Vous êtes sur la page 1sur 8

1.

Ķiršu lietus
2. Love
3. Nepārmet man
4. Yellow
5. Laternu stundā
6. Stand by me
7. Buramdziesmiņa
8. Glāze piena
9. Don’t know why
10. Es aiziet nevaru
11. Viss nāk un aiziet tālumā
12. Sunday morning
13. High and dry
14. Pozitīvs
15. Bubbly
16. Atgriešanās
17. Can’t help falling in love
18. Balta saule
19. Sunny
20. Mēmā dziesma
21. Smilšu rausis
22. Par to
23. Ar straumēm uz jūru
24. Vakara dziesmiņa
25. Ar mīlestības pinekļiem
26. Lilioma dziesma
27. Mežrozīte
28. Muļķe sirds
Cant help falling

B E¨‹ G©‹ E B C©‹ F©7


#### 4 ™ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙
& #4 ™ ˙™ ˙™
œ
5 E F©7 G©‹ C©‹ B F©7 B
#### œ œ œ ˙ ˙ ™™
& # ˙ ˙ ˙ w

9 E¨‹ A¨7 E¨‹ A¨7 E¨‹


#### œ œ œ w œ œ œ w œ œ œ
& # œ œ œ

14 A¨7 E¨‹ A¨7 C©‹ F©7


#### w ˙ ˙ œ œ œ œ w w
& #
Don't know why

AG G7 C B7 E‹ A7 D(“4) G
#4 ‰ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ
& 4 J œ œ ˙

5 G G7 C B7 E‹ A7 D(“4) G
# œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ ˙
& ‰ J œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ

9 E‹ A7 D(“4) G
# ‰ j j
& œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ‰ œ
B
11 E‹ A7 D D7
# œ™ œ œ™ #œ œ™ œ œ œ œ œ ˙™
& J J J w ‰ œj

15 E‹ A7 D7 D7/C B‹ A‹
# œ™ œ œ™
J œ œ™ œ œ œ œ œ œ™ œ œ™ œ œ™ j
& J J J J œ ˙

Tad tikai AB
High and dry

F©‹ AŒ„Š7 EŒ„Š7


### 4 ™ œ œ œ œ œ
& 4 ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙™ ∑

5
### œ œ œ œ œ œ
Œ œ œj œ J ™™
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙™

9
### ™ w œ j œ œ™ œ ˙ œ
& ™ œ œ œ J J Œ œ œ œ

13
### œ ˙™ œ j j
& œ œ œ œ œ w w
Love

EŒ„Š7 F©‹7 B7 F©‹7 B7 EŒ„Š7


#### 4 ™ ˙™ œ œ œ #œ œ ˙™ œ w
& 4 ™
5 EŒ„Š7 F©‹7 B7 F©‹7 B7 EŒ„Š7
#### ˙ ™ œ œ œ œ ˙™ œ w
& #œ

9 E7 AŒ„Š7 B¨º7
#### ˙™ œ œ œ œ œ Œ
˙ œ œ œ œ œ
&
1.
13 F©7 B7
#### ˙™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™™
&
2.
17 G©‹7 C©‹7 F©‹7 B7 EŒ„Š7
#### ˙™ œ œ™ œ œ œ w w
& J
Pozitīvs

A
DŒ„Š7 G A G D G A G
# 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& #4 Œ œ œ ˙ Œ Œ w

5
# œ œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ
&# Œ œ œ ˙
œ œ ˙ w

9
## Œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙™ œ œ
& Œ Œ

13
## œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ
& ‰ J œ œ œ œ œ w
B
17 D F©7 G G©º
## Œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙™ Œ œ œ œ œ œ œ n˙™ œ œ
&
21 F/C C7 F B¨
# #œ œ œ œ œ œ ™™ ˙ ™ œ œ œ œ œ œ œ
&# œ #œ œ œ œ œ œ
Stand by me

A
DŒ„Š7 B‹7
# 4 ‰ œj œ œ ™™ ˙ ™
& #4 Ó #œ œ w Œ
œ œ œ™ œ ™ œ ˙
‰ jœ œ
œ
6 GŒ„Š7 A7 DŒ„Š7 2x
# j Ó™ ‰ œj œ œ ™™
& # œ œ ˙™ Œ œ œ j
œ œ œ œ

B
10 DŒ„Š7 B‹7
# j
& # ™™ ˙ Œ œ œ œ™ œ œ œ œ
œ ˙™ œ œ ˙
‰ j
œ œ œœ
14 GŒ„Š7 A7 DŒ„Š7
# j j j œ ™™
&# w
Œ œ œ j
œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ œ
Sunday morning

A B‹7 E7 AŒ„Š7
### 4 Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Ó Œ œœ œœœ œœ œ œ™ Œ Ó
& 4 Ϫ
2x uz piedz
5
### Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& œ œ œ œnœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œnœ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ ≈ œ

9
### œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ ‰ ≈œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ≈Œ ≈œ œ
& J

13
### œ œ
& œœ ≈œ œœ œ œ Ó ≈œ œ œœ œœ œ œœ œ œ œ ˙ Œ œœœœ

17 B
### œ™ œ œ™ j œ œ™ j œ
& J œ ˙ Œ œœœ œ œ™
J œ ˙ Œ œœœ

21 Uz A
### œ™ œ œ™ j
& J œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œnœ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Ó

25
###
& œ ≈ nœ #œ Œ ≈ œ nœ œ Œ ≈#œ œ œ œ œ œ œ ≈ œŒ œ #œ
#œ œ œ nœ œ œ

Vous aimerez peut-être aussi