Vous êtes sur la page 1sur 6

CLASSIFICACI FINAL OPYRENE PEU 2013 -Shi compten els que han participat en un mnim de 5 curses de les 9 disputades.

-Als organitzadors (org) de curses sels ha puntuat 1 cursa amb la mitjana de les fetes. -Per dubtes i reclamacions: opyrene@gmail.com
cat cat fra fra fra nav nav ar ar

D12 1a
Dune Pascual Huerto CD Navarra NAV

1 0

2 0

3 37

4 36

5 38

6 51

7 49

8 53

9
49

+ 313

D14 1a 2a
Anna Corihuela Roig Almudena Domnguez S. Joana Mart Roman Montsant Montsant Aligots CAT CAT CAT

1 47 1 49

2 49 1 51

3 38 1 42

4 37 38 45

5 40 39 0

6 0 0 0

7 53 0 0

8 51 53 0

9
49 51

+ 364 184

D21B

cat

cat

fra

fra

fra

nav

nav

ar

ar

D20 1a 2a 3a
Cristina Roig Cruz Cristina Bertran Prat Mireia Martnez Tom Charo Barrios Ars Montsant UE Vic COC Montsant CAT CAT CAT CAT

1 27 1 39 25

2 29 46 33 1

3 20 21 13 0

4 14 22 24 16

5 18 21 15 17

6 0 0 0 0

7 32 0 0 0

8 41 42 0 0

9
39 49

+ 220 202 124

0 0

cat

cat

fra

fra

fra

nav

nav

ar

ar

D21A

1
Teresa Bolao Guivernau Gemma Martorell Font Loli Delgado Morant Slvia Mas Pueyo Olga Daz Moruno Judit Mata Medina Ester de Paz Mena Anna Torrent Martnez Blanca Foix Sallo Montsant UE Vic Montsant Aligots COC Montsant UE Vic Grions UE Vic CAT CAT CAT CAT CAT CAT CAT CAT CAT

2 38 47 35 39 0 0 34 43 1

3 34 30 33 40 24 43 19 18 25

4 30 31 19 35 18 26 21
0rg 16

5 41 31 0 42 25 43 30 1 1

6 39 0 53 0 0 1 0 1 0

7 40 30 43 0 0 44 0 1 0

8 49 45 0 0 51 0 0 0 0

9
51 45

+ 375 260 226 205 196 158 134 112 79

1a 2a 3a 4 5 6 7 8 9

53 1 43 49 38 1 30 32 35

0 0
40

0 0 0 0

17

CLASSIFICACI FINAL OPYRENE PEU 2013 -Shi compten els que han participat en un mnim de 5 curses de les 9 disputades. -Als organitzadors (org) de curses sels ha puntuat 1 cursa amb la mitjana de les fetes. -Per dubtes i reclamacions: opyrene@gmail.com
cat cat fra fra fra nav nav ar ar

D35 1a 2a 3a 4 5 6 7
Adela Illamola Colom Virginia Gell Rovira Alba Serrat Gran Meritxell Castro Montserrat Melibea Quintana Pilar Vidal Flaqu Susana Diego Dez UE Vic UE VIC UE Vic Oros Matar Camp a Travs BO Badalona CD Navarra CAT CAT CAT CAT CAT CAT NAV

1 49 46 44 45 40 0 0
cat

2 39 44 47 41 43 0 0
cat

3 42 40 31 27 34 29 27
fra

4 23 30 28 28 41 36 38
fra

5 32 34 30 0 37 29 26
fra

6 46 28 0 30 0 0
Org 23 nav

7 49 51 0 41 0 0 1
nav

8 51 53 46 0 0 49 0
ar

9
53 51 49

+ 384 377 275 212 195 190 115

0 0
47

0
ar

D40 1a 2a 3a
Assumpci Termens P. Rosa Ma. Civit Hernndez Teresa Sabater Duran Mnica Samaranch G. UPC COC BO BO CAT CAT CAT CAT

1 47 46 51 53

2 43 45 44 49

3
Org 33 Org 32

4 32 1 6 25

5 1 1 12 0

6 24 47 0 0

7 51 47 0 0

8 0 0 0 0

9 0 0 0 0

+ 231 219 135

22 24

cat

cat

fra

fra

fra

nav

nav

ar

ar

D50 1a
Marie Thrse Terrillon BROS FRA

1 0

2 0

3 46

4 49

5 45

6 43

7 48

8 53

9
54

+ 338

cat

cat

fra

fra

fra

nav

nav

ar

ar

D55 1a
Catherine Martnez BROS FRA

1 0

2 0

3 47

4 51

5 1

6 1

7 49

8 0

9 0

+ 149

cat

cat

fra

fra

fra

nav

nav

ar

ar

D60 1a
Tere Gri COC CAT

1 53
cat

2 51
cat

3 45
fra

4 49
fra

5 46
fra

6 0
nav

7 53
nav

8 0
ar

9 0
ar

+ 297

DElit 1a 2a 3a 4a
Mriam Carretero M. Carmela Alonso Gonzles Marta Snchez Bruns Cristina Rotxs Ambrs Amparo Gil-Brotons UPC UES Aligots Xinoxano Xinoxano CAT CAT CAT CAT CAT

1 46 42 45 43 0

2 40 45 44 41 0

3 45 41 49 28 0

4 38 33 47 35 0

5 0 0 40 41 0

6 41 32 0 0 42

7 49 47 0 0 53

8 0 0 0 0 51

9 0 0 0 0
51

+ 259 240 225 188

CLASSIFICACI FINAL OPYRENE PEU 2013 -Shi compten els que han participat en un mnim de 5 curses de les 9 disputades. -Als organitzadors (org) de curses sels ha puntuat 1 cursa amb la mitjana de les fetes. -Per dubtes i reclamacions: opyrene@gmail.com
cat cat fra fra fra nav nav ar ar

H10 1r 2n
Oihan Pascual Huerto Ekain Landa Lezaun CD Navarra CD Navarra NAV NAV

1 0 0
cat

2 0 0
cat

3 36 37
fra

4 42 39
fra

5 49 36
fra

6 53 49
nav

7 51 49
nav

8 0 0
ar

9
53

+ 284 210

0
ar

H16 1r
Gabriel Domnguez S. Montsant CAT

1 46

2 1

3 27

4 18

5 27

6 0

7 0

8 51

9
51

+ 221

cat

cat

fra

fra

fra

nav

nav

ar

ar

H18 1r
Alfred Figueras Antn Marc Du Almor Montsant COC CAT CAT

1 51 44

2 53 44

3 32 30

4 32 31

5 34 0

6 2 0

7 51 0

8 0 0

9 0 0

+ 255

H21B

H20
Joel Perarnau Marigil Jordi Grau Alas Xavier Roura Garolera Francisco J. Domnguez COB Montsant UE Vic Montsant CAT CAT CAT CAT

1 53 40 36 26

2 53 35 47 30

3 41 23 33 25

4 33 17 27 12

5 0 0 27 24

6 10 36 0 0

7 26 30 0 0

8 47 53 42 48

9
42 53 41 54

+ 305 287 253 219

1r 2n 3r 4t

cat

cat

fra

fra

fra

nav

nav

ar

ar

H21A

H21 H-AK
Daniel Jimnez Garca David Rodrguez Perea Carles Salvador Costa Eloi Mart Roman Ibon Goikoetxea R. Rossend Bruch Maseras Roi Ubeira Fernndez Oscar Landaarroitajauregui Jordi Castell Vancells Grions UE Vic UE Vic Aligots IMOS UE Vic UES CD Navarra COB CAT CAT CAT CAT EUS CAT CAT NAV CAT

1 53 51 37 49 0
org 18

2 43 40 1 49 0 1 28 0 31

3 11 20 9 33 12 29 5 6 0

4 1 12 2 32 22 16 10 14 0

5 16 14 0 0 22 23 13 17 0

6 0 0 2 0
Org 26

7 0 0 33 0 46 0 1 1 1

8 51 33 49 0 0 0 0 0 0

9
51 33 45

+ 226 203 178 163 128 87 85 48

1r 2n 3r 4t 5 6 7 8

0 0 0 0 0 0

0 2
Org 10

26 0 39

CLASSIFICACI FINAL OPYRENE PEU 2013 -Shi compten els que han participat en un mnim de 5 curses de les 9 disputades. -Als organitzadors (org) de curses sels ha puntuat 1 cursa amb la mitjana de les fetes. -Per dubtes i reclamacions: opyrene@gmail.com
cat cat fra fra fra nav nav ar ar

H35 1r 2n 3r 4t 5 6 7 8 9 10 11 12
Nicolas Corgnet Eloi Ros Vallv Daniel Dav Recasens Vicen Clarena Riera Pau Comerma Gmez Jordi Sales Rovira David Castillo Igea Ruben Castro Noms Toms Pearanda M. Joan Borrs Ripolls Pau Mar Llad Jan Esquerra Lluci David Bares Boluda Jordi Sunyol Lison Daniel Comerma Gmez Montsant Montsant Oros UE Vic Oros UE Vic COC Grions CRON Riojano Montsant BO Badalona UE Vic UE Vic Aligots Oros CAT CAT CAT CAT CAT CAT CAT CAT ESP CAT CAT CAT CAT CAT CAT

1 42 38 49 40 36 47 39 0 0 33 0 31 0 35 32

2 39 37 53 42 40 43 45 34 0 38 0 36 35 0 32

3 28 35 44 33 19 19 17 0 18 26 13 7 12 10 15

4 30 36 42 32 12 27 29 0 7 8 10 20 5 37 18

5 20 0 1 35 0 29 24 0 21 20 3 1 13 23 0

6 4 38 0 0 39 0 0 36 8 0 0 0 0 0 0

7 53 46 0 0 35 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0

8 42 30 53 51 44 40 37 31 41 0 47 0 0 0 0

9
42 38 51 46 37 47 41 36 34

+ 300 298 293 279 262 252 232 168 129 125 117 95

0
44

0 0 0 0

cat

cat

fra

fra

fra

nav

nav

ar

ar

H40 1r 2n 3r 4t 5 6 7 8
Jordi Arum Casadevall Juli Serrat Gran Jaume Alarcn Albets ngel Pi Boada Santi Guilln Santamaria Albert Dav Recasens Manel Tostn Comas Ignasi Esquerra Lluci Carles Lor Barraguer Jess Daobeitia B. UE Vic UE Vic COB Grions Grions COC Oros UPC COC Oros CAT CAT CAT CAT CAT CAT CAT CAT CAT CAT

1 42 46 36 49 43 51 38 36 53 40

2 49 42 36 0 39 53 40 38 51 41

3 17 2 0 6 18 24 16 2 22 0

4 2 0 0 2 35 16 14 2 29 4

5 6 2 0
Org 28

6 2 12 12 37 0 0 0 0 0 0

7 46 44 49 45 0 0 0 0 0 0

8 47 49 46 0 0 0 0 0 0 0

9
51 49 45

+ 262 246 224 167 163 149 109 98

0 0 0 0 0 0 0

28 5 1
Org 20

0 3

CLASSIFICACI FINAL OPYRENE PEU 2013 -Shi compten els que han participat en un mnim de 5 curses de les 9 disputades. -Als organitzadors (org) de curses sels ha puntuat 1 cursa amb la mitjana de les fetes. -Per dubtes i reclamacions: opyrene@gmail.com
cat cat fra fra fra nav nav ar ar

H45 1r 2n 3r 4t
David Farell i Garrigs Frederic Portoleau Benet Pinyol Castro Cesar Roca Vallverd Oriol Serrallonga G. COC TOAC Montsant Montsant Grions CAT FRA CAT CAT CAT

1 45 0 41 43 49

2 43 0 41 44 42 2

4 8 53 9 2 2

5
Org 34

6 49 0 0 0 0

7 42 0 0 0 0

8 42 49 0 0 0

9
40 49

+ 305 253 121 92

51 12 2 0

51 18 1 9

0 0 0

cat

cat

fra

fra

fra

nav

nav

ar

ar

H50 1r 2n 3r
Franois Martnez Josep Ma. Ddeu Rossell Bernard Bibes Josep Bruguera Roca Jordi Du Veiga BROS COC BROS UE VIC COC FRA CAT FRA CAT CAT

1 0 53 0 46 1

2 0 53 0 45 44

3 53 29 42 0 1

4 51 18 35 0 15

5 45
Org 33

6 51 43 33 0 0

7 55 1 44 0 0

8 38 0 0 53 0

9
45

+ 338 230 184

0 0
53

30 0 0

cat

cat

fra

fra

fra

nav

nav

ar

ar

1 H60 1
Pierre Dayon BROS FRA

2 0

3 34

4 47

5 40

6 30

7 53

8 0

9 0

+ 204

H65 1
Philipe Pauwels Grions CAT

1 46

2 49

3 41

4 39

5 41

6 44

7 49

8 0

9 0 309

H70 1r
Carles Llad COC CAT

1 1

2 0

3 44

4 43

5 44

6 0

7 51

8 0

9 0 183

CLASSIFICACI FINAL OPYRENE PEU 2013 -Shi compten els que han participat en un mnim de 5 curses de les 9 disputades. -Als organitzadors (org) de curses sels ha puntuat 1 cursa amb la mitjana de les fetes. -Per dubtes i reclamacions: opyrene@gmail.com
cat cat fra fra fra nav nav ar ar

H21E

1
Benet Totusaus Jordi Bruguera Ross Llus Beds Bonaterra Ramon Aubets Lle Viles Roberto Pascual Orcajo Oriol Andreu Sol Eduard Girabent Calvo Miquel Marimn Gamell Joan Mach Beneyto Jorge Urquizu Barasoain Llus Ferrer Ferrer Eduard Garca Gonzlez Daniel Castell Vancells Roger Fonseca Planas Pau Llorens Caellas Enric Ddeu Civit Narcs Pou Mart Marc Amat Muoz Joan Fernndez Balsells BO Badalona UE Vic Xinoxano COB COB CD Navarra UE Vic UE Vic Camp a Travs UPC CD Navarra BO Farra COB Aligots COB COC Aligots Aligots Farra CAT CAT CAT CAT CAT NAV CAT CAT CAT CAT NAV CAT CAT CAT CAT CAT CAT CAT CAT CAT

2 46 35 51 42 1 0 41 40 43 39 0 49
Or 41 Or 41

3 30 24 42 21 46 32 0 28 28 17 26 34 0 0 0 0 0 29 28 0

4 43 20 47 23 46 37 0 24 30 21 32 41 0 0 0 0 0 25 30 0

5 41 25 40 0 34 1 0 0 30 27 31 0 0 0 0 0 0 24 25 0

6 0 22 0 17 20
Org 30

7 0 26 0 33 42 1 28 0 0 0 1 0 51 38 0 47 1 0 0 15

8 49 40 0 36 0 51 43 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0

9
51 34

+ 309 270 233 215 210 205 201 169 168 139 113

1r 2n 3r 4t 5 6 7 8 9 10 11

49 44 53 0
Or 32

0
43

0
53 35 43

0 43
Or 34

11 0 0 0
Org 23

37 35 0 47 42 45 36
Or 34

0 0 0 0 0 0
37

0 30 39 0 1 36 0 0 2

40 53 47 44 38
0rg 6

0 0 0 0 0

45 0 0 1