Vous êtes sur la page 1sur 10

#. 28020/1/2010-M.

( 70

3iga .kftcbii

chact), c 91-Wrzrj MIT ii*U"

( -TiFgW3 ftaTtir f43170

:17 31-erfa; 2016

cti 44 m g Atm cd

ittsizt : den -cAPT-qff tfri-tiARld f m11 qTI

tr-{ itaTra-r it-A-T 26.12.2013 t- Tra:r3illtoTarutt
ce4idi-tn-
a.) r AT 71T w0- K3ri-

÷1 ,&-ich

•kid-H-H-1(1-1 ,e4 tR 0.111) '14)Q TRr fl 3r4 3.9ke 3iT4
T.F4e-it
tf dv,I faaTrarAiti4:4-i0kIIIucisfiRttI

HAR)ci WTA* z ','H-clia

2.1 (14) Fzfrif-tri*

33794.111(T:)/65 t 31:11:17,
-
2.1.1 it-a- 4-1A16z1 itdW 17.06.1965 ••
TITWftr c A' 54 3i MT
cichAcn 311:1-41 Bell NTICI 1::+-4"ft

1243Trg-r f+7:ft f 3f cT TIVA-1(1-1 f+-41 3


t1 4-40-1
-
itTit 3i7z1
WIT t' cendi-E17
tg, cr2i i' 1 ct f c44idi-tri 3.0f-0-6
3-T4 umkt
ch' T ItTIT c114.41
TIMI"
Aci1
37:19T cQ-11d1-trq "cicbcrilcP" 3TAW itZiT

- ZIT azi #r
3Wra 3174 - cr-a-
acrd 61
taRT3T, Zift
3f4ita.
Trrgal- Trmt 3ita- Trfteid-i
- PPTRI cqidt-tri cichcri)cn col 1d1-
31li tt 301 TIPTA Vita", 357
4r Aclf ta-RT3-T tzt 0161 OcI) I TirZT fir,
ell?,
11-i- a161 4-11011 0111( 1 11 AT fta-
FT3-1" cichcril
(-WI" 3iIIITT 1:1T tmtut ftzfi* 41 1'241 0. 371
0161 3t-wrri

2.1.2 4-16 ItwaraT 4-lichht) aft Fluff Dcr-6.) 4-kchi ar chi aw


grpr q 3traTa- itzrr 347 chRu ► aTruicH A'ar
ztrl -41- 4)11 04.) Trrxr-A 39-PfA
3Ttir e'er :

(i) 410-a A-cr- L.4) 311 °1' *et GeM 3170 . p±raTR- glTur 'wrA r dc -chm

c0;

(ii) ac) +1,4-H.4 391V-T cb iitTr#


3-7-
e 4-4.-§r c f ci6 ,wcf-,F( 3 35-4-
1,11 ,-(1
ft)- 3-F-4 4-►c► A1 4-44aTR- gi-pr
ftzrr 4r;

(iii) ate) crrftwrtr 4-cRi 1 +i


;ac ch ,

31(*R
, itra- fv 3Tf4c taltRg 1 4.).11 # 6l
di al 37:*
chl mt..-zra:r 3i ftzrr 61(111

(Mit r iloich 22.01.1993 'WI 13/24/9241TM cio-I)

2.2 'q't 3iTzt Glom!

(i)
+11Q41 (00 1P
e4cHiciA, 1972 t Pe44-1 9(2) *. 3.1TrR, dchollcP celldl-

trq chNul # 4T 77 Fer .0-a-trI 31 t


cuo-c.14r si-raWU (.4-1141Q•ti) AT Kr4 c1-110-el 317721 Trait

31rat .47d* arvafti


(ii) Al+11Q4-1 ( r) 4 -►c1-►►cIA, 1972 *' Pe► di 39-Er

qch14/iI.7.24 +Rchl ,t TZITZit

gr, •Hicra T1 3-4:r-


•zg-0. v(>1 'cr-4 •Q-c.ikilvc>i, at 30
c1,1 ell I t 3ittra' TF4ET FT."& tra7ft.
7rtratri

2.3 Leath 311* aciai i

+Rchli
dch.-141 acA mtlid 3 r rrT NR- gr6-14

t. +WV Tirg4 a 41 t*-ati t 3iTt ofiQaii I 0+ii TRTT4


311TAt 8 (441 graT cendi-tri 3.1tT ctchcrilcn c4ndi-tt9"

MT-4m I taxi afi 317-


4- cm 4.53-TR gitur chic-II t, J-11c1-1 +1'04 traW

kaira" 31-crt f-P- 8 Tlf off 31--aftr M-cr. a1aT--4t

4-41a +1*(chiA) 4 a gr
3rrzrr 31T (mail
- 1431TaT -17!faiTT ult131 cMcil t, t 34 V f431TUT 4 Ott .
chi IPT-11c1 317-4

f4U ai3-11. 3TRIT 3IT d11011 oiNcill

diumi 4)01
2.4 ado TiTitiur, aiNch chi t- icidi 3r ft
iu 1l
?Ayf tai *"t trrgaT

-qi tr{ i*Tri +Rae.'


dcbcri) tri •-(1)(411i 1:4(1- .7110) "(TT +1.(chli afi 3W

1#54—d- 4UT viT3r-4- 22-U * Li o-cr trita-

facci f"-- ".1*" 17.06.1965 * 33794.11(41)/65 39TITT


it711-

gr 1#-zra- d-1,6 TuttTrft-6..ET- 3Trt-


t I *I'(, elf?,
:g* gf" 4-6A*
cb,H o--6 Qin3T7-9(24) r zrzir-tritaTftra - Wzf *A- Etta' 1
4t alai AAvii
1 ,11,11ci 31Teita- ' -taTT I l 411-Wrtf r f 31t. fta--
3t#17
(3ITTE1t) q 4-1d-11cIA, 2016 * f eid-i 10 * TIM TTita" TF31TT 26 * cfratiTA"
Holt *t
.ki.(chR tTV.z.) a iPtair (1.1 9fa• 17- TA- *TA * M -Cr 0-ekri
317-4 iirO tre gr
diumi f4cr teilo gr tr. ! 4IR ,k-Rcra
itr t f ddoct 44)
cm4aTR g7-60r ch.& di c 3.4:r 3.171 3111:11itzlif t era
6chei tivrtl

2.5 to) 3MTur


3Titvzr Wit (.4141v

cbc,41cn Q41
At)) crzl 3-ifdtszr fMtr (tzr-trzt )

iRTFT 35 qdITT 3TifflTri#a - ftJTT*1


I

2.6 ano,octi

cicbcficn ao,) TR, +lir .7dRT Mita' tr. t cIOc1I

3TrITT tr-{ Trea Glow .ttqi oiNdli I ,k-NchIA) Adel" t 3rcrAt cf-10

chielaTR urpr c4o1 1U c1a 1t ftzTf . gr, 3rEr9-r cict-AcD cq-ndi rm.

ttlIc1 *17511T{ TIPT f*Q" diQ 3-WT fal-TFT # -a-zr4r-a- Hatt dluiail
cr.a-Q fiv IcicH 31-4. .Acit f4q t7rtrufn

2.7 eiqr4 TERPT *.r 31:1;rz1fzierz1aT,

.) Trrxr-4- oi61 ,w1-41 Tcr # 01.01.2004 # t cii. a gr


chi431-17 1-Fcrr f+--zrr 4r, 3 641 3TZTqf 31t 1aTr-J-11- c,I 11 -cr 3II a1 c4,

311-{ tla1 TIA- TIT 6 0-6 ClChcri)Cn cel I d aa-) fAv ch 6 i „Aim

.13.1-1 dU r art R, oieu q 41Q+1 (Tr) qe4r)-11c1A, 1972 *•


qeid-i 26(2) 31T1FT 11- 1014l-1 Tzircrd-r )- 1 50-6 V÷I (14'w)

qeicHiciell, 1972 31Jird* oa-tiQ .“51 4 cni4a-ITT

01.01.2004 t• tR -clid 4r617 Tttl

- * 26.07.2005 wr 28/30/200441
(11TR- jeNIMA7ft ctwenui ibiT4 * 1t4
T ritgri4 (t)

2.8 4 eiqr4 *-Qai

Trwazi. x!Rwr Wirt (Q0-IL1L+1) 31TA (40 •Wchl td* _7d17T CIChcri)CP

C.41 I di -trq ¶ ii rr{


r st.csr (t-4-4:) 3O1 cell-4(1 ,1 1d .)(11111F-ci UFA oi 41i 1-Ei (4-A71)
37* tft3Tr-{vcr# Trita. chRilw4 ytiita. chi itzir JiNdil I

2.9 9f FOTTJT 1' a fdITT4 Ttimictiut

V-41-31.7-198 3TTIR ar+-* +Rchi ,t) ,t).41 a corg C *r


3tYT T4:1 -t 3 F 4114-6(14 tt
artrur 4:1 alai i:pdaii i.4N-c(gici
3i-fga-Tur Awl .arfte- <16 3 3-Trt. Vcb

chl4W-4 Zt4 1:17 TZTratafta" 'ITT

2.10 Rf4,c-iii 3frotmdi

Trrg-61 gr it-4ft EZI14-6 37Wr #-4C-T it-Tfr r

er 7r ricP er fcr. iii

.tie-1101 Zt, 71 341 G1Q f # 61 t- 1


r 3Tra- ei cbd I 01

2.11 TiRAtred-Tc7 tT

*7-
1 4)14644 # .(<■ t4 fAZIII=A-6 gIcr '041:"4"j

Trr-Fr4 alt .341 LIc1 cl-) 14c-H-1 4114O-1,171 a-ritrur 3a r artful'

3i971-6- r Haft Qch chcH tt-41" cltsl el6 za,

rrftwrtr, 3-Tr chi ell (le.' Eff a-taW{ 4-04 A- .k-icrc it-g-gr
3J-Adtaii tka afi f+-zrr d14-41 ITT f= (') f 1,14.41(qei A- 37* .ar'47 ta"-{Fai.

3+1 ,411 3TraTtir +Fc (*di t


,-10-1 itZfr MTT 5 chR11(.1 44 Pe4)010-1
•kic-241

34-Fira Pq1,710 f4Kr. 6) 310-1:-%1cl-c1 010 41Ri fir c1 3174

IT,4* ch I ell mxild tam 3 air ellci


71.
02.07.1982 t 18011/9/(Vg)/78-TUT(I) 39-41g, •Hce1140-1

011Q I

3.1 tIliuni-04, 1i (
eloi)

3.1.1 ai#zr - VT31FT 9(13) # tiRairfk-a- ft.ar ti 4i6 144 TR---rtr

ch u T-11 <16 TZTIZrf 3V-TaT 3Tf r 3iTritzif 3rdit ci (-chi c.1 3MT
3.17ftc4f - 4r Haft 4-1,1-11 ,-,d &A- EFT 74-4. El-Rut ct 31tt t
ra ch,tdi ti
rf'df'd-ftc
1:zrr
rK/Aciii#air f0--zm TEOT ff31 Tt chkuillei)
prr Eifi
cr-4-u uK/4)01/Ti-a--4 Tntzit 3rtrar ftlYita reittur 9:41.
5-t4 tr r cfrk itZfr dNlI t, Tat .1 1- 1t 3xTRIAT dI

t-ti t t fARTf5ta- 3iTtTR- 'TT LK) crald cb tZ1T JII 016i 1 714. 3ta-47
t4c9T fWt4fi 1-41T t J-11 ,1-161

ei eft
3.t2 6qAci-c1 311r-{ •F1 3it2fC-TM tTr if""
+I #airk)cil tre
tati- Ti-air 4-104A
c4 cp.4) *r c..4.4 I

cf-PQ.c5 Acit/R2ragi- f cw-ki 3-ta itzrr


ug1 jlLdJJI

ch 3tk Siftlffur fa-sun i fkaiw 28.03.1998 WI' 4-,144 Mel .711401 t.


18011/1/86-

(chi
F411.01")

3.2 IT& 'TT qiidi (ETTPTIttrWg)

l .kiich I chkr-a 1 -4t tR. tirTUTritWR CF1L7 e tl

ItczT1: .17R- 3 44 chl ti-Rurritr---R-

ET ?Tr 317-4
- tt
(U) fdtU etTM, zfr 3iTZITzrf tt

(UT) f+t tg. trT TzirataTur tf q .-r-irai-rT gr6EIT 4v-Ri

hM. ; 1I cicb trT f+—Ot lzr- ITT ci-kel 'FT TUMraffff 0161

5+Ichl tiRlIffitrW TIA


-Ira: 34:*
it AIM, fTr

I
ch tri- el# Frt0rtr
cl tT- * TZTOatj itzfr

(A) 3TccbIT t t 34
cg) Peitsw 1t-41
It* +1.4.a-41 chAta f+-.Tft trT trrTurrftwrT CiTua" ccr) 1zR
oi1;11
. 1:K tIT tf"P CFF-j 1+-4:ff d tTITuTritr+TT
H3-71

3.3 - 144 ei
144 3iTzl ATZ-447 TIWTT fArzlf4R. q. riv WA. *1

(i ) wr 3 .rcrzr italPT/cmel .k-FtchR A TI-c1 TURTr


I c -11?, 2 air tt 3144 zrr 31-rtrar pct A• 3 air 3Ta1tr
4-Hc4
itgPT c-LitdiyA
graT 371-4 c1-0 falTrat 014+1 010 3TTFT 31:1 311:0 4-0
6+1.4)
3+Ichl 31 Q1 31-Fg '13.1-i-gteh1 4116 4-4) 31-g)6

34 tl cr-ci 311-2Tzr I tI
1#zrr fT Ghci

(ii) 3rcra1lt-- do .F1 cta ch 11 2 'air 1t malt


4I
4-1
3 f4amirict, el 4.4 A Mt- 010 f+ 41T t, ¶4 371-A' chielairir u6Err 1
3t7 "(r" t• tTrTurrftrwg
ti 04) 3.4)
f 3T--,d371t tl 'OA 3T-TTf - CraFc TT r,

it7 TV 34717 FV" f#t # 34T chAta aticri tl

J-kei
(iii) 2/3 041 t'f f T 3Fdftr WCA. tg cb 'TT
At." -d-
Liimo-i .10 wfA t 3444-d (1) 3 (2)
APT01 A o1
6
fcr 3atcT I i'41Q 1V
3TTI-R" MIT 3ac-TgurritrWR'
cr,RivIzrzT 3Ft. 1:4--K 54ela-d wrtaTt 7Mt a-rftcrl

azftr, itTft tlNuI # TA. 3iftWth zrMf'4a. 3r1F{ 44 71 . 011Q I

(iv) w-er - 1t tefri e Trp=r4 3rti-r-Eft chkciiRei .


#al-T4icHit-d omoil OM ArARI )tti-RurrirwiT.161

i+4 eiti 4. 814/70-


(4)1 3117 vfft-TErr ftairir it fk--.1-W 06.03.1974 W' cr ►
411401

TITT.(70

3.4 qtio (trifuTTRWIDT) **1'

3.4.1 itTit ct f4z1-F. oit 61(lid1è1ILc1 .1 • f -zii"

.711011, N-4 er 371-A TF.t. af4LI- #63:11 t r,eIR LIR ullc1-14-cRALI TZTIZit ITT

cbJt.lI1 fazra' lo1Ii6) tudil ch ÷1 chi l'Zra- 31Ritj 0161 7 faRIT

ALI 3-#* J-16 tt i 3TrarT ITT


cil V4R1t t1 tr{ ,1-0 TOT #c1Ict•t-1•( .111 A) ch

aa) 4)011 f 3-4:0 31-cr9T dchAQ c1IdI .97 a cl ell el 31-cr9-r fAzm. Tu0

31T 016) 1).241 1T, 31.4T T!'k-wrtt chAta ffT ch tcl-cl ch al I

61
01 Tftrr, 3i1c1 oi M

3.4.2 1+-#1. •41 ch ta 34:it 3.41q# c1-16 Ttair 1-67 #a* TzTreft

31ffirff HMI 41Ftch kffirff) tit Sii 1,1 ITT

IT& ER oiNdll

3.4.3 chi tieri

() W6t 4:1-Mtt TA' , +Folk "gt 4.) ,411#Tifit1& # 41F it* IcK

31-2T-dT ,!)(11 ciccnio 311-4F-a• 3M1TT tF d t,fi WAR-a- r RTAtEr

4a" Wft TOT, 3t1R.

(u) #g"Er.--1.1-H-1 ER at mite 3ta1ra- 3iftrwaTr


3.1itf" II tRi

(kitiwr r. 280202/1/94-FITFRT(4) SA•iict) 09.02.1998)

3.5 1c1q.,i ir 317F111-

chtfl'L Ti-41tra• Tap cri61 i61 t,


t, t 5 ci S4c1-1 15 Tiair
3-TtZit1 al .5

- ftriztT 3t-dfTa"
317z tl

, 280202/1/94-V4TERT( 71) ft-WM 09.02.1998)


(31itRiTAT
dT
3.6 i1?T{ dA6u1 q1.( *T **UR tmul chi.) t RAW cio FelT ziriT 317
-

chi gm. vratTra- 1cif:-

3.6.1 • ch TAIR 441 3iNIT 31-71" fv r trtrur 3t17/31 -4--ar


ER 44, •NichR 3ta-kj 3TFA .41(4 LO' t ii
f47 44, +kchk .1-4.1TAIA1 311-4- Tcr Ttiriftct,et,

( -1-ircaTR .a1-67 ÷kii 41) 14-44-iiciA, 1979 atairj, cht43-17 4i6u1 chio)
"WI"
#3:P1 t a1, a1141 3T
Z11-zc1- 6chem .041 chi4a1R- upr

gr 1-115=lw f041- oilt:d111

3.6.2 1• 4-Rcta eh ta r 1-43-111- WO. +H-RI 371. 31--aft 5.71P ITT

UtTA 1:1$ 31Tetff


c1alt
(WOW) 4-6

6cl- 1' 61 111 TO' chl4a17 4]6UT +Wei t 31-F4ITT
esi•ticii chi a-TraT 7TI c1a1 WA' "1-
311fEF 3TEr-4 TtuF
31-- 9-r 41R, •)•t• wr aft 6che,ii &in!
: It et) a-TFA att
3+11,1 v_Tr-d-raTir K311- t, 1:17 eildkJ.jcIal itTRIT W.:al N-144 Cif4

t, 3.4) 'M-Fa" 3-1-F9T HMI 3.171: 519T 0 -16) la 411 ,7110111

1'7'4 fzr 3TT'17-


4- IADei d (11 3t1VzIT TrTairg
3.6.3 TR -Tti chAtii14i . 3it{ 30
311tIR zR 44, 3ittlW zre zR fRifk""6

cbAtull T2110-11c-Rul 44111


cbAx41A1 vgrztt/3i -d-fg q Tztrzit &i1 +kcbt.t
tfAzft-a• fAta7" cu (lie)
- T1T (treiV) 1-11 .)1 Ztatl 'Mei, 3 T§"
3.T
a1 Odl Werit •••RicaTTTdOchio) +Wei It4011-
3i-T2.11711 ct)(A -r-a trerCr ziT-4"
EfFi 04 0c) tl
iWZR4 311-tM- ch143.17 gr6uT

3.17 -a; OltUff'dte T1 To-ft lt41tal


4. ci-iAmel/f713T7d-TItT

0-14-m
ft (rxr.)
?AI cr.ti: 23093176
4.)ci i

Tft j-i A to eiI tia-TraTI. Tel: 4"

1. TP7cC114 +1Rc11641, es-1 it7,741. 1

2. 3cr-iN L1 1101641, a1 i^ ccuI


3. 1;11T1it W141- zr, .74

4. el-nJ151 4-111c10 f4T74r1

5. .4.1Rc116e1, a1 fkF4..

6. 4-161 1-1Aelch, ere11411W-1, a1 1 cI

7. d-161 1-1ofie4ch, keg!' IIIcb


i1ciui,J-1& T.1, a1 itFAI
-

8. 21TTF e1-160N1 tr9, a1 fa-F' tI


9. 4.)cit mr-zitsr, il

10. *trzr1c1cic1I 3TrzitTr, a1, cI

11. ttizi 3174EFFT GT), el4

12.Trait Ti-Er o-e4 0-q1

13.Tit4d, ch T-11 rru, TRIM tif{tg P4-11Q ,1-1), 13 t, 1th7tan6 •t)5, ft---;#r
(

14.KrtrAt (Qe1-1), tiq 4-kcio1i I1ic1, WO* 34 ftk11:1T ?OPT I

15. tra"31rt1't 11ts"-5 # 31-Tttl- chlel AIL-10-1 OMs and Orders,

Establishment, Lien 3-117 'What is New' * 31c -gYa 31g-615 ch I

7,--4-4t)

fti (M.)