Vous êtes sur la page 1sur 2

aire hopital personne

foumban
njimoluh 14
moustapha 25
said 36
njifouapon 78 90
hassan 24
80
moustapha II 79 79
78
nsangou 12 70
daouda 20
60

koutaba moustapha 15 50
tourere 45 40
zenabou 20 36
njouopouo 64 30

chetou 21 20 25 24
20
10 14 12
foumbot yende 45
azahar 62 0

said
njifouapon
hassan

nsangou
njimoluh

moustapha II
moustapha

daouda
mefire 24
njitari 20
mohammad 40

foumban
gamal 30
badaw 65
ousman 50
njimoluh

14
moustapha

25
said

36
njifouapon

78
foumban
hassan

24
moustapha II

79
nsangou

12
daouda

20
moustapha

15
tourere

45
zenabou

20
koutaba
personne

njouopouo
64

chetou

21
yende
45

azahar
62

mefire
24

njitari
20

foumbot
mohammad
40

gamal
30

badaw
65

ousman
50