . . . > . . > . . . . > . . > b > . . > > . . > . . . .

> . . > . . . . > . . > . . . . > . . > . . . . > . . > . . . . > . . > > . . >

> . . > > . . > > . . > > . . > > . . > . . . . > . . > . . . .

> . . > . . . . > . . > . . . .

>

#>

>

b >

ff

b - >
J

>
? bb

- >
J

n - >
J

nw

- >
J

>
> >

>

ff

>

U
w

>

1Trombone

POPS IN THE SPOTS


Arr: Roland Kernen

q = 130

b
& b bc

>

>

>
n w

> w


>
> > > > > > > > > w
>

>

>
b

&b b

>
w

b
&b b

b
&b b

15

mf

23

fp

b

&b b

31

mf

>
b
b
&b b
>
fp

38

>

>

w
w

w
J

mf

b
&b b

> >
> n> b> > .
J

b
&b b

47

55

>
bb b n> > w
b
&
> >

62

mf

>
b
&b b

> > >

n b

>
n b w

b
&b b

ff

>
w

bb > . > > > > > >


b
&
J
J
J

81

> >
.

w
J

>> >>
> >>
>
> >>
.
.
>
J J J J
J

69

75

>

> > > > > > >

fp

>

> >
>
n
>>>>>> >
>

V.S.

1Trombone

b > b
b
w
& b
> > > > > > >
Poco Rit. q = 92
92
>
b
. . . . .
nw
&b b w

>
-

87


- >

>

. . . . .

. . . . .

. . . . .

b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&b b
#

98

mf

b
j
& b b

j
#

b
&b b
J

104

112

b
& b b J

120

b
&b b
J

126

j
#

# b J

b
&b b

q = 126

ff

>
b
n
w
b
&b b

bb
&b b w

142

w
>

>
> nw

w
>

>
> nw

>

>
>
>
> nw

Poco Rit.
133

mf

nJ

>

>

>
> >
bw

bbbb

mf

151

mf

w
> >
b b

bb
&b b

162

bw

w
>
nw

nw

bw

nw

- b-

>
>
>
>
>. >. >

.

.
.
.
.
.

n n>
>
mf
mf
169
>
>
>
>
>
>. >. >
>. >. >
b
b

.
.
& b b . .
.
.
.
.
.
.
b
&b w

174

>
.
J w

>
.
J w

>
.
J w

>
> >
b


>
ff

bb

1Trombone

b
&b

183

> . . > . . . . > . . > . . . . > . . > . . . . > . . > . . . .


>

> . . > . . . . > . . > . . . . > . . > . . . . > . . >b> . . > > . . > . . . .
b


&b

188

b > . . > . . . . > . . > . . . . > . . > . . . . > . . > . . . . > . . > > . . >
b
&

193

b > . . > > . . > > . . > > . . > > . . > . . . . > . . > . . . .
b
&

198

> . . > . . . . > . . > . . . .


b

&b

>

202

- >
bJ

b
&b w

208

b
&b
>

213

>

- >

J

>

b>

ff

- >
nJ

nw

>
#

U
w

- >
J
>

>
> >

>

ff

2Trombone

POPS IN THE SPOTS


Arr: Roland Kernen

q = 130

?bc
bb
9

?b
bb

>

>

>

>

n> w

>
n w

>

>
n w

> > > > > > > > > w


>
fp

15

?b
bb

nw
J

nw
J

mf

23

?b
bb


?b
bb

31

mf

36

?b
bb
42

? bb
b

? bb
b
? bb
b


J
>

>
. >

n>

>
>
.


J
>
w

n>

>

n b

>
>
>
n
? bb b
b
mf

>

> >
> > > >
> .
> .
> > >
J
J

J
J

69

>
> >>
.
> >>
? bb n J b J n J
b
? bb
b

w
mf

62

75

>

>

b>

fp

49

55

n >

>
b w

fp

w
V.S.

2Trombone
81

? bb
b

>

> >

>

> > > > > >


>

>

> > > > > > >


>

ff

> > >


>
n
? bb
b

> b> > > > > > >


w

86

>
? bb w
b

>
#

q = 92

Poco Rit.

92

>
-

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

98

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . .
n

? bb
#
b
mf

104

? bb J
b

#
J

112


? bb
J
b

120

#
J

# n J

? b n J
bb

nJ

mf

127

?b
bb

n
J

Poco Rit.
133

b
? b <n>
bb

142

? bb
bb

>
bw

q = 126

w
ff >
>
> b w

bw

w
>

>
> b w

>

bbbb
>
> >
> >
>
> b w
>
> w

mf

151

? bb w
bb

- -

mf

162

? bb b n>
b
>
>mf
169
.
? bb b .
b

>
b> b

bw

bw

>
>
>
>
>> >
. . . . . . . .
mf

>
>
>
>. >. > . > .
>> >
. . . . . . . > >

bb

2Trombone
174

? bb w

> .
w
J

> .
w
J

> .
w
J

> > >


183

?b
b

>

ff

>

> . . > . . . . > . . > . . . . > . . > . . . . > . . > . . . .


p

> . . > . . . . > . . > . . . . > . . > . . . . > . . > > . . > > . . > . . . .

? bb

188

> . . > . . . . > . . > . . . . > . . > . . . . > . . > . . . . > . . >> . . >
? b
b

193

198

> . . > > . . > > . . > > . . > > . . > . . . . > . . > . . . .

?b
b

202

? bb

> . . > . . . . > . . > . . . .

208

?bw
b

>

>

>

>

ff

- > - > w
J J

- > - >
>
J J

>
ff

>
w

U
w

> >>

2Trombone

POPS IN THE SPOTS


Arr: Roland Kernen

q = 130

b
& b bc

>

>


>

>

>
n w

>
n w

>
b
& b b

>
n w

b
&b b

nw
J

b
&b b

nw
J

15

mf

23

>
> >
>
> >
>
> >
>
w
fp

b

&b b

31

mf

>

b
& b b b
> >

38

fp

>

w
J

mf

b
&b b

>
> > > . >
n
n


J
>

b
&b b

47

55

>
b
& b b b n
> >

62

mf

bb n> . b j n> > >


b
&
J
J
> >>

69

b
&b b

b >
b
& b

> >

81

ff

> >
.

w
J
w

>
w


J
w

n b

> >>
>
>> >>
>
. . j
J
J
J
J
> >>
f

75

n
>

>

b w
w
>
fp
> > > > > > >
>

>
> > > > > >

V.S.

2Trombone

> >
b
b
& b n
>
>

86

Poco Rit.

b
&b b w
>

92

>
b w
> > > > > > >

-
>

q = 92

. . . . .

#
>

. . . . .

. . . . .

. . . . .

b . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
& b b n . . . . . n #

98

mf

b
j
& b b

j
#

b
&b b
J

104

112

b
& b b n J

120

b
&b b

Poco Rit.

b
b
& b b<n>

133

>
b
b
b
w
&b b

bb
&b b w

142

j
#

# n
J

127

nJ

q = 126

w
>
> >
bw

w
>

ff

> >
bw

>

mf

>
>
> >
bw

n
J

>

mf

>

>
>
w

>

bbbb

151

bb
&b b

mf

bw

> >
b b

162

- -

>
>
>
>
>. >. >
.
.
.
.
.
.

bw
bw
n

> >
mf
mf
169
>
>
>
>
>
>. >. >
>. >. >
b
b

.
.
& b b . .
.
.
.
.
.
.
b
&b w

174

>
.
w
J

>
.
w
J

>
.
w
J

>

> >
ff

bb
>

2Trombone

b
&b

183

>

> . . > . . . . > . . > . . . . > . . > . . . . > . . > . . . .p

>. .>. . . . >. .>. . . .


>. .> >. .>. . . .
b
& b . . . . . . . .
>
>
>
>

188

b > . . > . . . . > . . > . . . . > . . > . . . . > . . > . . . . > . . > > . . >
b
&

193

> . . > . . . . > . . > . . . .


b > . . > > . . >
b
&
. .
>
> . . >>

198

> . . > . . . . > . . > . . . .


b

&b

>

202

b
&b w

208

-> ->
w
J J

ff

-> ->

J J
>
>
ff

w
>

>

>

U
w

>

> >>

Baritone Bb

POPS IN THE SPOTS


Arr: Roland Kernen

>

q = 130

& bc w
>
f
9
>
&b
15

&b

>

w
>

mf

- - - w

& b # bJ

29

# >

b
&

fp

55

&b


>
>

> > > w


& b b #
>

62

mf

75

&b

>

mf

w
>

mf

- -

- - -

# n

> >>
j j j j
J
.
.
> >>
>
>> > >
>
f

> >>
j
b


&
J
.
>

69

> >

J
j
& b J

42

> >
.

mf

35

>
> >

.
>

j J
b
&
J

23

&b
>
>

w
>
fp

48

>

> > > > > > > > > >
w

w
>
j

>

j
> >>

n w

>

fp

w
V.S.

Baritone Bb

>
b
&

81

> >

>

> > > > > >

>

ff

> > >


n
b
&
> > > >

87

&b w
>

> >
> > >
#
>>>> >
>

>

-
>

w
>

q = 92

Poco Rit.

92

>

. . . . .

#
>

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .
& b . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .

j
&b

j
#


b
&
J

98

104

112

120

&b

126

&b

133

Poco Rit.

q = 126

b
&b w
>

mf


>

b
&b

w
>

151

mf

b wb
&

158


>

>

w
>

>

>

#
J

w
>

ff

142

mf

#
mf

w
>

j
#

&b

#J

mf

w
>

>

j
#

>

>

#
>

>

w
> >

>

bb

>
>
>
>
>
>
>
>. >. >
>. >. >
>. >.
b

&
.
.
. .
.
.
. .
.
.
. .

166

mf

Baritone Bb

>
>
>
b
& b . . . .

nn

172

178

&

ff

> >
>

>

#
>

184

& n . . . . . . # . . . . . . . . #. . . . . . . . . . . . . . . .
>
>
>
>
>p
>
>
>
>
>
189

& . . . . . . . . . . . . . . # . . . . . . . . . . . . . .
>
>
>
>
>
>>
>
> >
>
>
194

& . . . . . . . . . . . . . . . . . . # . . # . . . . . .
>
>
>
>
>
>
>>
>
>
>>
> >
>. .>

& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
> >
> >
> >
> >
> >

199

205

&

>

j
j
&
- > - >

>

ff

>

j j
- > - >

211

>

ff

>

w
>

w
>

U
w

> > >

>

POPS IN THE SPOTS

Bass in Eb

Arr: Roland Kernen

q = 130

&c w
>
f

12

&
17

&

>

w
>

> >

> w
>

fp

w
>

>
>

mf

# #

23

&


# #

30

&

nn

w
>

48

&
>
>

55

&

# #
> >
>

>

62

69

& w
>

fp

>
>

81

&

ff

- - - - - -

mf

# n

j

> > >

74

mf

w
>

j
j
j
j
j

.
.


>
>
>
>
>
> >>
>> > >

& j j
.
>
>
> >
&

fp

42

&

w
>

fp

j
j j j

> > >>> >>>


> > > >>>
>>> > >>>
>
>>>>>

V.S.

Bass in Eb
85

& j j w
> > > >>> >>> > > >>> >>> >
>>>
& w
>

n
f >

q = 92

Poco Rit.

92

96

&
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102

&
. . . . . w

mf

110

&

118

&

mf

126

&
133

&

Poco Rit. q = 126

w
>

mf

w
>

ff

142

&b

>

>

>

>

>

>

149

&b

mf

nw

157

&b

166

&b

mf

nw

b -

fp

Bass in Eb

173

&b

178

&
184

& j
>. >.

191

&

mf

>.

#
& .
>

197


j

>. >.

j j

.
>. >. >. >
>.
j >.
.
J .
>
>

j

>. >.

ff

> >
>

j j
. .
>. >. > > > >

j j
j
.

. >. >.
>
>
j j
.
. .
>. > > >

>
j

>. >.

j j
. . j
> > >. >. >.

>

j

>. >.
j
. .
> >

j
j
j j
.

.
. >.
> >.
> >.
>
>
>
>

#
j

& . . . j

>
>
.
#
>> >
ff
>
>
>
208
#
j j
j j
& w
w
w
- - w

> >
-> -> >
202

ff

>
U
w

>


> >>

Bass in C

POPS IN THE SPOTS


Arr: Roland Kernen

q = 130

?bc
bb w
>

20

w
>

12

?b
bb

j j

>
> w
>
>
>

fp

w
>

>
>

mf

?b
bb
n w
n

28

?b
bb
n
bb
n

fp

39

?b
bb w

mf

w
>

47

?b

n n
bb


> > >
> >


> >

55

?b
bb

> w
>

- - - - - -

mf

n b w

>

fp

63

?b
bb w

70

j j
j j

j j
.
.
.>
>
>
>
>
>
> >>
>> > >

?b j j
bb
> >> > >>

78

?b
bb
w
>
84

fp

ff

j
j j j


> > > >>>

>>> > >>>
> >>>>>

?b
b b j j
> >
>>> >>> >>>
>>> >>>
> > >


> >


>>> >>>

V.S.

Bass in C

Poco Rit.

88

?b
bb w
>
94

b
>

w
>

q = 92

?b
bb

. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
. . . . .

. . . . . . . . . .
p

101

?b
bb


. . . . . . . . . . w

mf

110

?b
bb

119

?b
bb

mf

126

?b
bb

?b
bb

w
>

mf

w
>

ff

142

? bb
bb

q = 126

Poco Rit.

133

>

>

>

>

>

>

bbbb

150

? bb
bb
w


mf

nw

nw

161

? bb
bb
-

b -

mf

fp

168

? bb
bb

bb

174

?b
b

ff
> >>

Bass in C

182

?b
b

>

>

190

?b
b

j
. .
> >
197
>
? b j .
b .
>
>.

>.

j
. .
> >
mf

j

>. >.

j j j j
. . . >. >.

>> >
>.
>.

j j

.
J .
>. >.
>
>. >

202

? b j
b .
. j
.

>
>
>
>

>
>.

208

?b
b w

j
j
- - w
> >

ff

j j
. .
>. >. > > > >

j
. .
> >

j
. .
> >

j
. .
> >

j
. .
> >

j
j
. . .
> > >

j
. .
> >

j
j
j
j

.>
.
. >.
> >.
.>
>
>
>
>

>

j j
w
- - >
> >

ff

#
>
w

>
U
w


> >>

>

Bass in C

POPS IN THE SPOTS


Arr: Roland Kernen

q = 130

b
& b bc w
>
b
&b b

12

b
&b b

w
>

j j

> >
> w
>
>

b
&b b w

mf


n n w

28

fp

20

b
&b b

w
>

>
>

n n bb

fp

39

mf

b
n
&b b

> n >
> >
>

47

b
&b b

f

55

b
&b b w

63

> >

> w
>

j
- - - - - -

mf

n b w

>

fp

j j
j j j j
.
.
.


> >>
>
>
>
> >>
>> > >

b
j
j
&b b
> >> > >>

70

b
&b b
w

>

fp

78

ff

j
j j j

> > > >>>>>> > >>>
> >>>>>

b
j
j
&b b
> >
>>> >>> >>>
>>> >>>
> > >

84

w
>


> > >>> >>>

V.S.

Bass in C

b
&b b w
>

88

b
>

w
>

q = 92

b
&b b

94

Poco Rit.

. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
. . . . .

. . . . . . . . . .
p

b
&b b

101


. . . . . . . . . . w

b
&b b

mf

110

b
&b b

119

b
&b b

mf

126

b
&b b

133

bb
&b b

q = 126

Poco Rit.

w
>

mf

bb
&b b w

w
>

ff

142

>

>

>

>

>

>

bbbb

150

mf

bb
&b b
-

nw

nw

161

bb
&b b

b-

fp

168

mf

bb

b
&b
>
ff > >
f

174

Bass in C

b
&b

182

>

b
& b j
>. >.

190

>

j
. .
> >
mf

j
. .
> >

>. >.
j
. . J
> > >>

j
. .
> >

j j j j j
. .
. .
>. >. >. >. > >
>. > >

j
j
j
. . .
. .
> > >
> >
197
b
j j
j j
j
j
j
j
&b

.
. >.
> >.


. .
. >.
>.
>. .
>.
>
>. >
>
>.
>. >.
>
> >
>
202
>.
b
j j

&b

.
.

>
>
.
>
>
ff >
>
>
>
>
208
2
U
b
j
j

j
j
& w
w
w
w

- - w

>
>>
> >
-> -> >
ff

>.

>.

j
. .
> >

POPS IN THE SPOTS

Glockenspiel

Arr: Roland Kernen

q = 130

b
& b bc w
>

Chimes

w
>

b
& b b

15

b
& b b

19

b
& b b

b
& b b

42

b
& b b

b
&b b

b
&b b

Chimes

> > >Xylo.

Bells

b
&b b w

87

q = 92

b
&b b

10

ff

94

2
2

b w

>

75

81

n
J
J

b
&b b

55

b n

& b b
J

> > >Xylo.

28

47

w
>

23

>

Poco Rit.

Glockenspiel

b
&b b w w

Marimba (Solft Mallets)

96

w w

mp

15

b
&b b

104

b
& b b<n>
b
&b b

bb
& b b

Xylo.

Chimes

w
>

n bb

ff

14

b
&b

n #

mf

b
&b w

204

n >
>

b
&b
>

ff

>

>

>

>
w

ff

212

>
b>

w
b
& b

177

184

bbbb

Xylo.

w w

nJ

q = 126

11

w
&b b

bb
&b b

w w

ff

148

166

Poco Rit.

131

142

w w

j
#

Vibes With Motor

mf

125

w w

w w

w w

POPS IN THE SPOTS

Timpani

Arr: Roland Kernen

q = 130

?bc
bb
>>>>>>>> >>>>>>>> >>>>>>>> >>>>>>>>
f

?b
bb
>>>>>>>> >>>>>>>> >>>>>>>> >>>>>>>>
9

?b
b b j j
> >
>
>>>>>>>> >>>>>>>> >
13

? bb j w
b

>
> >

fp

fp

23

?b
bb


> > >

39

? bb
bw

mf

49

55

? bb
b

? bb
b


>
>

w
>

mf

fp

?b
bb
f

>

w
>

w
>

f
64

w
fp


>
f


>

? bb
b n
>
> >
>

72

w
>

mf

#
>

Timpani
79

? b
bb w
>

84

j
j j j
>>> > >>> > > > >>>
> >>>>>

ff

fp

j
j
?b

bb
>>>

> > >


> >
>>> >>>
>>> >>>
87

? bb
b
> > > > > > > > > > > > > > > > > >
q = 92

Poco Rit.

92

? bb
b

? bb
b

. . .

mf

96

>

. . .

15

mf

120

mf

Poco Rit. q = 126

13

? bb
b

j j
j j
j j

> >> >> > >> >> > >> >>

mf

ff

137

? b j j j j j j j j j j b b
bb
bb
> >> >> > >> >> > >> >> > >> >> > >> >>
142

? bb
bb

148

? bb
bb
>

j
>
mf >

w
> >

> >

>


mf

162

? b b w
bb
>
169

mf

fp

? bb
bb


>
>>


>
>>

>> >

bb

Timpani
174

?b
b

>

184

?b
b
>.
205

? b w
b

>. >. >. >.J
J .
>

11

w
p

210

? bb
w
>

> > >

Percussion 1

POPS IN THE SPOTS


Arr: Roland Kernen
F. T.

q = 130

>
>>

/c

>>> >
>>
j

>
>>

>>>
j

f
9

>
>>

Caixa

> > > >


>
> >
>
> >
>
> >

f
Tambourine
15

> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > >

f

mf
23

> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > >

mf

31

/
46

/
55

>
>

mp

>
>

>
>

>
>

mf

>
>

>
>

Tambourine
72

> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >

mf

f
80

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

ff
86

>

>

>

>

>

>

>

q = 92

Poco Rit.

92

Percussion 1
96

/
103

Wood Bl.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p

Tambourine

> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >

. . . . .

mf
111

/
119

/
126

> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >

>
>

>
>

/
149

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

q = 126

> >

Cow Bell

> >j

ff

141

>
>

>
>

Poco Rit.

133

>
>

> >j

> >j

/
190

/
197

/
204

> >j

mf

>

mf

>
> >
> >
> >
> >
> >
> >

mf

> >

> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >

f

181

> >j

> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >

> >
> >

/
173

> >j

Tambourine

> >j

Tambourine
165

> >j

> >

>

Cow Bell

mf

> >j

> >j

> >j > >j > >j


> >j

> >j

> >j

> >j > >j > >j > >j > >j > >j > >j

/
p

> >j

> >j

> >j

> >j

X
mf

> >j

> >j

ff

> >j

> >j

> >j

Percussion 2

POPS IN THE SPOTS


q = 130

Arr: Roland Kernen

Timbales e Bombo


/ c
f

P. Ch. Caixa Bombo

>

>>

/

>

>>

/

>

>
> >

>
> >

>

P. Susp.

>

>
> >

/
J

>

15

mf

23

mf

Caixa

>
j
/

31

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
j j
j j
j j
j j
j j
j j
j j
j j
j j
j j
j j
j

mf

P. Susp.

> >
> > > > > > P. Choque.
j j j j

37

mf

>

42


/

mf

48

w
/
. ... ... ... .. . ... ... ... .. . ... ... ... .. . ... ... ... .. . ... ... ... .. . ... ... ... ..

55

. ... ... ... ..

61

>
w

fp

> >j > > >j >


70

/
J J
mf

> >j >


> >j > >
> >j > >
> >j >
> >j > >
> > >j >J
J
J
J
J
J
f

P. Choque.

76

mf

81

ff

P. Susp Caixa Bombo

>> >>
>> >>
>>

86

q = 92
Poco Rit.

92

w
/
f

Timbalo e Bombo

. . . . . . . . . .


p

. . . . . . . . . .

/

102

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P. Choque Fechado


mf

V.S.

Percussion 2

111

120


/
f

Poco Rit.
130

X
/

q = 126

P. Choque.

ff

137

142

mf

147

P. Susp

151


/
P. Choque.

158

P. Susp

mf

164
mf

169


P. Choque.
174

P. Susp

>
X
/

178

>

>
X

>

P. Choque.

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

/
J
J
J
J
J
J
J
mf
>
>>
> >
>>
> >
>
>
>>
> >
>
>
>
>
>>
>
191

/
J J J
J
J J
J
J
J
J
J
P. Susp
> > > >
>
>>
> >
>>
> >
>>
> >
>
>
>
> >
>
198
X X

/
J J J


J
J
J
J
J
J
J
f
P. Choque.
> > > >
206

X X

184

212

mf

UX
w
w
ff

> >>

Percussion 3

POPS IN THE SPOTS


Arr: Roland Kernen

q = 130

/c

Wood Bloks

j j
j j
j j

J J J

15

X
/

mf

> > >


> > >


23

X
/

mf

31

mf

>

>

>

42

X
/
mf

50

55

> >>
> > >> >> > >
> >>> > >>
> > >>
j j j j j j

mf

70

> >> > >>


j
j
/

mf

mf

80


ff

88

>

>

>

>

>

>

>

Poco Rit.

Percussion 3

94

q = 92

/
p

104

/
mf

112

/
120

/
f

q = 126

Poco Rit.

130


ff

140


mf

150

158

mf

166

/
mf

>
X
/

174

>
X

184

j
/
mf

j
j
j
j

193

j
/

j
j
j

j
j
j
j
j
j

200

j
j
j
/

j
j
j

f
208

U
X
/ w
mf

ff

> >

Vous aimerez peut-être aussi