Vous êtes sur la page 1sur 9

O Blijde Nacht

Anoniem Vlaams Kerstlied (19de E)

Arrangement : Bald Wyntin

Adagio

b 12
&bb 8

Soprano

b 12
&bb 8

Alto

b 12
V b b 8 J

Tenor

1.O,

blij - de nacht,

? b b 12
b 8

Bass

bb b 12
&
8
j

? b b 12
8
b

S.

b
&bb

A.

T.

B.

b
&bb

zo lang

Adagio

.
.

j j

ver - wacht, Mes - si

as is

ge - bo

ren

in

J
J

. j J
J
J
1.O, - blij - de nacht, zo lang

ver - wacht, Mes -

. j j j j j

j
b

j
j
V b b J . J J
? bb

1.O, - blij - de nacht, zo lang

e - nen stal, de Heer

van al, die

ons

.
.
.

. J J J J J

ver - los - sen zal.

.
.

O, - blij - de nacht, zo lang

&

j
? b b J J .
b
.
. J
bbb

ver - wacht, Mes -

j
j


J
J
J
j j


J
J
J

1.O, - blij - de nacht, zo lang

j
J
j

J

ver - wacht, Mes -

ver - wacht, Mes -

O Blijde Nacht -2-

b
& b b j j J
6

S.

b
& b b j j j j

si - as is ge - bo - ren in e
j
b
j
b
b

.
J

si - as is ge - bo

A.

T.

B.

ren in

ren in

si - as is ge - bo

ren in

b
&bb
9

A.

T.

b
&bb

ons

ver - los - sen zal.

J
j

de Heer

van al, die

ons

ver - los - sen zal.

Ziet,

ons

ver - los - sen zal.

de Heer

de Heer

j
j


J
J J
j
j


J
J J
e - nen stal,

de Heer

van al, die

j
.

.
.
. j
.
J J

dat

Ziet, hoe - dat God

ons hier

be - mint,

hij wordt voor ons een klein kind.

dat Hij

Dat

be-mint,

ons hier

? bb j
b

ver - los - sen zal.

j j

dat God

ons

j
. j

e - nen stal,

b

Vbb J

b
&bb

van al, die

hoe

B.

van al, die

- nen stal,

j j
? b j
bb


J
si - as is ge - bo

b
& b b j j
J J J
j
j .
? b b
b
J J J
S.

e - nen stal,

.
J

wordt een

klein kind.

j
j
.

? bb

J
b J
J
J
J

Dat

O Blijde Nacht -3-

b
j
.
& b b J J
11

S.

b
& b b .

Hij komt lij - den smert en pijn,

A.

T.

B.

b
V b b .

In

j
j j j
J
J
J
J
om - dat

om - dat

j
.
J
j


J J

b
& b b .
14

b
&bb
.
al

B.

ler lief

ste kind.

b
V b b .
al

T.

en wind, o

de mens ver- lost zou zijn. In

al - le ha - gel, kou

en wind, o

j
? b b J J

J
bb
J

J
J
J J
J
J
bb b j j
&
.
.
.
.
? b b b J
b
J

A.

al - le ha - gel, kou

j j
j j
j
j
j

&

ler lief

ste kind.

j
.

al

ler lief

ste kind.

al

ler lief

ste kind.

? bb
b
bbb

.
.

? b b ..
b
J
J

de mens ver- lost zou zijn. In

.

j

Hij komt lij - den smert en pijn, om - dat

S.

j
j

J
J

j
j


J
J
j j

J
J

de mens ver- lost zou zijn. In

Ziet,

en wind,

j
j
J
J
J
j
j
J
J
J

al - le ha - gel, kou

en wind, o

hoe - dat God

.

J
J
j
j
J J

al - le ha - gel, kou

Ziet, hoe

ons hier

be - mint,

dat

dat God

ons hier

be -

j
j

J
J

O Blijde Nacht -4-

b .
&bb
16

S.

b
&bb

hij wordt voor ons een klein kind.

A.

b
V b b .

mint,

T.

B.

dat

hij

wordt een

? b .
bb

klein kind.

b
& b b .
J
J
.
.

? bb
b .
.

b
& b b .
18

S.

A.

om -

en pijn,

om -

om -

Hij

komt lij - den smert

Hij

komt lij - den smert

Dat

b
J

.
j
j
b
J
J

? b b j
b
J
J
J J

In

j

J

en pijn,

J
j

al - le ha - gel, kou

al - ler lief - ste kind.

j
j

j j j j .
J
J
J

de mens ver - lost zou zijn. In

de mens ver - lost zou zijn. In

bb b .
&

J
j
j

? bb
b
J
dat

j j .
J
J

en wind,

b
Vbb

Dat

b
& b b j j j j j
dat

B.

en wind, o

dat

T.

.
J
j

J

al - le ha - gel, kou

al - le ha - gel, kou

j
j


J
J
j j

J
J

de mens ver - lost zou zijn. In

en wind, oJ
J

j
j
J
J
J
j j


J
J
J

al - le ha - gel, kou

al - ler lief - ste kind.

en wind, o

j
.

al - ler lief - ste kind.

al - ler lief - ste kind.

.
.
.
.
J J

O Blijde Nacht -5-

b
&bb
21

S.

A.

T.

B.

b
&bb
b
Vbb

S.

b
&bb

A.

T.

B.

b
&bb

j J J j

Adagio

&

we - zen is zoet die ons her - ten trekt en

bbb

dit kind te vin

2.Wat god - de - lij- ke troost

tot zoetge - traan

.
.
.

den! Zijn

j J
J
J

j
b

V b b J
? bb

is er hier bij

j
J
J

J
J

24

2.Wat god - de - lij - ke troost

bbb

? bb

? b
bb
&

Adagio

ver


? bb
J
J
b
.

is er hier

j
j
j j
j
j
j
J J

2.Wat god - de - lij- ke troost

is er hier

J J
J
J J

Wat

J
j

god - de - lij- ke troost

j j

J
J J
j j

J
J
J

2.Wat god - de - lij- ke troost

j
J
j

J

is er hier

is er hier

b
&bb
27

S.

A.

T.

B.

O Blijde Nacht -6-

te

vin

bij

b
&bb

dit kind

bij

b
Vbb

dit kind

bij

dit kind

j
j
j
j


te vin
den! Zijn
we - zen is zoet
die ons her - ten trekt
en
j
j

.

J
te

vin

bij

dit kind

te

vin

? b
bb

b
& b b
J
j


? bb

b
J

.
J
j

J
j

den!

Zijn

den!

Zijn

we -- zen

den!

Zijn

J
j

we - zen


J
..

b
& b b .

we - zen

is

zoet

die ons her - ten trekt

b
&bb

.
tot zoet ge - traan

A.

zoet

die ons her - ten trekt

T.

B.

b
j
V b b .
wekt.
ver

tot zoet ge - traan

wekt.
ver
Ach,

? bb
b

j
.

bb
b
&
.

.
j

.
? b b
.
b
J
tot zoet ge - traan

en


is

zoet

die ons her - ten trekt

en

J
j

wekt.
ver

tot zoet ge - traan

en

j

is

29

S.

al - ler - lief

wekt.
ver

Ach, al

ste kin

dje klein,

ler - lief

ste kind

wil

je

j
j

J

J
J

b
& b b .
31

S.

A.

T.

O Blijde Nacht -7-

J j J .
J

b
&bb

Wij ko - men ons hier boe - ten al

b
Vbb

? b
bb
J

klein, wil on - ze

b
& b b .

? bb
b
b
&bb
34

S.

b
&bb

on

A.

b
Vbb

on

T.

B.

ze

ze

j


J

ze

boos - heid scheld

on

ze

boos - heid scheld

b
& b b
? b b
b


J
j

J
j

ons kwijt,

on

? bb
b

j
j


.
.
.
.

b J
J

boos - heid scheld

j j j

j
j j
J

j
J J

j
.
J
j


J J

.

j

. j

J J J
j
j
j
J J J

bij - standzijn.Wij ko - men ons hier boe - ten al met d'her - der - kensal in de stal; al -

boos - heid scheld

al

met d'her - der - kensal in de stal; al -

J
j

.

J
J

.
J

met d'her - der - kensal in de stal; al -

b J J
J
J
J
J

on - ze bij - standzijn.

B.

ons kwijt,

ons kwijt,

j

J
J
j
J
J

ons kwijt,

en

en

geef ons de

za

lig- heid!

j
.

en

geef ons de

za

lig - heid.

en

geef ons de

za

lig - heid.

J
j

geef ons de

za

lig - heid.

..
..

Ach,

b
&bb
36

S.

b
&bb

O Blijde Nacht -8-

al - ler - lief

A.

T.

B.

b
Vbb
? b
bb

b
&bb
38

S.

A.

T.

ste kind

je klein,

on

ler - lief

ste kind

klein,

b
& b b .

J

J
J

b
j

V b b J J J
? b b b J J J
b
J

.
.
j j
j

? b b b J J
b
J
b
&bb

ze

bij

wil on

stand zijn.

ze

bij

stand zijn.

J
J
.
.

.
.

J
-

Wij

Wij

. j j
J
J
al

on - ze boos - heid scheld ons kwijt, en

j j j j j

j j

J J J J

J
J

j j j j
J
J
J

d'her - der - kensal inde stal; al

. j
j .

J
J J J
j
j
j j j
J
J J J

ko - men hier ons boe - ten al met

met - d'her - der - kensal inde stal; al

ko - men hier ons boe - ten al met

B.

b
& b b
? bb

Ach, al

d'her - der - kensal inde stal; al

on - ze boos - heid scheld ons kwijt, en

on - ze boos - heid scheld ons kwijt,en

j
j
J
J
J
j
j

J
J
J

on - ze boos - heid scheld ons kwijt, en

J
j

b
&bb
41

S.

b
&bb

geef

A.

b
Vbb

geef

T.

B.

O Blijde Nacht -9-

ons

za

lig

lig

heid! de

lig

heid! de

heid! de

ons

za

geef

ons

za

geef

ons

za

lig

? bb
b
b
& b b
? b b
b

heid! de

.
.
.
..
..