Vous êtes sur la page 1sur 26

] x V{j +vh M S-E, {] 10, 2015/p 19, E 1937

RNI No. MAHBIL /2009/35527

] x V{j
+vh M S--E
1, +E 37(2)]

M, {] 10, 2015/p 19, E 1937

[{` 26, Ei : { 9.00

+vh GE 67

|vEi |Ex
] xiCi <i vxE |vEx i E
(M BE, BE-+ BE- v |r E vxE x +n iCi <i)
vxE x +n ; i i E, =SS x, { +Ci, +Ci (V =i{nx E),
VnbvE xbhE +M, xbhE xvEh, xbhE xh +vE xbhE +MJ
<i |vE x i E vxE x +n S i.

] ti xE +M
] ti xE +M (U{ ] ]E jhEi xCi {x) x, 2015
ti +vx, 2003.
G. x+/M/2015/639.---- ti +vx, 2003 (2003 S 36) S E 86(1) (<) +h E 181 +x |nx
Ehi + +h ni i l Eh +x +vES { Ex {-|rxi, ] ti xE
+M u J x Ei + :--1.
1.1.
h.

I{i E, {i +h |
xx ] ti xE +M (U{ ] ]E jhEi xCi {x) x, 2015, +

1.2.

x {h ] V M i.

1.3.

x E V{ji iS |rS nxE{x +i i.

2.
2.1

J
nx M +l +{Ii x, xv,--(B)

+vx

M S--E--67----1

hV ti +vx, 2003 (2003 S 36) ;


(1)

] x V{j +vh M S-E, {] 10, 2015/p 19, E 1937

() nE SG E nE Ev hV vi ih {xvEx V EvEi VS nE i
E + i Ev ;
()

+M

hV +vxJ l{x Ehi + ] ti xE +M ;

(b)

OE

hV +vxJ J Ehi + OE ;

(<) EiMi Mh hV ih {xvE +h OE Si {{ ix x Z E]


(kW)/E] +{+ (kVA)/ +Ci (HP) v Ei xn|h + Mh VEi, ih
{xvE iv + +] ix E + Ei V EiMi MhS iin Ehi + x i,
V <iE, {` Eh Sxr + ;
(B)

ti

{` i hV +vxS E 50 +iMi +Mx xn] E ti {` i ;

(V) {j OE hV + OE V iS VMi U{ E Vx =S `Eh (=x]M ]CS)


1 {I E Ii + ] ]E ( { ) xi jh V, i:S VS MV {hi& E +i:
Mh` {i +h E {hS =q +h ih {xvES {` Iji VS OE Vi
M-xh ]J E `S OES nJ + :
{i + E, + xi jh, + OES E jh OE bx nh jl l/Ci S ES
+ E +h/E i {j OE +l jl l/Ci Si Shi i + ;
(BS) +i-VbhS `Eh hV {j OES VMi ] /ih {xvES E]-+=]/
SM+S M ]xx { jh VbhS `Eh :
{i + E, =SS n {i Vb {j OES ii, +i-VbhS `Eh hV + OES
={EhS +v ` ih {xvES ] E{]i M ]xx { jh VbhS `Eh ;
(+) <x< hV ih {xvEx {` E nE/E {h nE E E <x< / E
{h <x<, V + i ;
(V) xCi ] hV ti {` iv J Ehi +|h + >V ], Vv nx +i
xi VS xn PhS nJ Ii +, E >V ]S Vb, V{E BE VS +iS i n VS
xiS xn Ph` +, V + i ;
(E) xCi {x l hV + l VS +iMi {j OES VMi xCi ] U{
{ jh V, M + nE Evi ih {xvEx {` E VS {h Vx Exi,
= E V, +, + {xvE ni ;
(B) xCi {x Vbh E hV xCi {x l +i +hh` ih {xvE {j OE
x E E;
(B) vx + l/Ci hV xix >V JnS vxS ( +{+ ) xx Eh +{+
xi +Mx xn] E + xix >V JnS vxS Vx {ii Eh +E + + l/Ci ;
(Bx) VM hV v U{{ +l Vx, <i E {i v v Ehi Ij E iS BE M
E iS Ci { S +, Vx ih {xvEx VS {` Eh` M ] n + ;
(+) U{ { jh v hV OES VMi ] ]E ({) ti jh
V + OE E jl Ci/lS ES + +h/E iSEbx Shi i +, Vl ] ]E
ijYxS vix |ES {i l] Vi Ehi i ;

] x V{j +vh M S-E, {] 10, 2015/p 19, E 1937

({) xix >V |h{j (+<) hV Ep ti xE +Mx xn] E E{ri


+xx xMi Ehi + |h{j ;
(C) {i Ev hV Eb i B|S { n{x h +h {f i
SS BEi n {h Ev.
2.2 (+) xi {hi + n E n|M VS l ix J Ehi + x {i VS
+vxi J Ehi + + i iS +l +vxi ix nhi + +lx ; +h V iS J
+vxi Ehi + x i ix nS E V vxbS ti =tM M + Ehi +vxi
nhi + +lx ;
() xS ` +xni <OV xv Ehi nS /VES +l xSi Eix Ehi n
=n +h/E Ehi Mi +f <OVi x O vhi i.

M + - vh
3.

xCi {x lS vh +]

3.1 V {j OEx ih {xvES V Vb U{ { jh + E hS


<SU + ix ih {xvEEbx ni +h |l h |l |vx ik xCi {x l h
{xM nhi < :
{i + E, + jhS ih {xvES V +i-Vbh, Ep ti |vEh (<B) (lxE V
xiS jiS Vbh` ijE xE) x, 2013 v xn] Ehi + E i xn] Ehi i
+ xE +h xE x, +xx Ehi <.
3.2 V OEx x h{ U{ { jh +, ix xS {ii EhS
+vx x, ix ih {xvES V Vbh nh |vx nhi <.
4.

ih jS {i IiS n

4.1

ih {xvE {j OEx xCi {x l xi xn] E|h h {xM n< ;

{i + E, xCi {x l +iMi ] ih j Vb U{ { jhS BEji Ii +


ih jS |hi IiS 40 % {I Vi x :
{i +hJ + E, + xCi {x Vbh |hi IiS 40 % {I Vi ZnJ ih {xvE ti
S i + Ex iS S Exi xCi {x Vbh {xM n> E.
4.2 ih {xvE xCi {x l +iMi U{ { jhS Vbh` |iE ih j ={v
+ IiS i, xS +vSx{x ix (3) xS +i iS Ei-l n<. ih {xvE
ixi ih j-x ={v + Ii +h xCi {x liMi { jhS BEji Ii
iS i i ik +ti E +h n i ix x {xiS MSS xi iS Ei-l
={v E.

M - ijE l
5.

{j OE +h CiMi |E{ Ii

5.1 {j OES VMi Vbh tS U{ { jhS Ii, {j OES EiMi Mh (EBv)


E V (E]v) {I Vi x :
M S--E--67----1+

] x V{j +vh M S-E, {] 10, 2015/p 19, E 1937

{i + E, Ehi {j OES VMi S U{ { jhS E Ii ={C i x 4.1 v


xn] Ex vi ih jS ={Mi +h BEji IiS +vx x + ;
{i +hJ + E, jhS |hi Iiv {S ]CCS ni ii {xM nhi <.
5.2 ih {xvES V U{ { jhS Vbh` IiS n, ] ti xE
+M (ih {xvES EiS xE, ti {` ES Ev +h {<S xSiEh) x, 2014
v x 5.3 v xn] Ehi +|h i, V v J|h +i :--ih V U{
{ jh V B n {i
VbS i {i
(2)

+x. G.
(1)
1
2

230/240 ] ( M V)
400/415 ] (ix V)

11 E +h i

5.3

U{ { jhEi E {i
(3)
8 E] /40 +{+{I E
150 E] /187 EB{I E (xM{E Iji)
80 E] /100EB{I E (+x Iji).
150 E]/187 EB{I Vi +h 1000 EB{I E
( < xM Iji) 80 E]/100 EB{I Vi +h
1000 EB{I E (+x Iji).

xE ih {xvES V Vbh Mh Ci U{ { jhx M i.

5.4 =SS-n (11 E i) OE iS P-n jh U{ { jh +h Vb


Ei :
{i + E, + |Eh, xCi ] jS =SS nS V hi <.
5.5 {j OE iS VMi MM `Eh U{ { jhS l{x E E, hf E iS
Iii f E E :
{i + E, xi xn] E CiMi IiS n{I + jhS BEh Ii Vi +h x.
6.

ih V/ Ob S +iVbh, xE +h Iii

6.1 ih {xvE, iS ih V U{ jhS +i-Vbh, Ep ti |vEh (lxE V


xiS jiS Vbh` ijE xE) x, 2013 +h Ep ti |vEh (Iii +h ti {` vS
={) x, 2010 +h ] ti xE +M (V Ob i) x, 2006 v xn] Ehi + E
i xn] Ehi i + i{ ], xE +h +x iin S +x{ +, S EV P<.
6.2

{j OE ] E-+{ E i U{ { jh E :

{i + E, {j OEx ] E-+{ Vbh PhS { E i, <x] E-+{` M M E


M VhEx Ob {` S xix ]v / lxE xh Z V (bV) Obv Vh{x J hi < +h
Si iS iSi + nx +x SnJ hi i.
6.3 U{ jhv Ehi Pb Z xCi ]S `Eh{i jhS Ii Sx, nJ +h
Ehi Pb Z iS niS Vn {j OE +h {f jhv, xCi ]i + Vn
vi ih {xvE :
{i + E, x 7.4 v xn] E >V xiS ]S nJ ih {xvEEbx Ehi <.

] x V{j +vh M S-E, {] 10, 2015/p 19, E 1937

6.4 Ob +l {` `{{ hS Evi ih {xvES V{x { jhS +bM Eh`


{j OE =Si I {.
6.5 U{ { jh{x +{ ih jh Ehi +{Pi E xEx ]h`, +{Pi E xEx
hS Ehi vE =i{z Z, + jh ih V{x Ehi Jbi EhS ih {xvE CE
:
{i + E, {j OE i&S V {Ei iS U{ jh +bM {i { E.
6.6 ih {xvE +h {j OE Ep ti |vEhS vi xv xn] Ehi +|h
+{+{ E +h Vn { {bi.
7.

xCi {x l

7.1 xCi {x lv +Eix BE M-V E BE m-VS xCi ] + i ih {xvEEbx


xSi Ehi + +iVbhS `Eh +.
7.2

xCi ] Ep ti |vEhx ] h` +h Sx` E xEx +.

7.3 ih {xvE {j OES VMi xCi ], ti {` iv iinx i&S JSx Jn E


+h :
{i + E, {j OE E-M]x (]+b ) V nS EIi i + i xCi ]v ]+bv {S +h
xiS xn PhS Ii + ;
{i +hJ + E, ih {xvE {j OES tx ]B V xCi ] ;
{i + E, {j OE xCi ]S Jn i& EhS { xb E +h iS SSh +h hS E ih
{xvE E.
7.4 ih {xvE ]MS ={Eh {h, h, SSh Eh iS nJ Eh +h M
+ xE +h i{ ] S {x Eh Vn .
7.5 V {j OE xix >V JnS vx +h l/Ci + +h U{ { jhu xh Z
V {j OES xix >V JnS vxS (+{+) {ii Eh` VhS {j OES <SU + i Ep ti
|vEhS xS {ii Eh V xi ] {j OE i&S JSx Jn E +h iS VMi =Si `Eh
.
7.6 V ih {xvES {j OES U{ { jhu xh Z V iS xix >V JnS
vxS (+{+) {ii Eh` VhS <SU + i ih {xvE iS i&S JSx {j OES ix
Ep ti |vEhS xS {ii Eh V xi ] {j OES VMi =Si `Eh .
7.7

V xi ]S nJ ih {xvEi iS JSx Ehi <.

7.8 xCi ] +h V xi ] {j OES VMi ih {xvE ]v xn Ph` V{h


{S i < + `Eh hi i.
8.

+V +h xnhS E{vni

8.1 {j OE U{ { jhS vi ih {xvES ih V VbhEi ih {xvEEb


. 500 (.{S), OES V +l EiMi Mh, V + i, 5 E] {i + i +h i{I Vi +
i . 1000 (. BE V) E +M xSi E + xnh E +V E +h ih {xvE n +VS
{S n< :

] x V{j +vh M S-E, {] 10, 2015/p 19, E 1937

{i + E, ih {xvE xS |vnS nxE{x nx (2) xS +i + +V Eh` E


h` +x-<x vS { ={v Ex n<.
8.2 U{ jhS ih {xvES ih V VbhEi +V Eh`S E{vni xiS
{]-1 v nhi + +. iS U{ jhS ih {xvES ih V VbhEi {j OEx
vi ih {xvEEb n ES xx +V i{h-S xiS {] - 2 v nhi + +.
8.3 U{ jh BJt ] j h`S Ehi +V xEh{, ih {xvE OE
j] ni Eh` 15 nS E +Eix Vi EvS x] n<. V +V ih jv { Ii ={v
xS Ehi V Ei i x i + +V, n Ii ={v Zxi VS { OEx E +,
GS V`ix Si Phi <.
9.

xCi {x Vbh E

9.1 ih V U{ { jhS VbhEi V nxi, {i {j OEx U{


jh{x |iI xi Eh{, ih {xvE +h {j OE xCi {x Vbh E Ei.
9.2 xCi {x Vbh ES xx xiS {] - 3 v nhi + +x iv x Mi
JhS +vx x, ih {xvE iv n E E.
9.3 ih {xvE +V <i vi +h xCi {x Vbh ES xx iS M + E{ri
xS +vSx{x nx (2) xS +i iS E i-l +h lxE Ev nJ ={v Ex n<.
9.4

n E (20) +i :

{i + E, {j OE ih {xvE i (30) nS Sx n>x Ehi E {]i +h E;


{i +hJ + E, {j OEx Ei Ehi +]S M E +h ih {xvEEbx +]S M Ei
E Ehi +x v EhS =J + J Sx {x 30 nS +i, E V Vi Ev nhi <
i Evi, n Mi ={Vx E M x i, ih {xvE 30 nS Sx n>x, E {]i +h E ;
{i + E, {{ ix n E E {]i +hi <.
9.5 {j OE, E {]i +xi, ih {xvES V Vb iS U{ { jh
ibi Jbi E.

M E - hVE l
10.

>V J +h {i

10.1 ih {xvES V U{ { jhS VbhS nxE{x {j OEx xi +h +i


E VS ` hi i.
10.2

ih {xvE |iE nE Ev`, J ij{h nJ :--(+) {j OEx xi E VS BEh x] ;


() {j OEx +i E VS BEh x] ;
(E) {j OEx +n S nEi +Ehi + VS BEh xCi x] ; +h
(b) {f nE EvEi {f +fhi + VS BEh xCi x] :

{i + E, nE Ev nx xi E VS x] +i E VS x]{I Vi +i i xi
E + Vn VS x] {f nE Evv V x] hx nJhi i ;

] x V{j +vh M S-E, {] 10, 2015/p 19, E 1937

{i +hJ + E, Ehi nE Ev nx {j OEx +i E VS x] ix xi E VS


x]{I Vi +i i ih {xvE VS V x]S Vx Ex xCi V {` nE (<x< ) {`.
10.3 ih {xvE, |iE +lE S +J, +Mx ih {xvE vi ` xi n
V JnS nx +Vi xCi V x] {f i { xi Jn E :
{i + E, |iE {i EvS i, {f +fhi + +i:I{i BEji V, x hx -Si
Ehi <.
10.4 V {j OE ]+b +vi V nS EIi i + i, Ehi E-M]i hV, SS Mh
Ei, SS Mh xixS Ei <. VS {, |l iS E-M]i +i&I{i E Vix Vi Ehi
<. nE SGi Ehi +x E-M]v VS {{I +i&I{i E ViS VS , Vn +i&I{h SS
Mh xixS Evi Ehi + + xx, Ehi <.
10.5 x 10.3 v xn] Ex, ih {xvEEbx Jn Ehi + ViS >V{ ] {j
OE n + ES {Mhx ih {xvE E +h ixiS MMS nE SGv i n E<iE CE
V hx nJ.
10.6 nEi Ehi n xh Z n +vxS E (5) i E (7) +iMi +Mx xn] E
jhEb bh` n Ehi <.
11.

xix >V JnS vx

11.1 V OE vx + l/Ci + i + {j OEx, xCi {x l+iMi U{ {


jhv E VS {S {h i {j OEx xix ji{x E >VS Jn iS >V
JnS vxS ( +{+) {ii Eh {j +.
11.2 V OE vx + l/Ci x i, + {j OEx xCi {x l+i Mi U{ jhvx
E VS {S {h vi ih {xvE` ix xix ji{xS ES >V JnS
vxS ( +{+) {ii Eh {j + :
{i + E, ih {xvE, {j OES ix {j OEx xh E +h { >VS
`h`, +E +, +iCi {x l, +E i l E.
11.3 x 10.3 v iinx ih {xvEx Jn E >VS +Vi E x] ih
{xvEx iS >V JnS vxS {ii Eh {j +i.
12.

xix >V |h{j (+<) {vni +iMi {ji

{j OEx xCi ] l+iMi xh E >V xix >V |h{j` (+< ) {j +h x.

M b
13

l EhS +vE

+M, i:x E +M ivi Cix E +VS ni, xi Ehi iin, vh


E +nu, l E E E iix ] n> E. j i{, vS EhS J xn Ehi < +h
vi > Eh Cix iS V bhS v nhi <.
14

+n E-|h xn

xS +Vh Eh`, +vxi iinS +vx x, +M +n, E-|h xn xMi


E E.

] x V{j +vh M S-E, {] 10, 2015/p 19, E 1937

15 vh EhS +vE
V +M, Ehi xi Ehi iinv n, , +{-n E vh, ivS EhS
J xn Ex, E E.
16

+bSh n EhS +vE

xi iin +i +hix V Ehi +bSh =n i +M, vh E ] +nu,


+vxi iin Mi x +bSh n Eh` i +E ] + iin E E.
{] - 1
vi ih {xvES ih V U{ { jhS Vbh`S +VEi E{ri
(B) U{ xCi {x jh h` <SUE +h E U{ jh {S OE vi
ih {xvES Ei-lx U{ xCi {x jh`S +V =ix P> E +h xnh E ijE
+V ih {xvES vi Ei n E E i +V +h E +x-<x {` E.
() ih {xvE +VS xn E +h +Vn {S-{i ix ES nS +i n< E Evi
+Vn j] E +{hi E.
() ih {xvE +VS xn ZS nxE{x 15 ES nS +i, J Si P>x, ijE
Ci + E :--(BE) V {i Vbh Mi + i B ]V ;
(nx) +VnS V /EiMi Mh;
(ix) |ii U{ { jhS |hi +=]{] B ]V;
(S) vi ih jS ={v BEji Ii;
(b) ] j U{ { jh =h`S +V xV Eh{, ih {xvE +Vn x]
{`x j]S {ii 15 nS +i E +Eix f nii, {h Eh Ex.
(<) ijEo] +f x +, +Vn U{ { jh h`S xi-{j ijE Ci
+ {h Zxi, ih {xvEEbx 7 ES nS +i {`hi < . xi-{jv U{ {
jhS E +xY Ii xn Ehi < +h xiS nxE{x 6 xS Ev` E ih {xvEEbx
fx nhi < + f EvEi, i v .
(B) +Vn, + VS vi EvS +i, E-{ii + vi i{ (V ijE i{ ],
=i{nE/ l {`n <. Ebx SSh +) n E Vv ih {xvE U{ { jhS SSh
Eh +h i h xi Ehi <.
(V) + xi |{i Zxi ih {xvE 10 ES nS +i jhS SSh EhS +h i E {h
E +h ixi 10 ES nS +i xCi ]M vx iS U{ { jh ir E.
(BS) {j OE +h ih {xvE U{ { jh xi {i jh ih V ir
Eh{ i xxi xCi {x Vbh E Ei.

] x V{j +vh M S-E, {] 10, 2015/p 19, E 1937

{] - 2
xCi {x l+iMi U{ { jh h` xx +V
ih {xvES x

: .........................................

|ii ES x

: .........................................

+V GE

: .........................................

+V S nxE

: .........................................

(+Vnx J i {]{h )
1 +VnS {h x

2 V VMi U{ ]]E jh S :
+ i VMS {k
3 nvx / < GE

4 < - +b (+)

5 {E` { {k (+)

6 tx V VbhS M

7 OE GE

8 V / EiMi Mh (E]/EB
+Ci v)

9 nhi + tx V {`S ]V
(]v)

10 S U{ jhS |ii Ii
(E]v)

11 <x]S +>]{]S `EhS ]V


(]v)

12 xnh ES i{ 5 E] {i V :
+ OE` xnh E . 500,
5 E] {I Vi V /Ei Mi Mh
+ OE` xnh E . 1000.
nxE : .........................

+VnS I

+V Vb niVS n :-1. xEiS +n E V nES |i.


2. Mn lS ii, IEiS x vh Jix, E{x +, vi ih {xvE
Eh` IEi |vEi Ei SE bx {i E `S |hi |i (M + i|h).
3. l{i Eh` |ii E jhS { b <x] +h +x ={EhS ijE i{.
M S--E--67----2

] x V{j +vh M S-E, {] 10, 2015/p 19, E 1937

10

4. xnh E +n ES {.
{S {i
./i. ........................................ SEbx ......................... E] IiS U{ ] ]E jh
h` J i{|h +V |{i Z :--|{i ZS nxE
(1)

nxE :

+VnS x

+VS GE

tx OE GE

(2)

(3)

(4)

(|vEi +vES {nx I).

U{
] ]E jhS Ii
(5)

] x V{j +vh M S-E, {] 10, 2015/p 19, E 1937

11

{] - 3
xCi {x Vbh ES xx
E |l {IE hx {j OE (x) ..............................................................................................
h ({k) ........................................................................................................................................................
+h
ui {IE hx ih {xvE ............................................................................. (lx {f {xvE
hx vhi <) VS xnhEi E ({k) ........................................................................................,
nP v `Eh ................................................................................... l V ......................................
(nxE) ............... (x) ................. () Ehi + +.
V+l, {j OEx ] ti xE +M (U{ ] ]E jhEi xCi {x) x, 2015 (xCi
{x x), +iMi xCi {x l V nh` {xvEEb +V E + +h V Vbh Mi + ;
+h V+l, {j OE iS E] IiS ]]E jhvx xh Z V {xvES Vv
+i&I{i Eh` ih V Vbh nh i Z +.
nx {IE l J|h i Z +i :----1.

{ji

ih Vi x Ph` U{ ] ]E jh M + xES {ii Ei + +h {j OE


ES Evv jhS nJ E.
2. ijE +h +i-VbhS +Ei
2.1 ]M l +h U{ { jhS {xvES V +i Vbh, xCi ]M xv
iinx +h Ep ti |vEhx lxE V xiS jiS Vbh`S +h ] hS +h ijE xE
+h xEx Ehi <.
2.2 {j OE, {xvES V U{ ] ]E jhS Vbh{, +x b< (nx
Si +h <x] S +iv +h iSi V) +h {xvE, ih VS
ni +h nJ`, +Ei +, il | Ei <.
2.3 {xvE <] /+i-VbhS `Eh +h ]MS `Eh xn] E.
2.4 {xvE, V MV + i, {j OE iS jhi i, V E, ]V, i, E] E,
jhv +]S li E.
3 Iii
3.1 ih jh Vb ={Eh vi +i] (+<<< /+<) E i xES (+B) {ii
Eh +i +h ti ={EhS bh Ep ti |vEhx Ii +h ti {` v xn] E
+EiS {ii E.
3.2 U{ ] ]E jhS Sx, l{x, nJ +h Sx + ix Ehi < E, i U{
]]E jh iS {xvES VS Iii {E `.
3.3 {j OES U{ ]]E jh {xvES +x OEx E kx xEx {Si +S
+h/E i {i {h Ei +S ih {xvES i Z, {xvEEbx xn , {j OE
U{ ] ]E jh ibi ih jh{x Jbi E +h {xVbh+v JSx vhiE ={ V.
M S--E--67----2+

] x V{j +vh M S-E, {] 10, 2015/p 19, E 1937

12

3.4 Ob {` n +ix U{ { jhvx E bM Z Ehi +{Pi Pbx i x / |h


x nJ{i Z E iiS xEx Z {xvE Vn h x. + |M + +{Pi > x hx
ih {xvE Ehi OES ti bh Jbi E E.
4. +x {xM +h V
{j OE ih V U{ ] ]E jh Vbh{, M +, ti xIE, xM{E E +x
|vEhEbx Ehi vxE V +h {xM .
5. ES Ev +h E {]i +hh
5.1

n E (20) S Ev` , {i i ni{ J Eh {]i +hi < :--(+) {{ ix; E


() {j OEx {xvE 30 nS x] n>x;

(E) {j OEx Ei Ehi +]S M E E xCi ]M xi iinS {xvEEbx


+]S M Zi J Sx xi 30 nS +i E +x V Evi n +]S Mi
={Vx E x i E {xvEx +x Ehi v Eh J E i {xvE 30 nS Sx n>x
E {]i +h E.
6. | +h Jbi Eh
6.1 {j OE {xvE U{ ]]E jhS ]M ={EhS `Eh +h V Jbi Eh
vxS, nx Si iSi, `Eh | n<.
6.2 +hhS E ih jh ni nJEi n ` hS {lii, V U{ { jhS
V Jbi Eh nx -Si +h i-Si, vx{i | Ei x i ih {xvE i VMS ti
{` Jbi E E.
6.3 Ei Jb 5 +iMi E {]i +xi, {j OE U{ { jh {xvES V{x
Jbi E.
7. ni
7.1 nx {I{E Ehi {IS xEV{h E Mix U{ ] ]E jh E {xvES
ih jhS Vbhi +h jhS Sxi xEx E {i {h Z nx {I {{x xEx{< nhS
ni.
7.2 x E i Ehi i], i +bl Z i], Ei i] E Jii i]
E +|iI, {h{, +xME E xEx, ii, {i i{iS ni x i, nbiE E ni
xEx{<, Ev E +x Eh =n ni, i] E xEx, ` nx {I BEEx Vn h xi.
8. hVE {i
8.1

Ev hVE {i xCi {x xx Ehi i.

8.2 Ob/Vv V {` `{{ Z, {j OES U{ ] ]E jh {xvES Vv


E =V +i:I{i E Ei x i, {xvE Ehi xEx{< nh Vn h x.
8.3 tx {x l V xCi {x xx +xx x i tx {x lBV u-niE ] (
E]/] +{]b) E BE ]S Vb ( xi xCi ] S Jx) +h ti xiS {x` M
V xi ] {hi <. >VS +i-xiS xn` {xvES V +i-VbhS `Eh
u-niE ] ( E]/] +{]b) hi <.

] x V{j +vh M S-E, {] 10, 2015/p 19, E 1937

13

8.4 BES `Eh MM ] Cv BE-niE +h u-niE E ]S Vb hi i.


8.5 {xvE ]v xn PhS xVi nxE V ]v xn xCi >V` E V nE xMi
E. xi E >V +i E >V{I Vi +, xCi {x x, 2015 v xn] Ehi +|h,
{xvE xi E xCi >V V V x] hx nJ. xi E >V +i E >V{I E +,
+Mx OE M + MEi xi n V nx +i E xCi >V` {j OE ih
{xvE CE +n E.
9. VbhS JS
xCi {x l JS Mi, U{ ]]E jhS =h vi JS {j OE x E.
10. nS xEh
10.1

Ei Mi/i =n Ehi n nx {IEbx nxx +h x ix ii bhi <.

10.2 nS {xvEEbx xEh x Z, {j OE vi xiMi l{x Ehi + vi OE


Mh xh SEb nn M E.
InS ={lii (x) ............................................................................., ({j OE)` +h iS ix
(x) ............................................................. ({xvE) ` +h iS ix (x) .........................................
....................................................... E x Ei +i.

+x E,
<,
nxE 10 {] 2015.

S,
] ti xE +M.

] x V{j +vh M S-E, {] 10, 2015/p 19, E 1937

14

MAHARASHTRA ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, MUMBAI


Maharashtra Electricity Regulatory Commission (Net Metering for Roof-top Solar
Photo Voltaic Systems) Regulations, 2015
ELECTRICITY ACT, 2003
No. MERC / Legal /2015 / 639.In exercise of the powers conferred under Sections 86(1) (e)
and 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, and
after previous publication, the Maharashtra Electricity Regulatory Commission hereby makes
the following Regulations, namely :
1.

Short title, extent and commencement

1.1. These Regulations may be called the Maharashtra Electricity Regulatory Commission
(Net Metering for Roof-top Solar Photo Voltaic Systems) Regulations, 2015.
1.2.
1.3.
Gazette.
2.
2.1.

These Regulations shall extend to the whole of the State of Maharashtra.


These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official
Definitions
In these Regulations, unless the context otherwise requires,

(a) Act means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) ;


(b) Billing Cycle or Billing Period means the period for which the electricity bill is raised
by the concerned Distribution Licensee ;
(c) Commission means the Maharashtra Electricity Regulatory Commission constituted
under the Act;
(d) Consumer means a consumer as defined in the Act ;
(e) Contract Demand means the demand in kilowatt (kW) or kilovolt ampere (kVA) or
Horse Power (HP), as mutually agreed between the Distribution Licensee and the consumer,
and as entered into in an agreement in which the Distribution Licensee makes a commitment to
supply in accordance with the terms and conditions contained therein ; or equal to the Sanctioned
Load, where the Contract Demand has not been provided in such agreement ;
(f) Electricity Supply Code means the Electricity Supply Code specified by the Commission
under Section 50 of the Act ;
(g) Eligible Consumer means a consumer of electricity in the area of supply of the
Distribution Licensee who uses or intends to use a Solar Photo Voltaic (PV) generating System
having a capacity less than 1 MW, installed on a roof-top or any other mounting structure in his
premises, to meet all or part of his own electricity requirement, and includes a Consumer catering
to a common load such as a Housing Society :
Provided that such generating System may be owned and/or operated by such Consumer, or
by a third party leasing such System to the Consumer.
(h) Inter-connection Point means the interface of the Solar PV System with the outgoing
terminals of the meter / Distribution Licensees cut-outs/ switchgear fixed in the premises of the
Eligible Consumer :
Provided that, in the case of an Eligible Consumer connected at the High Tension (HT)
level, the inter-connection point shall mean the interface of the Solar PV System with the outgoing
terminals of the Distribution Licensees metering cubicle placed before such Consumers
apparatus.
(i)Invoice means a Monthly Bill or Supplementary Bill, or Monthly Invoice or
Supplementary Invoice, as the case may be, raised by the Distribution Licensee ;

] x V{j +vh M S-E, {] 10, 2015/p 19, E 1937

15

(j) Net Meter means an energy meter as defined in the Electricity Supply Code which is
also capable of recording both the import and export of electricity, or a pair of energy meters,
one for recording the import and the other for recording the export of electricity, as the case may
be ;
(k) Net Metering Arrangement means an arrangement under which a Roof-top Solar PV
System with Net Meter installed at an Eligible Consumers premises delivers surplus electricity,
if any, to the Distribution Licensee after setting off the quantum of electricity supplied by such
Licensee during the applicable Billing Period ;
(l) Net Metering Connection Agreement means an agreement entered into by a Distribution
Licensee and an Eligible Consumer for executing a Net Metering arrangement ;
(m) Obligated Entity means an entity required to fulfill a Renewable Purchase Obligation
(RPO) as specified by the Commission in Regulations governing such Obligation (the RPO
Regulations) ;
(n) Premises means and includes roof-tops or any areas on the land, building or
infrastructure or part or combination thereof in respect of which a separate meter has been
provided by the Distribution Licensee for the supply of electricity ;
(o) Roof-top Solar PV System means the Solar Photo Voltaic power System installed on a
Consumers premises, and owned and/or operated by such Consumer or by a third party, that uses
sunlight for direct conversion into electricity through Photo Voltaic technology ;
(p) Renewable Energy Certificate means the Certificate issued in accordance with the
procedures specified by the Central Electricity Regulatory Commission ;
(q) Settlement Period means the period beginning from the first day of April of a calendar
year and ending with the thirty-first day of March of the following calendar year.
2.2. Words and expressions used in these Regulations which are not specifically defined
herein but are defined in the Act shall have the meaning assigned to them in the Act; and, if not
defined in the Act, shall have the meaning assigned to them in any Act of Parliament or the State
Legislature applicable to the electricity industry.
PART A GENERAL
3.

General Conditions of Net Metering arrangement

3.1. Net Metering arrangement shall be permitted by the Distribution Licensee on a nondiscriminatory and first come, first serve basis to Eligible Consumers who have installed or
intend to install a Roof-top Solar PV System connected to the Network of such Distribution
Licensee :
Provided that the inter-connection of such System with the Network of the Distribution
Licensee is undertaken in accordance with the standards and norms specified in the Central
Electricity Authority (CEA) (Technical Standard for Connectivity of the Distributed Generation
Resources) Regulations, 2013 or as may be specified in future.
3.2. Priority for such connectivity to the Network of the Distribution Licensee shall be
accorded to consumers who have installed Roof-top Solar PV Systems before the commencement
of these Regulations, subject to their compliance.
4.

Capacity limits at Distribution Transformer level

4.1. The Distribution Licensee shall allow Net Metering Arrangement to Eligible Consumers
as specified in these Regulations :
Provided that the cumulative capacity of all Roof-top Solar PV Systems under Net Metering
Arrangements connected to a particular Distribution Transformer of the Licensee shall not exceed
40% of its rated capacity :

] x V{j +vh M S-E, {] 10, 2015/p 19, E 1937

16

Provided further that the Distribution Licensee may allow Net Metering connectivity
exceeding 40% of such rated capacity upon consideration of a detailed load study carried out
by it.
4.2. The Distribution Licensee shall provide information on its website regarding the
capacity available on each Distribution Transformer for connecting Roof-top Solar PV Systems
under Net Metering arrangements within three months from the notification of these Regulations.
The Distribution Licensee shall thereafter update the Distribution Transformer-wise capacity
available and the cumulative capacity of the Roof-top Solar PV Systems installed under Net
Metering arrangements quarterly, and provide the information on its website in the month
following the close of the relevant quarter.
PART B TECHNICAL ARRANGEMENTS
5.

Eligible Consumer and individual Project capacity

5.1. The capacity of the Roof-top Solar PV System to be connected at the Eligible Consumers
premises shall not exceed his Contract Demand (in kVA) or Sanctioned load (in kW) :
Provided that the maximum Roof-top Solar PV System capacity to be installed at an Eligible
Consumers premises shall be subject to the cumulative capacity of the relevant Distribution
Transformer which has already been utilized, as specified in Regulation 4.1 :
Provided further that a variation in the rated capacity of the System within a range of five
percent shall be allowed.
5.2. The capacity limits for the connectivity of a Roof-top Solar PV System to the Network
of the Distribution Licensee shall be as specified in Regulation 5.3 of the MERC (Standards of
Performance of Distribution Licensee, Period of giving Supply and Determination of
Compensation) Regulations, 2014, which are presently as follows, or as may be specified in
future :
Sr.
No.
(1)

AC Voltage level at which


Roof-top Solar PV System is to be
connected to the Distribution Network
(2)

230/240 V (Single Phase )

400/415 V (Three Phase )

Maximum limit for Roof-top Solar


PV System
(3)
Less than 8 kW/40 A
Less than 150kW/187 kVA (in Municipal
Corporation areas)
Less than 80kW/100 kVA
(in other areas)

11kV and above

Above 150kW/187 kVA and less than 1000 kVA


(in Mumbai Metropolitan Region)
Above 80kW/ 100 kVA and less than 1000 kVA
(in other areas)

5.3. These norms shall apply only to Roof-top Solar PV Systems which seek connectivity
with the Networks of the Distribution Licensees.
5.4. HT (11 kV and above) Consumers may install and connect Roof-top Solar PV System at
their LT Bus Bar System :
Provided that, in such cases, the Net Meter shall be installed on the HT side of the
Transformer.
5.5. An Eligible Consumer may install or enhance the capacity of, or upgrade the Roof-top
Solar PV Systems at different locations within the same premises :
Provided that the total capacity of such Systems within the same premises shall not exceed
the individual capacity limits specified in these Regulations.

] x V{j +vh M S-E, {] 10, 2015/p 19, E 1937


6.

17

Inter-connection with the Distribution Network / Grid, Standards and Safety

6.1. The Distribution Licensee shall ensure that the inter-connection of the Roof-top Solar
PV System with its Network conforms to the specifications, standards and other provisions
specified in the CEA (Technical Standard for Connectivity of the Distributed Generation
Resources) Regulations, 2013, the CEA (Measures relating to Safety and Electric Supply),
Regulations, 2010 and the Maharashtra Electricity Regulatory Commission (State Grid Code)
Regulations, 2006, or as may be specified in future.
6.2. The Eligible Consumer may install a Roof-top Solar PV System with or without battery
back-up :
Provided that, if an Eligible Consumer opts for connectivity with a battery back-up, the
inverter shall have a separate back-up wiring to prevent the battery/ decentralized generation
(DG) power from flowing into the grid in the absence of grid supply, and that an automatic as
well as manual isolation switch shall also be provided.
6.3. The Eligible Consumer shall be responsible for the safe operation, maintenance and
rectification of any defect in the Roof-top Solar PV System upto the point of Net Meter, beyond
which point such responsibility, including in respect of the Net Meter, shall be that of the
Distribution Licensee :
Provided that the Solar Generation Meter specified in Regulation 7.4 shall be maintained by
the Distribution Licensee.
6.4. The Eligible Consumer shall provide appropriate protection for islanding of the Rooftop Solar PV System from the Network of the Distribution Licensee in the event of grid or supply
failure.
6.5. The Distribution Licensee shall have the right to disconnect the Roof-top Solar PV
System from its Network at any time in the event of any threat of accident or damage from such
System to its distribution system so as to avoid any accident or damage to it :
Provided that the Eligible Consumer may use his Roof-top Solar PV System in islanding
mode for his own consumption.
6.6. The Distribution Licensee and Eligible Consumer shall discharge their respective roles
and responsibilities as specified in the relevant Regulations of the Central Electricity Authority.
7.

Metering Arrangements

7.1. The Net Metering Arrangement shall include a single-phase or a three-phase Net Meter,
as may be required, located at the point of inter-connection as ascertained by the Distribution
Licensee.
7.2. The Net Meter shall conform to the standards specified by the CEA for installation
and operation of meters.
7.3. The Net Meter in the premises of the Eligible Consumer shall be procured and installed
by the Distribution Licensee at its own cost and in accordance with the provisions of the Electricity
Supply Code :
Provided that, if the Eligible Consumer is within the ambit of Time-of-Day (ToD) Tariff, the
Net Meter installed shall be capable of recording ToD consumption and generation :
Provided further that the Distribution Licensee shall replace the meter of an existing Eligible
Consumer with a Net Meter :
Provided also that the Eligible Consumer may opt to procure, at his cost, the Net Meter for
testing and installation by the Distribution Licensee.
7.4. The Distribution Licensee shall be responsible for the supply, installation, testing and
maintenance of the metering equipment, and its adherence to the applicable standards and
specifications.

M S--E--67----3

] x V{j +vh M S-E, {] 10, 2015/p 19, E 1937

18

7.5. The Eligible Consumer shall install, at his own cost, a Solar Generation Meter
conforming to the applicable CEA Regulations at an appropriate location to measure the energy
generated from the Roof-top Solar PV system, if he is an Obligated Entity and desires that such
energy be counted towards meeting its RPO.
7.6. The Distribution Licensee shall install, at its own cost and with the consent of the
Eligible Consumer, a Solar Generation Meter conforming to the applicable CEA Regulations at
an appropriate location to measure the energy generated from the Roof-top Solar PV System if it
desires that such energy be counted towards meeting its RPO.
cost.

7.7.

The Solar Generation Meter shall be maintained by the Distribution Licensee at its

7.8. The Net Meter and the Solar Generation Meter shall be installed at such locations in
the premises of the Eligible Consumer as would enable easy access to the Distribution Licensee
for meter reading.
8.

Procedure for Application and Registration

8.1 The Eligible Consumer shall apply to the concerned Distribution Licensee for
connectivity of the Roof-top Solar PV System with the Licensees Network along with a registration
fee of Rs. 500 (five hundred) and Rs. 1,000 (one thousand) for Consumers with Sanctioned Load or
Contract Demand, as the case may be, upto and above 5 kW, respectively, or such other amount
as may be stipulated by the Commission from time to time; and the Distribution Licensee shall
acknowledge receipt of such application:
Provided that the Distribution Licensees shall provide the option of making such application
and payment of fees by electronic means online within two months from the date of publication of
these Regulations.
8.2. The procedure for application for connectivity of a Roof-top Solar PV System with the
Network of the Distribution Licensee is set out at Annexure 1 of these Regulations. The model
Form, along with check-list, for application to be made by the Eligible Consumer to the concerned
Licensee is at Annexure 2.
8.3. Before rejecting any application for setting up a Roof-top Solar PV System at a particular
Distribution Transformer, the Distribution Licensee shall serve the applicant with a notice to
rectify, within 15 days or such longer period as may be necessary, the deficiencies. In case approval
cannot be granted due to inadequate Distribution Transformer capacity, the application may be
considered, in chronological order of seniority and if the consumer so opts, after such capacity
becomes available.
9.

Net Metering Connection Agreement

9.1. The Distribution Licensee and Eligible Consumer shall enter into a Net Metering
Connection Agreement after approval of connectivity of the Roof-top Solar PV System with the
distribution Network but before the start of actual generation from the System.
9.2. A model Net Metering Connection Agreement, which the Distribution Licensee may
modify suitably subject to consistency with these Regulations, is provided at Annexure 3.
9.3. The Distribution Licensee shall make available the Agreement format, along with the
applicable procedure and Application and other relevant forms, on its website and also at its
local offices within two months of notification of these Regulations.
9.4.

The Agreement shall remain in force for twenty years:

Provided that the Eligible Consumer may terminate the Agreement at any time by giving 30
days notice to the Distribution Licensee;
Provided further that the Distribution Licensee may terminate the Agreement by giving 30
days notice if the Eligible Consumer breaches any term of the Agreement and does not remedy

] x V{j +vh M S-E, {] 10, 2015/p 19, E 1937

19

such breach within 30 days, or such other longer period as may be provided, of receiving notice
from the Licensee of such breach, or for any other valid reason to be communicated in writing;
Provided also that the Agreement may be terminated at any time by mutual consent.
9.5. The Eligible Consumer shall, upon termination of the Agreement, disconnect forthwith
its Roof-top Solar PV System from the Distribution Licensees Network.
PART C - COMMERCIAL ARRANGEMENTS
10.

Energy Accounting and Settlement

10.1. The accounting of electricity exported and imported by the Eligible Consumer shall
become effective from the date of connectivity of the Roof-top Solar PV System with the distribution
Network.
10.2.

For each Billing Period, the Distribution Licensee shall show separately :

(a) the quantum of electricity Units exported by the Eligible Consumer ;


(b) the quantum of electricity Units imported by the Eligible Consumer ;
and

(c) the net quantum of electricity Units billed for payment by the Eligible Consumer ;
(d) the net quantum of electricity Units carried over to the next Billing Period :

Provided that, if the quantum of electricity exported exceeds the quantum imported during
the Billing Period, the excess quantum shall be carried forward to the next Billing Period as
credited Units of electricity;
Provided further that, if the quantum of electricity Units imported by the Eligible Consumer
during any Billing Period exceeds the quantum exported, the Distribution Licensee shall raise
its invoice for the net electricity consumption after adjusting the credited Units.
10.3. The unadjusted net credited Units of electricity as at the end of each financial year
shall be purchased by the Distribution Licensee at its Average Cost of Power Purchase as approved
by the Commission for that year, within the first month of the following year:
Provided that, at the beginning of each Settlement Period, the cumulative quantum of injected
electricity carried forward will be re-set to zero.
10.4. In case the Eligible Consumer is within the ambit of ToD tariff, the electricity
consumption in any time block, i.e. peak hours, off-peak hours, etc., shall be first compensated
with the quantum of electricity injected in the same time block. Any excess injection over and
above the consumption in any other time block in a Billing Cycle shall be accounted as if the
excess injection had occurred during off-peak hours.
10.5. The Distribution Licensee shall compute the amount payable to the Eligible Consumer
for the excess solar energy purchased by it as specified in Regulation 10.3, and shall provide
credit equivalent to the amount payable in the immediately succeeding Billing Cycle.
10.6. The Eligible Consumer shall have recourse, in case of any dispute with the Distribution
Licensee regarding billing, to the mechanism specified by the Commission under Sections (5) to
(7) of the Act for the redressal of grievances.
11.

Solar Renewable Purchase Obligation

11.1. The quantum of electricity consumed by the Eligible Consumer from the Roof-top
Solar PV System under the Net Metering Arrangement shall qualify towards his compliance of
Solar RPO, if such Consumer is an Obligated Entity.
11.2. The quantum of electricity consumed by the Eligible Consumer from the Roof-top
Solar PV System under the Net Metering arrangement shall, if such Consumer is not an Obligated
Entity, qualify towards meeting the Solar RPO of the Distribution Licensee :

M S--E--67----4

] x V{j +vh M S-E, {] 10, 2015/p 19, E 1937

20

Provided that the Distribution Licensee shall, with the consent of the Eligible Consumer,
make all the necessary arrangements, including for additional metering, as may be required for
the accounting of the Solar energy generated and consumed by the Eligible Consumer.
11.3. The unadjusted surplus Units of Solar energy purchased by the Distribution Licensee
under the provisions of Regulation 10.3 shall qualify towards meeting its Solar RPO.
12.

Eligibility under Renewable Energy Certificate mechanism

The Solar energy generated by an Eligible Consumer in a Net Metering Arrangement under
these Regulations shall not be eligible for REC.
PART D
13.

Power to Relax

The Commission may, by general or special order, for reasons to be recorded in writing and
after giving an opportunity of hearing to the parties likely to be affected, relax or waive any of
the provisions of these Regulations on its own motion or on an application made to it by any
interested person.
14.

Issue of Orders and Practice Directions

Subject to the provisions of the Act, the Commission may from time to time issue Orders and
Practice Directions with regard to the implementation of these Regulations.
15.

Power to amend

The Commission may, at any time, vary, alter, modify or amend any provisions of these
Regulations, for reasons to be recorded in writing.
16.

Power to remove difficulties

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission
may, by general or specific Order, make such provisions not inconsistent with the provisions of
the Act as may appear to it to be necessary for removing such difficulty.

] x V{j +vh M S-E, {] 10, 2015/p 19, E 1937

21

ANNEXURE-1
Procedure for Application for connectivity of Roof-top Solar PV System with
Distribution Licensees Network
(a) A consumer intending to set up a Roof-top Solar Net Metering System or who has already
installed such a System may download the Application Form from the concerned Distribution
Licensees website and submit it, duly filled, along with technical details of the System to the
concerned office of the Distribution Licensee along with registration fee, or apply and pay the fee
online.
(b) The Distribution Licensee shall register the Application and acknowledge its receipt
within three working days; or intimate the Applicant within that period of any deficiency or
incompleteness.
(c) The Distribution Licensee shall conduct a technical feasibility study within 15 working
days from the registration of the Application considering the following aspects :
(i) AC Voltage level at which connectivity is sought;
(ii) Sanctioned Load / Contract Demand of the Applicant;
(iii) Rated Output AC Voltage of the proposed Roof-top Solar PV System;
(iv) Available cumulative capacity of relevant Distribution Transformer;
(d) Before rejecting any application for setting up a Roof-top Solar PV System at a particular
Distribution Transformer, the Distribution Licensee shall serve the Applicant with a notice to
rectify, within 15 days or such longer period as may be necessary, the deficiencies.
(e) If found technically feasible, the Distribution Licensee shall, within 7 working days of
the completion of the feasibility study, convey its approval for installing the Roof-top Solar PV
System. The approval shall indicate the maximum permissible capacity of the System, and shall
be valid for a period of 6 months from the date of approval, or such extended period as may be
agreed to by the Distribution Licensee.
(f) The Applicant shall, within the period of validity of such approval, submit the work
completion report, along with relevant details (such as technical specifications, test reports
received from manufacturer / system provider, etc.), with a request to the Distribution Licensee
for the testing and commissioning of the Roof-top Solar PV System.
(g) The Distribution Licensee shall complete the testing and commissioning of the System
within 10 working days from receipt of such request, and shall install the Net Metering equipment
and synchronise the Roof-top Solar PV System within 10 working days thereafter.
(h) The Eligible Consumer and Distribution Licensee shall enter into a Net Metering
Connection Agreement in the prescribed format after the Roof-Top Solar PV System is installed
but before it is synchronized with the distribution Network.

M S--E--67----4+

22

] x V{j +vh M S-E, {] 10, 2015/p 19, E 1937


ANNEXURE-2
Model Application Form for installation of Roof-top Solar PV System under Net
Metering arrangement
Name of Distribution Licensee [

Name of Administrative Office [

Application No. _____________________________


Date of Receipt ____________________________
(To be filled by the Applicant in Block Letters)
1. Applicants Full Name

2. Address of the premises at which Roof-top


Solar PV System is to be installed.

3. Telephone/Mobile No.

4. E-mail ID (if available)

5. Alternate Address for communication (if any) :


6. Category of existing electricity connection

7. Consumer No.

8. Sanctioned Load / Contract Demand


(in kW /kVA/ HP).

9. Voltage at which existing supply has been


given (in volts).

10. Proposed AC capacity of Roof-top Solar


PV System to be installed (in kW).

11. Voltage at the output of Solar inverter


(in volts).

12. Details of Registration Fee paid


:
(For consumers with Sanctioned Load-upto
5 kW: Rs. 500; For consumers with Sanctioned
Load/Contract Demand above 5 kW: Rs.1,000).

Date : ____________________

Signature of Applicant.

] x V{j +vh M S-E, {] 10, 2015/p 19, E 1937

23

List of documents attached with Application Form


1. Copy of the latest paid electricity bill.
2. General Power of Attorney in favour of signatory in case of Partnership Firms; certified
true copy of the Resolution, authorizing the signatory to deal with the concerned Distribution
Licensee, passed by the Board of Directors in case of Companies (as applicable).
3. Technical details of PV modules, Inverter and other equipment of system proposed to be
installed.
4. Proof of payment of Registration Fee.
............................

ACKNOWLEDGEMENT

Received an Application from .. for connectivity/installation of


Roof-top Solar PV System of capacity of . kW as per details below :

Date of
Receipt
(1)

Date :

Applicants
Name
(2)

Application Number
(3)

Existing Consumer
No.
(4)

Capacity of Roof-top
Solar PV System
(5)

(Signature and Designation of Authorized Officer).

] x V{j +vh M S-E, {] 10, 2015/p 19, E 1937

24

ANNEXURE 3
Model Net Metering Connection Agreement
This Agreement is made and entered into at (location)
(date)
day of (month)
(year)
Eligible Consumer (Name)
(address)
and Consumer No.
first Party,

on this
between the
having premises at
as the

AND
The Distribution Licensee
the Licensee) and having its Registered Office at (address)
as second Party of this Agreement ;

(hereinafter referred to as

Whereas, the Eligible Consumer has applied to the Licensee for approval of a Net Metering
Arrangement under the provisions of the Maharashtra Electricity Regulatory Commission (Net
Metering for Roof-top Solar Photo Voltaic Systems) Regulations, 2015 (the Net Metering
Regulations) and sought its connectivity to the Licensees Distribution Network ;
And whereas, the Licensee has agreed to provide Network connectivity to the Eligible
Consumer for injection of electricity generated from its Roof-top Solar PV System of
kilowatt ;
Both Parties hereby agree as follows :
1.

Eligibility

The Roof-top Solar PV System meets the applicable norms for being integrated into the
Distribution Network, and that the Eligible Consumer shall maintain the System accordingly for
the duration of this Agreement.
2.

Technical and Inter-connection Requirements

2.1. The metering arrangement and the inter-connection of the Roof-top Solar PV System
with the Network of the Licensee shall be as per the provisions of the Net Metering Regulations
and the technical standards and norms specified by the Central Electricity Authority for
connectivity of distributed generation resources and for the installation and operation of meters.
2.2. The Eligible Consumer agrees, that he shall install, prior to connection of the Roof-top
Solar PV System to the Network of the Licensee, an isolation device (both automatic and in built
within inverter and external manual relays); and the Licensee shall have access to it if required
for the repair and maintenance of the Distribution Network.
2.3.

The Licensee shall specify the interface/inter-connection point and metering point.

2.4. The Eligible Consumer shall furnish all relevant data, such as voltage, frequency, circuit
breaker, isolator position in his System, as and when required by the Licensee.
3.

Safety

3.1 The equipment connected to the Licensees Distribution System shall be compliant with
relevant International (IEEE/IEC) or Indian Standards (BIS), as the case may be, and the
installation of electrical equipment shall comply with the requirements specified by the Central
Electricity Authority regarding safety and electricity supply.
3.2 The design, installation, maintenance and operation of the Roof-top Solar PV System
shall be undertaken in a manner conducive to the safety of the Roof-top Solar PV System as well
as the Licensees Network.

] x V{j +vh M S-E, {] 10, 2015/p 19, E 1937

25

3.3 If, at any time, the Licensee determines that the Eligible Consumers Roof-top Solar PV
System is causing or may cause damage to and/or results in the Licensees other consumers or its
assets, the Eligible Consumer shall disconnect the Roof-top Solar PV System from the distribution
Network upon direction from the Licensee, and shall undertake corrective measures at his own
expense prior to re-connection.
3.4 The Licensee shall not be responsible for any accident resulting in injury to human
beings or animals or damage to property that may occur due to back- feeding from the Roof-top
Solar PV System when the grid supply is off. The Licensee may disconnect the installation at any
time in the event of such exigencies to prevent such accident.
4.

Other Clearances and Approvals

The Eligible Consumer shall obtain any statutory approvals and clearances that may be
required, such as from the Electrical Inspector or the municipal or other authorities, before
connecting the Roof-top Solar PV System to the distribution Network.
5.

Period of Agreement, and Termination

This Agreement shall be for a period for 20 years, but may be terminated prematurely
(a) By mutual consent ; or
(b) By the Eligible Consumer, by giving 30 days notice to the Licensee ;
(c) By the Licensee, by giving 30 days notice, if the Eligible Consumer breaches any terms of
this Agreement or the provisions of the Net Metering Regulations and does not remedy such
breach within 30 days, or such other reasonable period as may be provided, of receiving notice of
such breach, or for any other valid reason communicated by the Licensee in writing.
6.

Access and Disconnection

6.1. The Eligible Consumer shall provide access to the Licensee to the metering equipment
and disconnecting devices of Roof-top Solar PV System, both automatic and manual, by the Eligible
Consumer.
6.2. If, in an emergent or outage situation, the Licensee cannot access the disconnecting
devices of the Roof-top Solar PV System, both automatic and manual, it may disconnect power
supply to the premises.
6.3 Upon termination of this Agreement under Clause 5, the Eligible Consumer shall
disconnect the Roof-top Solar PV System forthwith from the Network of the Licensee.
7.

Liabilities

7.1. The Parties shall indemnify each other for damages or adverse effects of either Partys
negligence or misconduct during the installation of the Roof-top Solar PV System, connectivity
with the distribution Network and operation of the System.
7.2. The Parties shall not be liable to each other for any loss of profits or revenues, business
interruption losses, loss of contract or goodwill, or for indirect, consequential, incidental or special
damages including, but not limited to, punitive or exemplary damages, whether any of these
liabilities, losses or damages arise in contract, or otherwise.
8.

Commercial Settlement

8.1. The commercial settlements under this Agreement shall be in accordance with the Net
Metering Regulations.
8.2.
The Licensee shall not be liable to compensate the Eligible Consumer if his Rooftop Solar PV System is unable to inject surplus power generated into the Licensees Network on
account of failure of power supply in the grid/Network.

] x V{j +vh M S-E, {] 10, 2015/p 19, E 1937

26

8.3. The existing metering System, if not in accordance with the Net Metering Regulations,
shall be replaced by a bi-directional meter (whole current/CT operated) or a pair of meters (as
per the definition of Net Meter in the Regulations), and a separate generation meter may be
provided to measure Solar power generation. The bi-directional meter (whole current/CT operated)
or pair of meters shall be installed at the inter-connection point to the Licensees Network for
recording export and import of energy.
8.4. The uni-directional and bi-directional or pair of meters shall be fixed in separate meter
boxes in the same proximity.
8.5. The Licensee shall issue monthly electricity bill for the net metered energy on the
scheduled date of meter reading. If the exported energy exceeds the imported energy, the Licensee
shall show the net energy exported as credited Units of electricity as specified in the Net Metering
Regulations, 2015. If the exported energy is less than the imported energy, the Eligible Consumer
shall pay the Distribution Licensee for the net energy imported at the prevailing tariff approved
by the Commission for the consumer category to which he belongs.
9.

Connection Costs

The Eligible Consumer shall bear all costs related to the setting up of the Roof-top Solar PV
System, excluding the Net Metering Arrangement costs.
10.

Dispute Resolution :

10.1 Any dispute arising under this Agreement shall be resolved promptly, in good faith
and in an equitable manner by both the Parties.
10.2 The Eligible Consumer shall have recourse to the concerned Consumer Grievance
Redressal Forum constituted under the relevant Regulations in respect of any grievance regarding
billing which has not been redressed by the Licensee.
In the witness, where of (Name)
Eligible Consumer and (Name)
(Licensee) agree to this agreement.

for and on behalf of


for and on behalf of

ASHWANI KUMAR,
Mumbai,
Dated 10th September 2015.

Secretary,
Maharashtra Electricity Regulatory Commission.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING,
STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.