Vous êtes sur la page 1sur 7

Israeli Smedly 2017

Lyrics by: Music by:


Arranged by:

Voice & 44 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

& 44 œ œ œ œ œ œ
Œ ‰
œ œ œ œ œ ˙.
Œ œ œ œ
œ œ œ
Soprano

Lach ye - ru - sha - la - yim bein cho - mot ha - ir lach ye - ru - sha -

& 44 œ œ œ œ œ œ
Œ ‰
œ œ œ œ œ ˙.
Œ œ œ œ
œ œ œ
Alto

Lach ye - ru - sha - la - yim bein cho - mot ha - ir lach ye - ru - sha -

? 44
Baritone œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ‰ œ œ œ œ œ ˙. Œ œ œ œ œ
Lach ye - ru - sha - la - yim bein cho - mot ha - ir lach ye - ru - sha -

∑ ∑ ∑ ∑ ∑
6

&

& œ œ œ Œ ‰ œ œ œ #œ œ ˙ . Œ ‰ œ œœ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ
œ
S

la - yim or cha - dash ya - ir b' - li - bey - nu b' - li - bey - nu na -

& œ œ œ Œ ‰ œ œ œ #œ œ ˙ . Œ ‰
œ œœ œ œ

œ œœ
œ œb' -œ œli - bey
A

la - yim or cha - dash ya - ir b' - li - bey - nu - nu na -

B
? œ œ œ Œ ‰ œ œ œ #œ œ ˙ .
œ Œ ‰ œ œœ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ
la - yim or cha - dash ya - ir b' - li - bey - nu b' - li - bey - nu na -

©
2 Israeli Smedly 2017

∑ ∑ ∑ ∑ ∑
11

&

S &œ œ œ œ ˙ #˙ œ œ œ œ œ œœ œ
Œ ‰
œ œ œ œ œ
shir echad ka - yam lach ye - ru - sha - la - yim bein yar - dein va' -

&œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ Œ ‰
A
˙ œla -œ œyim œ œ œ œ œ œ
shir echad ka - yam lach ye - ru - sha - bein yar - dein va' -

B
?œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ #œ œ œ nœ Œ ‰œ œ œ œ œ
shir echad ka - yam lach ye - ru - sha - la - yim bein yar - dein va' -

∑ ∑ ∑ ∑
16

&

& Œ Œ #œ œ œ Ó
˙. œ œ œ #œ œ œœœ œ œ œ œ
S

yam lach y' - ru - sha - la - yim la - yim nof k'du - mim va' -

& Œ œ œ œ ‰
A
˙ . œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ
yam lach ye - ru - sha - la - yim nof k'du - mim va' -

œ
B
?
˙. Œ Œ œ #œ œ œ œ œ #œ œœœ Ó œ œ #œ œ
yam lach y' - ru - sha - la - yim la - yim nof k'du - mim va' -
Israeli Smedly 2017 3

∑ ∑ ∑ ∑
20

&

& œ œ œ œ œj ‰ Œ œ œ œ # œ œ #œ œ œ œœœ
‰ œ œ œ #œ œ
œ œ
S

hod ye - ru - sha - la - yim lach y' - ru - sha - la - yim la - yim lach ra - zim va' -

& Œ œ œ œ ‰ œ œ œ #œ
A
˙. œ œ œ œ ˙ œ
hod lach ye - ru - sha - la - yim lach ra - zim va' -

? œ œ #œ œ œ œ œ ‰ Œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œœœ ‰ œ œ œ #œ œ
B
J
hod ye - ru - sha - la - yim lach y' - ru - sha - la - yim la - yim lach ra - zim va' -

∑ ∑ ∑ ∑ ∑
24

&

S & ˙ # ˙˙ ‰œ œœ œ œ ‰ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ ˙ #˙
sod b' - li - bey - nu b' - li - bey - nu na - shir echad ka - yam

&˙ ‰ ‰
˙ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb' œ- œli - bey ˙ ˙
A

sod b' - li - bey - nu - nu na - shir echad ka - yam

œ œ ˙ ˙
B
?w ‰œ œœ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
sod b' - li - bey - nu b' - li - bey - nu na - shir echad ka - yam
4 Israeli Smedly 2017

∑ ∑ ∑ ∑ ∑
29

&

&œ œ œ œ Œ ‰ Œ ∑
S
œ œœ œ œ œ œ œ œ ˙.
lach ye - ru - sha - la - yim bein yar - dein va' - yam

&œ œ œ Œ ‰ Œ ∑
œ œla -œ œyim œ œ œ œ œ œ ˙.
A

lach ye - ru - sha - bein yar - dein va' - yam

? œ œ œ œ #œ œ œ nœ Œ ‰œ œœ œ œ Œ ∑
B ˙.
lach ye - ru - sha - la - yim bein yar - dein va' - yam

∑ ∑ ∑ ∑
34

&

S & ∑ ∑ ∑ ∑

A & ∑ ∑ ∑ ∑

B
? ∑ ∑ ∑ ∑
Israeli Smedly 2017 5

∑ ∑ ∑ ∑
38

&

S & ∑ ∑ ∑ ∑

A & ∑ ∑ ∑ ∑

B
? ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑
42

&

S & ∑ ∑ ∑ ∑

A & ∑ ∑ ∑ ∑

B
? ∑ ∑ ∑ ∑
6 Israeli Smedly 2017

∑ ∑ ∑ ∑
46

&

S & ∑ ∑ ∑ ∑

A & ∑ ∑ ∑ ∑

B
? ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑
50

&

S & ∑ ∑ ∑ ∑

A & ∑ ∑ ∑ ∑

B
? ∑ ∑ ∑ ∑
Israeli Smedly 2017 7

∑ ∑ ∑ ∑
54

&

S & ∑ ∑ ∑ ∑

A & ∑ ∑ ∑ ∑

B
? ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑
58

&

S & ∑ ∑ ∑ ∑

A & ∑ ∑ ∑ ∑

B
? ∑ ∑ ∑ ∑