Vous êtes sur la page 1sur 3

Amanecer 1

_j
Revi y copi: Juan Carlos Amzquita Bambuco
V.

2 _j _ j j _
_ _ 3 j
1/2 BV BIII

_j
BI

3 # # j
BII
#

j

BIVGentil Montaa
_
b# j

j

# 1 2
q


= 150

4
1

l _ . # .
========================
& l (n)_ l _ #_ . l _ u =
_ _ . _ . _
_ . _
_ .

.

_ 1
_ .
_ _j
BV

_

_ _


j .
3 J _ _ _ _ _ _ . b b j _
2 2& { 4j J l
6

==========================
_ _ l _ _ l _ _ _
_ _ l _ _ _ l
_J _ b_ _ _ _J p
_ _ _ _ _ _ 6
3

con brio
5_ j J _ #j

BII

# # b # #
& #_ j
11

========================== l l
l l _ _ l
j
_ _ _
_
J
_

_

b _

_ _
# _ _
# _ n _

_

melanclic
o 2

# _ _ _j3


e
# j # #


J
#
_ _ l
16

& # l _ _ _ _ l #j
========================== _ _ _ l _ l
_ _ # _
_ _
_ _ _
_ _

_ ritar


_j
_ . 1


BX

#_ _ . _J . #_ _J #
1/2 BV

_ _j _
1/2 BIII

_ _
_ _ _ 2 _
j

J
. J
& # _ l _ _ l J J l l
21

========================== l
_ _

_

_ Cresc arm 12
marcatto

Fundacin Artistica JUAN GUITARRA, Diplomado de guitarra, 2015, Bogot Dic 7-2015
2

. 3
1

_
_J # _J _j
#_ _j # _ _ . .
2


.
J # J # . .
1/2 BI


#
1/2 BIIl _ _ l l _ _ _ =

26

========================
& l _ _ l
_ _ _ _ _
J

_
J

_ _
2 1


# _


. _j _ _
_j
2

j _
_ _
_ _ _
_ _
3
1. 2.
j # #
3

# .. . # j

J


2

#
& _ _ l l _ _ . _. { _ _ l _ _ l
31

========================== ll { _ _
_ _ _ _ _ 4 _
_ _ _

2 _
_ _
BIX


## # _j _ _ . j
_ _ j
BII

j

J # J
#
36

==========================
& l l l _ _ l J _ _ _ l
_ _ _ #_ _ _ _ _
_ _
_

41/2 BI

nj
. j
1/2 BII

## # _ . # j .
BIV BII

n #
n

n
j # j

41

==========================
& l l l l
l
_
#_ _ _ _ _ _ _ _
_ _
_
Con dulzura.. _ _

U

_ _
_ _

BVII

#
##
j

nj
_
_ J
46
j #

l l


#
==========================
&
l l _ l
# _ _ _
_ _ _ _
_ _
_ _
_ _ _
_ _
5

_ _ _J _ .
F
5 4

misterioso arm 12
3

_ _
_ _ _ _
# ## J _ _ _ _j _ .
. _ #j _ _
_ _


j j
J
51

========================
& l l #
l
l _ _ =l
_ _
_ _
_
_ _
_

_ #_ _
_
_ _
_
_ _


.
BIV

## # j #j 3j . _
2


#
j
j

2


j

4 j

# j
56 5

==========================
&

J _ _ _ l#_
_
#

l


l b _ _ l
_
_

_

_ l

51.
2.

_
_ _ _ _ _ _ _
BII

j _
1/2 BV

## # _
_

. .
.. _ _ _ # n n

j #j n
l _ _ l _ _ l l
61

==========================
& _ {
l l
_ _ _ _ _ _ _ _
Con dulzura..
1. 2.
j j
_
_ _ _j #__j _
1/2 BV BIII

j
BII BI

_ .
BIV BVIII

# #j #
j

jj

j

.
#
b # u # .
& _ . # . l (n)_ l _
66

========================== _ . #
_

. l l _ {
l
_ _ .
_
_ . _
_ .
rit...
a tempo

.
BVIII

_ j
_ _ _j
BVII 1/2 BV

#
_

2 fin
b . . . . j
1/2 BII
.
l _ ..
71

& . . l _. #
========================== l
_

_